Sunteți pe pagina 1din 48
RAPORT ANUAL al Consiliilor Americane pentru Învatamânt , International , , ,
RAPORT ANUAL
al Consiliilor Americane
pentru Învatamânt
,
International
,
,
,

din Moldova

pentru Învatamânt , International , , , din Moldova Echipa Consiliilor Americane pentru Învătământ ,

Echipa Consiliilor Americane pentru Învătământ , International , din Moldova

, din Moldova Echipa Consiliilor Americane pentru Învătământ , International , din Moldova Chișinău, 2014-2015

Chișinău, 2014-2015

CUPRINS

CUPRINS 1 Programele administrate de catre AC 2 Membrii echipei 3 Misiunea Consiliilor Americane din Moldova

1 Programele administrate de catre AC

CUPRINS 1 Programele administrate de catre AC 2 Membrii echipei 3 Misiunea Consiliilor Americane din Moldova

2 Membrii echipei

1 Programele administrate de catre AC 2 Membrii echipei 3 Misiunea Consiliilor Americane din Moldova ,

3 Misiunea Consiliilor Americane din Moldova

echipei 3 Misiunea Consiliilor Americane din Moldova , 4 Sumarul activitatii pentru anul 2014 , 5

,

4 Sumarul activitatii pentru anul 2014

,

5 Administrarea Programului “Lumea Deschisa“

,

6 Administrarea Programului de stagiu legislativ în SUA

, 6 Administrarea Programului de stagiu legislativ în SUA 7 Administrarea Programului de schimb FLEX 8

7 Administrarea Programului de schimb FLEX

în SUA 7 Administrarea Programului de schimb FLEX 8 Programul de studiere a limbii engleze -

8 Programul de studiere a limbii engleze - ACCESS

Programului de schimb FLEX 8 Programul de studiere a limbii engleze - ACCESS 9 Centrul Lingvistic

Mesajul Directorului General al Consiliilor Americane din Moldova

I n 2014 au avut loc numeroase schim- bări geo-politice, însă filiala Consil-

iilor Americane din Moldova a reușit să mențină un nivel de stabilitate, pe lângă o creștere modestă în cadrul diferitor pro- grame. Primăvara am găzduit o conferință de am- ploare destinată absolvenților programului de schimb FLEX, am înregistrat o creștere a numărului de par- ticipanți în cadrul taberelor de limbă engleză, ceea ce demonstrează că pro- gramul continuă să adune tot mai mulți beneficiari. Filiala Consiliilor Americane din Moldova a fost activ implicată în susți- nerea programului de schimb Lumea Deschisă, fapt confirmat de numeroa- selor istorii de succes publicate pe site-ul nostru. Ambasada SUA la Chișinău consideră că administrația programului de burse pentru studierea limbii engleze ACCESS este un bun exemplu, demn de a fi prezentat și la conferințe internaționale. Am obținut numeroase granturi locale pentru promovarea societății civile, iar mulți dintre coordonatorii programelor au participat în schimburi de expe- riență peste hotare. O altă colaborare cu oficiul Consiliilor Americane din Mol- dova este determinată de vizita delegației de la Allegheny College. Aceasta a manifestat interesul de a lansa un program-pilot pentru studenții din cadrul departamentului Sănătate Publică. Centrul Lingvistic American (ALC) a deschis noi filiale (ALC Buiucani și Hîncești), a angajat și mai mult personal care să se ocupe de dezvoltarea or- ganizației. Pe lângă acestea, testul adaptiv ALC a atras atenția atât clienților vechi, cât și celor noi. Anul 2015 marchează cea dea 40-a aniversare a Consiliilor Americane cu sediul la Washington, motiv pentru care planificăm diverse evenimente pentru a sărbători programele noastre împreună cu absolvenții acestora.

planificăm diverse evenimente pentru a sărbători programele noastre împreună cu absolvenții acestora. David Jesse

David Jesse

1
1

PROGRAMELE

NOASTRE

1 PROGRAMELE NOASTRE
1 PROGRAMELE NOASTRE
1 PROGRAMELE NOASTRE
1 PROGRAMELE NOASTRE
1 PROGRAMELE NOASTRE
1 PROGRAMELE NOASTRE

“Lumea Deschisă”

“FLEX - Programul Viitorilor Lideri”

“ACCESS - programul de burse pentru studierea limbii engleze”

“PFP - programul de stagiu legislativ în SUA”

“ALC - Centrul Lingvistic American”

2

MEMBRII

ECHIPEI

David Jesse,

Director General

2 MEMBRII ECHIPEI David Jesse, Director General - Co-fondatorul organizaţiilor DEka Int’l, netForza, Explore

- Co-fondatorul organizaţiilor DEka Int’l, netForza, Explore Moldova!, Outdoor Leadership Center

- Bursier FULBRIGHT Romania

(2007-2008);

- Consultant în cadrul Corpului

Păcii (2003-2005);

- Masterat în Dezvoltare Inter- naţională, Universitatea Iowa

(2006-2007);

Daniela

Munca-Aftenev,

Director Executiv

Iowa (2006-2007); Daniela Munca-Aftenev, Director Executiv - Doctor în filologie engleză, Universitatea Alexandru

- Doctor în filologie engleză, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi (2001-2004);

- Master în Educaţie, Univer-

sitatea din Mississippi, SUA

(2006-2008);

- Preşedinte al Asociaţiei Absol- venţilor Programelor de Schimb din Moldova (2009-2011);

Tatiana Lungu,

Contabil-şef

Schimb din Moldova (2009-2011); Tatiana Lungu, Contabil-şef - Licenţiat în economie, Universitatea de Stat, Facultatea

- Licenţiat în economie, Universitatea de Stat, Facultatea Contabilitate şi Audit;

- Certificat „Particularităţile Contabil-

ităţii şi Impozitării ONG” oferit de că-

tre Asociaţia Contabililor şi Auditorilor din Moldova;

- Certificat „Particularităţile Contabil-

ităţii şi Impozitării ONG” oferit de că- tre Contabil-Service;

Dina Cerî,

Coordonator Adjunct al Centrului Lingvistic American

Cerî, Coordonator Adjunct al Centrului Lingvistic American - Licenţiată în Psihologie, Univer - sitatea Liberă

- Licenţiată în Psihologie, Univer- sitatea Liberă Internaţională din Moldova;

- Schimb de experiență, Anyang, Coreea de Sud;

- Absolventă FLEX, Liceul Wills Point, Texas, Statele Unite;

Ala Marciuc,

Coordonator al programului FLEX

Statele Unite; Ala Marciuc, Coordonator al programului FLEX - Masterat î n Economie Sociala , ULIM

- Masterat î n Economie Sociala , ULIM (2011-2013);

- Masterat î n Administrare Publi- ca , USM (2006-2008);

- Masterat î n Psihologie Organ- izat ionala , USM (2005-2007);

Olga Morozan,

Coordonator al programului ACCESS

(2005-2007); Olga Morozan, Coordonator al programului ACCESS - 19 ani de practica în domeniul predării limbilor

- 19 ani de practica în domeniul

predării limbilor străine;

- Doctorand Studii de Psihologie

Socială, Institutul de Şttiinţe ale Educaţiei (2010); - Coordonatorul Reţelei iEARN-Moldova, filiala iEARN USA

MISIUNEA 3

CONSILIILOR AMERICANE DIN MOLDOVA

Recunoaștem și cultivăm potentialul cetătenilor Republicii Moldova prin oferirea unor oportunităti valoroase de dezvoltare academică, profesională și interculturală.

,

,
,

,

CONSTRUIM UN VIITOR MAI BUN PRIN ÎNVAȚĂMÂNT INTERNAȚIONAL

ACTIVITĂȚI

4
4

ÎN PERIOADA ANULUI 2014

CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN

ACTIVITĂȚI 4 ÎN PERIOADA ANULUI 2014 CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN
ACTIVITĂȚI 4 ÎN PERIOADA ANULUI 2014 CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN

ACTIVITĂȚI ÎN PERIOADA ANULUI 2014

PROGRAMUL DE BURSE ACCESS

ÎN PERIOADA ANULUI 2014 PROGRAMUL DE BURSE ACCESS În anul 2014, Programul de burse “Ac- cess”
ÎN PERIOADA ANULUI 2014 PROGRAMUL DE BURSE ACCESS În anul 2014, Programul de burse “Ac- cess”

În anul 2014, Programul de burse “Ac- cess” a continuat să îşi consolideze poziţiile în Republica Moldova. La finele

anului 2014, programul înregistrează 9 centre academice în 9 regiuni ale ţării:

Edineţ, Râbnița, Orhei, Strășeni, Ialoveni, Hâncești, Bender și Căușeni. 180 de ele-

vi din familii social-vulnerabile din aceste

regiuni studiază limba și cultura engleză

și participă la diverse proiecte comunitare menite să dezvolte spiritul civic al acestor

copii. Ei sunt ghidați de 9 profesori din regiuni și un profesor din Chișinău, care predă lecții de engleză la distanță, prin Skype, 9 asistenți, un coordonator şi un asistent al

programului.

În 2014, 107 elevi au absolvit Programul Access, alăturându-se comunității de absolvenți din Moldova și continuând să se implice activ în proiectele organizate și

implementate de program. Au fost organizate 3 traininguri pentru profesorii de engleză din regiuni care au participat la webinarele online Shaping the Way We Teach English.

- 5 membri ai Programului Access Moldova au participat la traininguri internaționale. 2

profesoare au mers la cea de-a șasea Conferință Regională din Caucaz Reaching Out for Success, care s-a desfășurat în Georgia. Alte 2 profesoare au avut participat la un workshop pentru profesorii de limba engleză organizat la Universitatea Arkansas din orașul Fayetteville, SUA. În plus, coordonatorul programului a beneficiat de oportunitatea de a participa la un training pentru administratorii Programului Access din întreaga lume, care s-a desfășurat î n

Portland (Oregon) și Denver (Colorado), SUA.

- (Nume, prenume) predă engleza prin intermediul aplicației Skype a obținuto bursă

pentru a urma un curs internțional online (Practical Applications of Listening and Speaking Skills) oferit de Universitatea din Oregon, SUA.

- Succesele Programului Access au fost diseminate la nivel național de către Teleradio-

Moldova, elevii și absolvenții programului participând la 3 emisiuni difuzate de serviciul public de radiodifuziune.

- Unul dintre absolvenții Programului Access a participat la conferința organizată cu

ocazia celei de-a 10-a aniversări a programului, care s-a desfășurat în Montana, SUA.

ACTIVITĂȚI ÎN PERIOADA ANULUI 2014

PROGRAMUL “FLEX“

34 de elevi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani au beneficiat de o bursă de studii într-un liceu american (În 2015 au participat 1400 elevi în prima etapă, în a doua etapă 600 elevi, dintre care vor fi selectaţi 49 de finalişti).

600 elevi, dintre care vor fi selectaţi 49 de finalişti). În 2014 finaliştii programului au fost

În 2014 finaliştii programului au fost selectați din 20 de regiuni ale Republicii Moldova. Aceştia au fost găzduiţi de familii din 21 state ale Americii, precum: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, District of Columbia, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Nebraska, New Hampshire, New York, Ohio, South Dakota, Texas, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin.

PROGRAMUL “LUMEA DESCHISA”

În anul 2014, 41 de lideri din diferite domenii, însoţiţi de 9 facilitatori, au vizitat
În anul
2014, 41 de
lideri din diferite domenii,
însoţiţi de 9 facilitatori, au
vizitat Statele Unite pe o
perioadă de 10 zile. Printre
aceştia se numără : judecători, directori de ONG-uri, coordonatori de programe
şi proiecte, specialişti în domeniul energeticii, investiţiilor şi gestionării finanțelor.
Localităţile
vizitate
de
delegaţii
programului:
Raleigh,
Greensboro,
Kernersville (Carolina de Nord), Reno (Nevada), Chicago (Illinois), Seattle
(Washington), Syracuse (New York).

PROGRAMUL DE STAGIERE INTR-O INSTITUTIE DE STAT DIN SUA

- 5 specialişti în domeniul legislativ; - 4 saptămâni de sta- giu în SUA;

INTR-O INSTITUTIE DE STAT DIN SUA - 5 specialişti în domeniul legislativ; - 4 saptămâni de

,

,

6 EVENIMENTE

, , 6 EVENIMENTE ŞI PROIECTE SPECIALE TARGUL INTERNATIONAL DE UNIVERSITATI , , Consiliile Americane din

ŞI PROIECTE SPECIALE

TARGUL INTERNATIONAL DE UNIVERSITATI

,

,

Consiliile Americane din Moldova și-au prezentat bursele de schimb finanțate de către Departamentul de Stat SUA, Congresul SUA și Fundația Carnegie la primul târg internațional de educație, MIEF (The Moldavian International Education Fair) organizat în perioada 21-22 martie, la Chișinău.

Un eveniment care a venit cu informații „pe săturate” pentru elevi, studenți și părinții

acestora, interesați atât de studiile în străinătate, cât și de studiile în țară. Evenimentul reprezintă frontiera extinsă a RIUF-ului (the Romanian International University Fair), ce se bucură de

o experiență de 8 ani, cu cele peste 13 ediții și

3000 de tineri care, la fiecare ediție, trec pragul

târgului. Coordonatorii programelor administrate de către Consiliile Americane au prezentat programele

de schimb și bursele oferite tinerilor experți din Republica Moldova. Din anul 1997 Programul FLEX

a oferit circa 1000 de burse pentru elevii de liceu din diferite regiuni ale țării. Programul Lumea

Deschisă numără circa 300 de absolvenți, iar de bursele Programului Access au beneficiat circa 200 de copii din familiile social vulnerabile din diferite raioane. La moment, Consiliile Americane recrutează candidați pentru bursa Carnegie (cercetare în domeniul social și umanist) și Programul Professional Fellows (stagiu legislativ).

și Programul Professional Fellows (stagiu legislativ). ACORDUL DE COLABORARE CU ME În data de 16 mai,

ACORDUL DE COLABORARE CU ME

În data de 16 mai, Consiliile Americane pentru Învăţământ Internaţional din Moldova a semnat un acord de colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Ministerul Educației va promova la nivel local și național programele educaționale administrate de AO ACTR-ACCELS,
Ministerul Educației va promova la nivel local și
național programele educaționale administrate de AO
ACTR-ACCELS, finanțate de Ambasada SUA și de
către Departamentul de Stat SUA. Ministerul Educației
va recunoaște certificatele de studiere a limbilor:
română, rusă și engleză, acordate participanților la
cursurile oferite de Centrul Lingvistic American.
În temeiul Regulamentului de atestare a cadrelor
didactice, Ministerul Educaţiei va recunoaște articolele publicate în Modern Trends and
Resources for Teachers of Foreign Languages, înregistrat la Camera Naţională a Cărţii, prin
acordarea creditelor profesorilor în carta creditară prevazută la atestarea acestora. Părțile
vor colabora în vederea obţinerii finanţărilor pentru implementarea în Republica Moldova și a
altor programe/proiecte educaționale și de schimb cu Statele Unite ale Americii, de care ar
putea beneficia cetăţeni de diferite vârste și din diferite domenii de activitate.

EVENIMENTE

6
6

ŞI PROIECTE SPECIALE

INVITATIE LA GLOBAL VILLAGE

,

6 ŞI PROIECTE SPECIALE INVITATIE LA GLOBAL VILLAGE , Consiliile Americane din Moldova s-au numărat printre

Consiliile Americane din Moldova s-au numărat printre invitații evenimentului ”Global Village” un frumos schimb intercultural care a avut loc în Chișinău, luni, 6 octombrie, în incinta Bibliotecii Municipale „B. P. Has deu”.

În cadrul evenimentului „Global Village”, tinerii din lume au prezentat specificul țărilor din care provin prin intermediul simbolurilor nat ionale, a costumelor și bucatelor tradiționale. Evenimentul este organizat în cadrul conferinței „Building Peace in Europe”, desfășurată pentru prima dată în Republica Moldova. Aceasta are drept scop familiarizarea oamenilor cu problemele și conflictele întâlnite în Europa de Est, ceea ce are loc cu sprijinul Guvernului American.

ZIUA USILOR,

DESCHISE

Vineri, 26 septembrie, Consiliile Americane din Moldova și-a deschis larg ușile pentru a sărbători 16 ani de activitate.

larg ușile pentru a sărbători 16 ani de activitate. Profesori de limba engleză și rusă, lectori

Profesori de limba engleză și rusă, lectori universitari, experți în domeniul legislativ, absol- venți ai programelor Access, Carnegie, FLEX, Lumea Deschisă, Professional Fellows, parteneri strategici: ONG-uri, universități, licee și doritorii de a studia limbă engleză au vizitat biroul organ- izației pentru a afla mai multe despre programele de schimb administrate de Consilii și pentru a participa la una dintre activitățile de dezvoltare profesională. În program au fost incluse: trainin- guri și workshopuri pentru profesorii de limba engleză și rusă, prezentări despre programele de schimb administrate de către Consiliile Americane din Moldova, intrare gratuită la orele de limba engleză, decernarea diplomelor de onoare celor mai activi absolvenți, donații de haine și rechizite școlare pentru orfelinate și instruiri cu privire la interviul de angajare.

6
6

EVENIMENTE

ŞI PROIECTE SPECIALE

ACORDUL DE COLABORARE CU USM

ŞI PROIECTE SPECIALE ACORDUL DE COLABORARE CU USM Universitatea de Stat din Moldova și Asociatia Obștească

Universitatea de Stat din Moldova și Asociatia Obștească Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional în Moldova AO ACTR-ACCELS au semnat un acord de colaborare.

- AO ACTR-ACCELS va testa nivelul de cunoaștere a limbii engleze a studenților absolvenți

ai Filierei Anglofone a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova și va elibera un certificat de evaluare a cunoașterii limbii engleze ca limbă străină.

- AO ACTR-ACCELS va informa anual Filiera Anglofona a Facultății de Drept cu privire la

programele educaționale desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova și condițiile de selectare ale acestora, în special cele cu referire la domeniul juridic. - Filiera Anglofonă a facultății va colabora cu AO ACTR-ACCELS în vederea promovării la nivel național și local a programelor educaționale administrate de AO ACTR-ACCELS şi finanțate de Ambasada SUA şi Departamentul de Stat SUA.

SCOALA DE BLOGGING

SUA şi Departamentul de Stat SUA. SCOALA DE BLOGGING Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional

Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Moldova a lansat un proiect inedit pentru profesorii de limba engleză din regiuni interesați să utilizeze tehnologiile moderne în procesul de predare-învățare, și anume blogurile.

Aproximativ 25 de profesori de limba engleza din diferite regiuni ale țării au început studieze să pas cu pas arta utilizării blogurilor și a altor paltforme online în predarea limbii engleze în școlile și universitățile din Republica Moldova. Proiectul este finanțat de către Ambasada SUA în Republica Moldova și se va derula în perioada 1 septembrie 2014 – 31 februarie 2015.

,

,

EVENIMENTE

6
6

ŞI PROIECTE SPECIALE

TARGUL INTERNATIONAL DE OPORTUNITATI

,

,

Tineri din liceele și universitățile din Chișinău au avut ocazia să afle mai multe despre oportu- nitățile de studii participând la Târgul Internațional de Oportunități EDU Forum 2014.

Târgul Internațional de Oportunități EDU Forum 2014 . Ediția din anul acesta s-a axat pe două

Ediția din anul acesta s-a axat pe două obiective principale:

- a găzduit expoziţia internaţională de oferte educaţionale şi dezvoltare personală, care a adus faţă în faţă cele mai reprezentative instituţii de învăţământ din ţară şi de peste hotare, organizaţii de tineret, proiecte de voluntariat, tabere internaţionale, programe de burse ș.a în paralel cu tinerii studioşi din Republica Moldova; - pe parcursul a două zile au fost organizate seminare şi workshopuri interactive, completate de prezentări tematice, susţinute de invitaţi din ţară şi de peste hotare. S-a discutat despre cum e să fii elev/student în străinătate, cum să-ți dezvolti abilităţile de leadership, cum să aplici pentru un program de burse, care sunt aşteptările angajatorilor şi multe altele. Consiliile Americane din Moldova a prezentat programele pe care le administrează:

Programul de Stagiu Legislativ într-o Înstituție de Drept din SUA, programul pentru liceeni FLEX și programul Access. De asemenea, participanții au aflat mai multe despre cursurile limbă engleză generală, precum și cele de pregătire pentru examenele IELTS, GRE și TOEFL, oferite de Centrul Lingvistic American (American Language Center).

de pregătire pentru examenele IELTS, GRE și TOEFL, oferite de Centrul Lingvistic American (American Language Center)
de pregătire pentru examenele IELTS, GRE și TOEFL, oferite de Centrul Lingvistic American (American Language Center)
de pregătire pentru examenele IELTS, GRE și TOEFL, oferite de Centrul Lingvistic American (American Language Center)

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

“LUMEA DESCHISĂ”

PROFILUL

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI “LUMEA DESCHISĂ” PROFILUL Programul Lumea Deschisă a fost fondat de către Congresul SUA

Programul Lumea Deschisă a fost fondat de către Congresul SUA în anul 1999 şi invită lideri politici şi civili din Republica Moldova sau din alte ţări Euroasiatice pentru o scurtă vizita profesională în Statele Unite. Scopul programului este promovarea înţelegerii reciproce între Moldova şi SUA prin crearea posibilităţii pentru liderii din Moldova de a a cunoaşte viaţa politică şi socială americană şi de a-şi împărtăşi ideile şi experienţa cu colegii lor americani. În cadrul programului majoritatea vizitelor durează 10 zile şi se concentrează asupra unui subiect prestabilit, care se referă la activitatea profesională şi civică a delegaţilor, expunându-i la noi idei şi practici aplicabile în propriile condiţii. Peste 6000 de familii americane primitoare, precum şi comunităţile lor, în toate cele 50 de state au servit ca parteneri Congresul american şi Programului Open World pentru a face posibil acest efort ambițios de diplomaţie publică. Programul de schimb Open World operează în prezent pentru participanţii din Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kirghistan, Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan şi Ucraina.

VIZITELE DELEGATILOR ÎN 2014

Turkmenistan şi Ucraina. VIZITELE DELEGATILOR ÎN 2014 , În anul 2014, 41 de lideri din diferite

,

Turkmenistan şi Ucraina. VIZITELE DELEGATILOR ÎN 2014 , În anul 2014, 41 de lideri din diferite

În anul 2014, 41 de lideri din diferite domenii în- soțiți de 9 facilitatori au vizitat Statele Unite în cadrul unei vizite de lucru de 10 zile. Regiunile care au găz- duit delegaţii din Moldova în 2014 au fost:

- Reno (Nevada), Chicago (Îllinois), tema „Supre- mația legii”;

- Raleigh (Carolina de Nord), tema „Membrii Parla- mentului”;

- Greensboro (Carolina de Nord), tema „Blogging

pentru democrație”;

- Seattle (Washington), tema „Rolul de gardian al so- cietății civile”;

- Raleigh (Carolina de Nord), tema „Lupta cu infracți- unile economice”;

- Syracuse (New York), tema „Cultivarea unui mediu

mediatic vibrant”;

- Kernersville (Carolina de Nord), tema „Oportunități egale de angajare”.

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

“LUMEA DESCHISĂ”

IMPRESIILE ABSOLVENTILOR

Tatiana Timotin - unul dintre cei mai activi absolventi ai anului 2013

I n luna noiembrie 2013, absolventa Programului “Lumea Deschisă” Timotin Tatiana a fost desemnată drept

I n luna noiembrie 2013, absolventa Programului “Lumea Deschisă” Timotin Tatiana a fost desemnată drept unul

dintre cei mai activi absolvenți din Republica Moldova și i s-a

acordat un premiu din partea Ambasadorului William Moser. pentru contribuţia adusă la dezvoltarea copiilor şi tinerilor afectaţi de fenomenul migraţiei.

„Activez în cadrul unui Centru de Orientare si Reintegrare Profesională a victimelor traficului de fiinţe umane, timp de 10 ani în calitate de coordonator program profesionalizare. Acest proiect a fost implimentat de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiune în RM împreună cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi A.O. “Insula Speranţelor” la 15 martie 2004. Lucrez cu tineri din diverse categoriii, nu numai cu victime a traficului de fiinţe umane. Stagiul din 15-27 martie 2011, oferit de Programul Lumea Deschisă a avut un impact benefic, atît în viaţa mea personală cît şi cea profesională. În primul rînd vreau să aduc sincere mulţumiri oamenilor care au fost alături în această perioadă, şi au contribuit la schimbarea mea în ambele aspecte. După întoarcerea din SUA (martie 2011) am avut o perioadă de reflecţie ce a favorizat implimentarea noilor idei şi acţiuni în lucrul cu tinerii. Astfel, în urma stagiului, în august 2011 am organizat o tabără de vară pentru 20 copiii din famiilii social-vulnerabile din 3 raioane (Orhei, Soroca, Cantemir), împreună cu Ţurcan Mariana, Sergiu Găină şi Daniela Cotici, în caliate de formatori. În anul 2012 am decis sa mărim numărul de tineri pînă la 50, din categoriile copii lăsaţi fără îngrijirea părintească, minori neînsoţiţi, victime a violenţei domestice şi a traficului de fiinţe umane, orfani şi tineri din familii social-vulnerabile. Tot în vara 2012 împreună cu Ecaterina Ivanov, absolventa programului Lumea Deschisă 2011, am contribuit la desfăşurarea unei tabere de zi în or. Cahul, pentru tineri a căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, proiect finanţat de către Ministerul de Externe din Italia. În anul 2013, Dna Ivanov Ecaterina a prelungit această practică în or. Cahul (şcoala de zi) şi noi cu alţi 51 persoane- tineri a căror părinţi sunt plecaţi la muncă peste hotare. Aceste tabere de vară şi-au propus un set de cursuri de informare, ateliere, activităţi de grup în care copiii/tinerii şi-au dezvoltat abilităţi şi competenţe - toate menite de a-i pregăti să devină

cetăţeni activi. Formatorii au oferit cunoştinţe şi informaţii copiilor/tinerilor pe teme cum ar fi sănătatea, comunicarea, lucrul în echipă, dialogul intercultural, drepturile copilului/omului. Au creat spaţiu de dezvoltare a atitudinilor pozitive şi abilităţilor cum ar

Tatiana Timotin, absolventă 2011
Tatiana
Timotin,
absolventă
2011

fi comunicarea eficientă, deschiderea, gîndire critică, luarea deciziilor, capacitatea de a identifica şi de a rezolva probleme. Oferirea spaţiului de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, de manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură. Astfel, în aceşti 3 ani am lucrat productiv şi sper ca şi în continuare să prelungim bunele practici acumulate şi să implimentăm cu succes altele noi.”

l

t

a

n

a

b

o

i

C

d

l

A

l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S
l t a n a b o i C d l A IMPRESII e v S

IMPRESII

e v S u n a
e
v
S
u
n
a

V izita în SUA în cadrul Programului „Lumea Deschisă” mi-a permis să aflu mai multe despre viața și cultura cetățenilor americani, ceea ce

este foarte important, deoarece contribuie la consolidarea înțelegerii reciproce dintre Moldova și Statele Unite ale Americii. În timpul programului, cel mai interesant și util a fost vizita organizațiilor americane implicate în dezvoltarea democrației și a statului de drept. Am examinat aspectele practice legate de o activitate eficientă a instituțiilor democratice, precum și a societății civile și implicarea acesteia în procesul democratic, susținerea și dezvoltarea statului de drept, a drepturilor omului și justiției sociale. Inspirată fiind de cele văzute în SUA, la întoarcerea în Moldova am inițiat și implementat câteva proiecte în regiunea Găgăuzia care abordează teme cum ar fi: protecția drepturilor tinerilor social - vulnerabili, programe educaționale pentru tineri, violență în familie.

Absolventa Programului Lumea Deschisă, 2007

a c i o C u r n a x e
a
c
i
o
C
u
r
n
a
x
e

O pt organizații non-guvernamentale din Republica Moldova au primit sprijin financiar în cadrul concursului

de granturi proiectat pentru organizațiile membre ale Alianței Anticorupție ca parte componentaă a proiectului “Contribuția societății civile la monitorizarea transparenței și politicilor anticorupâie în Republica Moldova”, implementat de Fundația Est-Europeană și sprijinite de Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație. Scopul programului este de a sprijini proiecte anticorupție la nivel local.

„Programul respectiv, pe lângă oferirea de granturi ONG-urilor din Moldova, presupune și un șir de alte activități precum: asistență și suport Centrului Național Anti-corupție, monitorizarea independentă a implementării Strategiei Naționale Anti-Corupție, suport mass-me- diei în abordarea tematicii anti-corupție și conflict de interese etc.

Astfel, rolul meu constă în coordonarea acestui proces complex în- dreptat spre reducerea corupției în Moldova. Vizita în SUA în cadrul Programului Lumea Deschisă a avut un impact puternic sub câteva aspecte relevante pentru ceea ce continui să fac și planific să inițiez în viitorul apropiat. În primul rând mi-a plăcut atitudinea și mentalitatea societății americane asupra fenomenului de corupție, in- tegritate și conflict de interese. Aș vrea să fiu una din generațiile care va surprinde așa o mentalitate și la noi. Totodată, în cadrul vizitei din SUA am văzut câteva modele interesante de antreprenoriat social care asigură o durabilitate organizațiilor societății civile. De aproximativ un an lucrez la o inițiativă similară în cadrul Fundației la care sunt angajat. Sper curând să avem primele rezultate vizibile unde o amprentă aparte va fi lăsata și de experiența acumulată în SUA. Tot aici trebuie sa menționez că introducerea care am avut-o în primele zile despre sistemul social-politic al SUA, la fel a fost utilă din perspectiva a ceea ce urma să vedem în practică. Din fericire, apariția rețelelor de sociale facilitează s i mai mult comunicarea dintre persoane indiferent de locul afla rii lor. Astfel, sunt bucuros ca am la îndemână instrumente utile care mă ajută să mențin legătura cu familia gazdă din

Coordonator Programe Fundatia Est-Europeană, Programul Lumea Deschisă 2013

T

t

i

a

a

n

a

T t i a a n a IMPRESII V izita noastră în SUA a fost foarte
T t i a a n a IMPRESII V izita noastră în SUA a fost foarte
T t i a a n a IMPRESII V izita noastră în SUA a fost foarte
T t i a a n a IMPRESII V izita noastră în SUA a fost foarte

IMPRESII

V izita noastră în SUA a fost foarte utilă pentru noi și luând în consid- erație că programul vizitei a fost organizat în mod foarte profesionist,

toate momentele, fără except ie, erau importante pentru mine. Totuși, aș dori să menționez că unul dintre cele mai interesante momente era cazarea în familii, în rezultatul cărui fapt am obținut noi prieteni, am cunoscut cultura, tradițiile din SUA, inclusiv am perfecționat cunoașterea limbii engleze, deși din start, când am fost întâlniți la aeroport de către familiile gazdă, eram stresați. A doua zi, când ne- am revăzut cu echipa, aveam impresia că ei sunt pentru mine cei mai apropiați. M-a impresionat și Lacul Tahoe.

Cu referire la cunoașterea culurii, nu poate fi lipsită de atenție vizita la reședința judecătorului Valerie Cooke, unde în calitate de invitați au fost rudelele și prietenii judecătorului. Astfel de întruniri sunt organ- izate în fiecare săptămână - luni, unde stăpânii și oaspeții se expun în privința unui caz cel mai bun și a unui caz mai neplăcut care a avut loc în săptămâna precedentă. Tradiția dată a fost preluată de mine. De asemenea, m-au impresionat condițiile de detenție a con- damnaților, posibilitatea prestării muncii, la alegere și în funcție de ca- pacitățile fiecărui deținut, fiind posibil inclusiv pentru persoanele con- damnate la pedeapsa - detențiune pe viață. Procedura de dobândire a cetățeniei prin naturaliare, fiind de competența judecătorului. Cele mai utile vizite pentru mine au fost: în Judecătoria Federală cu judecătorul Valerie Cooke; în Curtea Supremă de Justiție a statului Nevada; Colegiul Național Judiciar Centrul de Detenție; Curtea Federală din Washington DC; Curtea Supremă din Washington DC.

M o l c i a n o v a
M
o
l
c
i
a
n
o
v
a

Judecător, Programul Lumea Deschisă 2014

Absolventa programului „Lumea Deschisă” 2013 Rodelia Vasilcov, viceprimarul or. Edineț, a inițiat un proiect care implică conexiunea prin Skype între o școală din Edineț și Școala Elementară Guilford din Greensboro, Carolina de Nord.

C a rezultat al schimbului de experiență în cadrul programului „Lumea Deschisă”, am decis să inițiez o conexiune Skype între

unul dintre gimnaziile din orașul meu natal Edineț și Școala Elemen- tary Guilford din Greensboro, Carolina de Nord. Am făcut legătura cu Suzanne Stafford, gazda noastră din SUA și Dna Cayla Veach din Școala Elementary Guilford pentru a pune la punct toate aspectele ce țin acest proiect inedit. Voi căuta mijloace financiare pentru a instala un

ecran mare și pentru a cumpăra un proiector pentru școala din Moldova care participă la acest proiect. Sper că această inițiativă să dea roade și să crească în ceva mai mare în viitor!”

v o c l i s a V a i l e d o R
v
o
c
l
i
s
a
V
a
i
l
e
d
o
R

Programul Lumea Deschisă 2014

M

e

h

g

r

o

e

h

G

T

t

i

a

a

n

a

M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a
M e h g r o e h G T t i a a n a

IMPRESII

u n a c o
u
n
a
c
o

C ele mai interesante momente din cadrul Programului Lumea Deschisă au fost cunoașterea modului de viață american, întâlnirea

cu familiile de moldoveni care s-au stabilit în SUA, participarea la ședința Comitetului pentru afaceri externe în cadrul Congresului SUA, informațiile oferite de reprezentanții Gardei Naționale a Carolinei de Nord ș.a. Cele mai utile vizite din cadrul programului au inclus discuțiile cu membrii Congresului SUA, vizitarea oficiului central al senatorului Kay Hagan, discuțiile cu angajații oficiului, vizita la Garda Națională a Carolinei de Nord, vizitarea unei școli publice în Carolina de Nord. Modul de funcționare a Congresului SUA; nivelul de informare și modul de raportare la țările din regiune (Ucraina, Moldova); interacțiunea puterilor de stat (executivă, legislativă și judecătorească), dar și între nivelul federal, statal și local; procesul de lobby (reglementare, funcționare, supraveghere, transparență etc.); atribuțiile oficiului Secretarului de Stat; organizarea Armatei SUA, în special a Gardei Naționale a Carolinei de Nord; operațiunile de management a situațiilor de urgență; principiile de funcționare a unei școli publice; funcționarea sistemului judecătoresc la nivelul Curții de Apel și a Curții Supreme de Justiție în cadrul unui stat (Carolina de Nord); viziuni noi în domeniul cercetării sunt puținile dintre toate pe care le-am învățat în perioada vizitei oficiale în SUA.

Programul Lumea Deschisă 2014

În perioada mai 2014 - februarie 2015 Centrul de Resurse și Con- sultanță „Ograda Noastra” ONG cu sprijinul Ambasadei SUA î n Republica Moldova va implementa o noua init iativa ce are scopul de a facilita proce- sul de dialog interetnic democratic s i cooperarea î ntre diferite minorita t i etnice s i populat ia majoritara , cu un accent special pe partea de sud a Republicii Moldova. În cadrul acestei inițiative „Ograda Noastră” își propune să lucreze cu aproximativ 150 de reprezentanți ai minorităților din 5 comunități din sudul Republicii Moldova, inclusiv grupurile non-mi- noritare și autoritățile publice locale. Proiectul se va axa pe consol- idarea capacităților de participare în comunități rurale promovând în același timp cooperarea interculturală, armonia inter-etnică prin participarea simplului sătean la rezolvarea problemelor de interes co- mun. Înițiativa își propune să apropie oamenii de diferite etnii, sa cultive încrederea și nivelul de interacțiune la nivel local. Astfel vor fi realizate ac- tivități precum: campania „Acționăm pentru că ne pasă!”, prelegeri publice în trei universități din Republica Moldova (Cahul, Taraclia și Comrat), sesiuni de lucru în comunitate, discuții tematice cu implicarea factorilor de decizie, etc.

v e t s o C
v
e
t
s
o
C

Programul Lumea Deschisă

l

i

i

L

a

n

a

P

i

c

i

C

a

n

i

r

e

t

a

c

E

t

O

i

c

a

v

a

n

h

i

IMPRESII

S ub patronajul absolventei Programului Lumea Deschisă Liliana Palihovici, vicepreşedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), de

Ziua Internaţională a Copilului va avea loc concertul de caritate „Copii cuminţi cu vedete părinţi”. Evenimentul are loc în cadrul „Parteneriatului pentru Copii”, al patrulea an consecutiv. „Prin organizarea acestui concert frumos de binefacere, colectăm fonduri pentru proiectele care vin sa îmbunătăţească calitatea serviciilor oferite copiilor. Din fondurile acumulate, planificăm procurarea pentru copii şi adolescenţi de cărţi artistice, instrumente muzicale, costume naţionale pentru Cercurile de Creaţie, dotarea, î n ca teva localităţi din republică, a terenurilor de joacă cu echipament necesar”. Cu referire la patronajul acestui proiect, Liliana Palihovici a mărturisit că îi aduce împlinire.

a l i h o v
a
l
i
h
o
v

Vicepreședinte

PLDM

A bsolventa Ecaterina Covali este unul dintre promotorii frumoasei tradiții de a premia cei mai activi și talentați jurnaliști tineri din Republica Mol-

dova. Echipa coordonată de Ecaterina și Centrul Tânărului Jurnalist din Moldova a organizat vineri, 23 mai, în incinta „ARTICO”, prima Gaă a Tinerilor Jurnaliști, inițiind astfel tradiția acordării unui premiu națion- al membrilor rețelei presei tinerilor. În cadrul evenimentului, CTJM a acordat premii tinerilor jurnaliști din domeniul presei scrise, radio, televiziune și presă online, cu merite și realiza ri remarcabile, mani- festate pe parcursul perioadei 2013 - 2014. Câțtigătorii au fost desemnați în baza dosarului de concurs, ce tre- buie să includă 2-3 materiale relevante, din categoria selectată, CV-ul candidatului și o scrisoare de intenție. Acestea au fost evaluate de către o comisie alcătuită din experți naționali în domeniu.

i l a v o
i
l
a
v
o

Programul Lumea Deschisă

L a finele lunii iulie absolventul Octavian Zelinski a fost unul dintre câștigătorii granturilor oferite de către Ambasada SUA din Republica Moldova. Proiectul care urmează să fie implementat se numește: “Europa

văzuta de tineri

cadrul căruia 17 tineri vorbitori de limba română din 3 ţări (RM, Ucraina şi România) îşi povestesc experienţele europene avute anterior şi îi îndeamnă pe tinerii noştri să aleagă calea europeană de dezvoltare. Filmul va avea şi subtitre în limbă engleză. Lansarea va avea loc î n

aici şi acolo”, și constă în filmarea unui documentar în

c s n i l e Z
c
s
n
i
l
e
Z

Programul Lumea Deschisă

a doua jumătate a lunii octombrie:

„Pot afirma cu certitudine că aflarea mea în SUA în cadrul Progra- mului Lumea Deschisă anul trecut mi-a dat un imbold puternic de

a depune proiectul dat la Ambasada SUA. Mi-a conferit un soi de

încredere. Desigur, un mare rol a jucat faptul ca în sesiunea din iunie

programului de granturi pentru absolvenți al Ambasadei am văzut

a

printre prioritățile programului apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Tot aflarea în SUA m-a impulsionat să decid sa subtitrez în engleză documentarul, pe care aş vrea sa îl pot prezenta şi prietenilor din SUA.”

CEI MAI ACTIVI

ABSOLVENȚI AI PROGRAMULUI

Cu o deosebită plăcere vă informăm că au fost selectați cei mai activi absolvenți ai programului în anul 2013. Administrația programului mulțumește tuturor absolvenților care au participat la concurs și ne-au expediat istoriile de succes și rezultatele fru- moase obținute după vizita în SUA. Câștigătorii ediției din anul acesta sunt:

1 Tatiana Costev, Director Executiv pentru ”Ograda Noastră”, s-a implicat activ la or- ganizarea Festivalului Etniilor, desfășurând diverse activități în timpul Săptămânii Prieteniei, contribuind la incluziunea romilor în societatea RM, a coordonat evenimentul ”Creșterea

incluziunii romilor”, a inițiat Școala Democrației și proiecte marca Education Plus.

Judecătoarea Viorica Puică, Judecătoria Buiucani, a fost invitată în calitate de expert

în drept juvenil de către Institutul Național de Drept, a participat în varii proiecte coordo- nate de UNICEF, Uniunea Europeană, ABA ROLI, OSCE, a lucrat ca trainer în proiecte

ce includeau judecători și procuror, a fost propusă ca persoana responsabilă pentru imple- mentarea Strategiei Naționale a Reformei Justiției pentru 2011-2016.

2

3 Liudmila Mitioglo,

”Pro-Europa”

Liudmila Mitioglo, Președintele Organizațiai

sudul Republicii

Non Guvernamentale

Moldova. Liudmila a

de gen în

promovează egalitatea de gen în

au

implementat câteva proiecte care Gagauzia.

avut ca scop

promovarea egalității

4 Suveică Luminița a organizat și coordonat variate evenimente pentru a promova stiu- lul de viață sănătos: Ziua Mondială a Apei, Ziua Tuberculozei, Ziua Mondială a Sănătății.

Pentru încurajarea tinerilor să trăiască sănătos, dna Suveică a organizat traniniguri pen- tru studenții de la Universitatea de Stat și Universitatea Nicolae Testemițeanu. Dna Suveică a publicat ghiduri pentru persoanele bolnave de diabet zaharat și a instruit medici de familie din Chișinău despre cum să reacționeze la diferite probleme de sănătate cauzate de ali- mentația nesănătoasă.

Tatiana Costev

Liudmila Mitioglo

Viorica Puică

Luminiţa Suveica

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

de stagiu legislativ în SUA

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI de stagiu legislativ în SUA PROFILUL Lansat în 2005 de către Departamentul de Stat

PROFILUL

PROGRAMULUI de stagiu legislativ în SUA PROFILUL Lansat în 2005 de către Departamentul de Stat SUA

Lansat în 2005 de către Departamentul de Stat SUA Programul de Stagiere în Înstituţiile de Drept din SUA (LFP) ofera profesioniştilor tineri din domeniul legislativ din Rusia, Ucraina, Turcia, Moldova şi Georgia posibilitatea de a acumula experienţa practică în una dintre instituţiile publice de drept din SUA: instituţii publice de stat, primării, consilii regionale şi organizaţii non-guvernamentale. Scopul programului este schimbul de experienţă practică în domeniul legislativ dintre organizaţiile publice de drept din SUA şi Republica Moldova, sporirea aprecierii rolului societăţii civile şi angajamentul acesteia în procesul politic şi crearea parteneriatelor durabile între instituţiile americane şi cele din Republica Moldova pentru soluţionarea problemelor comune de ordin legal. În anul 2013 cinci specialiști din domeniul legislativ din Moldova au beneficiat de un stagiu de patru săptămâni în SUA.

ACTIVITATILE DIN CADRUL PROGRAMULUI

săptămâni în SUA. ACTIVITATILE DIN CADRUL PROGRAMULUI „În toamna anului 2012, Departamentul de Stat al SUA

„În toamna anului 2012, Departamentul de Stat al SUA a organizat un concurs pentru absol- venții care au participat în cadrul programului PFP (LFP) de-a lungul anilor (începând cu 2009), denu- mit Distinguished Alumni Award, î n prezent având denumirea de Alumni Impact Award. Participarea la acest concurs a fost de-a dreptul o provocare pentru mine, deoarece am vrut să aflu cum sunt apreciate rezultatele mele personale cât și cele ale lui Ion Unciuc, un alt absolvent al programului din Moldova cu care am colaborat în cadrul proiectului post program. Dupa întoarcerea în țară am depus eforturi comune pentru a injecta acea doza de in- formații teoretice și practice acumulate de-a lungul stagierii în SUA în cadrul sistemului penitenciar. Concursul în sine are trei etape: depunera

unui set de acte și scrierea unor eseuri care abor- deaza subiectele cerute; monitorizarea din partea Departamentului de Stat a activității pe durata progra- mului PFP (LFP) și post program, impactul proiectului post program organizat de către absolvenți și reco- mandările care au parvenit din partea organizațiilor cu care am cooperat pe durata programului, dar și după acesta. Îmi doream mult această recunoas tere, pen- tru că împreună cu colegul de breaslă Ion Unciuc am depus eforturi pentru a implementa schimbări î n cad- rul sistemului pe parcursul anului 2012. La Washington am avut ocazia să particip din nou în cadrul Congresului Absolvenților programelor PFP din primăvara anului 2012, însă de aceasta dată în calitate de moderator. Pe durata evenimentului am efectuat trei prezentări: ”Liderism și puterea unei per- soane în fața mulțimii”; ”Cum să elaborăm un proiect post program de succes” și ”Schimbările personale și profesionale dupa derularea programului PFP și rolul motivației în efectuarea schimbărilor în țara de reșed- ință”.

Pe durata congresului am avut parte de dis- cuții cu participanții la eveniment în urma cărora am făcut schimb de informații teoretice și practice care mi-au lărgit “spectrul de lumină“ pe anumite subiecte cu care mă confruntam în plan profesional la acel moment. Pe lângă participarea la Congres am vizitat Departamentul de Stat SUA, unde am avut întreved- eri cu șefi de direcții și programe, la fel o discuție cu

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

de stagiu legislativ în SUA

Șeful Departamentului programelor din Europa ți Asia, am discutat despre situația din Republica Moldova la acel moment, cu precădere despre reforma justiției. Pe lângă aceasta, am vizitat Bureau of Educational and Cultural Affairs unde am fost informat despre activitatea de zi cu zi a colaboratorilor. La fel, Departa- mentul mi-a organizat o vizita la Ambasada Moldovei din Washington. La final am avut o discuție scurtă cu adjunctul Secretarului de Stat Tara Sonenshine, dupa ceremonia de înmânare a diplomei de merit. Deși vizita în SUA este de scurtă durată, am avut câteva zile libere înainte de Congres în care am cunoscut mai bine Washingtonul și împrejurimile acestuia. În concluzie, vreau să motivez absolvenții pro- gramului PFP să participe la acest concurs, este o ocazie unică care îți oferă o doză de șanse de a face noii legături, de a evoulua la o noua treaptă - este o recunoaștere personală pentru eforturile depuse pe durata programului și dupa întoarcerea acasă. Această experiență m-a marcat pentru mulți ani înainte.”

COOPERARE INTRE BAROUL STATULUI

NEW MEXICO SI UNIUNEA AVOCATILOR DIN MOLDOVA

În perioada 29 aprlie—13mai, 2014, absolventul programului PFP 2013, Președintele Asociației Tinerilor Avocați din Moldova a coordonat proiectul post-program „Consolidarea capacităților administrative ale Baroului din Republica Moldova și Asociației Tinerilor Avocați în vederea îmbunătățirii profesiei juridice prin modelul unor practici ale Asociației Avocaților Americani și a Departamentului Tinerilor Avocați”, cu participarea lui Richard Spinello, Consilier General în cadrul Baroului de Stat din New Mexico.

Scopurile proiectului au fost:

- consolidarea unei mai bune înțelegeri a funcționării

instituțiilor din Moldova și SUA care activează î n cadrul profesiei legislative;

- stabilirea și întărirea cooperării dintre instituțiile juridice respective și reprezentanții acestora; - promovarea reciprocă a culturii și tradițiilor din Republica Moldova și SUA. Pe parcursul vizitei sale, Dl Richard Spinello a avut numeroase întâlniri cu reprezentanți din domeniul juridic și legislativ din Republica Moldova, precum Președintele și alți membri ai Consiliului Asociației Avocaților din Moldova; Alexandru Țurcan și Octavian Cazan, parteneri ai firmei de avocați „Țurcan Cazac”; Ronald Wolfson, Director al ABA ROLI Moldova; David Jesse, Directorul Consiliilor Americane din Moldova; Pavel Postică, Directorul ONG-ului „Promo- LEX” și mulți alții. Invitatul american a participat și la câteva ore în cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova și audieri la Curtea de Apel din Chișinău. Agenda proiectului a inclus și destinații culturale precum Complexul Național de Vinificație de la Cricova, mănăstirile Curchi și Căpriana, Muzeule de

la Cricova, mănăstirile Curchi și Căpriana, Muzeule de Etnografie și Istorie din Chișinău. Dl Spinello a

Etnografie și Istorie din Chișinău. Dl Spinello a mers și la un concert în aer liber organizat în scopul celebrării liberalizării regimului de vize dintre Moldova și Uniunea Europeană; la o ora de repetiție a orchestrei de acordeon „Acordeon Brio” de la Școala Municipală de Muzică „Maria Bieșu”; la demonstrațiile sărbătorii naționale Ziua Victoriei; la un corcert la sala cu orgă etc.

Succesul acestui proiect a fost demostrat s i prin faptul că UAATA, pe de o parte, și Baroul Statului New Mexico și Diviziunea Tinerilor Avocați, pe de altă parte, au semnat rezoluția comună pentru cooperare bilaterală. Părțile au stabilit existența unui statut spe- cial de cooperare și asistență între organizații și s-au angajat să continue discuțiile și implementeze dome- niile corespunzătoare de cooperare profesională și asistență. Avocații și avocații stagiari sunt chemați să beneficieze de cooperarea existenta prin implicarea în implementarea proiectelor planificate, precum și să vină cu inițiative și solicitări pentru dezvoltarea coop- erării bilaterale.

N

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE STAGIERE ÎN SUA

IMPRESII DIN WASHINGTON, DC

ş a r u I a i l a t a
ş
a
r
u
I
a
i
l
a
t
a

PFP 2014, Director, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

B oard of Elections: toți sunt foarte drăguți și dornici

de a comunica. Povestesc cu mare pasiune despre procese electorale pe care încearcă să le îm- bunătățească, ca și noi, cu fiecare alegeri. O diferență dintre orga- nizațiile noastre este ca ei nu au multe pârghii de a-și re- organiza sistemul electoral, pe când noi trăim timpurile în care totul este în mâinile noastre. Avem opțiunea de a influența, mișca lucrurile în direcție pozi- tivă, în special având exemplele

n u z u G n o I
n
u
z
u
G
n
o
I

PFP 2014, Consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Consilierul juridic la Centrul de Resurse Juridice din Moldova și-a făcut stagiul în Cen- trul de Justiție Brennan din cadrul Școlii de Drept al Universității din New York, sub conducerea lui John Kowal. Ion a par- ticipat la numeroase sesi- uni cu tematica sistemului electoral al SUA, drepul la vot al persoanelor cu antecedente penale, studiul de predominare al fenomenului de adresare a contribuabililor în judecată, studiu în oficiu: material referi- toare la selecția judecătorilor în baza „sistemului de merit”. Absolventul nostru a fost pre- zent la toate întâlnirile care au

altor țări. Dna Președinte a Boardu- lui a spus ca ne invidiază î n acest sens. Rolul Logisticii în alegeri: am fost să vad Depozitul în care se printează și se pregătesc toate materialele pen- tru alegeri. Aici se ține toată tehnica:

Ivote machines, scanere, tehnica pentru persoane cu dizabilități etc. Familia-gazdă, Dl și Dna Yap, este minunată. El este fost diplomat în țările Europei de Vest, iar dna este profesoară de limba engleză pentru copii cu nevoi speciale. Fiind euro- penizați îmi vine mult mai ușor să mă integrez în societate.”

NEW YORK, NY

avut loc în cadrul Centrului Brennan. Echipa programulului „Democrația” studiază probleme precum: recuza- rea, posturile vacante și numirea ju- decătorilor. Echipa Drepturilor la Vot și a Alegerilor (VRE) discută despre campanii pozitive VRM, înregistrare electronică, litigii și cazul Comisiei Federale Electorale vs. McCutcheon. McCutcheon este ultimul dintr-o lin- ie de cazuri în care Curtea Roberts „a bătut” o lege de finanțare a cam- paniilor care reglementează cât de mulți bani pot fi cheltuiți în curse- le politice. Scopul întâlnirilor a fost de a înțelege progresul, evoluțiile și provocările în aceste domenii, inclu- siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub- licii Moldova și SUA.

inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
inclu - siv asemănările și deosebirile dintre cadrul și practicile legale ale Repub - licii Moldova
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX

ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR

PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX”

PROIECTUL ”DESPRE MOLDOVA

Pe 30 martie, Nicu Gaibu FLEX ‘12, îm- preună cu alți 4 absolvenți ai progra- mului FLEX au inițiat proiectul „Despre Moldova”.

Scopul proiectului este ca generația tânără să facă cunoștință cu persoane de vârsta

a treia din diferite regiuni ale Moldovei și să facă

auzite poveștile lor despre istoria Republicii Moldova (cultură, limbă, tradiții, comunități etc.) prin intermediul interviurilor pe care tinerii le realizează.

Misiunea proiectului este de a crea o conexiune între bătrânii și tinerii de astăzi pentru

o dezvoltare durabilă a istoriei Republicii Moldo- va.

Toate materialele sunt colectate, și unite într-o serie de filmulețe care vor fi publicate și promovate pe diferite site-uri din Republica Moldova, precum și pe rețele de socializare (facebook, twitter).

precum și pe rețele de socializare (facebook, twitter). Astfel, începând cu 30 martie, Nicu Gaibu ‘12,

Astfel, începând cu 30 martie, Nicu Gaibu ‘12, Daniela Danuța ‘12 și ‘13 Cătălina Cucu au mers la Orheiul Vechi pentru a intervieva o bunicuță, care și-a împărtășit trăirile și a povestit despre satul și tradițiile vechi moldovenești. Ea a pregătit mâncare tradițion- ală și a intonat cântece tradiționale. Ulterior, ei au mai intervievat încă vreo 15 bătrăni în ediția întâi. Recent, a fost dat start și ediției II, la care gru- pul țintă sunt deja copiii. Banii sunt utilizați pentru a acoperi drumul călătoriilor.

GLOBAL YOUTH SERVICE DAY

Pe 11 aprilie, Cătălina Cucu FLEX ‘13, îm- preuna cu alți 3 absolvenți din Chișinău (Drăgălina Bârsan ‘11, Nicu Gaibu ‘12 și ‘13 Olga Guștiuc) au organizat Global Youth Service Day (GYSD), eveniment la școala pentru copii cu dizabilități „Sper- anța”.

S-au organizat un șir de activități in- teresante pentru 11 copii. Prima activitate a durat aproximativ 40 de minute, însă fiecare a învățat numele și lucruri interesante despre toți prezenți la eveniment. Ulterior, fiecare dintre ei au desenat pe tricourile care absol- venții le-au adus pentru ei, și au scris mesaje frumoase. Noile tricouri GYSD au fost gata după aproximativ jumătate de oră. Copiilor le-a plăcut foarte mult aceasta ac-

de oră. Copiilor le-a plăcut foarte mult aceasta ac - tivitate, acest lucru fiind cert dupa

tivitate, acest lucru fiind cert dupa zâmbetele lor. După o mică pauza de nachos și cup- cakes, absolvenții FLEX pregăteau unele surprize pentru ei. Ei au organizat o loterie pentru copii, care includea baloane, biscuiți Oreo, jucării, agende, ciocolate și alte cadouri. În concluzie putem spune că a fost o zi interesantă, plină de moment frumoase, bucurii și o mulțime de zâmbete. Copiii au plecat acasă motivați și fericiți. Absolvenții FLEX au devenit pri- eteni apropiați cu copiii și intenționează să-i mai viziteze în curând.

ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR

PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX”

EVENIMENTUL ”MAI DULCE”

PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” EVENIMENTUL ”MAI DULCE” P e 25 mai, Nata Andreev FLEX ‘07, coordonator

P e 25 mai, Nata Andreev FLEX ‘07, coordonator al proiectului Papergirl, a participat la unul dintre cele mai

mari festivaluri organizate la Chișinău: Mai Dulce. Acest eveniment este dedicat tuturor deserturi- lor tradiționale moldovenești și nu numai. O mulțime de meșteșugari și organizații se unesc pentru a oferi o zi spec- taculoasă pentru oricine care a decis să părăsească camerele lor confortabile pentru o duminică frumoasă. Proiectul Papergirl Moldova a avut șansa de a organ- iza mai multe ateliere de creație pentru copii și adulți care au participat la Festivalul “Mai Dulce”. Unul din ateliere a fost ded- icat reciclării recipientelor din plastic de produse de îngrijire a părului și să le transforme în extratereștri mici pentru a păstra creioanele colorate sau alte instrumente de artizanat. Banii au fost folosiți pentru a cumpăra diferite materiale pentru activitățile organizate.

TABARA DE ENGLEZA ”AWESOMENESS”

organizate. TABARA DE ENGLEZA ”AWESOMENESS” Pe 9 iunie, Cucu Catalina FLEX ‘13 a organizat tabăra de

Pe 9 iunie, Cucu Catalina FLEX ‘13 a organizat tabăra de limbă engleză: Awesomeness. EAC este

o tabără pentru elevi cu vârste cuprinse între 13-17 ani. Scopul organizării acestei tabere este de

a preda limba engleză în alte moduri decât o fac în clasele obișnuite. Proiectul a a fost organizat

datorită grantului câștigat de Cătălina la concursul granturilor destinate absolvenților FLEX. Acest proiect a durat 2 săptămâni, și fiecare zi a avut o temă specială. În acele zile, elevii au avut parte de câte o oră de engleză și anume gramatică, după care participau la diferite activități care le-ar fi îmbunătățit modul de gândire, viziunea perceperii unor lucruri și învățat multe lucruri benefice de la cultura americana . De asemenea, ei au organizat un picnic american în care au gustat pra jituri tradiționale ameri- cane. Tabăra a fost una favorabilă incluziunii, au existat doi copii cu dizabilități, care au fost la fel implicați activ. La finalul taberei, fiecare participant a primit diplomă și câte o carte în limba engleză, care trebuie să fie citită de ei în timpul verii. A fost o tabăra minunată, la care s-au creat noi prietenii. Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica din nou.

Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
Participanții au fost foarte triști în momentul despărțirii și abia așteaptă anul viitor pentru a aplica
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA Pe 23 iunie, Oxana

ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR

PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX”

CURATA ORASUL - SALVEAZA PLANETA

Pe 23 iunie, Oxana Vasilioglo FLEX ‘13 a venit cu ideea unui proiect care a fost implemen- tată datorita sprijinului guvernului Statelor Unite, prin intermediul unui grant. Scopul lor a fost sa curețe și repare un parc din oraș.

Scopul lor a fost sa curețe și repare un parc din oraș. Într-un moment dat s-a

Într-un moment dat s-a dovedit a fi tot curățat de alți voluntari, astfel Oxana împreună cu echipa sa au decis să implementeze același concept la o grădiniță. Ideea lor de proiect a fost transformată în curățarea unei grădinițe și vopsirea copacilor. Ei s-au adunat aproximativ 36-40 de voluntari în total (16 membri ACCESS, copii și educatori, voluntari). Pe 22 iunie au cumpărat aproape tot de ce era nevoie pentru a munci. Proiectul a început pe 23 iunie. În acea zi, ei au curățat totul, au măturat drumurile, au tăiat iarba, etc. Ei au folosit mănuși, lopeți și fărașe pentru a pune gunoiul în găleți. De asemenea, echipa a folosit sape și lopeți la sădirea copacilor și plantarea florilor. Pe data de 28 iunie s-a î nceput urma toarea parte a proiectului – vop- sirea copacilor. Proiectul a fost o experiență extraordinară atât pentru studenți și copii, cât și pentru organizatori. Toți au savurat timpul la maxim făcând ceva util pentru societate.

REUNIUNEA POST-PROGRAM FLEX 2014

ceva util pentru societate. REUNIUNEA POST-PROGRAM FLEX 2014 Pe 26 iunie, Nicu Gaibu FLEX ‘12 împreună
ceva util pentru societate. REUNIUNEA POST-PROGRAM FLEX 2014 Pe 26 iunie, Nicu Gaibu FLEX ‘12 împreună

Pe 26 iunie, Nicu Gaibu FLEX ‘12 împreună cu 5 absolvenți din diferite generații (Natalia Andreev FLEX ‘07, Rodica Gavrilița FLEX ‘10, Mihaela Petrov FLEX ‘13, Maria Mocanu FLEX ‘13 și Olga Guștiuc ’13) au organizat Reuniunea post-program FLEX 2014 pentru absolvenții care au revenit acasă.

Invitații speciali au fost: David Jesse (Director al Consiliilor Americane din Moldova), Ala Marciuc (Coordonatorul programului FLEX în Moldova), Kate Barlett (Public Affairs Officer, Ambasada SUA din Mol- dova), Ludmila Bilevschi (Specialist al absolvenților programelor SUA, Ambasada SUA din Moldova), Aliona Rusnac (Director al Asociației de Dezvoltare Creativă), Tamara Țurcan (Director al Centrului American de Resurse). Evenimentul a fost organizat în incinta Centrului American de Resurse. Invitații au felicitat noii ab- solvenți ai programului FLEX și le-au prezentat o mulțime de oportunități de activism social în Republica Moldova. Ei au încurajat implicarea activă, fiind o soluție a depășirii șocului cultural. La fel, ca speakeri au fost și abolvenți din diferite generații, care le-au vorbit abolvenților proaspeți despre propriile lor experiențe dupa revenirea acasă.

ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR

PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX”

LA RADIO SI TELEVIZIUNE

Pe data de 22 august, Catalina Țurcanu FLEX ‘13, împreuna cu Iura Guțu ‘13 și Victoria Marola ‘14 au fost invitați la Teleradio-Moldova, care este radiodifuzorul național de radio- televiziune de stat, să vorbească despre experiențele lor și să promoveze programul FLEX.

despre experiențele lor și să promoveze programul FLEX. Pe lângă experiențele ce le-au avut în SUA,

Pe lângă experiențele ce le-au avut în SUA, oaspeții au povestit și despre oportunități și diferite activități de care au parte absolvenții FLEX dupa ce se întorc acasă. Iar pe 4 septembrie, Nicu Gaibu FLEX ‘12, împreuna cu Cristina Chirvaș, FLEX ‘14 și Ele- na-Nicoleta Man FLEX ‘14 au fost invitați la o emisiune a postului național de televiziune pentru a promova Programul de Schib al Viitorilor Lideri FLEX. Absolvenții au povestit multe despre experiențele lor americane, au prezentat mai multe in- formații despre cerințele, etapele și modul de selecție din cadrul programului și au descris viața lor post-program.

O PLIMBARE DE CARITATE

Pe 20 septembrie, Catalina Cucu ‘13 și Iura Guțu ‘13 au organizat unul dintre cele mai inovatoare evenimente de caritate ale acestei luni, numit The Charity Walk.

de caritate ale acestei luni, numit The Charity Walk. Scopul principal al evenimentului a fost de

Scopul principal al evenimentului a fost de a merge, atrage fonduri și de a-i face pe pietoni fericiți. La eveniment au participat 12 per- soane, inclusiv trei absolvenți FLEX: Nicu Gai- bu ‘12, Cristiana Chirvaș ‘ 14 și Diana Cazacu ‘13. La începutul evenimentului, Cătălina și Iura au cumpărat diferite lucruri mici, cum ar fi: por- tocale, baloane, dulciuri, etc., care au fost distribuite pe străzi, în scopul de a-i face pe oameni fericiți.

Participant ii au fost împărțiți în 4 grupe și Cătălina le-a dat dat anumite însărcinări. Ei au trebuit să meargă 2-3 km și să ajungă la aceeași destinație finală. În timpul mersului, ei trebuiau să facă câte o fotografie (selfie) cu oamenii ce le zâmbeau de pe stradă. Echipele au colectat aproximativ ca te 15 fotografii fiecare, reușind să facă fericiți aproximativ 60 pietoni. Taxa de participare a fost de 1 dolar, ceea ce înseamnă că ei au colectat 12 dolari. Banii au fost donați orfelinatului “Casa Gavroche”. De asemenea, The Charity Walk, a sprijinit campania “No

Kid Hungry”, în cazul căruia culoarea portocalie îi reprezintă. De aceea, participanții au fost rugat i sa poarte un obiect de aceasta culoare.

A fost un eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar

eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
eveniment foarte valoros, deoarece impactul a fost nu numai colectarea de fonduri, dar s i ai
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI Pe 23 septembrie, 4

ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR

PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX”

VIZITA LA GIMNAZIUL-INTERNAT STRASENI

Pe 23 septembrie, 4 absolvenți ai programului FLEX împreună cu 2 absolvenți ai programului Cochran au organizat o vizită la gimnaziul de tip internat din Straășeni. La început au organizat o mulțime de ac- tivități interactive și educative cu copiii; dar după aceea au organizat o noapte fermecătoare pentru elevii mai mari. Absolventii Cochran au găsit un DJ profe- sionist și l-au invitat la eveniment. Au fost aproxi- mativ 100 de elevi care au participat la activităși și la dansuri. Banii au fost folosiți pentru a cumpăra

diferite bunuri, care au fost donate la sfârșitul evenimentului. Elevii au spus că a fost prima dată când au avut o astfel de noapte uimitoare de dansuri. Elevii sunt în așteptare pentru ca absolvenții să mai vină să-i viziteze.

pentru ca absolvenții să mai vină să-i viziteze. FLEX APPRECIATION DAY Pe 27 septembrie, Nicu Gaibu

FLEX APPRECIATION DAY

să mai vină să-i viziteze. FLEX APPRECIATION DAY Pe 27 septembrie, Nicu Gaibu FLEX ‘12 a

Pe 27 septembrie, Nicu Gaibu FLEX ‘12 a organizat evenimentul The Apprecia- tion Day. În cadrul evenimentului absol- venții au avut ocazia de a scrie carduri de mulțumire pentru familiile lor gazdă din SUA și să împărtășească cele mai bune experiențe de care au avut parte în State cu alții.

În cadrul evenimentului au participat 18 absolvenți. La fel, fiecare a participat la promovarea FLEXului prin in- termediul rețelelor de socializare, postând o mulțime de stări și imagini prin care mulțumesc familiilor gazdă, prietenilor, coordonatorilor etc. Mai târziu, au mers la o înălțime ce acoperă priveliștea Chișinăului și au lansat trei lampioane în cer, în semn de apreciere și re- cunoștință pentru programul FLEX. A fost o zi minunată, plină de momente magice și absolvenți activi.

ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR

PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX”

CONFERINTA ”RETEAUA EDUCATIONALA”

Pe 27 octombrie, Nicu Gaibu ‘12 împreună cu Rodica Gravrilița ‘10 și încă 8 absolvenți FLEX au organizat una dintre cele mai utile și interesante conferințe pentru liceeni, numită Rețeaua Educațională, care a durat trei zile (27-29 octombrie). Rodica Gavrilița împreună cu Nicu Gaibu au fost câștigători ai unui grant din partea ambasadei SUA.

fost câștigători ai unui grant din partea ambasadei SUA. Ulterior, au creat o echipă formată doar
fost câștigători ai unui grant din partea ambasadei SUA. Ulterior, au creat o echipă formată doar

Ulterior, au creat o echipă formată doar din absolvenți FLEX, în scopul de a-i implica și a

organiza mai eficient evenimentul. A fost foarte tensionat pentru a pregăti totul la timp și a selecta doar 45 de participanți din cei 200 care au aplicat. Conferința a avut scopul de a ghida liceenii spre alegeri corecte în carieră și de a-i informa despre oportunități de studiu și burse internaționale. În cadrul conferinței liceenii au aflat despre:

- instrumente de a descoperi capacitățile și a lua decizii corecte în carieră;

- oportunități de studiu peste hotarele țării;

- oferta universităților locale;

- cum să redacteze corect un CV, o scrisoare de motivare;

- cum să aiba o prestație excelentă la un interviu;

- posibilități de a studia gratuit la universitate. Alte beneficii:

- întâlnirea cu reprezentanți ai ambasadelor și organizațiilor locale;

- crearea unei rețele solide de contacte;

- interacțiunea cu absolvenți ai programelor de schimb academic și cultural;

- certificat de participare;

- posibilități ulterioare de voluntariat. Astfel, comunitatea absolvenților programului de schimb FLEX din cadrul Consiliilor Ameri- cane pentru Învățământ Înternațional, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite în Republica Mol- dova, cu sprijinul Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate și succes în continuare.

Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
Ad Astra și ADC, au organizat o conferință de nota 10, care probabil va avea continuitate
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,
ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX” BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!” Pe 30 octombrie,

ACTIVITATEA ABSOLVENȚILOR

PROGRAMULUI DE SCHIMB ”FLEX”

BALUL DE CARITATE ”HELLO&WIN!”

Pe 30 octombrie, comunitatea de ab- solvenți FLEX și Cochran împreună cu Asociația pentru Dezvoltare Creativă, au organizat unul din cele mai strașnic de interesante evenimente ale anului ,,HELLO&WIN Charity Ball” în incinta Art-Labyrinth-ului, fost muzeu națion- al.

Prin acest eveniment, organizatorii și-au propus ca scop o altă conotație tradiției americane de Halloween. Ast- fel, toți cei prezenți la eveniment au săr- bătorit într-o manieră cu totul deosebită, î mbinând elementele de muzică de club, instrumentală și vocală, decorațiunile cu miros de bostan și atelierele interactive cu

acțiunile de caritate. Tonul petrecerii a fost dat de Dj Bond, Dj Art și Mc Mike. La fel au avut ca invitați interpreți talentați și motivați de a contribui la colectarea fondurilor pentru copii. Cumpărând un bilet la ,,HELLO&WIN Char- ity Ball”, ei au susținut copiii cu mai puține posibilități, întrucât banii colectați din vânzarea biletelor au fost folosiți pentru procurarea unor lucruri necesare copiilor din Școala de tip internat, din Cărpineni, raionul Hâncești. La fel, toate biletele cumpărate au fost incluse la loteria „Numărul norocos”, în cadrul căreia au putut câștiga premii de la partenerii evenimentului. A fost un eveniment de succes, cu diferite costumații creative și gesturi frumoase de caritate.

evenimentului. A fost un eveniment de succes, cu diferite costumații creative și gesturi frumoase de caritate.
evenimentului. A fost un eveniment de succes, cu diferite costumații creative și gesturi frumoase de caritate.

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE

PROFILUL

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE PROFILUL În prezent, 10 profesori Access împreună cu 9 asistenți

În prezent, 10 profesori Access împreună cu 9 asistenți instruiesc 180 elevi din familii social-vulnerabile din 9 regiuni ale țării: Edineț, Rîbnița, Orhei, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Grigoriopol, Bender și Căușeni. Elevii au oportunitatea de a se familiariza cu instruirea la distanță, beneficiind de lecții de engleză prin Skype. De asemenea, ei interacționează și colaborează cu tineri din diverse părți ale lumii, lucrând împreună la diverse proiecte în comunitatea online iEARN (Rețeaua Internațională de Resurse Educaționale) din SUA, care este partenerul oficial al programului. Rezultatele elevilor sunt publicate pe site-ul oficial al organizat organizației.

REZULTATELE PROGRAMULUI

oficial al organizat organizației. REZULTATELE PROGRAMULUI Dupa ce au avut ocazia de a participa la Sum

Dupa ce au avut ocazia de a participa la Sum- mitul Access din Kyiv, elevii din Ungheni, precum și profesoara lor, s-au reîntors foarte inspirați și gata de a implementa un proiect comunitar foarte nou pentru localitatea în care trăiesc. Ei au venit cu ideea de a împărtăși cunoștințele pe care le-au acumulat în progra- mul Access cu copiii dintr-o grădiniță din oraș.

Timp de 5 săptămâni, elevii din Ungheni au mers la grădinița de două ori pe săptămâna pentru a-i învăța pe copii limba engleză, într-un mod in- teractiv și distractiv. De asemenea, ei au organizat unele activități cu totul și cu totul speciale pen- tru copilași, sărbătorind împreuna cu ei Ziua Re- cunoștinței, o sărbătoare despre care copiii, prob-

abil, au auzit pentru prima dată. Acest proiect a avut un mare succes, toți cei implicați având numai de câștigat. Pentru copii, zilele monotone de la grădiniță au devenit foarte interesante și speciale, oaspeți mari din li- ceu venind la ei ca să se joace împreună și sa îi învețe engleza. Pe tinerii din Access, însă, această experiență i-a învățat ce înseamnă responsabilitatea și le-a oferit șansa de a vedea ce înseamnă să fii profesor. În plus, este arhicunoscut faptul ca învățând pe alții, înveți și tu. Aceasta inițiativă a elevilor din Ungheni i-a inspirat și pe colegii lor din Cahul, care au implementat un proiect similar în comunitatea lor și pe elevii din noua generație Access - grupul din Căușeni, care în prezent vizitează două grădinițe din oraș, aducând cu ei multe cântece, activități, cuvinte, iar toate aces- tea, desigur, în engleză.

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE

IMPARTE PENTRU CA ITI PASA

Elevii din Ialoveni, foarte darnici și activi de fire fiind, au hotărât să mearga la colegii lor din orfelinatele din Orhei și Strășeni pentru a împărtăși cu ei din pozitivismul și puținul pe care îl au. Astfel, ei au pregătit multe activități intere- sante pentru ei, cântece, dulciuri și chiar o mică reprezentare despre alegerile pe care un ado- lescent trebuie sa le faca în viață, fiind tentat de multe lucruri rele. În plus, ei au venit în vizită cu papioanele pe care ei înșiși le-au confecționat din timp. Astfel, fiecare copil a primit un papion, aces- ta devenind un simbol al prieteniei dintre elevii din Access din regiuni diferite. De asemenea, vizita- torii le-au adus în dar colegilor lor cadouri, dorind sa împartă din puținul pe care îl au în casele lor cu

alți copii care, la fel ca și ei, nu au o copilărie prea ușoară. Aceste vizite au creat un șir de emoții pozitive în inimile tuturor participanților, determinându-i pe toți cei implicați să simtă că ei fac parte dintr-o familie mare. Elevii s-au încurajat reciproc pentru a continua să studieze asiduu limba engleză și să foloseasca la maximum oportunitățile oferite de programul de studiere a limbii engleze „Access.”

de programul de studiere a limbii engleze „ Access .” CONVERSATION CONNECT Acest proiect a fost

CONVERSATION CONNECT

Acest proiect a fost implementat de un grup de voluntari ai Corpului Păcii în Moldova (Jesse Pluim, Bob Asadorian și Robyn Savacool) care și-au propus să le ofere elevilor din Moldova și SUA oportunitatea de a comunica și de afla mai multe lucruri interesante despre tradițiile și obiceiurile popoarelor lor. În faza inițială a proiectului, elevii din Access Ungheni au avut șansa de a comunica cu vorbitori nativi de engleză. Aceștia au pregătit multe activități instructive pentru elevi, videouri interesante, imagini și cântece care au ajutat tinerii din Moldova să afle mai multe lucruri interesante despre Statele Unite ale Am- ericii, țara pe care toți ei doresc să o viziteze. Elevii au rămas foarte mult umiți de acest proiect întrucât ei au fost implicați într-o activitate de acest gen pentru prima dată.

foarte mult umiți de acest proiect întrucât ei au fost implicați într-o activitate de acest gen
foarte mult umiți de acest proiect întrucât ei au fost implicați într-o activitate de acest gen

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE

ZIUA INTERNATIONALA A TINERILOR ÎN ACTIUNE

LIMBII ENGLEZE ZIUA INTERNATIONALA A TINERILOR ÎN ACTIUNE De ziua internațională a tinerilor în acțiune, cei

De ziua internațională a tinerilor în acțiune, cei 200 de elevi din programul Access Moldova au întreprins un șir de acțiuni în comunitățile lor pentru a adresa un șir de probleme existente în societatea în care trăim. Astfel, tinerii din programul Access din 10 regiuni ale țării au ieșit în stradă pentru a acționa și a le da un exemplu altor persoane.

pentru a acționa și a le da un exemplu altor persoane. Elevii din Bălți și Strășeni

Elevii din Bălți și Strășeni au hotărât sa înceapă schimbarea prin educarea generației mici a țării, care reprezintă, de fapt, viitorul nostru. Ei au mers la o grădiniță din orașul din care vin pentru a vorbi cu cei mici despre natura și importanța protejării naturii. Elevii noștri s-au dovedit a fi foarte creativi, pregătind niște activități foarte interactive care, cu siguranță, au fost pe placul copiilor. Prin joc, ei au învățat că nu trebuie să arunce gunoiul pe jos, că trebuie să protejăm Pământul, care este casa noastră și că de ei depinde viitorul întregii țări. În plus, elevii din Strășeni i-au învățat pe copilași niște cuvinte și expresii în limba engleză pentru ca aceștia să poată discuta cu persoane de peste hotare. Elevii din Ialoveni de asemenea au ieșit în stradă cu o campanie de informare a cetățenilor despre efectele negative ale activității iresponsabile a omului pentru natură. Eu și-au confecționat niște costume care reprezentau diverse elemente ale societății în care trăim: copaci, flori, uzine, etc. Îmbrăcați astfel, ei au mers în diverse părți ale Chișinăului pentru a discuta cu oamenii despre starea deplorabilă a naturii din prezent și despre ce poate face fiecare din noi pentru a schimba aceasta situație. Pe lângă aceste acțiuni de informare, Programul Access Moldova a venit cu activități de curățare î n Ungheni, Cahul și Orhei. Pe lângă faptul că elevii au curățat teritoriul din jurul școlii sau parcurile din oraș, ei au plantat flori pentru a crea o atmosferă și mai plăcută pentru toți locuitorii acestor orașe. Asistenta din Chișinău a pregătit o zi nemaipomenită pentru elevii ei cu deficiențe fizice. Împre- ună cu un grup de prieteni, ea a organizat diverse activități interactive pentru ei, încercând să aducă mai multă veselie ți emoții pozitive în viețile lor. Cu același scop, elevii din Bender și Varnița/Bender au organizat o zi a zâmbetului pentru ce- tățenii din comunitatea lor. Ei au ieșit în stradă cu baloane și dulciuri pe care le-au împărțit copilașilor pe care i-au întâlnit. Toate aceste acțiuni au surprins un număr mare de cetățeni din Moldova care au încurajat și au felicitat tinerii pentru activismul și inițiativele lor. Ei au încercat să transmită un mesaj foarte im- portant oamenilor cu care au interacționat: noi, cetățenii acestei țări, trebuie să fim o echipă bine consolidată și să acționăm împreună, pentru că nimeni nu o va face pentru noi.

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE

IN VIZITA LA AMBASADORUL MOSER

Evenimentul „La un ceai cu Ambasadorul” a devenit deja o tradiție pentru programul Access

din Moldova. Patru cei mai buni ele-

vi din grupurile noi care se alătură

familiei Access, împreună cu pro- fesorii și asistenții profesorilor, sunt invitați în casa Ambasadorului SUA către Moldova pentru a descoperi cum este viața unui Ambasador, care este drumul parcurs de el pen- tru a obține aceasta funcție și pen- tru a discuta despre oportunitățile oferite de programul Access. Cei mai buni elevi din anul acesta au fost selectați în baza unui

concurs de eseuri cu tema „Cum ar putea sa ma influențeze o vizită la ambasador?” Această vizită a fost una cu totul și cu totul deosebită pentru copii, reprezentând o motivație foarte bună pentru ei. Pentru prima dată în istoria programului Access din Moldova, profesorii care participă în acest program au fost invitați încă o dată la ambasador înainte de finisarea programului pentru a fi felicitați pentru succesele obținute și pentru a împărtăși planurile lor de viitor. Vizitele la Ambasador sunt întotdeauna pline de emoții pozitive și de sentimente de mândrie, elevii

de emoții pozitive și de sentimente de mândrie, elevii și profesorii fiind foarte mult umiți de
de emoții pozitive și de sentimente de mândrie, elevii și profesorii fiind foarte mult umiți de

și profesorii fiind foarte mult umiți de rezultatele obținute.

PROIECTE IMPLEMENTATE

Elevii din Varnița/Bender aurenovat terenul de fotbal din sat,au restabilit lin- iile de marcaj și au instalat o masă și un scaun pentru odihnă. Tinerii din Comrat au dorit să le

facă un cadou oamenilor din orașul lor natal. Ei au vopsit pereții unei grădinițe din localitate, readucând eroiii preferați ai copiilor pe terenul lor de joacă, au instalat

și niște urne de gunoi pentru ca ei să în-

vețe de mici cum să mențină curățenia în jurul lor.

Grupurile de elevi din Bălți și Un- gheni le-au adus în dar locuitorilor acestor orașe flori, au organizat un concurs de desen pe asfalt pentru copii.

Grupul din Cahul a pus accent pe informare și a decis să echipeze unul din liceele comunitare cu

o tablă magnetică, doua aviziere și un ecran de proiecție care va înlocui pereții. Elevii din Chișinău și-au propus să încurajeze locuitorii din capitala sa citească, instalând două mini biblioteci într-un parc și pe teritoriul Centrului „Speranța” a căror beneficiari sunt.

instalând două mini biblioteci într-un parc și pe teritoriul Centrului „Speranța” a căror beneficiari sunt.
instalând două mini biblioteci într-un parc și pe teritoriul Centrului „Speranța” a căror beneficiari sunt.

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE

TEATRUL SOCIAL

Programul Access din Moldova, cu susți- nerea financiară a fondului internațional Outreach al Consiliilor Americane, a im- plementat proiectul „Facem schimbări prin intermediul teatrului social” la care au par- ticipat 60 de elevi din programul Access din Strășeni, Ialoveni, Orhei și Bender. Scopul principal al acestui proiect a fost dezvoltarea abilitățile civice ale elevilor din pro- gram care au venit cu niște piese de teatru menite să îi învețe pe spectatori cum să acțion- eze în cazul în care se confruntă cu nedreptăți sociale, intoleranță, violență, discriminare etc.

Grupul din Strășeni a venit în fața micilor spectatori de la grădinița Nr.8 „Albinuța” din Chișinău cu povestea unui nor invidios și egoist pentru a le arăta copilașilor ce se poate întâmpla atunci când oamenii sunt indiferenți față de necesitățile altora. Elevii din Orhei i-au învățat pe copiii de la „Casa Gavroche” din Chișinău să fie punctuali, reprezentând povestea apariției curcubeului. Actorii din Ialoveni și Bender au hotărât să vină în fața micuților de la același orfelinat cu o poveste clasică care nuanțează problemele discriminării, stereotipurilor și reprezintă societatea răutăcioasă care deseori este ostilă față de oameni: „Rățușca cea Urâtă”. Acest proiect le-a dat elevilor din Access oportunitatea de a-și încerca puterile în diverse ipostaze: de dramaturgi, regizori, costumieri și actori. Pe lângă toate emoțiile pozitive pe care le-au trăit în acest proiect, micii actori au înțeles că ei pot aduce schimbări în societatea în care trăim și că ei sunt cei care pot contribui la soluționarea problemelor existente.

care pot contribui la soluționarea problemelor existente. DA-LE O VIATA NOUA JUCARIILOR TALE În preajma

DA-LE O VIATA NOUA JUCARIILOR TALE

În preajma sărbătorilor de Paști, pentru a ajuta copiii care au o copilărie mai puțin colorată și a le oferi și lor oportunitatea de a simți magia acestei sărbători și suportul comunității în care trăiesc, am inițiat o campanie de colectare de jucării pentru copiii din orfelinate și familii so- cial-vulnerabile. Cei 180 de elevi din program care s-au alăturat acestei campanii au fost foarte entuziasmați de idee și au depus toate eforturile lor pentru a promova această acțiune în comunitățile lor și a sensibiliza cât mai multe persoane din: Bălți, Ungheni, Orhei, Strășeni, Chișinău, Ialoveni, Bender, Comrat și Ca- hul. Rezultatele au fost cu adevărat surprinzătoare: 762 jucării colectate, multe haine, rechizite școlare, chiar și mâncare. Grupul din Ungheni a donat jucăriile, mâncarea și hainele colectate copiilor de la gradinița din s. Florițoaia Nouă. Tot la o grădiniță au mers jucăriile colectate de grupul Access din Cahul. Elevii din Comrat, însă, au dăruit jucăriile colectate copiilor cu dizabilități din comunitate, iar bursierii din Chișinău, care sunt un grup de copii cu dizabilități, au donat jucăriile colectate copiilor de la „Casa Gavroche.” O surpriza foarte placuta a fost să îi vedem pe elevii din orfelinatele din Strășeni, Orhei și Ialoveni dornici de a participa în aceasta campanie. Cei din Ialoveni au vizitat copiii cu dizabilități de la un centru din

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE

orașul Hîncești, iar cei din Orhei au mers în s. Bo- lohani din raion la un centru pentru copiii din familii nevoiașe. Copiii din Strășeni, însă, au hotărât să le facă o surpriză plăcută micuților pe care i-au întâlnit în stradă.

Aceasta campanie a fost una de suc-

ces și le-a oferit elevilor din Access șansa de

a vedea că ei pot face o schimbare împreună

cu oamenii care îi înconjoară. Pentru elevii din orfelinate, pe de altă parte, acest proiect a fost

o mare plăcere, întrucât ei, pentru prima dată

poate, au fost binefăcători și nu beneficiari, așa cum se întâmplă de obicei. Copilașii care au primit jucăriile au fost extrem de surprinși și fericiți, scopul nostru principal fiind să aducem

zâmbete pe fețele micuților mai puțin norocoși.

VREAU SI EU SA MERG LA SCOALA!

„Vreau și eu să merg la școală” este o altă campanie națională de colectare organiza- tăde programul Access din Moldova în 10 regiuni din țară. De aceasta dată, însă, elevii din Access și-au propus să ajute copilașii să se pregătească de școală. Ei au decis să le aducă rechizitele necesare, astfel încât ei să beneficieze din plin de experiența de elevi și să se concentreze asupra studiilor și nu a problemelor. Oamenii din Hâncețti, Ialoveni, Cahul, Bender, Căușeni, Ungheni, Chișinău, Orhei, Grigoriopol și Râbnița s-au dovedit a fi foarte re-

ceptivi la inițiativa elevilor din programul Access

și au donat tot felul de rechizite care au mers la

copiii din orfelinatele din aceste regiuni. 310 copiii din țară au fost beneficiarii acestei campanii, iar elevilor din Access, acest succes le-a adus multa încredere în forțele pro- prii. Pentru prima dată, comunitatea de absol- venți din Ungheni și Cahul s-au alăturat acestei inițiative, la fel ca și elevii din liceul „Mihai Em-

de absol - venți din Ungheni și Cahul s-au alăturat acestei inițiative, la fel ca și
de absol - venți din Ungheni și Cahul s-au alăturat acestei inițiative, la fel ca și
de absol - venți din Ungheni și Cahul s-au alăturat acestei inițiative, la fel ca și
de absol - venți din Ungheni și Cahul s-au alăturat acestei inițiative, la fel ca și

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE

inescu” din Chișinău. Proiectul „Vreau sa merg și eu la școală” implementat de programul Access din Moldova a spart stereotipul unei generații tinere indiferente și iresponsabile.

CONCURS DE DICTARI: IS IT WRITE OR RIGHT?

La cea de-a 16-a aniversa- re a Consiliilor Americane din Moldova, Programul de burse pentru studierea limbii engleze „Access” a venit cu o inițiativă menită să promoveze scrierea corectă în școlile din 8 regiuni ale țării.

Absolvenții

din

Bălți,

Ungheni, Cahul, Comrat, Varnița/ Bender și Chișinău au organizat concursul de dictare „Is it Write or Right?” în comunitățile din care vin.

„Is it Write or Right?” în comunitățile din care vin. Acest concurs a fost organizat și
„Is it Write or Right?” în comunitățile din care vin. Acest concurs a fost organizat și

Acest concurs a fost organizat și în Călărași, Cimișlia și la liceul „Mihai Eminescu” din Chișinău. Absolvenții programului împreună cu unii voluntari ai Corpului Păcii și profesori Fulbright au evaluat lucrările participanților și le-au selectat pe cele mai bune. Pentru a susține pasiunea lor pentru limba engleză, cei 9 câștigători ai concursului au primit în dar cartea lui Jack London „To Build a Fire”, care conținea un mesaj de felicitare de la reprezent- antul Ambasadei SUA la Chișinău, Kate Bartlett.

DOGTOBER

Programul de burse pentru studierea limbii engleze Ac- cess din Moldova a dedicat întreaga luna octombrie pri- etenilor noștri necuvântători - câinilor.

Elevii au avut șansa de a împartăși istorioarele priete- nilor lor mai mici cu colegii, au vizitat clinici veterinare pentru a afla mai multe lucruri interesante și necesare pe care orice stăpân de câini ar trebui să le cunoscă și au afișat în școlile lor mesaje de protejare a animalelor. De asemenea, ei au făcut o mică cercetare în localitățile lor, pentru a vedea cât de informați sunt oamenii despre educația câinilor și pentru a determina care sunt cele mai populare nume de câini în lo- calitățile lor. Cel mai important, însă, a fost faptul că elevii din Access au mers în stradă pentru a hrăni câinii fără adăpost, demonstând că nu trebuie sa ne temem de ei, ci să î i pro- tejăm întrucât ei sunt răi doar atunci când sunt flămânzi, la fel ca și oamenii.

temem de ei, ci să î i pro - tejăm întrucât ei sunt răi doar atunci

ADMINISTRAREA PROGRAMULUI

DE BURSE PENTRU STUDIEREA LIMBII ENGLEZE

FLORI PENTRU HINCESTI

Grupul de elevi din Hâncești a venit cu o inițiativă frumoasă de a le oferi ceva special concetățenilor lor, și anume - flori. Fiind conștienți de faptul că lucrurile care ne încon- joară ne influențează direct starea noastra internă, elevii au hotărât să planteze lalele în grădina spitalului din localitate și a cea a unuia din liceele comunitare, astfel încât pa- cienții să se bucure de culorile vii ale naturii din jurul spitalului, iar elevii de la liceu să preia emoțiile pozitive pe care le aduc florile, ca să le aducă cu ei în clasa și să vină la școală cu plăcere.

cu ei în clasa și să vină la școală cu plăcere. CONFERINTA ASOCIATIEI PROFESORILOR DE LIMBA

CONFERINTA ASOCIATIEI PROFESORILOR DE LIMBA ENGLEZA

Fiind parte a Centrului Lingvistic American, profesorii noștri nu doar instruiesc studenții, ci investesc efort
Fiind parte a Centrului Lingvistic American, profesorii noștri nu doar instruiesc studenții,
ci investesc efort și timp în propria dezvoltare profesională prin participarea la diverse
evenimente și conferințe, una dintre ele fiind Conferința Asociației Profesorilor de Limbă
Engleză din Moldova, care s-a desfășurat pe 5 aprilie 2014.
Profesorii Centrului Lingvistic American au contribuit la buna desfășurare a conferinței cu
prezentări foarte ingenioase și workshopuri, muncind cot la cot cu experți din toată țara, dar și de
peste hotare: SUA, Irlanda și Ucraina.
Daniela Munca-Aftenev a moderat un atelier cu tema ”Planificarea și implementarea unui
proiect cu privire la implicarea civică a elevului ce studiază engleza”. Natalia Alhazov a fost
unul dintre vorbitorii din secțiunea Ling-
vistică Aplicată și Educație pentru adulți
împărtășind din experiența de profesor și
de cercetare.
Anna Lisnic a realizat o prezentare despre
Competiția sănătoasă și nesătătoasă la
lecții și promovarea unei atmosfere priete-
noase.
Suntem mândri de angajații Centrului Ling-
vistic American care sunt mereu pregătiți să
împărtășească din expereiența acumulată
cu colegii din toate regiunile Moldovei.

CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN

CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN CARTEA DE VIZITA Centrul Lingvistic American este subdiviziune din cadrul Consiliilor

CARTEA DE VIZITA

Centrul Lingvistic American este subdiviziune din cadrul Consiliilor Americane din Moldova. Genul de activitate este prestarea serviciilor de predare a limbii engleze, române și ruse, atuurile acestuia fiind:

Profesori calificați în domeniu;

• Predarea limbii engleze: profil general, de afaceri, juridică, prin skype etc.;

• Oferirea serviciilor de instruire clienților corporativi;

• Aplicarea metodelor inovatoare de predare (Project Based Learning, Multimedia Learning, predare prin Skype etc.); • Folosirea materialelor didactice moderne;

• Desfășurarea activităților extra-curriculare (Academia de Vara a Liderilor);

• Desfășurarea cluburilor de conversație cu profesori americani;

• Pregătirea pentru examene (SAT, IELTS, BAC, TOEFL etc.).

Pe lângă cursurile de limbă engleză, ALC oferă cursuri de limbă rusă și română, intensive și obișnuite, individuale și corporative, cu profil general și de specialitate, pentru companiile și organizațiile internaționale din Moldova, precum și pentru ambasade, companii locale și instituți de stat (Philip Morris, Publika TV, Curtea de Conturi, JTI, ICTPD etc.).

ALC RETREAT

La sfârșitul lunii mai profesorii ALC au participat la un eveniment strategic unde s-au discutat vi- ziunea, misiunea și direcția de dezvoltare a Cen- trului.

ALC se mândrește cu profesorii săi care pe lângă faptul că sunt experți în predare și creativi la ore, mai sunt și implicați activ în procesul de luare a deciziilor. Evenimentul strategic a fost o oportunitate pentru profesori și angajați de a-și împărtăși opiniile și experiența. Evenimentul a fost organizat la Complexul de Odihnă Costești și a fost format din traininguri și discuții facilitate de către partenerii Centrului Lingvistic American, Academia Nicolae Dumitrescu. Deși scopul evenimentul nu a fost de a produce un plan bine de- finitivat, acesta a creat o atmosferă favorabilă pentru a explora potențialul de creștere și dezvoltare al ALC.

de - finitivat, acesta a creat o atmosferă favorabilă pentru a explora potențialul de creștere și

CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN

SUMMER LEADERSHIP ACADEMY

La 16 iunie Consiliile Americane Moldova au dat start unei noi ediții a proiectului Summer Leadership Acad- emy, care are scopul de a familiariza elevii de liceu care au un nivel bun de cunoaștere a limbii engleze cu conceptul de liderism.

de cunoaștere a limbii engleze cu conceptul de liderism. Pe parcursul a patru săptămâni 21 de

Pe parcursul a patru săptămâni 21 de adolescenți au frecventat un curs de 72 de ore academice care i-a ajutat să se dezvolte pe plan personal și profesional, ur- mând trei pași formulați de către AdAstra: explorează, ex- perimentează și unește. Progresul acestora a fost ghidat de către trei traineri specializați în activități de team-build- ing, liderism interpersonal și dezvoltare profesională, suplimentat de un curs de artă oratorică și discuții cu trei invitați. Trei din cele patru săptămâni au fost dedicate de- scoperirii potențialului personal și profesional al cursanților

și tranziției de la abilitățile și valorile stabilite spre proiecte

potențiale care pot fi executate în viitor. Ultima săptămână

a fost dedicată vizitelor la companii și discuțiilor de ana-

liză, punctul culminant fiind ceremonia de absolvire pe 11 iulie, când cursanții și-au prezentat proiectele personale și progresul obținut. Summer Leadership Academy are drept scop implicarea adoescenților în activități civice și oferirea unei atmosfere non-academice de comunicare în limba engleză.

SCOALA DE VARA ETRC 2014

Cinci angajați ai Consiliilor Americane și profesori ai Centrului Lingvistic American au fost invitați să prezinte traininguri și seminare în cadrul Școlii de Vară pentru profesori de limbă engleză, care s-a desfășurat în peri- oada 16-20 iunie 2014 și a fost organizată de către English Teaching Resource Center.

Daniela Muncă-Aftenev a prezentat două work- shop-uri cu temele ”Scrierea eseurilor creative și per- suasive” și ”Planificarea și implementarea proiectelor de implicare civică”. Dorina Calinovscaia a prezentat tema ”Feedback-ul și corectarea greșelilor”. Marina Chirnițcaia și-a împărtășit experiența în domeniul ”Observarea de la egal la egal”, iar Anna Gabur a vorbit despre ”Man- agementul timpului în cadrul orelor.” Workshop-ul Olgăi Morozan a fost intitulat ”Pașii spre succes: Îmbunătățirea accesului la conținuturile de domeniu ale curriculumului.” În acest an Școala de Vară ETRC pentru profesorii de limbă engleză a întrunit participanți din peste 15 regiuni ale Republicii Moldova, care au venit să-și îmbunătățeas- că cunoștințele de predare a limbii engleze drept limbă străină. Pentru a se dezvolta pe plan profesional acești profesori au venit să învețe de la cei mai buni experți în domeniu, inclusiv de la cei ce activează în cadrul Consil- iilor Americane Moldova.

de la cei mai buni experți în domeniu, inclusiv de la cei ce activează în cadrul

CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN

EVENIMENT STRATEGIC PENTRU ANGAJATII ALC

La sfârșitul lunii mai profesorii ALC au participat la un eveniment strategic unde s-au discutat vi- ziunea, misiunea și direcția de dezvoltare a Centrului.

ALC se mândrește cu profesorii săi care pe lângă faptul că sunt experți în predare și creativi la ore, mai sunt și implicați activ în procesul de luare a deciziilor. Evenimentul strategic a fost o oportunitate pentru profesori și angajați de a-și împărtăși opiniile și experiența. Evenimentul a fost organizat la Complexul de Odihnă Costești și a fost format din traininguri și discuții facilitate de către partenerii Centrului Lingvistic American, Academia Nicolae Dumitrescu. Deși scopul evenimentul nu a fost de a produce un plan bine definitivat, acesta a creat o atmosferă favorabilă pentru a explora potențialul de creștere și dezvoltare al ALC.

definitivat, acesta a creat o atmosferă favorabilă pentru a explora potențialul de creștere și dezvoltare al

CENTRUL LINGVISTIC AMERICAN

CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN:

CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,
CLIENTII CORPORATIVI AI CENTRULUI LINGVISTIC AMERICAN: PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE În anul 2014,

PUBLICATIA PEDAGOGICA A CONSILIILOR AMERICANE

În anul 2014, American Language Center (Centrul Lingvistic American), subdiviziune a Consiliilor Americane din Moldova a publicat 4 ediții ale revistei pedagogice „Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal,” disponibile online pe site-ul organizat iei www.amer- icancouncils.md. Prima ediție a publicației a apărut în luna februarie a anului 2013 și a fost dedicată profesorilor de limbă engleză. Această publicație cuprinde o colecție de articole interdisciplinare din domeniile psihologie, sociologie, didactică, dezvoltare profesională, proiectarea curriculumului, tehnici și metode de predare, standarde profesionale în educație. Corpul didactic al Centrului Lingvistic American este format din pro- fesori calificați, orientați spre excelență, care își valorifică experiența dobândită prin diverse forme de per- fecționare în cadrul mai multor proiecte educaționale, precum ar fi cele bazate pe predarea limbajelor de specialitate (Content Based Instructions), predarea în baza sarcinilor (Task Based Instruction) și învățarea bazată pe proiecte educaționale (Project Based Teaching). Revista își propune să valorifice practicile ped- agogice de succes dezvoltate și acumulate de către cadrele didactice ale Centrului Lingvistic American pe parcursul a multor ani de activitate.

RAPORT ANUAL 2014 Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Moldova str. Mihail Kogălniceanu 81
RAPORT ANUAL 2014
Consiliile Americane pentru Învățământ
Internațional din Moldova
str. Mihail Kogălniceanu 81
MD-2009
Chișinău,
Republica Moldova
tel: (022) 22 58 60
fax: (022) 23 34 07
hhttp://americancouncils.md
81 MD-2009 Chișinău, Republica Moldova tel: (022) 22 58 60 fax: (022) 23 34 07 hhttp://americancouncils.md
81 MD-2009 Chișinău, Republica Moldova tel: (022) 22 58 60 fax: (022) 23 34 07 hhttp://americancouncils.md