Sunteți pe pagina 1din 1

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

Nr.

Denumirea

Cantitatea

Data de livrare/Perioada de zile

crt. produsului

(U.M.)

calendaristice necesarã fiecãrei livrãri

1.

2.

.

Ofertant,

(semnãtura autorizatã)