Sunteți pe pagina 1din 10

Principiile de lucru

Abordarea participativa a comunitatii in dezvoltarea strategiei.


Crearea unui Instrument util de dezvoltare locala si institutionala .
Etapele dezvoltarii Strategiei
1. Stabilirea echipei de lucru la strategie
1. echipa care lucreaza la dezvoltarea strategiei este formata 4-8 persoane
specializate in planificarea strategica , facilitarea de procese participative sau
in domeniile de interventie identificate la nivelul comunitatii
2. Culegerea informatiilor din teren- echipa de lucru in cadrul acestora sunt culese
elemente necesare viziunii comunitatii si analizei SWOT
1. focus grupuri la nivel local numarul si structura participantilor este
reprezentativa si semnificativa pentru comunitate.
2. analiza documentelor Primariei si institutiilor din comunitate.
3. Dezvoltarea analizei la nivel local /institutional echipa de lucru
1. Descrierea localitatii / institutiilor
2. Analiza PEST(E)
3. Analiza SWOT
4. Dezvoltarea elementelor principale ale strategiei echipa de lucru + alti actori cheie
din comunitate lucru in echipa
1. viziune , misiune , directii strategice, obiective strategice
2. acestea sunt dezvoltate participativ , in intilniri de lucru cu actorii cheie.
5. Decizia privind tipul de strategie abordat in functie de ponderea elementelor analizei
SWOT.
1. Strategie ofensiva SO- daca predomina Punctele tari si Oportunitatile.
2. Strategie centrata pe dezvoltare WO- daca predomina punctele Slabe si
Oportunitatile.
3. Strategie defensiva WT- daca predomina punctele slabe si amenintarile.
4. Srategie diversificata ST- daca predomina punctele tari si amenintarile
6. Proces de consultare publica un numar semnificativ si reprezentanti ai comunitatii /
grupului tinta.
7. Dezvoltarea planului operational echipa de lucru + specialistii pe domenii/ parteneri
lucru in echipa.
1. plan operational simplu de implementare a strategiei.
2. portofoliu de proiecte (fise de proiect) care sa sustina strategia
8. Aprobarea planului operational in consiliul Local pregatirea H.C.L. si stabilirea
echipei (si responsabilului ) care va monitoriza realizarea strategiei.
9. Publicarea strategiei

Comuna Prunisor se afla situata in partea central estica a judetului Mehedinti , la


aproximativ 25 km distanta de DR. Tr. Severin si 25 km de Srehaia , cele doua orase fiind
centrele urbane polarizatoare ale acestei comune.
Se invecineaza cu comunele :
Husnicioara
- nord
Simian
- vest
Timna
-est
Livezile
- sud
Cazanesti
- nord
Voloiac
- nord- est
Comuna Prunisor are o populatie de 3160 de locuitori repartizati in 15 sate :
1.
2.
3.
4.
5.

Prunisor
Cervenita
Lumnic
Igiroasa
Biltane

6.Dragotesti
7.Arvatesti
8.Mijarca
9.Fintina Domneasca
10.Prunaru

11. Gutu
12. Girnita
13. Ghelmegioaia
14. Balota
15.Zegaia

Comuna Prunisor a aparut prin unirea mai multor comune cum ar fi :


- com. Degerati
- com. Ghelmegioaia
- com. Fintina- Domneasca
- com. Zegaia
- com. Igiroasa
Cele 15 localitati ale comunei sunt amplasate relativ echilibrat in teritoriu, densitatea
localitatilor este de 0,12 km2,iar dispunerea lor este urmatoarea :

Localitatea Cervenita este situata la nord-est de resedinta comunei si de calea ferata, la


7 km de Prunisor.
Localitatea Lumnic este situata la nord-est de resedinta comunei, la 10 km de
resedinta.
Localitatea Igiroasa este situata la est de resedinta comunei , la 7 km de resedinta.
Localitatea Biltane este situata la est de de resedinta comunei , la 6 km de resedinta.
Localitatea Dragotesti este situata la sud de resedinta comunei , la 7 km de resedinta.
Localitatea Arvatesti este situata la sud de resedinta comunei , la 8 km de resedinta.
Localitatea Mijarca este situata la sud-est de resedinta comunei , la 4 km de resedinta.
Localitatea Fintina Domneasca este situata la sud- est de resedinta comunei , la 3 km
de resedinta.
Localitatea Prunaru este situata la vest de resedinta comunei , la 2 km de resedinta.
Localitatea Gutu este situata la vest de resedinta comunei , la 3 km de resedinta.
Localitatea Girnita este situata la sud de resedinta comunei, la 4 km de resedinta.
Localitatea Ghelmegioaia este situata la vest de resedinta comunei , la 4 km de
resedinta.

Localitatea Zegaia este situata la nord-vest de resedinta comunei, la 12 km de


resedinta.
La intersectia D.N.6, drum comunal 607 A, satul Balota este situat la 10 km de
resedinta.

Fondul locativ al comunei Prunisor este de 2315 locuinte. Repartitia numarului de case
este urmatoarea :
- Prunisor
- 277
- Cervenita - 325
- Lumnic
- 163
- Igiroasa
- 95
- Biltane
- 47
-Dragotesti - 82
-Arvatesti
- 119
-Balota
- 58

- Mijarca
- 89
- Fintina Domneasca - 263
- Prunaru
- 47
- Gutu
- 112
- Girnita
- 116
- Ghelmegioaia
- 198
- Zegaia
- 324

Din punct de vedere al reliefului in comuna Prunisor avem urmatoarele zone:

Zona deluroasa cu drumuri comunale 25-25 A , 24-59-19-20-18 total 30 km lungime


in panta ce necesita modernizare.
Zona de vale : satele Balota, Prunisor, Prunaru, Ghelmegioaia, situate pe valea
paraului Floreasca, Husnita.
Zona de platou (camp inalt): satele Arvatesti, Igiroasa, Biltane, Dragotesti.
Zona de versant : satele Fintina Domneasca , Cervenita, Lumnic, Zegaia, Girnita,
Gutu, Mijarca.

Centrul civic al comunei Prunisor este traversat de drumul de interes european E70, precum
si de magistrala feroviala 1 care leaga orasul Timisoara de Bucuresti.
Datorita reliefului valurit cu drumuri dezvoltate in lungul vailor legaturile satului cu
resedinta se asigura nu intotdeauna prin drumuri direct, astfel ca distanta de la cel mai
apropiat sat este de 3 km , iar la cel mai indepertat sat este de circa 23 km.
Din punct de vedere climatic, comuna Prunisor se incadreaza in etajul climatic de dealuri.
Acest etaj climatic se caracterizeaza printr-un climat moderat. Media termica anuala variaza
intre 9gr. C si 10 gr. C. Iernile sunt foarte blande (-1gr.C si 0gr. C). Verile sunt calduroase,
media lunii iunie variaza intre 18 gr. C si 21 gr. C.
Vanturile dominante bat dinspre sectorul vestic, aducand precipitatii bogate, mediile anuale
ale acestor precipitatii sunt cuprinse intre 700-800 mm.Vantul local este feonul,specific
podisului Mehedinti.
Comuna Prunisor este strabatuta de 4 paraie: Cervenita, Husnita, Floreasca , Mirca.
Husnita se varsa in Motru in apropierea orasului Strehaia.

Analiza PEST (E)

Politicul.
Comuna Prunisor este guvernata de un Consiliul Local reprezentat de 4 partide politice,
care au si filiale locale ( PDL, PSD, PNL, PRM ).
Economicul.
In prezent ramura de baza a economiei este agricultura. Suprafata totala a localitatii este de
12.293 ha din care :
- teren arabil
- pasuni +fanete
- livezi
- vii

- 4494 ha
- 2868 ha
- 1162 ha
- 126 ha

- paduri
- ape
- terenuri intravilane
- alte terenuri

- 2988 ha
- 64 ha
- 507 ha
- 84 ha

Restul economiei locale este acoperit de activitati comerciale, servicii si activitati de


prelucrarea produselor agricole. Aceste activitati sunt realizate de 8 S.R.L si 2 AF.

Cea mai prospera activitate economica este :


SC. Company Landrenis
SC. Univers SRL (Fabrica de paine, 1500 paini /zi).
Alte firme care functioneaza in comunitate sunt :

Regionala C.F.R. Craiova (4 statii cale ferata)


Romtelecom SADTC Dolj (domeniul comunicatii ).
ANIF RA. Sucursala Dunare Olt UA Mehedinti
S.C. Augustin Com. S.R.L.
S.C. C.L. Getul Prod. Com. S.R.L.
S.C. Focus S.R.L.
S.C. M.D.C. Company S.R.L.
S.C. Burileanu S.R.L.
S.C.Vio-Nela S.R.L
SC. Company Landrenis S.R.L.
S.C. Univers S.R.L.
Mardache Nicolae
Lungu Aurelian

Economia locala ( bazata pe produse agricole ) este favorizata de transportul facil spre
Drobeta Turnu Severin si Strehaia .
Prezenta cailor de comunicatie multiple in comuna, inlesnesc ajungerea locuitorilor in
pietele din mediul urban, unde isi valorifica produsele agroalimentare.

Buget Local prezinta premisele unei dezvoltari economice locale, avand in vedere trendul
crescator al veniturilor comunei (atat la bugetul local cat si din fonduri proprii).
Buget total

2003

2004

Buget local

2005

Venituri proprii

2006

2007

2008

Socialul.
La nivelul comunei exista 101 de dosare pentru ajutor social cu un total de 200 beneficiari ai
acestui sprijin .
Asistenta sociala este furnizata ca serviciu al Primariei printr-un asistent social angajat la
Serviciul propriu de Asistenta Sociala.
La nivelul comunei exista 370 de familii compuse din (in care traieste) populatie imbatranita .
Serviciul comunitar pentru situatii de urgenta este asigurat de 36 de voluntari iar in cadrul
comunitatii activeaza o structura informala pe langa casa parohila, structura care este
organizata sub forma de Comitet filantropic si care gestioneaza un birou de informare si
prevenire a infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie in parteneriat cu Asociatia
Romana de Consiliere si Sprijin din Turnu Severin .
Obiceiurile si traditiile care s-au pastrat in comuna sunt legate de evenimente importante ale
vietii : nasterea, botezul, nunta, inmormantarea si de sarbatorile religioase de peste an.
De-a lungul timpului obiceiurile din comuna nu s-au schimbat.
Unul dintre obiceiurile care se pastreaza si acum este nedeea (hramul bisericii),considerata o
sarbatoare a satului. De-a lungul anului in comuna Prunisor se desfasoara 10 nedei care
cuprind toate satele componente . In 5 dintre sate odata cu nedeea se organizeaza si hora in
centrul satului : Zegaia si Ghelmegioaia Sfantul Ilie , Prunisor- Sfantul Constantin si Elena ,
Cervenita Sfanta Maria , Fintina Domneasca Sfantul Gheorghe.

SARBATORILE IN CARE SE TIN NEDEI


Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

LOCALITATE
Prunisor
Cervenita
Lumnic
Igiroasa
Biltane
Dragotesti
Arvatesti
Mijarca
Fintina-Domneasca
Prunaru
Gutu
Girnita
Ghelmegioaia
Balota
Zegaia

SARBATOARE
Sf. Constanin si Elena
Sf. Maria Mare + Cirstov
Sf. Maria Mica
Inaltarea Domnului (Ispas)
Sf. Mucenici
Sf. Mucenici
Inaltarea Domnului (Ispas)
Duminica - Mare
Sf. Gheorghe
Stodorusele
Sf. Petru
Sf. Gheorghe
Sf. Ilie
Sf. Ilie
Sf. Ilie

Tehnologic
In mediul privat nu exista o destul de buna tehnologizare la nivelul comunei privind
utilajele agricole ;????????????????????????????????????????????????????????????????
Infrastructura comunicationala este in curs de dezvoltare . La nivelul satului Zegaia
exista un TELECENTRU (centru tip oficiu postal), dotat cu telefonie , internet, fax,.
In acest sat din comunitate nu exista linii telefonice pentru populatie.
Primaria nu realizeaza comunicarea INTERNET prin SEJ Mehedinti / EuDiS neavand
inclusiv retea Wireless la nivelul Institutiei. Deasemenea Primaria are dotarea necesara
pentru furnizarea televiziunii prin cablu, dar investitia a devenit pentru moment
nerentabila datorita sistemelor antena. Telefonia fixa si mobila este de calitate ; 4 din cele
mai importante retele de telefonie mobila au o foarte buna acoperire pe teritoriul
comunei.
Ecologic
Nu putem vorbi de o cultura ecologica la nivelul comunitatii inregistrand o totala lipsa a
grijii fata de mediul natural. Problema fantanilor (apei potabile) este una generalizata la
nivelul comunei datorita prezentei in apa potabila a nitritilor si nitratilor.
Preluarea gunoiului menajer reprezinta o problema a administratiei publice, pentru ca nu
exista in toata regiunea o groapa de gunoi ecologica sau o groapa de sortare si tranzit.
Piraurile nu sunt indiguite corespunzator pe toata lungimea lor iar in situatii de caderi
abundente de precipitatii exista pericolul inundarii gospodariilor.
Principala sursa de poluare a aerului in comuna Prunisor se datoreaza poluarii de tranzit
datorita circulatiei pe drumul european E 70. Putem considera ca sursa de poluare si

drumurile neasfaltate din satele : Fintina-Domneasca , Mijarca, Ghelmegioaia ,


Gutu,Girnita .
Poluarea sonora (fonica) in comuna Prunisor este provocata de activitatea din statia de
cale ferata dar si de zgomotul produs de autovehiculele de mare tonaj ce circula pe
drumurile comunei .
Activitatea umana asupra terenurilor agricole constituie in mai multe situatii un factor de
degradare important in modificarea echilibrului sistemului sol-vegetatie prin declansarea
unor fenomene de degradare. Practicarea agriculturii pe loturi mici, in zone colinare, pe
linia de cea mai mare panta, contravine celor mai elementare reguli de prevenire si
combatere a eroziunii solului, la fel si mentinerea mai multi ani a unor culturi prasitoare
slab protectoare daunatoare pentru degradarea solului .
Pasunatul national, fara perioada de refacere a vegetatiei, favorizeaza agravarea
proceselor de eroziuni si alunecari. Singurele sisteme de combatere a eroziunii solurilor
aplicate au constat in benzi inierbate, culturii in fisii, terase sau culturi de protectie.
Pe pajisti se constata invadari de vegetatie nevaloroasa ( maracinisuri, tufarisuri)
vegetatie care afecteaza 40% din totalul pajistilor in lipsa masurilor de ingrijire , de
curatare, de defrisare, ingrasare si insamantare.

Analiza pe domenii

Infrastructura
Toate cladirile publice (cele ???? cladiri ale scolii, Primaria , un numar de 12 biserici .
Complexul de servicii comunitare necesita renovare.
Caminul Cultural cu sediul in Primarie din Prunisor, Cervenita, Fintina- Domneasca.
Drum asfaltat intilnim pe traseul ce leaga satele Balota- Zegaia ,( D.C. 18 )
Drumul ce face legatura intre satele Prunisor si Cervenita este pietruit si urmeaza a fi asfaltat
cu fonduri guvernamentale , drumurile de acces la proprietatile agricole sunt de pamant.
Exista in derulare un proiect ,,Modernizare poduri si podete pe drumuri locale in urma
caruia se vor construi 3 poduri , 43 podete si 2 punti pietonale, si un proiect modernizare prin
asfaltare DC 24 din DN 6- DJ 606 A.

Educatie
C.D.S. ????????????????????????????????????????
In satul Prunisor, Ghelmegioaia si Cervenita se afla un monument ridicat in memoria eroilor
cazuti in primul razboi mondial.
Sanatate
Serviciile de sanatate sunt asigurate in comuna de 2 cadre medicale si 2 asistente medicale
care nu sunt localnice si de un medic ce locuieste in comunitate.
Situatia infrastructurii medicale este alarmanta cladirea in care sunt asigurate serviciile nu
poate primi avizul de functionare pentru ca nu indeplineste standardele impuse de DSP.
Ocupare
Ocupatia de baza a comunei Prunisor este agricultura cu cele doua ramuri ale sale :
Cultura plantelor si cresterea animalelor, foarte putine familii avand cate un reprezentant ce
lucreaza in institutiile si societatile comerciale din cele doua orase apropiate : Strehaia si Dr.
Tr. Severin
Populatia activa a comunei este de circa 1300 din care 242 locuitori sunt salariati , 50
locuitori sunt someri iar restul populatiei active se ocupa de agricultura.
Locuire
Comuna Prunisor are o populatie de 3160 de locuitori repartizati in 15 sate dupa cum
urmeaza : Prunisor -803, Arvatesti -85, Balota -126, Biltanele -45, Cervenita _408, Degerati
-63, Fintina Domneasca -370, Ghelmegioaia -307, Girnita 62, Gutu-107, Igiroasa -104,
Lumnic -175, Mijarca -90, Prunaru 40, Zegaia -375.
Fondul locativ al comunei Prunisor este de 2315 locuinte.

Repartitia numarului de case din comuna este urmatorul :


Prunisor 277, Cervenita 325, Lumnic 163, Igiroasa -95, Biltane 47, Dragotesti 82,
Arvatesti -119, Mijarca -89, Fintina-Domneasca 263, Prunaru 47, Gutu 112, Girnita
-116, Ghelmegioaia 198, Zegaia -324, Balota -58.
In 280 de gospodarii /locuinte predomina populatia virstnica , in special in satele Mijarca ,
Dragotesti, Biltane, Girnita, Arvatesti unde accsebilitatea este scazuta in lunile de iarna si
toamna.
Religie
In comuna 98% dintre localnici sunt crestini ortodoxi, iar serviciile religioase sunt asigurate
de un numar de 12 biserici. Patru dintre ele sunt declarate monumente istorice : Biserica din
lemn din Fintina-Domneasca , Gutu, Arvatesti ,Prunisor. Cele 12 biserici sunt cuprinse in 5
parohii : Parohia Cervenita, Parohia Fintina- Domneasca, Parohia Prunisor, Parohia
Ghelmegioaia, Parohia Zegaia.

Grupuri dezavantajate
La nivelul comunei pot fi evidentiate 2 grupuri dezavantajate ;
Pensionarii cresterea numarului de locuitori in comuna Prunisor este influentata
de mai multi factori , cresterea numarului pensionarilor (un numar mare de
pensionari care s-au intors in comuna ).
Somerii - cresterea numarului de someri se datoreaza restructurarilor din
industrie.

Analiza SWOT

Puncte tari
Adresabilitatea buna la
serviciile medicale
(medicina de familie)

Cadre didactice bine


Pregatite Centre de resurse
In PIR la 2 din scoli/ dotare
Cu aparatura electronica
Moderna.

Puncte slabe
Lipsa spatiului corespunzator pentru organizarea cabinetelor
medicale : personal medical si cadre didactice care fac naveta :
Baza materiala saraca a scolilor, 3 dintre scolile din
localitate au localuri necorespunzatoare, refacerea lor s-a
limitat la reparatii curente anual .Mobilier scolar invechit ,
depasit , degradat cu o perioada de utilizare de peste
40/50 ani.
Lipsa mijloacelor de comunicare (telefon) la 3 dintre scoli
si in cele 3 comunitati.
Ponderea mare a populatiei care are studii nefinalizate.

Promovabilitate buna
A elevilor(peste 90%)

Ponderea ridicata a populatiei care nu are loc de munca in


conditiile in care numarul persoanelor ocupate in agricultura
este si el in scadere datorita atractivitatii (productivitatii) reduse
a dmeniului si in zona nu exista oportunitati de angajare.

Legatura buna cu orasele


Severin si Strehaia
posibilitate de transport
si desfacere a produselor
agricole

Lipseste un loc amenajat pentru desfacerea produselor locale si


de asemenea nu putem vorbi de un marketing al acestor
produse.Capacitatea de asociere a producatorilor agricoli
este redusa . Populatia comunei este imbatranita un numar
mare de batrani nu beneficiaza de sprijin in cadrul familiei.

Multi producatori de lapte


( la nivel de gospodarie)

Natalitatea crescuta in randul populatiei sarace duce la


agravarea problemelor sociale locale.
Lipsa unui sistem de preluare / prelucrare / desfacere a
laptelui produs la nivel local.

Multi tineri plecati la


munca in strainatate
investesc resurse financiare in comunitate.

Terenul agricol nu este cultivat (proportie care se apropie de


50 %). Nu exista nici o forma organizata de producatori la
nivel local .Infrastructura precara la nivelul comunitatii :
drumurile comunale nu sunt modernizate, lipsa alimentarii cu
apa in majoritatea comunitatilor, lipsa caminelor culturale si a
spatiilor de sport si joaca amenajate, in sate lip

Alimentarile cu apa de la