Sunteți pe pagina 1din 3

Cand esti obligat sa emiti factura ?

4 situatii
Feb 12th, 2015 Comments Of

Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro


All Inclusive - 61% discount pentru toate cartile de specialitate - Click AICI

Potrivit art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, persoana impozabil trebuie s emit o factur ctre fiecare
beneficiar, n urmtoarele situaii:
a) pentru livrrile de bunuri sau prestrile de servicii efectuate;
b) pentru fiecare vnzare la distan pe care a efectuat-o;
c) pentru livrrile intracomunitare de bunuri efectuate astfel :
livrrile intracomunitare de bunuri ctre o persoan care i comunic furnizorului un cod valabil de
nregistrare n scopuri de TVA, atribuit de autoritile fiscale din alt stat membru, cu excepia livrrilor
intracomunitare efectuate de o ntreprindere mic, altele dect livrrile intracomunitare de mijloace de
transport noi si livrrilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile secondhand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti;
livrrile intracomunitare de mijloace de transport noi ctre un cumprtor care nu i comunic
furnizorului un cod valabil de nregistrare n scopuri de TVA;
livrrile intracomunitare de produse accizabile ctre o persoan impozabil sau ctre o persoan
juridic neimpozabil care nu i comunic furnizorului un cod valabil de nregistrare n scopuri de TVA,
n cazul n care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) i (5) sau art. 16 din
Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din 25 februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulaia
i controlul produselor supuse accizelor, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE)
nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia livrrilor
intracomunitare efectuate de o ntreprindere mic si livrrilor intracomunitare supuse regimului
special privind bunurile second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti;
d) pentru orice avans ncasat n legtur cu una dintre operaiunile menionate la lit. a) i b).
Exceptie : persoana impozabil nu are obligaia emiterii de facturi pentru operaiunile scutite fr
drept de deducere a taxei .

Care e diferenta dintre franciza si fransiza?


Feb 12th, 2015 Comments Of

Franciza sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice,
independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte
persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o
tehnologie sau un serviciu;

Fransiza partea din dauna ce urmeaza a fi suportata de catre asigurat. Ea apare in polita si poate fi
exprimata ca si valoare fixa sau relativa procent din suma asigurata sau din dauna.

Cele 3 conditii ce trebuie indeplinite de un mijloc fix


amortizabil
Feb 14th, 2015 Comments Of

Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro


All Inclusive - 61% discount pentru toate cartile de specialitate - Click AICI

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi
inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
b) are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in
patrimoniul contribuabilului;
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot
sau set, la determinarea amortizarii se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set. Pentru
componentele care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de
cea a activului rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componenta in parte.
Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune,
locatie de gestiune sau altele asemenea;
b) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca
imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea
rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum
si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata;
d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul
imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare,
prin majorarea valorii mijlocului fix;
e) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand
domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica;
f) amenajarile de terenuri.
Nu reprezinta active amortizabile:
a) terenurile, inclusiv cele impadurite;
b) tablourile si operele de arta;
c) fondul comercial;
d) lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;

e) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;


f) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;
g) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat
cele utilizate in scopul realizarii veniturilor.