Sunteți pe pagina 1din 509

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Anexa nr.3/19

CUPRINS

Nr.
formular

01
02
04
05
06

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli


Sume alocate de la bugetul de stat
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate
Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.64/2007
Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.64/2007
Numarul maxim de posturi

07

Sume alocate din credite externe


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate

11

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate

13
14
15
16

20
21
22
23
24

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate
Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Proiecte cu finantare nerambursabila
Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de
preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de
preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de
Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si
altor facilitati si instrumente postaderare
Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati
si instrumente postaderare

pag. 2

25

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a


programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor
programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare,
precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

26
27

Bugetul pe programe
Sinteza finantarii programelor
Fisele programelor

28
29

Programe de investitii publice


Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag. 3

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2013-2016
Anexa nr. 3 / 19 / 01 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

5000

01
10
20
51
55
56
57
59
65

5100

70
71
01
10
20
55
56
59
70
71

6100
01
10
20
51
55
56
57
59
65
70
71
6500

Denumire indicator

01
10
20
56
57
59
70

TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL

Program 2013

Estimari 2014

1 - mii lei -

Estimari 2015

Estimari 2016

8.297.878
7.951.271
6.996.692
493.078
85.494

8.494.580
8.175.145
7.216.997
511.763
98.138

8.678.791
8.353.540
7.399.627
524.350
96.876

8.702.051
8.370.568
7.403.436
534.708
95.776

7.179
295.293

8.138
268.074

8.130
246.757

8.130
245.485

63.109
6.304
4.122

64.671
7.364

65.153
12.647

70.766
12.267

346.607
346.607
117.102

319.435
319.435
150.257

325.251
325.251
150.768

331.483
331.483
133.077

116.739
80.903
18.513
50
16.088

136.355
93.192
19.866
50
21.507

137.588
95.427
19.750
50
20.621

124.708
95.427
19.642
50
7.849

1.185
363
363
7.672.702

1.740
13.902
13.902
7.991.693

1.740
13.180
13.180
8.177.850

1.740
8.369
8.369
8.210.774

7.558.468
6.827.879
390.398
50.216

7.740.032
7.033.394
390.897
55.912

7.914.633
7.211.809
403.443
54.595

7.938.540
7.215.611
413.641
53.388

7.129
274.205

8.088
246.558

8.080
226.136

8.080
237.636

300
4.219
4.122

300
4.883

300
10.270

300
9.884

114.234
114.234
141.089
131.629
87.860
38.134
5.000

251.661
251.661
143.887
129.519
90.361
38.529
9

263.217
263.217
146.232
131.648
92.341
38.686

272.234
272.234
148.957
131.924
92.348
38.954

235
400
9.460

220
400
14.368

221
400
14.584

222
400
17.033
pag. 4

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

6700

6800

8000

5001

71
01
51
01
10
20
51
57
59
70
71
01
20
70
71
01
10
20
51
55
56
57
59
65

5100 01

5101

70
71
01
10
20
55
56
59
70
71
01
10
20
55
56
59
70
71

6000 01

Anexa nr. 3 / 19 / 01 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA

9.460
33.126
33.126
33.126

14.368
40.035
40.035
40.035

14.584
40.035
40.035
40.035

17.033
40.035
40.035
40.035

126.326
106.326
50
41.050
2.152

147.234
124.170
50
57.437
2.191

147.731
124.602
50
57.437
2.246

153.417
130.327
50
57.437
2.353

62.574
500
20.000
20.000
207.533

64.151
341
23.064
23.064
21.474

64.632
237
23.129
23.129
16.175

70.244
243
23.090
23.090
15.791

4.983
4.983
202.550
202.550
7.972.817
7.692.100
6.962.379
394.854
85.494

5.034
5.034
16.440
16.440
8.212.977
7.922.997
7.180.059
397.554
98.138

5.034
5.034
11.141
11.141
8.414.744
8.116.645
7.359.466
408.687
96.876

5.034
5.034
10.757
10.757
8.435.275
8.129.722
7.359.466
418.903
95.776

7.179
168.993

8.138
167.412

8.130
166.026

8.130
164.754

62.794
6.285
4.122

64.351
7.345

64.833
12.627

70.446
12.247

280.717
280.717
117.102
116.739
80.903
18.513
50
16.088

289.980
289.980
150.257
136.355
93.192
19.866
50
21.507

298.099
298.099
150.768
137.588
95.427
19.750
50
20.621

305.553
305.553
133.077
124.708
95.427
19.642
50
7.849

1.185
363
363
117.102

1.740
13.902
13.902
150.257

1.740
13.180
13.180
150.768

1.740
8.369
8.369
133.077

116.739
80.903
18.513
50
16.088

136.355
93.192
19.866
50
21.507

137.588
95.427
19.750
50
20.621

124.708
95.427
19.642
50
7.849

1.185
363
363
7.426.357

1.740
13.902
13.902
7.802.900

1.740
13.180
13.180
8.006.728

1.740
8.369
8.369
8.035.886
pag. 5

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

01
10
20
51
55
56
59
65

6101

70
71
01
10
20
51
55
56
59
65

6500 01

70
71
01
10
20
51
56

6501

57
59
70
71
01
10
20
56
57
59
70
71

6701

6801

Anexa nr. 3 / 19 / 01 Pag.

Denumire indicator

01
51
01

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE

Program 2013

Estimari 2014

3 - mii lei -

Estimari 2015

Estimari 2016

7.351.544
6.798.215
337.757
50.216

7.554.087
7.001.232
338.095
55.912

7.744.154
7.176.480
349.344
54.595

7.764.385
7.176.480
359.668
53.388

7.129
149.905

8.088
145.896

8.080
145.405

8.080
156.905

4.200
4.122

4.864

10.250

9.864

74.813
74.813
7.426.357

248.813
248.813
7.802.900

262.574
262.574
8.006.728

271.501
271.501
8.035.886

7.351.544
6.798.215
337.757
50.216

7.554.087
7.001.232
338.095
55.912

7.744.154
7.176.480
349.344
54.595

7.764.385
7.176.480
359.668
53.388

7.129
149.905

8.088
145.896

8.080
145.405

8.080
156.905

4.200
4.122

4.864

10.250

9.864

74.813
74.813
221.825

248.813
248.813
238.346

262.574
262.574
241.073

271.501
271.501
250.521

218.834
83.261
33.601
35.278

227.521
85.635
34.559
42.226

229.869
87.559
34.559
42.281

235.595
87.559
34.559
42.388

3.000

62.794
900
2.991
2.991
120.973
117.982
83.261
31.101
3.000

64.351
741
10.825
10.825
128.427
117.666
85.635
31.422
9

64.833
637
11.204
11.204
130.657
119.582
87.559
31.422

70.446
643
14.926
14.926
134.419
119.583
87.559
31.422

220
400
2.991
2.991
33.126
33.126
33.126

200
400
10.761
10.761
40.035
40.035
40.035

201
400
11.075
11.075
40.035
40.035
40.035

202
400
14.836
14.836
40.035
40.035
40.035

67.726
67.726

69.884
69.820

70.381
70.252

76.067
75.977
pag. 6

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

20
51

8000 01

8001

5006
6000 06

6106

5008

57
59
70
71
01
20
70
71
01
20
70
71
70
71
70
71
70
71
01
56

6000 08
01
56
6108
01
56
6500 08
01
56
6508

5010

01
56

01
10
20
57
59

Anexa nr. 3 / 19 / 01 Pag.

4 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
CREDITE EXTERNE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA
SI SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA
SI SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
PARTEA a III-a CHELTUIELI
SOCIALCULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.500
2.152

3.137
2.191

3.137
2.246

3.137
2.353

62.574
500

64.151
341
64
64
21.474
5.034
5.034
16.440
16.440
21.474

64.632
237
129
129
16.175
5.034
5.034
11.141
11.141
16.175

70.244
243
90
90
15.791
5.034
5.034
10.757
10.757
15.791

5.034
5.034
16.440
16.440

5.034
5.034
11.141
11.141

5.034
5.034
10.757
10.757

15.000
15.000
126.300
126.300
126.300

100.662
100.662
100.662

80.731
80.731
80.731

80.731
80.731
80.731

124.300

100.662

80.731

80.731

124.300
124.300

100.662
100.662

80.731
80.731

80.731
80.731

124.300

100.662

80.731

80.731

124.300
124.300

100.662
100.662

80.731
80.731

80.731
80.731

180.941
151.486
36.938
114.209
320
19

183.316
156.164
40.161
115.663
320
20

186.045
160.115
43.970
115.805
320
20

207.533
4.983
4.983
202.550
202.550
207.533
4.983
4.983
202.550
202.550
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
183.761
132.871
34.313
98.224
315
19

pag. 7

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

6000 10

6110

6500 10

6510

6810

70
71
01
10
20
57
59
70
71
01
10
20
57
59
70
71
01
10
20
57
70
71
01
10
20
57
70
71
01
10
20
70
71

Anexa nr. 3 / 19 / 01 Pag.

5 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

50.890
50.890
107.045

29.455
29.455
88.131

27.152
27.152
90.391

25.930
25.930
94.157

82.624
29.664
52.641
300
19
24.421
24.421
107.045

85.283
32.162
52.802
300
19
2.848
2.848
88.131

89.748
35.329
54.099
300
20
643
643
90.391

93.424
39.131
53.973
300
20
733
733
94.157

82.624
29.664
52.641
300
19
24.421
24.421
76.716

85.283
32.162
52.802
300
19
2.848
2.848
92.810

89.748
35.329
54.099
300
20
643
643
92.925

93.424
39.131
53.973
300
20
733
733
91.888

50.247
4.649
45.583
15
26.469
26.469
18.116
11.647
4.599
7.033
15
6.469
6.469
58.600
38.600
50
38.550
20.000
20.000

66.203
4.776
61.407
20
26.607
26.607
15.460
11.853
4.726
7.107
20
3.607
3.607
77.350
54.350
50
54.300
23.000
23.000

66.416
4.832
61.564
20
26.509
26.509
15.575
12.066
4.782
7.264
20
3.509
3.509
77.350
54.350
50
54.300
23.000
23.000

66.691
4.839
61.832
20
25.197
25.197
14.538
12.341
4.789
7.532
20
2.197
2.197
77.350
54.350
50
54.300
23.000
23.000

pag. 8

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2013-2016
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

5001

Denumire indicator

01
10

01

02

03

01
03
05
06
08
10
11
12
13
14
16
30
02
03
04
05
30
01
02
03
04
05

20

06
01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
03
04

05

01
02
01
02
03
04

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar

Program 2013

Estimari 2014

1 - mii lei -

Estimari 2015

Estimari 2016

7.972.817
7.692.100
6.962.379
3.989.295
3.305.964
27.426
193.971
41.895
110
53
972
127

8.212.977
7.922.997
7.180.059

8.414.744
8.116.645
7.359.466

8.435.275
8.129.722
7.359.466

397.554

408.687

418.903

12.708
76
27
405.966
1.612.721
1.256.749
333.000
75
6.767
16.130
1.360.363
1.156.655
1.098
199.773
179
603
2.055
394.854
262.972
5.101
1.186
94.457
10.184
84.523
10.410
1.149
28.777
16.746
10.439
18.737
20.961
19.260
1.701
803
542
139
91
31
9.008
pag. 9

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

06
09
10
11
12
13
14
15

01
03
30
01
02

16
24
01
02
25
30

01
02
03
04
07
30

51
01

01
03
10
26
52

02

08

55
01
02

18
01

56
01

02

01
02
03

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Studii si cercetari
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
interne
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Actiuni de sanatate
Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane care executa pedepse private de libertate
sau arest preventiv
Transferuri privind contributia de asigurari de
sanatate pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini
aflati in centrele de cazare
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)

5.107
549
3.352
20.277
10.899
9.378
1.569
314
989
13.263
871
935
2.198
100
2
1
1
307
41.548
329
1.431
10.897
10.916
150
17.825
85.494

98.138

96.876

95.776

8.138

8.130

8.130

167.412

166.026

164.754

78.769
33.126
41.605
1.528
2.152
358
6.725
6.725
7.179
5.129
5.129
2.050
2.050
168.993
42.612
6.002
29.256
7.354
81.519
pag. 10

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

07

08

09

10

11

12

13
15

01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
03
01
02
03

16

01
02
03

23
25
01
02
03
57

59

65

01
02

01
11
17

01
02
03

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

3 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Asigurari sociale
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE

9.908
56.224
15.387
5.004
605
3.430
969
560
46
409
105
777
314
313
150
1.078
435
435
208
1.155
465
466
224
20.820
4.207
11.616
4.997
186
150
36
2.822
1.161
1.032
629
4.186
1.966
1.419
801
1.500
6.774
2.794
2.879
1.101
62.794
20.010
42.784
41.745
939
100
6.285
150
500
5.635
4.122

64.351

64.833

70.446

7.345

12.627

12.247

pag. 11

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

01
70
71

01

02
5100 01

5101

03

01
02
03
30
01

01
10
20
55
56
59
70
71
01
10

01

02
03

01
05
06
12
13
14
16
30
02
30
01
02
03
04
05

20

06
01

01
02
03
04
05
06
08
09
30

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

4 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

4.122
280.717
280.717
70.430
40.092
23.698
3.863
2.777
200.316
200.316
9.971
117.102
116.739
80.903
18.513
50
16.088

289.980
289.980

298.099
298.099

305.553
305.553

150.257
136.355
93.192
19.866
50
21.507

150.768
137.588
95.427
19.750
50
20.621

133.077
124.708
95.427
19.642
50
7.849

1.185
363
363
117.102

1.740
13.902
13.902
150.257

1.740
13.180
13.180
150.768

1.740
8.369
8.369
133.077

116.739
80.903
52.781
46.685
1.930
221
74

136.355
93.192

137.588
95.427

124.708
95.427

19.866

19.750

19.642

158
2
2
3.709
13.516
13.494
22
14.606
11.413
255
2.765
13
5
155
18.513
14.396
474
162
4.250
300
1.837
362
2.495
1.831
2.685
pag. 12

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

02
05
06
11
12
13
14
25
30

55

30
01
02

01
02
03
04
07
30

01

56

18

01

02

08

15

23
59
70
71

01
6000 01

01
02
03
01
02
03
02
03

01
17
01

03
03

01
02
03

01
02
03
30

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

5 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI

447
111
111
717
705
12
181
5
283
41
1
2.331
75
198
570
581
60
847
50
50
50
16.088

50

50

50

21.507

20.621

7.849

1.740

1.740

1.740

13.902
13.902

13.180
13.180

8.369
8.369

7.802.900

8.006.728

8.035.886

5.800
870
4.652
278
8.228
1.008
5.797
1.423
560
46
409
105

1.500
1.185
1.185
363
363
363
363

117.102
117.102
7.426.357

pag. 13

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

01
10
20
51
55
56
59
65

6101

70
71
01
10

01
01
03
05
06
08
10
11
12

02

03

13
14
16
30
02
03
04
05
30
01
02
03
04
05

20

06
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

6 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

7.351.544
6.798.215
337.757
50.216

7.554.087
7.001.232
338.095
55.912

7.744.154
7.176.480
349.344
54.595

7.764.385
7.176.480
359.668
53.388

7.129
149.905

8.088
145.896

8.080
145.405

8.080
156.905

4.200
4.122

4.864

10.250

9.864

74.813
74.813
7.426.357

248.813
248.813
7.802.900

262.574
262.574
8.006.728

271.501
271.501
8.035.886

7.351.544
6.798.215
3.884.466
3.220.181
26.793
189.241
41.626
100
50
100
50

7.554.087
7.001.232

7.744.154
7.176.480

7.764.385
7.176.480

338.095

349.344

359.668

SIGURANTA NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alocatii pentru locuinte
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional

12.220
69
25
394.011
1.583.236
1.230.672
330.000
65
6.710
15.789
1.330.513
1.132.735
742
194.496
165
597
1.778
337.757
230.372
4.414
829
81.111
8.265
82.297
9.826
1.122
25.636
13.729

pag. 14

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

30
02
03
04

05

06
09
10
11
12
13
14
15
24

01
02
01
02
03
04
01
03
30
01
02

01
02

25
30

01
02
03
04
07
30

51
01

03
10
52

02
55

01
02

56

08

18
01

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

7 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si


functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Actiuni de sanatate
Transferuri privind contributii de sanatate pentru
persoane care executa pedepse private de libertate
sau arest preventiv
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini
aflati in centrele de cazare
Transferuri de capital
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
A. Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

3.143
16.264
8.189
6.493
1.696
589
383
110
79
17
5.094
2.445
181
2.468
19.263
9.958
9.305
1.540
200
728
13.232
563
851
2.066
2
1
1
301
38.503
237
1.212
10.061
10.266
85
16.642
50.216

55.912

54.595

53.388

8.088

8.080

8.080

145.896

145.405

156.905

43.491
41.605
1.528
358
6.725
6.725
7.129
5.079
5.079
2.050
2.050
149.905

pag. 15

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

01

02

01
02
03
01
02
03

07

09

10

11

12

13
15

16

25

59
65

01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
01
03
01
02
03
01
02
03

01
02
03
11
17

01
70
71

01

01

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

8 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul European de Dezoltare
Regionala(FEDR)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare(IPA)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea nationala
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Asociatii si fundatii
Despagubiri civile
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii

36.812
5.132
24.604
7.076
70.558
8.569
48.554
13.435
5.004
605
3.430
969
777
314
313
150
1.078
435
435
208
1.155
465
466
224
20.820
4.207
11.616
4.997
186
150
36
2.784
1.123
1.032
629
3.957
1.866
1.319
772
6.774
2.794
2.879
1.101
4.200
500
3.700
4.122

4.864

10.250

9.864

248.813
248.813

262.574
262.574

271.501
271.501

4.122
74.813
74.813
66.727
36.738

pag. 16

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

01
03

05
50

03

02
03
30

01
02
03

6500 01
01
10
20
51
56

6501

57
59
70
71
01
10

01

02

03

01
03
05
06
08
10
11
12
13
14
30
02
03
04
05
30
01
02
03
04
05

20

06
01

01
02

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

9 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Masini, echipamente si mijloace de transport


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Administratia centrala
Ordine publica
Politie
Jandarmerie
Paza si supravegherea frontierei
Protectie civila si protectia contra incendiilor
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie

23.693
3.524
2.772
8.086
1.138.317
4.445.667
2.723.524
1.049.257
672.886
1.123.996
718.377
221.825

238.346

241.073

250.521

218.834
83.261
33.601
35.278

227.521
85.635
34.559
42.226

229.869
87.559
34.559
42.281

235.595
87.559
34.559
42.388

3.000

62.794
900
2.991
2.991
120.973
117.982
83.261
52.048
39.098
633
2.800
48
10
3
872
3

64.351
741
10.825
10.825
128.427
117.666
85.635

64.833
637
11.204
11.204
130.657
119.582
87.559

70.446
643
14.926
14.926
134.419
119.583
87.559

31.422

31.422

31.422

330
5
8.246
15.969
12.583
3.000
10
57
319
15.244
12.507
101
2.512
1
1
122
31.101
11.370
188
155

pag. 17

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
04

05

06
09
10
11
12
13
14
15

01
02
01
02
03
04
01
03
30
01
02

16
25
30

30

56
02

15
16

57

01
02
03
04
07

02

01
02
03
01
01
02
03

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

10 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Incalzit, iluminat si forta motrica


Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea nationala
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale

8.060
1.337
389
212
7
336
343
343
1.941
12.757
12.752
5
11
4
5
1
1
3.656
2.662
306
688
291
230
61
29
114
73
8
25
40
132
100
5
549
17
21
266
69
5
171
3.000

2.733
331
1.873
529
38
38
229
100
100
29
220
220

200

201

202
pag. 18

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

59
70
71

05
06
6701

02
01
17
01

01
02
01
51
01

03
05
6801

01
02
03
30

01

03
01
01
20

01

01
02
03
04
06
07
08
09
30

02
03
04

05
06
11
12
14
30
51
01

01
01
02
03
04
03
30
01

30

26

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

11 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Ajutoare sociale in natura


TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Burse
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
Invatamant postuniversitar
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Servicii culturale
Muzee
Servicii recreative si sportive
Sport
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Transferuri privind contributia de asigurari de

220
400
150
250
2.991
2.991
2.991
2.991

54.205
66.768
58.455
8.313
33.126
33.126
33.126
33.126
33.126
560
560
32.566
32.566
67.726
67.726
2.500
1.851
25
40
1.036
282
10
20
310
28

400

400

400

10.761
10.761

11.075
11.075

14.836
14.836

40.035
40.035
40.035

40.035
40.035
40.035

40.035
40.035
40.035

69.884
69.820
3.137

70.381
70.252
3.137

76.067
75.977
3.137

2.191

2.246

2.353

100
85
15
15
203
155
24
11
13
147
62
85
6
6
7
18
3
165
165
2.152
2.152
2.152
pag. 19

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

57

59
70
71

03
05
06
08
15

01
02

01
02
03

17
01

02
03

02

03

50
8000 01
01
20
70
71

8001

01
20

01

09
30

70
71
01

02
01

03
11

01
02
03
30
01

Anexa nr. 3 / 19 / 02 Pag.

12 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

sanatate pentru persoanele aflate in concediu


pentru cresterea copilului
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Asigurari sociale
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Tichete de cresa
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Pensii si ajutoare pentru batranete
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de invaliditate
Asistenta sociala pentru familie si copii
Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau
pensionare
Prevenirea excluderii sociale
Centre de primire si cazare a persoanelor
solicitante a statutului de refugiat
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Actiuni generale economice si comerciale
Rezerve de stat si de mobilizare

64.151

64.632

70.244

341

237

243

64
64

129
129

90
90

207.533
4.983
4.983
202.550
202.550
207.533

21.474
5.034
5.034
16.440
16.440
21.474

16.175
5.034
5.034
11.141
11.141
16.175

15.791
5.034
5.034
10.757
10.757
15.791

4.983
4.983
4.983
815

5.034
5.034

5.034
5.034

5.034
5.034

16.440
16.440

11.141
11.141

10.757
10.757

62.574
20.010
42.564
41.745
719
100
500
500

20.300
10
10
37.246
2.652
3.274
3.274
4.244

4.168
202.550
202.550
349
5
339
5
200.316
200.316
1.885
207.533
207.533

pag. 20

16

Cod
program

I. Credite de angajament

5000

I. Credite de angajament

5000

30.872

II. Credite bugetare

30.872

TOTAL GENERAL

5000

5000

5.395

5.395
21.355

21.355

Executie preliminata
2012

4.122

4.122

Program 2013

Estimari 2014

5.395

5.395
21.355

21.355
4.122

4.122

Proiectul de diminuare a riscurilor producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta

30.872

II. Credite bugetare

30.872

TOTAL CHELTUIELI

5000

Realizari pana la
31.12.2011

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


CU FINANTARE RAMBURSABILA

5000

Cod indicator

Valoarea totala a
programului

Estimari 2015

Estimari 2016

Ani ulteriori

- mii lei-

/ 19 / 04

Pag. 1 din

ANEXA nr. 03

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

pag. 21

16

Cod
program

I. Credite de angajament

5001

610165

Program 2013

Estimari 2014

5.395

5.395

21.355

21.355

21.355

21.355

21.355

21.355

4.122

4.122

4.122

4.122

4.122

4.122

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

30.872

II. Credite bugetare

30.872

I. Credite de angajament

6101

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5.395

5.395

5.395

5.395

6101

30.872

II. Credite bugetare

30.872

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001

Buget de stat

30.872

II. Credite bugetare

30.872

I. Credite de angajament

5000

5001

Executie preliminata
2012

Proiectul de diminuare a riscurilor producerii calamitatilor naturale si pregatirea pentru situatii de urgenta

TOTAL GENERAL

5000

Realizari pana la
31.12.2011

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


CU FINANTARE RAMBURSABILA

Valoarea totala a
programului

Estimari 2015

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

5000

Cod indicator

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

pag. 22

Estimari 2016

Pag.

ANEXA nr.

1 din

Ani ulteriori

- mii lei-

3 / 19 / 05

16

Cod
program

610165

610165

Cod indicator

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

Realizari pana la
31.12.2011

30.872

II. Credite bugetare

30.872

I. Credite de angajament

5.395

5.395
21.355

21.355

Executie preliminata
2012

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


CU FINANTARE RAMBURSABILA

Valoarea totala a
programului

4.122

4.122

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

pag. 23

Estimari 2016

Pag.

ANEXA nr.

2 din

Ani ulteriori

- mii lei-

3 / 19 / 05

pag. 24

1.544

133.480

2.404

137.428

589

-589

1.544

134.069

1.815

137.428

3=1+2

Modificarea numarului de Numar de posturi


posturi in anul 2013 ()
finantate in anul
fata de anul 2012
2013

Anexa nr. 3 / 19 /06

*) comparabil, ca urmare a masurilor de reorganizare administrativa efectuate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de
reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.

6501 INVATAMANT

6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Numar de posturi
finantate in anul
2012 *)

Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat


pe anii 2012 - 2013

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

TOTAL
din care:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2013-2016
(sumele alocate din credite externe)
Anexa nr. 3 / 19 / 07 Pag.

1 - mii lei -

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

5006

70
71

6106
70
71
03

03

CREDITE EXTERNE
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
01
Active fixe
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
01
Active fixe
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
Ordine publica
Paza si supravegherea frontierei

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

pag. 25

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2013-2016
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
Anexa nr. 3 / 19 / 11 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

5008

01
56
09
10
11
12
13
15

02
02
02
02
02
02

16

02

25
02
6108
01
56
09
10

02
02

11
02
12
13

02
02

15
02
16

02

25
02
03
50
6508

01
03

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Returnare
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului European de Integrare a
resortisantilor tarilor terte
Finantarea externa nerambursabila
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe
Finantarea externa nerambursabila
Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen
Finantarea externa nerambursabila
Alte programe comunitare finantate in perioada
2007-2013
Finantarea externa nerambursabila
Alte facilitati si instrumente postaderare
Finantarea externa nerambursabila
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
Finantarea externa nerambursabila
Ordine publica
Politie
Paza si supravegherea frontierei
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
INVATAMANT

126.300
126.300
126.300

100.662
100.662
100.662

80.731
80.731
80.731

80.731
80.731
80.731

3.193
124.300

100.662

80.731

80.731

124.300
124.300

100.662
100.662

80.731
80.731

80.731
80.731

2.808
2.808
5.040
5.040
4.767
4.767
97.817
97.817
772
772
3.168
3.168
8.735
8.735
3.193

2.808
2.808
5.040
5.040
4.767
4.767
97.817
97.817
772
772
3.168
3.168
6.735
6.735
3.193
3.193
110.889
800
110.089
13.411
2.000
pag. 26

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Anexa nr. 3 / 19 / 11 Pag.

2 - mii lei -

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

01
56

06

01

CHELTUIELI CURENTE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
16
Alte facilitati si instrumente postaderare
02
Finantarea externa nerambursabila
Invatamant superior
Invatamant universitar

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

pag. 27

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2013-2016
(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 19 / 13 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

0001
0002
0003
0004

10
10
10
10

1210
50
2900 10
3000 10
3110
03
3300 10
3310
05
08
3900 10
3910
02
5010

01
10

01

02

03

20

01

01
03
05
06
11
12
13
14
30
02
03
05
30
01
02
03
06
01
02
03
04
05
06
07
08

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI


I.VENITURI CURENTE
A.VENITURI FISCALE
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
SERVICII
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE
BUNURI SI SERVICII
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri,
vanzari si valoare adaugata
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN DOBANZI
Alte venituri din dobanzi
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din prestari servicii
II.VENITURI DIN CAPITAL
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
BUNURI
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de
stat si de mobilizare
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

183.761
139.761
8.500
8.500

180.941
117.941
8.350
8.350

183.316
120.316
8.350
8.350

186.045
123.045
8.350
8.350

8.500

8.350

8.350

8.350

8.500

8.350

8.350

8.350

131.261
6.100
6.100
6.100
125.161
125.161

109.591
6.000
6.000
6.000
103.591
103.591

111.966
6.000
6.000
6.000
105.966
105.966

114.695
6.000
6.000
6.000
108.695
108.695

18.116
107.045
44.000
44.000

15.460
88.131
63.000
63.000

15.575
90.391
63.000
63.000

14.538
94.157
63.000
63.000

44.000

63.000

63.000

63.000

183.761
132.871
34.313
19.741
13.894
33
947
212
3.316
150

180.941
151.486
36.938

183.316
156.164
40.161

186.045
160.115
43.970

114.209

115.663

115.805

641
10
538
8.447
6.380
1.134
160
773
6.125
4.869
116
1.115
25
98.224
51.457
500
177
5.193
946
2.682
1.491
15
920

pag. 28

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

09
30
02
03
04
05

06
09
10
11
12
13
14
15

01
02
01
02
01
03
30
01
02

25
30

57

59
70
71

30
02

01
02

17
01

02
6110
01
10

01
02
03
04
07

01

01
02
03
30
01

01
03
05
06
13

Anexa nr. 3 / 19 / 13 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Materiale si prestari de servicii cu caracter


functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii de delegare

25.194
14.339
6.864
9.939
9.891
48
13
10
3
3.344
81
494
2.769
1.204
1.084
120
11
1
231
55
6
74
106
10
24.909
7
17
22
19
5
24.839
315
315
300
15
19
19
50.890
50.890
30.890
28.406
1.147
1.337
20.000
20.000
107.045
82.624
29.664
15.975
13.894
33
947
212
341

320

320

320

19

20

20

29.455
29.455

27.152
27.152

25.930
25.930

88.131

90.391

94.157

85.283
32.162

89.748
35.329

93.424
39.131

pag. 29

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

02

03

20

14
30
02
03
05
30
01
02
03
06

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
03
04
05

06
09
11
12
13
14
15

01
02
01
02
01
03
30
01

25
30

57
59
70
71

02
17

01
02
03
04
30
01

Anexa nr. 3 / 19 / 13 Pag.

3 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

10
538
8.447
6.380
1.134
160
773
5.242
4.402
14
802
24
52.641
13.582
285
116
4.518
846
1.954
1.263
15
614
2.563

52.802

54.099

53.973

300

300

300

19

20

20

2.848
2.848

643
643

733
733

1.408
1.783
9.939
9.891
48
13
10
3
2.334
59
467
1.808
563
563
1
20
33
5
44
6
10
24.308
5
8
7
14
24.274
300
300
300
19
19
24.421
24.421

pag. 30

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

01

03
50
6510

01
02
03
30

02

01
10

01

03

20
01

11
12
13
01
02
03
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30

02
05

06
09
10
11
12
13
14
15
30

57

01
03
30
01
02

01
02
03
04
07
30

02

Anexa nr. 3 / 19 / 13 Pag.

4 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Ordine publica
Jandarmerie
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Materiale de laborator
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale

24.421
23.852
32
537
29.073
29.073
77.972
18.116
11.647
4.599
3.716
3.316
150
250
883
467
102
313
1
7.033
2.725
215
61
675
100
328
228

15.460
11.853
4.726

15.575
12.066
4.782

14.538
12.341
4.789

7.107

7.264

7.532

20

20

20

306
631
181
2.581
1.010
22
27
961
241
121
120
10
1
211
22
1
30
100
101
2
9
15
5
5
65
15
15

pag. 31

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

70
71

05
06
6810

02
01

01
02
03
30

01
01
10
20

01
01

13
05
09
30

02
06
30
70
71
50
01

02

01
30

01

Anexa nr. 3 / 19 / 13 Pag.

5 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Ajutoare sociale in natura


CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Invatamant postliceal
Invatamant superior
Invatamant universitar
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Indemnizatii de delegare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Carburanti si lubrifianti
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Stocuri
Rezerve de stat si de mobilizare
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale
Rezerva de stat

15
6.469
6.469
6.469
4.554
1.115
800
5.614
12.502
12.502
58.600
38.600
50
50
50
38.550
35.150
400
22.000

3.607
3.607

3.509
3.509

2.197
2.197

77.350
54.350
50

77.350
54.350
50

77.350
54.350
50

54.300

54.300

54.300

23.000
23.000

23.000
23.000

23.000
23.000

12.750
2.500
400
400
500
500
20.000
20.000
20.000
20.000
58.600
58.600

pag. 32

pag. 33

10

VENITURI DIN PROPRIETATE

Alte venituri din proprietate

3010

50

3310

5010

09

10

4300

4310

01

3710

3710

19

3310

3310

10

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

01

10

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

Subventii pentru institutii publice

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

IV.SUBVENTII

Donatii si sponsorizari

SUBVENTIILE

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

alte activitati

Alte venituri din prestari servicii si

artistice si sportive

scolare, manifestari culturale,

Venituri din serbari si spectacole

SI ALTE ACTIVITATI

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

3000

3300

10

C.VENITURI NEFISCALE

2900

50

2.289

10.459

31.415

35.415

33.126

33.126

33.126

300

300

10

1.969

1.979

2.279

10

2.289

35.415

I.VENITURI CURENTE

0002

11.969

32.749

42.365

40.035

40.035

40.035

308

308

2.013

2.022

2.330

2.330

2.330

42.365

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

10

0001

2014

2013

Denumire indicator

Estimari

Anexa nr. 3 / 19
Program

pe anii 2013 - 2016


/ 15

bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

SINTEZA

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

2015

Estimari

12.263

33.564

42.423

40.035

40.035

40.035

316

316

2.063

2.072

2.388

2.388

2.388

42.423

Pag.

2016

Estimari

12.263

33.747

42.484

40.035

40.035

40.035

324

324

10

2.115

2.125

2.449

2.449

2.449

42.484

-mii lei-

pag. 34

10

10

10

10

20

5010

5010

5010

5010

5010

01

03

03

03

02

02

01

Indemnizatie de conducere

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din

03

05

06

08

10

11

12

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de

03

04

06

Contributii de asigurari sociale de

03

Bunuri si servicii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

indemnizatii

Contributii pentru concedii si

sanatate

Contributii de asigurari de somaj

02

stat

Contributii de asigurari sociale de

Contributii

Alte drepturi salariale in natura

30

01

Transportul la si de la locul de munca

05

salariat si familia sa

Norme de hrana

Cheltuieli salariale in natura

02

2.597

Alte drepturi salariale in bani

30

16.918

20.936

12

368

15

1.659

2.054

84

500

2.009

5
572

Indemnizatii de detasare

14

44

Indemnizatii de delegare

10

15

302

62

4.795

5.808

13

afara unitatii

Salarii de baza

01

Cheltuieli salariale in bani

20.780

01

2015

2014

2013

21.301

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 19

2016

Estimari

21.484

-mii lei-

pag. 35

20

20

20

20

5010

5010

5010

5010

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

04

05

06

07

08

Hrana pentru oameni

Materiale sanitare

02

Alte obiecte de inventar

30

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

12

13

documentare

Carti, publicatii si materiale

11

Deplasari interne, detasari, transferari

Materiale de laborator

01

Lenjerie si accesorii de pat

03

Deplasari, detasari, transferari

Uniforme si echipament

01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Medicamente

Medicamente si materiale sanitare

01

01

09

06

05

04

Hrana

03

intretinere si functionare

Alte bunuri si servicii pentru

caracter functional

Materiale si prestari de servicii cu

Reparatii curente

30

09

Incalzit, iluminat si forta motrica

03

02

01

01

Materiale pentru curatenie

02

internet

Furnituri de birou

10

87

87

155

29

468

652

19

186

205

1.741

1.741

189

54

11.885

150

12

107

627

733

3.238

34

78

01

2015

2014

2013

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 19

2016

Estimari

-mii lei-

pag. 36

Salarii de baza

Cheltuieli salariale in bani

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

active corporale

Mobilier, aparatura birotica si alte

transport

10

01

03

Masini, echipamente si mijloace de

02

CHELTUIELI CURENTE

01

03

01

Constructii

01

Active fixe

01

71

5010

6710

71

01

CHELTUIELI DE CAPITAL

Despagubiri civile

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

01

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Prime de asigurare non-viata

03

4.795

5.808

10.459

31.415

35.415

1.200

250

100

2.450

2.800

4.000

4.000

10

10

10

10

10

1.072

Protocol si reprezentare

Reclama si publicitate

02

1.082

40

01

Alte cheltuieli

71

17

02

30

dispozitiilor legale

intereselor statului, potrivit

70

59

57

20

5010

5010

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

25

derivate din actiuni in reprezentarea

Protectia muncii

11.969

32.749

42.365

9.616

9.616

14

2015

2014

2013

12.263

33.564

42.423

8.859

8.859

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 19

2016

Estimari

8.737

8.737

12.263

33.747

42.484

-mii lei-

pag. 37

10

10

10

10

20

6710

6710

6710

6710

6710

01

03

03

03

02

02

01

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din

05

06

08

10

11

12

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

14

30

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de

03

04

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

02

Bunuri si servicii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

indemnizatii

Contributii pentru concedii si

01

06

Contributii de asigurari sociale de

03

sanatate

Contributii de asigurari de somaj

stat

Contributii de asigurari sociale de

02

01

Alte drepturi salariale in natura

30

Contributii

Transportul la si de la locul de munca

05

salariat si familia sa

Norme de hrana

02

Cheltuieli salariale in natura

Indemnizatii de delegare

13

afara unitatii

Indemnizatie de conducere

34

78

16.918

20.936

12

368

15

1.659

2.054

84

500

2.009

2.597

572

44

10

15

302

62

20.780

03

2015

2014

2013

21.301

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 19

2016

Estimari

21.484

-mii lei-

pag. 38

20

20

20

20

6710

6710

6710

6710

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

06

07

08

Materiale sanitare

02

Alte obiecte de inventar

30

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

12

13

14

25

documentare

Carti, publicatii si materiale

11

Deplasari interne, detasari, transferari

Materiale de laborator

01

Lenjerie si accesorii de pat

03

Deplasari, detasari, transferari

Uniforme si echipament

01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Medicamente

01

Medicamente si materiale sanitare

09

06

05

04

10

87

87

155

29

468

652

19

186

205

1.741

Hrana pentru oameni

01

189
1.741

Hrana

54

Reparatii curente

intretinere si functionare

Alte bunuri si servicii pentru

11.885

150

12

107

627

733

03

30

caracter functional

Materiale si prestari de servicii cu

internet

Carburanti si lubrifianti

05

09

Apa, canal si salubritate

04

3.238

02

01

01

Incalzit, iluminat si forta motrica

03

2015

2014

2013

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 19

2016

Estimari

-mii lei-

pag. 39

05

03

01

71

6710

03

Despagubiri civile

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale

03

01

40

03

Masini, echipamente si mijloace de

02

34.826
34.826

Sport

589

Muzee

Servicii recreative si sportive

589

1.200

250

Servicii culturale

fixe

Reparatii capitale aferente activelor

active corporale

Mobilier, aparatura birotica si alte

100

2.450

Constructii

transport

2.800

Active fixe

4.000

4.000

10

10

10

10

10

1.072

1.082

01

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6710

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

71

01

Prime de asigurare non-viata

03

01

Protocol si reprezentare

02

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Reclama si publicitate

01

Alte cheltuieli

dispozitiilor legale

CHELTUIELI DE CAPITAL

17

02

30

intereselor statului, potrivit

70

59

57

20

6710

6710

9.616

9.616

derivate din actiuni in reprezentarea

2015

2014

2013

8.859

8.859

Pag.
Estimari

Estimari

Program

Denumire indicator

/ 15

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa / ti- netol graf Titlu col at

Anexa nr. 3 / 19

2016

Estimari

-mii lei-

8.737

8.737

pag. 40

977

977

Numar de posturi
finantate in anul
2012

Numarul maxim de posturi finantate din venituri proprii


pe anii 2012 - 2013

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

TOTAL
din care:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

2
0

3=1+2

977

977

Modificarea numarului de Numar de posturi


posturi in anul 2013 ()
finantate in anul
fata de anul 2012
2013

Anexa nr. 3 / 19 /14

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2013-2016
(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 1901 / 16 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

0001
0002
2900
3000
3010

10
10
10
10

50
3300 10
3310
19
50
3710
01
4300 10
4310
09
5010

01
10

01

02

03

20

01

01
03
05
06
08
10
11
12
13
14
30
02
03
04
05
30
01
02
03
06
01
02
03
04
05
06
07

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI


I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE
VENITURI DIN PROPRIETATE
Alte venituri din proprietate
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE
DECAT SUBVENTIILE
Donatii si sponsorizari
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport

34.826
2.260
2.260
10
10
10
2.250
1.950

41.759
2.301
2.301

41.804
2.359
2.359

41.863
2.418
2.418

2.301
1.993

2.359
2.043

2.418
2.094

1.940

1.984

2.034

2.084

10
300

9
308

9
316

10
324

300
32.566
32.566
32.566
34.826
30.826
10.010
5.527
4.545
62
285
15
10
1
1
1

308
39.458
39.458
39.458
41.759
32.143
11.507

316
39.445
39.445
39.445
41.804
32.945
11.792

324
39.445
39.445
39.445
41.863
33.126
11.792

20.636

21.153

21.334

42
5
560
2.512
1.924
500
2
2
84
1.971
1.594
13
354
10
20.796
16.828
71
23
3.187
729
627
107
12

pag. 41

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

08
09
30
02
03
04
05

06
09
11
12
13
14
25
30

57
59
70
71

6710

02

01
02
01
03
30
01

01
02
03
30
01

17
01

03
01
10

01

01

02

01
02
03

01
03
05
06
08
10
11
12
13
14
30
02
03

Anexa nr. 3 / 1901 / 16 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Reparatii capitale aferente activelor fixe
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatie de conducere
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu

147
11.875
50
178
1.741
1.741
205
186
19
641
468
29
144
81
81
1
3
1
5
1
40
1.071
1
1
8
1.061
10
10
10
10
10
4.000
4.000
2.800
2.450
100
250
1.200
34.826
30.826
10.010
5.527
4.545
62
285
15
10
1
1
1

9.616
9.616

8.859
8.859

8.737
8.737

41.759
32.143
11.507

41.804
32.945
11.792

41.863
33.126
11.792

42
5
560
2.512
1.924
500
pag. 42

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

04

03

20

05
30
01
02
03
06

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
30
02
03
04
05

06
09
11
12
13
14
25
30

57
59
70
71

05

02

01
01
02
01
03
30
01

01
02
03
30
01

17
01

03

01
02
03

Anexa nr. 3 / 1901 / 16 Pag.

Denumire indicator

Program 2013

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia


sa
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Materiale de laborator
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
Despagubiri civile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Servicii recreative si sportive

3 - mii lei -

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

2
2
84
1.971
1.594
13
354
10
20.796
16.828
71
23
3.187
729
627
107
12
147
11.875

20.636

21.153

21.334

9.616
9.616

8.859
8.859

8.737
8.737

50
178
1.741
1.741
205
186
19
641
468
29
144
81
81
1
3
1
5
1
40
1.071
1
1
8
1.061
10
10
10
10
10
4.000
4.000
2.800
2.450
100
250
1.200
34.826

pag. 43

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

01

Sport

Anexa nr. 3 / 1901 / 16 Pag.

4 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

34.826

pag. 44

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII
DE URGENTA-MUZEUL POMPIERILOR
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2013-2016
(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 1904 / 16 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

0001
0002
2900
3300
3310

10
10
10
10
19

4300 10
4310
09
5010

01
10

01

02
03

20

01

01
05
13
30
02
01
02
03
06
01
02
03
04
08
09
30

02
05
06
11
14
30
6710

01
10

01

30
01

30

01
05
13
30

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI


I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Carti, publicatii si materiale documentare
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani

412
19
19
19
19

424
20
20
20
20

433
20
20
20
20

434
21
21
21
21

19

20

20

21

393
393
393
412
412
308
190
171
9
1
9
57
57
61
49
1
10
1
104
57
3
5
28
4
3
10

404
404
404
424
424
317

413
413
413
433
433
323

413
413
413
434
434
323

107

110

111

424
424
317

433
433
323

434
434
323

4
10
11
11
4
4
7
4
11
11
412
412
308
190
171
9
1
9

pag. 45

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII
DE URGENTA-MUZEUL POMPIERILOR
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

02
03

20

01

02
01
02
03
06
01
02
03
04
08
09
30

02
05
06
11
14
30
03

03

30
01

30

Anexa nr. 3 / 1904 / 16 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Cheltuieli salariale in natura


Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Carti, publicatii si materiale documentare
Protectia muncii
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Servicii culturale
Muzee

57
57
61
49
1
10
1
104
57
3
5
28
4
3
10

107

110

111

4
10
11
11
4
4
7
4
11
11
412
412

pag. 46

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEIMUZEUL NATIONAL AL POLITIEI
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2013-2016
(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 1909 / 16 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

0001
0002
2900
3300
3310

10
10
10
10
19

4300 10
4310
09
5010

01
10

01

02
03

20

01

02
06
6710

01
10

01

02
03

20

01
05
13
30
02
01
02
03
06
01
02
03
01

01
05
13
30
02
01
02
03
06

01

01
02
03

1 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI


I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ALTE ACTIVITATI
Venituri din serbari si spectacole scolare,
manifestari culturale, artistice si sportive
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
Subventii pentru institutii publice
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Reparatii curente
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica

177
10
10
10
10

182
9
9
9
9

186
9
9
9
9

187
10
10
10
10

10

10

167
167
167
177
177
141
91
79
8
1
3
28
28
22
16
1
4
1
36
33
4
6
23
1
2
2
177
177
141
91
79
8
1
3
28
28
22
16
1
4
1
36
33
4
6
23

173
173
173
182
182
145

177
177
177
186
186
148

177
177
177
187
187
148

37

38

39

182
182
145

186
186
148

187
187
148

37

38

39

pag. 47

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEIMUZEUL NATIONAL AL POLITIEI
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

02
06
03

03

01

Anexa nr. 3 / 1909 / 16 Pag.

2 - mii lei -

Denumire indicator

Program 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Reparatii curente
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Servicii culturale
Muzee

1
2
2
177
177

pag. 48

MINISTERUL(Institutia):

Ministerul Afacerilor Interne

164.098

116.444

54.197

904.644

II. Credite bugetare

28.664

47.984

422.227

37.798

60.889

I. Credite de angajament

422.227

47.984

52.634

60.889

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

II. Credite bugetare

500156

52.634

47.984

422.227

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

37.798

28.664

47.984

422.227

500101

60.889

52.634

47.984

422.227

II. Credite bugetare

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Buget de stat

I. Credite de angajament

5001

01

164.098

116.315

54.197

904.515

II. Credite bugetare

Sursa:

156.266

198.823

67.614

904.515

I. Credite de angajament

43.635

27.869

43.635

27.869

43.635

128.531

128.506

128.531

128.506

128.531

128.506

Estimari 2014

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

129

129

II. Credite bugetare

500056

129

129

I. Credite de angajament

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

164.098

116.444

54.197

904.644

II. Credite bugetare

500055

156.266

198.952

67.614

904.644

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

156.266

Program 2013

198.952

Executie
preliminata 2012

67.614

Realizari pana la
31.12.2011

904.644

TOTAL GENERAL

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

500001

Pag. 1 din 19

ANEXA nr. 3/

60.180

123.007

60.180

123.007

60.180

203.738

115.670

203.738

115.670

203.738

115.670

Estimari 2015

156.905

156.905

156.905

156.905

156.905

237.636

237.636

237.636

237.636

237.636

237.636

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

5000

pag. 49

28.664

603

417
417

417

417

186

186

186

186

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

II. Credite bugetare

500156

603

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

603

500101

603

II. Credite bugetare

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

5001

37.798

60.889

PROGRAME FINANTATE IN CADRUL FACILITATII SCHEGEN

28.664

47.984

422.227

II. Credite bugetare

000301

52.634

47.984

422.227

I. Credite de angajament

Fond de finantare:

37.798

60.889

27.869

43.635

27.869

43.635

27.869

43.635

27.869

Estimari 2014

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

28.664

47.984

422.227

500156

52.634

47.984

422.227

37.798

II. Credite bugetare

60.889

28.664

37.798

Program 2013

52.634

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

47.984

422.227

II. Credite bugetare

500101

47.984

422.227

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

47.984

Executie
preliminata 2012

Fond de finantare:

Buget de stat

422.227

Realizari pana la
31.12.2011

1 BUGET DE STAT

01

0003

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

Modalitate de finantare:

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 2 din 19

ANEXA nr. 3/

123.007

60.180

123.007

60.180

123.007

60.180

123.007

Estimari 2015

156.905

156.905

156.905

156.905

156.905

156.905

156.905

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

II. Credite bugetare

pag. 50

Ministerul Afacerilor Interne

Fond de finantare:
SUME ALOCATE FONDULUI EUROPEAN PENTRU REFUGIATI

777

500

3.125

6.032

1.078

I. Credite de angajament

8.372

3.000

1.500

1.078

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.500

3.000

8.372

II. Credite bugetare

500156

1.500

3.000

8.372

I. Credite de angajament

1.078

1.078

1.500
3.000

8.372

CHELTUIELI CURENTE

II. Credite bugetare

500101

1.078

1.500

3.000

8.372

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SUME AFERENTE FONDULUI EUROPEAN DE RETURNARE

I. Credite de angajament

5001

000304

777

500

3.125

6.032

II. Credite bugetare

Fond de finantare:

777

500

3.125

6.032

I. Credite de angajament

1.072

1.072

1.072

1.072

1.072

802

802

802

802

802

802

Estimari 2014

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

777

500

3.125

6.032

II. Credite bugetare

500156

777

500

3.125

6.032

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

II. Credite bugetare

500101

777

500

3.125

6.032

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

000303

186

417

603

II. Credite bugetare

Program 2013

186

Executie
preliminata 2012

417

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

603

5001

Pag. 3 din 19

ANEXA nr. 3/

861

861

861

861

861

414

414

414

414

414

414

Estimari 2015

861

861

861

861

861

414

414

414

414

414

414

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

I. Credite de angajament

pag. 51

Total
proiect

8.372

3.000

Realizari pana la
31.12.2011

1.500

Executie
preliminata 2012

1.078

Program 2013

1.155

1.513

3.000

8.272

II. Credite bugetare

41.911
20.820

29.853
5.883

34.074
34.074

29.853
5.883

34.074
34.074

346.709
346.709

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

20.820

41.911

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

346.709

II. Credite bugetare

500156

346.709

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

20.820

5.883

34.074

346.709

II. Credite bugetare

500101

41.911

29.853

34.074

346.709

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

SUME AFERENTE FONDULUI FRONTIERELOR EXTERNE

I. Credite de angajament

5001

000306

1.155

1.513

3.000

8.272

II. Credite bugetare

Fond de finantare:

1.155

1.513

3.000

8.272

I. Credite de angajament

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.155

1.513

3.000

8.272

II. Credite bugetare

500156

1.155

1.513

3.000

8.272

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

1.155

1.513

3.000

8.272

I. Credite de angajament

500101

1.072

Estimari 2014

861

Estimari 2015

9.954

27.720

9.954

27.720

9.954

27.720

1.276

1.276

1.276

1.276

1.276

1.276

121.012

58.185

121.012

58.185

121.012

58.185

664

664

664

664

664

664

SUME AFERENTE FONDULUI EUROPEAN DE INTEGRARE A RESORTISANTILOR TARILOR TERTE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

000305

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Fond de finantare:

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 4 din 19

ANEXA nr. 3/

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

664

664

664

664

664

664

861

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

II. Credite bugetare

pag. 52

13.677

II. Credite bugetare

Pag. 5 din 19

ANEXA nr. 3/

2.822
2.822

6.851

2.822

6.851

6.851

2.822

6.851

100

100

2.822
2.822

6.851
6.851

4.685

4.685

4.685

4.685

4.186
4.186

6.906

4.186

6.906

6.906

4.186

6.906

6.906
6.906

4.685
4.685

4.186

4.186

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848

Estimari 2014

Estimari 2015

56

56

56

56

56

56

Estimari 2016

Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

15.777

II. Credite bugetare

000310

15.777

I. Credite de angajament

Fond de finantare:

Program 2013

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

15.777

II. Credite bugetare

500156

15.777

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

15.777

II. Credite bugetare

500101

15.777

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

5001

100

100

100

100

ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

13.677

II. Credite bugetare

000308

13.677

I. Credite de angajament

Fond de finantare:

Executie
preliminata 2012

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

13.677

II. Credite bugetare

500156

13.677

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

13.677

500101

Realizari pana la
31.12.2011

ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

000307

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

Fond de finantare:

pag. 53

Realizari pana la
31.12.2011
Executie
preliminata 2012

Program 2013

CHELTUIELI CURENTE

87.172

6.213

477.520

500801

145.710

19.630

477.520

II. Credite bugetare

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

5008

2 UNIUNEA EUROPEANA

Fonduri externe nerambursabile

Modalitate de finantare:

08

87.780

6.213

482.417

II. Credite bugetare

Sursa:

146.318

19.630

482.417

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

5008

Fonduri externe nerambursabile

5.094

22.785

II. Credite bugetare

08

5.094

22.785

I. Credite de angajament

Sursa:

Estimari 2014

6.774

123.107

92.184

126.300

95.377

6.774

8.774

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

5.094

22.785

II. Credite bugetare

500156

5.094

22.785

I. Credite de angajament
8.774

6.774

5.094

22.785

II. Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

8.774

5.094

22.785

500101

Pag. 6 din 19

ANEXA nr. 3/

Estimari 2015

99.566

83.775

100.662

84.871

10.917

8.917

10.917

8.917

10.917

8.917

80.731

55.490

80.731

55.490

80.731

80.731

80.731

80.731

Estimari 2016

Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

000310

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

Fond de finantare:

pag. 54

Ministerul Afacerilor Interne

0
0

4.361
4.361

II. Credite bugetare

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

5008

87.172

145.710

87.172

145.710

123.107

92.184

123.107

92.184

123.107

92.184

87.172

145.710

3.589

3.589

772

772

123.107

92.184

PROGRAME FINANTATE IN CADRUL FACILITATII SCHEGEN

6.213

477.520

II. Credite bugetare

000301

19.630

477.520

I. Credite de angajament

Fond de finantare:

123.107

92.184

Program 2013

99.566

83.775

99.566

83.775

99.566

83.775

99.566

83.775

99.566

83.775

Estimari 2014

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

6.213

477.520

II. Credite bugetare

500856

19.630

477.520

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

6.213

477.520

II. Credite bugetare

500801

19.630

477.520

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

5008

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

Fond de finantare:

0003

2 UNIUNEA EUROPEANA

87.172

145.710

Modalitate de finantare:

Fonduri externe nerambursabile

6.213

477.520

II. Credite bugetare

08

19.630

477.520

I. Credite de angajament

Sursa:

87.172

145.710

Executie
preliminata 2012

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

6.213

477.520

II. Credite bugetare

Realizari pana la
31.12.2011

19.630

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

477.520

500856

Pag. 7 din 19

ANEXA nr. 3/

80.731

55.490

80.731

55.490

80.731

55.490

80.731

55.490

80.731

55.490

Estimari 2015

80.731

80.731

80.731

80.731

80.731

80.731

80.731

80.731

80.731

80.731

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

I. Credite de angajament

pag. 55

Ministerul Afacerilor Interne

4.361

II. Credite bugetare

12.556

23.218

CHELTUIELI CURENTE

II. Credite bugetare

500801

23.218

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

5008

772

3.589

772
772

3.589
3.589

0
0

3.872
3.872

2.808

2.808

2.808

3.872

2.808

3.872

3.872
3.872

0
0

5.158
5.158

0
0

SUME AFERENTE FONDULUI EUROPEAN DE RETURNARE

12.556

II. Credite bugetare

000304

12.556

I. Credite de angajament

Fond de finantare:

772

3.589

Program 2013

5.040

5.040

2.808

2.808

6.300

6.300

2.894

2.894

2.894

2.894

2.894

2.894

Estimari 2014

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

II. Credite bugetare

500856

12.556

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

12.556

500801

12.556

II. Credite bugetare

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

5008

Executie
preliminata 2012

SUME ALOCATE FONDULUI EUROPEAN PENTRU REFUGIATI

4.361

II. Credite bugetare

000303

4.361

I. Credite de angajament

Fond de finantare:

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

4.361

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

500856

Pag. 8 din 19

ANEXA nr. 3/

3.360

3.360

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

Estimari 2015

3.360

3.360

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

500801

pag. 56

Ministerul Afacerilor Interne

4.767

4.958

15.524

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE
383.181

383.181

II. Credite bugetare

500801

383.181

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

108.405

49.867

6.213

19.630

108.405

19.630

SUME AFERENTE FONDULUI FRONTIERELOR EXTERNE

I. Credite de angajament

5008

000306

4.958

15.524

II. Credite bugetare

Fond de finantare:

4.958

15.524

I. Credite de angajament

66.894

97.817

66.894

4.767

4.767

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

4.767

4.958

15.524

II. Credite bugetare

500856

4.767

4.958

15.524

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

4.767

4.958

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


15.524

500801

6.300

6.300

3.360

3.360

3.360

3.360

Estimari 2015

62.275

78.066

62.275

5.279

5.279

5.279

5.279

5.279

5.279

50.357

75.598

50.357

260

260

260

260

260

260

SUME AFERENTE FONDULUI EUROPEAN DE INTEGRARE A RESORTISANTILOR TARILOR TERTE

I. Credite de angajament

5008

000305

5.040

5.158

23.218

II. Credite bugetare

Fond de finantare:

5.040

5.158

23.218

I. Credite de angajament

6.300

6.300

Estimari 2014

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

5.040

5.158

23.218

II. Credite bugetare

Program 2013

5.040

Executie
preliminata 2012

5.158

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

23.218

500856

Pag. 9 din 19

ANEXA nr. 3/

75.620

75.620

75.620

260

260

260

260

260

260

3.360

3.360

3.360

3.360

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

I. Credite de angajament

pag. 57

383.181

6.213

Realizari pana la
31.12.2011

49.867

Executie
preliminata 2012

97.817

Program 2013

3.168
3.168

5.895
5.895

13.833
13.833

0
0

29.617
29.617

8.735

8.735

8.735

13.833
0

II. Credite bugetare

8.735

13.833

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

29.617

II. Credite bugetare

500801

29.617

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

5008

000308

3.168

5.895

9.063

II. Credite bugetare

Fond de finantare:

3.168

5.895

9.063

I. Credite de angajament

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9.063

II. Credite bugetare

500856

9.063

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

3.168

5.895

9.063

II. Credite bugetare

500801

3.168

5.895

9.063

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

5008

000307

97.817

49.867

6.213

383.181

Fond de finantare:

66.894

108.405

19.630

383.181

II. Credite bugetare

7.027

7.027

7.027

7.027

78.066

62.275

78.066

Estimari 2014

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

500856

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 10 din 19

ANEXA nr. 3/

22

22

22

22

75.598

50.357

75.598

Estimari 2015

75.620

75.620

75.620

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

II. Credite bugetare

pag. 58

Ministerul Afacerilor Interne

Realizari pana la
31.12.2011
Executie
preliminata 2012

Program 2013

129

32.244
32.244

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

Acord FRONTEX - IGPF

4.768

II. Credite bugetare

724

4.768

I. Credite de angajament

Proiect:

0
0

129
129

3.193

608

3.193

608

3.193

608

3.193

608

3.700

13.044

13.044

479

3.700

479

8.500

8.500

3.193

3.193

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

II. Credite bugetare

500856

129

I. Credite de angajament

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.897

II. Credite bugetare

500855

4.897

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

4.897

II. Credite bugetare

500801

4.897

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

3 ALTI DONATORI

I. Credite de angajament

5008

Modalitate de finantare:

8.735

13.833

29.617

Fonduri externe nerambursabile

II. Credite bugetare

08

8.735

13.833

29.617

7.000

7.000

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

7.027

7.027

Estimari 2014

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

Sursa:

Pag. 11 din 19

ANEXA nr. 3/

Estimari 2015

22

22

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

500856

pag. 59

Acord FRONTEX - ORI

5000

Facilitatea Schengen

TOTAL GENERAL

1057

73.974

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL
73.974

Proiect:

200

200

9.125

9.125

17.501

17.501

145

145

1.132

1.132

218

218

949

949

Executie
preliminata 2012

Programul General Solidaritatea si Managementul Fluxurilor Migratorii

I. Credite de angajament

5000

1056

345

Proiect:

345

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

Acord FRONTEX - IGPR

I. Credite de angajament

5000

1048

2.432

II. Credite bugetare

Proiect:

2.432

TOTAL GENERAL

Acord FRONTEX - IGAv

I. Credite de angajament

5000

1047

337

II. Credite bugetare

Proiect:

337

TOTAL GENERAL

350

350

Realizari pana la
31.12.2011

Efficient Integrated Security Checkpoints - IGPF/UMP

I. Credite de angajament

5000

1046

2.768

II. Credite bugetare

Proiect:

2.768

TOTAL GENERAL

811

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

5000

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 12 din 19

ANEXA nr. 3/

15.625

15.625

200

200

1.100

1.100

119

119

1.469

1.469

Program 2013

17.623

17.623

Estimari 2014

7.050

7.050

Estimari 2015

7.050

7.050

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

Proiect:

pag. 60

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 13 din 19

ANEXA nr. 3/

0
0

2.256
2.256

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

863

368

0
0

35
35

0
0

700

700

0
0

0
0

0
0

1.111
1.111

1.145
1.145

0
0

0
0

0
0

0
0

Crearea unui Centru de excelenta in pregatirea profesionala, pe linia managementului stresului profesional si a competentelor in tactica tragerii, pentru agenti de politie IGPR

35

II. Credite bugetare

2884

TOTAL GENERAL
35

Proiect:

863

47

1.283

368

47

1.283

Intarirea capacitatii autoritatilor franceze si romane de combatere a traficului de persoane - REFRACT - IGPR

I. Credite de angajament

5000

2882

1.931

II. Credite bugetare

Proiect:

1.931

TOTAL GENERAL

Prevention Identification Protection - ANITP

I. Credite de angajament

5000

2873

1.330

Proiect:

1.330

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

Abordare integrata pentru prevenirea exploatarii prin munca in tarile de origine si destinatie - IGPR

I. Credite de angajament

5000

1665

0
0
0
0

181

181

II. Credite bugetare

Proiect:

0
0
0
0

181

181

TOTAL GENERAL

Imbunatatirea comportamentului post-dezastru al populatiei care locuieste in zone urbane cu un grad seismic ridicat (SAFE QUAKE) - IGSU

I. Credite de angajament

5000

1161

0
0
0
0

958

4.006

4.964

II. Credite bugetare

Proiect:

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

Estimari 2015

Estimari 2014

958

Program 2013

4.006

Executie
preliminata 2012

Realizari pana la
31.12.2011

4.964

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

I. Credite de angajament

pag. 61

5000

40.287

53.704

100

100

42.094

96.235

9.515

9.515

69.564

88.099

2.033

2.033

Program 2013

2.171

2.171

70

70

232

232

229

229

37

37

22

22

49.235

51.210

498

498

Estimari 2014

Contributia activa a Punctului Focal National la implementarea programului de lucru al CEMDDD - ANA

TOTAL GENERAL

2890

2.400

II. Credite bugetare

Proiect:

2.400

TOTAL GENERAL

Acord FRONTEX - Academia de Politie "Al.I. Cuza"

I. Credite de angajament

5000

2889

151

Proiect:

151

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

EASO - ORI

I. Credite de angajament

5000

2888

232

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL
232

Proiect:

Executie
preliminata 2012

EUREMA - Proiect pilot de relocare interna la nivelul UE a beneficiarilor unei forme de protectie din Malta - ORI

I. Credite de angajament

5000

2887

307.717

II. Credite bugetare

Proiect:

307.717

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

Fondul Frontierelor Externe - IGPF

12.146

II. Credite bugetare

2886

12.146

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

Stabilirea sistemului roman informatic pentru cazierul judiciar ROCRIS - IGPR

TOTAL GENERAL

2885

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

5000

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 14 din 19

ANEXA nr. 3/

22

22

106.537

18.469

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

Proiect:

pag. 62

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 15 din 19

ANEXA nr. 3/

0
0

42.023
42.023

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

Fondul frontierelor externe - CNSIS

129

II. Credite bugetare

3251

TOTAL GENERAL
129

Proiect:

20.706
20.706

432

432

0
28.367

13.656

129

42.023

0
129

Dezvoltare durabila a comunitatilor locale - parteneriat cu fundatia Hanss Seidel

I. Credite de angajament

5000

3025

380.150

II. Credite bugetare

Proiect:

380.150

TOTAL GENERAL

PG SOLID - DGF

I. Credite de angajament

5000

2893

432

Proiect:

432

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

Continuity of care for those engaged with drug treatments within and beyond the criminal justice system - ANA

I. Credite de angajament

5000

2892

0
0

90.073

38.785

90.073

38.785

0
0

0
0

230.586

230.586

0
0

0
0
0
5

15

II. Credite bugetare

Proiect:

0
0
0
5

15

TOTAL GENERAL

ATOME - Accesul la medicatia cu opioide in Europa - ANA

I. Credite de angajament

5000

2891

0
0
0
0

100

663

433

1.196

II. Credite bugetare

Proiect:

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

Estimari 2015

Estimari 2014

100

Program 2013

663

Executie
preliminata 2012

433

Realizari pana la
31.12.2011

1.196

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

I. Credite de angajament

pag. 63

5000

O noua sansa in educatie - IGPR

TOTAL GENERAL

3386

536

II. Credite bugetare

Proiect:

536

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

0
144

144

1.231

1.231

1.200

1.200

0
111

111

58

58

96

96

536

536

Imbunatatirea capacitatii DGA de combatere a infractiunilor de coruptie legate de fraudarea intereselor financiare ale statelor membre UE

58

3366

58

TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare

Proiect:

136

136

Program 2013

Intarirea departamentelor de afaceri interne din cadrul politiilor din statele membre UE - DGA

I. Credite de angajament

5000

3346

207

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL
207

Proiect:

Executie
preliminata 2012

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

Schimb de experienta intre autoritatile politienesti competente in domeniul combaterii contrafacerii de moneda din Romania, Moldova, Ungaria, Bulgaria, Turcia si
Serbia

I. Credite de angajament

5000

3327

2.575

II. Credite bugetare

Proiect:

2.575

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

Pag. 16 din 19

ANEXA nr. 3/

Retea securizata pentru realizarea schimbului de informatii la nivelul autoritatilor de aplicare a legii din Romania, conectata cu reteaua securizata Europol

136

II. Credite bugetare

3326

136

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

Curs de pregatire in beneficiul ofiterilor irakieni sub

TOTAL GENERAL

3307

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

5000

Ministerul Afacerilor Interne

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

Proiect:

pag. 64

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 17 din 19

ANEXA nr. 3/

0
0

7.185
7.185

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

Consolidarea capacitatilor Jandarmeriei Romane

I. Credite de angajament

5000

3687

8.554

II. Credite bugetare

Proiect:

8.554

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

125

93
93

39
39

0
0

0
0

0
0

0
0

3.939
1.939

3.887

375

3.887
375

0
0

5.246

4.292

3.246

0
4.292

0
0

0
0

Promovarea conceptului de politie de proximitate in zonele rurale, cu accent pe comunitatile de romi sau alte comunitati dezavantajate din punct de vedere socioeconomic

141

II. Credite bugetare

3686

TOTAL GENERAL
141

Proiect:

125

Cresterea cercetarii si inovarii in cadrul organizatiilor de securitate - Academia de Politie

I. Credite de angajament

5000

3666

125

Proiect:

125

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

Sporirea coordonarii programelor nationale de cercetare pentru securitate in timpul evenimentelor majore

I. Credite de angajament

5000

3626

0
0
0
0

109

109

II. Credite bugetare

Proiect:

0
0
0
0

109

109

TOTAL GENERAL

Increase innovation and research within security organization (INsec) - IGPF

I. Credite de angajament

5000

3586

0
0
0
0

22

24

II. Credite bugetare

Proiect:

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

Estimari 2015

Estimari 2014

Program 2013

22

Executie
preliminata 2012

Realizari pana la
31.12.2011

24

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

I. Credite de angajament

pag. 65

5000

Actiuni finantate de Colegiul European de Politie (CEPOL)

TOTAL GENERAL

3994

5.500

II. Credite bugetare

Proiect:

5.500

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

Pag. 18 din 19

ANEXA nr. 3/

Estimari 2014

108

108

50

50

433

433

316

316

500

500

400

400

28

28

745

745

490

490

579

579

250

250

464

464

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

3.899

3.899

1.440

1.440

161

161

Respectarea reglementarilor UE in ceea ce priveste schimbul automat de date dactiloscopice si sistemul de management al calitatii in combaterea terorismului si a
criminalitatii transfrontaliere in Europa

1.485

3806

1.485

TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare

Proiect:

Intarirea capacitatilor operationale ale DGA pentru combaterea eficienta a coruptiei sistemice

I. Credite de angajament

5000

3768

1.071

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL
1.071

Proiect:

Program 2013

Campanie care sa contribuie la schimbarea culturii privind darea/luarea de mita pentru servicii administrative - DGA

I. Credite de angajament

5000

3767

1.041

II. Credite bugetare

Proiect:

1.041

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

Executie
preliminata 2012

Consolidarea capacitatii institutionale a ORI in domeniul azilului

766

II. Credite bugetare

3766

766

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

Consolidarea capacitatii operationale si programe de pregatire in domeniul combaterii migratiei ilegale la nivelul ORI

TOTAL GENERAL

3706

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

I. Credite de angajament

5000

Ministerul Afacerilor Interne

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

Proiect:

pag. 66

Ministerul Afacerilor Interne

20
20

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL

Schengen issues-Development of personnel capacities in Schengen topics

I. Credite de angajament

5000

4693

2.302

II. Credite bugetare

Proiect:

2.302

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5000

Interventie speciala in situatii limita (SARES)

493

4547

493

TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare

Proiect:

0
11

11

Executie
preliminata 2012

OLAF-PERICLE- Curs de baza privind utilizarea aplicatiei Bitmap

I. Credite de angajament

5000

4286

2.866

II. Credite bugetare

TOTAL GENERAL
2.866

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011
Program 2013

51

51

640

640

333

333

20

20

967

967

160

160

1.363

1.363

639

639

1.502

1.502

Estimari 2014

Intarirea capacitatii operationale a Politiei Romane in lupta impotriva criminalitatii economice transfrontaliere

I. Credite de angajament

5000

4146

62

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Total
proiect

62

Proiect:

Pag. 19 din 19

ANEXA nr. 3/

Estimari 2015

56

56

Estimari 2016

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19 / 20

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

I. Credite de angajament

pag. 67

pag. 68

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500156

13.044

2.917

2.917

13.044

13.044

Executie
preliminata 2012

8.500

1.997

1.997

8.500

8.500

Program 2013

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

5.153

1.080

1.080

5.153

5.153

13.044

13.044

2.500

555

555

2.500

2.500

8.500

8.500

I. Credite de angajament

11.353

3.700

5.153

2.500

II. Credite bugetare


11.353
3.700
5.153
2.500
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

11.353

I. Credite de angajament

mii lei

1.635

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

1.635

11.353

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

11.353

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

32.244

32.244

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

3.700

3.700

3.700

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


32.244
3.700
13.044
8.500
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

32.244

I. Credite de angajament

mii lei

4.914

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

4.914

32.244

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

32.244

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

TOTAL GENERAL

724 Acord FRONTEX - IGPF

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5000

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 1 din 170

ANEXA nr. 3 /

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 69

Ministerul Afacerilor Interne

1.635
1.635

11.353

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

11.353

11.353
1.635

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO

MII EURO
500101

1.635

11.353

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

5001

3.700

3.700

3.700

3.700

11.353
3.700
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

3.700

3.700

5.153

1.080

1.080

5.153

5.153

5.153

Executie
preliminata 2012

2.500

555

555

2.500

2.500

2.500

Program 2013

1.080

1.080

5.153

5.153

5.153

5.153

555

555

2.500

2.500

2.500

2.500

II. Credite bugetare


11.353
3.700
5.153
2.500
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

11.353

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare

11.353

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

3.700

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

11.353

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

Fond de finantare:

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5001

Pag. 2 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 70

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

20.891

II. Credite bugetare

20.891

20.891

3.279

3.279

20.891

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO

5008

MII EURO
II. Credite bugetare
3.279
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

3.700

3.700

20.891

20.891

1.635

1.635

11.353

11.353

3.279

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

3.700

3.700

Realizari pana la
31.12.2011

1.080

5.153

5.153

Executie
preliminata 2012

555

2.500

2.500

Program 2013

7.891

7.891

1.837

1.837

7.891

7.891

1.837

1.837

7.891

7.891

1.080

1.080

5.153

5.153

6.000

6.000

1.442

1.442

6.000

6.000

1.442

1.442

6.000

6.000

555

555

2.500

2.500

II. Credite bugetare


1.635
0
1.080
555
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.635

11.353

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

11.353

Total
proiect

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

5008

Pag. 3 din 170

ANEXA nr. 3 /

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Estimari 2014

Estimari 2015

19

/ 21

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 71

Total
proiect

3.279
3.279

20.891

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

5008

20.891

20.891
20.891

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

20.891
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

Program 2013

7.891

1.837

1.837

7.891

7.891

7.891

7.891

6.000

1.442

1.442

6.000

6.000

6.000

6.000

7.891

7.891

7.891

7.891

6.000

6.000

6.000

6.000

II. Credite bugetare


20.891
0
7.891
6.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

20.891

II. Credite bugetare

mii lei

20.891

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

5008

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament
20.891

mii lei

Executie
preliminata 2012

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


20.891
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

500856

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 4 din 170

ANEXA nr. 3 /

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 72

1.837

7.891

7.891

1.837

1.837

Executie
preliminata 2012

1.442

6.000

6.000

1.442

1.442

Program 2013

2.768

1.383

1.383

2.768

2.768

3.279

3.279

20.891

20.891

350

350

350

949

198

198

949

949

1.837

1.837

7.891

7.891

1.469

395

395

1.469

1.469

1.442

1.442

6.000

6.000

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

2.768

2.768

350

350

949

949

1.469

1.469

II. Credite bugetare


2.768
350
949
1.469
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

mii lei
500056

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

811 Acord FRONTEX - ORI

II. Credite bugetare

MII EURO

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

MII EURO

5000

3.279

20.891

20.891

3.279

3.279

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


3.279
0
1.837
1.442
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

mii lei

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 5 din 170

ANEXA nr. 3 /

395

395

7.000

7.000

7.000

7.000

Estimari 2014

395

395

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 73

380
380

1.045

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

380
380

1.045

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

1.045

II. Credite bugetare

mii lei

1.045

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

350

350

350

350

350

350

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

1.045

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

1.045

mii lei

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

350

350

Realizari pana la
31.12.2011

495

95

95

495

495

Executie
preliminata 2012

200

95

95

200

200

Program 2013

495

95

95

495

495

495

495

200

95

95

200

200

200

200

II. Credite bugetare


1.045
350
495
200
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.045

mii lei

I. Credite de angajament

1.045

I. Credite de angajament

Total
proiect

II. Credite bugetare

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

01 Buget de stat

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5001

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 6 din 170

ANEXA nr. 3 /

95

95

95

95

Estimari 2014

95

95

95

95

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 74

Total
proiect

1.045

1.045
380
380

1.045
1.045
380

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

380

I. Credite de angajament

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

380

1.045

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

1.045

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO
500156

Program 2013

350

350

350

350

350

95

495

495

95

95

495

495

495

495

95

200

200

95

95

200

200

200

200

350

350

95

95

495

495

95

95

200

200

II. Credite bugetare


380
0
95
95
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.045

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

MII EURO

Executie
preliminata 2012

1.045
350
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.045
350
495
200
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 7 din 170

ANEXA nr. 3 /

95

95

95

95

95

95

Estimari 2014

95

95

95

95

95

95

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 75

Ministerul Afacerilor Interne

1.003

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


MII EURO
1.003
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

1.003
1.003

1.723

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801
0

1.003

1.723

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.723

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

mii lei

MII EURO

5008

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


1.723
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

1.723

mii lei
500856

454

103

103

454

454

103

103

454

454

Executie
preliminata 2012

1.269

300

300

1.269

1.269

300

300

1.269

1.269

Program 2013

103

454

454

454

454

300

1.269

1.269

1.269

1.269

II. Credite bugetare


1.723
0
454
1.269
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.723

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

1.723

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1.723

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

1.723

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 8 din 170

ANEXA nr. 3 /

300

300

300

300

300

Estimari 2014

300

300

300

300

300

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 76

1.003

1.723

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

1.723

1.003
1.003

1.723
1.723
1.003

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

1.723
1.003
1.003

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare

1.723

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

MII EURO
500856

MII EURO

1.269

300

Program 2013

103

454

454

103

103

454

454

454

454

300

1.269

1.269

300

300

1.269

1.269

1.269

1.269

103

103

454

454

300

300

1.269

1.269

II. Credite bugetare


1.003
0
103
300
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.723

I. Credite de angajament

1.723

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare

mii lei

454

103

Executie
preliminata 2012

1.723
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.723
0
454
1.269
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

MII EURO
500801

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 9 din 170

ANEXA nr. 3 /

300

300

300

300

300

300

300

Estimari 2014

300

300

300

300

300

300

300

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 77

Total
proiect

337

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500156

218

52

52

218

218

119

28

28

119

119

Program 2013

48

11

11

48

48

218

218

30

30

30

119

119

I. Credite de angajament

78

48

30

II. Credite bugetare


78
0
48
30
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

78

I. Credite de angajament

mii lei

18

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

18

78

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

78

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

337

337

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


337
0
218
119
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

80

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

80

337

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

337

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

1046 Efficient Integrated Security Checkpoints - IGPF/UMP

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5000

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 10 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 78

Ministerul Afacerilor Interne

18
18

78

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

78

78
18

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO

MII EURO
500101

18

78

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

5001

78
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

48

11

11

48

48

48

Executie
preliminata 2012

30

30

30

30

Program 2013

11

11

48

48

48

48

30

30

30

30

II. Credite bugetare


78
0
48
30
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

78

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare

78

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

78

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

Fond de finantare:

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5001

Pag. 11 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 79

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

259

II. Credite bugetare

259

259

62

62

259

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO

5008

MII EURO
II. Credite bugetare
62
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

259

259

18

18

78

78

62

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

11

48

48

Executie
preliminata 2012

30

30

Program 2013

170

170

41

41

170

170

41

41

170

170

11

11

48

48

89

89

21

21

89

89

21

21

89

89

30

30

II. Credite bugetare


18
0
11
7
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

18

78

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

78

Total
proiect

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

5008

Pag. 12 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

19

/ 21

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 80

Total
proiect

62
62

259

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

5008

259

259
259

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

259
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

Program 2013

170

41

41

170

170

170

170

89

21

21

89

89

89

89

170

170

170

170

89

89

89

89

II. Credite bugetare


259
0
170
89
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

259

II. Credite bugetare

mii lei

259

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

5008

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament
259

mii lei

Executie
preliminata 2012

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


259
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

500856

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 13 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 81

41

170

170

41

41

Executie
preliminata 2012

21

89

89

21

21

Program 2013

2.432

453

453

2.432

2.432

62

62

259

259

200

200

200

1.132

453

453

1.132

1.132

41

41

170

170

1.100

1.100

1.100

21

21

89

89

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

2.432

2.432

200

200

1.132

1.132

1.100

1.100

II. Credite bugetare


2.432
200
1.132
1.100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

mii lei
500056

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

1047 Acord FRONTEX - IGAv

II. Credite bugetare

MII EURO

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

MII EURO

5000

62

259

259

62

62

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


62
0
41
21
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

mii lei

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 14 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 82

100
100

400

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

100
100

400

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

400

II. Credite bugetare

mii lei

400

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

200

200

200

200

200

200

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

400

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

400

mii lei

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

200

200

Realizari pana la
31.12.2011

100

100

100

100

100

Executie
preliminata 2012

100

100

100

Program 2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II. Credite bugetare


400
200
100
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

400

mii lei

I. Credite de angajament

400

I. Credite de angajament

Total
proiect

II. Credite bugetare

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

01 Buget de stat

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5001

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 15 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 83

Total
proiect

400

400
100
100

400
400
100

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

100

I. Credite de angajament

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

100

400

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

400

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO
500156

Program 2013

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

100

100

100

100

100

100

II. Credite bugetare


100
0
100
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

400

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

MII EURO

Executie
preliminata 2012

400
200
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


400
200
100
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 16 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 84

Ministerul Afacerilor Interne

353

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


MII EURO
353
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

353
353

2.032

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801
0

353

2.032

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

2.032

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

mii lei

MII EURO

5008

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


2.032
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

2.032

mii lei
500856

1.032

353

353

1.032

1.032

353

353

1.032

1.032

Executie
preliminata 2012

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Program 2013

353

1.032

1.032

1.032

1.032

1.000

1.000

1.000

1.000

II. Credite bugetare


2.032
0
1.032
1.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.032

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

2.032

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

2.032

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

2.032

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 17 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 85

353

2.032

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

2.032

353
353

2.032
2.032
353

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

2.032
353
353

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare

2.032

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

MII EURO
500856

MII EURO

1.000

Program 2013

353

1.032

1.032

353

353

1.032

1.032

1.032

1.032

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

353

353

1.032

1.032

1.000

1.000

II. Credite bugetare


353
0
353
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.032

I. Credite de angajament

2.032

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare

mii lei

1.032

353

Executie
preliminata 2012

2.032
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


2.032
0
1.032
1.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

MII EURO
500801

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 18 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 86

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500156

145

23

23

145

145

Executie
preliminata 2012

200

200

200

Program 2013

145

23

23

145

145

145

145

100

100

100

200

200

I. Credite de angajament

245

145

100

II. Credite bugetare


245
0
145
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

245

I. Credite de angajament

mii lei

23

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

23

245

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

245

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

345

345

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


345
0
145
200
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

345

I. Credite de angajament

mii lei

23

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

23

345

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

345

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

TOTAL GENERAL

1048 Acord FRONTEX - IGPR

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5000

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 19 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 87

Ministerul Afacerilor Interne

23
23

245

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

245

245
23

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO

MII EURO
500101

23

245

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

5001

245
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

145

23

23

145

145

145

Executie
preliminata 2012

100

100

100

100

Program 2013

23

23

145

145

145

145

100

100

100

100

II. Credite bugetare


245
0
145
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

245

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare

245

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

245

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

Fond de finantare:

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5001

Pag. 20 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 88

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

mii lei

23

145

145

Executie
preliminata 2012

100

100

Program 2013

100

100

100

23

23

145

145

100

100

100

100

100

100

100

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

100

100

100

100

II. Credite bugetare


100
0
0
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

mii lei
II. Credite bugetare
100
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

23

23

245

245

100

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


23
0
23
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

23

245

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

245

Total
proiect

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

5008

Pag. 21 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

19

/ 21

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 89

mii lei

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

Realizari pana la
31.12.2011

100

100

I. Credite de angajament
0

Executie
preliminata 2012

100

100

100

Program 2013

100
0

100

100

100

100

100

100

100

100

I. Credite de angajament

100

100

II. Credite bugetare


100
0
0
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

100
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


100
0
0
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

100

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

0003

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

Total
proiect

2 UNIUNEA EUROPEANA

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Modalitate de finantare:

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 22 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 90

mii lei

100

Total
proiect

73.974

I. Credite de angajament
9.125

9.125

9.125

17.501

3.224

3.224

17.501

17.501

15.625

3.791

3.791

15.625

15.625

100

Program 2013

22.676

9.125

9.125

9.125

9.125

9.125

3.513

594

594

3.513

3.513

17.501

17.501

3.010

788

788

3.010

3.010

15.625

15.625

II. Credite bugetare


22.676
9.125
3.513
3.010
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

2.737

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

2.737

22.676

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

22.676

I. Credite de angajament

mii lei

73.974

73.974

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat

I. Credite de angajament

MII EURO

5001

Sursa:

mii lei

mii lei
500056

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


73.974
9.125
17.501
15.625
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

13.033

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

13.033

73.974

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

73.974

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

1056 Programul General Solidaritatea si Managementul Fluxurilor Migratorii

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5000

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 23 din 170

ANEXA nr. 3 /

3.150

3.150

893

893

3.150

3.150

17.623

17.623

17.623

17.623

4.339

4.339

17.623

17.623

Estimari 2014

1.939

1.939

462

462

1.939

1.939

7.050

7.050

7.050

7.050

1.679

1.679

7.050

7.050

Estimari 2015

1.939

1.939

1.939

1.939

7.050

7.050

7.050

7.050

7.050

7.050

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 91

Ministerul Afacerilor Interne

2.737
2.737

22.676

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

6.032
657
657

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

I. Credite de angajament

6.032

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare

mii lei

22.676

MII EURO

5001

3.513

594

594

3.513

3.513

9.125

3.513

3.125

3.125

182

182

500

500

22.676
9.125
3.513
SUME ALOCATE FONDULUI EUROPEAN PENTRU REFUGIATI

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000303
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

9.125

9.125

9.125

3.513

3.513

Executie
preliminata 2012

3.010

788

788

3.010

3.010

3.010

3.010

Program 2013

185

185

777

777

3.010

3.010

II. Credite bugetare


22.676
9.125
3.513
3.010
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22.676

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

22.676

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

9.125

9.125

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

22.676

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

22.676

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5001

Pag. 24 din 170

ANEXA nr. 3 /

191

191

802

802

3.150

3.150

3.150

3.150

893

893

3.150

3.150

3.150

3.150

Estimari 2014

99

99

414

414

1.939

1.939

1.939

1.939

462

462

1.939

1.939

1.939

1.939

Estimari 2015

414

414

1.939

1.939

1.939

1.939

1.939

1.939

1.939

1.939

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 92

1.146
1.146

8.372
8.372

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

mii lei

MII EURO
500156

185

777

777

Program 2013

3.125

3.125
182

500

500

3.000

3.000

3.000

3.000

215

1.500

1.500

215

215

1.500

1.500

328

1.078

1.078

328

328

1.078

1.078

185

185

777

777

I. Credite de angajament

8.372

3.000

1.500

1.078

II. Credite bugetare


1.146
0
215
328
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.146

8.372

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

8.372

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

MII EURO

182

500

500

Executie
preliminata 2012

657
0
182
SUME AFERENTE FONDULUI EUROPEAN DE RETURNARE

mii lei

5001

II. Credite bugetare


MII EURO
000304
Fond de finantare:

657

6.032

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

6.032

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

3.125

3.125

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


657
0
182
185
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

657

mii lei

MII EURO
500156

I. Credite de angajament

6.032

II. Credite bugetare

MII EURO

6.032

I. Credite de angajament

Total
proiect

mii lei

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

500101

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 25 din 170

ANEXA nr. 3 /

1.072

398

398

1.072

1.072

398

398

1.072

1.072

191

191

802

802

191

191

802

802

Estimari 2014

861

205

205

861

861

205

205

861

861

99

99

414

414

99

99

414

414

Estimari 2015

861

861

861

861

861

414

414

414

414

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 93

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

5008

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

3.000
215

1.500

Executie
preliminata 2012

328

1.078

Program 2013

3.000

3.000

3.000

3.000

197

1.513

1.513

197

197

1.513

1.513

275

1.155

1.155

275

275

1.155

1.155

51.298

51.298

934

934

8.272

8.272

3.000

3.000

13.988

13.988

197

197

1.513

1.513

12.615

12.615

275

275

1.155

1.155

II. Credite bugetare


934
0
197
275
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

934

8.272

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

934

934

8.272

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

8.272

8.272

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

II. Credite bugetare

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

mii lei

1.146

8.372

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

398

1.072

Estimari 2014

14.473

14.473

304

304

1.276

1.276

304

304

1.276

1.276

304

304

1.276

1.276

1.146
0
215
328
398
SUME AFERENTE FONDULUI EUROPEAN DE INTEGRARE A RESORTISANTILOR TARILOR TERTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO
II. Credite bugetare
000305
Fond de finantare:

MII EURO

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 26 din 170

ANEXA nr. 3 /

5.111

5.111

158

158

664

664

158

158

664

664

158

158

664

664

205

205

861

Estimari 2015

19

/ 21

664

664

5.111

5.111

664
0

664
0

0
0

0
664

664

861
0

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 94

Ministerul Afacerilor Interne

10.296
10.296

51.298

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801
0

51.298
51.298
10.296
10.296

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

mii lei

MII EURO

MII EURO
500801

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

mii lei

5008

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


51.298
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

51.298

mii lei
500856

mii lei

13.988

2.630

2.630

13.988

13.988

2.630

2.630

Executie
preliminata 2012

12.615

3.003

3.003

12.615

12.615

3.003

3.003

Program 2013

2.630

2.630

13.988

13.988

13.988

13.988

3.003

3.003

12.615

12.615

12.615

12.615

II. Credite bugetare


51.298
0
13.988
12.615
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

51.298

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare

51.298

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare


10.296
MII EURO
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

10.296

I. Credite de angajament

MII EURO

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 27 din 170

ANEXA nr. 3 /

3.446

3.446

14.473

14.473

14.473

14.473

14.473

14.473

3.446

3.446

14.473

14.473

3.446

3.446

Estimari 2014

1.217

1.217

5.111

5.111

5.111

5.111

5.111

5.111

1.217

1.217

5.111

5.111

1.217

1.217

Estimari 2015

5.111

5.111

5.111

5.111

5.111

5.111

5.111

5.111

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 95

mii lei

51.298

I. Credite de angajament

51.298

2.372

12.556
12.556
2.372

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

MII EURO
II. Credite bugetare
000304
Fond de finantare:

0
13.988

660

3.872

3.872

660

660

3.872

3.872

660

3.872

3.872

2.372
0
660
SUME AFERENTE FONDULUI EUROPEAN DE RETURNARE

2.372

12.556

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

12.556

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

12.615

Program 2013

668

2.808

2.808

668

668

2.808

2.808

12.615

12.615

668

668

2.808

2.808

II. Credite bugetare


2.372
0
660
668
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.372

I. Credite de angajament

12.556

II. Credite bugetare

MII EURO

12.556

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

MII EURO
500856

13.988

Executie
preliminata 2012

51.298
0
13.988
SUME ALOCATE FONDULUI EUROPEAN PENTRU REFUGIATI

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


51.298
0
13.988
12.615
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000303
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 28 din 170

ANEXA nr. 3 /

689

689

2.894

2.894

689

689

2.894

2.894

689

689

2.894

2.894

14.473

14.473

14.473

14.473

Estimari 2014

355

355

1.491

1.491

355

355

1.491

1.491

355

355

1.491

1.491

5.111

5.111

5.111

5.111

Estimari 2015

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

1.491

5.111

5.111

5.111

5.111

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 96

4.480
4.480

23.218
23.218
4.480

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

4.480

I. Credite de angajament

15.524
3.444
3.444

15.524

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

15.524

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


MII EURO
000305
Fond de finantare:

5008

980

5.158

5.158

980

980

5.158

5.158

Executie
preliminata 2012

1.200

5.040

5.040

1.200

1.200

5.040

5.040

Program 2013

0
980

5.158

5.158

1.200

5.040

5.040

1.500

6.300

6.300

1.500

1.500

6.300

6.300

1.500

1.500

6.300

6.300

Estimari 2014

4.958

990

990

4.958

4.958

4.767

1.135

1.135

4.767

4.767

5.279

1.257

1.257

5.279

5.279

4.480
0
980
1.200
1.500
SUME AFERENTE FONDULUI EUROPEAN DE INTEGRARE A RESORTISANTILOR TARILOR TERTE

23.218

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

23.218

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO
500856

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


4.480
0
980
1.200
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

23.218

II. Credite bugetare

MII EURO

23.218

I. Credite de angajament

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 29 din 170

ANEXA nr. 3 /

260

62

62

260

260

800

800

3.360

3.360

800

800

3.360

3.360

800

800

3.360

3.360

Estimari 2015

260

260

260

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 97

4.964

I. Credite de angajament

5001

mii lei

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

0
990

4.958

Executie
preliminata 2012

1.135

4.767

Program 2013

4.006

247

247

4.006

4.006

990

990

4.958

4.958

958

228

228

958

958

1.135

1.135

4.767

4.767

603

4.964

4.964

417

4.006

4.006

186

958

958

II. Credite bugetare


4.964
0
4.006
958
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500056

mii lei

475

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

475

I. Credite de angajament

4.964

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

4.964

I. Credite de angajament

3.444

mii lei

TOTAL GENERAL

1057 Facilitatea Schengen

II. Credite bugetare

MII EURO

15.524

II. Credite bugetare


3.444

15.524

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

5000

3.444

15.524

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


3.444
0
990
1.135
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

MII EURO

mii lei

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 30 din 170

ANEXA nr. 3 /

1.257

1.257

5.279

5.279

1.257

1.257

5.279

Estimari 2014

62

62

260

260

62

62

260

Estimari 2015

260

260

260

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 98

Ministerul Afacerilor Interne

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

417

152

152

417

Executie
preliminata 2012

186

42

42

186

Program 2013

603

194

194

603

603

417

152

152

417

417

417

417

186

42

42

186

186

186

186

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

603

603

417

417

186

186

II. Credite bugetare


603
0
417
186
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500156

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

603

Fond de finantare:

603

I. Credite de angajament

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


603
0
417
186
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

603

194

194

603

Total
proiect

mii lei
II. Credite bugetare
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei

mii lei
500156

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500101

mii lei

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5001

Pag. 31 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 99

Total
proiect

603

II. Credite bugetare

mii lei

603
194

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
II. Credite bugetare
281
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

0
0

4.361

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

4.361

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

281

mii lei

mii lei

MII EURO

5008

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:
194

603

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Executie
preliminata 2012

152

417

417

152

152

417

417

42

186

186

42

42

186

186

Program 2013

95

95

3.589

3.589

152

152

417

417

186

186

772

772

42

42

186

186

II. Credite bugetare


194
0
152
42
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

194

603

I. Credite de angajament

mii lei

I. Credite de angajament

194

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

194

I. Credite de angajament

603

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

603

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

PROGRAME FINANTATE IN CADRUL FACILITATII SCHEGEN

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

000301

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Fond de finantare:

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 32 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 100

4.361

I. Credite de angajament
0

281
281

4.361

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei
500856

3.589

95

95

3.589

3.589

Executie
preliminata 2012

772

186

186

772

772

Program 2013

3.589

95

95

3.589

3.589

3.589

3.589

772

186

186

772

772

772

772

II. Credite bugetare


4.361
0
3.589
772
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

4.361

II. Credite bugetare

mii lei

4.361

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

mii lei

5008

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


4.361
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

4.361

mii lei
500856

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


4.361
0
3.589
772
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

281

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

mii lei

281

4.361

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

4.361

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 33 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 101

mii lei

4.361

I. Credite de angajament

4.361
4.361

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

MII EURO
281

281

42

181

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

181

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

mii lei

MII EURO

5000

Pag. 34 din 170

ANEXA nr. 3 /

95

3.589

3.589

95

95

3.589

3.589

186

772

772

186

186

772

772

772

772

Program 2013

95

95

3.589

3.589

186

186

772

772

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

42

181

181

1161 Imbunatatirea comportamentului post-dezastru al populatiei care locuieste in zone urbane cu un grad seismic ridicat (SAFE QUAKE) - IGSU

I. Credite de angajament

4.361

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

4.361

I. Credite de angajament

Proiect:

3.589

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


281
0
95
186
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

281

281

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

I. Credite de angajament

281

I. Credite de angajament

4.361

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

4.361

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

4.361
0
3.589
PROGRAME FINANTATE IN CADRUL FACILITATII SCHEGEN

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000301
Fond de finantare:

5008

Ministerul Afacerilor Interne


19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 102

181

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei
500856

181

42

Executie
preliminata 2012

Program 2013

181

181

42

42

181

181

42

42

181

181

181

181

II. Credite bugetare


181
0
181
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

42

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

mii lei

42

I. Credite de angajament

181

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500801

181

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

42

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


42
MII EURO
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

MII EURO

181

II. Credite bugetare

181

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

181

181

mii lei

5008

42

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


181
0
181
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
08 Fonduri externe nerambursabile

mii lei

mii lei
500056

mii lei

MII EURO
500001

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 35 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 103

Ministerul Afacerilor Interne

42
42

181

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

181
42
42

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

I. Credite de angajament

181

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO

5008

181

181
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

181

42

42

181

181

181

181

Executie
preliminata 2012

Program 2013

42

42

181

181

181

181

II. Credite bugetare


181
0
181
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

181

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

181

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

II. Credite bugetare


181
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

0003

181

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 36 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 104

II. Credite bugetare

MII EURO
42

42

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

mii lei
500056

Program 2013

42

42

181

181

1.283

241

241

1.283

1.283

47

47

47

1.330

1.330

1.283

1.283

47

47

II. Credite bugetare


1.330
0
1.283
47
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.330

I. Credite de angajament

mii lei

241

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

241

1.330

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

1.330

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

42

181

181

Executie
preliminata 2012

Estimari 2014

1665 Abordare integrata pentru prevenirea exploatarii prin munca in tarile de origine si destinatie - IGPR

I. Credite de angajament

181

II. Credite bugetare

MII EURO

181

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


42
0
42
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

42

mii lei

MII EURO
500856

I. Credite de angajament

181

II. Credite bugetare

MII EURO

181

I. Credite de angajament

Total
proiect

mii lei

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

500801

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 37 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 105

714

I. Credite de angajament

95
95

714

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei
500156

667

95

95

667

667

Executie
preliminata 2012

47

47

47

Program 2013

667

95

95

667

667

667

667

47

47

47

47

47

II. Credite bugetare


714
0
667
47
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

714

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

714

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

714

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

714

mii lei

I. Credite de angajament

mii lei
500156

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


714
0
667
47
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

95

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

mii lei

95

714

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

714

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 38 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 106

mii lei

714

I. Credite de angajament

714

II. Credite bugetare

mii lei

146

616

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

616

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

95

mii lei

MII EURO

5008

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

95

714

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

714

I. Credite de angajament

MII EURO

667

Executie
preliminata 2012

95

667

667

95

95

667

667

47

47

47

47

47

47

Program 2013

146

616

616

95

95

667

667

47

47

II. Credite bugetare


95
0
95
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

95

714

I. Credite de angajament

mii lei

I. Credite de angajament

95

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

95

I. Credite de angajament

714

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

714

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

714
0
667
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 39 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 107

Ministerul Afacerilor Interne

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare
Total
proiect

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

146

146

616

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

616

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO

5008

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament
616

mii lei

II. Credite bugetare


616
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei
500856

Realizari pana la
31.12.2011

616

146

146

616

616

146

Executie
preliminata 2012

Program 2013

146

146

616

616

616

616

II. Credite bugetare


616
0
616
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

616

I. Credite de angajament

mii lei

146

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

146

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

616

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

616

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


MII EURO
146
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

5008

Pag. 40 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 108

mii lei

616

I. Credite de angajament

616

616
616
146

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

MII EURO

5000

146

146

616

616

TOTAL GENERAL

2873 Prevention Identification Protection - ANITP

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Program 2013

0
616

146

616

616

146

146

616

616

146

146

616

616

II. Credite bugetare


146
0
146
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

146

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

146

I. Credite de angajament

616

II. Credite bugetare

MII EURO

616

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

MII EURO
500856

616

Executie
preliminata 2012

616
0
616
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


616
0
616
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 41 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 109

I. Credite de angajament

368

320

320

368

368

Executie
preliminata 2012

863

120

120

863

863

Program 2013

1.615

268

243

243

268

268

368

368

647

120

120

647

647

863

863

1.615
1.615

mii lei
II. Credite bugetare
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

268

268

647

647

II. Credite bugetare


1.615
0
268
647
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

363

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500156

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

363

1.615

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.615

1.931

1.931

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

mii lei

mii lei

1.931

440

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.931
0
368
863
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

mii lei
500056

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

1.931

II. Credite bugetare


440

1.931

Total
proiect

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 42 din 170

ANEXA nr. 3 /

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 110

Total
proiect

1.615

I. Credite de angajament

1.615

363

1.615
1.615

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

363

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

1.615

1.615

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

5001

268

243

243

268

268

647

120

120

647

647

Program 2013

268

647

700

700

700

700

700

Estimari 2014

268

268

243

243

268

268

647

647

120

120

647

647

700

700

700

700

Estimari 2015

1.615
0
268
647
700
Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000310
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


1.615
0
268
647
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

363

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

363

I. Credite de angajament

1.615

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

1.615

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Fond de finantare:

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 43 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 111

Ministerul Afacerilor Interne

363

I. Credite de angajament

1.615
363

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

77
77

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


MII EURO
3 ALTI DONATORI
Modalitate de finantare:

77
77

316

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei
500856

243

Executie
preliminata 2012

120

Program 2013

100

77

77

100

100

77

77

100

100

243

243

268

268

216

216

216

216

216

120

120

647

647

II. Credite bugetare


316
0
100
216
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

316

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

316

I. Credite de angajament

mii lei

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

316

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

316

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


MII EURO
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

363

1.615

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


363
0
243
120
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

5008

Pag. 44 din 170

ANEXA nr. 3 /

700

700

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 112

316
316

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

35

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

22
22

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

22

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

22

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

35

35

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

100

100

Executie
preliminata 2012

216

216

Program 2013

35

35

35

22

22

22

22

35

35

II. Credite bugetare


35
0
35
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

I. Credite de angajament

35

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

35

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

Estimari 2014

2882 Intarirea capacitatii autoritatilor franceze si romane de combatere a traficului de persoane - REFRACT - IGPR

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Proiect:

5000

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 45 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 113

Total
proiect

5
5

22

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

5001

Program 2013

22

22

22

22

22

22

22

22
22

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

22

22

22
0
22
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


22
0
22
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22

II. Credite bugetare

mii lei

22

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

5001

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

22

0003

22

I. Credite de angajament

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

500156

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 46 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 114

Ministerul Afacerilor Interne

22
22

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO

5008

13

13

MII EURO
II. Credite bugetare
3
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

13

13

22

22

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

22

22

Executie
preliminata 2012

Program 2013

13

13

13

13

22

22

II. Credite bugetare


5
0
5
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 47 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 115

13

Total
proiect

13

13

13

13

13

13

13

13

13
0
13
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

Program 2013

II. Credite bugetare


13
0
13
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500856

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

13

II. Credite bugetare


3

13

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO

5008

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament
13

mii lei

13

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


13
0
13
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


13
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei
500856

mii lei

500801

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 48 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 116

II. Credite bugetare

MII EURO
3

2.256

I. Credite de angajament

mii lei

248

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

248

I. Credite de angajament

2.256

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500001

2.256

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

Pag. 49 din 170

ANEXA nr. 3 /

13

13

13

13

Executie
preliminata 2012

Program 2013

13

13

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19

1.145

239

239

1.145

1.145

1.111

1.111

1.111

2884 Crearea unui Centru de excelenta in pregatirea profesionala, pe linia managementului stresului profesional si a competentelor in tactica tragerii, pentru agenti de
politie - IGPR

I. Credite de angajament

13

II. Credite bugetare

MII EURO

13

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


3
0
3
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

13

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

13

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

13

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

13

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 117

I. Credite de angajament

1.300

I. Credite de angajament

1.300
1.300

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

1.300

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

1.300

mii lei

I. Credite de angajament

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

389

59

59

389

389

1.145

1.145

911

911

911

1.111

1.111

389

389

389

389

911

911

911

911

II. Credite bugetare


1.300
0
389
911
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

68

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

mii lei

68

1.300

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.300

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.256

2.256

MII EURO

mii lei

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


2.256
0
1.145
1.111
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 50 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 118

Ministerul Afacerilor Interne

68

1.300

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

1.300

1.300
1.300

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

68

1.300

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.300

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

389
911

Program 2013

59

389

389

59

59

389

389

389

389

911

911

911

911

911

911

59

389

389

911

911

II. Credite bugetare


68
0
59
9
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

68

68

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

68

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

1.300

II. Credite bugetare

MII EURO

1.300

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

mii lei

59

59

Executie
preliminata 2012

1.300
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.300
0
389
911
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

68

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5001

Pag. 51 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 119

Ministerul Afacerilor Interne

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

956

0003

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

Fond de finantare:

956

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


956
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei

756

180

180

756

756

180

180

756

756

59

Executie
preliminata 2012

200

200

200

200

200

Program 2013

756

756

200

200

II. Credite bugetare


956
0
756
200
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500856

mii lei

180

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

180

I. Credite de angajament

956

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

956

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
180
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

5008

Realizari pana la
31.12.2011

180

I. Credite de angajament

956

II. Credite bugetare

MII EURO

956

I. Credite de angajament

mii lei

68

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

5008

Pag. 52 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 120

180
180

956

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

956

180
180

956
956
180

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

756
200

200

200

Program 2013

180

756

756

180

180

756

756

756

756

200

200

200

200

200

200

II. Credite bugetare


180
0
180
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

956

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

956

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

5008

180

180

756

756

Executie
preliminata 2012

956
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


956
0
756
200
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

956

II. Credite bugetare

mii lei

956

I. Credite de angajament

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 53 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 121

12.146

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

6.726

II. Credite bugetare

1.506

1.506

6.726

12.146

12.146

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

0
180

180

756

756

Executie
preliminata 2012

100

100

100

9.515

2.189

2.189

9.515

9.515

2.033

513

513

2.033

2.033

200

200

Program 2013

100

100

100

100

1.280

1.280

5.354

5.354

9.515

9.515

226

226

774

774

2.033

2.033

II. Credite bugetare


12.146
100
9.515
2.033
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500056

mii lei

2.702

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

12.146

II. Credite bugetare


2.702

12.146

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

180

Realizari pana la
31.12.2011

2885 Stabilirea sistemului roman informatic pentru cazierul judiciar ROCRIS - IGPR

II. Credite bugetare

MII EURO

956

II. Credite bugetare


180

956

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

mii lei

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 54 din 170

ANEXA nr. 3 /

498

498

498

498

498

498

498

498

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 122

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

6.726

I. Credite de angajament

6.726

5001

774

Program 2013

100

100

100

5.354

1.280

1.280

5.354

5.354

5.354

5.354

6.726

100

5.354

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

6.726
100
5.354
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

5.354

Executie
preliminata 2012

774

226

226

774

774

774

774

774

774

II. Credite bugetare


6.726
100
5.354
774
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

1.506

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

1.506

I. Credite de angajament

6.726

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

6.726

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

100

100

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

6.726

0003

6.726

I. Credite de angajament

mii lei

100

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


6.726
100
5.354
774
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

5001

Pag. 55 din 170

ANEXA nr. 3 /

498

498

498

498

498

498

498

498

498

498

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 123

Ministerul Afacerilor Interne

1.506

6.726
6.726

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

5.420

II. Credite bugetare

5.420
5.420

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5008

1.196

100

100

MII EURO
II. Credite bugetare
1.196
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

5.420

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1.506

1.506

6.726

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

6.726

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

100

100

100

100

Realizari pana la
31.12.2011

1.280

5.354

5.354

1.280

1.280

5.354

5.354

Executie
preliminata 2012

226

774

774

226

226

774

774

Program 2013

4.161

4.161

909

909

4.161

4.161

1.280

1.280

5.354

5.354

1.259

1.259

287

287

1.259

1.259

226

226

774

774

II. Credite bugetare


1.506
0
1.280
226
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

MII EURO

mii lei

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO
1.506

1.506

I. Credite de angajament

6.726

mii lei

I. Credite de angajament

6.726

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 56 din 170

ANEXA nr. 3 /

498

498

498

498

498

498

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 124

Ministerul Afacerilor Interne

1.196

5.420

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801
0

5.420

1.259

287

287

Program 2013

4.161

909

909

4.161

4.161

4.161

4.161

5.420

4.161

5.420
0
4.161
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

4.161

909

909

Executie
preliminata 2012

1.259

287

287

1.259

1.259

1.259

1.259

1.259

1.259

II. Credite bugetare


5.420
0
4.161
1.259
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500856

mii lei

1.196

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

1.196

I. Credite de angajament

5.420

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

5.420

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament
5.420

mii lei

II. Credite bugetare


5.420
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei
500856

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


5.420
0
4.161
1.259
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.196

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 57 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 125

II. Credite bugetare

MII EURO

60.045

307.717
307.717

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500001

mii lei

mii lei

307.717

II. Credite bugetare


60.045

307.717

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

1.196

1.196

2886 Fondul Frontierelor Externe - IGPF

I. Credite de angajament

5.420

II. Credite bugetare

MII EURO

5.420

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

909

4.161

4.161

909

909

4.161

4.161

Executie
preliminata 2012

287

1.259

1.259

287

287

1.259

1.259

Program 2013

40.287

53.704

40.287

53.704

42.094

96.235

11.002

11.002

42.094

96.235

909

909

4.161

4.161

69.564

88.099

8.050

8.050

69.564

88.099

287

287

1.259

1.259

II. Credite bugetare


1.196
0
909
287
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

1.196

5.420

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

5.420

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

1.196

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

1.196

5.420

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

5.420

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 58 din 170

ANEXA nr. 3 /

49.235

51.210

35.571

35.571

49.235

51.210

Estimari 2014

106.537

18.469

5.422

5.422

106.537

18.469

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 126

I. Credite de angajament

22.793
22.793

128.692

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

22.793

128.692

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

128.692

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

34.074

34.074

34.074

40.287

53.704

34.074

34.074

34.074

34.074

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

128.692

0003

128.692

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

12.760

12.760

42.094

96.235

41.911

1.706

1.706

9.610

41.911

69.564

88.099

12.760

12.760

1.706

9.610

41.911

9.610

41.911

II. Credite bugetare


128.692
34.074
0
9.610
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

128.692

II. Credite bugetare

mii lei

128.692

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

307.717

307.717

mii lei

5001

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

500056

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 59 din 170

ANEXA nr. 3 /

18.242

9.954

27.720

9.954

27.720

9.954

27.720

18.242

18.242

9.954

27.720

49.235

51.210

Estimari 2014

2.845

75.054

12.227

75.054

12.227

75.054

12.227

2.845

2.845

75.054

12.227

106.537

18.469

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 127

22.793

128.692

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

128.692

22.793
22.793

128.692
128.692
22.793

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

128.692
22.793
22.793

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare

128.692

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

41.911

1.706

Program 2013

34.074

34.074

34.074

34.074

34.074

12.760

12.760

12.760

1.706

9.610

41.911

1.706

1.706

9.610

41.911

9.610

41.911

34.074

34.074

12.760

1.706

1.706

9.610

41.911

II. Credite bugetare


22.793
0
0
1.706
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

128.692

I. Credite de angajament

128.692

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare

mii lei

12.760

Executie
preliminata 2012

128.692
34.074
SUME AFERENTE FONDULUI FRONTIERELOR EXTERNE

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

34.074

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


128.692
34.074
0
9.610
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000306
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

MII EURO
500101

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 60 din 170

ANEXA nr. 3 /

18.242

18.242

9.954

27.720

18.242

18.242

9.954

27.720

18.242

18.242

9.954

27.720

9.954

27.720

9.954

27.720

18.242

Estimari 2014

2.845

2.845

75.054

12.227

2.845

2.845

75.054

12.227

2.845

2.845

75.054

12.227

75.054

12.227

75.054

12.227

2.845

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 128

II. Credite bugetare


37.252
MII EURO
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

37.252
37.252

179.025

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801
19.630

5008

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

0003

6.213

II. Credite bugetare


179.025
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

19.630

mii lei

179.025

mii lei
500856

6.213

19.630

83.475

11.002

11.002

42.094

83.475

11.002

11.002

42.094

83.475

Executie
preliminata 2012

46.188

6.344

6.344

59.954

46.188

6.344

6.344

59.954

46.188

Program 2013

42.094

83.475

59.954

46.188

II. Credite bugetare


179.025
6.213
42.094
59.954
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

179.025

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

179.025

I. Credite de angajament

mii lei

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

37.252

6.213

179.025

MII EURO

mii lei

I. Credite de angajament

19.630

II. Credite bugetare

Total
proiect

179.025

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

08 Fonduri externe nerambursabile

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

I. Credite de angajament

5008

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 61 din 170

ANEXA nr. 3 /

39.281

23.490

39.281

23.490

17.329

17.329

39.281

23.490

17.329

17.329

39.281

23.490

Estimari 2014

31.483

6.242

31.483

6.242

2.577

2.577

31.483

6.242

2.577

2.577

31.483

6.242

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 129

Ministerul Afacerilor Interne

37.252
37.252

179.025

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

179.025

37.252
37.252

179.025
179.025

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

83.475
46.188

6.344

6.344

59.954

46.188

Program 2013

19.630
83.475

6.213

19.630

6.213

19.630

11.002

42.094

83.475

11.002

11.002

42.094

83.475

6.344

59.954

46.188

6.344

6.344

59.954

46.188

59.954

46.188

I. Credite de angajament

179.025

19.630

83.475

46.188

II. Credite bugetare


37.252
0
11.002
6.344
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

37.252

179.025

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

179.025

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

MII EURO

19.630

11.002

11.002

42.094

83.475

Executie
preliminata 2012

179.025
6.213
42.094
SUME AFERENTE FONDULUI FRONTIERELOR EXTERNE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000306
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

6.213

19.630

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


179.025
6.213
42.094
59.954
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

179.025

mii lei

I. Credite de angajament

179.025

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 62 din 170

ANEXA nr. 3 /

23.490

17.329

17.329

39.281

23.490

17.329

17.329

39.281

23.490

39.281

23.490

39.281

23.490

17.329

17.329

39.281

23.490

Estimari 2014

6.242

2.577

2.577

31.483

6.242

2.577

2.577

31.483

6.242

31.483

6.242

31.483

6.242

2.577

2.577

31.483

6.242

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 130

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

25

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

25

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500101

25

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

232

232

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

mii lei
500056

6.213
11.002

11.002

42.094

Executie
preliminata 2012

6.344

6.344

59.954

Program 2013

232

55

55

232

232

25

25

25

232

232

II. Credite bugetare


232
0
232
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

232

I. Credite de angajament

mii lei

55

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

55

I. Credite de angajament

232

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500001

232

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

37.252

37.252

179.025

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

17.329

17.329

39.281

Estimari 2014

2887 EUREMA - Proiect pilot de relocare interna la nivelul UE a beneficiarilor unei forme de protectie din Malta - ORI

I. Credite de angajament

MII EURO

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 63 din 170

ANEXA nr. 3 /

2.577

2.577

31.483

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 131

Ministerul Afacerilor Interne

Total
proiect

6
6

25

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

5001

mii lei

25

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


25

25
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

25

25

25

25

25

25

25

25

II. Credite bugetare


25
0
25
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

25

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

25

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

25

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

25

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


25
0
25
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

I. Credite de angajament

mii lei
500156

5001

Pag. 64 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 132

Ministerul Afacerilor Interne

25

II. Credite bugetare

mii lei

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

MII EURO

5008

49

207

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

207

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
49
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

207

207

25

25

49

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

25

25

25

Executie
preliminata 2012

Program 2013

49

207

207

49

49

207

207

25

25

II. Credite bugetare


6
0
6
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

25

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

25

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

MII EURO
500101

mii lei

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 65 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 133

Ministerul Afacerilor Interne

207

49

Total
proiect

0003

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

Program 2013

207

49

49

207

207

49

49

207

207

207

207

207

207
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

207

207

II. Credite bugetare


207
0
207
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei
II. Credite bugetare
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei
207

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

mii lei
II. Credite bugetare
207
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

207

49

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


207
0
207
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

207

mii lei

mii lei
500856

mii lei

MII EURO
500801

5008

Pag. 66 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 134

II. Credite bugetare

MII EURO

130

151
151

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500001

mii lei

mii lei

151

II. Credite bugetare


130

151

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

TOTAL GENERAL

49

49

MII EURO

5000

2888 EASO - ORI

I. Credite de angajament

207

II. Credite bugetare

MII EURO

207

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

49

207

207

49

49

207

207

Executie
preliminata 2012

Program 2013

70

70

25

25

70

70

49

49

207

207

37

37

35

35

37

37

II. Credite bugetare


49
0
49
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

49

207

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

207

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

49

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

49

207

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

207

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 67 din 170

ANEXA nr. 3 /

22

22

35

35

22

22

Estimari 2014

22

22

35

35

22

22

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 135

I. Credite de angajament

110
110

63

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

110

63

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

63

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

63

0003

63

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

48

20

20

48

48

70

70

15

30

30

15

15

37

37

20

48

48

48

48

30

15

15

15

15

II. Credite bugetare


63
0
48
15
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

63

II. Credite bugetare

mii lei

63

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

151

151

mii lei

5001

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

500056

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 68 din 170

ANEXA nr. 3 /

30

30

30

22

22

Estimari 2014

30

30

30

22

22

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 136

110

63

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

63

110

63
63
110

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

63
110
110

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare

63

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

15

30

Program 2013

20

48

48

20

20

48

48

48

48

30

15

15

30

30

15

15

15

15

20

20

48

48

30

30

15

15

II. Credite bugetare


110
0
20
30
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

63
110

I. Credite de angajament

63

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare

mii lei

48

20

Executie
preliminata 2012

63
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


63
0
48
15
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

MII EURO
500101

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 69 din 170

ANEXA nr. 3 /

30

30

30

30

30

30

30

Estimari 2014

30

30

30

30

30

30

30

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 137

II. Credite bugetare


20
MII EURO
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

20
20

88

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801
0

5008

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


88
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

mii lei

88

mii lei
500856

22

22

22

22

22

Executie
preliminata 2012

22

22

22

22

22

Program 2013

22

22

22

22

II. Credite bugetare


88
0
22
22
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

88

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

88

I. Credite de angajament

mii lei

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

20

88

MII EURO

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

88

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

08 Fonduri externe nerambursabile

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

I. Credite de angajament

5008

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 70 din 170

ANEXA nr. 3 /

22

22

22

22

22

22

22

22

Estimari 2014

22

22

22

22

22

22

22

22

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 138

Ministerul Afacerilor Interne

20
20

88

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

88

20
20

88
88

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

22
22

22

22

Program 2013

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

I. Credite de angajament

88

22

22

II. Credite bugetare


20
0
5
5
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

20

88

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

88

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

MII EURO

22

22

Executie
preliminata 2012

88
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


88
0
22
22
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

88

mii lei

I. Credite de angajament

88

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 71 din 170

ANEXA nr. 3 /

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Estimari 2014

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 139

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

335

I. Credite de angajament

mii lei

24

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

24

I. Credite de angajament

335

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500101

335

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.400

2.400

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

mii lei
500056

2.171

516

516

2.171

2.171

22

Executie
preliminata 2012

229

229

229

22

Program 2013

106

24

24

106

106

2.171

2.171

229

229

229

229

229

II. Credite bugetare


2.400
0
2.171
229
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.400

I. Credite de angajament

mii lei

516

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

516

I. Credite de angajament

2.400

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500001

2.400

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

20

20

88

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

2889 Acord FRONTEX - Academia de Politie "Al.I. Cuza"

I. Credite de angajament

MII EURO

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 72 din 170

ANEXA nr. 3 /

22

Estimari 2014

22

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 140

Ministerul Afacerilor Interne

Total
proiect

24
24

335

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

5001

mii lei

335

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


335

335
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

106

24

24

106

106

106

106

229

229

229

229

229

106

106

106

229

229

229

II. Credite bugetare


335
0
106
229
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

335

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

335

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

335

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

335

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


335
0
106
229
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

I. Credite de angajament

mii lei
500156

5001

Pag. 73 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 141

Ministerul Afacerilor Interne

335

II. Credite bugetare

mii lei

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

MII EURO

5008

492

2.065

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

2.065

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
492
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

2.065

2.065

24

24

335

335

492

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

24

106

106

24

24

106

Executie
preliminata 2012

229

229

229

Program 2013

492

2.065

2.065

492

492

2.065

2.065

24

24

106

106

229

229

II. Credite bugetare


24
0
24
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

24

335

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

24

mii lei

24

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

335

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

MII EURO
500101

mii lei

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 74 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 142

Ministerul Afacerilor Interne

2.065

492

Total
proiect

0003

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

Program 2013

2.065

492

492

2.065

2.065

492

492

2.065

2.065

2.065

2.065

2.065

2.065
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

2.065

2.065

II. Credite bugetare


2.065
0
2.065
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei
II. Credite bugetare
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei
2.065

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

mii lei
II. Credite bugetare
2.065
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

2.065

492

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


2.065
0
2.065
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

2.065

mii lei

mii lei
500856

mii lei

MII EURO
500801

5008

Pag. 75 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 143

II. Credite bugetare

MII EURO

206

1.196
1.196

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500001

mii lei

mii lei

1.196

II. Credite bugetare


206

1.196

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

492

492

MII EURO

5000

492

2.065

2.065

492

492

2.065

2.065

Executie
preliminata 2012

Program 2013

492

492

2.065

2.065

Estimari 2014

433

433

433

433

663

663

206

206

663

663

100

100

100

100

2890 Contributia activa a Punctului Focal National la implementarea programului de lucru al CEMDDD - ANA

I. Credite de angajament

2.065

II. Credite bugetare

MII EURO

2.065

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


492
0
492
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

492

2.065

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

2.065

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

492

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

492

2.065

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

2.065

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 76 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 144

I. Credite de angajament

103
103

763

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

103

763

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

763

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

433

433

433

433

433

433

433

433

433

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

763

0003

763

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

230

103

103

230

230

663

663

100

100

100

100

100

103

230

230

230

230

100

100

100

100

II. Credite bugetare


763
433
230
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

763

II. Credite bugetare

mii lei

763

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

1.196

1.196

mii lei

5001

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

500056

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 77 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 145

103

763

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

763

103
103

763
763
103

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

763
103
103

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare

763

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

100

Program 2013

433

433

433

433

433

103

230

230

103

103

230

230

230

230

100

100

100

100

100

100

433

433

103

103

230

230

100

100

II. Credite bugetare


103
0
103
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

763

I. Credite de angajament

763

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare

mii lei

230

103

Executie
preliminata 2012

763
433
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

433

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


763
433
230
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

MII EURO
500101

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 78 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 146

II. Credite bugetare


103
MII EURO
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

103
103

433

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801
0

5008

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


433
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

mii lei

433

mii lei
500856

433

103

103

433

433

103

103

433

433

Executie
preliminata 2012

Program 2013

433

433

II. Credite bugetare


433
0
433
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

433

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

433

I. Credite de angajament

mii lei

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

103

433

MII EURO

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

433

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

08 Fonduri externe nerambursabile

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

I. Credite de angajament

5008

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 79 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 147

Ministerul Afacerilor Interne

103
103

433

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

433

103
103

433
433

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

433
0

Program 2013

103

433

433

103

103

433

433

433

433

I. Credite de angajament

433

433

II. Credite bugetare


103
0
103
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

103

433

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

433

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

MII EURO

103

103

433

433

Executie
preliminata 2012

433
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


433
0
433
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

433

mii lei

I. Credite de angajament

433

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 80 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 148

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

15

15

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

mii lei
500056

103

103

433

Executie
preliminata 2012

Program 2013

II. Credite bugetare


15
0
5
5
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

15

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

15

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500001

15

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

103

103

433

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

2891 ATOME - Accesul la medicatia cu opioide in Europa - ANA

I. Credite de angajament

MII EURO

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 81 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 149

Ministerul Afacerilor Interne

Total
proiect

3
3

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

5001

mii lei

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


1

1
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

II. Credite bugetare


1
0
1
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1
0
1
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

I. Credite de angajament

mii lei
500156

5001

Pag. 82 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 150

Ministerul Afacerilor Interne

II. Credite bugetare

mii lei

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

MII EURO

5008

14

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

14

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
3
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

14

14

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

Executie
preliminata 2012

Program 2013

II. Credite bugetare


3
0
1
1
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

MII EURO
500101

mii lei

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 83 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 151

Ministerul Afacerilor Interne

14

Total
proiect

0003

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

Program 2013

14

14

14

14
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


14
0
4
5
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei
II. Credite bugetare
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei
14

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

mii lei
II. Credite bugetare
14
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


14
0
4
5
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

14

mii lei

mii lei
500856

mii lei

MII EURO
500801

5008

Pag. 84 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 152

II. Credite bugetare

MII EURO

102

432
432

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500001

mii lei

mii lei

432

II. Credite bugetare


102

432

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

MII EURO

5000

Executie
preliminata 2012

Program 2013

Estimari 2014

432

432

102

102

432

432

2892 Continuity of care for those engaged with drug treatments within and beyond the criminal justice system - ANA

I. Credite de angajament

14

II. Credite bugetare

MII EURO

14

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


3
0
1
1
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

14

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

14

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

14

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

14

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 85 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 153

I. Credite de angajament

36
36

153

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

36

153

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

153

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

153

0003

153

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

153

36

36

153

153

432

432

36

153

153

153

153

II. Credite bugetare


153
0
153
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

153

II. Credite bugetare

mii lei

153

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

432

432

mii lei

5001

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

500056

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 86 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 154

36

153

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

153

36
36

153
153
36

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

153
36
36

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare

153

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

Program 2013

36

153

153

36

36

153

153

153

153

36

36

153

153

II. Credite bugetare


36
0
36
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

153

I. Credite de angajament

153

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare

mii lei

153

36

Executie
preliminata 2012

153
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


153
0
153
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

MII EURO
500101

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 87 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 155

II. Credite bugetare


66
MII EURO
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

66
66

279

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801
0

5008

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


279
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

mii lei

279

mii lei
500856

279

66

66

279

279

66

66

279

279

Executie
preliminata 2012

Program 2013

279

279

II. Credite bugetare


279
0
279
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

279

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

279

I. Credite de angajament

mii lei

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

66

279

MII EURO

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

279

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

08 Fonduri externe nerambursabile

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

I. Credite de angajament

5008

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 88 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 156

Ministerul Afacerilor Interne

66
66

279

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

279

66
66

279
279

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

279
0

Program 2013

66

279

279

66

66

279

279

279

279

I. Credite de angajament

279

279

II. Credite bugetare


66
0
66
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

66

279

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

279

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

MII EURO

66

66

279

279

Executie
preliminata 2012

279
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


279
0
279
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

279

mii lei

I. Credite de angajament

279

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 89 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 157

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

200.924

I. Credite de angajament

mii lei

39.118

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

39.118

I. Credite de angajament

200.924

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500101

200.924

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

380.150

380.150

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

mii lei
500056

Realizari pana la
31.12.2011

66

66

279

Executie
preliminata 2012

20.706

20.706

20.706

Program 2013

20.706

20.706

II. Credite bugetare


380.150
0
0
20.706
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

380.150

I. Credite de angajament

mii lei

39.118

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

39.118

I. Credite de angajament

380.150

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500001

380.150

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

66

66

279

Total
proiect

MII EURO

5000

2893 PG SOLID - DGF

I. Credite de angajament

MII EURO

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 90 din 170

ANEXA nr. 3 /

11.050

11.050

38.785

38.785

38.785

38.785

11.050

11.050

38.785

38.785

Estimari 2014

45.958

28.068

28.068

45.958

45.958

90.073

90.073

90.073

90.073

28.068

28.068

90.073

90.073

Estimari 2015

154.966

154.966

154.966

230.586

230.586

230.586

230.586

230.586

230.586

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 158

Ministerul Afacerilor Interne

Total
proiect

39.118
39.118

200.924

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

5001

mii lei

200.924

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


200.924

200.924
0
SUME AFERENTE FONDULUI FRONTIERELOR EXTERNE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000306
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

II. Credite bugetare


200.924
0
0
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

200.924

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

200.924

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

200.924

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

200.924

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


200.924
0
0
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

I. Credite de angajament

mii lei
500156

5001

Pag. 91 din 170

ANEXA nr. 3 /

11.050

11.050

Estimari 2014

45.958

45.958

45.958

45.958

45.958

28.068

28.068

45.958

45.958

45.958

45.958

45.958

Estimari 2015

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 159

Ministerul Afacerilor Interne

39.118

200.924
200.924
39.118

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

39.118

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500801

mii lei

179.226
179.226

179.226

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


179.226
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

5008

I. Credite de angajament

179.226

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


MII EURO
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

39.118

200.924

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

200.924

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

Executie
preliminata 2012

Program 2013

20.706

20.706

20.706

20.706

20.706

II. Credite bugetare


39.118
0
0
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

39.118

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

MII EURO

Total
proiect

200.924

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare

5008

Pag. 92 din 170

ANEXA nr. 3 /

38.785

38.785

38.785

38.785

38.785

11.050

11.050

11.050

11.050

11.050

11.050

Estimari 2014

44.115

44.115

44.115

44.115

44.115

28.068

28.068

45.958

45.958

28.068

28.068

45.958

45.958

28.068

28.068

45.958

Estimari 2015

75.620

75.620

75.620

75.620

75.620

154.966

154.966

154.966

154.966

154.966

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 160

Ministerul Afacerilor Interne

Total
proiect

mii lei

mii lei
500801

5008

Program 2013

179.226

179.226

20.706

20.706

20.706

20.706

20.706

179.226

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

179.226

179.226

179.226
0
SUME AFERENTE FONDULUI FRONTIERELOR EXTERNE

I. Credite de angajament

20.706

20.706

20.706

20.706

II. Credite bugetare


179.226
0
0
20.706
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

179.226

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
000306
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

0003

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

II. Credite bugetare


mii lei
179.226
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


179.226
0
0
20.706
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

179.226

mii lei

mii lei
500856

5008

Pag. 93 din 170

ANEXA nr. 3 /

38.785

38.785

38.785

38.785

38.785

38.785

38.785

38.785

38.785

38.785

38.785

Estimari 2014

44.115

44.115

44.115

44.115

44.115

44.115

44.115

44.115

44.115

44.115

44.115

Estimari 2015

75.620

75.620

75.620

75.620

75.620

75.620

75.620

75.620

75.620

75.620

75.620

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 161

mii lei

179.226

I. Credite de angajament

179.226

II. Credite bugetare

30

129

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500001

II. Credite bugetare

MII EURO

129

II. Credite bugetare

30

30

129

129

129

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


mii lei
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

MII EURO

5008

Sursa:

mii lei

mii lei
500055

mii lei
129

30

II. Credite bugetare


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

129

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare

129

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

MII EURO

mii lei

Executie
preliminata 2012

20.706

Program 2013

0
0

30

30

129

129

129

129

129

129

30

30

129

129

3025 Dezvoltare durabila a comunitatilor locale - parteneriat cu fundatia Hanss Seidel

179.226

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

20.706

20.706

II. Credite bugetare


179.226
0
0
20.706
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

mii lei
500856

5000

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 94 din 170

ANEXA nr. 3 /

38.785

38.785

38.785

38.785

Estimari 2014

44.115

44.115

44.115

44.115

Estimari 2015

75.620

75.620

75.620

75.620

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 162

mii lei
500056

Realizari pana la
31.12.2011

42.023

2.819

2.819

13.656

42.023

129

129

129

129

30

30

129

129

Executie
preliminata 2012

28.367

Program 2013

II. Credite bugetare


42.023
0
13.656
28.367
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

42.023

I. Credite de angajament

mii lei

2.819

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

2.819

I. Credite de angajament

42.023

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500001

42.023

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

3251 Fondul frontierelor externe - CNSIS

129

II. Credite bugetare

mii lei

Proiect:

129

I. Credite de angajament

mii lei

129

129

II. Credite bugetare


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament

mii lei
500855

mii lei

30

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

30

I. Credite de angajament

129

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

129

I. Credite de angajament

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

3 ALTI DONATORI

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Modalitate de finantare:

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 95 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 163

1.369
1.369

17.093

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

17.093
17.093
1.369
1.369

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

mii lei

mii lei

MII EURO

MII EURO
500101

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

17.093

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

17.093

mii lei

I. Credite de angajament

mii lei
500156

Realizari pana la
31.12.2011

17.093

1.369

1.369

5.883

17.093

13.656

42.023

Executie
preliminata 2012

11.210

28.367

Program 2013

1.369

1.369

5.883

17.093

5.883

17.093

11.210

11.210

II. Credite bugetare


17.093
0
5.883
11.210
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

17.093

II. Credite bugetare

mii lei

17.093

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

42.023

42.023

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

5001

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 96 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 164

mii lei

17.093

I. Credite de angajament

17.093

1.369

17.093
17.093
1.369

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

1.369

1.369

17.093

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

17.093

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Program 2013

0
17.093

1.369

5.883

17.093

1.369

1.369

5.883

17.093

11.210

11.210

11.210

1.369

1.369

5.883

17.093

11.210

II. Credite bugetare


1.369
0
1.369
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.369

I. Credite de angajament

17.093

II. Credite bugetare

MII EURO

17.093

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

MII EURO
500156

17.093

Executie
preliminata 2012

17.093
0
5.883
SUME AFERENTE FONDULUI FRONTIERELOR EXTERNE

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


17.093
0
5.883
11.210
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000306
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 97 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 165

Ministerul Afacerilor Interne

1.450

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


MII EURO
1.450
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

1.450
1.450

24.930

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801
0

1.450

24.930

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

24.930

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

mii lei

MII EURO

5008

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


24.930
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

24.930

mii lei
500856

24.930

1.450

1.450

7.773

24.930

1.450

1.450

7.773

24.930

Executie
preliminata 2012

17.157

17.157

Program 2013

1.450

7.773

24.930

7.773

24.930

17.157

17.157

II. Credite bugetare


24.930
0
7.773
17.157
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

24.930

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

24.930

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

24.930

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

24.930

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 98 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 166

1.450

24.930

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

24.930

1.450
1.450

24.930
24.930
1.450

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

24.930
1.450
1.450

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare

24.930

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

MII EURO
500856

MII EURO

Program 2013

0
24.930

1.450

7.773

24.930

1.450

1.450

7.773

24.930

17.157

17.157

17.157

1.450

1.450

7.773

24.930

17.157

II. Credite bugetare


1.450
0
1.450
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

24.930

I. Credite de angajament

24.930

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare

mii lei

24.930

1.450

Executie
preliminata 2012

24.930
0
7.773
SUME AFERENTE FONDULUI FRONTIERELOR EXTERNE

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


24.930
0
7.773
17.157
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000306
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

MII EURO
500801

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 99 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 167

mii lei
136

136

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

136

136

136

Program 2013

136

I. Credite de angajament

136

136

136

136

136

136

136

II. Credite bugetare


136
0
136
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

136

136

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

136

136

136

mii lei

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


136
0
136
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

136

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare


136
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

5008

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

3307 Curs de pregatire in beneficiul ofiterilor irakieni sub

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

mii lei

mii lei
500056

mii lei

mii lei
500001

5000

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 100 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 168

Ministerul Afacerilor Interne

136

136

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

136

136
136

136
136

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

136
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500801

5008

136

136

136

136

136

Executie
preliminata 2012

Program 2013

136

136

136

136

136

136

II. Credite bugetare


136
0
136
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

136

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

II. Credite bugetare


136
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

0003

136

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 101 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 169

136

II. Credite bugetare

2.575

I. Credite de angajament

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

1.760

405

405

1.760

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.760

2.575

2.575

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

Executie
preliminata 2012

Program 2013

0
136

136
0

144

344

344

144

144

1.231

228

228

1.231

1.231

29

159

159

29

29

144

144

531

228

228

531

531

1.231

1.231

II. Credite bugetare


2.575
0
144
1.231
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500056

mii lei

605

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

2.575

II. Credite bugetare


605

2.575

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5001

Pag. 102 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

1.200

18

18

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

33

33

1.200

1.200

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19

3326 Retea securizata pentru realizarea schimbului de informatii la nivelul autoritatilor de aplicare a legii din Romania, conectata cu reteaua securizata Europol

136

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

5000

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

500856

Ministerul Afacerilor Interne

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 170

Ministerul Afacerilor Interne

Total
proiect

405
405

1.760

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

5001

mii lei

Program 2013

29

159

159

29

29

29

29

1.760

29

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


1.760

29

1.760
0
29
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

531

228

228

531

531

531

531

531

531

531

II. Credite bugetare


1.760
0
29
531
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.760

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

1.760

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

1.760

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

1.760

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.760
0
29
531
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

I. Credite de angajament

mii lei
500156

5001

Pag. 103 din 170

ANEXA nr. 3 /

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

18

18

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 171

Ministerul Afacerilor Interne

1.760

II. Credite bugetare

mii lei

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

MII EURO

5008

200

815

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

815

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
200
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

815

815

405

405

1.760

1.760

200

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

159

29

29

159

159

29

Executie
preliminata 2012

228

531

531

228

228

531

Program 2013

185

115

115

185

185

115

115

159

159

29

29

700

700

700

700

228

228

531

531

II. Credite bugetare


405
0
159
228
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

405

1.760

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

405

mii lei

405

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

1.760

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

MII EURO
500101

mii lei

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 104 din 170

ANEXA nr. 3 /

15

15

15

18

18

1.200

1.200

18

18

1.200

1.200

18

18

1.200

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 172

Ministerul Afacerilor Interne

815

200

Total
proiect

0003

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

700

Program 2013

815

200

200

815

115

185

185

115

115

115

115

700

700

700

700

700

815

115

815
0
115
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

700

700

II. Credite bugetare


815
0
115
700
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei
II. Credite bugetare
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei
815

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

mii lei
II. Credite bugetare
815
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament
0

mii lei

115

185

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


815
0
115
700
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

815

mii lei

mii lei
500856

mii lei

MII EURO
500801

5008

Pag. 105 din 170

ANEXA nr. 3 /

15

15

15

Estimari 2014

Estimari 2015

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 173

II. Credite bugetare

MII EURO
200

200

207

I. Credite de angajament

mii lei

49

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

49

I. Credite de angajament

207

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500001

207

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

Pag. 106 din 170

ANEXA nr. 3 /

185

115

115

185

185

115

115

Executie
preliminata 2012

700

700

700

700

Program 2013

185

185

115

115

700

700

15

15

15

15

15

15

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

111

49

49

111

111

96

96

96

/ 21

- mii lei -

19

Estimari ani
ulteriori

3327 Schimb de experienta intre autoritatile politienesti competente in domeniul combaterii contrafacerii de moneda din Romania, Moldova, Ungaria, Bulgaria,
Turcia si Serbia

I. Credite de angajament

815

II. Credite bugetare

MII EURO

815

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


200
0
185
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

200

815

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

815

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

200

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

200

815

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

815

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 174

I. Credite de angajament

28
28

120

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

120
120

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

120

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

120

mii lei

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

Executie
preliminata 2012

Program 2013

94

28

28

94

94

111

111

26

26

26

96

96

94

94

94

94

26

26

26

26

II. Credite bugetare


120
0
94
26
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

120

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare

120

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

207

207

MII EURO

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


207
0
111
96
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 107 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 175

Ministerul Afacerilor Interne

28

120

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

120

120
28
28

120
120
28

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

120
28

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

120

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

94
26

Program 2013

0
94

28

94

94

28

28

94

94

26

26

26

26

26

26

28

94

94

26

26

II. Credite bugetare


28
0
28
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

120

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

mii lei

28

28

Executie
preliminata 2012

120
0
94
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


120
0
94
26
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

28

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5001

Pag. 108 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 176

Ministerul Afacerilor Interne

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

87

0003

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

Fond de finantare:

87

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


87
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei

17

21

21

17

17

21

21

17

17

28

Executie
preliminata 2012

70

70

70

70

70

Program 2013

17

17

70

70

II. Credite bugetare


87
0
17
70
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500856

mii lei

21

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

21

I. Credite de angajament

87

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

87

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
21
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

5008

Realizari pana la
31.12.2011

21

I. Credite de angajament

87

II. Credite bugetare

MII EURO

87

I. Credite de angajament

mii lei

28

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

5008

Pag. 109 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 177

21
21

87

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

87

21
21

87
87
21

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

17
70

70

70

Program 2013

0
17

21

17

17

21

21

17

17

70

70

70

70

70

70

II. Credite bugetare


21
0
21
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

87

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

87

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

5008

21

21

17

17

Executie
preliminata 2012

87
0
17
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


87
0
17
70
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

87

II. Credite bugetare

mii lei

87

I. Credite de angajament

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 110 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 178

Ministerul Afacerilor Interne

21

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei
58

58

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

5008

58
58

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


58
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

58

58

mii lei

58

5008

21

21

17

17

Executie
preliminata 2012

70

70

Program 2013

58

58

58

58

58

58

58

58

58

II. Credite bugetare


58
0
58
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

58

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

mii lei

mii lei
500056

mii lei

mii lei
500001

5000

Realizari pana la
31.12.2011

3346 Intarirea departamentelor de afaceri interne din cadrul politiilor din statele membre UE - DGA

21

87

mii lei

I. Credite de angajament

87

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

Proiect:

Pag. 111 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 179

58

Total
proiect

5008

mii lei

Program 2013

58

58

58

58

58

58

58

58

58

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


58

58
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

58

58

58

II. Credite bugetare


58
0
58
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

0003

Fond de finantare:

I. Credite de angajament
58

5008

58

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


58
0
58
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

mii lei
II. Credite bugetare
58
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

500801

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 112 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

0
0

0
0

Estimari ani
ulteriori

/ 21

- mii lei -

19

Estimari 2016

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 180

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
500101

mii lei

58

58

Executie
preliminata 2012

Program 2013

58

58
0

0
58

58
0

536

536

536

536

536

536

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

245

245

536

536

245

245

536

536

II. Credite bugetare


536
0
536
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

mii lei
II. Credite bugetare
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

5001

Pag. 113 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

3366 Imbunatatirea capacitatii DGA de combatere a infractiunilor de coruptie legate de fraudarea intereselor financiare ale statelor membre UE

I. Credite de angajament

mii lei
500001

5000

58

58

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


58
0
58
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne


19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 181

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

245

Total
proiect

5001

245

Executie
preliminata 2012

Program 2013

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

245

245

245

245

245
0
245
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


245
0
245
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

245

Fond de finantare:

245

I. Credite de angajament

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


245
0
245
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei
II. Credite bugetare
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei

mii lei
500156

5001

Pag. 114 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 182

I. Credite de angajament

mii lei
291

291

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

0
0

I. Credite de angajament

291

mii lei

245

Executie
preliminata 2012

Program 2013

291

291

291

291

291

245

245

291

291

II. Credite bugetare


291
0
291
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

291

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


291
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

II. Credite bugetare


291
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

245

245

mii lei

291

5008

245

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


245
0
245
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

mii lei

mii lei
500156

mii lei

500101

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 115 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 183

mii lei

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

3386 O noua sansa in educatie - IGPR

II. Credite bugetare

mii lei

291

291

291

II. Credite bugetare


291
0
291
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

Proiect:

Program 2013

291
0
291
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

291

291

291

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


291
0
291
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

0003

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Fond de finantare:

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 116 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 184

mii lei
24

24

I. Credite de angajament

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

mii lei

22

22

22

Executie
preliminata 2012

Program 2013

22

22

II. Credite bugetare


8
2
6
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

24

24

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


24
2
22
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

24

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Total
proiect

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat

mii lei
500101

5001

Sursa:

mii lei

mii lei
500056

mii lei

mii lei
500001

5000

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 117 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 185

mii lei
8

I. Credite de angajament

mii lei

5008

Executie
preliminata 2012

Program 2013

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare


8
2
6
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

8
2
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

5001

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


8
2
6
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Total
proiect

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 118 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 186

Ministerul Afacerilor Interne

16

16

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament
0

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

Program 2013

16

16

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

16

16

16

16

16

II. Credite bugetare


16
0
16
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

16

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament
16

mii lei

16

16

16

16

16

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


16
0
16
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

16

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


16
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

II. Credite bugetare


16
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

16

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 119 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 187

mii lei

II. Credite bugetare

mii lei
500056

mii lei

16

16

16

Program 2013

16

16
0

16

16

109

25

25

109

109

109

25

25

109

109

II. Credite bugetare


109
0
109
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

16

16

16

16

16

3586 Increase innovation and research within security organization (INsec) - IGPF

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


16
0
16
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

16

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

16
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei
II. Credite bugetare
000308
Fond de finantare:

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 120 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 188

II. Credite bugetare


25
MII EURO
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

25
25

109

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament

109

mii lei

II. Credite bugetare


109
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei
500856

109

25

25

109

109

25

25

109

109

109

109

Executie
preliminata 2012

Program 2013

109

109

II. Credite bugetare


109
0
109
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

109

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

109

I. Credite de angajament

mii lei

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

25

I. Credite de angajament

MII EURO

109

II. Credite bugetare


0

109

I. Credite de angajament
0

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

109

109

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
08 Fonduri externe nerambursabile

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

mii lei

5008

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 121 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 189

25
25

109

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

109

25
25

109
109
25

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

109
0

Program 2013

0
109

25

109

109

25

25

109

109

II. Credite bugetare


25
0
25
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

109

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

109

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

5008

25

25

109

109

Executie
preliminata 2012

109
0
109
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


109
0
109
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

109

II. Credite bugetare

mii lei

109

I. Credite de angajament

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 122 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 190

125

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

II. Credite bugetare


2

125

125

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

0
25

25

109

109

Executie
preliminata 2012

Program 2013

125

29

29

125

125

125

125

II. Credite bugetare


125
0
125
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500056

mii lei

29

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

125

II. Credite bugetare


29

125

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

25

Realizari pana la
31.12.2011

Estimari 2014

3626 Sporirea coordonarii programelor nationale de cercetare pentru securitate in timpul evenimentelor majore

II. Credite bugetare

MII EURO

109

II. Credite bugetare


25

109

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

mii lei

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 123 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 191

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

I. Credite de angajament

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

6
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

Executie
preliminata 2012

Program 2013

II. Credite bugetare


6
0
6
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


6
0
6
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

5001

Pag. 124 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 192

Ministerul Afacerilor Interne

6
6

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

119

II. Credite bugetare

119
119

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5008

27

MII EURO
II. Credite bugetare
27
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

119

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

Executie
preliminata 2012

Program 2013

119

119

27

27

119

119

II. Credite bugetare


2
0
2
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

MII EURO

mii lei

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO
2

I. Credite de angajament

mii lei

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 125 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 193

Ministerul Afacerilor Interne

27

119

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801
0

119

119

119
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000308
Fond de finantare:

mii lei

119

27

27

Executie
preliminata 2012

Program 2013

119

27

27

119

119

119

119

119

119

II. Credite bugetare


119
0
119
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500856

mii lei

27

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

27

I. Credite de angajament

119

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

119

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament
119

mii lei

II. Credite bugetare


119
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei
500856

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


119
0
119
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

27

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 126 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 194

II. Credite bugetare

MII EURO

34

141
141

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500001

mii lei

mii lei

141

II. Credite bugetare


34

141

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

27

27

MII EURO

5000

27

119

119

27

27

119

119

Executie
preliminata 2012

Program 2013

27

27

119

119

39

39

39

39

93

93

22

22

93

93

3666 Cresterea cercetarii si inovarii in cadrul organizatiilor de securitate - Academia de Politie

I. Credite de angajament

119

II. Credite bugetare

MII EURO

119

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


27
0
27
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500856

27

119

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

119

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

27

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

27

119

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

119

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 127 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 195

I. Credite de angajament

12
12

51

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

12

51

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

51

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

51

0003

51

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

Program 2013

39

39

38

38

38

93

93

38

38

38

38

II. Credite bugetare


51
0
4
38
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

51

II. Credite bugetare

mii lei

51

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

141

141

mii lei

5001

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

500056

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 128 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 196

12

51

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

51

12
12

51
51
12

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

51
12
12

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

mii lei

II. Credite bugetare

51

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

38

Program 2013

0
4

38

38

38

38

38

38

38

38

II. Credite bugetare


12
0
1
9
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

51

I. Credite de angajament

51

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare

mii lei

Executie
preliminata 2012

51
0
4
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


51
0
4
38
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

MII EURO
500101

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 129 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 197

II. Credite bugetare


22
MII EURO
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

22
22

90

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500801
0

5008

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


90
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

mii lei

90

mii lei
500856

35

35

35

35

35

Executie
preliminata 2012

55

13

13

55

55

13

13

55

55

Program 2013

35

35

55

55

II. Credite bugetare


90
0
35
55
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

90

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

90

I. Credite de angajament

mii lei

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

22

90

MII EURO

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Total
proiect

90

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

08 Fonduri externe nerambursabile

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

I. Credite de angajament

5008

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 130 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 198

Ministerul Afacerilor Interne

22
22

90

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

90

22
22

90
90

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO

MII EURO
500801

mii lei

mii lei

mii lei

MII EURO
500856

35
55

13

13

55

55

Program 2013

0
35

35

35

35

35

13

55

55

13

13

55

55

55

55

I. Credite de angajament

90

35

55

II. Credite bugetare


22
0
8
13
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

22

90

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

90

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

MII EURO

35

35

Executie
preliminata 2012

90
0
35
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


90
0
35
55
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

90

mii lei

I. Credite de angajament

90

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 131 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 199

II. Credite bugetare


22

22

90

Total
proiect

8.554

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

1.582

1.582

6.988

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

6.988

I. Credite de angajament

mii lei

8.554

8.554

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

5001

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

35

Executie
preliminata 2012

13

13

55

Program 2013

375

1.707

1.707

375

375

3.887

178

178

3.887

3.887

1.383

1.383

146

146

375

375

178

178

2.750

2.750

3.887

3.887

II. Credite bugetare


8.554
0
375
3.887
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500056

mii lei

1.906

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

1.906

8.554

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

8.554

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

Pag. 132 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

21

21

4.092

4.092

4.292

4.292

4.292

4.292

21

21

4.292

4.292

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19

3686 Promovarea conceptului de politie de proximitate in zonele rurale, cu accent pe comunitatile de romi sau alte comunitati dezavantajate din punct de vedere
socioeconomic

I. Credite de angajament

MII EURO

II. Credite bugetare

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

mii lei

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 200

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

6.988

I. Credite de angajament

6.988

5001

2.750

Program 2013

146

1.383

1.383

146

146

146

146

2.750

178

178

2.750

2.750

2.750

2.750

6.988

146

2.750

4.092

4.092

4.092

21

21

4.092

4.092

4.092

4.092

4.092

4.092

Estimari 2014

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Estimari 2015

6.988
0
146
2.750
4.092
Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000310
Fond de finantare:

mii lei

146

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


6.988
0
146
2.750
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

1.582

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

1.582

I. Credite de angajament

6.988

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

6.988

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

6.988

0003

6.988

I. Credite de angajament

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


6.988
0
146
2.750
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

5001

Pag. 133 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 201

Ministerul Afacerilor Interne

1.582

6.988
6.988

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

1.566
1.566

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

324

5008

324

I. Credite de angajament

1.566

II. Credite bugetare

MII EURO
II. Credite bugetare
3 ALTI DONATORI
Modalitate de finantare:

1.566

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1.582

1.582

6.988

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

6.988

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

1.383

146

146

1.383

1.383

146

146

Executie
preliminata 2012

178

2.750

2.750

178

178

2.750

2.750

Program 2013

229

229

324

324

229

229

1.383

1.383

146

146

1.137

1.137

1.137

1.137

178

178

2.750

2.750

II. Credite bugetare


1.582
0
1.383
178
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

MII EURO

mii lei

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO
1.582

1.582

I. Credite de angajament

6.988

mii lei

I. Credite de angajament

6.988

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 134 din 170

ANEXA nr. 3 /

200

200

200

200

21

21

4.092

4.092

21

21

4.092

4.092

21

21

4.092

4.092

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 202

Ministerul Afacerilor Interne

324

1.566

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

1.566

II. Credite bugetare

mii lei

1.617
1.617

7.185

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500001

I. Credite de angajament

5001

mii lei

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

0
229

324

324

Executie
preliminata 2012

1.137

Program 2013

499

499

229

229

3.939

496

496

1.939

3.939

1.137

1.137

5.973

7.185

7.185

3.209

1.939

3.939

II. Credite bugetare


7.185
0
0
1.939
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

7.185

II. Credite bugetare

mii lei

7.185

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

mii lei

5000

3687 Consolidarea capacitatilor Jandarmeriei Romane

1.566

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500856

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.566
0
229
1.137
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

324

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Proiect:

Pag. 135 din 170

ANEXA nr. 3 /

2.764

5.246

3.246

5.246

3.246

622

622

5.246

3.246

200

200

200

200

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 203

Ministerul Afacerilor Interne

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

226

226

Executie
preliminata 2012

3.209

496

496

1.209

Program 2013

5.973

1.344

1.344

5.973

5.973

226

226

3.209

496

496

1.209

3.209

1.209

3.209

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

5.973

5.973

1.209

3.209

II. Credite bugetare


5.973
0
0
1.209
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500156

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

5.973

Fond de finantare:

5.973

I. Credite de angajament

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


5.973
0
0
1.209
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

5.973

1.344

1.344

5.973

Total
proiect

mii lei
II. Credite bugetare
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei

mii lei
500156

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500101

mii lei

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5001

Pag. 136 din 170

ANEXA nr. 3 /

4.764

2.764

4.764

2.764

622

622

4.764

2.764

4.764

2.764

4.764

2.764

622

622

4.764

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 204

Total
proiect

5.973

II. Credite bugetare

mii lei

5.973
1.344

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

273

MII EURO
II. Credite bugetare
3 ALTI DONATORI
Modalitate de finantare:

1.212

II. Credite bugetare

273

1.212

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

MII EURO

5008

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:
1.344

5.973

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Executie
preliminata 2012

Program 2013

226

226

226

496

1.209

3.209

496

496

1.209

3.209

273

273

226

226

730

730

496

496

1.209

3.209

II. Credite bugetare


1.344
0
226
496
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

MII EURO
500156

1.344

5.973

I. Credite de angajament

mii lei

I. Credite de angajament

1.344

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

1.344

I. Credite de angajament

5.973

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

5.973

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

Estimari 2014

482

482

622

622

4.764

2.764

622

622

4.764

2.764

622

622

4.764

2.764

Estimari 2015

Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

000310

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Fond de finantare:

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 137 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 205

1.212

1.212

II. Credite bugetare

mii lei

730

730

730

Program 2013

0
0

730

730

766

50

90

90

50

50

316

82

82

316

316

766
766

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

50

50

316

316

II. Credite bugetare


766
0
50
316
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500056

mii lei

172

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

172

766

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

766

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

273

273

Executie
preliminata 2012

482

482

482

482

482

482

Estimari 2014

400

400

400

400

400

400

Estimari 2015

3706 Consolidarea capacitatii operationale si programe de pregatire in domeniul combaterii migratiei ilegale la nivelul ORI

1.212

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.212
0
0
730
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500856

mii lei

273

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

273

1.212

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.212

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 138 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 206

127
127

566

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

127
127

566

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

566

II. Credite bugetare

mii lei

566

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

566

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

566

mii lei

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

50

45

45

50

50

Executie
preliminata 2012

216

82

82

216

216

Program 2013

50

45

45

50

50

50

50

216

82

82

216

216

216

216

II. Credite bugetare


566
0
50
216
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

566

mii lei

I. Credite de angajament

566

I. Credite de angajament

Total
proiect

II. Credite bugetare

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

01 Buget de stat

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5001

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 139 din 170

ANEXA nr. 3 /

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 207

Total
proiect

566

566
127
127

566
566
127

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

127

I. Credite de angajament

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

127

566

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

566

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO
500156

Program 2013

50
216

45

50

50

45

45

50

50

82

216

216

82

82

216

216

45

45

50

50

82

82

216

216

II. Credite bugetare


127
0
45
82
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

566

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei

MII EURO

Executie
preliminata 2012

300

300

Estimari 2014

300

300

300

300

300

300

Estimari 2015

566
0
50
216
300
Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


566
0
50
216
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000310
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 140 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 208

Ministerul Afacerilor Interne

200
45
45

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
II. Credite bugetare
3 ALTI DONATORI
Modalitate de finantare:

mii lei

200

200

II. Credite bugetare

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

234

234

1.041

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

1.041

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

MII EURO

5000

45

45

45

45

Executie
preliminata 2012

3766 Consolidarea capacitatii institutionale a ORI in domeniul azilului

200

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

100

100

100

100

100

Program 2013

170

170

108

108

64

64

433

433

100

100

II. Credite bugetare


200
0
0
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500856

mii lei

45

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

45

I. Credite de angajament

200

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

200

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

200

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 141 din 170

ANEXA nr. 3 /

500

500

100

100

100

100

100

100

100

100

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 209

mii lei

1.041

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

841
189
189

841

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500101

mii lei

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

841

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

841

0003

841

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

108

Executie
preliminata 2012

433

Program 2013

108

125

125

108

108

108

108

333

64

64

333

333

433

433

108

108

108

333

333

333

II. Credite bugetare


841
0
108
333
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

841

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

1.041

1.041

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.041
0
108
433
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 142 din 170

ANEXA nr. 3 /

400

400

400

400

400

400

400

500

500

500

500

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 210

Ministerul Afacerilor Interne

189

841

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

841

189
189

841
841
189

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

841
841

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

108
333

64

64

333

Program 2013

108
333

125

108

108

125

125

108

108

64

333

333

64

64

333

333

108

108

333

333

II. Credite bugetare


189
0
125
64
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

841

I. Credite de angajament

mii lei

II. Credite bugetare

841

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

mii lei

125

125

108

Executie
preliminata 2012

400

400

400

400

Estimari 2014

400

400

400

400

400

400

Estimari 2015

841
0
108
333
400
Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000310
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


841
0
108
333
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

189

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

mii lei

MII EURO

Total
proiect

841

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare

5001

Pag. 143 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 211

Ministerul Afacerilor Interne

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

200

II. Credite bugetare

5000

45

45

45

45

125

125

Executie
preliminata 2012

100

100

100

100

100

64

64

Program 2013

200

II. Credite bugetare

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Estimari 2014

TOTAL GENERAL

Estimari 2015

3767 Campanie care sa contribuie la schimbarea culturii privind darea/luarea de mita pentru servicii administrative - DGA

200

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


200
0
0
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

200

45

45

200

200

mii lei

mii lei
500856

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

mii lei

I. Credite de angajament

MII EURO
500801

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

45

MII EURO
II. Credite bugetare
3 ALTI DONATORI
Modalitate de finantare:

5008

45

I. Credite de angajament

MII EURO

200

I. Credite de angajament

mii lei

189

189

Total
proiect

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

MII EURO

5008

Pag. 144 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 212

I. Credite de angajament

28

211

211

28

28

Executie
preliminata 2012

579

579

579

Program 2013

947

28

211

211

28

28

28

28

519

519

519

579

579

947
947

mii lei
II. Credite bugetare
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

28

28

519

519

II. Credite bugetare


947
0
28
519
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

211

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500156

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

211

947

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

947

1.071

1.071

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

mii lei

mii lei

1.071

211

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.071
0
28
579
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
01 Buget de stat
Sursa:

mii lei

mii lei
500056

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

1.071

II. Credite bugetare


211

1.071

Total
proiect

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 145 din 170

ANEXA nr. 3 /

400

400

400

400

400

400

464

464

464

464

464

464

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 213

Total
proiect

947

I. Credite de angajament

947

211

947
947

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

211

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

947

947

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO
500101

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

5001

28

211

211

28

28

519

519

519

Program 2013

28

519

400

400

400

400

400

Estimari 2014

28

28

211

211

28

28

519

519

519

519

400

400

400

400

Estimari 2015

947
0
28
519
400
Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000310
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


947
0
28
519
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

211

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

211

I. Credite de angajament

947

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

947

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Fond de finantare:

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 146 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 214

Ministerul Afacerilor Interne

II. Credite bugetare

211
0

Program 2013

124

124

124

211

211

28

28

60

60

60

60

60

519

519

II. Credite bugetare

124

124

60

60

3768 Intarirea capacitatilor operationale ale DGA pentru combaterea eficienta a coruptiei sistemice

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


124
0
0
60
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

124

5008

124

I. Credite de angajament

211

211

947

947

mii lei
II. Credite bugetare
3 ALTI DONATORI
Modalitate de finantare:

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

211

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


211
0
211
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

5008

Pag. 147 din 170

ANEXA nr. 3 /

64

64

64

64

64

64

64

64

400

400

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 215

1.485

I. Credite de angajament
0
745

331

331

745

745

Executie
preliminata 2012

490

490

490

Program 2013

1.285

695

286

286

695

695

745

745

390

390

390

490

490

1.285
1.285

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

695

695

390

390

II. Credite bugetare


1.285
0
695
390
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

286

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

286

1.285

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.285

I. Credite de angajament

mii lei

1.485

1.485

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat

I. Credite de angajament

MII EURO

5001

Sursa:

mii lei

mii lei
500056

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


1.485
0
745
490
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

331

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500001

mii lei

331

1.485

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.485

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

mii lei

TOTAL GENERAL

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5000

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 148 din 170

ANEXA nr. 3 /

200

200

200

200

200

200

250

250

250

250

250

250

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 216

0003

Total
proiect

1.285

I. Credite de angajament

1.285

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

1.285

II. Credite bugetare


286

286

1.285

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

5001

695

286

286

695

695

390

390

390

Program 2013

695

390

200

200

200

200

200

Estimari 2014

286

286

695

695

390

390

200

200

Estimari 2015

1.285
0
695
390
200
Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000310
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


1.285
0
695
390
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

286

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

286

I. Credite de angajament

MII EURO
500101

1.285

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

1.285

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

1 BUGET DE STAT

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Modalitate de finantare:

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 149 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 217

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

II. Credite bugetare

mii lei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

200

200

45

45

200

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

200

I. Credite de angajament

MII EURO

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

45

MII EURO
II. Credite bugetare
3 ALTI DONATORI
Modalitate de finantare:

5008

45

200

200

286

286

1.285

1.285

I. Credite de angajament

MII EURO

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

MII EURO
II. Credite bugetare
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

286

695

695

Executie
preliminata 2012

390

390

Program 2013

50

50

45

45

50

50

45

45

50

50

286

286

695

695

100

100

100

100

100

100

390

390

II. Credite bugetare


286
0
286
0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

286

1.285

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.285

Total
proiect

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO

5008

Pag. 150 din 170

ANEXA nr. 3 /

50

50

50

50

50

50

200

200

200

200

Estimari 2014

Estimari 2015

19

/ 21

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Estimari ani
ulteriori

Estimari 2016

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 218

200

II. Credite bugetare

1.224
1.224

5.500

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

MII EURO

MII EURO
500001

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

1.012

1.012

4.550

II. Credite bugetare

MII EURO
500101

4.550

I. Credite de angajament

mii lei

5.500

5.500

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

MII EURO

5001

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

Executie
preliminata 2012

Program 2013

0
50

50
100

100

3.899

875

875

3.899

3.899

1.440

335

335

1.440

1.440

663

663

3.799

3.799

3.899

3.899

335

335

690

690

1.440

1.440

II. Credite bugetare


5.500
0
3.899
1.440
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

5.500

II. Credite bugetare

mii lei

5.500

I. Credite de angajament

mii lei

TOTAL GENERAL

mii lei

Sursa:

Pag. 151 din 170

ANEXA nr. 3 /

50

50

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

19

14

14

61

61

161

161

161

161

14

14

161

161

3806 Respectarea reglementarilor UE in ceea ce priveste schimbul automat de date dactiloscopice si sistemul de management al calitatii in combaterea terorismului si a
criminalitatii transfrontaliere in Europa

200

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

5000

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

500856

Ministerul Afacerilor Interne

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 219

Ministerul Afacerilor Interne

mii lei

4.550

I. Credite de angajament

4.550

5001

690

Program 2013

3.799

663

663

3.799

3.799

3.799

3.799

690

335

335

690

690

690

690

4.550

3.799

690

61

61

61

14

14

61

61

61

61

61

61

Estimari 2014

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Estimari 2015

4.550
0
3.799
690
61
Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000310
Fond de finantare:

mii lei

3.799

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


4.550
0
3.799
690
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

1.012

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500101

1.012

I. Credite de angajament

4.550

II. Credite bugetare

mii lei

MII EURO

4.550

I. Credite de angajament

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

4.550

0003

4.550

I. Credite de angajament

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


4.550
0
3.799
690
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

5001

Pag. 152 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 220

Ministerul Afacerilor Interne

1.012

4.550
4.550

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

MII EURO
500101

mii lei

mii lei

950
950

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

212

5008

212

I. Credite de angajament

950

II. Credite bugetare

MII EURO
II. Credite bugetare
3 ALTI DONATORI
Modalitate de finantare:

950

I. Credite de angajament

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1.012

1.012

4.550

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

4.550

I. Credite de angajament

mii lei

MII EURO

Realizari pana la
31.12.2011

663

3.799

3.799

663

663

3.799

3.799

Executie
preliminata 2012

335

690

690

335

335

690

690

Program 2013

100

100

212

212

100

100

663

663

3.799

3.799

750

750

750

750

335

335

690

690

II. Credite bugetare


1.012
0
663
335
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

MII EURO
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

MII EURO

mii lei

mii lei

MII EURO
500156

MII EURO
1.012

1.012

I. Credite de angajament

4.550

mii lei

I. Credite de angajament

4.550

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

5008

Pag. 153 din 170

ANEXA nr. 3 /

100

100

100

100

14

14

61

61

14

14

61

61

14

14

61

61

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 221

II. Credite bugetare

mii lei

5001

Sursa:

100

212

212

Executie
preliminata 2012

750

Program 2013

950

950
0

62

62

62

11

11

11

100

100

51

51

51

750

750

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

62

62

11

11

51

51

II. Credite bugetare


62
0
11
51
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

mii lei
II. Credite bugetare
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

mii lei

3994 Actiuni finantate de Colegiul European de Politie (CEPOL)

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500001

5000

950

212

212

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


950
0
100
750
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei

mii lei
500856

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

MII EURO
500801

mii lei

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

MII EURO

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 154 din 170

ANEXA nr. 3 /

100

100

100

100

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 222

Total
proiect

5001

mii lei

Executie
preliminata 2012

Program 2013

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


2

2
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


2
0
1
1
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

mii lei

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

0003

Fond de finantare:

I. Credite de angajament

5001

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


2
0
1
1
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei
II. Credite bugetare
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

500101

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 155 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

0
0

0
0

Estimari ani
ulteriori

/ 21

- mii lei -

19

Estimari 2016

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 223

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei
60

60

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


60
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

mii lei

Executie
preliminata 2012

Program 2013

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

10

10

50

50

II. Credite bugetare


60
0
10
50
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

60

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

60

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

60

mii lei

II. Credite bugetare


60
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

5008

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


2
0
1
1
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
08 Fonduri externe nerambursabile

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 156 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 224

mii lei

10

10

10

50

50

50

Program 2013

60

60

60

60

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

60

10

10

50

50

Estimari 2014

4146 Intarirea capacitatii operationale a Politiei Romane in lupta impotriva criminalitatii economice transfrontaliere

II. Credite bugetare

mii lei

60

II. Credite bugetare


60
0
10
50
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

Proiect:

60
0
ALTE FACILITATI SI INSTRUMENTE POSTADERARE

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

60

60

60

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


60
0
10
50
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
000308
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

0003

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Fond de finantare:

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 157 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 225

mii lei
2.866

2.866

I. Credite de angajament

mii lei

I. Credite de angajament

2.303

2.303

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

2.303

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

2.303

mii lei

Executie
preliminata 2012

1.363

1.363

1.363

Program 2013

800

800

800

1.363

1.363

800

800

II. Credite bugetare


2.303
0
1
800
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.303

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.866

2.866

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


2.866
0
1
1.363
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.866

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Total
proiect

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
01 Buget de stat

mii lei
500101

5001

Sursa:

mii lei

mii lei
500056

mii lei

mii lei
500001

5000

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 158 din 170

ANEXA nr. 3 /

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 226

mii lei
2.303

2.303

I. Credite de angajament

mii lei

5008

Executie
preliminata 2012

800

800

800

Program 2013

2.303

2.303

2.303

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

800

800

800

800

800

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

2.303

2.303

800

800

II. Credite bugetare


2.303
0
1
800
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.303

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.303
0
1
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

5001

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


2.303
0
1
800
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.303

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

Total
proiect

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 159 din 170

ANEXA nr. 3 /

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

1.502

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 227

Ministerul Afacerilor Interne

563

563

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament
0

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

563

563

563

563

563

Program 2013

563

563

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

563

563

563

563

563

II. Credite bugetare


563
0
0
563
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

563

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

0003

I. Credite de angajament
563

mii lei

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


563
0
0
563
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

563

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


563
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

II. Credite bugetare


563
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

563

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5008

Pag. 160 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 228

mii lei

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
500056

mii lei

mii lei
500001

5000

563

563

563

563

563
0

563

563

563

563

563

Program 2013

493

493

493

333

333

333

160

160

160

563

563

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

493

493

333

333

160

160

II. Credite bugetare


493
0
333
160
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

4286 OLAF-PERICLE- Curs de baza privind utilizarea aplicatiei Bitmap

I. Credite de angajament

mii lei

Proiect:

Executie
preliminata 2012

II. Credite bugetare


563
0
0
563
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

563

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

563
0
0
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei
II. Credite bugetare
000307
Fond de finantare:

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 161 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 229

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

310

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

5001

250

250

250

Executie
preliminata 2012

60

60

60

Program 2013

310

310

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

250

250

250

250

250

60

60

60

60

60

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

310

310

250

250

60

60

II. Credite bugetare


310
0
250
60
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

310

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

310

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

310

mii lei

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


310
0
250
60
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

310

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei
500156

mii lei

310

Total
proiect

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

01 Buget de stat

mii lei
500101

5001

Sursa:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 162 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 230

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
500801

5008

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

183

183

183

183

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

310

310

183

mii lei

310

310

310

mii lei
II. Credite bugetare
183
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

5008

Executie
preliminata 2012

250

250

250

60

60

60

Program 2013

83

83

83

83

83

83

250

250

100

100

100

100

100

100

60

60

II. Credite bugetare


310
0
250
60
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
08 Fonduri externe nerambursabile
Sursa:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

mii lei

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

000307

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Fond de finantare:

5001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 163 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 231

Total
proiect

mii lei

mii lei

mii lei
500801

5008

Program 2013

183

183

183

83

83

83

83

83

100

100

100

100

100

183

83

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

183

183

183

83

83

83

183
0
83
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

100

100

100

100

100

II. Credite bugetare


183
0
83
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei
II. Credite bugetare
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

0003

Fond de finantare:

I. Credite de angajament
183

5008

Executie
preliminata 2012

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


mii lei
183
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

mii lei

500856

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 164 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 232

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

5001

Executie
preliminata 2012

Program 2013

2.302

2.302

2.302

640

640

640

83

83

967

967

967

100

100

I. Credite de angajament

1.426

1.426

1.426

185

185

185

640

640

546

546

546

967

967

II. Credite bugetare


1.426
0
185
546
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.302

2.302

II. Credite bugetare


2.302
0
640
967
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

mii lei
II. Credite bugetare
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

mii lei

183

183

4547 Interventie speciala in situatii limita (SARES)

I. Credite de angajament

mii lei
500001

5000

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


183
0
83
100
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei

mii lei
500856

Proiect:

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 165 din 170

ANEXA nr. 3 /

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

Estimari 2014

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 233

Ministerul Afacerilor Interne

1.426

1.426

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

185

185

185

546

546

546

546

546

Program 2013

1.426

185

1.426
1.426

1.426
1.426

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

185

185

185

185

1.426
0
185
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500101

5001

185

185

Executie
preliminata 2012

546

546

546

546

546

546

II. Credite bugetare


1.426
0
185
546
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.426

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


mii lei
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

mii lei

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

Realizari pana la
31.12.2011

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

1.426

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

0003

1.426

I. Credite de angajament

mii lei

Total
proiect

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

5001

Pag. 166 din 170

ANEXA nr. 3 /

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

Estimari 2014

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 234

I. Credite de angajament

876

876

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament
0

5008

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Fond de finantare:

0003

II. Credite bugetare


876
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

I. Credite de angajament

mii lei

Executie
preliminata 2012

Program 2013

455

455

455

455

455

185

185

421

421

421

421

421

546

546

455

455

421

421

II. Credite bugetare


876
0
455
421
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

876

I. Credite de angajament

876

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

5008

I. Credite de angajament

876

mii lei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1.426

1.426

II. Credite bugetare


876
mii lei
2 UNIUNEA EUROPEANA
Modalitate de finantare:

5008

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
08 Fonduri externe nerambursabile

mii lei

500156

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 167 din 170

ANEXA nr. 3 /

639

639

Estimari 2014

56

56

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 235

mii lei

5000

II. Credite bugetare

mii lei

876

455

876

876

876

455

455

455

876

876

455

455

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

TOTAL GENERAL

20

20

4693 Schengen issues-Development of personnel capacities in Schengen topics

I. Credite de angajament

mii lei

455

455

455

421

421

421

Program 2013

421

421

421

421

421

20

20

421

421

II. Credite bugetare


876
0
455
421
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei

Proiect:

Executie
preliminata 2012

876
0
455
ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

mii lei

876

876

876

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


876
0
455
421
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

mii lei
II. Credite bugetare
000307
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500856

mii lei

mii lei
500801

5008

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 168 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 236

mii lei

I. Credite de angajament

20

20

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fond de finantare:

5001

20

20

FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

20

0003

20

I. Credite de angajament

mii lei

0
0

Executie
preliminata 2012

20

Program 2013

20

20

20

20

20

20

20

20

20

II. Credite bugetare


20
0
0
20
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

20

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

20

20

II. Credite bugetare


mii lei
1 BUGET DE STAT
Modalitate de finantare:

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

5001

20

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


20
0
0
20
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
Sursa:
01 Buget de stat

mii lei

mii lei
500056

mii lei

500001

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 169 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

pag. 237

mii lei

Executie
preliminata 2012

20

Program 2013

20

0
20

Estimari 2014

20

20

II. Credite bugetare


CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

20

20

20

20
20

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

20

20

II. Credite bugetare


20
0
0
20
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

20

I. Credite de angajament

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Estimari 2015

20
0
0
20
0
Programul pentru cooperare elvetiano-romana privind reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament

mii lei

mii lei
500156

mii lei

mii lei
500101

5001

20

Total
proiect

Realizari pana la
31.12.2011

II. Credite bugetare


20
0
0
20
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament

CHELTUIELI CURENTE

Denumirea si codul proiectului/


surse de finantare

II. Credite bugetare


mii lei
000310
Fond de finantare:

mii lei

mii lei
500156

mii lei

500101

Ministerul Afacerilor Interne

Pag. 170 din 170

ANEXA nr. 3 /

Estimari 2016

19

/ 21

Estimari ani
ulteriori

- mii lei -

FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABLE DE PREADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

MINISTERUL(Institutia):

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
1

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei Valoarea


totala

Realizari pana
in anul 2010

I. Credite de angajament

677.803

II. Credite bugetare

677.803

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

5000

51015601

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

9.316

33.271

262.450

366.513

4.876

1.009

59

309

8.537

33.271

77.387

131.195

139.543

43.019

7.849

237.002

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

76.004

8.955

67.049

II. Credite bugetare

76.004

3.006

5.800

3.420

4.260

1.457

58.061

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1608

Eficientizarea comunicarii interinstitutionale la nivelul judetului GORJ

I. Credite de angajament

4.774

4.774

II. Credite bugetare

4.774

79

4.695

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1613

Administratie moderna in slujba cetateanului Prefectura BISTRITA NASAUD

I. Credite de angajament

1.762

1.762

II. Credite bugetare

1.762

1.762

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1650

Servicii publice electronice pentru cetateni, institutii si firme prin informatizare si comunicatii furnizate de Institutia Prefectului
Judetul MURES

I. Credite de angajament

1.058

665

393

II. Credite bugetare

1.058

665

393

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1684

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor permise si inmatriculari GORJ

I. Credite de angajament

4.256

851

3.405

II. Credite bugetare

4.256

100

4.156

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

2807

Administratie moderna in slujba cetateanului Prefectura Cluj

I. Credite de angajament

800

800

II. Credite bugetare

800

400

400

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


Cooperarea transfrontaliera in scopul dezvoltarii relatiilor existente si aprofundarii particularitatilor sociale culturale si

pag. 238

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
2

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

2822

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

comerciale ale judetelor Caras Severin si Timis-Prefectura Timis

I. Credite de angajament

992

992

II. Credite bugetare

992

907

85

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

3249

EU Cohesion Network Project in SEE-EUCONet

I. Credite de angajament

410

103

307

II. Credite bugetare

410

410

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

4431

Prefectura Sibiu: Tackling the Broadband gap in SEE rural area through the PPP model

I. Credite de angajament

61.952

61.952

II. Credite bugetare

61.952

5.800

2.120

4.260

1.457

48.315

I. Credite de angajament

11.005

1.222

9.783

II. Credite bugetare

11.005

467

870

2.226

2.744

943

3.755

51015601
5101560101

Finantarea nationala

51015601
5101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

60.764

6.024

54.740

II. Credite bugetare

60.764

1.967

4.652

639

748

248

52.510

I. Credite de angajament

4.235

1.709

2.526

II. Credite bugetare

4.235

572

278

555

768

266

1.796

51015601
5101560103

51015602

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

211.300

4.640

122.822

82.872

657

309

II. Credite bugetare

211.300

3.861

12.002

8.228

16.699

15.138

6.246

149.126

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)


Instruire profesionala conditie esentiala a competentei in administratie DGRU

pag. 239

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
3

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

1395
I. Credite de angajament

56

16

40

II. Credite bugetare

56

16

40

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1442

ACCES - Administratie in sprijinul cetateanului prin calitatea si eficienta serviciilor Prefectura BUCURESTI

I. Credite de angajament

876

876

II. Credite bugetare

876

97

180

599

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1443

Servicii Publice Eficiente si Competente prin Informatizare si Acces Local (SPECIAL) la institutia prefectului Judetului OLT

I. Credite de angajament

60

60

II. Credite bugetare

60

53

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1445

Eficientizarea serviciilor publice de informare pentru cresterea atractivitatii zonei litorale a judetului CONSTANTA

I. Credite de angajament

16

16

II. Credite bugetare

16

16

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1446

APROAPE Administratie Publica Responsabila = O Administratie Publica Eficienta Prefectura CONSTANTA

I. Credite de angajament

5.980

2.511

2.812

657

II. Credite bugetare

5.980

182

400

1.398

4.000

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1447

Eficienta si calitate in actul decizional prin cresterea capacitatii organizationale a autoritatilor publice din judetul VRANCEA,
SMIS 16949

I. Credite de angajament

441

441

II. Credite bugetare

441

400

41

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1448

Calitatea la standarde europene in administratia publica Prefectura VRANCEA

I. Credite de angajament

92

92

II. Credite bugetare

92

92

pag. 240

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
4

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1449

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor in cadrul Institutiei Prefectului Judetul VASLUI

Estimari
2016

Anii urmatori

I. Credite de angajament

105

105

II. Credite bugetare

105

105

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1545

FORMAP Formare in administratia publica din judetul GIURGIU in vederea cresterii capacitatii de absorbtie si gestionare a
fondurilor europene - Prefectura GIURGIU

I. Credite de angajament

513

513

II. Credite bugetare

513

51

462

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1546

Mecanisme integrate de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice in cadrul Institutiei Prefectului Judetul BACAU Cod
SMIS 6074

I. Credite de angajament

302

302

II. Credite bugetare

302

302

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1548

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice prin crearea unor sisteme integrate si prin modernizarea sist inst din
cadrul Institutiei Prefectului Judetul BRAILA

I. Credite de angajament

9.153

4.791

4.362

II. Credite bugetare

9.153

450

937

28

188

2.246

5.304

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1550

Reteaua de functionari caraseni - eficienta si calitate COD SMIS 11132

I. Credite de angajament

300

300

II. Credite bugetare

300

300

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1551

Competenta face diferenta Prefectura CARAS SEVERIN

I. Credite de angajament

375

64

311

II. Credite bugetare

375

65

310

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1552

Servicii Publice Eficiente si de Calitate prin informatizarea Administratiei Locale - SPECIAL - la Institutia Prefectului judetul
CALARASI si Serviciile Publice Deconcentrate

I. Credite de angajament

13.315

6.711

6.604

pag. 241

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
5

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

II. Credite bugetare

Valoarea
totala

13.315

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

176

619

Estimari
2014

6.527

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

5.993

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1555

Servicii Publice Eficiente si Competente prin Informatizare si Acces local (SPECIAL) la Institutia Prefectului Judetul DOLJ

I. Credite de angajament

1.582

791

791

II. Credite bugetare

1.582

174

259

1.149

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1556

Cresterea Performantelor Serviciilor prin Implementarea si Certificarea Sistemului de Management al Calitatii la nivelul
Institutiei Prefectului Judetul DOLJ

I. Credite de angajament

614

307

307

II. Credite bugetare

614

67

25

522

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1557

Management de calitate la Institutia Prefectului Judetul VASLUI, DGFP Vaslui si Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui,
SMIS 8315

I. Credite de angajament

55

55

II. Credite bugetare

55

55

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1563

Harta nevoilor in judetul Timis - Identificarea problemelor existente in judetul Timis, a institutiilor in a caror competenta se
afla, precum si solutii de rezolvare a lor - TIMIS

I. Credite de angajament

959

959

II. Credite bugetare

959

92

867

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1576

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate cetatenilor si institutiilor publice din judetul Timis de catre IP,
prin utilizarea sistemelor informatice de analiza si management ale informatiilor TIMIS

I. Credite de angajament

6.466

3.233

3.233

II. Credite bugetare

6.466

308

672

5.486

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1581

Managementul elementelor infrastructurii critice la nivel regional prin imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivelul
autoritatilor publice locale - MARAMURES

I. Credite de angajament

23.368

23.368

II. Credite bugetare

23.368

761

20

2.122

8.331

12.134

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1582

Formare profesionala pentru promovarea excelentei in administratia publica locala din judetul VALCEA

pag. 242

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
6

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

I. Credite de angajament

379

379

II. Credite bugetare

379

379

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1587

Managementul schimbarii un pas spre administratia publica europeana ARGES

I. Credite de angajament

5.443

3.866

1.577

II. Credite bugetare

5.443

385

224

4.834

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1591

Integrarea europeana a functionarilor publici prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect Prefectura ARGES

I. Credite de angajament

1.370

1.370

II. Credite bugetare

1.370

136

1.234

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1597

Mecanisme moderne pentru o administratie eficienta si de calitate in judetul ARGES

I. Credite de angajament

4.901

3.285

1.616

II. Credite bugetare

4.901

379

443

4.079

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1600

Implementarea unui sistem modern de management al documentelor Prefectura GORJ

I. Credite de angajament

598

598

II. Credite bugetare

598

598

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1603

CERT Gorj - Consilieri europeni pentru reteaua teritoriala GORJ

I. Credite de angajament

1.523

762

761

II. Credite bugetare

1.523

160

159

1.204

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1616

Eficientizarea furnizarii serviciilor publice prin imbunatatirea cadrului adecvat si a proceselor de lucru implementate si
mentinute in cadrul Institutiei Prefectului Judetul BOTOSANI

I. Credite de angajament

5.293

3.828

1.465

II. Credite bugetare

5.293

499

306

2.008

2.480

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)


Responsabilizarea si eficienta administratiei in interesul cetatenilor. Proiect pilot in judetul DAMBOVITA

pag. 243

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03

/ 19

Pag.

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

1617
I. Credite de angajament

4.758

4.758

II. Credite bugetare

4.758

380

4.378

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1618

Construim impreuna o echipa de profesionisti in serviciul cetatenilor damboviteni Prefectura DAMBOVITA

I. Credite de angajament

14.136

7.035

7.101

II. Credite bugetare

14.136

620

83

13.433

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1620

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice oferite cetatenilor judetului Iasi prin dezvoltarea capacitatii de gestionare a
informatiei la nivelul IPJ Iasi si facilitarea comunicarii interinstitutionale (proiect individual), Prefectura IASI

I. Credite de angajament

9.449

6.118

3.331

II. Credite bugetare

9.449

790

214

1.023

7.422

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1621

Standarde europene in utilizarea tehnologiei informatiei in Institutiile Prefectului si in serviciile publice deconcentrate din
regiunea Bucuresti Ilfov, Municipiul Bucuresti

I. Credite de angajament

1.416

708

708

II. Credite bugetare

1.416

708

84

624

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1622

Managementul situatiilor de urgenta pt. protectia infrastructurii critice la nivel regional, utilizand sisteme informatice de
gestiune si evaluare a riscurilor, pentru imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivelul autoritatilor publice locale
ALBA

I. Credite de angajament

24.624

7.192

17.314

118

II. Credite bugetare

24.624

631

22

23.971

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1623

Eficientizarea circuitului documentelor in cadrul Institutiei Prefectului Judetul SUCEAVA arhivare electronica

I. Credite de angajament

6.944

3.472

3.472

II. Credite bugetare

6.944

241

725

5.978

2.083

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1624

Limba engleza pasaportul functionarului european Prefectura Suceava

I. Credite de angajament

3.914

1.831

pag. 244

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
8

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

II. Credite bugetare

Valoarea
totala

3.914

Realizari pana
in anul 2010

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1638

Administratie Europeana pentru judetul DOLJ

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

128

435

3.351

I. Credite de angajament

908

454

454

II. Credite bugetare

908

99

38

771

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1639

Servicii publice eficiente prin informatizare la Institutia Prefectului Judetul GALATI

I. Credite de angajament

568

568

II. Credite bugetare

568

568

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1641

ACCESS accesibilitate, calitate, competenta, eficienta si simplificare in furnizarea serviciilor publice de catre institutiile
administratiei publice din judetul HARGHITA

I. Credite de angajament

370

370

II. Credite bugetare

370

370

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1642

Judetul HUNEDOARA promotor al calitatii in administratia publica

I. Credite de angajament

4.804

4.453

351

II. Credite bugetare

4.804

468

4.328

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1643

SPECIFIC Servicii publice eficiente si competente prin informatizare fiabila in interesul cetateanului la Institutia Prefectului
Judetului HUNEDOARA si la serviciile publice deconcentrate

I. Credite de angajament

8.417

621

7.796

II. Credite bugetare

8.417

621

42

7.754

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1647

Servicii de calitate furnizate de catre Institutia prefectului Judetul IALOMITA prin informatizarea gestiunii documentelor,
registraturii si ghiseului unic pentru cetateni

I. Credite de angajament

191

191

II. Credite bugetare

191

191

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1649

Personal calificat pentru o administratie moderna in judetul IALOMITA

pag. 245

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
9

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

I. Credite de angajament

474

38

436

II. Credite bugetare

474

38

91

345

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1652

Performanta prin efort comun NEAMT

I. Credite de angajament

193

193

II. Credite bugetare

193

193

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1653

Dezvoltarea competentelor profesionale ale functiilor din cadrul institutiei prefectului NEAMT

I. Credite de angajament

179

179

II. Credite bugetare

179

179

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1654

Proceduri simplificate eficienta crescuta la nivelul institutiei prefectului judetul PRAHOVA

I. Credite de angajament

157

157

II. Credite bugetare

157

157

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1655

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice prin crearea unui sistem integrat si prin modernizarea sistemului
institutional din cadrul institutiei prefectului judetul PRAHOVA

I. Credite de angajament

9.920

4.960

4.960

II. Credite bugetare

9.920

140

109

6.578

3.093

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1679

Imbunatatirea calitatii profesionale individuale a salariatilor PRAHOVA

I. Credite de angajament

1.747

874

873

II. Credite bugetare

1.747

60

109

1.578

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1681

Promptitudine si performanta in institutia prefectului judetul TELEORMAN

I. Credite de angajament

103

103

II. Credite bugetare

103

103

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)


Modernizarea administratiei publice a judetului CONSTANTA - Retea judeteana de modernizari

pag. 246

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
10

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

1685
I. Credite de angajament

728

728

II. Credite bugetare

728

728

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2806

Imbunatatirea colaborarii dintre Institutia Prefectului Judetul Calarasi, serviciile publice deconcentrate si autoritatile
administratiei publice locale, pe baza perfectionarii pregatirii profesionale a personalului utilizand tehnologii de tip e-educatie

I. Credite de angajament

3.930

1.965

1.965

II. Credite bugetare

3.930

124

490

1.841

1.475

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2810

Pilot system for environment data analysis and decisional support for emergency situations in the Blak sea Basin Prefectura
Constanta

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2811

Multilingvism si performanta in administratia publica din judetul Covasna

I. Credite de angajament

1.377

673

704

II. Credite bugetare

1.377

147

1.230

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2813

Platforma comunicationala informatizata Prefectura Galati

I. Credite de angajament

2.667

2.476

191

II. Credite bugetare

2.667

200

545

715

1.207

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2814

Eficientizarea Serviciilor Publice prin Accesabilitate si Informatizare ESPAI la Institutia Prefectului judetul Giurgiu si serviciile
publice deconcentrate

I. Credite de angajament

70

70

II. Credite bugetare

70

70

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2815

Institutia Prefectului Maramures Institutie Europeana

I. Credite de angajament

1.042

521

521

II. Credite bugetare

1.042

32

269

741

pag. 247

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
11

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2816

Dezvoltarea economiei sociale in judetul Mehedinti -Prefectura Mehedinti

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

I. Credite de angajament

164

164

II. Credite bugetare

164

35

129

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2817

Servicii publice eficace si calitative la nivelul judetului Mures prin eliminarea barierelor administrative in calea liberei circulatii
Institutia Prefectului Judetul Mures

I. Credite de angajament

2.894

1.616

1.278

II. Credite bugetare

2.894

200

2.694

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2819

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice si promovarea informatiilor de interes public orientate catre
cetatenii judetului Suceava, prin modernizarea activitatii si proceselor de lucru din cadrul Institutiei Prefectului judetul Suceava

I. Credite de angajament

5.914

5.914

II. Credite bugetare

5.914

414

5.500

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2821

Personal competent pentru o administratie moderna si eficienta Prefectura Teleorman

I. Credite de angajament

2.525

1.263

1.262

II. Credite bugetare

2.525

100

263

2.162

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2823

Performanta si profesionalism in domeniul situatiilor de urgenta in jud Vaslui-Prefectura Vaslui

I. Credite de angajament

701

350

351

II. Credite bugetare

701

50

73

578

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2968

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice orientate catre cetatenii judetului Gorj si promovarea potentialului turistic
al judetului - Prefectura Gorj

I. Credite de angajament

3.056

661

2.395

II. Credite bugetare

3.056

140

2.916

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2985

Imbunatatirea calitatii actului decizional in judetul Giurgiu - prin crearea de specialisti in politici publice si planificare
strategica-bugetara pe programe ICAD GIURGIU - Prefectura Giurgiu

I. Credite de angajament

2.587

1.293

1.294

pag. 248

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
12

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

II. Credite bugetare

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

2.587

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

171

270

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2986

Administratia publica brasoveana - structura eficienta si eficace - Prefectura Brasov

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

2.146

I. Credite de angajament

924

924

II. Credite bugetare

924

100

723

101

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

3057

Serviicii publice de calitate europeana la nivelul judetului Giurgiu-Prefectura Giurgiu

I. Credite de angajament

4.797

4.797

II. Credite bugetare

4.797

149

4.648

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

3287

Dezvoltarea capacitatii administrative a institutiilor din judetul Bihor SMIS 15613

I. Credite de angajament

512

292

220

II. Credite bugetare

512

292

47

173

I. Credite de angajament

24.280

586

13.434

9.926

231

103

II. Credite bugetare

24.280

490

1.680

1.008

4.177

983

745

15.197

51015602
5101560201

Finantarea nationala

51015602
5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

146.846

3.764

85.372

57.592

118

II. Credite bugetare

146.846

3.232

7.917

5.797

8.696

13.417

3.521

104.266

I. Credite de angajament

40.724

840

24.016

15.354

426

88

II. Credite bugetare

40.724

689

2.405

1.423

3.826

738

1.980

29.663

51015602
5101560203

51015608

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)

I. Credite de angajament

2.648

2.648

II. Credite bugetare

2.648

560

92

153

63

1.780

pag. 249

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
13

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

51015608

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)

4432

Prefectura Braila: Development of Outdoor adventure Tourism in Black Sea Region

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

I. Credite de angajament

251

251

II. Credite bugetare

251

39

212

51015608

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)

4433

Prefectura Constanta: Utilizarea cursurilor de ape in stingerea incendiilor de padure

I. Credite de angajament

2.397

2.397

II. Credite bugetare

2.397

521

92

153

63

1.568

I. Credite de angajament

215

215

II. Credite bugetare

215

46

169

51015608
5101560801

Finantarea nationala

51015608
5101560802

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

1.941

1.941

II. Credite bugetare

1.941

409

92

153

63

1.224

I. Credite de angajament

492

492

II. Credite bugetare

492

105

387

51015608
5101560803

51015615

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament

3.531

2.782

746

II. Credite bugetare

3.531

479

236

61

24

2.728

51015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

2808

Turismul Rural-Oportunitate pentru Dobrogea Prefectura Constanta

I. Credite de angajament

93

93

II. Credite bugetare

93

93

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

pag. 250

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
14

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

51015615
2809

Reducerea riscului de poluare marina cu hidrocarburi prin dezvoltarea modalitatilor de informare si comunicare in Bazinul
Marii Negre Prefectura Constanta

I. Credite de angajament

3.249

2.511

735

II. Credite bugetare

3.249

297

236

61

24

2.628

51015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

2820

EUSODI Europea Social Dialogue -Prefectura Suceava

I. Credite de angajament

189

178

11

II. Credite bugetare

189

89

100

I. Credite de angajament

347

277

70

II. Credite bugetare

347

39

308

51015615
5101561501

Finantarea nationala

51015615
5101561502

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

2.427

1.890

534

II. Credite bugetare

2.427

367

219

55

22

1.761

I. Credite de angajament

757

615

142

II. Credite bugetare

757

73

17

659

51015615
5101561503

51015617

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament

1.181

1.181

II. Credite bugetare

1.181

1.181

51015617

Mecanismul financiar SEE

1543

Public services in Valcea County Networking for a common mission - Servicii publice in Judetul Valcea - Parteneriat pentru o
misiune comuna VALCEA

I. Credite de angajament

1.181

1.181

II. Credite bugetare

1.181

1.181

pag. 251

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
15

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

51015617
5101561701

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

156

156

II. Credite bugetare

156

156

51015617
5101561702

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

882

882

II. Credite bugetare

882

882

I. Credite de angajament

143

143

II. Credite bugetare

143

143

51015617
5101561703

51015623

Cheltuieli neeligibile

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN

I. Credite de angajament

3.676

48

1.500

1.060

1.009

59

II. Credite bugetare

3.676

48

1.500

1.060

1.009

59

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

110.547

17.537

36.363

56.417

230

II. Credite bugetare

110.547

17.537

32.298

36.812

11.250

12.650

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1612

Sistem interoperabil centralizat pentru evidenta apostilei eliberate de catre institutiile prefectului pentru actele oficiale
administrative DGRIP

I. Credite de angajament

4.210

1.980

2.000

230

II. Credite bugetare

4.210

810

2.000

1.400

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

1630

Managementul riscului in comun in zona transfrontaliera de la Dunare - IGSU

I. Credite de angajament

16.020

1.519

6.231

8.270

II. Credite bugetare

16.020

1.519

6.231

8.270

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


Sistem integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clientilor Arhivelor Nationale

pag. 252

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
16

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

1631
I. Credite de angajament

22.049

44

12.705

9.300

II. Credite bugetare

22.049

44

12.705

9.300

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

2879

Sistem national integrat de introducere si actualizare a informatiilor legate de evidenta persoanelor - DEPABD

I. Credite de angajament

26.660

15.969

2.559

8.132

II. Credite bugetare

26.660

15.969

2.559

8.132

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

2880

Realizarea sistemului informational hidrometrologic de monitorizare a apelor si incendiilor in vederea excluderii comune a
riscurilor - IGSU

I. Credite de angajament

7.196

6.538

658

II. Credite bugetare

7.196

6.538

658

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

3246

Optimizarea activitatii de pregatire profesionala in cadrul DGIPI in sistem E-educatie

I. Credite de angajament

9.912

6.350

3.557

II. Credite bugetare

9.912

3.455

6.452

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

4486

Imbunatatirea raspunsului SMURD in pregatirea pentru urgente si interventie, printr-un sistem integrat comun, in vederea unei
monitorizari eficiente si limitarea dezastrelor in conformitate cu nevoile populatiei din zona transfrontaliera Romania-UcrainaRepublica Moldova

I. Credite de angajament

24.500

24.500

II. Credite bugetare

24.500

2.000

9.850

12.650

I. Credite de angajament

15.865

2.594

4.893

8.148

230

II. Credite bugetare

15.865

2.594

4.498

5.132

1.935

1.706

61015601
6101560101

Finantarea nationala

61015601
6101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

74.679

11.575

25.529

37.575

II. Credite bugetare

74.679

11.575

22.862

24.604

6.871

8.767

pag. 253

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
17

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

61015601
6101560103

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

20.003

3.368

5.941

10.694

II. Credite bugetare

20.003

3.368

4.938

7.076

2.444

2.177

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

250.245

1.425

9.334

89.759

147.544

2.183

II. Credite bugetare

250.245

1.425

9.334

27.833

70.558

106.040

9.748

25.307

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1440

Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI i domeniul gestionarii dosarelor europene, ale transpunerii si al aplicarii acquis-ului
comunitar DAERI

I. Credite de angajament

17.055

6.788

10.267

II. Credite bugetare

17.055

1.000

4.000

9.748

2.307

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1635

Sistem National de Raportare a Incidentelor (SNRI) - IGPR

I. Credite de angajament

8.899

345

8.013

541

II. Credite bugetare

8.899

345

8.013

541

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1636

Sistem informatic integrat pentru suport decizional si organizational privind dezvoltarea capacitatii administrative - IGPR

I. Credite de angajament

14.571

1.080

104

13.387

II. Credite bugetare

14.571

1.080

104

8.043

5.344

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1662

Sistem de conversie electronica a evidentelor cazierului judiciar (SCEECJ) - IGPR

I. Credite de angajament

23.000

23.000

II. Credite bugetare

23.000

23.000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1676

Sistem Integrat de Management al Infrastructurii la DGIPI

I. Credite de angajament

19.401

603

18.798

II. Credite bugetare

19.401

229

5.856

13.316

Programe din Fondul Social European(FSE)

pag. 254

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
18

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

61015602
1697

Consolidarea capacitatii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhivare electronica, management al
documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor

I. Credite de angajament

11.999

11.999

II. Credite bugetare

11.999

78

5.921

6.000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1698

Sistem unitar de raportare a evenimentelor - IGJR

I. Credite de angajament

18.876

425

306

18.145

II. Credite bugetare

18.876

425

306

4.145

14.000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2866

Sistem Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publica (SIMIEOP) - DGMO

I. Credite de angajament

12.363

36

11.230

1.097

II. Credite bugetare

12.363

36

3.381

7.946

1.000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2869

Modernizarea si integrarea aplicatiilor de software din cadrul ORI prin optimizarea Sistemului Informatic de Management al
Strainilor

I. Credite de angajament

16.963

380

12.100

4.483

II. Credite bugetare

16.963

380

12.100

4.483

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2872

Imbunatatirea capacitatii de formulare a politicilor publice, de reglementare si planificare strategica prin realizarea unui sistem
informatic integrat pentru gestiunea resurselor institutionale ale MAI (ERP) - DGCTI

I. Credite de angajament

22.828

117

20.528

2.183

II. Credite bugetare

22.828

117

8.120

14.591

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2876

Sistem informatic pentru managementul situatiilor de criza - IGJR

I. Credite de angajament

21.007

13.000

8.007

II. Credite bugetare

21.007

1.645

5.362

14.000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2877

Instrumente Moderne de Management Electronic al Documentelor Interne si Activitatii din Teritoriu - IMMEDIAT la DGIPI

I. Credite de angajament

20.984

376

19.327

1.281

pag. 255

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
19

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

II. Credite bugetare

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

20.984

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

376

62

5.150

15.396

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

2883

Management Informatizat al Fluxurilor Penale (MIFP) - IGPR

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

I. Credite de angajament

116

40

76

II. Credite bugetare

116

40

76

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

3328

Crearea si dezvoltarea unei retele de management a proiectelor cu specific antidrog

I. Credite de angajament

6.717

67

6.650

II. Credite bugetare

6.717

67

4.000

2.650

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

3486

Implementarea unui sistem de aparare cibernetica la nivelul MAI prin DGIPI (CERT-INT)

I. Credite de angajament

22.174

154

22.020

II. Credite bugetare

22.174

124

5.813

16.237

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

3506

Consolidarea capacitatii administrative a ORI prin implementarea sistemului integrat de management a documentelor si
imbunatatirea calitatii serviciilor

I. Credite de angajament

13.292

100

13.192

II. Credite bugetare

13.292

100

4.342

8.850

I. Credite de angajament

30.602

174

1.135

10.833

18.187

273

II. Credite bugetare

30.602

174

1.135

3.298

8.569

12.871

1.254

3.301

61015602
6101560201

Finantarea nationala

61015602
6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

171.395

986

6.420

61.366

101.080

1.543

II. Credite bugetare

171.395

986

6.420

18.658

48.554

72.937

7.113

16.727

61015602
6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 256

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
20

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

I. Credite de angajament

48.248

265

1.779

17.560

28.277

367

II. Credite bugetare

48.248

265

1.779

5.877

13.435

20.232

1.381

5.279

61015607

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)

I. Credite de angajament

5.750

5.004

746

II. Credite bugetare

5.750

5.004

746

61015607

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)

3807

Joint Management of the emergency situations in Romania Republic of Serbia cross border area

I. Credite de angajament

5.750

5.004

746

II. Credite bugetare

5.750

5.004

746

I. Credite de angajament

717

605

112

II. Credite bugetare

717

605

112

61015607
6101560701

Finantarea nationala

61015607
6101560702

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

4.064

3.430

634

II. Credite bugetare

4.064

3.430

634

I. Credite de angajament

969

969

II. Credite bugetare

969

969

61015607
6101560703

61015615

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament

22

22

II. Credite bugetare

22

22

61015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

2881

Intarirea capacitatii autoritatilor franceze si romane de combatere a traficului de persoane - REFRACT - ANITP

I. Credite de angajament

22

22

II. Credite bugetare

22

22

pag. 257

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
21

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

61015615
6101561501

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

21

21

II. Credite bugetare

21

21

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

4.113

1.760

2.174

179

II. Credite bugetare

4.113

1.760

2.174

179

61015615
6101561503

61015617

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

61015617

Mecanismul financiar SEE

1668

Operationalizarea a 3 comunitati terapeutice in Penitenciarele Rahova, Jilava si Targsor - IGPR

I. Credite de angajament

1.027

599

333

95

II. Credite bugetare

1.027

599

333

95

61015617

Mecanismul financiar SEE

1669

Dezvoltarea capacitatii de prevenire si investigare a cazurilor de pornografie infantila prin internet in Romania - IGPR

I. Credite de angajament

2.200

1.035

1.082

83

II. Credite bugetare

2.200

1.035

1.082

83

61015617

Mecanismul financiar SEE

1670

Formarea familiala in abilitati educative pentru prevenirea drogodependentei - IGPR

I. Credite de angajament

886

126

759

II. Credite bugetare

886

126

759

I. Credite de angajament

674

263

326

85

II. Credite bugetare

674

263

326

85

61015617
6101561701

Finantarea nationala

pag. 258

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
22

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

61015617
6101561702

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

3.431

1.491

1.848

92

II. Credite bugetare

3.431

1.491

1.848

92

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

61015617
6101561703

65015601

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

348

348

II. Credite bugetare

348

348

65015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

3466

Spatiul Schengen cu competente - Structura Competentelor si Normele Schengen in Dezvoltarea Pregatirii Politiei de Frontiera
din Romania

I. Credite de angajament

348

348

II. Credite bugetare

348

348

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

65015601
6501560101

Finantarea nationala

65015601
6501560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

340

340

II. Credite bugetare

340

340

65015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

8.382

252

4.177

1.220

2.733

II. Credite bugetare

8.382

252

4.177

1.220

2.733

65015602

Programe din Fondul Social European(FSE)


Promovarea cercetarii stiintifice din domeniul criminalisticii in activitatea juridica - Academina de Politie Al.I.Cuza

pag. 259

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
23

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

1673
I. Credite de angajament

4.914

252

3.505

602

555

II. Credite bugetare

4.914

252

3.505

602

555

65015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

1674

Centrul pentru promovarea drepturilor omului in institutiile de ordine si siguranta publica - Academia de Politie Al.I.Cuza

I. Credite de angajament

3.468

672

618

2.178

II. Credite bugetare

3.468

672

618

2.178

I. Credite de angajament

1.111

57

504

219

331

II. Credite bugetare

1.111

57

504

219

331

65015602
6501560201

Finantarea nationala

65015602
6501560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

5.844

188

2.891

892

1.873

II. Credite bugetare

5.844

188

2.891

892

1.873

I. Credite de angajament

1.427

782

109

529

II. Credite bugetare

1.427

782

109

529

65015602
6501560203

65015616

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament

56

49

II. Credite bugetare

56

49

65015616

Alte facilitati si instrumente postaderare

1675

Parteneriat Leonardo da Vinci - Scoala de Agenti de Politie Septimiu Muresan - IGPR

I. Credite de angajament

56

49

II. Credite bugetare

56

49

65015616
Finantarea nationala

pag. 260

Ministerul Afacerilor Interne


I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

Anexa nr. 03
Pag.

/ 19
24

/ 22

din

24

SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -

Cod

Denumirea program /
instrument / facilitate

Valoarea
totala

Realizari pana
in anul 2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

6501561601
I. Credite de angajament

17

10

II. Credite bugetare

17

10

65015616
6501561602

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

39

39

II. Credite bugetare

39

39

pag. 261

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1608
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Eficientizarea comunicarii interinstitutionale la nivelul judetului GORJ


01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.774

4.774

II. Credite bugetare

4.774

79

4695

4.774

79

4695

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.774

II. Credite bugetare

4.774

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

4.774

4.774

II. Credite bugetare

4.774

79

4695

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.774

4.774

II. Credite bugetare

4.774

79

4695

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

4.774

4.774

II. Credite bugetare

4.774

79

4695

I. Credite de angajament

708

708

II. Credite bugetare

708

79

629

3.142

3142

5101560101

Finantarea nationala

5101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

3.142

II. Credite bugetare

3.142

I. Credite de angajament

924

924

II. Credite bugetare

924

924

5101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 262

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1612

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem interoperabil centralizat pentru evidenta apostilei eliberate de catre institutiile prefectului pentru actele
oficiale administrative DGRIP
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.210

1.980

2.000

230

II. Credite bugetare

4.210

810

2.000

1.400

1.980

2.000

230

810

2.000

1.400

1.980

2.000

230

810

2.000

1.400

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.210

II. Credite bugetare

4.210

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

4.210

II. Credite bugetare

4.210

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.210

II. Credite bugetare

4.210

61015601

1.980

2.000

230

810

2.000

1.400

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

4.210

1.980

2.000

230

II. Credite bugetare

4.210

810

2.000

1.400

I. Credite de angajament

526

296

230

II. Credite bugetare

526

296

230

6101560101

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6101560102
I. Credite de angajament

2.847

1.530

1.317

II. Credite bugetare

2.847

626

1.317

904

I. Credite de angajament

837

450

387

II. Credite bugetare

837

184

387

266

6101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 263

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1613
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Administratie moderna in slujba cetateanului Prefectura BISTRITA NASAUD


01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.762

1.762

II. Credite bugetare

1.762

1.762

1.762

1.762

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.762

II. Credite bugetare

1.762

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.762

1.762

II. Credite bugetare

1.762

1.762

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.762

1.762

II. Credite bugetare

1.762

1.762

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

1.762

1.762

II. Credite bugetare

1.762

1.762

I. Credite de angajament

261

261

II. Credite bugetare

261

261

1.160

5101560101

Finantarea nationala

5101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

1.160

II. Credite bugetare

1.160

1.160

I. Credite de angajament

341

341

II. Credite bugetare

341

341

5101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 264

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1631
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clientilor Arhivelor Nationale


01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

22.049

44

12.705

9.300

II. Credite bugetare

22.049

44

12.705

9.300

44

12.705

9.300

44

12.705

9.300

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

22.049

II. Credite bugetare

22.049

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

22.049

44

12.705

9.300

II. Credite bugetare

22.049

44

12.705

9.300

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

22.049

44

12.705

9.300

II. Credite bugetare

22.049

44

12.705

9.300

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

22.049

44

12.705

9.300

II. Credite bugetare

22.049

44

12.705

9.300

I. Credite de angajament

3.264

1.884

1.378

II. Credite bugetare

3.264

1.884

1.378

8.360

6.122

6.122

6101560101

Finantarea nationala

6101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

14.490

II. Credite bugetare

14.490

8.360

I. Credite de angajament

4.295

34

2.461

1.800

II. Credite bugetare

4.295

34

2.461

1.800

6101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 265

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1650

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Servicii publice electronice pentru cetateni, institutii si firme prin informatizare si comunicatii furnizate de
Institutia Prefectului Judetul MURES
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.058

665

393

II. Credite bugetare

1.058

665

393

665

393

665

393

665

393

665

393

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.058

II. Credite bugetare

1.058

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.058

II. Credite bugetare

1.058

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.058

II. Credite bugetare

1.058

51015601

665

393

665

393

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

1.058

665

393

II. Credite bugetare

1.058

665

393

I. Credite de angajament

158

99

59

II. Credite bugetare

158

99

59

5101560101

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560102
I. Credite de angajament

702

442

260

II. Credite bugetare

702

442

260

I. Credite de angajament

198

124

74

II. Credite bugetare

198

124

74

5101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 266

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1684
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor permise si inmatriculari GORJ


01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.256

851

3.405

II. Credite bugetare

4.256

100

4156

851

3.405

100

4156

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.256

II. Credite bugetare

4.256

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

4.256

851

3.405

II. Credite bugetare

4.256

100

4156

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.256

851

3.405

II. Credite bugetare

4.256

100

4156

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

4.256

851

3.405

II. Credite bugetare

4.256

100

4156

I. Credite de angajament

631

126

505

II. Credite bugetare

631

22

609

560

2.241

2752

5101560101

Finantarea nationala

5101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

2.801

II. Credite bugetare

2.801

49

I. Credite de angajament

824

165

659

II. Credite bugetare

824

29

795

5101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 267

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2807
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Administratie moderna in slujba cetateanului Prefectura Cluj


01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

800

800

II. Credite bugetare

800

400

400

800

400

400

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

800

II. Credite bugetare

800

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

800

800

II. Credite bugetare

800

400

400

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

800

800

II. Credite bugetare

800

400

400

51015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

800

800

II. Credite bugetare

800

400

400

I. Credite de angajament

13

13

II. Credite bugetare

13

632

316

5101560101

Finantarea nationala

5101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

632

II. Credite bugetare

632

316

I. Credite de angajament

155

155

II. Credite bugetare

155

78

77

5101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 268

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2879
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem national integrat de introducere si actualizare a informatiilor legate de evidenta persoanelor - DEPABD
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

26.660

15.969

2.559

8.132

II. Credite bugetare

26.660

15.969

2.559

8.132

15.969

2.559

8.132

15.969

2.559

8.132

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

26.660

II. Credite bugetare

26.660

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

26.660

15.969

2.559

8.132

II. Credite bugetare

26.660

15.969

2.559

8.132

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

26.660

15.969

2.559

8.132

II. Credite bugetare

26.660

15.969

2.559

8.132

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

26.660

15.969

2.559

8.132

II. Credite bugetare

26.660

15.969

2.559

8.132

I. Credite de angajament

3.952

2.395

352

1.205

II. Credite bugetare

3.952

2.395

352

1.205

10.483

1.713

5.352

5.352

6101560101

Finantarea nationala

6101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

17.548

II. Credite bugetare

17.548

10.483

1.713

I. Credite de angajament

5.160

3.091

494

1.575

II. Credite bugetare

5.160

3.091

494

1.575

6101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 269

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

din

110

02 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
3246
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Optimizarea activitatii de pregatire profesionala in cadrul DGIPI in sistem E-educatie


01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

9.912

6.350

3.557

II. Credite bugetare

9.912

3.455

6.452

6.350

3.557

3.455

6.452

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

9.912

II. Credite bugetare

9.912

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

9.912

6.350

3.557

II. Credite bugetare

9.912

3.455

6.452

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

9.912

6.350

3.557

II. Credite bugetare

9.912

3.455

6.452

61015601

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

9.912

6.350

3.557

II. Credite bugetare

9.912

3.455

6.452

I. Credite de angajament

1.381

911

467

II. Credite bugetare

1.381

516

862

4.032

2.578

4.341

6101560101

Finantarea nationala

6101560102

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

6.611

II. Credite bugetare

6.611

2.269

I. Credite de angajament

1.920

1.407

512

II. Credite bugetare

1.920

670

1.249

6101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 270

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

10

din

110

03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1673

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Promovarea cercetarii stiintifice din domeniul criminalisticii in activitatea juridica - Academina de Politie
Al.I.Cuza
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.914

252

3.505

602

555

II. Credite bugetare

4.914

252

3.505

602

555

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.914

252

3.505

602

555

II. Credite bugetare

4.914

252

3.505

602

555

I. Credite de angajament

4.914

252

3.505

602

555

II. Credite bugetare

4.914

252

3.505

602

555

6501

650156

INVATAMANT

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.914

252

II. Credite bugetare

4.914

252

65015602

3.505

602

555

3.505

602

555

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

4.914

252

3.505

602

555

II. Credite bugetare

4.914

252

3.505

602

555

I. Credite de angajament

678

57

417

136

68

II. Credite bugetare

678

57

417

136

68

6501560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6501560202
I. Credite de angajament

3.421

188

2.399

454

380

II. Credite bugetare

3.421

188

2.399

454

380

I. Credite de angajament

815

689

12

107

II. Credite bugetare

815

689

12

107

6501560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 271

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

11

din

110

03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2816
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Dezvoltarea economiei sociale in judetul Mehedinti -Prefectura Mehedinti


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

164

164

II. Credite bugetare

164

35

129

164

35

129

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

164

II. Credite bugetare

164

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

164

164

II. Credite bugetare

164

35

129

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

164

164

II. Credite bugetare

164

35

129

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

164

164

II. Credite bugetare

164

35

129

I. Credite de angajament

32

32

II. Credite bugetare

32

25

128

27

101

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

128

II. Credite bugetare

128

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 272

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

12

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1395
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Instruire profesionala conditie esentiala a competentei in administratie DGRU


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

56

16

40

II. Credite bugetare

56

16

40

40

40

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

56

16

II. Credite bugetare

56

16

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

56

16

40

II. Credite bugetare

56

16

40

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

56

16

40

II. Credite bugetare

56

16

40

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

56

16

40

II. Credite bugetare

56

16

40

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

27

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

38

11

II. Credite bugetare

38

11

27

I. Credite de angajament

11

II. Credite bugetare

11

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 273

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

13

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1440

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Dezvoltarea capacitatii institutionale a MAI i domeniul gestionarii dosarelor europene, ale transpunerii si al
aplicarii acquis-ului comunitar DAERI
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

17.055

6.788

10.267

II. Credite bugetare

17.055

1.000

4.000

9.748

2307

6.788

10.267

1.000

4.000

9.748

2307

6.788

10.267

1.000

4.000

9.748

2307

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

17.055

II. Credite bugetare

17.055

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

17.055

II. Credite bugetare

17.055

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

17.055

II. Credite bugetare

17.055

61015602

6.788

10.267

1.000

4.000

9.748

2307

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

17.055

6.788

10.267

II. Credite bugetare

17.055

1.000

4.000

9.748

2307

I. Credite de angajament

2.204

874

1.330

II. Credite bugetare

2.204

129

520

1.254

301

6101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6101560202
I. Credite de angajament

12.490

4.953

7.537

II. Credite bugetare

12.490

730

2.920

7.113

1727

I. Credite de angajament

2.361

961

1.400

II. Credite bugetare

2.361

141

560

1.381

279

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 274

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

14

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1442
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

ACCES - Administratie in sprijinul cetateanului prin calitatea si eficienta serviciilor Prefectura BUCURESTI
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

876

876

II. Credite bugetare

876

97

180

599

180

599

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

876

876

II. Credite bugetare

876

97

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

876

876

II. Credite bugetare

876

97

180

599

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

876

876

II. Credite bugetare

876

97

180

599

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

876

876

II. Credite bugetare

876

97

180

599

I. Credite de angajament

106

106

II. Credite bugetare

106

10

23

73

130

402

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

600

600

II. Credite bugetare

600

68

I. Credite de angajament

170

170

II. Credite bugetare

170

19

27

124

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 275

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

15

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1443

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Servicii Publice Eficiente si Competente prin Informatizare si Acces Local (SPECIAL) la institutia prefectului
Judetului OLT
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

60

60

II. Credite bugetare

60

53

60

53

60

53

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

60

II. Credite bugetare

60

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

60

II. Credite bugetare

60

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

60

II. Credite bugetare

60

51015602

60

53

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

60

60

II. Credite bugetare

60

53

I. Credite de angajament

14

14

II. Credite bugetare

14

14

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

39

39

II. Credite bugetare

39

39

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 276

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

16

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1445

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Eficientizarea serviciilor publice de informare pentru cresterea atractivitatii zonei litorale a judetului
CONSTANTA
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

16

16

II. Credite bugetare

16

16

16

16

16

16

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

16

II. Credite bugetare

16

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

16

II. Credite bugetare

16

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

16

II. Credite bugetare

16

51015602

16

16

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

16

16

II. Credite bugetare

16

16

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

11

11

II. Credite bugetare

11

11

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 277

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

17

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1446

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

APROAPE Administratie Publica Responsabila = O Administratie Publica Eficienta Prefectura


CONSTANTA
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5.980

2.511

2.812

657

II. Credite bugetare

5.980

182

400

1.398

4.000

2.511

2.812

657

182

400

1.398

4.000

2.511

2.812

657

182

400

1.398

4.000

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

5.980

II. Credite bugetare

5.980

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

5.980

II. Credite bugetare

5.980

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

5.980

II. Credite bugetare

5.980

51015602

2.511

2.812

657

182

400

1.398

4.000

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

5.980

2.511

2.812

657

II. Credite bugetare

5.980

182

400

1.398

4.000

I. Credite de angajament

727

304

192

231

II. Credite bugetare

727

21

52

654

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

4.111

1.721

2.390

II. Credite bugetare

4.111

127

286

698

3.000

I. Credite de angajament

1.142

486

230

426

II. Credite bugetare

1.142

34

62

46

1.000

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 278

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

18

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1447

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Eficienta si calitate in actul decizional prin cresterea capacitatii organizationale a autoritatilor publice din
judetul VRANCEA, SMIS 16949
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

441

441

II. Credite bugetare

441

400

41

441

400

41

441

400

41

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

441

II. Credite bugetare

441

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

441

II. Credite bugetare

441

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

441

II. Credite bugetare

441

51015602

441

400

41

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

441

441

II. Credite bugetare

441

400

41

I. Credite de angajament

57

57

II. Credite bugetare

57

57

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

320

320

II. Credite bugetare

320

279

41

I. Credite de angajament

64

64

II. Credite bugetare

64

64

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 279

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

19

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1448
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Calitatea la standarde europene in administratia publica Prefectura VRANCEA


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

92

92

II. Credite bugetare

92

92

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

92

92

II. Credite bugetare

92

92

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

92

92

II. Credite bugetare

92

92

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

92

92

II. Credite bugetare

92

92

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

92

92

II. Credite bugetare

92

92

I. Credite de angajament

22

22

II. Credite bugetare

22

22

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

56

56

II. Credite bugetare

56

56

I. Credite de angajament

14

14

II. Credite bugetare

14

14

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 280

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

20

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1449
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor in cadrul Institutiei Prefectului Judetul VASLUI
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

105

105

II. Credite bugetare

105

105

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

105

105

II. Credite bugetare

105

105

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

105

105

II. Credite bugetare

105

105

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

105

105

II. Credite bugetare

105

105

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

105

105

II. Credite bugetare

105

105

I. Credite de angajament

13

13

II. Credite bugetare

13

13

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

72

72

II. Credite bugetare

72

72

I. Credite de angajament

20

20

II. Credite bugetare

20

20

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 281

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

21

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1545

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

FORMAP Formare in administratia publica din judetul GIURGIU in vederea cresterii capacitatii de absorbtie
si gestionare a fondurilor europene - Prefectura GIURGIU
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

513

513

II. Credite bugetare

513

51

462

513

51

462

513

51

462

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

513

II. Credite bugetare

513

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

513

II. Credite bugetare

513

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

513

II. Credite bugetare

513

51015602

513

51

462

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

513

513

II. Credite bugetare

513

51

462

I. Credite de angajament

68

68

II. Credite bugetare

68

61

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

384

384

II. Credite bugetare

384

38

346

I. Credite de angajament

61

61

II. Credite bugetare

61

55

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 282

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

22

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1546

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Mecanisme integrate de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice in cadrul Institutiei Prefectului
Judetul BACAU Cod SMIS 6074
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

302

302

II. Credite bugetare

302

302

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

302

302

II. Credite bugetare

302

302

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

302

302

II. Credite bugetare

302

302

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

302

302

II. Credite bugetare

302

302

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

302

302

II. Credite bugetare

302

302

I. Credite de angajament

42

42

II. Credite bugetare

42

42

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

207

207

II. Credite bugetare

207

207

I. Credite de angajament

53

53

II. Credite bugetare

53

53

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 283

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

23

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1548

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice prin crearea unor sisteme integrate si prin modernizarea
sist inst din cadrul Institutiei Prefectului Judetul BRAILA
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

9.153

4.791

4.362

II. Credite bugetare

9.153

450

937

28

188

2.246

5304

4.791

4.362

450

937

28

188

2.246

5304

4.791

4.362

450

937

28

188

2.246

5304

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

9.153

II. Credite bugetare

9.153

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

9.153

II. Credite bugetare

9.153

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

9.153

II. Credite bugetare

9.153

51015602

4.791

4.362

450

937

28

188

2.246

5304

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

9.153

4.791

4.362

II. Credite bugetare

9.153

450

937

28

188

2.246

5304

I. Credite de angajament

915

386

529

II. Credite bugetare

915

56

114

745

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

6.947

3.948

2.999

II. Credite bugetare

6.947

271

644

19

188

521

5304

I. Credite de angajament

1.291

457

834

II. Credite bugetare

1.291

123

179

980

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 284

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

24

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1550
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Reteaua de functionari caraseni - eficienta si calitate COD SMIS 11132


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

300

300

II. Credite bugetare

300

300

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

300

300

II. Credite bugetare

300

300

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

300

300

II. Credite bugetare

300

300

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

300

300

II. Credite bugetare

300

300

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

300

300

II. Credite bugetare

300

300

I. Credite de angajament

37

37

II. Credite bugetare

37

37

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

207

207

II. Credite bugetare

207

207

I. Credite de angajament

56

56

II. Credite bugetare

56

56

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 285

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

25

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1551
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Competenta face diferenta Prefectura CARAS SEVERIN


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

375

64

311

II. Credite bugetare

375

65

310

64

311

65

310

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

375

II. Credite bugetare

375

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

375

64

311

II. Credite bugetare

375

65

310

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

375

64

311

II. Credite bugetare

375

65

310

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

375

64

311

II. Credite bugetare

375

65

310

I. Credite de angajament

45

38

II. Credite bugetare

45

37

44

213

44

213

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

257

II. Credite bugetare

257

I. Credite de angajament

73

13

60

II. Credite bugetare

73

13

60

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 286

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

26

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1552

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Servicii Publice Eficiente si de Calitate prin informatizarea Administratiei Locale - SPECIAL - la Institutia
Prefectului judetul CALARASI si Serviciile Publice Deconcentrate
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

13.315

6.711

6.604

II. Credite bugetare

13.315

176

619

6.527

5993

6.711

6.604

176

619

6.527

5993

6.711

6.604

176

619

6.527

5993

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

13.315

II. Credite bugetare

13.315

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

13.315

II. Credite bugetare

13.315

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

13.315

II. Credite bugetare

13.315

51015602

6.711

6.604

176

619

6.527

5993

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

13.315

6.711

6.604

II. Credite bugetare

13.315

176

619

6.527

5993

I. Credite de angajament

1.615

813

802

II. Credite bugetare

1.615

56

813

746

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

9.159

4.616

4.543

II. Credite bugetare

9.159

138

485

4.470

4066

I. Credite de angajament

2.541

1.282

1.259

II. Credite bugetare

2.541

38

78

1.244

1181

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 287

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

27

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1555

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Servicii Publice Eficiente si Competente prin Informatizare si Acces local (SPECIAL) la Institutia Prefectului
Judetul DOLJ
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.582

791

791

II. Credite bugetare

1.582

174

259

1149

791

791

174

259

1149

791

791

174

259

1149

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.582

II. Credite bugetare

1.582

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.582

II. Credite bugetare

1.582

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.582

II. Credite bugetare

1.582

51015602

791

791

174

259

1149

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

1.582

791

791

II. Credite bugetare

1.582

174

259

1149

I. Credite de angajament

192

96

96

II. Credite bugetare

192

21

31

140

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

1.084

542

542

II. Credite bugetare

1.084

119

178

787

I. Credite de angajament

306

153

153

II. Credite bugetare

306

34

50

222

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 288

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

28

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1556

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Cresterea Performantelor Serviciilor prin Implementarea si Certificarea Sistemului de Management al


Calitatii la nivelul Institutiei Prefectului Judetul DOLJ
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

614

307

307

II. Credite bugetare

614

67

25

522

307

307

67

25

522

307

307

67

25

522

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

614

II. Credite bugetare

614

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

614

II. Credite bugetare

614

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

614

II. Credite bugetare

614

51015602

307

307

67

25

522

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

614

307

307

II. Credite bugetare

614

67

25

522

I. Credite de angajament

74

37

37

II. Credite bugetare

74

63

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

421

211

210

II. Credite bugetare

421

46

17

358

I. Credite de angajament

119

59

60

II. Credite bugetare

119

13

101

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 289

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

29

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1557

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Management de calitate la Institutia Prefectului Judetul VASLUI, DGFP Vaslui si Inspectoratul Teritorial de
Munca Vaslui, SMIS 8315
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

55

55

II. Credite bugetare

55

55

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

55

55

II. Credite bugetare

55

55

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

55

55

II. Credite bugetare

55

55

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

55

55

II. Credite bugetare

55

55

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

55

55

II. Credite bugetare

55

55

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

38

38

II. Credite bugetare

38

38

I. Credite de angajament

11

11

II. Credite bugetare

11

11

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 290

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

30

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1563

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Harta nevoilor in judetul Timis - Identificarea problemelor existente in judetul Timis, a institutiilor in a caror
competenta se afla, precum si solutii de rezolvare a lor - TIMIS
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

959

959

II. Credite bugetare

959

92

867

959

92

867

959

92

867

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

959

II. Credite bugetare

959

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

959

II. Credite bugetare

959

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

959

II. Credite bugetare

959

51015602

959

92

867

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

959

959

II. Credite bugetare

959

92

867

I. Credite de angajament

116

116

II. Credite bugetare

116

11

105

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

657

657

II. Credite bugetare

657

63

594

I. Credite de angajament

186

186

II. Credite bugetare

186

18

168

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 291

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

31

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1576

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate cetatenilor si institutiilor publice din judetul
Timis de catre IP, prin utilizarea sistemelor informatice de analiza si management ale informatiilor TIMIS
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

6.466

3.233

3.233

II. Credite bugetare

6.466

308

672

5486

3.233

3.233

308

672

5486

3.233

3.233

308

672

5486

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

6.466

II. Credite bugetare

6.466

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

6.466

II. Credite bugetare

6.466

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

6.466

II. Credite bugetare

6.466

51015602

3.233

3.233

308

672

5486

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

6.466

3.233

3.233

II. Credite bugetare

6.466

308

672

5486

I. Credite de angajament

782

391

391

II. Credite bugetare

782

37

81

664

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

4.432

2.216

2.216

II. Credite bugetare

4.432

211

461

3760

I. Credite de angajament

1.252

626

626

II. Credite bugetare

1.252

60

130

1062

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 292

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

32

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1581

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Managementul elementelor infrastructurii critice la nivel regional prin imbunatatirea procesului de luare a
deciziilor la nivelul autoritatilor publice locale - MARAMURES
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

23.368

23.368

II. Credite bugetare

23.368

761

20

2.122

8.331

12134

23.368

761

20

2.122

8.331

12134

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

23.368

II. Credite bugetare

23.368

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

23.368

II. Credite bugetare

23.368

510156

23.368

761

20

2.122

8.331

12134

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

23.368

II. Credite bugetare

23.368

51015602

23.368

761

20

2.122

8.331

12134

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

23.368

23.368

II. Credite bugetare

23.368

761

20

2.122

8.331

12134

I. Credite de angajament

2.844

2.844

II. Credite bugetare

2.844

178

2.122

543

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

16.114

16.114

II. Credite bugetare

16.114

304

18

7.593

8199

I. Credite de angajament

4.410

4.410

II. Credite bugetare

4.410

279

738

3392

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 293

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

33

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1582
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Formare profesionala pentru promovarea excelentei in administratia publica locala din judetul VALCEA
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

379

379

II. Credite bugetare

379

379

379

379

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

379

II. Credite bugetare

379

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

379

379

II. Credite bugetare

379

379

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

379

379

II. Credite bugetare

379

379

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

379

379

II. Credite bugetare

379

379

I. Credite de angajament

52

52

II. Credite bugetare

52

52

297

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

297

II. Credite bugetare

297

297

I. Credite de angajament

30

30

II. Credite bugetare

30

30

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 294

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

34

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1587
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Managementul schimbarii un pas spre administratia publica europeana ARGES


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5.443

3.866

1.577

II. Credite bugetare

5.443

385

224

4834

3.866

1.577

385

224

4834

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

5.443

II. Credite bugetare

5.443

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

5.443

3.866

1.577

II. Credite bugetare

5.443

385

224

4834

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

5.443

3.866

1.577

II. Credite bugetare

5.443

385

224

4834

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

5.443

3.866

1.577

II. Credite bugetare

5.443

385

224

4834

I. Credite de angajament

696

500

196

II. Credite bugetare

696

50

28

618

2.809

1.108

157

3480

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

3.917

II. Credite bugetare

3.917

280

I. Credite de angajament

830

557

273

II. Credite bugetare

830

55

39

736

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 295

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

35

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1591

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Integrarea europeana a functionarilor publici prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect


Prefectura ARGES
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.370

1.370

II. Credite bugetare

1.370

136

1234

1.370

136

1234

1.370

136

1234

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.370

II. Credite bugetare

1.370

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.370

II. Credite bugetare

1.370

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.370

II. Credite bugetare

1.370

51015602

1.370

136

1234

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

1.370

1.370

II. Credite bugetare

1.370

136

1234

I. Credite de angajament

172

172

II. Credite bugetare

172

17

155

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

964

964

II. Credite bugetare

964

96

868

I. Credite de angajament

234

234

II. Credite bugetare

234

23

211

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 296

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

36

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1597
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Mecanisme moderne pentru o administratie eficienta si de calitate in judetul ARGES


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.901

3.285

1.616

II. Credite bugetare

4.901

379

443

4079

3.285

1.616

379

443

4079

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.901

II. Credite bugetare

4.901

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

4.901

3.285

1.616

II. Credite bugetare

4.901

379

443

4079

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.901

3.285

1.616

II. Credite bugetare

4.901

379

443

4079

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

4.901

3.285

1.616

II. Credite bugetare

4.901

379

443

4079

I. Credite de angajament

598

401

197

II. Credite bugetare

598

40

54

504

2.269

1.117

306

2853

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

3.386

II. Credite bugetare

3.386

227

I. Credite de angajament

917

615

302

II. Credite bugetare

917

112

83

722

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 297

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

37

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1600
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Implementarea unui sistem modern de management al documentelor Prefectura GORJ


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

598

598

II. Credite bugetare

598

598

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

598

598

II. Credite bugetare

598

598

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

598

598

II. Credite bugetare

598

598

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

598

598

II. Credite bugetare

598

598

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

598

598

II. Credite bugetare

598

598

I. Credite de angajament

73

73

II. Credite bugetare

73

73

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

414

414

II. Credite bugetare

414

414

I. Credite de angajament

111

111

II. Credite bugetare

111

111

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 298

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

38

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1603
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

CERT Gorj - Consilieri europeni pentru reteaua teritoriala GORJ


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.523

762

761

II. Credite bugetare

1.523

160

159

1204

762

761

160

159

1204

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.523

II. Credite bugetare

1.523

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.523

762

761

II. Credite bugetare

1.523

160

159

1204

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.523

762

761

II. Credite bugetare

1.523

160

159

1204

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

1.523

762

761

II. Credite bugetare

1.523

160

159

1204

I. Credite de angajament

188

94

94

II. Credite bugetare

188

20

20

148

533

533

111

843

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

1.066

II. Credite bugetare

1.066

112

I. Credite de angajament

269

135

134

II. Credite bugetare

269

28

28

213

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 299

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

39

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1616

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Eficientizarea furnizarii serviciilor publice prin imbunatatirea cadrului adecvat si a proceselor de lucru
implementate si mentinute in cadrul Institutiei Prefectului Judetul BOTOSANI
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5.293

3.828

1.465

II. Credite bugetare

5.293

499

306

2.008

2480

3.828

1.465

499

306

2.008

2480

3.828

1.465

499

306

2.008

2480

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

5.293

II. Credite bugetare

5.293

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

5.293

II. Credite bugetare

5.293

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

5.293

II. Credite bugetare

5.293

51015602

3.828

1.465

499

306

2.008

2480

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

5.293

3.828

1.465

II. Credite bugetare

5.293

499

306

2.008

2480

I. Credite de angajament

647

468

179

II. Credite bugetare

647

60

37

550

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

3.668

2.653

1.015

II. Credite bugetare

3.668

345

212

1.268

1843

I. Credite de angajament

978

707

271

II. Credite bugetare

978

94

57

740

87

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 300

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

40

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1617
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Responsabilizarea si eficienta administratiei in interesul cetatenilor. Proiect pilot in judetul DAMBOVITA


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.758

4.758

II. Credite bugetare

4.758

380

4378

4.758

380

4378

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.758

II. Credite bugetare

4.758

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

4.758

4.758

II. Credite bugetare

4.758

380

4378

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.758

4.758

II. Credite bugetare

4.758

380

4378

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

4.758

4.758

II. Credite bugetare

4.758

380

4378

I. Credite de angajament

603

603

II. Credite bugetare

603

48

555

3.414

3141

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

3.414

II. Credite bugetare

3.414

273

I. Credite de angajament

741

741

II. Credite bugetare

741

59

682

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 301

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

41

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1618
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Construim impreuna o echipa de profesionisti in serviciul cetatenilor damboviteni Prefectura DAMBOVITA


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

14.136

7.035

7.101

II. Credite bugetare

14.136

620

83

13433

7.035

7.101

620

83

13433

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

14.136

II. Credite bugetare

14.136

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

14.136

7.035

7.101

II. Credite bugetare

14.136

620

83

13433

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

14.136

7.035

7.101

II. Credite bugetare

14.136

620

83

13433

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

14.136

7.035

7.101

II. Credite bugetare

14.136

620

83

13433

I. Credite de angajament

1.776

888

888

II. Credite bugetare

1.776

71

1704

5.031

5.032

81

9580

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

10.063

II. Credite bugetare

10.063

402

I. Credite de angajament

2.297

1.116

1.181

II. Credite bugetare

2.297

147

2149

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 302

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

42

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1620

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice oferite cetatenilor judetului Iasi prin dezvoltarea
capacitatii de gestionare a informatiei la nivelul IPJ Iasi si facilitarea comunicarii interinstitutionale (proiect
individual), Prefectura IASI
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

9.449

6.118

3.331

II. Credite bugetare

9.449

790

214

1.023

7422

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

9.449

6.118

3.331

II. Credite bugetare

9.449

790

214

1.023

7422

6.118

3.331

790

214

1.023

7422

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

9.449

II. Credite bugetare

9.449

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

9.449

II. Credite bugetare

9.449

51015602

6.118

3.331

790

214

1.023

7422

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

9.449

6.118

3.331

II. Credite bugetare

9.449

790

214

1.023

7422

I. Credite de angajament

1.127

744

383

II. Credite bugetare

1.127

95

25

49

958

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

6.387

4.215

2.172

II. Credite bugetare

6.387

544

139

171

5533

I. Credite de angajament

1.935

1.159

776

II. Credite bugetare

1.935

151

50

803

931

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 303

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

43

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1621

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Standarde europene in utilizarea tehnologiei informatiei in Institutiile Prefectului si in serviciile publice


deconcentrate din regiunea Bucuresti Ilfov, Municipiul Bucuresti
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.416

708

708

II. Credite bugetare

1.416

708

84

624

708

708

708

84

624

708

708

708

84

624

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.416

II. Credite bugetare

1.416

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.416

II. Credite bugetare

1.416

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.416

II. Credite bugetare

1.416

51015602

708

708

708

84

624

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

1.416

708

708

II. Credite bugetare

1.416

708

84

624

I. Credite de angajament

181

90

91

II. Credite bugetare

181

90

11

80

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

1.025

509

516

II. Credite bugetare

1.025

509

61

455

I. Credite de angajament

210

109

101

II. Credite bugetare

210

109

12

89

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 304

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

44

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1622

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Managementul situatiilor de urgenta pt. protectia infrastructurii critice la nivel regional, utilizand sisteme
informatice de gestiune si evaluare a riscurilor, pentru imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivelul
autoritatilor publice locale ALBA
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

24.624

7.192

17.314

118

II. Credite bugetare

24.624

631

22

23971

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

24.624

7.192

17.314

118

II. Credite bugetare

24.624

631

22

23971

7.192

17.314

118

631

22

23971

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

24.624

II. Credite bugetare

24.624

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

24.624

II. Credite bugetare

24.624

51015602

7.192

17.314

118

631

22

23971

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

24.624

7.192

17.314

118

II. Credite bugetare

24.624

631

22

23971

I. Credite de angajament

2.140

80

2.060

II. Credite bugetare

2.140

80

2059

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

18.898

7.000

11.780

118

II. Credite bugetare

18.898

439

20

18439

I. Credite de angajament

3.586

112

3.474

II. Credite bugetare

3.586

112

3473

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 305

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

45

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1623

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Eficientizarea circuitului documentelor in cadrul Institutiei Prefectului Judetul SUCEAVA arhivare


electronica
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

6.944

3.472

3.472

II. Credite bugetare

6.944

241

725

5978

3.472

3.472

241

725

5978

3.472

3.472

241

725

5978

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

6.944

II. Credite bugetare

6.944

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

6.944

II. Credite bugetare

6.944

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

6.944

II. Credite bugetare

6.944

51015602

3.472

3.472

241

725

5978

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

6.944

3.472

3.472

II. Credite bugetare

6.944

241

725

5978

I. Credite de angajament

840

420

420

II. Credite bugetare

840

29

88

723

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

4.760

2.380

2.380

II. Credite bugetare

4.760

166

497

4097

I. Credite de angajament

1.344

672

672

II. Credite bugetare

1.344

46

140

1158

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 306

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

46

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1624
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Limba engleza pasaportul functionarului european Prefectura Suceava


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

3.914

1.831

2.083

II. Credite bugetare

3.914

128

435

3351

1.831

2.083

128

435

3351

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

3.914

II. Credite bugetare

3.914

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

3.914

1.831

2.083

II. Credite bugetare

3.914

128

435

3351

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

3.914

1.831

2.083

II. Credite bugetare

3.914

128

435

3351

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

3.914

1.831

2.083

II. Credite bugetare

3.914

128

435

3351

I. Credite de angajament

252

252

II. Credite bugetare

252

53

199

1.428

1.428

298

2458

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

2.856

II. Credite bugetare

2.856

100

I. Credite de angajament

806

403

403

II. Credite bugetare

806

28

84

694

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 307

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

47

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1635
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem National de Raportare a Incidentelor (SNRI) - IGPR


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

8.899

345

8.013

541

II. Credite bugetare

8.899

345

8.013

541

8.013

541

8.013

541

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

8.899

345

II. Credite bugetare

8.899

345

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

8.899

345

8.013

541

II. Credite bugetare

8.899

345

8.013

541

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

8.899

345

8.013

541

II. Credite bugetare

8.899

345

8.013

541

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

8.899

345

8.013

541

II. Credite bugetare

8.899

345

8.013

541

I. Credite de angajament

1.065

43

969

53

II. Credite bugetare

1.065

43

969

53

5.493

305

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

6.042

244

II. Credite bugetare

6.042

244

5.493

305

I. Credite de angajament

1.792

58

1.551

183

II. Credite bugetare

1.792

58

1.551

183

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 308

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

48

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1636

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem informatic integrat pentru suport decizional si organizational privind dezvoltarea capacitatii
administrative - IGPR
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

14.571

1.080

104

13.387

II. Credite bugetare

14.571

1.080

104

8.043

5.344

104

13.387

104

8.043

5.344

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

14.571

1.080

II. Credite bugetare

14.571

1.080

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

14.571

1.080

II. Credite bugetare

14.571

1.080

610156

13.387

104

8.043

5.344

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

14.571

1.080

II. Credite bugetare

14.571

1.080

61015602

104

104

13.387

104

8.043

5.344

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

14.571

1.080

104

13.387

II. Credite bugetare

14.571

1.080

104

8.043

5.344

I. Credite de angajament

1.747

131

13

1.603

II. Credite bugetare

1.747

131

13

957

646

6101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6101560202
I. Credite de angajament

9.894

742

71

9.081

II. Credite bugetare

9.894

742

71

5.417

3.664

I. Credite de angajament

2.930

207

20

2.703

II. Credite bugetare

2.930

207

20

1.669

1.034

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 309

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

49

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1638
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Administratie Europeana pentru judetul DOLJ


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

908

454

454

II. Credite bugetare

908

99

38

771

454

454

99

38

771

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

908

II. Credite bugetare

908

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

908

454

454

II. Credite bugetare

908

99

38

771

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

908

454

454

II. Credite bugetare

908

99

38

771

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

908

454

454

II. Credite bugetare

908

99

38

771

I. Credite de angajament

110

55

55

II. Credite bugetare

110

10

95

311

311

26

536

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

622

II. Credite bugetare

622

60

I. Credite de angajament

176

88

88

II. Credite bugetare

176

29

140

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 310

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

50

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1639
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Servicii publice eficiente prin informatizare la Institutia Prefectului Judetul GALATI


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

568

568

II. Credite bugetare

568

568

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

568

568

II. Credite bugetare

568

568

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

568

568

II. Credite bugetare

568

568

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

568

568

II. Credite bugetare

568

568

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

568

568

II. Credite bugetare

568

568

I. Credite de angajament

71

71

II. Credite bugetare

71

71

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

407

407

II. Credite bugetare

407

407

I. Credite de angajament

90

90

II. Credite bugetare

90

90

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 311

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

51

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1641

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

ACCESS accesibilitate, calitate, competenta, eficienta si simplificare in furnizarea serviciilor publice de catre
institutiile administratiei publice din judetul HARGHITA
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

370

370

II. Credite bugetare

370

370

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

370

370

II. Credite bugetare

370

370

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

370

370

II. Credite bugetare

370

370

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

370

370

II. Credite bugetare

370

370

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

370

370

II. Credite bugetare

370

370

I. Credite de angajament

47

47

II. Credite bugetare

47

47

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

264

264

II. Credite bugetare

264

264

I. Credite de angajament

59

59

II. Credite bugetare

59

59

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 312

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

52

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1642
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Judetul HUNEDOARA promotor al calitatii in administratia publica


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.804

4.453

351

II. Credite bugetare

4.804

468

4328

4.453

351

468

4328

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.804

II. Credite bugetare

4.804

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

4.804

4.453

351

II. Credite bugetare

4.804

468

4328

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.804

4.453

351

II. Credite bugetare

4.804

468

4328

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

4.804

4.453

351

II. Credite bugetare

4.804

468

4328

I. Credite de angajament

585

541

44

II. Credite bugetare

585

57

527

3.064

250

2986

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

3.314

II. Credite bugetare

3.314

322

I. Credite de angajament

905

848

57

II. Credite bugetare

905

89

815

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 313

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

53

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1643

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

SPECIFIC Servicii publice eficiente si competente prin informatizare fiabila in interesul cetateanului la
Institutia Prefectului Judetului HUNEDOARA si la serviciile publice deconcentrate
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

8.417

621

7.796

II. Credite bugetare

8.417

621

42

7754

621

7.796

621

42

7754

621

7.796

621

42

7754

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

8.417

II. Credite bugetare

8.417

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

8.417

II. Credite bugetare

8.417

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

8.417

II. Credite bugetare

8.417

51015602

621

7.796

621

42

7754

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

8.417

621

7.796

II. Credite bugetare

8.417

621

42

7754

I. Credite de angajament

1.050

100

950

II. Credite bugetare

1.050

100

949

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

5.747

366

5.381

II. Credite bugetare

5.747

366

40

5341

I. Credite de angajament

1.620

155

1.465

II. Credite bugetare

1.620

155

1464

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 314

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

54

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1647

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Servicii de calitate furnizate de catre Institutia prefectului Judetul IALOMITA prin informatizarea gestiunii
documentelor, registraturii si ghiseului unic pentru cetateni
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

191

191

II. Credite bugetare

191

191

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

191

191

II. Credite bugetare

191

191

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

191

191

II. Credite bugetare

191

191

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

191

191

II. Credite bugetare

191

191

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

191

191

II. Credite bugetare

191

191

I. Credite de angajament

23

23

II. Credite bugetare

23

23

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

131

131

II. Credite bugetare

131

131

I. Credite de angajament

37

37

II. Credite bugetare

37

37

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 315

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

55

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1649
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Personal calificat pentru o administratie moderna in judetul IALOMITA


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

474

38

436

II. Credite bugetare

474

38

91

345

38

436

38

91

345

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

474

II. Credite bugetare

474

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

474

38

436

II. Credite bugetare

474

38

91

345

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

474

38

436

II. Credite bugetare

474

38

91

345

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

474

38

436

II. Credite bugetare

474

38

91

345

I. Credite de angajament

58

53

II. Credite bugetare

58

11

42

26

299

62

237

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

325

II. Credite bugetare

325

26

I. Credite de angajament

91

84

II. Credite bugetare

91

18

66

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 316

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

56

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1652
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Performanta prin efort comun NEAMT


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

193

193

II. Credite bugetare

193

193

193

193

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

193

II. Credite bugetare

193

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

193

193

II. Credite bugetare

193

193

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

193

193

II. Credite bugetare

193

193

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

193

193

II. Credite bugetare

193

193

I. Credite de angajament

25

25

II. Credite bugetare

25

25

140

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

262

122

II. Credite bugetare

262

122

140

I. Credite de angajament

28

28

II. Credite bugetare

28

28

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 317

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

57

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1653
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Dezvoltarea competentelor profesionale ale functiilor din cadrul institutiei prefectului NEAMT
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

179

179

II. Credite bugetare

179

179

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

179

179

II. Credite bugetare

179

179

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

179

179

II. Credite bugetare

179

179

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

179

179

II. Credite bugetare

179

179

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

179

179

II. Credite bugetare

179

179

I. Credite de angajament

22

22

II. Credite bugetare

22

22

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

122

122

II. Credite bugetare

122

122

I. Credite de angajament

35

35

II. Credite bugetare

35

35

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 318

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

58

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1654
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Proceduri simplificate eficienta crescuta la nivelul institutiei prefectului judetul PRAHOVA


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

157

157

II. Credite bugetare

157

157

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

157

157

II. Credite bugetare

157

157

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

157

157

II. Credite bugetare

157

157

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

157

157

II. Credite bugetare

157

157

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

157

157

II. Credite bugetare

157

157

I. Credite de angajament

20

20

II. Credite bugetare

20

20

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

111

111

II. Credite bugetare

111

111

I. Credite de angajament

26

26

II. Credite bugetare

26

26

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 319

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

59

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1655

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice prin crearea unui sistem integrat si prin modernizarea
sistemului institutional din cadrul institutiei prefectului judetul PRAHOVA
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

9.920

4.960

4.960

II. Credite bugetare

9.920

140

109

6.578

3093

4.960

4.960

140

109

6.578

3093

4.960

4.960

140

109

6.578

3093

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

9.920

II. Credite bugetare

9.920

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

9.920

II. Credite bugetare

9.920

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

9.920

II. Credite bugetare

9.920

51015602

4.960

4.960

140

109

6.578

3093

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

9.920

4.960

4.960

II. Credite bugetare

9.920

140

109

6.578

3093

I. Credite de angajament

1.200

600

600

II. Credite bugetare

1.200

20

983

196

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

6.800

3.400

3.400

II. Credite bugetare

6.800

100

107

5.595

998

I. Credite de angajament

1.920

960

960

II. Credite bugetare

1.920

20

1899

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 320

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

60

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1662
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem de conversie electronica a evidentelor cazierului judiciar (SCEECJ) - IGPR


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

23.000

23.000

II. Credite bugetare

23.000

23000

23.000

23000

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

23.000

II. Credite bugetare

23.000

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

23.000

23.000

II. Credite bugetare

23.000

23000

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

23.000

23.000

II. Credite bugetare

23.000

23000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

23.000

23.000

II. Credite bugetare

23.000

23000

I. Credite de angajament

3.000

3.000

II. Credite bugetare

3.000

3000

15.000

15000

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

15.000

II. Credite bugetare

15.000

I. Credite de angajament

5.000

5.000

II. Credite bugetare

5.000

5000

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 321

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

61

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1674

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Centrul pentru promovarea drepturilor omului in institutiile de ordine si siguranta publica - Academia de
Politie Al.I.Cuza
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

3.468

672

618

2.178

II. Credite bugetare

3.468

672

618

2.178

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

3.468

672

618

2.178

II. Credite bugetare

3.468

672

618

2.178

I. Credite de angajament

3.468

672

618

2.178

II. Credite bugetare

3.468

672

618

2.178

6501

650156

INVATAMANT

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

3.468

II. Credite bugetare

3.468

65015602

672

618

2.178

672

618

2.178

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

3.468

672

618

2.178

II. Credite bugetare

3.468

672

618

2.178

I. Credite de angajament

433

87

83

263

II. Credite bugetare

433

87

83

263

6501560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6501560202
I. Credite de angajament

2.423

492

438

1.493

II. Credite bugetare

2.423

492

438

1.493

I. Credite de angajament

612

93

97

422

II. Credite bugetare

612

93

97

422

6501560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 322

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

62

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1676
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem Integrat de Management al Infrastructurii la DGIPI


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

19.401

603

18.798

II. Credite bugetare

19.401

229

5.856

13.316

603

18.798

229

5.856

13.316

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

19.401

II. Credite bugetare

19.401

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

19.401

603

18.798

II. Credite bugetare

19.401

229

5.856

13.316

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

19.401

603

18.798

II. Credite bugetare

19.401

229

5.856

13.316

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

19.401

603

18.798

II. Credite bugetare

19.401

229

5.856

13.316

I. Credite de angajament

2.347

75

2.272

II. Credite bugetare

2.347

30

708

1.609

420

12.879

4.014

9.122

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

13.299

II. Credite bugetare

13.299

163

I. Credite de angajament

3.755

108

3.647

II. Credite bugetare

3.755

36

1.134

2.585

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 323

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

63

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1679
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii profesionale individuale a salariatilor PRAHOVA


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.747

874

873

II. Credite bugetare

1.747

60

109

1578

874

873

60

109

1578

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.747

II. Credite bugetare

1.747

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.747

874

873

II. Credite bugetare

1.747

60

109

1578

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.747

874

873

II. Credite bugetare

1.747

60

109

1578

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

1.747

874

873

II. Credite bugetare

1.747

60

109

1578

I. Credite de angajament

212

106

106

II. Credite bugetare

212

13

192

599

598

75

1080

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

1.197

II. Credite bugetare

1.197

42

I. Credite de angajament

338

169

169

II. Credite bugetare

338

11

21

306

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 324

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

64

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1681
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Promptitudine si performanta in institutia prefectului judetul TELEORMAN


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

103

103

II. Credite bugetare

103

103

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

103

103

II. Credite bugetare

103

103

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

103

103

II. Credite bugetare

103

103

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

103

103

II. Credite bugetare

103

103

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

103

103

II. Credite bugetare

103

103

I. Credite de angajament

13

13

II. Credite bugetare

13

13

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

501

501

II. Credite bugetare

501

501

I. Credite de angajament

17

17

II. Credite bugetare

17

17

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 325

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

65

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1685
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Modernizarea administratiei publice a judetului CONSTANTA - Retea judeteana de modernizari


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

728

728

II. Credite bugetare

728

728

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

728

728

II. Credite bugetare

728

728

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

728

728

II. Credite bugetare

728

728

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

728

728

II. Credite bugetare

728

728

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

728

728

II. Credite bugetare

728

728

I. Credite de angajament

89

89

II. Credite bugetare

89

89

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

501

501

II. Credite bugetare

501

501

I. Credite de angajament

138

138

II. Credite bugetare

138

138

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 326

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

66

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

1697

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Consolidarea capacitatii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhivare electronica,
management al documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

11.999

11.999

II. Credite bugetare

11.999

78

5.921

6.000

11.999

78

5.921

6.000

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

11.999

II. Credite bugetare

11.999

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

11.999

II. Credite bugetare

11.999

610156

11.999

78

5.921

6.000

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

11.999

II. Credite bugetare

11.999

61015602

11.999

78

5.921

6.000

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

11.999

11.999

II. Credite bugetare

11.999

78

5.921

6.000

I. Credite de angajament

1.451

1.451

II. Credite bugetare

1.451

716

726

6101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6101560202
I. Credite de angajament

8.226

8.226

II. Credite bugetare

8.226

54

4.059

4.113

I. Credite de angajament

2.322

2.322

II. Credite bugetare

2.322

15

1.146

1.161

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 327

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

67

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
1698
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem unitar de raportare a evenimentelor - IGJR


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

18.876

425

306

18.145

II. Credite bugetare

18.876

425

306

4.145

14.000

425

306

18.145

425

306

4.145

14.000

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

18.876

II. Credite bugetare

18.876

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

18.876

425

306

18.145

II. Credite bugetare

18.876

425

306

4.145

14.000

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

18.876

425

306

18.145

II. Credite bugetare

18.876

425

306

4.145

14.000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

18.876

425

306

18.145

II. Credite bugetare

18.876

425

306

4.145

14.000

I. Credite de angajament

2.283

51

37

2.195

II. Credite bugetare

2.283

51

37

501

1.694

292

209

12.439

2.842

9.597

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

12.940

II. Credite bugetare

12.940

292

209

I. Credite de angajament

3.653

82

60

3.511

II. Credite bugetare

3.653

82

60

802

2.709

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 328

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

68

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2806

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea colaborarii dintre Institutia Prefectului Judetul Calarasi, serviciile publice deconcentrate si
autoritatile administratiei publice locale, pe baza perfectionarii pregatirii profesionale a personalului utilizand
tehnologii de tip e-educatie
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

3.930

1.965

1.965

II. Credite bugetare

3.930

124

490

1.841

1475

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

3.930

1.965

1.965

II. Credite bugetare

3.930

124

490

1.841

1475

1.965

1.965

124

490

1.841

1475

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

3.930

II. Credite bugetare

3.930

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

3.930

II. Credite bugetare

3.930

51015602

1.965

1.965

124

490

1.841

1475

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

3.930

1.965

1.965

II. Credite bugetare

3.930

124

490

1.841

1475

I. Credite de angajament

482

241

241

II. Credite bugetare

482

15

60

226

181

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

2.728

1.364

1.364

II. Credite bugetare

2.728

82

340

1.282

1024

I. Credite de angajament

720

360

360

II. Credite bugetare

720

27

90

333

270

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 329

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

69

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2810

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Pilot system for environment data analysis and decisional support for emergency situations in the Blak sea
Basin Prefectura Constanta
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 330

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

70

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2811
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Multilingvism si performanta in administratia publica din judetul Covasna


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.377

673

704

II. Credite bugetare

1.377

147

1230

673

704

147

1230

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.377

II. Credite bugetare

1.377

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.377

673

704

II. Credite bugetare

1.377

147

1230

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.377

673

704

II. Credite bugetare

1.377

147

1230

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

1.377

673

704

II. Credite bugetare

1.377

147

1230

I. Credite de angajament

171

86

85

II. Credite bugetare

171

18

153

483

483

101

865

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

966

II. Credite bugetare

966

I. Credite de angajament

240

104

136

II. Credite bugetare

240

28

212

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 331

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

71

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2813
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Platforma comunicationala informatizata Prefectura Galati


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

2.667

2.476

191

II. Credite bugetare

2.667

200

545

715

1207

2.476

191

200

545

715

1207

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

2.667

II. Credite bugetare

2.667

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

2.667

2.476

191

II. Credite bugetare

2.667

200

545

715

1207

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

2.667

2.476

191

II. Credite bugetare

2.667

200

545

715

1207

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

2.667

2.476

191

II. Credite bugetare

2.667

200

545

715

1207

I. Credite de angajament

403

300

103

II. Credite bugetare

403

24

103

276

1.699

354

1207

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

1.699

II. Credite bugetare

1.699

138

I. Credite de angajament

565

477

88

II. Credite bugetare

565

38

88

439

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 332

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

72

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2814

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Eficientizarea Serviciilor Publice prin Accesabilitate si Informatizare ESPAI la Institutia Prefectului judetul
Giurgiu si serviciile publice deconcentrate
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

70

70

II. Credite bugetare

70

70

70

70

70

70

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

70

II. Credite bugetare

70

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

70

II. Credite bugetare

70

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

70

II. Credite bugetare

70

51015602

70

70

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

70

70

II. Credite bugetare

70

70

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

25

25

II. Credite bugetare

25

25

I. Credite de angajament

41

41

II. Credite bugetare

41

41

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 333

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

73

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2815
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Institutia Prefectului Maramures Institutie Europeana


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

1.042

521

521

II. Credite bugetare

1.042

32

269

741

521

521

32

269

741

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

1.042

II. Credite bugetare

1.042

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

1.042

521

521

II. Credite bugetare

1.042

32

269

741

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

1.042

521

521

II. Credite bugetare

1.042

32

269

741

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

1.042

521

521

II. Credite bugetare

1.042

32

269

741

I. Credite de angajament

126

63

63

II. Credite bugetare

126

42

80

357

357

180

512

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

714

II. Credite bugetare

714

22

I. Credite de angajament

202

101

101

II. Credite bugetare

202

47

149

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 334

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

74

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2817

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Servicii publice eficace si calitative la nivelul judetului Mures prin eliminarea barierelor administrative in
calea liberei circulatii Institutia Prefectului Judetul Mures
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

2.894

1.616

1.278

II. Credite bugetare

2.894

200

2694

1.616

1.278

200

2694

1.616

1.278

200

2694

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

2.894

II. Credite bugetare

2.894

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

2.894

II. Credite bugetare

2.894

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

2.894

II. Credite bugetare

2.894

51015602

1.616

1.278

200

2694

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

2.894

1.616

1.278

II. Credite bugetare

2.894

200

2694

I. Credite de angajament

357

198

159

II. Credite bugetare

357

30

327

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

2.019

1.120

899

II. Credite bugetare

2.019

140

1879

I. Credite de angajament

518

298

220

II. Credite bugetare

518

30

488

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 335

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

75

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2819

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice si promovarea informatiilor de interes public
orientate catre cetatenii judetului Suceava, prin modernizarea activitatii si proceselor de lucru din cadrul
Institutiei Prefectului judetul Suceava
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5.914

5.914

II. Credite bugetare

5.914

414

5500

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

5.914

5.914

II. Credite bugetare

5.914

414

5500

5.914

414

5500

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

5.914

II. Credite bugetare

5.914

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

5.914

II. Credite bugetare

5.914

51015602

5.914

414

5500

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

5.914

5.914

II. Credite bugetare

5.914

414

5500

I. Credite de angajament

716

716

II. Credite bugetare

716

51

665

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

4.054

4.054

II. Credite bugetare

4.054

283

3771

I. Credite de angajament

1.144

1.144

II. Credite bugetare

1.144

80

1064

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 336

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

76

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2820
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

EUSODI Europea Social Dialogue -Prefectura Suceava


15 Alte facilitati si instrumente postaderare

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

189

178

11

II. Credite bugetare

189

89

100

178

11

89

100

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

189

II. Credite bugetare

189

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

189

178

11

II. Credite bugetare

189

89

100

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

189

178

11

II. Credite bugetare

189

89

100

51015615

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament

189

178

11

II. Credite bugetare

189

89

100

I. Credite de angajament

40

29

11

II. Credite bugetare

40

10

30

112

52

5101561501

Finantarea nationala

5101561502

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

112

II. Credite bugetare

112

60

I. Credite de angajament

37

37

II. Credite bugetare

37

19

18

5101561503

Cheltuieli neeligibile

pag. 337

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

77

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2821
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Personal competent pentru o administratie moderna si eficienta Prefectura Teleorman


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

2.525

1.263

1.262

II. Credite bugetare

2.525

100

263

2162

1.263

1.262

100

263

2162

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

2.525

II. Credite bugetare

2.525

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

2.525

1.263

1.262

II. Credite bugetare

2.525

100

263

2162

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

2.525

1.263

1.262

II. Credite bugetare

2.525

100

263

2162

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

2.525

1.263

1.262

II. Credite bugetare

2.525

100

263

2162

I. Credite de angajament

329

165

164

II. Credite bugetare

329

13

34

282

931

931

194

1595

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

1.862

II. Credite bugetare

1.862

73

I. Credite de angajament

334

167

167

II. Credite bugetare

334

14

35

285

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 338

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

78

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2823
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Performanta si profesionalism in domeniul situatiilor de urgenta in jud Vaslui-Prefectura Vaslui


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

701

350

351

II. Credite bugetare

701

50

73

578

350

351

50

73

578

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

701

II. Credite bugetare

701

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

701

350

351

II. Credite bugetare

701

50

73

578

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

701

350

351

II. Credite bugetare

701

50

73

578

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

701

350

351

II. Credite bugetare

701

50

73

578

I. Credite de angajament

80

40

40

II. Credite bugetare

80

66

226

227

47

374

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

453

II. Credite bugetare

453

32

I. Credite de angajament

168

84

84

II. Credite bugetare

168

12

18

138

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 339

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

79

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2866
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publica (SIMIEOP) - DGMO


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

12.363

36

11.230

1.097

II. Credite bugetare

12.363

36

3.381

7.946

1.000

36

11.230

1.097

36

3.381

7.946

1.000

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

12.363

II. Credite bugetare

12.363

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

12.363

36

11.230

1.097

II. Credite bugetare

12.363

36

3.381

7.946

1.000

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

12.363

36

11.230

1.097

II. Credite bugetare

12.363

36

3.381

7.946

1.000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

12.363

36

11.230

1.097

II. Credite bugetare

12.363

36

3.381

7.946

1.000

I. Credite de angajament

1.496

1.358

133

II. Credite bugetare

1.496

409

961

121

24

7.698

752

5.447

685

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

8.474

II. Credite bugetare

8.474

24

2.318

I. Credite de angajament

2.393

2.174

212

II. Credite bugetare

2.393

654

1.538

194

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 340

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

80

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2869

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Modernizarea si integrarea aplicatiilor de software din cadrul ORI prin optimizarea Sistemului Informatic de
Management al Strainilor
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

16.963

380

12.100

4.483

II. Credite bugetare

16.963

380

12.100

4.483

380

12.100

4.483

380

12.100

4.483

380

12.100

4.483

380

12.100

4.483

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

16.963

II. Credite bugetare

16.963

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

16.963

II. Credite bugetare

16.963

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

16.963

II. Credite bugetare

16.963

61015602

380

12.100

4.483

380

12.100

4.483

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

16.963

380

12.100

4.483

II. Credite bugetare

16.963

380

12.100

4.483

I. Credite de angajament

1.998

47

1.409

542

II. Credite bugetare

1.998

47

1.409

542

6101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6101560202
I. Credite de angajament

11.318

265

7.985

3.068

II. Credite bugetare

11.318

265

7.985

3.068

I. Credite de angajament

3.647

68

2.706

873

II. Credite bugetare

3.647

68

2.706

873

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 341

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

81

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2872

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea capacitatii de formulare a politicilor publice, de reglementare si planificare strategica prin


realizarea unui sistem informatic integrat pentru gestiunea resurselor institutionale ale MAI (ERP) - DGCTI
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

22.828

117

20.528

2.183

II. Credite bugetare

22.828

117

8.120

14.591

117

20.528

2.183

117

8.120

14.591

117

20.528

2.183

117

8.120

14.591

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

22.828

II. Credite bugetare

22.828

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

22.828

II. Credite bugetare

22.828

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

22.828

II. Credite bugetare

22.828

61015602

117

20.528

2.183

117

8.120

14.591

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

22.828

117

20.528

2.183

II. Credite bugetare

22.828

117

8.120

14.591

I. Credite de angajament

2.770

14

2.483

273

II. Credite bugetare

2.770

14

982

1.774

6101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6101560202
I. Credite de angajament

15.695

80

14.072

1.543

II. Credite bugetare

15.695

80

5.566

10.049

I. Credite de angajament

4.363

23

3.973

367

II. Credite bugetare

4.363

23

1.572

2.768

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 342

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

82

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2876
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Sistem informatic pentru managementul situatiilor de criza - IGJR


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

21.007

13.000

8.007

II. Credite bugetare

21.007

1.645

5.362

14.000

13.000

8.007

1.645

5.362

14.000

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

21.007

II. Credite bugetare

21.007

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

21.007

13.000

8.007

II. Credite bugetare

21.007

1.645

5.362

14.000

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

21.007

13.000

8.007

II. Credite bugetare

21.007

1.645

5.362

14.000

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

21.007

13.000

8.007

II. Credite bugetare

21.007

1.645

5.362

14.000

I. Credite de angajament

2.542

1.573

969

II. Credite bugetare

2.542

200

648

1.694

8.911

5.488

3.676

9.597

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

14.399

II. Credite bugetare

14.399

1.126

I. Credite de angajament

4.066

2.516

1.550

II. Credite bugetare

4.066

319

1.038

2.709

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 343

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

83

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2877

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Instrumente Moderne de Management Electronic al Documentelor Interne si Activitatii din Teritoriu IMMEDIAT la DGIPI
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

20.984

376

19.327

1.281

II. Credite bugetare

20.984

376

62

5.150

15.396

376

19.327

1.281

376

62

5.150

15.396

376

19.327

1.281

376

62

5.150

15.396

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

20.984

II. Credite bugetare

20.984

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

20.984

II. Credite bugetare

20.984

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

20.984

II. Credite bugetare

20.984

61015602

376

19.327

1.281

376

62

5.150

15.396

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

20.984

376

19.327

1.281

II. Credite bugetare

20.984

376

62

5.150

15.396

I. Credite de angajament

2.541

50

2.339

152

II. Credite bugetare

2.541

50

623

1.860

6101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6101560202
I. Credite de angajament

14.399

275

13.247

877

II. Credite bugetare

14.399

275

41

3.530

10.553

I. Credite de angajament

4.044

51

3.741

252

II. Credite bugetare

4.044

51

13

997

2.983

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 344

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

84

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2883
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Management Informatizat al Fluxurilor Penale (MIFP) - IGPR


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

116

40

76

II. Credite bugetare

116

40

76

40

76

40

76

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

116

II. Credite bugetare

116

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

116

40

76

II. Credite bugetare

116

40

76

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

116

40

76

II. Credite bugetare

116

40

76

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

116

40

76

II. Credite bugetare

116

40

76

I. Credite de angajament

17

10

II. Credite bugetare

17

10

32

65

65

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

97

II. Credite bugetare

97

32

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 345

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

85

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2968

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice orientate catre cetatenii judetului Gorj si promovarea
potentialului turistic al judetului - Prefectura Gorj
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

3.056

661

2.395

II. Credite bugetare

3.056

140

2916

661

2.395

140

2916

661

2.395

140

2916

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

3.056

II. Credite bugetare

3.056

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

3.056

II. Credite bugetare

3.056

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

3.056

II. Credite bugetare

3.056

51015602

661

2.395

140

2916

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

3.056

661

2.395

II. Credite bugetare

3.056

140

2916

I. Credite de angajament

380

80

300

II. Credite bugetare

380

17

363

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

2.153

453

1.700

II. Credite bugetare

2.153

95

2058

I. Credite de angajament

523

128

395

II. Credite bugetare

523

28

495

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 346

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

86

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2985

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Imbunatatirea calitatii actului decizional in judetul Giurgiu - prin crearea de specialisti in politici publice si
planificare strategica-bugetara pe programe ICAD GIURGIU - Prefectura Giurgiu
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

2.587

1.293

1.294

II. Credite bugetare

2.587

171

270

2146

1.293

1.294

171

270

2146

1.293

1.294

171

270

2146

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

2.587

II. Credite bugetare

2.587

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

2.587

II. Credite bugetare

2.587

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

2.587

II. Credite bugetare

2.587

51015602

1.293

1.294

171

270

2146

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

2.587

1.293

1.294

II. Credite bugetare

2.587

171

270

2146

I. Credite de angajament

314

157

157

II. Credite bugetare

314

15

33

266

5101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560202
I. Credite de angajament

1.777

888

889

II. Credite bugetare

1.777

132

185

1460

I. Credite de angajament

496

248

248

II. Credite bugetare

496

24

52

420

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 347

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

87

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
2986
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Administratia publica brasoveana - structura eficienta si eficace - Prefectura Brasov


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

924

924

II. Credite bugetare

924

100

723

101

924

100

723

101

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

924

II. Credite bugetare

924

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

924

924

II. Credite bugetare

924

100

723

101

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

924

924

II. Credite bugetare

924

100

723

101

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

924

924

II. Credite bugetare

924

100

723

101

I. Credite de angajament

113

113

II. Credite bugetare

113

12

101

639

575

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

639

II. Credite bugetare

639

64

I. Credite de angajament

172

172

II. Credite bugetare

172

24

148

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 348

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

88

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
3057
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Serviicii publice de calitate europeana la nivelul judetului Giurgiu-Prefectura Giurgiu


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

4.797

4.797

II. Credite bugetare

4.797

149

4648

4.797

149

4648

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

4.797

II. Credite bugetare

4.797

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

4.797

4.797

II. Credite bugetare

4.797

149

4648

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

4.797

4.797

II. Credite bugetare

4.797

149

4648

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

4.797

4.797

II. Credite bugetare

4.797

149

4648

I. Credite de angajament

149

149

II. Credite bugetare

149

149

693

693

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

693

II. Credite bugetare

693

I. Credite de angajament

3.955

3.955

II. Credite bugetare

3.955

3955

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 349

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

89

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
3287
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Dezvoltarea capacitatii administrative a institutiilor din judetul Bihor SMIS 15613


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

512

292

220

II. Credite bugetare

512

292

47

173

292

220

292

47

173

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

512

II. Credite bugetare

512

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

512

292

220

II. Credite bugetare

512

292

47

173

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

512

292

220

II. Credite bugetare

512

292

47

173

51015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

512

292

220

II. Credite bugetare

512

292

47

173

I. Credite de angajament

70

38

32

II. Credite bugetare

70

38

25

214

181

38

143

5101560201

Finantarea nationala

5101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

395

II. Credite bugetare

395

214

I. Credite de angajament

47

40

II. Credite bugetare

47

40

5101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 350

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

90

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
3328
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Crearea si dezvoltarea unei retele de management a proiectelor cu specific antidrog


02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

6.717

67

6.650

II. Credite bugetare

6.717

67

4.000

2.650

67

6.650

67

4.000

2.650

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

6.717

II. Credite bugetare

6.717

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

6.717

67

6.650

II. Credite bugetare

6.717

67

4.000

2.650

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

6.717

67

6.650

II. Credite bugetare

6.717

67

4.000

2.650

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

6.717

67

6.650

II. Credite bugetare

6.717

67

4.000

2.650

I. Credite de angajament

850

842

II. Credite bugetare

850

484

358

46

4.766

2.742

2.024

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

4.812

II. Credite bugetare

4.812

46

I. Credite de angajament

1.055

13

1.042

II. Credite bugetare

1.055

13

774

268

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 351

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

91

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
3486
Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Implementarea unui sistem de aparare cibernetica la nivelul MAI prin DGIPI (CERT-INT)
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

22.174

154

22.020

II. Credite bugetare

22.174

124

5.813

16.237

154

22.020

124

5.813

16.237

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

22.174

II. Credite bugetare

22.174

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

22.174

154

22.020

II. Credite bugetare

22.174

124

5.813

16.237

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

22.174

154

22.020

II. Credite bugetare

22.174

124

5.813

16.237

61015602

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

22.174

154

22.020

II. Credite bugetare

22.174

124

5.813

16.237

I. Credite de angajament

2.683

20

2.663

II. Credite bugetare

2.683

16

703

1.964

104

15.095

3.985

11.131

6101560201

Finantarea nationala

6101560202

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

15.199

II. Credite bugetare

15.199

83

I. Credite de angajament

4.292

30

4.262

II. Credite bugetare

4.292

25

1.125

3.142

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 352

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

92

din

110

04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

3506

Fond de finantare:
5000

Valoarea
totala

- mii lei -

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Consolidarea capacitatii administrative a ORI prin implementarea sistemului integrat de management a


documentelor si imbunatatirea calitatii serviciilor
02 Fondul Social European (FSE)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

13.292

100

13.192

II. Credite bugetare

13.292

100

4.342

8.850

100

13.192

100

4.342

8.850

100

13.192

100

4.342

8.850

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

13.292

II. Credite bugetare

13.292

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

13.292

II. Credite bugetare

13.292

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

13.292

II. Credite bugetare

13.292

61015602

100

13.192

100

4.342

8.850

Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament

13.292

100

13.192

II. Credite bugetare

13.292

100

4.342

8.850

I. Credite de angajament

1.608

12

1.596

II. Credite bugetare

1.608

12

525

1.071

6101560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

6101560202
I. Credite de angajament

9.111

69

9.042

II. Credite bugetare

9.111

69

2.976

6.066

I. Credite de angajament

2.573

19

2.554

II. Credite bugetare

2.573

19

841

1.713

6101560203

Cheltuieli neeligibile

pag. 353

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

93

din

110

08 Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2822

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Cooperarea transfrontaliera in scopul dezvoltarii relatiilor existente si aprofundarii particularitatilor sociale


culturale si comerciale ale judetelor Caras Severin si Timis-Prefectura Timis
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

992

992

II. Credite bugetare

992

907

85

992

907

85

992

907

85

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

992

II. Credite bugetare

992

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

992

II. Credite bugetare

992

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

992

II. Credite bugetare

992

51015601

992

907

85

Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

I. Credite de angajament

992

992

II. Credite bugetare

992

907

85

I. Credite de angajament

82

82

II. Credite bugetare

82

82

5101560101

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101560102
I. Credite de angajament

464

464

II. Credite bugetare

464

379

85

I. Credite de angajament

446

446

II. Credite bugetare

446

446

5101560103

Cheltuieli neeligibile

pag. 354

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

94

din

110

08 Programul IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
3807
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Joint Management of the emergency situations in Romania Republic of Serbia cross border area
07 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

5.750

5.004

746

II. Credite bugetare

5.750

5.004

746

5.004

746

5.004

746

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

5.750

II. Credite bugetare

5.750

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

I. Credite de angajament

5.750

5.004

746

II. Credite bugetare

5.750

5.004

746

610156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

5.750

5.004

746

II. Credite bugetare

5.750

5.004

746

61015607

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)

I. Credite de angajament

5.750

5.004

746

II. Credite bugetare

5.750

5.004

746

I. Credite de angajament

717

605

112

II. Credite bugetare

717

605

112

3.430

634

3.430

634

6101560701

Finantarea nationala

6101560702

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

4.064

II. Credite bugetare

4.064

I. Credite de angajament

969

969

II. Credite bugetare

969

969

6101560703

Cheltuieli neeligibile

pag. 355

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

95

din

110

09 Programul Operational comun de cooperare in bazinul Marii Negre

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:

2809

Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Reducerea riscului de poluare marina cu hidrocarburi prin dezvoltarea modalitatilor de informare si


comunicare in Bazinul Marii Negre Prefectura Constanta
14 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

3.249

2.511

735

II. Credite bugetare

3.249

297

236

61

24

2628

2.511

735

297

236

61

24

2628

2.511

735

297

236

61

24

2628

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

3.249

II. Credite bugetare

3.249

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

3.249

II. Credite bugetare

3.249

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

3.249

II. Credite bugetare

3.249

51015615

2.511

735

297

236

61

24

2628

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament

3.249

2.511

735

II. Credite bugetare

3.249

297

236

61

24

2628

I. Credite de angajament

297

238

59

II. Credite bugetare

297

19

278

5101561501

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

5101561502
I. Credite de angajament

2.240

1.703

534

II. Credite bugetare

2.240

232

219

55

22

1709

I. Credite de angajament

712

570

142

II. Credite bugetare

712

46

17

641

5101561503

Cheltuieli neeligibile

pag. 356

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

96

din

110

09 Programul Operational comun de cooperare in bazinul Marii Negre

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
4432
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Prefectura Braila: Development of Outdoor adventure Tourism in Black Sea Region


08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

251

251

II. Credite bugetare

251

39

212

251

39

212

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

251

II. Credite bugetare

251

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

251

251

II. Credite bugetare

251

39

212

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

251

251

II. Credite bugetare

251

39

212

51015608

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)

I. Credite de angajament

251

251

II. Credite bugetare

251

39

212

I. Credite de angajament

22

22

II. Credite bugetare

22

18

201

31

170

5101560801

Finantarea nationala

5101560802

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

201

II. Credite bugetare

201

I. Credite de angajament

28

28

II. Credite bugetare

28

24

5101560803

Cheltuieli neeligibile

pag. 357

Anexa nr. 03

/ 19
Pag.

Ministerul Afacerilor Interne


Program/ facilitate/ instrument:

/ 23

97

din

110

09 Programul Operational comun de cooperare in bazinul Marii Negre

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar

FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de
Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
Denumirea si codul proiectului/
surse
de finantare

Proiectul:
4433
Fond de finantare:
5000

- mii lei -

Valoarea
totala

Realizari
pana in anul
2010

Realizari
2011

Executie
preliminata
2012

Program
2013

Estimari
2014

Estimari
2015

Estimari
2016

Anii urmatori

Prefectura Constanta: Utilizarea cursurilor de ape in stingerea incendiilor de padure


08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)

TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

2.397

2.397

II. Credite bugetare

2.397

521

92

153

63

1568

2.397

521

92

153

63

1568

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament

2.397

II. Credite bugetare

2.397

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

I. Credite de angajament

2.397

2.397

II. Credite bugetare

2.397

521

92

153

63

1568

510156

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE

I. Credite de angajament

2.397

2.397

II. Credite bugetare

2.397

521

92

153

63

1568

51015608

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)

I. Credite de angajament

2.397

2.397

II. Credite bugetare

2.397

521

92

153

63

1568

I. Credite de angajament

193

193

II. Credite bugetare

193

42

151

1.740

378

92

153

63

1054

5101560801

Finantarea nationala

5101560802

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

1.740

II. Credite bugetare