Sunteți pe pagina 1din 1

Punct de interfata cu reteaua proiectata anterior

NOTA:
Puncte de interfata la sistemele cureteaua de canalizare:
- Str. Orizontului
Reteaua de canalizare priinsa in acest proiect se leaga la celelalte retele aflate in executie

NOTA:
Se prevede construirea pe Fdt. 1 Mai a unei re

L = 359 m.

Pe re

i racorduri consumatori (PVC - KG


i sta ii de pompare - 1 buc.. Sta

electric submersibil, regulatori de nivel,


- panou de
scurtcircuit,

Reteaua de canalizare nu necesita oprire in vederea racordarii unui nou tronson de canalizare, se va folosi un dop care va bloca partea de amonte a retelei de canalizare pentru
timpul in care se va face racordarea propiriu-zisa a tronsonului de retea extins.
Succesiunea tehnologica a lucrarilor:
- Sapatura;
- Asternerea stratului de nisip de pozare;
- Pozare conducta in transee si executarea lucrarilor hidraulice si de constructie prevazute (montare camine, grupuri pompare etc);
- Racordarea conductei noi/reabilitate;
- Probe tehnologice;
- Aducerea terenului la starea initiala conform caietului de sarcini;

VERIFICATOR/EXPERT NUME

SEMNATURA CERINTA

S.C. ALMA CONSULTING S.R.L. FOCSANI


CUI/RO1444788
str. Poienitei, nr. 4/1, tel. 0237238577
SPECIFICATIE

NUME

Coordonator proiect

ing. Arbunea Viorel

PROIECTAT

ing. Scanghel M ihai

DESENAT

ing. Scanghel Mihai

VERIFICAT

ing. Alexandru M. Viorica

SEMNATURA Scara:
1: 500

Data:
08/2014

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Beneficiar:

Proiect nr.
Orasul Breaza
Judetul Prahova

Titlu proiect: Reabilitare si extindere


retea de distributie apa, reabilitare si
extindere retea de canalizare menajera
in localitatea Breaza, jud. Prahova
Titlu plansa:
Plan retele
- lucrari temporare si definitive
strada Fdt. 1 Mai

.../2014

Faza:
Document.
licitatie
Plansa nr.
2.8

S-ar putea să vă placă și