Sunteți pe pagina 1din 2

OMEF 1969/2007 Reglementarile

contabile pentru persoanele juridice fara


scop patrimonial ACTUALIZAT 2010
Publicat 10 Jan 2011 | Actualizat 21 Oct 2014 | (0)
OMFP 1969/2007 ACTUALIZAT 2010
2011-01-01 Modificat prin OMFP nr. 2.869/2010 din 23 Decembrie 2010 pentru
modificarea si completarea unor reglementari contabile | ART. V din OMFP 2869/2010: n
Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007, trimiterea la Reglementarile
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in
anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 846 si 846 bis din 10 decembrie 2010, cu modificarile si completarile
ulterioare, se inlocuieste cu trimiterea la Reglementarile contabile conforme cu Directiva a
IV-a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 3.055/2009.
2008-01-01 Data intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2008
2007-12-10 Publicat in Monitorul Oficial nr. 846/10 dec. 2007
ORDINUL nr.1.969/2007 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor
contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial ACTUALIZAT 2010
n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si
completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 4 alin. (1) si (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:
ART. 1
(1) Se aproba Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial,
cuprinse in anexa nr. 1*) care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Reglementarile contabile prevazute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociatii, fundatii
sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte
religioase, precum si pentru alte persoane juridice infiintate in baza unor legi speciale, in
scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa
conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
(3) Reglementarile contabile prevazute la alin. (1) se refera in principal la activitatile fara
scop patrimonial, inclusiv activitatile cu destinatie speciala, desfasurate de catre persoanele
juridice fara scop patrimonial, si in subsidiar la activitatile economice desfasurate, potrivit
legii, de catre aceste persoane juridice. Pentru activitatile economice desfasurate, potrivit
legii, de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, aceste reglementari se
completeaza, dupa caz, cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 3.055/2009 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 , cu modificarile
si completarile ulterioare.
ART. 2
Se aproba Reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in

Share on
printfriendly

partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, cuprinse in anexa nr. 2*)
care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial de utilitate publica,
potrivit legii, sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari,
persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii, cu respectarea reglementarilor
contabile aplicabile persoanelor juridice fara scop patrimonial.
ART. 4
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
ART. 5
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.829/2003 privind aprobarea Reglementarilor
contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 66 si 66 bis din 27 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre
persoanele juridice fara scop lucrativ, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
20 din 15 ianuarie 2002;
orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
_________
*) Anexele nr. 1 si 2 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 bis
in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vanzari si relatii cu
publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica,
secretar de stat
Bucuresti, 9 noiembrie 2007.
Nr. 1.969.
ANEXA 1 Reglementari contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial Anexa1-OMFP-1969-2007-reglementari-contabile-ong-partida-dubla
ANEXA 2 Reglementari contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida
simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial Anexa-2-OMFP-1969-2007reglementari-contabile-ong-partida-simpla