Sunteți pe pagina 1din 5

A efectuat: Sirbu Nina ,gr.

3FM

UST,Chisinau 2012
PROIECT DE LECIE

Data : 30.01.2012
Clasa : a IX-a
Obiectul : Fizica
Capitolul :Interactiuni prin cimpuri
Tema leciei: Modelul planetar al atomului
Tipul leciei : De fixare si de consolidare a cunostintelor.

Durata :45 min.


Profesor : Sirbu Nina
Subcompetente
1. Extrapolarea cunostintelor despre forta de greutate, interactiunile
electrice, inductia magnetica si forta electromagnetica in studiul
cimpurilor respective ;
2. Utilizarea legii atractiei universale si a legii lui Coulomb la rezolvarea
problemelor in difirite contexte;
Obiectivele lectiei :
O1 : sa descrie structura atomului cu ajutorul modelelului lui J.J.Thomson;
O2 : sa formuleze succint cele 2 postulate a lui N.Bohr;
O3 : sa explice modelul propus de E.Rutherford ;
O4 : sa compare modelul planetar a lui N.Bohr cu modelul planetar a lui
E.Rutherford.
Strategii didactice:
Metode si procedee : explicaia, conversaia, observaia, lucrul cu
manualul, instruirea reciproca, medota euristica ,demonstratia.
Resurse:
o Umane : profesor,elevii.
o Materiale :tabla,creta, manual,caiet.
Forme de activitate cu elevii: Inviduala,frontala.

Surse informaionale :
1.Manual.Fizica
pentru
clasa
a
IX-a.
Autori:
I.Botgros,
V.Bocancea,V.Donici, N.Constantinov. Chisinau, Editura Cartier, 2010.
2. Ghid pentru profesori la fizica clasa a IX-a.

Desfurarea leciei :

Nr.

EVENIMENT

DUR

Crt

DIDACTIC

A-

Ob.

ACTIVITATEA DE INSTRUIRE

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

TA

Moment
organizatoric

Verificarea
temei pentru
acasa.

Captarea
atentiei

Realizarea
sensului

-salut clasa ;
-verific rapid starea de
curatenie a clasei,a
tablei,disciplina in clasa ;
-inregistez elevii absenti.
Care a fost tema pe acasa?

-saluta profesorul ;
-se pregatesc de lectie.
-elevul de serviciu anunta
numele persoanelor
absente.
De rezolvat exercitiile
6.92 si 6.93 pag.118
din problemar.
Verific prin sondaj
Elevii prezinta caietele
rezultatele problemelor.
si rezultatele
problemelor rezolvate.
Anunt tema noua si dau
Deschid caietele.
citire obiectivelor.
Noteaza in caiet tema
noua.
Se propun intrebarile:
Raspund la intrebari:
-definiti notiunea de atom? -atomul este cea mai
mica particula ce
caracterizeaza un
element chimic;
-din ce este alcatuit atomul? -atomul consta intr-un
nor de electroni care
inconjoara un nucleu
format din sarcini
electrice incarcate
pozitiv(protoni) si
sarcini electrice neutre
(neutroni);

min.

5
min.

6
min.

15
min.

O1
O2
O3

Povestesc un scurt istoric


despre primii filosofi care
au promovat ideea despre
structura discreta a
substantei,ajungind la
concluzia ca lumea
inconjuratoare este alcatuita
din atomi care se misca in
spatiu.
Enumar si povestesc
explicit descoperirile care
au fost realizate in ultimile
secole si anume :
-primul model al atomului
elaborat de J.Thomson care
este cunoscut sub numele
de cozonacul cu stafide;
-modelul planetar al

Elevii ascult cu atentie si


noteaza in caiet cele mai
principale notiuni.

Noteaza in caiet toate


descoperile enumerate de
profesor si in cazul cind
nu au inteles ceva se
adreseaza cu intrebari la
profesor.

Observari

atomului elaborat de catre


E.Rutherford ;
-cele doua postulate a lui
N.Bohr care a corectat
modelul planetar al lui
Rutherford.

Evaluare.
Aplicarea si
indeplinirea
sarcinilor de
lucru.

Bilantul
lectiei

10
min
O1
O2
O3
O4

5
min

O3

O4

Se propun intrebarile :
-ce reprezinta atomul
conform modelului lui
J.J.Thomson ?
-sa explice modelul
atomului propus de
Rutherford si sa-l compare
cu modelul lui Thomson ?
-sa formuleze succint cele
doua postulate a lui Bohr ?
-prin ce se deosebeste
modelul planetar a lui Bohr
de cel a lui Rutherford.

Raspund explicit la
intrebari folosind
manualul cit si notatiile
facute in clasa.

Se fac totalurile lectiei .


Se trag concluzii privind
atingerea obiectivelor
lectiei si activitatea lor in
cadrul lectiei.
Se mentioneaza cele mai
importante momente,si
anume :
-pentru a descrie structura
atomului s-au elaborat
modele de atom ;
-experimentul lui
Rutherford a condus spre
ideea modelului planetar al
atomului :
-modelul lui Rutherford a
fost cercetat de N.Bohr,
care a formulat doua
postulates i a introdus ideea
de cuantificare a energiei.

-ascult cu atentie ;
-isi expun parerea ;
-fac notatii in caiet ;
-adreseaza intrebari
profesorului ;
-toate concluziile le scriu
in caiet.

Tema pentru
acasa

2
min

Propune tema pentru


acasa :
-de invatat tema
Modelulplanetar al
atomului si intrebarile 4
sssi 5 de la pag.62.
Noteaza in catalog elevii
activi la lectie.

Noteaza in caiet tema


pentru acasa ;
Adreseaza intrebari.