Sunteți pe pagina 1din 9

PROTECTIA CONSUMATORULUI

1 Functiile protectiei consumatorului


2 Obiectivele programelor de protectie a consumatorilor
3 Organizarea procesului de protectie a consumatorilor
Intr-o societate libera pria vointa, putand fi liber cugetator si
intreprinzator, atat in ceea ce priveste organizarea activitatii sale lucrative,
cat si cu privire la cumpararea bunurilor pe care le poate plati sau
materializarea intentiilor privind satisfacerea nevoilor sale potrivit unor
prioritati pe care singur si le stabileste. Intreaga activitate comerciala se
bazeaza pe raporturi contractuale, negociabile si nu pe relatii de
constrangere sau dominare. Aceasta face necesar ca acolo unde respectivele
raporturi nu se deruleaza de la sine, intr-un asemenea cadru de loialitate,
unde se incearca anumite manipulari si orientari neomenoase sau chiar
constrangeri, societatea sa intervina pentru a asigura fluiditatea si
legalitatea derularii fenomenelor si apararea membrilor sai, indiferent de
partea in care acestia sunt situati in cadrul drepturilor respective.
Protectia consumatorului reprezinta un ansamblu de dispozitii privind
initiativa publica sau privata, destinat a asigura si ameliora continuu
respectarea intereselor consumatorilor.
1 Functiile protectiei consumatorului
Relatiile complexe dintre agentii economici care actioneaza intr-o
economie de piata genereaza aspecte extrem de eterogene referitoare la
probleme care pot forma obiectul unor programe de protectie a
consumatorului. Cele mai importante aspecte identificate ca prioritati in
acest domeniu sunt:
imbunatatirea consumului populatiei se realizeaza prin:
- asigurarea echilibrului fondului de marfuri cu fondul de cumparare al
populatiei;
- orientarea agentilor economici, prin facilitati economice si o politica
adecvata, spre intocmirea unor programe de productie privind
bunurile de consum;
- importarea unor bunuri de consum care sa intervina in cadrul
mecanismului de reglare a echilibrului dintre nevoi si resurse;
asigurarea unui sistem de preturi in concordanta cu cerintele pietei si
cu calitatea produselor prin:
- autonomie functionala a agentilor economici care-si vor adapta
productia la cerintele pietei;

- mentinerea unui volum de marfa la nivelul de echilibru al preturilor;


- crearea unor conditii din partea statului pentru ca procesul de
formare si de evolutie a preturilor sa aiba loc in conditiile unei
autonomii depline a agentilor economici;
- acordarea unor facilitati unor agenti economici implicati
tranzactiile externe, cu influente pozitive asupra pietei;

in

- crearea unui sistem flexibil si dinamic de compensare a urmarii


liberalizarii preturilor asupra puterii de cumparare a diferitelor
categorii de populatie;
- autorizarea participarii unor reprezentanti ai consumatorilor la
tratativele purtate intre agentii economici cu privire la stabilirea
diferitelor categorii de preturi;
organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori si
oferirea de protectie impotriva practicilor comerciale agresive astfel:
- informatii asupra produselor prezentate in cadrul pietei (natura
produsului, pretul acestuia, originea sa, provenienta, data limita de
consum, sisteme de ambalare si date asupra naturii si compozitiei
ambalajului, sisteme de depozitare si conservare etc.
- informatii asupra pietei (sistemul de relatii, intermediari implicati,
sistemele si nivelurile de preturi practicate, tipurile de servicii
asigurate, facilitati ce pot fi obtinute);
- informatii referitoare la circuitele de distributie (modul in care
publicul poate sa se adreseze firmelor care ii asigura cel mai bun
raport calitate-pret);
- informatii asupra propriilor nevoi (lamurirea publicului consumator
in legatura cu modul stiintific de interpretare, intelegere si
satisfacere a propriilor nevoi alimentare, informatia educationala,
destinata a cultiva gustul pentru frumos, pentru agreabil si placut,
informatiile cu privire la moda, informatia referitoare la comertul cu
carti si obiecte de arta);
In cadrul pietei informarea consumatorilor se asigura prin intermediul
publicitatii si al sistemului de etichetare. Cel mai adesea, insa publicitatea si
etichetarea au drept unic scop sporirea puternica a vanzarilor, inoculand
consumatorului, in mod agresiv, preferintele pentru produsul ce intereseaza
firma ofertanta. O asemenea situatie face ca informarea consumatorului sa
fie incompleta, imprecisa, neobiectiva, limitata si chiar inselatoare. Ca
urmare programele de protectie a consumatorilor trebuie sa asigure caile
de informare corecta asupra a ceea ce ofera piata si sa asigure cadrul unei
lupte deschise impotriva deformarii informatiei, a folosirii abuzive si a
agresivitatii acesteia.
2 Obiectivele programelor de protectie a consumatorilor

Necesitatea asigurarii protectiei sociale si natura deosebit de complexa


a relatiilor dintre ofertanti si consumatori a dus la crearea unor programe de
protectie a consumatorilor cu largi reverberatii asupra intregului sistem
economico-social.
Agresivitatea practicilor comerciale, impactul stanjenitor al unei publicitati
agresive, accentuarea artificiala a calitatii produselor, lansarea neintrerupta
de noi modele, cu sau fara justificare diverse practici specifice unor piete
monopoliste sau oligopoliste, supun consumatorii unui adevarat asediu.
Acestia incearca sa se apere prin crearea diverselor asociatii de aparare a
consumatorilor axate pe
o lupta neviolenta a consumatorilor printr-un pachet de actiuni de protectie.
Organizatia Natiunilor Unite a stabilit o serie de principii directoare
pentru protectia consumatorilor, menite sa asigure guvernelor tuturor tarilor
un cadru care sa poata fi folosit in elaborarea si consolidarea politicii si
legislatiei in domeniu. Cele mai importante obiective cuprinse in rezolutia
39/248 din aprilie 1985 sunt:
facilitarea producerii si
nevoilor consumatorilor;

distribuirii

de

produse

corespunzatoare

incurajarea eticii celor angajati in producerea si distribuirea bunurilor


de consum si serviciilor catre consumatori;
asigurarea tinerii sub control, prin intermediul organizatiilor nationale
si internationale, a practicilor comerciale abuzive care afecteaza
consumatorii;
promovarea unei cooperari internationale in domeniul protectiei
consumatorului;
incurajarea dezvoltarii conditiilor de piata, care sa asigure
consumatorilor o gama larga de produse, la preturi avantajoase
acestora;
stabilirea unui sistem de prioritati privind protectia consumatorilor din
fiecare tara, a circumstantelor economice si sociale specifice nivelului
de dezvoltare atins, precum si a nevoilor caracteristice populatiei
statului respectiv;
protectia consumatorilor fata de pericolele ce afecteaza sanatatea si
siguranta lor;
promovarea si protectia intereselor economice ale consumatorilor;
asigurarea accesului consumatorilor la informatiile corecte, care sa
permita acestora sa faca o alegere conforma dorintelor si necesitatilor
personale;
crearea unui sistem de educare a consumatorilor;

asigurarea posibilitatii unei despagubiri efective a consumatorilor in


cazul ivirii unor daune generate de produsele sau serviciile
achizitionate in cadrul pietei;
obligativitatea tuturor firmelor ofertante producatoare sau
comerciale de a se supune legilor si reglementarilor privind protectia
consumatorilor din toate tarile cu care au relatii de afaceri;
obligativitatea firmelor de a respecta prevederilor standardelor
internationale privind protectia consumatorilor;
crearea in fiecare tara a unor organisme corespunzatoare care sa
elaboreze si sa aplice, potrivit legilor proprii statului respectiv, o
politica de protectie a consumatorilor;
luarea in considerare, la elaborarea politicilor de protectie a
consumatorului, a potentialului pozitiv al universitatilor si institutelor
de cercetari publice sau private;
asigurarea libertatii cumparatorilor de a se organiza si a-si desemna
liderii care sa le exprime opiniile in procesele de luare a deciziilor care
sa le reglementeze interesele.
Pentru tarile care trec in aceasta perioada spre o economie de piata se
impun si alte obiective pentru protectia consumatorilor intre care enumeram:
obligarea statului de a asigura o pozitie dominanta a consumatorului
pe piata prin legi specifice si prin programe de protectie a
consumatorilor;
respectarea unui pachet de norme juridice legate de intregul proces
de comercializare si consum al marfurilor;
inlaturarea discriminarilor in asigurarea serviciilor catre consumatori;
inlocuirea raspunderii subiective a celui care ofera bunuri de consum
sau asigura diferite servicii, cu raspunderea obiectiva sau asa numita
raspundere pentru rezultate;
determinarea administratiei publice de a crea organe de stat
specializate, care sa vegheze, prin mijloace specifice, asupra modului
de respectare a drepturilor consumatorilor.
3 Organizarea procesului de protectie a consumatorilor
Protectia consumatorului trebuie organizata sub forma unui proces
complex, in care sa fie implicata atat puterea publica cat si consumatorul
insusi.
Interventia puterii publice se concretizeaza in:

asigurarea unei legislatii corespunzatoare care sa aiba in vedere


realitatile din fiecare tara, principiile de drept si practica juridica,
precum si o serie de prevederi ale acordurilor si conventiilor
internationale in materie de drept, practici comerciale si protectie a
consumatorului. Sunt interesante de retinut aspecte referitoare la:
-

mijloacele judiciare si parajudiciare;

costul actiunilor in justitie;

accesibilitatea actiunilor judiciare;

promovarea unor practici judiciare simplificate;

realizarea unui cadru legislativ si institutional pentru prevenirea


unor prejudicii in dauna consumatorilor;

controlul asupra modului in care se respecta procedurile legale si


hotararile judecatoresti reparatorii in favoarea consumatorilor.

Mijloacele judiciare presupun apelarea la un tribunal de natura civila sau


administrativa. Acestea au pentru consumator o serie de inconveniente
precum ar fi: costul excesiv al justitiei, formalismul procedural,
reparatiile tind sa fie doar individuale. Exista preocupari pentru
inlaturarea sau reducerea acestor inconveniente prin:
-

gruparea intr-un proces unic apararii intereselor convergente ale


mai multor consumatori care permite inlaturarea cauzelor
generatoare de daune si nemultumiri si reduce sarcina financiara a
fiecarui consumator daunat;

asigurarea unor posibilitati reale pentru fiecare consumator de a


avea acces la justitie pentru apararea drepturilor sale prin
proceduri simplificate si cheltuieli minime. Pentru inlaturarea
obstacolelor administrative si psihologice se are in vedere
posibilitatea functionarii unor birouri de asistenta juridica pe langa
diferitele institutii ale statului si formarea de specialisti in in astfel
de consultatii juridice;

crearea unor tribunale specializate pe probleme de protectie a


consumatorilor cu rol in controlul activitatii comerciale;

mijloacele parajudiciare sunt organizate de catre stat sau din


initiativa particulara si se situeaza in afara ordinului jurisdictional, in
afara tribunalelor. Sunt trei categorii de mijloace:
consultatiile juridice furnizate consumatorilor gratuit
sau la un pret derizoriu active in societatile americana si engleza;
organisme de protectie a consumatorilor care pot
exercita presiuni asupra ofertantilor, producatori sau consumatori.

Consumatorul lezat se poate adresa unor astfel de organisme, care


in cele mai multe cazuri dispun de mijloace suficient de eficace
pentru rezolvare, fara a mai fi necesara actiunea judiciara;
proceduri in afara tribunalelor realizate pe calea
negocierilor sau arbitrajului in structuri paritare, compuse atat din
consumatori cat si din ofertanti.

Cadrul de protectie a consumatorilor care poate fi atat national


cat si international. Se remarca aici marea diversitate a formelor de
protectie a consumatorului. Ca urmare a mondializarii economiei,
consumatorul, devenit un consumator international este mult mai
expus iar protectia juridica este mult mai greu de rezolvat. Armonizarea
acestor diversitati de abordare a protectiei consumatorilor implica
crearea unor organizatii internationale sub egida Consiliului Europei sau
Uniunii Europene care sa puna bazele unei jurisprudente internationale in
ceea ce priveste protectia consumatorilor.

Crearea unor institutii publice care sa vegheze asupra protectiei


consumatorilor. Cele mai importante institutii de protectie a
consumatorilor sunt:
departamente sau oficii de protectie a consumatorilor
care trebuie sa urmareasca corectitudinea comerciantilor;
-

departamente de preturi;

laboratoare centrale sau regionale de analiza;

servicii regionale
depistare a informatiilor;

de

anchete

economice

sau

de

organisme guvernamentale care pe langa obiectivele de


baza specifice sectorului in care activeaza au in sarcina si protectia
consumatorului (ministere sau departamente de comert care
raspund de modul de organizare a activitatii comerciale si de
corectitudinea personalului comercial, ministerele de agricultura
implicate cu sarcini in domeniul realizarii marfurilor alimentare,
securitatea alimentatiei si unele responsabilitati in ceea ce priveste
comertul cu alimente, ministerele sanatatii pentru medicamente si a
comertului cu medicamente, departamente ale mediului ecologic,
insarcinate cu supravegherea relatiilor consum-mediu.
Institute sau centre nationale de cercetare stiintifica
create in vederea acordarii asistentei de specialitate consumatorilor
(asigurarea unei informari oportune, prevenirea unor fenomene
necorespunzatoare sau a unor practici comerciale daunatoare
consumatorilor, elaborarea normelor generale de drept axate pe
solutionarea unor cazuri precum consumul anumitor produse,
publicitatea agresiva sau daunatoare, practicarea unor conditii de
vanzare necorespunzatoare, realizarea de incercari comparative,

analize si teste de laborator, observari si urmariri in procesul de


consum);
Oganizarea consumatorilor, ca forma proprie de protectie a drepturilor
acestora s-a realizat in urmatoarele forme:

Constituirea unor organizatii sau asociatii pe probleme generale


de protectie a consumatorilor in mai toate tarile lumii cu urmatoarele
atributii:
interventii pe langa organele
imbunatatirii, in interesul consumatorilor,
comercializarii produselor;

puterii in vederea
a productiei si a

actiuni directe sau in justitie vizand producatorii sau


distribuitorii cand se incalca legislatia;
veghearea
asupra
respectarii
consumatorilor, privind ajutorarea consumatorilor lezati;
depistarea
necorespunzatoare;
-

unor

produse

drepturilor

daunatoare

sau

sesizarea unor practici comerciale ilicite;

actionarea in justitie a tuturor ofertantilor care incalca


legile referitoare la protectia consumatorilor;
realizarea de publicatii proprii cu scopul stimularii si
dezvoltarii simtului critic al consumatorilor.

Constituirea unor consilii consultative de protectie a


consumatorilor care au in structura reprezentanti ai consumatorilor si
functioneaza pe langa anumite institutii sociale, organizatii obstesti.
Activitatea lor este centrata pe consilierea procesului de aprovizionare cu
marfuri si servicii precum si pe sondarea opiniei consumatorilor cu privire
la unele masuri si actiuni care urmeaza a fi intreprinse de societate, firme
producatoare sau firme comerciale;

Constituirea unor organizatii internationale de protectie a


consumatorilor independente sau pe langa diferite comunitati regionale.
Acestea au ca scop:
asigurarea unui sistem de asistenta si consiliere a
consumatorilor;
facilitarea reclamatiilor , arbitrajelor si reglementare
amiabila a litigiilor;
realizarea unei legislatii complete privind apararea in
justitie a consumatorilor;

crearea unei legislatii care sa permita aparitia si


implicarii asociatiilor consumatorilor in protectia drepturilor acestora;
promovarea principiului potrivit caruia orice consumator
are dreptul la o justa reparare a diferitelor pagube generate de
achizitionarea sau consumarea anumitor produse.
Marea mobilitate a consumatorilor, cresterea considerabila a activitatii
firmelor internationale, mondializarea pietelor interne, modificarile
intervenite in sistemul fluxurilor monetare, tendintele de apropiere a
prevederilor legislative si procedurilor vor face ca in viitor sa creasca rolul
organizatiilor
internationale
in
rezolvarea
problematicii
protectiei
consumatorilor european si mondial.

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova


Universitatea de Stat a Republicii Modova
Facultatea Drept

Referat
Functiile si obiectivele in domeniul protectiei consumatorilor

A realizat: Avasiloae Victor


Grupa 301

Chisinau 2015