Sunteți pe pagina 1din 82

Achizitie de servicii de de nregistrare sistematic a imobilelor n Sistemul Integrat de

Cadastru i Carte funciar n cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara


(PNCCF)

SECTIUNEA CAIET DE SARCINI

Aceasta seciune a Documentaiei de atribuire intitulata Caiet de sarcini include ansamblul


cerinelor pe baza crora fiecare Ofertant va elabora, in cadrul Ofertei sale, Propunerea Tehnica si
Propunerea Financiara. Aceasta seciune trebuie citita in corelaie cu toate celelalte seciuni din
prezenta Documentaie de Atribuire.
Pentru scopul prezentei seciuni a Documentaiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit paragraf din cadrul acestei seciuni si nespecificata in alt paragraf trebuie interpretata ca
fiind menionata in toate capitolele unde se considera de ctre Ofertant ca trebuia men ionata in
cadrul acestei seciuni a documentaiei de atribuire.
Este responsabilitatea Ofertantului devenit Contractant sa se asigure ca serviciile propuse de ctre
acesta in cadrul Propunerii Tehnice, ca rspuns la cerinele din Caietul de sarcini, urmeaz a fi
realizate intr-o succesiune logica si cronologica.
De asemenea, este responsabilitatea Ofertantului devenit Contractant sa se asigure ca serviciile
incluse de ctre acesta in cadrul Propunerii Tehnice si respectiv tarifele sale incluse in Propunerea
Financiara sunt corespunztoare pentru ndeplinirea tuturor cerinelor descrise in acest Caiet de
Sarcini si asigura respectarea legislaiei aplicabile.
Acest Caiet de Sarcini descrie cerinele minime referitoare la serviciile pe care Ofertantul devenit
Contractant trebuie sa le realizeze si modul de desfurare a acestora.
Este responsabilitatea Ofertantului Contractant sa respecte toate cerinele emise de autoritile
competente, in scopul executrii corespunztoare a obligaiilor sale contractuale.
Ofertantul devenit Contractant are ntreaga responsabilitate pentru ndeplinirea corecta a tuturor
activitilor descrise in prezentul Caiet de Sarcini.
Prin depunerea Ofertei sale, Ofertantul accepta ca a inteles si considera suficiente cerinele acestui
Caiet de sarcini, astfel incat Propunerea sa Tehnica si Financiara sa rspund cerinelor autoritatii
contractante.
Ofertantii sunt atentionati asupra urmatoarelor modificari aduse specificatiilor tehnice, care fac
obiectul aprobarii prin ordin cu caracter normativ, al directorului general al ANCPI:
1) In capitolul 3.3.5 - ntocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, subcapitolul 3.3.5.2
Livrabile, paragrafele avand continutul: Pentru generarea fiierelor cgxml Prestatorul i poate
dezvolta propria aplicaie sau poate utiliza aplicaia pus la dispoziie de ANCPI. Aplicaia are la
baz aceleai principii de funcionare ca i aplicaia de generare a fiierelor cpxml utilizat n
cadastrul sporadic.
Dup semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziia Prestatorului un fiier .xsd coninnd
schema fiierului cgxml, Manualul aplicaiei WebCadgen i al aplicaiei de generare a fiierelor
cgxml,

se nlocuiesc cu un paragraf nou care are urmtorul coninut : Pentru generarea fiierelor cgxml
Prestatorul i va dezvolta propria aplicaie. Dup semnarea contractului, ANCPI pune la
dispoziia Prestatorului un fiier .xsd coninnd schema fiierului cgxml i Manualul aplicaiei
WebCadgen.
2) n Capitolul 3.3.5 - ntocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, subcapitolul 3.3.5.2
Livrabile, se introduce un paragraf nou, care are urmtorul coninut:
Raportul de monitorizare a participrii grupurilor vulnerabile la lucrrile de cadastru sistematic
conine cel puin urmtoarele informaii:
-

categoriile de persoane aparinnd grupurilor vulnerabile identificate n cadrul lucrrilor de


cadastru sistematic, numrul acestora pe categorii de persoane vulnerabile, iar acolo unde
dac este posibil se prezint lista cu datele de identificare a acestora;

localizarea geografic a comunitilor informale de romi, numrul de gospodrii i


numrul de persoane din comunitate, existena ori inexistena actelor de identitate i/ sau a
actelor de proprietate, alte informaii considerate relevante pentru aceste grupuri de
persoane;

gradul de participare a persoanelor vulnerabile la lucrrile de cadastru sistematic, n toate


etapele lucrrilor: n campania de informare public local, n realizarea interviurilor la
teren, colectarea actelor de proprietate, etc.

Specificaii tehnice pentru


Lucrri de nregistrare sistematic a imobilelor n
Sistemul Integrat de Cadastru i Carte funciar,
coninute n documentaiile de atribuire a contractelor pentru lucrri de cadastru

CUPRINS

1.

DATE GENERALE.................................................................................................................6
1.1 DEFINIREA LUCRRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU...........................................................6
1.2 PRINCIPIILE LUCRRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU..........................................................9
1.3 ASPECTE SOCIALE CU INCIDEN N DESFURAREA LUCRRILOR SISTEMATICE DE
CADASTRU......................................................................................................................................9
1.4 PRINCIPALELE ETAPE ALE LUCRRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU..................................10

2.

OBIECTIVUL LUCRRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU.................................12


2.1 OBIECTIVUL LUCRRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU.......................................................12
2.2 INFORMAII GENERALE NECESARE REALIZRII LUCRRILOR DE CADASTRU SISTEMATIC...12

3.

ETAPELE DE REALIZARE A LUCRRILOR................................................................13


3.1 CAMPANIA DE INFORMARE PUBLIC....................................................................................13
3.2 LUCRRI PRELIMINARE........................................................................................................17
3.2.1 Organizarea lucrrilor sistematice de cadastru........................................................17
3.2.2 Studiul datelor analogice i digitale preluate de la Achizitor...................................17
3.2.3 Recunoaterea terenului............................................................................................18
3.2.4 Realizarea raportului preliminar...............................................................................18
3.3 DERULAREA LUCRRILOR DE SPECIALITATE........................................................................21
3.3.1 Determinarea tarlalelor, cvartalelor i sectoarelor cadastrale.................................21
3.3.2 Identificarea limitelor imobilelor...............................................................................22
3.3.2.1 Stabilirea limitelor imobilelor situate n intravilan..................................................23
3.3.2.2 Stabilirea limitelor imobilelor situate n extravilan.................................................23
3.3.3 Pregtirea fiei de date a imobilului..........................................................................24
3.3.4 Identificarea deintorilor i colectarea actelor........................................................24
3.3.4.1 Identificarea deintorilor........................................................................................24
3.3.4.2 Colectarea actelor....................................................................................................26
3.3.4.3 Procedura prin care se constat c posesorul este considerat proprietar.................28
3.3.5 ntocmirea documentelor tehnice ale cadastrului....................................................30
3.3.5.1 Structura de directoare folosit la predarea datelor la OCPI...................................30
3.3.5.2 Livrabile..................................................................................................................30
3.3.5.3 Tiprirea documentelor tehnice...............................................................................34
3.4 RECEPIA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI....................................................35
3.4.1 Recepia documentelor tehnice ale cadastrului copie spre publicare...................36
3.4.2 Recepia documentelor tehnice ale cadastrului copie final.................................38
3.5 PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI................................................40
3.6 PRIMIREA I SOLUIONAREA CERERILOR DE RECTIFICARE I A CONTESTAIILOR CU PRIVIRE
LA CALITATEA DE POSESOR ..........................................................................................................41
3.7 ACTUALIZAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI...........................................42
3.8 DESCHIDEREA CRILOR FUNCIARE....................................................................................43
3.9 NCHEIEREA LUCRRILOR TEHNICE DE CADASTRU..............................................................43

4.

ANEXE LA SPECIFICAIILE TEHNICE........................................................................43


ANEXA NR.1 - DATE GENERALE.............................................................................................44
ANEXA NR.2 - REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR...............................................45
5

ANEXA NR.3 - OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE


PROPRIETATE, AL POSESORILOR I AL ALTOR DEINTORI.......................................50
ANEXA NR.4 - FIA DE DATE A IMOBILULUI.......................................................................51
ANEXA NR.5 - DATE CAMPANIE DE INFORMARE PUBLIC LOCAL............................52
ANEXA NR.6 - STRUCTURA FIIERELOR PENTRU PREDARE...........................................53
ANEXA NR.7 - PLANUL CADASTRAL.....................................................................................59
ANEXA NR.8 - STRUCTURA I DESCRIEREA CMPURILOR FIIERULUI CGXML.......63
ANEXA NR.9 ANGAJAMENTUL PRIMARULUI...................................................................71
ANEXA NR.10 - MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL.....72
ANEXA NR.11 - GRAFICUL DE ACTIVITI..........................................................................73
ANEXA NR.12 - FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE....................................................74
ANEXA NR.13 - FORMULAR CONTESTAIE..........................................................................75
ANEXA NR.14 - FORMULAR PROCES VERBAL SOLUIONARE CERERE DE
RECTIFICARE...........................................................................................................................76
ANEXA NR.15 - FORMULAR PROCES VERBAL SOLUIONARE CONTESTAIE............77
ANEXA NR.16 - ANGAJAMENT DE CONFIDENIALITATE.................................................78

Abrevieri, definiii, acronime


Achizitor
ANCPI
BI
Birou teritorial
CF
Cgxm

Autoritatea contractant
Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar
Buletin de Identitate
Birou de cadastru i publicitate imobiliar
Carte Funciar
Structura XML definit de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice i
juridice (textuale i grafice) aferente imobilelor, utilizat n realizarea

CI
CNP
Contract

cadastrului sistematic
Carte de Identitate
Cod Numeric Personal
Atunci cnd nu este precizat altfel, termenul contract folosit n cadrul
prezentelor specificaii tehnice face referire la contractul ncheiat ntre
Achizitor i Prestator n scopul realizrii lucrrilor de nregistrare
sistematic a imobilelor n sistemul integrat de cadastru i carte funciar.
Pentru lucrrile sistematice de cadastru, n sensul prevederilor Ordonanei
de Urgen nr. 34/2006, republicat, cu modificrile i completrile

CUI
DDAPT

ulterioare, ntre Prestator i Achizitor se ncheie contracte de servicii.


Cod Unic de nregistrare
Aplicaia de management pentru titlurile de proprietate care conine
informaii textuale preluate din titlurile de proprietate emise n baza legilor

Documente tehnice
HG
ID

proprietii
Documentele tehnice ale cadastrului
Hotrrea Guvernului
Identificatorul atribuit imobilului de ctre Prestator n cadrul lucrrilor
sistematice de cadastru. Acesta este unic la nivelul UAT i reprezint
identificatorul sub care se regsete imobilul pe tot parcursul realizrii

Lege

lucrrilor sistematice de cadastru


Legea cadastrului i a publicitii imobiliare, nr.7/1996, republicat, cu

Nr. cad
Nr. top
OCPI
PAD

modificrile i completrile ulterioare


Numr cadastral
Numr topografic
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar
Documentaia cadastral ntocmit pentru un singur imobil, cu atribuirea

Prestator
UAT
UI

unui singur numr cadastral, conform Legii nr. 7/1996, republicat


Operatorul economic
Unitatea administrativ-teritorial
Unitatea individual din construciile de tip condominiu

1.

DATE GENERALE

1.1 Definirea lucrrilor sistematice de cadastru


Lucrrile sistematice de cadastru reprezint:
-

Identificarea, msurarea, descrierea i nregistrarea imobilelor n documentele tehnice,


reprezentarea acestora pe planuri cadastrale i stocarea datelor pe suporturi informatice;

Identificarea proprietarilor, a posesorilor i a altor deintori de imobile, n vederea


nscrierii n cartea funciar;

Afiarea public a rezultatelor obinute n urma executrii lucrrilor sistematice de


cadastru, rectificarea erorilor semnalate de ctre deintori i deschiderea noilor cri
funciare.

Cadastrul determin poziia limitelor imobilelor nvecinate, pe baz de msurtori.


Cartea funciar cuprinde descrierea imobilelor i nscrierile referitoare la drepturile reale
imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice n legtur cu imobilele.
Prin imobil se nelege terenul cu sau fr construcii, de pe teritoriul unei uniti administrativteritoriale, care aparine unuia sau mai multor proprietari i se identific printr-un numr cadastral
unic.
Realizarea lucrrilor sistematice de cadastru reprezint nu doar un proces de cartografiere a
imobilelor ci i stabilirea drepturilor de proprietate, a altor drepturi reale ori a posesiei, n baza
actelor juridice colectate n vederea nscrierii n cartea funciar a acestor drepturi.
Procesul necesit o interaciune permanent a Prestatorului cu cetenii, att la domiciliul acestora
ct i n teren. n cadrul lucrrilor sistematice de cadastru, Prestatorul preia informaiile de ordin
juridic n vederea:
-

identificrii deintorilor tuturor imobilelor;

nscrierii n cartea funciar a dreptului de proprietate, a altor drepturi reale i a posesiei, n


baza actelor translative, constitutive sau declarative de drepturi, precum i n temeiul
nscrisurilor care atest exercitarea posesiei. De asemenea, se nscriu i alte acte i fapte
juridice prevzute de lege, care au legtur cu imobilul.

Prin deintor de imobil, se nelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale
asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor.
Realizarea lucrrilor sistematice de cadastru privete toi deintorii de imobile dintr-o unitate
administrativ-teritorial/sector cadastral. Acest fapt presupune participarea efectiv a deintorilor
8

la acest proces, prin implicarea n activitile care se desfoar n teren precum i n etapa de
publicare a rezultatelor.
Astfel, cetenii trebuie s colaboreze cu echipele care culeg datele din teren, prin furnizarea
informaiilor privitoare la identificarea imobilelor pe care le dein, indicarea limitelor acestora,
prezentarea actelor juridice care le atest drepturile asupra imobilelor.
n etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deintorii imobilelor s consulte i s
analizeze documentele publicate i s se pronune asupra corectitudinii informaiilor prezentate.
Instituii implicate
n desfurarea lucrrilor sistematice de cadastru sunt implicate autoriti cu rol n implementarea
acestui proces i autoriti care contribuie la realizarea acestuia, prin prisma atribuiilor legale pe
care le au.
Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar este autoritatea responsabil pentru
realizarea strategiei de implementare a Programului naional de cadastru i carte funciar, denumit
n continuare Programul Naional, program ce are ca scop eliberarea certificatelor pentru
nscrierea n cartea funciar a posesorilor ca proprietari i, dup caz, dezbaterea succesiunilor,
ntocmirea documentaiilor cadastrale i nregistrarea gratuit a imobilelor n sistemul integrat de
cadastru i carte funciar.
n vederea realizrii Programului Naional, ANCPI ncheie n condiiile legii protocoale de
colaborare cu entitile care au resurse financiare pentru realizarea programului.
De asemenea, ANCPI avizeaz pentru conformitate cu reglementrile specifice, Specificaiile
tehnice coninute n documentaiile de atribuire a contractelor de lucrri de specialitate, n
condiiile legii.
Oficiile de Cadastru i Publicitate Imobiliar particip la desfurarea lucrrilor sistematice de
cadastru. n acest sens, recepioneaz documentele tehnice ntocmite de ctre Prestatori,
organizeaz mpreun cu primria publicarea documentelor tehnice, particip prin reprezentani
desemnai la soluionarea cererilor de rectificare sau a contestaiilor cu privire la calitatea de
posesor, formulate n urma publicrii documentelor tehnice.
De asemenea, OCPI solicit notarului public, n baza documentelor prevzute de Lege, eliberarea
certificatului pentru nscrierea n cartea funciar a posesorului ca proprietar i sesizeaz camera
notarilor publici cu privire la succesiunile nedezbtute.

Prin biroul de cadastru i publicitate imobiliar n evidena cruia se afl unitatea administrativteritorial, OCPI realizeaz deschiderea crilor funciare i asigur comunicarea documentelor
rezultate n urma nregistrrii imobilelor n sistemul integrat de cadastru i carte funciar.
Primria n raza creia sunt situate imobilele care fac obiectul lucrrilor sistematice de cadastru,
contribuie prin intermediul primarului i a compartimentelor de specialitate din primrie, la buna
desfurare a acestora.
Conform Legii nr.7/1996, a cadastrului i publicitii imobiliare, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, primarul unitii administrativ-teritoriale, are obligaia s ntiineze prin
orice mijloc de publicitate pe deintorii imobilelor cu privire la obligaiile pe care acetia le au n
desfurarea lucrrilor sistematice de cadastru i anume: s permit accesul pe proprietate a
reprezentanilor Prestatorului n vederea executrii msurtorilor, s prezinte actele de proprietate
echipelor care realizeaz interviurile, s participe la identificarea limitelor imobilelor, s verifice
informaiile privitoare la imobilele pe care le dein, n etapa de publicare a rezultatelor.
Primarul unitii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de
specialitate al acestuia, particip la identificarea proprietarilor, posesorilor sau a altor deintori ai
imobilelor i pune la dispoziia Prestatorului informaiile i evidenele deinute de primrie, prin
eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrrii sistematice de cadastru.
Conform Legii, primarul contrasemneaz documentele tehnice cadastrale, anterior recepionrii
lor de ctre OCPI, n vederea nsuirii tuturor datelor cu privire la terenuri i construcii i pentru
eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative.
Potrivit Legii, secretarul primriei comunic camerei notarilor publici n a crei circumscripie
teritorial defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale
n vederea dezbaterii succesiunilor nedeschise i eliberarea certificatului de motenitor ori de
legatar, dup caz.
Prefectura n raza creia sunt situate unitile administrativ-teritoriale pe al cror teritoriu se
desfoar lucrrile sistematice de cadastru colaboreaz la realizarea lucrrilor. n calitate de
reprezentant al Guvernului n teritoriu, prefectul are atribuii de a asigura realizarea la nivelul
judeului a obiectivelor de interes naional i de ndeplinire a obiectivelor prevzute n Programul
Naional.

10

1.2 Principiile lucrrilor sistematice de cadastru


-

Principiul nregistrrii gratuite a imobilelor. nregistrarea n sistemul integrat de cadastru i


carte funciar a imobilelor identificate se face n mod gratuit, de ctre autoritile desemnate n
acest scop.

Principiul nregistrrii tuturor imobilelor proprietate public sau privat a unitilor


administrativ-teritoriale.

Principiul nregistrrii n mas a proprietilor, conform realitii din teren.

Principiul oficialitii lucrrilor sistematice de cadastru. Acest proces se desfoar din oficiu,
n conformitate cu prevederile Legii.

Modificrile legislaiei din domeniul cadastrului i a publicitii imobiliare care au legtur cu


desfurarea lucrrilor sistematice de cadastru, se aplic de la data intrrii n vigoare a
respectivelor reglementri.
nceperea lucrrilor sistematice de cadastru se stabilete prin ordinul directorului general al
ANCPI, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I i cuprinde identificarea unitii
administrativ-teritoriale i a sectorului sau, dup caz, a sectoarelor cadastrale n care se
desfoar lucrrile.

1.3 Aspecte sociale cu inciden n desfurarea lucrrilor sistematice de cadastru


n cadrul comunitilor din teritoriile care fac obiectul lucrrilor sistematice de cadastru, pot exista
persoane care datorit strii de sntate sau situaiei civile, ar putea fi mpiedicate n exprimarea
drepturilor privitoare la imobilele pe care le dein.
Categoriile de persoane avute n vedere sunt:
-

persoanele cu dizabiliti;

persoanele analfabete;

persoanele n vrst care nu se pot deplasa, sau prezint dizabiliti de vorbire, vedere, auz;

vduvele i femeile singure;

romii prin prisma:


-

lipsei actelor de identitate,

lipsei actelor de proprietate,

lipsei certificatelor de cstorie ca urmare a cstoriilor cutumiare,

minorii;

persoanele din categoria minoritilor etnice care nu cunosc limba romn;

persoanele puse sub interdicie;


11

persoanele condamnate la pedepse privative de libertate;

persoane cu documente incomplete sau neactualizate referitoare la proprietate;

persoane care dein imobile n zona respectiv dar care locuiesc n alt parte a rii sau n
strintate.

Prestatorul trebuie s acorde pe parcursul realizrii lucrrilor sistematice de cadastru o atenie


deosebit categoriilor menionate mai sus. n acest sens, Prestatorul coopereaz cu primria pentru
a asigura participarea la lucrri a persoanelor aparinnd grupurilor vulnerabile.

1.4 Principalele etape ale lucrrilor sistematice de cadastru


Conform Legii, etapele lucrrilor sistematice de cadastru sunt:
a) Organizarea i desfurarea campaniei de informare public, la nivel naional i local
avnd ca scop ntiinarea cetenilor cu privire la nceperea lucrrilor sistematice de
cadastru;
b) Realizarea lucrrilor premergtoare cadastrului: identificarea limitelor UAT, stabilirea
sectoarelor cadastrale, analizarea i integrarea informaiilor preluate de la OCPI, primrie
sau alte instituii i autoriti publice, ori din alte surse;
c) Derularea lucrrilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren avnd ca scop
identificarea amplasamentelor imobilelor, realizarea msurtorilor cadastrale, identificarea
deintorilor legali ai imobilelor i colectarea actelor juridice;
d) Sesizarea camerei notarilor publici de ctre oficiul teritorial, n cazul succesiunilor
nedezbtute, n vederea repartizrii cauzei succesorale notarului public competent;
e) Actualizarea informaiilor culese din teren cu cele din nregistrarea sporadic i
ntocmirea documentelor tehnice cadastrale;
f) Recepia documentelor tehnice cadastrale de ctre OCPI;
g) Publicarea i afiarea, n condiiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
h) nregistrarea i soluionarea contestaiilor privind calitatea de posesor i a cererilor de
rectificare a documentelor tehnice cadastrale publicate;
i) Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, n urma soluionrii cererilor de
rectificare, a contestaiilor cu privire la calitatea de posesor i ca urmare a integrrii
lucrrilor sporadice nregistrate n perioada de publicare;
j) Eliberarea de ctre notarul public a certificatelor pentru nscrierea n cartea funciar
a posesorilor ca proprietari ori a ncheierilor de respingere a emiterii acestor certificate;
k) nchiderea lucrrilor sistematice de cadastru, n vederea nscrierii n cartea funciar;
12

l) Deschiderea noilor cri funciare;


m) nchiderea vechilor evidene, prin ordin al directorului general al ANCPI, publicat n
Monitorul Oficial;
n) Comunicarea ncheierii de nscriere, a extrasului de carte funciar pentru informare i a
extrasului din noul plan cadastral;
o) Arhivarea documentelor care stau la baza nregistrrii imobilelor n cadastru i n cartea
funciar.

13

2.

OBIECTIVUL LUCRRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU

2.1 Obiectivul lucrrilor sistematice de cadastru


Obiectivul lucrrilor sistematice de cadastru l constituie nregistrarea n sistemul integrat de
cadastru i carte funciar a imobilelor de pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale/sectorului
cadastral.
Identificarea imobilelor i a deintorilor se realizeaz prin integrarea datelor obinute n urma
realizrii interviurilor la teren, cu datele preluate de la OCPI, primrii sau alte instituii ori alte
surse.
La finalizarea lucrrilor sistematice de cadastru se ntocmesc documentele tehnice ale cadastrului
(denumite n Lege i documente tehnice cadastrale). Documentele tehnice ale cadastrului sunt:
registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr.2), opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de
proprietate, al posesorilor i al altor deintori (Anexa nr.3),
planul cadastral (Anexa nr.7).

2.2 Informaii generale necesare realizrii lucrrilor de cadastru sistematic


Informaiile i datele necesare realizrii lucrrilor de nregistrare sistematic a imobilelor n
cadastru i n cartea funciar, sunt puse la dispoziia Prestatorului de ctre Achizitor, conform
prevederilor legale. Aceste informaii sunt prezentate n Anexa nr.1 - Date generale.
Primria unitii administrativ-teritoriale furnizeaz Prestatorului informaiile pe care le deine cu
privire la imobile i deintori, n conformitate cu prevederile art. 12 alin.(8) al Legii.
Conform Legii, autoritile i instituiile publice au obligaia de a pune la dispoziia ANCPI,
gratuit, datele, informaiile i copiile certificate ale documentelor privitoare la imobilele pe care
acestea le dein, n vederea desfurrii lucrrilor sistematice de cadastru i nscrierea acestor
imobile n cartea funciar.
n vederea evalurii realiste a complexitii contractului, operatorii economici pot vizita arhivele
din cadrul oficiilor de cadastru i publicitate imobiliar i pot stabili ntlniri cu reprezentanii
instituiilor implicate n proiect, anterior depunerii ofertei.

14

3.

ETAPELE DE REALIZARE A LUCRRILOR

3.1 Campania de informare public


n cadrul campaniei de informare public sunt aduse la cunotina cetenilor beneficiile realizrii
lucrrilor sistematice de cadastru i modul n care deintorii imobilelor din zona respectiv sunt
implicai n desfurarea lucrrilor.
Campania de informare public la nivel local este responsabilitatea Prestatorului.
n cazul lucrrilor sistematice de cadastru unde ANCPI este autoritatea contractant, n sprijinul
campaniei publicitare locale se desfoar i o campanie de informare la nivel naional care este
responsabilitatea Achizitorului.
n cadrul campaniei de informare public local Prestatorul realizeaz:
a) analiza situaiei la nivelul UAT/sectorului cadastral n ceea ce privete particularitile locale
din punctul de vedere al nevoilor de informare.
n acest sens, Prestatorul evalueaz condiiile i cerinele executrii unei campanii de informare
public local care s sprijine derularea lucrrilor sistematice de cadastru.
Prestatorul analizeaz att potenialele elemente de suport cum ar fi: disponibilitatea autoritilor
locale pentru sprijinirea campaniei de informare, participarea la evenimente de informare a
cetenilor, alocarea de spaii publice pentru afiarea materialelor de promovare, alte evenimente
ajuttoare (formatori de opinie care pot fi implicai n campanie: preot, nvtor, organizaii
neguvernamentale) ct i poteniale riscuri care trebuie avute n vedere pentru buna desfurare a
campaniei publicitare locale (grupuri sociale vulnerabile, etnici romi, persoane cu handicap, etc.).
Aceast parte de analiz se finalizeaz cu Raportul de analiz privind condiiile de derulare
a campaniei de informare local i Planul de aciune aferent, care se integreaz n
Raportul preliminar (Livrarea nr.1). n Planul de aciune se precizeaz locaiile punctelor de
informare i programul de funcionare a acestora.
b) implementarea campaniei de informare public local
Campania de informare public local se desfoar n dou etape. Prima etap se deruleaz n
perioada desfurrii lucrrilor de teren, iar a doua etap se realizeaz n perioada de pregtire a
publicrii documentelor tehnice i n cea de publicare a acestora.
Prestatorul are urmtoarele responsabiliti:
15

organizeaz i coordoneaz campania de informare la nivel local;

tiprete i distribuie materialele informaionale (pliante, postere). Dup semnarea


contractului, ANCPI pune la dispoziia Prestatorului modelul materialelor informaionale.
Cantitile privind materialele informaionale i caracteristicile tehnice ale acestora sunt
prevzute n Anexa nr.5. Pe perioada implementrii contractului, modelul materialelor
informaionale poate suporta modificri, ca mesaj sau coninut grafic, dar caracteristicile
tehnice rmn aceleai. nainte de tiprire, Prestatorul are obligaia de a prezenta modelul
final al materialelor publicitare, n format digital, n vederea aprobrii acestora de ctre
Achizitor. Prestatorul are obligaia de a distribui pliantele i de a afia posterele n locuri
vizibile (primrie, cmin cultural, biseric, coal, dispensar, pot, etc.) n termen de dou
sptmni de la nceperea lucrrilor de specialitate.

organizeaz cel puin dou runde de ntlniri de informare n fiecare sat al UAT (dac lucrarea
se desfoar la nivelul ntregului UAT). n cazul n care, prin contract este stabilit faptul c
lucrrile se desfoar n anumite sectoare cadastrale, numrul ntlnirilor de informare poate
fi modificat, cu acordul Achizitorului.
Prima rund de ntlniri se organizeaz naintea nceperii lucrrilor de teren, iar a doua rund
n perioada de pregtire a documentelor tehnice ale cadastrului n vederea publicrii. De
asemenea, separat, se organizeaz ntlniri de informare pentru grupurile vulnerabile specifice
(etnici romi, alte minoriti).
Aceste ntlniri de informare trebuie organizate ntr-un cadru care s asigure un maxim de
impact, n funcie de particularitile fiecrei comune, innd cont de locaie (de exemplu: la
cminul cultural, la primrie, la coal/liceu, etc.) i de perioada potrivit de desfurare
(seara, la sfritul sptmnii) pentru a asigura o participare maxim. Prestatorul informeaz
comunitatea despre planul de lucru i despre programarea interviurilor n teren, precum i
despre msurarea i identificarea imobilelor.

organizeaz cu ajutorul primriei cel puin dou puncte de informare unde cetenii pot solicita
explicaii suplimentare (dac lucrarea se desfoar la nivelul ntregului UAT). n cazul n
care, prin contract este stabilit faptul c lucrrile se desfoar n anumite sectoare cadastrale,
numrul i locaiile punctelor de informare pot fi modificate, cu acordul Achizitorului.
Prestatorul organizeaz puncte de informare suplimentare, acolo unde este cazul, n funcie de
mrimea UAT, de distanele dintre satele componente i de caracteristicile sociale specifice
UAT. Organizarea punctelor de informare se realizeaz n aa fel nct s se maximizeze
participarea cetenilor la lucrrile de cadastru.

16

Unul din punctele de informare este localizat ntr-o zon stabilit de primrie (de preferat
sediul primriei) i funcioneaz patru ore pe zi. Cellalt punct de informare poate fi mobil sau
fix i funcioneaz patru ore pe zi (dimineaa i/sau seara), n funcie de specificul UAT.
Punctele de informare funcioneaz n perioada derulrii lucrrilor de teren i n cele de
pregtire a publicrii i respectiv de publicare a documentelor tehnice.
Locaiile punctelor de informare i programul de funcionare a acestora se completeaz de
Prestator n materialele informaionale, nainte de tiprirea acestora.
Pentru a ine seama de specificul fiecrei localiti, n organizarea campaniei de informare local
trebuie s fie implicai, mai ales n cadrul ntlnirilor, formatori de opinie locali care au credibilitate
n faa oamenilor i care pot influena comportamentul acestora (de exemplu: preotul, nvtorii,
personalul medical, etc.). Liderii de opinie locali (formali sau informali) pot oferi sprijin att pe
zona de informare, ct i prin oferirea exemplului personal.
n localitile unde sunt ntlnite situaii particulare (populaii minoritare care nu vorbesc limba
romn, cu grad sczut de educaie, etc.), se au n vedere elemente de particularizare cum sunt:
includerea n echipele de promotori a unor persoane care vorbesc limba minoritilor respective,
extinderea numrului de ntlniri, etc.
A doua etap a campaniei de informare trebuie derulat n perioadele de pregtire a publicrii
documentelor tehnice ale cadastrului i de publicare a acestora, n scopul verificrii datelor de ctre
persoanele interesate.
n perioada de pregtire a publicrii documentelor tehnice ale cadastrului, Prestatorul distribuie
cetenilor ntiinri pentru convocarea acestora la primrie n scopul verificrii rezultatelor
privitoare la proprietile pe care le dein i afieaz postere n locuri vizibile.
Prestatorului i se recomand s implice direct liderii oficiali (primarii) n procesul de convocare.
Aceti lideri trebuie s foloseasc fiecare ocazie n care se adreseaz cetenilor pentru a le reaminti
importana verificrii rezultatelor afiate i posibilitatea contestrii acestora, n situaia n care
consider c rezultatele sunt incorecte.
Anterior distribuirii/afirii materialelor informaionale, n fiecare etap a campaniei de informare,
ntre Achizitor/OCPI (n cazul n care achizitorul este ANCPI) i Prestator se ntocmete un Proces
verbal de constatare n care se consemneaz faptul c Prestatorul a produs materialele publicitare
n numrul i cu respectarea formatelor specificate n Anexa nr.5. Prestatorul anexeaz Procesul
verbal de constatare rapoartelor de monitorizare a campaniei de informare.
c) monitorizarea campaniei publice de informare local
17

Prestatorul monitorizeaz activitile referitoare la campania de informare local i ntocmete


dou rapoarte de monitorizare, corespunztoare livrrilor Documentele tehnice ale
cadastrului copie spre publicare i Documentele tehnice ale cadastrului copie final.
Primul Raport de monitorizare este parte a livrrii - Documentele tehnice ale cadastrului copie
spre publicare i conine detalii legate de:
-

ntlnirile de informare cu cetenii (data, durata, numr de participani, numr de materiale


informative distribuite, cine a susinut proiectul din partea autoritilor, formatori de opinie
care au participat i susinut campania, lista principalelor probleme ridicate);

activitile de tiprire (pliante i postere) i distribuire/afiare (numr de pliante/postere


tiprite, de aciuni de difuzare pe fiecare sat din UAT, data la care s-au realizat, lista cu
problemele ntmpinate n timpul difuzrii);

activitile desfurate n cadrul punctelor de informare (perioada n care a funcionat punctul


de informare, numrul de ceteni care au venit la punctul de informare, tipurile de activiti
desfurate: informare, consultaii, lista cu problemele ntmpinate, etc.);

lista cu alte probleme ntlnite i modul n care au fost gestionate (ntlniri separate cu grupuri
minoritare, persoane cu dizabiliti, etc.).

Al doilea Raport de monitorizare este parte a livrrii - Documentele tehnice ale cadastrului
copie final i conine detalii legate de:
-

ntlnirile de informare cu cetenii (data, durata, numr de participani, cine a participat din
partea autoritilor, lista principalelor probleme ridicate);

activitile de tiprire (poster) i afiare (numrul de postere tiprite, aciunile de difuzare pe


fiecare sat din UAT, data la care s-au realizat);

activitile desfurate n punctele de informare din cadrul primriilor (perioada n care a


funcionat punctul de informare corespunztor etapei de publicare, cte ore pe zi a funcionat
acesta, numrul de ceteni care au venit la punctul de informare, tipurile de activiti
desfurate: informare, consultaii, lista cu problemele ntmpinate, etc.);

lista cu alte probleme ntlnite i modul n care au fost gestionate (ntlniri separate cu grupuri
minoritare, persoane cu dizabiliti, etc.).

18

3.2 Lucrri preliminare


3.2.1 Organizarea lucrrilor sistematice de cadastru
Primarul fiecrui UAT semneaz un Angajament prin care acesta i exprim acordul de cooperare
n vederea realizrii lucrrilor sistematice de cadastru n unitatea administrativ-teritorial
respectiv. Formularul Angajamentului se regsete n Anexa nr.9. Prin grija Prestatorului
Angajamentul se anexeaz Raportului Preliminar.
Lucrrile sistematice de cadastru n UAT/sectorul cadastral respectiv, ncep cu organizarea
campaniei de informare public local.
n termen de 15 zile de la solicitarea Prestatorului, Achizitorul pune la dispoziia acestuia datele
cuprinse n Anexa nr.1.
Prestatorul stabilete componena echipelor de teren n oferta tehnic, n vederea finalizrii
lucrrilor n termenul stabilit n graficul de livrare prevzut n contract.
Comisia care efectueaz lucrrile de cadastru i identific proprietarii, respectiv posesorii sau ali
deintori, este format din membrii echipelor de teren ai Prestatorului i cel puin un
reprezentant al unitii administrativ-teritoriale.
3.2.2 Studiul datelor analogice i digitale preluate de la Achizitor
n cadrul acestei operaii, Prestatorul analizeaz datele analogice i digitale preluate de la
Achizitor:
-

limitele UAT i ale intravilanelor componente deinute de OCPI, utilizate n activitatea


de recepie a documentaiilor cadastrale i de nscriere n cartea funciar;

ortofotoplanul corespunztor unitii administrativ-teritoriale sau sectorului cadastral;

planurile cadastrale/topografice;

planurile parcelare, avizate de comisia local, recepionate de ctre OCPI;

fiierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate i datele textuale din DDAPT;

baza de date a registrelor de transcripiuni-inscripiuni;

copii ale crilor funciare;

PAD active provenite din nregistrarea sporadic;

fiiere .cgxml cu date din baza de date a aplicaiei e-Terra;

date referitoare la reeaua naional geodezic (planimetrie, altimetrie);

alte documentaii (hri de carte funciar, cadastru imobiliar-edilitar, sisteme informaionale


specifice, etc.), n msura n care sunt necesare realizrii lucrrilor;

datele preluate de la autoritile i instituiile publice centrale i locale.


19

3.2.3 Recunoaterea terenului


n cadrul acestei operaiuni Prestatorul parcurge urmtoarele etape:
-

identificarea formelor de relief;

identificarea limitelor UAT;

recunoaterea punctelor din reeaua geodezic;

identificarea zonelor n care sunt necesare ridicri topografice;

identificarea zonelor n care se efectueaz msurtori ale imobilelor n teren cu participarea


deintorilor;

identificarea zonelor care au fcut obiectul legilor proprietii, precum i a zonelor


necooperativizate, dac este cazul;

identificarea zonelor cu poteniale dificulti: imobile deinute de comuniti etnice minoritare


(romi, sai, slovaci, etc.), imobile aflate n litigiu pe rolul instanelor, etc.

3.2.4 Realizarea raportului preliminar


Raportul Preliminar este documentaia n care Prestatorul prezint soluiile tehnice, detalierea
fiecrei operaiuni, volumul de lucrri pe etape i tipuri de operaiuni, alocarea resurselor umane,
stabilirea termenelor de ndeplinire a obiectivelor i orice alte informaii relevante pentru evaluarea
soluiei tehnice propuse.
Analizele din Raportul preliminar se fac la nivel de UAT (dac n contract este prevzut faptul c
lucrarea acoper ntregul UAT) sau la nivelul sectoarelor cadastrale prevzute n contract.
Raportul preliminar include:
1. Evaluarea datelor primite;
2. Recunoaterea terenului: identificarea zonelor cooperativizate i necooperativizate, estimarea
volumului de msurtori i precizarea modului de realizare a acestora;
3. Descrierea soluiei tehnice;
4. Proiectarea sau actualizarea sectoarelor cadastrale;
5. Sistemul de asigurare a calitii;
6. Evaluarea riscurilor;
7. Programul lucrrilor care prezint metodele generale, organizarea, ordinea i termenele de
realizare a lucrrilor. Se detaliaz programul pentru fiecare UAT/sector cadastral n termeni de
resurse umane i tehnice implicate n diverse etape de producie, persoane responsabile pentru
fiecare flux de producie, etc. Programul lucrrilor include planul principalelor activiti;
8. Raportul de analiz privind derularea campaniei de informare local i planul de aciune aferent;
9. Un eantion format din 20 de fiiere .cgxml i fiierele ID.pdf asociate.
20

Programul lucrrilor se actualizeaz n conformitate cu prevederile contractului i constatrile


Raportului preliminar.
Planul principalelor activiti se realizeaz conform modelului de mai jos:
Jude:
UAT/sector cadastral:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire activitate

Locul
desfurrii

Nr. persoane
alocate

Nr. zile
calendaristice

Perioad
calendaristic

Colectare i integrare
date
Realizare msurtori
topografice
Identificare i msurare
limite imobile
Colectare acte de
proprietate
Integrare date i
generare fiiere cgxml
Realizare documente
tehnice
Publicare documente
tehnice, soluionare
cereri de rectificare/
contestaii
Actualizare documente
tehnice

Pe parcursul derulrii lucrrilor de nregistrare sistematic fiecrui imobil i se aloc de ctre


Prestator un identificator unic la nivelul UAT (ID numr natural de la 1 la n).
Datele grafice i textuale asociate unui imobil sunt stocate n fiiere tip xml cu denumirea
ID.cgxml iar actele asociate acestuia sunt stocate n fiiere tip pdf cu denumirea ID.pdf.
n cazul unitilor individuale din construciile de tip condominiu (UI), denumirea fiierelor .pdf
asociate este de forma:
ID-Cn-Um.pdf, unde:
ID identificator imobil
Cn litera C urmat de numrul de ordine al construciei condominiu
Um litera U urmat de numrul de ordine al UI din cadrul construciei condominiu.
Releveele executate pentru unitile individuale din construciile condominiu se stocheaz n
fiiere .jpg cu denumirea ID-Cn-Um-Rp.jpg, unde ID, Cn, Um au semnificaia de mai sus, iar Rp
reprezint litera R urmat de numrul de ordine al imaginilor.

21

Fiierele .cgxml din eantion se realizeaz cu respectarea formatului prezentat n Anexa nr.8 i a
regulilor de verificare i validare din Manualul aplicaiei WebCadgen. Imobilele pentru care se
genereaz fiierele .cgxml trebuie s formeze o zon compact. Codul SIRSUP utilizat este cel al
UAT pentru care se execut lucrrile de nregistrare sistematic. Datele coninute n fiiere pot fi
reale sau fictive. Fiierele ID.pdf asociate pot conine acte de proprietate sau dac acestea nu
exist, se asociaz un fiier .pdf care conine textul TEST.
Planul sectoarelor cadastrale propuse se tiprete la scara 1:10.000 i conine, dup caz, n funcie de
termenii contractuali:
- limita UAT;
- limitele intravilanelor componente;
- limitele i numerotarea sectoarelor cadastrale;
- ortofotoplanul.
Raportul preliminar se pred Achizitorului conform graficului de livrare stabilit n contract.
Prin Raportul preliminar, Prestatorul nu poate aduce modificri care s contravin prevederilor
contractuale sau celor din specificaiile tehnice i nu poate stabili atribuii suplimentare n sarcina
Achizitorului sau a OCPI.
n cazul n care Achizitorul este unitatea administrativ-teritorial, Raportul preliminar se
recepioneaz de o Comisie de recepie desemnat de primarul UAT, comisie din care face parte i
un reprezentant al OCPI. Comisia de recepie ntocmete procesul verbal de recepie a Raportului
preliminar, n baza cruia Achizitorul emite Certificatul de Acceptan.
n cazul n care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI n vederea
efecturii recepiei. Comisia de recepie, numit prin ordin al Directorului General al ANCPI,
ntocmete procesul verbal de recepie a Raportului preliminar, n baza cruia Achizitorul emite
Certificatul de Acceptan.
n cazul n care Raportul preliminar nu corespunde cerinelor din specificaiile tehnice, Prestatorul l
reface n termen de 14 zile de la data comunicrii procesului verbal de constatare. O copie a
Certificatului de Acceptan i a Raportului preliminar se transmit la OCPI.

3.3 Derularea lucrrilor de specialitate


Lucrrile de specialitate se realizeaz n Sistemul naional de proiecie Stereografic 1970, denumit
i Stereo 70.
22

n cadrul lucrrilor de nregistrare sistematic, n cartea funciar se nregistreaz suprafeele


rezultate din msurtori.
n cazul imobilelor mprejmuite se nscrie suprafaa determinat prin msurtori indiferent de
zona n care imobilele sunt situate (zona cooperativizat sau necooperativizat). Prin excepie, n
cazul imobilelor mprejmuite situate n extravilanul zonelor cooperativizate, se aplic prevederile
stabilite pentru imobilele nemprejmuite, la litera b).
n cazul imobilelor nemprejmuite:
a) situate n intravilan, n cartea funciar se nscrie suprafaa determinat prin msurtori n
favoarea proprietarului iar n lipsa actelor de proprietate, n favoarea posesorului;
b) situate n extravilan care au fcut obiectul legilor fondului funciar, n cartea funciar se nscrie
suprafaa din Titlul de proprietate iar aceste imobile nu fac obiectul procedurii atestrii posesiei,
prevzut de art. 13 din Lege. n acest caz, surplusul de teren rmne la dispoziia comisiei locale,
care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferena de teren proprietarilor din
tarla, n baza hotrrii comisiei, dup soluionarea eventualelor contestaii;
c) situate n zonele necooperativizate, n cartea funciar se nregistreaz suprafaa msurat, iar
pentru suprafaa deinut n plus fa de actele de proprietate se nscrie posesorul. n cazul n care
nu exist acte de proprietate, pentru suprafaa determinat prin msurtori se nscrie posesorul.
3.3.1 Determinarea tarlalelor, cvartalelor i sectoarelor cadastrale
Determinarea sectoarelor cadastrale se realizeaz cu scopul de a facilita localizarea imobilelor pe
planul cadastral i de a gestiona ct mai eficient informaiile grafice.
Sectorul cadastral este delimitat de elemente liniare stabile n timp (osele, ape, canale, diguri, ci
ferate, etc.) precum i de limita intravilanelor, respectiv limita UAT ului.
Sectorul cadastral 0 cuprinde totalitatea elementelor liniare stabile n timp i care definesc
sectoarele cadastrale.
La stabilirea sectoarelor cadastrale se utilizeaz: limitele UAT deinute de OCPI, ortofotoplanul,
limitele intravilanelor, planurile topografice sau cadastrale scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10.000,
planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000, etc.
Limitele ce definesc sectoarele cadastrale nu intersecteaz limitele de imobile.
n cadrul acestei activiti se stabilesc:
-

limitele sectoarelor cadastrale;

numerotarea sectoarelor cadastrale.


23

Numerotarea sectoarelor cadastrale se realizeaz cu cifre arabe ncepnd cu numrul 1, din partea
de nord-vest a teritoriului UAT i se continu n ordinea cresctoare a numerelor, n mod
convenabil, din aproape n aproape, n aa fel nct s se parcurg tot teritoriul, pn la ultimul
sector din partea de sud. Dup terminarea numerotrii sectoarelor din extravilan, n continuarea
acestei numerotri, se numeroteaz sectoarele din intravilan, ncepnd cu localitatea reedin a
UAT i apoi cu celelalte localiti, n ordinea deprtrii lor fa de reedin.
Limitele cvartalelor i tarlalelor coincid cu limitele care definesc imobilele.
Precizia care trebuie asigurat este corespunztoare preciziei grafice a scrii planului, lund n
considerare o eroare grafic de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul
ntregului plan cadastral, elementele digitizate se constrng/verific, prin msurtori topografice
efectuate n punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului (cel puin 4 puncte caracteristice pentru
fiecare tarla/cvartal).
n zonele de es determinarea limitelor tarlalelor/cvartalelor se face att n intravilan ct i n
extravilan prin digitizare sau msurtori topografice.
n zonele de deal i de munte determinarea limitelor tarlalelor/cvartalelor se face att n intravilan
ct i n extravilan prin msurtori topografice.
3.3.2 Identificarea limitelor imobilelor
Lucrrile sistematice de cadastru se realizeaz potrivit Legii, prin utilizarea reprezentrii grafice a
limitelor unitii administrativ-teritoriale i a limitelor intravilanelor deinute de OCPI.
Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunztoare planului la scara 1:5000 pentru
extravilan i planului la scara 1:2000 pentru intravilan.
n cazul n care un imobil este traversat de limita de demarcare ntre intravilan i extravilan, acel
imobil se desparte n dou imobile, unul compus din poriunea din intravilan i cellalt din
poriunea situat n extravilan.
Reprezentarea grafic a imobilelor nregistrate anterior n planul cadastral sau topografic i n
cartea funciar poate fi corectat fr acordul proprietarilor, n situaia n care aceasta nu coincide
cu situaia real constatat n teren.
Prin corectarea reprezentrii grafice a imobilelor se nelege orice modificare a formei grafice i a
poziiei imobilului precum i a suprafeei nscrise n cartea funciar.

24

3.3.2.1

Stabilirea limitelor imobilelor situate n intravilan

Imobilul mprejmuit este acel imobil ale crui limite sunt materializate prin elemente stabile n
timp (ex: garduri), clar identificabile.
Limitele imobilelor mprejmuite pot fi determinate:
-

prin msurtori topografice ale tuturor punctelor de detaliu;

prin metod combinat, msurtori topografice ale detaliilor liniare i vectorizarea planurilor, n
zonele n care exist planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scri
mai mari).

n cazul imobilelor nemprejmuite, limitele se stabilesc prin msurtori, n prezena deintorilor i


pe baza planurilor existente.
n cazul construciilor, punctele caracteristice se determin prin msurtori topografice expeditive.
Limea strzilor, drumurilor comunale i ulielor se stabilete ntre limitele imobilelor. Detaliile
liniare (drumuri, strzi, ulie, ci ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile i se nregistreaz n
cadastru ca atare.
3.3.2.2

Stabilirea limitelor imobilelor situate n extravilan

Pentru zonele unde exist planuri parcelare n format vector:


- ntocmit n Sistem Stereografic 1970, limitele imobilelor se preiau i integreaz n planul
cadastral, n cazul n care reflect situaia din acte i din teren;
- ntocmit n sistem de coordonate local sau alte sisteme de coordonate se realizeaz o
poziionare a planului parcelar n Sistemul Stereografic 1970. n cazul n care, n urma poziionrii
se constat c planul parcelar reflect situaia din acte i din teren, limitele imobilelor se integreaz
n planul cadastral.
Pentru zonele unde exist planuri parcelare n format raster, acestea se georeferenieaz, iar limitele
imobilelor se determin prin vectorizarea planului i se introduc n planul cadastral, n cazul n care
reflect situaia din acte i teren.
n situaia n care nu exist planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc n baza informaiilor
obinute de la OCPI, primrie i deintori.
n cazul imobilelor din extravilan care au fcut obiectul legilor proprietii, dac n urma
msurrii unei tarlale se constat un deficit de suprafa, diferena de teren dintre suprafaa
nscris n actul de proprietate i cea existent n teren, poate fi alocat n alt tarla, cu acordul
proprietarului n cauz, exprimat n form autentic notarial, innd seama de situaia de fapt i
pe baza planului parcelar modificat de ctre Prestator.
25

Planul parcelar modificat de ctre Prestator se aprob prin hotrre a comisiei locale pentru
stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor, dup soluionarea contestaiilor.
Msurtorile topografice se execut n conformitate cu normele tehnice n vigoare.
3.3.3

Pregtirea fiei de date a imobilului

Prestatorul integreaz i coreleaz n fia de date a imobilului informaiile provenite din toate
sursele de date disponibile.
Prestatorul genereaz fie de date pentru toate imobilele. n etapa de realizare a interviurilor la
teren, fia de date este completat sau actualizat i semnat de ctre o persoan fizic autorizat
din echipa Prestatorului. Fia de date constituie un document de lucru, care poate fi completat,
corectat, modificat.
Modelul fiei de date a imobilului se regsete n Anexa nr.4.
3.3.4 Identificarea deintorilor i colectarea actelor
3.3.4.1

Identificarea deintorilor

Imobilul cu deintor identificat este acel imobil pentru care, dup caz:
a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice legale;
b) posesia este stabilit conform prevederilor art. 13 din Lege.
n cazul n care proprietarul imobilului este identificat, iar din evidenele primriei rezult faptul c
acesta este decedat, n fia de date a imobilului, la coloana Observaii, la punctul 3,
Proprietatea/Posesia, se face meniunea proprietar decedat.
Imobilul cu deintor neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituie implicat nu poate s
pun la dispoziie informaiile sau evidenele necesare pentru identificarea deintorului.
n fia de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deintorul, la punctul 3,
Proprietatea/Posesia, n a doua coloan se nscrie Proprietar neidentificat.
n acest caz, n fiierul .cgxml corespunztor imobilului se completeaz cmpurile asociate
geometriei imobilului i cmpurile corespunztoare prii I a crii funciare, n partea a II-a a crii
funciare se completeaz cmpurile corespunztoare nscrierii provizorii a dreptului de proprietate
n favoarea unitii administrativ-teritoriale, prevzut de art.13 alin.(10) din Lege iar n coloana
Observaii privitoare la proprietar din Registrul cadastral al imobilelor se menioneaz textul
Proprietar neidentificat.
Pentru imobilele situate n regiunile de carte funciar supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru
unificarea dispoziiunilor privitoare la crile funciare i care se identific parial cu un numr
26

topografic, n cuprinsul fiierului .cgxml, la introducerea datelor despre imobil, n seciunea asociat
prii I a crii funciare, n cmpul Observaii/Referine se menioneaz textul parte din nr.
topografic.
Sarcinile imobilelor, care nu sunt stinse prin mplinirea termenului sau din orice alt cauz,
precum i ipotecile nscrise n crile funciare se preiau obligatoriu n fiierele cgxml.
Cu ocazia identificrii imobilelor nemprejmuite din extravilan, Prestatorul analizeaz actele de
proprietate privitoare la aceste imobile, n vederea stabilirii suprafeelor deinute n plus fa de
suprafaa nscris n actele de proprietate.
n aceste cazuri se procedeaz astfel:
-

n cazul imobilelor din zonele cooperativizate, suprafaa deinut n plus rmne la


dispoziia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care
poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferena de teren celor din tarla,
n baza hotrrii comisiei locale, dup soluionarea eventualelor contestaii;

n cazul imobilelor din zonele necooperativizate, suprafaa deinut n plus fa de cea


nscris n actele de proprietate se nregistreaz n favoarea posesorului. n acest caz,
pentru suprafeele deinute n plus nu se formeaz imobile noi. n lipsa actelor de
proprietate, se nscrie posesorul pentru ntreaga suprafaa msurat.

Stabilirea categoriei de folosin


Categoriile de folosin ale parcelelor se stabilesc n conformitate cu prevederile legale i se nscriu
cu denumirile stabilite de lege. Limitele acestora se stabilesc prin msurtori expeditive.
Identificarea construciilor
Construciile identificate pe teren se consemneaz n fia de date a imobilului. Pentru fiecare
construcie se menioneaz actele de dobndire ori lipsa acestora.
n cazul construciilor fr acte, realizate nainte de 1 august 2001, care este data intrrii n vigoare
a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, acestea se nscriu
n baza certificatului de atestare fiscal eliberat de primar, prin care se atest achitarea tuturor
obligaiilor fiscale de plat datorate autoritii administraiei publice locale.
Se nregistreaz construciile permanente clasificate dup destinaiile stabilite n conformitate cu
prevederile legale.
Situaia construciilor condominiu
n cazul unui imobil cu construcie de tip condominiu se genereaz un singur fiier .cgxml care
include date despre:
27

a) terenul pe care se afl construciile;


b) construciile condominiu i individuale;
c) unitile individuale componente ale condominiului.
n situaiile prevzute la punctele a) i b) se ntocmete o singur fi de date, iar pentru situaia
prevzut la punctul c), pentru fiecare UI se ntocmete, separat, cte o fi de date.
Prestatorul execut releveele unitilor individuale componente ale construciilor de tip condominiu.
Releveul se furnizeaz sub forma unui fiier de tip imagine JPEG, avnd extensia .jpg i denumirea
de tipul ID-Cn-Um-Rp.jpg. Imaginea conine: textul RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL,
textul Scara . (se completeaz scara), releveul executat de Prestator sau existent, urmat de
tabelul centralizator cu suprafee utile ale ncperilor unitii individuale.
Fiierul de tip imagine trebuie s aib urmtoarele caracteristici:
-

rezoluie 300 dpi;

numr de culori: Grayscale (8 bii).

n funcie de dimensiunea i scara la care este produs releveul, imaginea se ncadreaz n una din
urmtoarele dimensiuni:
-

170 mm lime x 220 mm nlime avnd 2007 X 2480 pixeli;

250 mm lime x 130 mm nlime avnd 2952 X 1535 pixeli;

250 mm lime x 330 mm nlime avnd 2952 X 3897 pixeli;

375 mm lime x 210 mm nlime avnd 4429 X 2480 pixeli.

Situaia litigiilor
n cazul n care imobilele fac obiectul unor procese nregistrate pe rolul instanelor, n fiele de
date ale imobilelor implicate, se consemneaz la punctul 4. Notri, procese, interdicii, etc.,
urmtoarea meniune: n litigiu cu imobilul ID ............., nr. dosar.........., instana...........
obiect................
Aceast notare se efectueaz i n fiierele cgxml ale imobilelor n cauz.
3.3.4.2

Colectarea actelor

Prestatorul colecteaz, n copie legalizat, actele juridice care atest dreptul de proprietate sau alte
drepturi reale, care conin modificri ale configuraiei imobilelor sau atest alte acte, fapte ori
raporturi juridice privitoare la imobile.
Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dac acestea nu exist n arhiva OCPI sau a
primriei. n aceste cazuri se elibereaz copii ale documentelor certificate pentru conformitate cu
originalul celor din arhiv.

28

La cererea Prestatorului primria elibereaz copii legalizate ale actelor necesare ntocmirii
documentelor tehnice, n condiiile art. 17 al Legii notarilor publici i a activitii notariale nr.
36/1995, republicat, cu modificrile ulterioare, potrivit cruia: Secretarii consiliilor locale ale
comunelor i oraelor unde nu funcioneaz birouri ale notarilor publici ndeplinesc, la cererea
prilor, legalizarea copiilor de pe nscrisuri, cu excepia nscrisurilor sub semntur privat.
n cazul localitilor unde funcioneaz birouri ale notarilor publici, n cadrul campaniei de
informare public pe care o desfoar, Prestatorul ntiineaz cetenii cu privire la necesitatea
legalizrii pe cale notarial a copiilor actelor de proprietate.

Dac s-au efectuat transmisiuni succesive ale unui imobil nenscris n cartea funciar, n vederea
nregistrrii n documentele tehnice este suficient prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor
reale privitoare la imobil.
n caz de refuz al prezentrii actelor de identitate, completarea datelor personale se face prin
preluarea datelor de la Serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor, organizate la nivelul
consiliilor locale.
n cazul imobilelor proprietatea public a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale, n lipsa
actelor de proprietate, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasele din inventarul
centralizat al bunurilor respective, atestat de Guvern n condiiile legii, certificate pentru
conformitate. Pentru imobilele proprietatea public a unitilor administrativ-teritoriale, n lipsa
extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate nscrie provizoriu dreptul de proprietate
n favoarea unitilor administrativ-teritoriale n cauz, n baza hotrrii emise n condiiile legii
de consiliile judeene, de Consiliul general al Municipiului Bucureti ori de consiliile locale.
n cazul imobilelor proprietate privat a unitilor administrativ-teritoriale, dovada dreptului de
proprietate se face cu actele juridice de dobndire a acestor imobile.
Autoritile i instituiile publice centrale i locale au obligaia, conform legii, de a pune la
dispoziia ANCPI, gratuit, datele, informaiile i copiile certificate ale documentelor referitoare la
imobilele pe care le dein, n vederea nscrierii acestora n cartea funciar.
Conform prevederilor legale, primarul pune la dispoziia Prestatorului, prin compartimentele de
resort, toate informaiile i evidenele deinute de primrie, privitoare la imobile i deintori. De
asemenea, primarul elibereaz certificatele necesare realizrii lucrrilor, n termen de 30 de zile de
la solicitare.

29

3.3.4.3

Procedura prin care se constat c posesorul este considerat proprietar

Persoana care posed un imobil ca proprietar necontestat se nscrie n cartea funciar pe baza
procedurii certificrii de fapte ndeplinite de notarul public.
Constatarea c posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub
nume de proprietar necontestat, se ndeplinete de ctre notarul public, la sesizarea oficiului
teritorial, prin eliberarea certificatului pentru nscrierea n cartea funciar a posesorului ca
proprietar, n baza cruia se intabuleaz dreptul de proprietate.
Prestatorul ntiineaz posesorii identificai asupra procedurii de urmat n vederea obinerii
certificatului pentru nscrierea n cartea funciar ca proprietari.
Eliberarea certificatului pentru nscrierea n cartea funciar a posesorului ca proprietar se aplic
pentru:
-

imobilele situate n intravilan, fie c acestea sunt mprejmuite sau nemprejmuite,


indiferent dac au fcut sau nu obiectul legilor fondului funciar;

imobilele mprejmuite situate n extravilan, indiferent dac au fcut sau nu obiectul legilor
fondului funciar;

imobilele nemprejmuite situate n extravilan, cu excepia celor care au fcut obiectul


legilor fondului funciar.

Dispoziiile referitoare la eliberarea certificatului nu se aplic imobilelor nemprejmuite situate n


extravilan care au fcut obiectul legilor fondului funciar, imobilelor aflate n domeniul public sau
privat al statului sau al unitii administrativ-teritoriale, imobilelor scoase din circuitul juridic i
imobilelor care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanelor de judecat.
Documentele care stau la baza eliberrii certificatului pentru nscrierea n cartea funciar a
posesorului ca proprietar sunt cele prevzute la art. 13 alin. (3) din Legea cadastrului i a
publicitii imobiliare, nr.7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv:
a)

adeverin emis de primrie din care s rezulte c:


1. s-a ndeplinit procedura de afiare a documentelor tehnice ale cadastrului n care se
nscriu informaiile cu privire la imobile i posesorii acestora, precum i faptul c posesorii

nu au fost contestai;
2. nu s-au formulat contestaii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;
b) planul cadastral al sectorului cadastral n care este situat imobilul, ntocmit de ctre persoana
autorizat s execute lucrrile de cadastru, verificat i avizat de ctre oficiul teritorial;
c) certificatul eliberat de primria n a crei raz teritorial este situat imobilul, din care s
rezulte c:
1. posesorul este cunoscut c deine imobilul sub nume de proprietar;
30

2. imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost nscris n evidene ca fiind n
domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale;
d) declaraia pe proprie rspundere a posesorului dat n form autentic, prin care acesta
declar c:
1. posed imobilul sub nume de proprietar;
2. este sau nu cstorit; n cazul n care este cstorit, se precizeaz i regimul matrimonial;
3. nu a nstrinat sau grevat imobilul;
4. imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
5. imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
6. imobilul este deinut sau nu pe cote-pri; n cazul n care imobilul este deinut pe cotee)

pri, toi posesorii declar ntinderea cotelor;


nscrisul doveditor al posesiei provine de la prile semnatare ale acestuia; n cazul n care nu

exist nscris doveditor, posesorul declar c nu deine i nu are cunotin de existena unui
astfel de nscris;
f) nscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma n care este ntocmit, atunci cnd acesta
exist;
g) copie de pe actele de identitate i stare civil.
Prestatorul colecteaz de la posesori: copia actelor de identitate i a actelor de stare civil, copia
nscrisurilor doveditoare ale posesiei, atunci cnd acestea exist. Certificatul prevzut de art. 13
alin. (3) lit. c) din Lege i declaraia pe proprie rspundere a posesorului dat n form autentic
conform art. 13 alin. (3) din Lege, pot fi depuse n perioada de publicare a documentelor tehnice
ale cadastrului i n cea de soluionare a cererilor de rectificare/contestaiilor, la comisia OCPI
care funcioneaz la primrie.
Primria elibereaz la cererea Prestatorului certificatul prevzut de art. 13 alin. (3) lit. c) din Lege
pentru atestarea posesiei. Certificatul se elibereaz pentru suprafaa rezultat din msurtori.
Procedura prin care se constat c posesorul este considerat proprietar se stabilete prin protocol
ncheiat ntre ANCPI i Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia.
3.3.5

ntocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

Documentele tehnice ale cadastrului se ntocmesc pe sectoare cadastrale i evideniaz situaia de


fapt, constatat de ctre comisia care a desfurat lucrrile sistematice de cadastru.
Documentele tehnice constituie temeiul nregistrrii din oficiu a imobilelor n cadastru i n cartea
funciar.
Conform legii, primarul contrasemneaz documentele tehnice, anterior recepiei de ctre OCPI, n
termen de 30 de zile de la nregistrarea solicitrii.

31

3.3.5.1

Structura de directoare folosit la predarea datelor la OCPI

Livrarea nr.1 se pred pe DVD iar livrrile ulterioare, respectiv, Documentele tehnice ale
cadastrului copie spre publicare i Documentele tehnice ale cadastrului copie final pe
HDD.
Pe eticheta suportului se menioneaz:
- Cadastru sistematic UAT...;
- Livrarea nr. ..../Sector cadastral nr;
- Coninutul livrrii.
Structura de directoare utilizat la predare este prezentat n Anexa nr.6.
3.3.5.2

Livrabile

Documentaia final, ntocmit pe sectoare cadastrale, se pred n formatele, n numrul de


exemplare i cu respectarea celor menionate n tabelul de mai jos:
TABEL LIVRABILE
Livrarea nr. 1 Raportul Preliminar
Nr.
Crt.
1
1)

Livrabilul
Raportul preliminar

Format / nr. exemplare1)


Format hrtie
da, 1 ex.

Format digital
.doc i .pdf

Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale se pred n format analogic i digital (.dxf i .shp), iar

fiierele .cgxml n format digital.


Livrarea nr. 2 Documentele tehnice ale cadastrului copie spre publicare
Nr.
Crt.
1

3
4
5
6

Livrabilul
Memoriu tehnic cu descrierea lucrrilor
efectuate
Fiele de date ale imobilelor, actele

Format / nr. exemplare


Format hrtie
Format digital
da, 1 ex.
.doc i .pdf
da, 1 ex.

.pdf

da, inclus la

.jpg

nr.ctr.5
nu
da, 1 ex.

.xml
.doc/.txt i .pdf

colectate n cadrul lucrrilor sistematice de


cadastru
Releveele unitilor individuale din
construciile condominiu
Fiierele .cgxml
Registrul cadastral al imobilelor (inclusiv

(fiierele .doc/.txt nu

releveele UI formatate pentru publicare)


Opisul alfabetic al titularilor drepturilor

da, 1 ex.

includ releveele UI)


.doc/.txt i .pdf
32

Nr.
Crt.

Livrabilul
reale de proprietate, al posesorilor i al
altor deintori
Planul cadastral de ansamblu sc. 1:10.000

da, 1 ex.

.tiff georefereniat

da, 1 ex.

/.shp/.dxf i .pdf 2)
.tiff georefereniat

da, 1 ex.
da, 1 ex.

/.shp/.dxf i .pdf 2)
.doc i .pdf
.doc i .pdf

da, 1 ex.

.doc i .pdf

3)

Planurile cadastrale

Raport de control intern al calitii


Raport de monitorizare a participrii

10

grupurilor vulnerabile la lucrrile de

11

Format / nr. exemplare


Format hrtie
Format digital

cadastru sistematic
Raportul de monitorizare a campaniei de
informare locale

Livrarea nr. 3 Documentele tehnice ale cadastrului copie final


Nr.

Livrabilul

Crt.

Format / nr. exemplare


Format hrtie
nu

Format digital
.pdf

procese verbale, etc.


Releveele unitilor individuale din

da, inclus

.jpg

construciile condominiu
Fiierele .cgxml
Registrul cadastral al imobilelor

la nr.ctr.4
nu
da, 2 ex.

.xml
.doc/.txt i .pdf

(inclusiv releveele UI formatate pentru

(fiierele .doc/.txt nu

publicare)
Opisul alfabetic al titularilor drepturilor

da, 2 ex.

includ releveele UI)


.doc/.txt i .pdf

da, 2 ex.

.tiff georefereniat

da, 2 ex.

/.shp/.dxf i .pdf 2)
.tiff georefereniat

da, 2 ex.

/.shp/.dxf i .pdf 2)
.tiff georefereniat

da, 1 ex.
da, 1 ex.

/.shp/.dxf i .pdf 2)
.doc i .pdf
.doc i .pdf

1
2

Cereri de rectificare, contestaii, acte,

reale de proprietate, al posesorilor i al


altor deintori

Planul cadastral de ansamblu sc.1:10.000 3)

Planurile cadastrale

Planurile parcelare 4)

Raport de control intern al calitii


Raportul de monitorizare a campaniei de

10

informare locale
33

2)

Dac fiierele .tiff georefereniate conin semnturile i tampila sau semntura electronic, nu

se predau i fiierele .pdf .


3)

n cazul n care lucrarea nu se pred la nivelul UAT ci pe sectoare cadastrale, la fiecare livrare

planul cadastral de ansamblu se completeaz cu elemente din livrarea anterioar


4)

Se predau planurile parcelare care au fost modificate conform art. 11 alin. (10) din Lege.

Toate documentele livrate n format .pdf conin obligatoriu semnturile i tampila Prestatorului.
Este posibil utilizarea semnturii electronice, cu precizarea c documentele tiprite trebuie s
conin menionarea explicit a acestei semnturi i datele Prestatorului care a semnat electronic.
Actele colectate de la deintori i alte documente anexate se predau n format analogic i digital.
Prestatorul scaneaz actele referitoare la imobile i deintori i creeaz un fiier .pdf multipage.
Fiecrui imobil i se asociaz un fiier care se denumete ID.pdf, unde ID reprezint identificatorul
imobilului atribuit de Prestator n cadrul lucrrii de cadastru sistematic .
Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, n dosare care conin aproximativ 100 de
file, ordonate cresctor dup ID imobil. Pe fiecare dosar se menioneaz numele UAT ului,
numrul sectorului cadastral i intervalul ID coninut.
Ordinea documentelor analogice este identic cu cea din fiierul .pdf.
Prestatorul realizeaz controlul intern al calitii pentru cel puin 10% din imobilele fiecrui
sector cadastral. Modul de verificare i lista imobilelor verificate se evideniaz n Raportul de
control. Informaiile privitoare la imobile se verific n toate componentele livrabilelor: fiiere
.cgxml i .pdf asociate, fiele de date ale imobilelor, registrul cadastral al imobilelor, opisul
alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor i al altor deintori, planuri
parcelare, planuri cadastrale, plan cadastral de ansamblu, etc.
Raportul de control intern al calitii conine i un raport tabelar n care se evideniaz, pentru
fiecare imobil extras din sistemul integrat de cadastru i carte funciar: identificatorul electronic al
imobilului, IDul (alocat de Prestator) i dac exist diferene n partea a III-a a crii funciare
ntre datele preluate din sistemul menionat anterior i cele din fiierul realizat de Prestator. n
cazul n care exist diferene, se precizeaz care este motivul apariiei acestora.
Raportul de control se semneaz de managerul de proiect al Prestatorului, de un angajat cu
pregtire juridic (care certific ndeplinirea cerinelor legale ale datelor) i de cel puin un angajat
avnd certificat de autorizare categoria D pentru realizarea lucrrilor n domeniul cadastrului,
geodeziei i cartografiei (care certific prin tampil i semntur ndeplinirea cerinelor tehnice
prevzute n specificaiile tehnice).
34

Formatul fiierelor .cgxml este prezentat n Anexa nr.8. Regulile de verificare i validare ale
fiierelor sunt descrise n Manualul de utilizare a aplicaiei Web destinat furnizorilor de date
rezultate n urma lucrrilor de cadastru (aplicaie denumit WebCadgen). Prin intermediul acestei
aplicaii Prestatorul descarc datele disponibile n format xml din baza de date a ANCPI.
Pentru generarea fiierelor cgxml Prestatorul i poate dezvolta propria aplicaie sau poate utiliza
aplicaia pus la dispoziie de ANCPI. Aplicaia are la baz aceleai principii de funcionare ca i
aplicaia de generare a fiierelor cpxml utilizat n cadastrul sporadic.
Dup semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziia Prestatorului un fiier .xsd coninnd
schema fiierului cgxml, Manualul aplicaiei WebCadgen i al aplicaiei de generare a fiierelor
cgxml.
Reprezentanii Prestatorului care intr n contact cu datele i informaiile puse la dispoziie de
ANCPI/OCPI completeaz formularul de confidenialitate (Anexa nr.16). De asemenea,
Prestatorul transmite ANCPI mandatul prin care acesta autorizeaz reprezentani care pot accesa
n numele su baza de date digital pus la dispoziie de ctre aceasta. n mandat se precizeaz
numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanilor; se anexeaz copii ale crilor de
identitate ale acestora.
n paralel cu cadastrul sistematic se desfoar cadastrul sporadic prin care se modific n
permanen evidena de cadastru i publicitate imobiliar a imobilelor.
n consecin, Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidenele OCPI prin
intermediul aplicaiei WebCadgen i de a integra noile date cu privire la imobile, n documentele
tehnice ale cadastrului. Accesul la aplicaia WebCadgen se asigur de ctre ANCPI. Ultima
verificare n scopul actualizrii se face cu nu mai mult de 10 zile lucrtoare nainte de data
predrii pentru livrrile Documentele tehnice ale cadastrului copie spre publicare i
Documentele tehnice ale cadastrului copie final.
Documentele tehnice ale cadastrului (Registrul cadastral al imobilelor, Opisul alfabetic al
titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor i al altor deintori, Planul cadastral de
ansamblu sc. 1:10.000, Planurile cadastrale) predate la livrarea Documentele tehnice ale
cadastrului copie spre publicare poart meniunea Spre publicare, iar cele predate la
livrarea Documentele tehnice ale cadastrului copie final poart meniunea Documente
finale. Aceast meniune se face pe fiecare pagin/plan.
Planurile predate n format analogic se semneaz i tampileaz de reprezentantul Prestatorului.

35

3.3.5.3

Tiprirea documentelor tehnice

Planuri
Documentaia final, ntocmit pe sectoare cadastrale, se pred n formatele, n numrul de
exemplare i cu respectarea celor menionate n Tabelul Livrabile.
La redactarea planurilor cadastrale se utilizeaz atlasul de semne convenionale pentru planurile
topografice la scrile 1:5.000, 1:2000, 1:1000 i 1:500, ediia 1978.
Registre
Modelul Registrului cadastral al imobilelor este prezentat n Anexa nr.2, iar modelul Opisului
alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor i al altor deintori, n Anexa
nr.3.
Registrul cadastral al imobilelor se ntocmete pe sectoare cadastrale.
Filele tiprite, corespunztoare fiecrui sector cadastral se ndosariaz n volume cuprinznd cte
200 de file, ordonate dup ID.
Datele privind construciile condominiu dintr-un sector cadastral se ndosariaz separat, n volume
cuprinznd cte 200 de file, ordonate dup ID imobil. Pentru fiecare construcie condominiu se
ndosariaz: fila registrului cadastral care se ntocmete pentru teren i construcii, foaia colectiv,
filele din registrul cadastral i releveele fiecrei uniti individuale componente. Fila din registrul
cadastral a unei uniti individuale este urmat de releveul acesteia. Formatul pentru publicare al
releveelor unitilor individuale este prezentat n Anexa nr.10.
Numrul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel nct informaiile referitoare la ultimul
imobil s fie menionate integral. Fiecare fil se semneaz i tampileaz de Prestator. Pe coperta
fiecrui volum se specific: denumirea registrului, UAT, sectorul cadastral. Prima pagin a
Registrului conine identificatorii imobilelor componente (eventual intervalul acestora, dac este
cazul). Pe prima pagin a volumelor n care se ndosariaz date referitoare la construciile tip
condominiu, se specific i adresa. Paginile fiecrui volum al registrului se numeroteaz de la 1 la
n.
Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor i al altor deintori se
ntocmete pe UAT (n cazul n care lucrarea se pred la nivel de UAT) sau pe sectoare cadastrale
i se ndosariaz n volume de cte 200 de file ordonate alfabetic. Numrul filelor poate fi mai
mare sau mai mic, astfel nct deintorii avnd aceeai iniial a numelui s fie nscrii integral.
Pe coperta fiecrui volum se specific: denumirea, UAT i literele reprezentnd iniialele numelor
36

componente. Prima pagin a opisului se semneaz i tampileaz de ctre Prestator. Paginile


fiecrui volum al opisului alfabetic se numeroteaz de la 1 la n.

3.4 Recepia documentelor tehnice ale cadastrului


Activitile, livrrile i recepiile se realizeaz conform graficului de activiti din Anexa nr.11 i
conform graficului de livrare din contract.
Recepia se efectueaz de ctre comisia de recepie din cadrul OCPI numit prin Ordin al
directorului general al Ageniei Naionale i are ca scop verificarea respectrii cerinelor
specificaiilor tehnice din contract i a reglementrilor legale din domeniul cadastrului i
publicitii imobiliare.
n toate cazurile n care se constat nerespectarea de ctre Prestator a termenelor de predare
stabilite, acesta suport penalitile de ntrziere stabilite n contract.
3.4.1

Recepia documentelor tehnice ale cadastrului copie spre publicare

Predarea, respectiv recepia documentelor tehnice se face la nivel de UAT sau pe sectoare
cadastrale. Dup emiterea certificatului de acceptan se trece la etapa de publicare a
documentelor tehnice.
Prestatorul pred la termenul stabilit n contract fiierele .cgxml i .pdf asociate, n format digital.
La data predrii, comisia de recepie ntocmete procesul verbal de predare-primire a fiierelor
livrate.
Activitatea de recepie se desfoar n 3 etape, finalizate fiecare n parte cu emiterea unui proces
verbal intermediar aferent etapei respective, care se comunic Prestatorului.
Certificatul de acceptan se emite n baza procesului verbal de recepie cantitativ i calitativ a
livrrii Documentele tehnice ale cadastrului copie spre publicare, la care se ataeaz
procesele verbale intermediare corespunztoare fiecrei etape.
Etapa 1
n aceast etap se verific toate fiierele predate (ID.cgxml i ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf/ID-Cn-UmRp.jpg asociate) din punct de vedere al structurii/consistenei i a respectrii regulilor topologice.
n cazul n care un procent mai mare sau egal cu 10% din totalul fiierelor predate prezint erori,
ntreaga livrare se consider nepredat. n acest caz se ntocmete un proces verbal de constatare,
care conine lista imobilelor verificate i motivarea respingerii cu indicarea erorilor identificate.
37

n cazul n care mai puin de 10% din totalul fiierelor predate prezint erori, comisia de recepie
solicit Prestatorului refacerea fiierelor eronate, care constituie anex la procesul verbal de
constatare. Dup rezolvarea problemelor semnalate, se redepun, de la caz la caz, fie doar fiierele
corectate, fie sectoarele cadastrale ale cror fiiere au fost afectate de erori. Prestatorul corecteaz
fiierele eronate n termen de 10 zile de la primirea procesului verbal de constatare. n caz contrar,
ntreaga livrare se consider ca nepredat.
La finalul etapei 1, n procesul verbal intermediar se menioneaz faptul c fiierele sunt corecte
din punct de vedere al structurii/consistenei i a respectrii regulilor topologice, cu observaia c
analiza topologic a imobilelor care se afl la limita sectoarelor cadastrale, UAT sau judeului se
realizeaz ulterior de ctre comisia de recepie.
Etapa 2
Prestatorul pred la OCPI restul livrabilelor numai n format digital.
Totodat, Prestatorul pred n format digital primarului unitii administrativ-teritoriale,
documentele tehnice ale cadastrului: registrul cadastral al imobilelor, opisul alfabetic al titularilor
drepturilor reale de proprietate, al posesorilor i al altor deintori, planul cadastral.
n aceast etap se verific corectitudinea integrrii informaiilor i datelor preluate de la OCPI,
primrii, alte instituii i deintori cu datele obinute n urma lucrrilor de teren.
Se verific corectitudinea datelor din fiierele .cgxml i dac datele din fiierele .cgxml sunt
corect incluse n celelalte livrabile. Se verific i celelalte componente ale livrrii: Memoriul
tehnic cu descrierea lucrrilor efectuate, Raportul de control intern al calitii, etc.
Numrul total de imobile din cadrul unei livrri este format din numrul imobilelor de tip teren cu
sau fr construcie (care este egal cu numrul de fiiere .cgxml al livrrii) la care se adaug
numrul de UI din construciile condominiu ale livrrii respective.
Numrul total de imobile care se verific (N) este format din N1+N2, unde:
-

N1 = numrul imobilelor care conin informaii n partea a III-a a crii funciare (n acest caz,
lista imobilelor de verificat va fi format din toate imobilele care conin informaii n partea a
III-a a crii funciare);

N2 = 10% din N-N1 (n acest caz, din lista imobilelor de verificat nu vor face parte imobilele
care conin informaii n partea a III-a a crii funciare).

n cazul n care se constat erori la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor
verificate (N), ntreaga livrare se consider ca nepredat.

38

n acest caz se ntocmete un proces verbal de constatare, care conine lista imobilelor verificate i
motivarea respingerii cu indicarea erorilor identificate.
n cazul n care se constat erori la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate
(N), comisia de recepie ntocmete un proces verbal de constatare, nsoit de lista imobilelor
verificate i raportul erorilor constatate, care se transmite Prestatorului.
Prestatorul corecteaz erorile n termen de maxim 15 zile de la comunicarea procesului verbal de
constatare.
n situaia n care la verificarea datelor din fiierele redepuse de ctre Prestator se constat c
acestea conin n continuare greeli, comisia de recepie ntocmete un proces verbal de
constatare, nsoit de lista imobilelor verificate i raportul erorilor constatate, care se transmite
Prestatorului. Prestatorul corecteaz erorile n termen de maxim 5 zile de la comunicarea
procesului verbal de constatare.
n situaia n care la verificarea datelor din fiierele redepuse de ctre Prestator se constat c
acestea conin n continuare greeli, lucrarea se respinge i ntreaga livrare se consider ca
nepredat.
La finalul acestei etape, n momentul n care datele verificate nu mai conin erori, comisia de
recepie ntocmete procesul verbal intermediar aferent etapei 2 i notific Prestatorul n scris,
pentru predarea livrabilelor n format analogic conform meniunilor din tabelul livrabilelor, de la
pct. 3.3.5.2.
Etapa 3
n termen de 10 zile de la data primirii notificrii i a procesului verbal intermediar aferent etapei
2, Prestatorul are obligaia s predea livrabilele prevzute la punctul 3.3.5.2 Livrabile, n format
analogic i avnd ndeplinit cerina prevzut de art. 12 alin. (13) din Lege.
Dac un livrabil lipsete, este incomplet sau nu corespunde cerinelor din specificaiile tehnice,
livrabilele predate n aceast etap se resping pentru a fi completate i corectate.
Termenul de redepunere este de maximum 7 zile.
Cnd livrarea este complet i nu mai sunt defecte de corectat comisia de recepie ntocmete
procesul verbal intermediar aferent etapei 3.
Procesul verbal de recepie cantitativ i calitativ a livrrii Documentele tehnice ale
cadastrului copie spre publicare se emite la finalizarea recepiei i este nsoit de toate cele trei
procese verbale intermediare, aferente fiecrei etape de verificare.

39

n baza procesului verbal de recepie cantitativ i calitativ Achizitorul emite certificatul de


acceptan a livrrii Documentele tehnice ale cadastrului copie spre publicare.
3.4.2

Recepia documentelor tehnice ale cadastrului copie final

Recepia documentelor aferente acestei livrri se realizeaz dup parcurgerea etapei de publicare a
documentelor tehnice ale cadastrului i dup cea de soluionare a cererilor de rectificare i a
contestaiilor privind calitatea de posesor.
n aceast etap Prestatorul actualizeaz/corecteaz datele asociate imobilelor care au fost
contestate. n cazul n care soluionarea unei cereri de rectificare implic modificri i ale altor
imobile atunci i datele asociate acestor imobile se actualizeaz/corecteaz.
Activitatea de recepie se desfoar n 2 etape, finalizate fiecare n parte cu emiterea unui proces
verbal intermediar aferent etapei respective, care se comunic Prestatorului.
Certificatul de acceptan se emite n baza procesului verbal de recepie cantitativ i calitativ a
livrrii Documentele tehnice ale cadastrului copie final, la care se ataeaz procesele
verbale intermediare corespunztoare fiecrei etape.
Etapa 1
Prestatorul pred ntreaga livrare n format digital.
OCPI verific dac actualizarea datelor este corect integrat n livrabile.
Se verific cel puin 10% din imobilele ale cror date au fost modificate n urma soluionrii
cererilor de rectificare/contestaiilor..
n cazul n care se constat erori la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor
verificate, ntreaga livrare se consider ca nepredat.
n acest caz se ntocmete un proces verbal de constatare, care conine lista imobilelor verificate
i motivarea respingerii cu indicarea erorilor identificate.
n cazul n care un procent mai mic de 20% din imobilele verificate conin date eronate, comisia
de recepie ntocmete un proces verbal de constatare, nsoit de lista imobilelor verificate i
raportul erorilor constatate, care se transmite Prestatorului.
Prestatorul corecteaz erorile n termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului verbal de
constatare.
n situaia n care la verificarea datelor din fiierele redepuse de ctre Prestator se constat c
acestea conin n continuare greeli, comisia de recepie ntocmete un proces verbal de
constatare, nsoit de lista imobilelor verificate i raportul erorilor constatate, care se transmite
Prestatorului. Prestatorul corecteaz erorile n termen de maxim 5 zile de la comunicarea
procesului verbal de constatare.
40

n situaia n care la verificarea datelor din fiierele redepuse de ctre Prestator se constat c
acestea conin n continuare greeli, lucrarea se respinge i ntreaga livrare se consider ca
nepredat.
Cnd livrarea este complet i nu mai sunt defecte de corectat comisia de recepie ntocmete
procesul verbal intermediar aferent etapei 1 i notific Prestatorul n scris, pentru predarea
livrabilelor n format analogic stabilite n tabelul livrabilelor, menionat la pct. 3.3.5.2.

Etapa 2
n termen de 5 zile de la data primirii notificrii i a procesului verbal intermediar aferent etapei 1,
Prestatorul are obligaia s predea livrabilele prevzute la punctul 3.3.5.2. Livrabile, n format
analogic.
Dac un livrabil lipsete, este incomplet sau nu corespunde cerinelor din specificaiile tehnice,
livrabilele predate n aceast etap se resping pentru a fi completate i corectate.
Termenul de redepunere este de maximum 7 zile.
Cnd livrarea este complet i nu mai sunt defecte de corectat comisia de recepie ntocmete
procesul verbal intermediar aferent etapei 2.
Procesul verbal de recepie cantitativ i calitativ a livrrii Documentele tehnice ale
cadastrului copie final, se emite la finalizarea recepiei i este nsoit de cele dou procese
verbale intermediare, aferente fiecrei etape de verificare.
n baza procesului verbal de recepie cantitativ i calitativ Achizitorul emite certificatul de
acceptan a livrrii Documentele tehnice ale cadastrului copie final.

3.5 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului


Pregtirea publicrii documentelor tehnice cadastrale
OCPI mpreun cu primria organizeaz activitatea de publicare a documentelor tehnice,
realiznd:
- transportul documentelor tehnice la sediul primriei (sau la sediul stabilit pentru afiare);
- asigurarea dotrilor necesare publicrii;
- afiarea planurilor, etc.
n aceast etap Prestatorul organizeaz activitatea de informare a deintorilor privind demararea
procedurii de publicare a rezultatelor cadastrului.
41

Publicarea documentelor tehnice cadastrale


Publicarea documentelor tehnice se face n locaiile puse la dispoziie de ctre primrie. Conform
prevederilor Legii, perioada afirii este de 30 de zile.
OCPI mpreun cu primria stabilesc data publicrii documentelor tehnice, pe care o comunic n
scris ANCPI i Prestatorului.
n termen de 30 de zile de la afiare, titularii sarcinilor nscrise n registrele de transcripiuni i
inscripiuni solicit rennoirea nscrierii acestora, prin depunerea cererilor de rectificare a
documentelor tehnice. Prin sarcini se nelege: ipotecile, privilegiile, somaiile, sechestrele,
litigiile, alte sarcini, nscrise n vechile registre de publicitate imobiliar.

3.6 Primirea i soluionarea cererilor de rectificare i a contestaiilor cu privire la calitatea


de posesor
Cererea de rectificare a informaiilor din documentele tehnice publicate i contestaia cu privire la
calitatea de posesor se pot face n termen de 30 de zile de la afiare, n scris i cu depunerea
documentelor doveditoare.
n cazul formulrii unei contestaii cu privire la calitatea de posesor, aceasta trebuie nsoit de
dovada sesizrii instanei competente cu privire la obiectul contestaiei (copia aciunii civile
nregistrat la instan ori certificat de gref).
Modelul cererii de rectificare este prezentat n Anexa nr.12, iar cel al contestaiei n Anexa nr.13.
Primirea, nregistrarea i soluionarea contestaiilor sau a cererilor de rectificare se realizeaz de
ctre comisia de soluionare a cererilor de rectificare.
Pe durata perioadei de publicare i de soluionare a cererilor de rectificare sau a contestaiilor,
Prestatorul i primria asigur suport tehnic comisiei, prin reprezentani desemnai n acest
scop.
Atribuiile comisiei de soluionare a cererilor de rectificare/contestaiilor sunt urmtoarele, dar
fr a se limita la acestea:
-

acordarea lmuririlor necesare contestatarilor;

nregistrarea cererilor de rectificare i a contestaiilor;

marcarea n documentele cadastrale a imobilelor contestate;

analiza documentelor depuse de contestatari;

verificarea n teren a imobilelor contestate dac se consider c este necesar;

ntocmirea procesului verbal de soluionare a cererilor de rectificare i a contestaiilor;


42

ntocmirea unui tabel centralizator care conine denumirea fiierelor .cgxml i .pdf asociate

imobilelor care trebuie rectificate sau actualizate de ctre Prestator .


Modelul procesului verbal de soluionare a cererilor de rectificare i cel de soluionare a
contestaiilor cu privire la calitatea de posesor sunt prezentate n Anexele nr.14 i 15.
Comisia soluioneaz cererile de rectificare i contestaiile privitoare la calitatea de posesor prin
proces-verbal care face parte integrant din ncheierea de nscriere din oficiu n cartea funciar, n
termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afiare. mpotriva ncheierii de carte funciar se
poate formula plngere la judectorie, n termen de 15 zile de la comunicare.
n cazul n care soluionarea unei cereri de rectificare implic modificri i ale altor imobile,
datele asociate acestor imobile se actualizeaz sau corecteaz, dup caz. n aceste situaii prin
procesul verbal de soluionare a cererii de rectificare se dispune actualizarea/corectarea datelor
referitoare la imobilele afectate.
Mai multe cereri de rectificare avnd ca obiect acelai imobil pot fi soluionate printr-un singur
proces verbal.
Cererile de rectificare/contestaiile, actele doveditoare i procesele-verbale de soluionare a
cererilor de rectificare/contestaiilor, se scaneaz i se predau Prestatorului n format .pdf, n
vederea actualizrii documentelor tehnice i a fiierelor .cgxml.
Actualizarea fiierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizeaz prin adugarea la coninutul iniial al
acestora, a documentelor transmise de ctre OCPI n urma soluionrii cererilor de
rectificare/contestaiilor. Unde este cazul se actualizeaz i fiierele ID-Cn-Um-Rp.jpg.
Cererile de rectificare (Anexa nr.12), contestaiile privitoare la calitatea de posesor (Anexa nr.13),
procesele verbale de soluionare, respectiv registrul cererilor de rectificare i al contestaiilor se
arhiveaz mpreun cu documentele tehnice ale cadastrului.

3.7 Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului


Prestatorul actualizeaz documentele tehnice ale cadastrului, n baza documentelor transmise de
ctre comisia de soluionare a cererilor de rectificare n urma soluionrii cererilor, respectiv:
procesul verbal de soluionare a cererii de rectificare, cererea de rectificare ori contestaia privind
calitatea de posesor, documentele doveditoare.
De asemenea, Prestatorul integreaz n documentele tehnice ale cadastrului finale, nregistrrile
din crile funciare efectuate n cadrul nregistrrii sporadice, n perioada publicrii i n cea de
soluionare a cererilor de rectificare/contestaiilor,
43

Pe baza datelor actualizate, Prestatorul genereaz i pred la OCPI documentele tehnice finale n
format digital i analogic.

3.8 Deschiderea crilor funciare


OCPI deschide crile funciare, n baza documentelor tehnice finale ale cadastrului i a
documentelor aferente precum i n baza certificatului emis de notarul public n baza art. 13 alin.
(3) sau a certificatului de motenitor emis conform art. 12 alin. (4) din Lege, dup caz.
n urma deschiderii noilor cri funciare, persoanelor interesate, potrivit evidenei de carte
funciar li se comunic, de ctre biroul teritorial:
-

ncheierea de carte funciar;

extrasul de carte funciar pentru informare;

extrasul de plan cadastral.

3.9 ncheierea lucrrilor tehnice de cadastru


De la data deschiderii crilor funciare din oficiu, registrele de transcripiuni i inscripiuni, crile
funciare i orice alte evidene de cadastru i publicitate imobiliar se nlocuiesc, pentru sectoarele
cadastrale respective, cu planul cadastral i noile cri funciare.
Vechile evidene se pstreaz n arhiva biroului teritorial i pot fi consultate pentru istoric.
Identificarea i numerotarea imobilelor cuprinse n titlurile de proprietate emise n baza legilor
fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri i alte evidene cadastrale i de publicitate
imobiliar anterioare realizrii cadastrului i deschiderii noilor cri funciare i pierd valabilitatea.
Sarcinile care sunt stinse prin mplinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai nscriu n
crile funciare, iar dac au fost nscrise, acestea se radiaz la cererea proprietarului imobilului, a
oricrei persoane interesate sau din oficiu.
Conform Legii, nchiderea vechilor evidene se realizeaz prin ordin al directorului general al
ANCPI, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
4.

ANEXE LA SPECIFICAIILE TEHNICE

44

Anexa nr.1 - DATE GENERALE


(se completeaz de ctre Achizitor)

45

Anexa nr.2 - REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR


UAT ..

Sector cadastral nr

Zon cooperativizat/necooperativizat (Co/NCo)


1. DESCRIEREA IMOBILULUI
DATE TEREN
Identificator
teren

Adres imobil

Numr

Nr.

Suprafaa

cadastral1)

CF1)

msurat

DATE CONSTRUCII
Intravilan/
extravilan
(I/E)

Nr.

Nr.

Nr.

Categorie

Identificator

Cod grup

Suprafaa

Nr.

Nr.

top.

tarla

parcel

folosin

construcie

destinaie

construit

niveluri

CF

Constr. cu
acte (DA/
NU)

2. PROPRIETATEA / POSESIA
Titularul dreptului/posesiei
Nume/

Iniiala

Denumire

tatlui

Prenume

Proprietar=1 /
Posesor=0

Data
naterii/
CUI

Domiciliu/

Cota

Sediu

Identificator entitate

parte

Cot parte

2)

teren UI

Cota

Identificator entitate

parte

asociat 2)

asociat

Act juridic

Mod de

3)

Nr. act/

Tip act

dobndire

data

Obs privitoare la
Emitent

proprietar4)

3. SARCINI / DEZMEMBRMINTE
Titular
Nume/

Iniiala

Denumire

tatlui

Prenume

Data naterii/

Domiciliu/

CUI

Sediu

Tipul sarcinii sau al


dezmembrmintelor dreptului de
proprietate

4. NOTRI, PROCESE, INTERDICII


Tipul notrii

Act juridic
Tip act

Nr. act/
data

Valoare
Emitent

ipotec

Tip moned

5. OBSERVAII
Tip act

Nr. act/
data

Emitent

1)

Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic

2)

Prin entitate asociat se nelege: teren, construcie, UI

Identificator entitate asociat

Imobil mprejmuit /

Imobil contestat /

2)

nemprejmuit

necontestat5)

Alte observaii

46

3)

Coloana se completeaz numai pentru UI din construciile condominiu

4)

Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat

5)

Se completeaz numai pentru livrrile de tip copie final; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaie

nr. din.
Not: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

47

Model pentru UI din construciile condominiu


UAT ..

Sector cadastral nr

1. DESCRIEREA UNITII INDIVIDUALE


Identificator UI

Numr

Adresa

Nr. CF

cadastral/ Nr.

construciei

top.

Nr.

individual

1)

1)

tronson

Scara

Nivel

Numr

Cod unitate individual

Suprafa util ap.

Cote pri

apartament

(UI)

(mp)

comune

Cot parte teren

2. PROPRIETATEA / POSESIA
Titularul dreptului/posesiei
Nume/

Iniiala

Denumire

tatlui

Prenume

Proprietar=1 /

Data naterii/

Posesor=0

CUI

Act juridic
Domiciliu/ Sediu

Cota parte2)

Mod de dobndire

Tip act

Nr. act/
data

Obs privitoare la
Emitent

proprietar3)

3. SARCINI / DEZMEMBRMINTE
Titular
Nume/

Iniiala

Denumire

tatlui

Prenume

Data naterii/

Domiciliu/

CUI

Sediu

Act juridic

Tipul sarcinii sau al


dezmembrmintelor dreptului de

Cota parte

2)

Tip act

proprietate

4. NOTRI, PROCESE, INTERDICII


Tipul notrii

Nr. act/
data

Emitent

Valoare ipotec

Tip moned

5. OBSERVAII
Tip act

Nr. act/ data

Emitent

Date UI contestat / necontestat4)

Alte observaii

1)

Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic

2)

Se refer la suprafaa UI i la cotele pri comune

3)

Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat

4)

Se completeaz numai pentru livrrile de tip copie final; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaie

nr din .

48

Not: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii

Formularul de mai jos (Foaia colectiv) constituie parte integrant din Registrul cadastral al imobilelor i se completeaz numai pentru construciile tip
condominiu i unitile individuale componente.

49

Foaie Colectiv
UAT ..
Sector cadastral nr. ..................
A. Partea I - Foaia de avere
Numr cadastral/

ID-Cn

Nr.
tronson
1

Numr CF 1)

Nr .top. 1)

Scara

Nivel

Suprafaa ocupat

Adresa construciei

la sol (mp)

Numr

Cod unitate

Nr. CF

Suprafa

Cote pri

Cot parte

apartament

individual (UI)

individual 1)

util ap. (mp)

comune

teren

Obs.
10

TOTAL
Descrierea prilor comune
indivize:
1)

Numere alocate anterior demarrii lucrrilor de cadastru sistematic

Note: n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii
Prestatorul poate modifica formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective cu acordul ANCPI

50

Anexa nr.3 - OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR I AL ALTOR
DEINTORI
Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor i al altor deintori
Judeul
UAT

Nr.
crt.

Nume/
denumire
deintor

Data
naterii /
CUI

Identificator1)

Plana

Sector

Adresa

Suprafaa n

Suprafaa

Observaii

cadastral

imobilului2)

proprietate

n posesie

deintor3)

1)

Identificatorul atribuit de Prestator imobilului n procesul de realizare a lucrrii de cadastru sistematic

2)

Pentru deintorii de UI se completeaz i numr tronson, scara, nivel, numr apartament

3)

Se menioneaz dac proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat

Note:
Data naterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia
n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: numrul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completeaz denumirea UAT), anul realizrii
Prestatorul poate modifica formatul Opisului alfabetic cu acordul ANCPI
51

Anexa nr.4 - FIA DE DATE A IMOBILULUI


FIA DE DATE A IMOBILULUI
UAT .
Sector cadastral
ID imobil ..
1. DATE TEREN
Nr.
Tarla/

Nr. parcel/

Suprafa

Nr.

Nr cad/

nr. potal

msurat

CF

nr top

strad

mprejmuit/
Nemprejmuit
(/N)

Zona
cooperativizat/
necooperativizat
(Co/Nco)

Observaii:
2. DATE CONSTRUCII PERMANENTE
Identificator

Cod grup

Numr

construcie

destinaie

niveluri

Constr. cu

Construcie

acte

condominiu

(DA/NU)

(DA/NU)

Nr.
bloc

Nr.

Suprafa

total

construit

UI

msurat

C1
C2
...
Cn
Prile comune:
Observaii:
3. PROPRIETATEA / POSESIA
Nr.

Nume i prenume deintor/

Crt.
1
2

Denumire persoan juridic

CNP/ CUI

Nr. act de
proprietate/posesie

Observaii

Reprezentantul Prestatorului
(nume i prenume, semntura)
Not: Pentru a prelua toate datele constatate la teren, n cazul situaiilor complexe, Prestatorul
poate modifica formatul fiei de date a imobilului, cu acordul ANCPI

52

Anexa nr.5 - DATE CAMPANIE DE INFORMARE PUBLIC LOCAL


(se completeaz de ctre Achizitor)
Jude

UAT/
Sector cadastral

Pliante
(buc.)

Poster Etapa 1
(buc.) 1)

Poster Etapa 2
(buc.) 2)

Lot 1
Arad

Timi
CaraSeverin

Covsn
Fntnele
Frumueni
Livada
Vladimirescu
Bethausen
Bara
Balin
Seca
Verme
Berzovia
Mureni

1000
1200
1000
1200
4000
1200
200
700
150
700
1500
1000

40
40
40
40
80
40
20
30
20
30
50
40

40
40
40
40
80
40
20
30
20
30
50
40

Ptulele
Vnjule
Rogova
Logreti
Berleti
Hurezani
nreni
Pieleti
Goicea
Coofenii Din Dos
Brdeti
Diculeti
Fureti
Valea Mare
Frteti

1500
900
600
1000
900
700
2000
1500
1000
1000
1800
900
700
1000
1600

50
30
30
40
30
30
60
50
40
40
60
30
30
50
50

50
30
30
40
30
30
60
50
40
40
60
30
30
50
50

Viina
Milcov
Oboga
Viina Nou
Brastavu
Vdastra
Recea,
Izvoru
Miroi
Cldraru
Segarcea Vale

1200
700
700
700
1700
700
1200
900
1000
1000
1200

40
30
30
30
50
30
40
30
40
40
40

40
30
30
30
50
30
40
30
40
40
40

Lot 2
Mehedini

Gorj

Dolj

Vlcea
Lot 3

Olt

Arge

53

Teleorman
Dmbovia
Ilfov

Lia
Ciuperceni
Traian
Bilciureti
Dobra
Bleni
1 Decembrie
Copceni
Clinceni

1000
700
900
900
1500
3500
3500
1200
3000

40
30
30
30
50
60
50
40
50

40
30
30
30
50
60
50
40
50

Olari
Floreti
Fulga
Gorgota
Cornu
Malu
Vedea
Pltreti
Vasilai
Criv
Luica
Scnteia
Valea Ciorii
Grliciu
Ghindreti
Horia
Topalu

900
3000
1500
2000
1700
1000
1200
1600
1600
900
900
1500
800
700
900
500
800

30
50
50
50
40
40
40
50
50
30
30
50
30
30
30
30
30

30
50
50
50
40
40
40
50
50
30
30
50
30
30
30
30
30

Jijila
Vcreni
Luncavia
Movila Miresii
Tudor Vladimirescu
Cilibia
Glodeanu Srat
Luciu
Mrcineni
Bleni
Vrlezi

2000
900
1600
1600
900
800
1600
1200
3500
900
900

50
30
50
50
30
30
50
40
60
30
30

50
30
50
50
30
30
50
40
60
30
30

Bilieti
Goleti
Gologanu
Milcovul
Rstoaca
Suraia
Letea Veche
Suceti
Nicolae Blcescu

900
1600
1200
1200
900
1600
2300
1700
3000

30
50
40
40
30
50
60
50
50

30
50
40
40
30
50
60
50
50

Lot 4
Prahova

Giurgiu
Clrai
Ialomia
Constana
Lot 5
Tulcea
Brila
Buzu
Galai
Lot 6

Vrancea

Bacu

54

Vaslui

Harghita

Mrgineni
Ciocani
Perieni
tefan Cel Mare
Vultureti
Sndominic
Glua
Subcetate

3300
700
1500
1400
900
2300
1000
900

60
30
50
50
30
60
40
30

60
30
50
50
30
60
40
30

Dumeti
Lecani
Movileni
Sulia
Coula
Coplu
Cornu Luncii
Preuteti
Boroaia
Forti
Grumzeti
Bodeti
Dobreni
Sboani
Tmeni
Cordun

1700
2500
1200
1200
1200
1500
2500
2500
1700
1700
2000
1600
900
4000
2500
2500

50
60
40
40
40
50
60
60
50
50
50
50
30
80
60
60

50
60
40
40
40
50
60
60
50
50
50
50
30
80
60
60

Cernat
Malna
Teliu
Vama Buzului
Cristian
Gura Rului
Cucerdea
Corunca
Cristeti
Iclnzel
Sngeorgiu De Mure
Sncraiu De Mure
Sntana De Mure
Voivodeni

1500
500
1500
1400
1500
1500
700
1000
2300
900
3800
3200
2300
900

50
30
50
50
50
50
30
40
60
30
80
50
50
30

50
30
50
50
50
50
30
40
60
30
80
50
50
30

Ciugud
Daia Romn
Sntimbru
pring
Cerbl
Lelee
Ghelari
Bora

1200
1200
1200
900
250
200
900
700

40
40
40
30
30
30
30
30

40
40
40
30
30
30
30
30

Lot 7
Iai
Botoani

Suceava

Neam

Lot 8
Covasna
Braov
Sibiu

Mure

Lot 9
Alba

Hunedoara
Cluj

55

Bihor

Chinteni
Vultureni
Batr
Tulca
Mdras

1200
700
2000
1200
1200

40
30
50
40
40

40
30
50
40
40

Lechina
Romuli

2300
700

50
30

50
30

Recea
Scleni
Dumbrvia
Satulung
Frcaa
Meseenii De Jos
Crasna
Apa
Agri
Santu

2300
900
1500
2300
1500
1200
2500
1200
900
900

60
30
50
60
50
40
60
40
30
30

60
30
50
60
50
40
60
40
30
30

Lot 10
BistriaNsud

Maramure

Slaj
Satu-Mare
1)

se afieaz n prima etap a campaniei de informare local, odat cu distribuirea pliantelor

2)

se afieaz n a doua etap a campaniei de informare local

Coninutul posterelor difer n cele dou etape ale campaniei.


Caracteristici tehnice POSTER
- Format: 48 x 68 cm;
-

Tipar: policromie 1 fa;

Hrtie: dublu cretat lucioas de cel puin 150 g/mp.

Caracteristici tehnice PLIANT


- Format: format nchis 10 x 21 cm, format deschis A4;
-

Tipar: policromie fa - verso;

Hrtie: dublu cretat lucioas de cel puin 90 g/mp;

Finisare: fluire (2 biguri).

56

Anexa nr.6 - STRUCTURA FIIERELOR PENTRU PREDARE


Pentru situaiile neprezentate n anex, Prestatorul creeaz subdirectoare separate i denumete
fiierele cu nume relevante, corespunztoare sectoarelor cadastrale predate.
Livrarea 1
Director: UAT_Raport_preliminar
Conine subdirectoarele:
-UAT_Raport, care conine fiierul/fiierele raportului preliminar
-UAT_propunere_sectoare, avnd subdirectoarele: dxf i shp care conin
fiierul/fiierele referitoare la Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale n cele dou
formate (dxf, shp)
-CGXML, care conine 20 fiiere ID.cgxml i ID.pdf asociate.
n cazul n care livrrile se fac pe sectoare, pentru livrrile copie spre publicare i copie
final, n denumirea directoarelor, dup numele UAT se specific sectorul cadastral i nu se mai
creeaz subdirectoarele S1, S2, Sn.
Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului copie spre publicare
Director: UAT_Date_teren
Conine subdirectorul:
-

Descriere_lucrri, cu fiiere care conin descrierea lucrrilor tehnice.

Director: UAT_cgxml_pdf_jpg
Conine subdirectoare denumite S1, S2, , Sn (unde n reprezint numrul sectorului cadastral)
Fiecare subdirector Sn conine:

fiierele de tip ID.cgxml din sectorul respectiv;

fiierele de tip ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf care conin fiele de date i actele scanate pentru
fiecare imobil, din sectorul respectiv.
Documentele (fiele de date i actele) se scaneaz cu rezoluia 200 dpi, alb-negru.
Ordinea documentelor n fiier este:
- fia de date;
- actele de identitate/certificatele de nregistrare/certificate deces/acte de stare
civil, etc;
- actele juridice privitoare la imobile;

fiierele de tip ID-Cn-Um-Rp.jpg care conin releveele unitilor individuale.


57

Director: UAT_Registru
Conine subdirectoare denumite S1, S2, , Sn (unde n reprezint numrul sectorului cadastral)
Fiecare subdirector Sn conine fiiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT,
unde n reprezint numrul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
n funcie de situaie, se creeaz unul sau mai multe fiiere .pdf asociate unui registru cadastral al
sectorului.
Director: UAT_Opis
Conine un fiier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al
posesorilor i al altor deintori, avnd denumirea Opis_alfabetic_deintori_UAT i fiierele .pdf
asociate.
n funcie de situaie, se creeaz unul sau mai multe fiiere .pdf asociate opisului alfabetic.
Conine subdirectoare denumite S1, S2, , Sn (unde n reprezint numrul sectorului cadastral).
Fiecare subdirector Sn conine fiiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deintori _UAT, unde n
reprezint numrul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
Director: UAT_plan_ansamblu
Conine:
- un subdirector shp care include fiiere coninnd toate elementele grafice i textuale descrise
la Coninutul planului cadastral de ansamblu, cu fiiere shp separate pentru limita UAT, limita
intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarlalelor/cvartalelor, toponimie, etc:
[Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ shp reprezentnd limita UAT- ului,
avnd ca atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT;
[Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr.trup] shp reprezentnd limita intravilanelor avnd
ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeul, denumirea UAT, numrul
trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);
[Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr.sector] shp reprezentnd limita sectoarelor avnd
ca atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT, numrul sectorului cadastral
(unic la nivelul UAT);
[Cod SIRSUP]_TARLA_[nr.tarla] shp reprezentnd limita tarla/cvartal avnd ca
atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT, numrul tarlalei/cvartalului.
etc.
- un subdirector dxf care include fiierul plan_ansamblu.dxf ce conine, pe layere separate,
toate elementele grafice i textuale descrise la Coninutul planului cadastral de ansamblu. Acest
fiier include toate elementele din formatul tiprit al planului cadastral de ansamblu;
- un subdirector tiff/pdf care include fiierele de tip tiff/pdf.
58

Director: UAT_planuri_cadastrale
Conine:
- un subdirector shp care include fiiere coninnd toate elementele grafice i textuale descrise
la Coninutul planului cadastral, cu fiiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan,
limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcii, toponimie, etc:
[Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ shp reprezentnd limita UAT, avnd ca
atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT;
[Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr.trup] shp reprezentnd limita intravilanelor avnd
ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeul, denumirea UAT, numrul
trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);
[Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr.sector] shp reprezentnd limita sectoarelor avnd
ca atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT, numrul sectorului cadastral
(unic la nivelul UAT);
[Cod SIRSUP]_TARLA_[nr.tarla] shp reprezentnd limita tarla/cvartal avnd ca
atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT, numrul tarlalei/cvartalului.
[Cod SIRSUP]_IMOBILE shp reprezentnd limita imobilului (fiecare imobil
avnd ca atribute codul SIRSUP i ID atribuit de Prestator);
[Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII shp reprezentnd conturul construciilor (fiecare
construcie avnd ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul
construciei atribuit de Prestator)
etc.
- un subdirector dxf care include fiierul plan_cadastral.dxf ce conine, pe layere separate,
toate elementele grafice i textuale descrise la Coninutul planului cadastral de ansamblu. Acest
fiier include toate elementele din formatul tiprit al planurilor cadastrale;
- un subdirector tiff/pdf care include fiierele de tip tiff/pdf.
Director: UAT_raport_calitate
Conine fiiere cu Raportul de control intern al calitii.
Director: UAT_raport_de_monitorizare_grupuri_vulnerabile
Conine fiiere cu Raportul de monitorizare a participrii grupurilor vulnerabile la proces.
Director: UAT_raport_campanie
Conine fiiere cu Raportul de monitorizare a campaniei de informare local.
Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului copie final
Director: UAT_cgxml_pdf _jpg_final
59

Conine subdirectoare denumite S1, S2, , Sn (unde n reprezint numrul sectorului cadastral).
Fiecare subdirector Sn conine:

fiierele de tip ID.cgxml rezultate;

fiierele ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf care conin fiele de date i actele scanate pentru fiecare
imobil.
Documentele (fiele de date i actele) se scaneaz cu rezoluia 200 dpi, alb-negru.
Ordinea documentelor n fiier este:
- fia de date;
- actele de identitate/certificatele de nregistrare/certificate deces/acte de stare
civil, etc;
- actele juridice privitoare la imobile;
- cererea de rectificare/contestaia privitoare la calitatea de posesor;
- actele doveditoare;
- procesul verbal de soluionare a cererii de rectificare;

fiierele de tip ID-Cn-Um-Rp.jpg care conin releveele unitilor individuale.

Director: UAT_Registru_final
Conine fiiere actualizate cu modificrile rezultate n urma soluionrii cererilor de
rectificare/contestaiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al
imobilelor_UAT_final, unde n reprezint numrul sectorului cadastral, iar UAT denumirea
teritoriului administrativ.
n funcie de situaie, se creeaz unul sau mai multe fiiere .pdf asociate unui registru cadastral al
sectorului.
Director: UAT_Opis_final
Conine un fiier doc/txt cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al
posesorilor i al altor deintori, actualizat cu modificrile rezultate n urma soluionrii cererilor
de rectificare i fiierele .pdf asociate.
Fiierul are denumirea Opis_alfabetic_deintori_UAT_final.
n funcie de situaie, se creeaz unul sau mai multe fiiere .pdf asociate indexului alfabetic.
Conine subdirectoare denumite S1, S2, , Sn (unde n reprezint numrul sectorului cadastral).
Fiecare subdirector Sn conine fiiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deintori _UAT, unde n
reprezint numrul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.
Director: UAT_plan_ansamblu_final
Conine date actualizate cu modificrile rezultate n urma soluionrii cererilor de rectificare:
60

- un subdirector shp care include fiiere coninnd toate elementele grafice i textuale descrise
la Coninutul planului cadastral de ansamblu, cu fiiere shp separate pentru limita UAT, limita
intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarlalelor/cvartalelor, toponimie, etc:
[Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ shp reprezentnd limita UAT, avnd ca
atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT;
[Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr.trup] shp reprezentnd limita intravilanelor avnd
ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeul, denumirea UAT, numrul
trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);
[Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr.sector] shp reprezentnd limita sectoarelor avnd
ca atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT, numrul sectorului cadastral
(unic la nivelul UAT);
[Cod SIRSUP]_TARLA_[nr.tarla] shp reprezentnd limita tarla/cvartal avnd ca
atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT, numrul tarlalei/cvartalului.
etc.
- un subdirector dxf care include fiierul plan_ansamblu_final.dxf ce conine, pe layere
separate, toate elementele grafice i textuale descrise la Coninutul planului cadastral de
ansamblu, cu layerele separate pentru: limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale,
limita tarla/cvartale, toponimie, etc.
Aceste fiiere includ toate elementele tiprite n planul cadastral de ansamblu.
- un subdirector tiff/pdf care include fiierele de tip tiff/pdf.
Director: UAT_planuri_cadastrale_final
Conine date actualizate cu modificrile rezultate n urma soluionrii cererilor de rectificare:
- un subdirector shp care include fiiere coninnd toate elementele grafice i textuale descrise
la Coninutul planului cadastral, cu fiiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan,
limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcii, toponimie, etc:
[Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ shp reprezentnd limita UAT, avnd ca
atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT;
[Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr.trup] shp reprezentnd limita intravilanelor avnd
ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeul, denumirea UAT, numrul
trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);
[Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr.sector] shp reprezentnd limita sectoarelor avnd
ca atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT, numrul sectorului cadastral
(unic la nivelul UAT);

61

[Cod SIRSUP]_TARLA_[nr.tarla] shp reprezentnd limita tarla/cvartal avnd ca


atribute: codul SIRSUP, judeul, denumirea UAT, numrul tarlalei/cvartalului.
[Cod SIRSUP]_IMOBILE shp reprezentnd limita imobilului (fiecare imobil
avnd ca atribute codul SIRSUP i ID atribuit de Prestator);
[Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII shp reprezentnd conturul construciilor (fiecare
construcie avnd ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul
construciei atribuit de Prestator)
etc.
- un subdirector dxf care include fiierul plan_cadastral_final.dxf ce conine, pe layere
separate, toate elementele grafice i textuale descrise la Coninutul planului cadastral de
ansamblu, cu layerele separate pentru: limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale,
limita tarla/cvartal, limita imobile, construcii, toponimie, etc.
Aceste fiiere includ toate elementele tiprite n planurile cadastrale.
- un subdirector tiff/pdf care include fiierele de tip tiff/pdf.
Director: UAT_planuri_parcelare_final
Conine:
-

subdirectorul shp care include fiierele cu planurile parcelare n format shp


subdirectorul dxf care include fiierele cu planurile parcelare n format dxf. Aceste fiiere

includ toate elementele din formatul tiprit al planurilor parcelare.


subdirectorul tiff/pdf care include fiierele de tip tiff/pdf.

Director: UAT_raport_calitate_final
Conine fiiere cu Raportul de control intern al calitii.
Director: UAT_raport_campanie_final
Conine fiiere cu Raportul de monitorizare a campaniei de informare local.

62

Anexa nr.7 - PLANUL CADASTRAL


A. Coninutul planului cadastral de ansamblu

Titlul: Plan cadastral de ansamblu;

Subtitluri: UAT, judeul;

Scara 1:10.000, sistem de proiecie STEREO 70;

Legenda (dreapta);

Direcia Nord;

Denumirea executantului (4cmx2cm), tampila, semntura, data ntocmirii;

Limita UAT i teritoriile vecine (judeul din care fac parte n cazul n care unul din vecini
este din alt jude; dac toi vecinii sunt din acelai jude se scrie numai numele unitilor
administrativ-teritoriale);

Limitele intravilanului/intravilanelor i numrul/denumirea;

Limitele i numerele sectoarelor cadastrale;

Toponimie;

Caroiaj.

Planul cadastral de ansamblu este nsoit de o anex n care se precizeaz numrul total de tarlale i
cvartale al UAT, precum i suprafaa fiecrei tarlale/cvartal.
Tiprire
Planul cadastral de ansamblu se tiprete la scara 1:10.000, n formate A1-A0, cu fundal
ortofotoplan (de preferat fundalul tiprit alb-negru) .

Planul se tiprete color;

Numrul sectorului cadastral are nlimea de 5 mm, negru, n cerc avnd raza de 5 mm cu
negru, pe fond galben fr contur;

Numrul tarlalei/cvartalului are nlimea de 4 mm negru italic ntr-un ptrat cu fond verde
fr contur; se tiprete litera T urmat de numrul tarlalei/cvartalului;

Grosimi linii:
- Cadru plana 1mm;
- Limitele de jude 1mm cu rou;
- Limita UAT 1 mm cu rou;
- Limita sector cadastral 1 mm cu verde sau galben;
- Limita intravilan 1 mm cu albastru;
63

Texte:

Denumire

nlime

Stil (M,Mm,m)

nclinare (V, I)

Culoare

Jude
UAT
Localiti
Hidrografie
Titlu
Subtitluri, Sect. cad.
Scara

(mm)
8
8
8
2
10
8
6

Majuscul
Majuscul
Maj. i minuscul
Maj. i minuscul
Majuscule
Maj. i minuscul
Maj. i minuscul

Vertical
Vertical
Vertical
Italic
Vertical
Vertical
Vertical

Negru
Negru
Negru
Albastru
Negru
Negru
Negru

Drumurile se redacteaz cu negru;

Hidrografia se redacteaz cu albastru;

Cile ferate se redacteaz cu semnul convenional corespunztor.

B. Coninutul planului cadastral

Titlul: Plan cadastral;

Subtitluri: UAT, judeul, sectorul cadastral;

Scara planului (pentru planurile ce conin intravilane, numitorul scrii nu trebuie s


depeasc 1000, iar pentru planurile ce conin numai extravilane, numitorul scrii nu
trebuie s depeasc 2000) i sistemul de proiecie STEREO 70;

Legenda;

Direcia Nord;

Limita UAT i teritoriile vecine (judeul din care fac parte n cazul n care unul din vecini
este din alt jude; dac toi vecinii sunt din acelai jude se scrie numai numele unitii
administrativ-teritoriale);

Denumirea executantului (4cmx2cm), tampila, semntura, data ntocmirii;

Limitele intravilanului/intravilanelor i numrul/denumirea;

Limitele i numerele sectoarelor cadastrale;

Limitele i ID imobile;

Numerele potale ale imobilelor din intravilan;

Limitele construciilor cu caracter permanent;

Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, pduri, drumuri i strzi,


denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.);
64

Schia cu dispunerea sectoarelor cadastrale;

Numrul planei (dac sunt mai multe);

Trsturi de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor


de 2 mm.

Tiprire
Planul cadastral se tiprete pe un format A3-A0, la o scar corespunztoare, astfel nct s se
disting clar ID i limitele imobilelor.
Pentru imobilele care reprezint instituii publice (coli, primrie, cmin cultural, biseric, etc.) sau
imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se coloreaz i se specific
denumirea instituiei.

Tiprirea se face color;

Numrul sectorului cadastral are nlimea de 5 mm, negru, n cerc avnd raza de 5 mm cu
negru, pe fond galben fr contur;

Grosimi linii:
- Cadru plan - 0,5 mm;
- Limita de jude - 1mm cu culoarea rou;
- Limita UAT - 1 mm cu culoarea rou;
- Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;
- Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;
- Limita imobil 0,4 mm, cu negru;
- Limita construciilor cu caracter permanent 0,2 mm, cu negru;
- Crucile caroiajului se deseneaz cu grosimea de 0,2 mm.

Texte

Denumire

nlime

Stil (M,Mm,m)

nclinare (V, I)

Culoare

Jude
UAT
Localiti
Hidrografie
Titlu
Subtitluri, Sect. cad.
Scara
ID

(mm)
8
8
8
2
10
8
6
4

Majuscul
Majuscul
Maj. i minuscul
Maj. i minuscul
Majuscule
Maj. i minuscul
Maj. i minuscul

Vertical
Vertical
Vertical
Italic
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical

Negru
Negru
Negru
Albastru
Negru
Negru
Negru
Negru

Drumurile se redacteaz cu negru;

Hidrografia se redacteaz cu albastru;


65

Cile ferate se redacteaz cu semnul convenional corespunztor.

66

Anexa nr.8 - STRUCTURA I DESCRIEREA CMPURILOR FIIERULUI CGXML

STRUCTURA I DESCRIEREA CMPURILOR FIIERULUI CGXML


Tabela

Coloana

Tip Date

Lungime
coloan

PK

Note/Observaii

Address
ADDRESSID
SIRSUP
SIRUTA
INTRAVILAN
DISTRICTTYPE
DISTRICTNAME
STREETTYPE
STREETNAME
POSTALNUMBER
BLOCK
ENTRY
FLOOR
APNO
ZIPCODE
DESCRIPTION
SECTION

Int32
String
String
Boolean
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String

BUILDINGID
LANDID
ADDRESSID
BUILDNO
MEASUREDAREA
TOTALAREA

Int32
Int32
Int32
Int32
Double
Double

TRUE

Identificatorul unic al adresei


SIRUTA superioar reprezentnd UAT
SIRUTA reprezentnd localitatea
Valoare boolean intravilan
Tip subunitate administrativ (Dicionar)
Denumire subunitate administrativ
Tip strad (Dicionar)
Denumire strad
Numr potal
Bloc
Scara
Etaj
Numr apartament
Cod potal
Descriere suplimentar
Tronson

TRUE

Identificatorul unic al construciei


Identificatorul terenului pe care se afl construcia
Identificatorul adresei construciei
Numrul construciei n cadrul terenului
Suprafaa msurat a construciei
Suprafaa desfurat a construciei

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
4000
100

Building

67

BUILDINGDESTINATION
LEVELSNO
IUNO
TAXVALUE
NOTES
ISLEGAL
LEGALAREA
E2IDENTIFIER
PAPERCADNO
PAPERLBNO
TOPONO
CADGENNO

String
Int32
Int32
Double
String
Boolean
Double
String
String
String
String
String

BUILDINGCOMMONPARTID

Int32

BUILDINGID
COMMONPARTTYPE

Int32
String

CONTESTEDID
FILEID
CONTESTEDNUMBER
CONTESTEDDATE

Int32
Int32
Int32
DateTime

SOLUTIONNUMBER

Int32

SOLUTIONDATE
NOTES

DateTime
String

DEEDID
DEEDNUMBER

Int32
String

50

Cod grup destinaie(Dicionar)


Numr nivele construcie
Numr uniti individuale
Valoare de impozitare
Comentarii/Meniuni construcie
Valoare boolean 'Are acte'
Suprafaa din acte a construciei
Identificatorul electronic aparinnd sistemului ETERRA
Numr cadastral hrtie
Numr carte funciar hrtie
Numr topografic
Identificator cadastru sistematic

2000
200
200
200
200
200

BuildingCommonParts
TRUE

Identificatorul unic al prii comune


Identificatorul construciei de care aparine partea
comun
Tip parte comun (Dicionar)

TRUE

Identificator unic al contestaiei


Identificatorul descrierii fiierului CG de care se leag
Numr cerere de rectificare/contestaie
Data cererii de rectificare/contestaiei
Numr proces verbal de soluionare cerere de
rectificare/contestaie
Data proces verbal de soluionare cerere de
rectificare/contestaie
Observaii

TRUE

Identificator unic al actului/documentului


Numrul actului/documentului

255

Contested

4000

Deed
50

68

DEEDDATE
DEEDTYPE
AUTHORITY
NOTES

DateTime
String
String
String

FILEID
VALUECURRENCY
VALUEAMOUNT

Int32
String
String

FILENAME
EXPORTDATE

String
DateTime

FILEVERSION
OPERATIONTYPE
LICENSEDNAME
LICENSENUMBER
FILEID

String
String
String
String
Int32

LANDID
CADSECTOR
ADDRESSID
MEASUREDAREA
PARCELLEGALAREA
ISNEW

Int32
String
Int32
Double
Double
Boolean

FILEID
BUILDINGLEGALAREA
TAXVALUE
NOTES
ENCLOSED

Int32
Double
Double
String
Boolean

Data actului/documentului
Tipul actului/documentului (Dicionar)
Autoritatea emitent
Descriere suplimentar act/document
Identificatorul descrierii fiierului de care se leag
actul/documentul
Tip moned valoare act/document
Valoare act/document

50
50
4000
50
200

FileDescription
50
50
50
255
50
TRUE

Denumirea fiierul CGXML


Data exportului fiierului din sistemul ETERRA
Versiunea fiierului CG/aplicaiei Generare CG cu care a
fost generat
Tip operaiune cadastral (Dicionar)
Denumire/Nume autorizat
Serie licen autorizat
Identificatorul unic al descrierii fiierului

Land
TRUE
200

2000

Identificatorul unic al terenului


Sectorul cadastral n care se afl terenul
Identificatorul adresei terenului
Suprafaa msurat teren
Suprafaa total din acte teren
Valoare boolean tip teren nou
Identificatorul descrierii fiierului CG de care se leag
terenul
Suprafaa total din acte construcii
Valoare de impozitare
Comentarii/Meniuni teren
Valoare boolean mprejmuit (TRUE), nemprejmuit
69

COAREA
E2IDENTIFIER
PAPERCADNO
PAPERLBNO
TOPONO
CADGENNO

Boolean
String
String
String
String
String

IUID

Int32

BUILDINGID
IDENTIFIER
SECTION
APNO
ENTRY
MEASUREDAREA
TOTALAREA
LANDINDIVISIONAREA
COMMONPARTSAREA
NOTES
FLOOR
LANDDIVISIONTYPE
COMMONPARTSTYPE
ROOMNO
E2IDENTIFIER
PAPERCADNO
PAPERLBNO
TOPONO
CADGENNO

Int32
String
String
String
String
Double
Double
String
String
String
String
String
String
Int16
String
String
String
String
String

(FALSE)
Valoare boolean zona cooperativizat (TRUE),
necooperativizat (FALSE)
Identificatorul electronic aparinnd sistemului ETERRA
Numr cadastral hrtie
Numr carte funciar hrtie
Numr topografic
Identificator cadastru sistematic

200
200
200
200
200

IU
TRUE
50
50
50
50

2000
50

200
200
200
200
200

Identificatorul unic al unitii individuale


Identificatorul construciei de care aparine unitatea
individual
Identificator apartament
Tronsonul blocului de care aparine unitatea individual
Numr apartament/denumire a unitii individuale
Scara blocului
Suprafaa msurat
Suprafaa util
Valoare cot teren indiviz (fracie)
Valoare cot pri comune (fracie)
Comentarii/Meniuni unitate individual
Etaj
Tip cot teren indiviz (Dicionar)
Tip cot pri comune (Dicionar)
Numr camere
Identificatorul electronic aparinnd sistemului ETERRA
Numr cadastral hrtie
Numr carte funciar hrtie
Numr topografic
Identificator cadastru sistematic
70

Parcel
PARCELID
LANDID
NUMBER
MEASUREDAREA
USECATEGORY
INTRAVILAN
TAXVALUE
TITLENO
LANDPLOTNO
PARCELNO
NOTES
E2IDENTIFIER
PAPERCADNO
PAPERLBNO
TOPONO
CADGENNO

Int32
Int32
Int32
Double
String
Boolean
Double
String
String
String
String
String
String
String
String
String

PERSONID
ADDRESSID
FIRSTNAME

Int32
Int32
String

255

ISPHYSICAL
LASTNAME

Boolean
String

255

DEFUNCT

Boolean

IDENTIFIED
IDCODE
PREVIOUSLASTNAME

Boolean
String
String

TRUE

Identificatorul unic al parcelei


Identificatorul terenului de care aparine parcela
Numr parcel
Suprafaa msurat parcel
Tip categorie folosin (Dicionar)
Valoare boolean intravilan
Valoare tax de impozitare
Numr titlu de proprietate
Numr tarla
Numrul parcelei din tarla
Comentarii/Meniuni parcel
Identificatorul electronic aparinnd sistemului ETERRA
Numr cadastral hrtie
Numr carte funciar hrtie
Numr topografic parcel
Identificator cadastru sistematic

TRUE

Identificatorul unic al persoanei


Identificatorul adresei persoanei
Nume/Denumire persoan
Valoare boolean persoan fizic (TRUE), juridic
(FALSE)
Prenume persoan fizica
Valoare boolean decedat (TRUE), viu/stare
nedeterminat (FALSE)
Valoare boolean proprietar identificat (TRUE),
neidentificat (FALSE)
Cod CNP/CUI
Nume anterior persoan

50
50
50
50
2000
200
200
200
200
200

Person

50
50

71

FATHERINITIAL
CITIZENSHIPCOUNTRY
IDCARDTYPE
IDCARDSERIALNO
IDCARDNUMBER
NOTES
PHONE
EMAIL
FILEID
REGISTRATIONID

String
String
String
String
String
String
String
String
Int32
Int32

POINTID
IMMOVABLEID
BUILDINGID
NO
X
Y

Int32
Int32
Int32
String
Double
Double

REGISTRATIONID
REGISTRATIONTYPE
RIGHTTYPE
RIGHTCOMMENT
NOTES
DEEDID
TITLE
QUOTATYPE
INITIALQUOTA
ACTUALQUOTA
VALUECURRENCY
VALUEAMOUNT

Int32
String
String
String
String
Int32
String
String
String
String
String
String

50
50
50
50

Iniiala tatlui
Cetenie (Dicionar)
Tip act de identitate (Dicionar)
Serie act de identitate
Numr act de identitate
Comentarii/Meniuni
Telefon
Email
Identificatorul descrierii fiierului
Identificatorul nregistrrii

2000

Points
TRUE

Identificatorul unic al punctului


Identificatorul terenului de care aparine punctul
Identificatorul construciei de care aparine punctul
Numr punct
Coordonata X a punctului
Coordonata Y a punctului

TRUE

Identificatorul unic al nscrierii


Tip nscriere (Dicionar)
Tip drept (Dicionar)
Detalii suplimentare legate de nscrierea unui drept
Textul notei n cazul n care tipul nscrierii este not
Identificatorul actului n baza cruia se face nscrierea
Mod dobndire al dreptului (Dicionar)
Tip cot
Cota iniial (fracie)
Cota actual (fracie)
Tip moned
Valoare n moned

50

Registration

50
2000
4000
50
50
10
50
50
50

72

COMMENTS

String

LBPARTNO

Int32

POSITION
APPNO
APPDATE

Int32
Int32
DateTime

REGISTRATIONXENTITYID
REGISTRATIONID
LANDID
BUILDINGID

String
Int32
Int32
Int32

IUID

Int32

2000

Observaii
Partea crii funciare n care se va face nscrierea (2 sau
3)
Numr poziie din partea crii funciare n care se va
face nscrierea
Numrul cererii n baza creia s-a fcut nscrierea
Data cererii n baza creia s-a fcut nscrierea

RegistrationXEntity

Denumire Relaie
FK_Building_IndividualUnit
FK_Building_BuildingCommonParts
FK_Immovable_Building
FK_FileDescription_Land
FK_FileDescription_Contested
FK_Address_Building
FK_Building_Points
FK_Immovable_Points
FK_Address_Immovable
FK_Immovable_Parcel
FK_Person_FileDescription

Tabel Printe
Building
Building
Land
FileDescription
FileDescription
Address
Building
Land
Address
Land
FileDescription

TRUE

Coloana Printe
BUILDINGID
BUILDINGID
LANDID
FILEID
FILEID
ADDRESSID
BUILDINGID
LANDID
ADDRESSID
LANDID
FILEID

Identificatorul unic al legturii dintre nregistrare i


entitate
Identificatorul nregistrrii
Identificatorul terenului la care se refer nregistrarea
Identificatorul construciei la care se refer nregistrarea
Identificatorul unitii individuale la care se refer
nregistrarea

Tabel Copil
IU
BuildingCommonParts
Building
Land
Contested
Building
Points
Points
Land
Parcel
Person

Coloana Copil
BUILDINGID
BUILDINGID
LANDID
FILEID
FILEID
ADDRESSID
BUILDINGID
IMMOVABLEID
ADDRESSID
LANDID
FILEID
73

FK_Address_Person
FK_Deed_FileDescription
FK_Land_RegistrationXEntity
FK_Building_InscrierexEntitate
FK_IU_RegistrationXEntity
FK_Registration_RegistrationXEntity
FK_Deed_Registration
FK_Registration_Person

Address
FileDescription
Land
Building
IU
Registration
Deed
Registration

ADDRESSID
FILEID
LANDID
BUILDINGID
IUID
REGISTRATIONID
DEEDID
REGISTRATIONID

Person
Deed
RegistrationXEntity
RegistrationXEntity
RegistrationXEntity
RegistrationXEntity
Registration
Person

ADDRESSID
FILEID
LANDID
BUILDINGID
IUID
REGISTRATIONID
DEEDID
REGISTRATIONID

74

Anexa nr.9 ANGAJAMENTUL PRIMARULUI

ANGAJAMENT

Subsemnatul/a . Primar al UAT .... m oblig ca pe


perioada derulrii contractului nr.

.., s pun la dispoziie toate

datele i informaiile gestionate de ctre Primriacu privire la sectorul


cadastral/UAT, s asigur participarea personalului din cadrul primriei, la
realizarea lucrrilor sistematice de cadastru i s respect toate obligaiile stabilite prin lege n
sarcina primarului i a primriei, n vederea realizrii lucrrilor sistematice de cadastru n sectorul
cadastral/UAT...

Data

Semntura

75

Anexa nr.10 - MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL

RELEVEU UNITATE INDIVIDUAL


Scara 1:........
UAT .., Sector cadastral ..
Identificator cadastru sistematic:
Adresa unitii individuale:

Se completeaz cu releveul
unitii individuale

Se completeaz cu tabelul centralizator al suprafeelor


utile ale ncperilor unitii individuale

Executant (nume/denumire, semntur i tampil)

Not:n dreapta jos, pe fiecare pagin se tiprete: Cadastru sistematic UAT (se completeaz
denumirea UAT), anul realizrii
76

Anexa nr.11 - GRAFICUL DE ACTIVITI

Durata
Nr.
activitate

Descriere activitate

Responsabil de

estimat a

activitate

activitii
(sptmni)

1
2
3
4
5

7
8
9

1)

Raportul preliminar
Verificarea i recepia livrrii nr. 1 - Raportul
Preliminar
Derularea lucrrilor de specialitate
Verificarea i recepia livrrii Documentele
tehnice ale cadastrului copie spre publicare
Pregtirea publicrii documentelor tehnice ale
cadastrului
Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului i
primirea cererilor de rectificare/ contestaiilor cu
privire la posesori
Soluionarea cererilor de rectificare/contestaiilor
cu privire la posesori
Actualizarea documentelor tehnice n urma
soluionrii cererilor de rectificare/contestaiilor
Verificarea i recepia livrrii Documentele
tehnice ale cadastrului copie final

Prestator

ANCPI/OCPI

2-4

Prestator

20 60 1)

OCPI, ANCPI

10

OCPI, Primrie

Primrie, OCPI,

OCPI, Prestator

Prestator

OCPI, ANCPI

Perioada specific pentru fiecare sector/UAT este prevzut n programul de livrri al

Contractului
Not: Durata activitilor este estimativ

77

Anexa nr.12 - FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE


Nr............/...............
CERERE DE RECTIFICARE
Subsemnatul/Subscrisa

.....................................................,

domiciliat

n/cu

sediul

localitatea.................................., str. .................................., nr. ....................., bl. ......., sc. .....,


et. ..........., ap. ....., sector nr./judeul ......., identificat cu BI/CI, seria .............,
nr..........................., eliberat de ................... /CUI .., reprezentat/ prin
..

domiciliat

.........................,

str.

..................................,

nr. ....................., bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. ....., sector nr./judeul ..............., identificat cu
BI/CI, seria ............., nr. ..................., eliberat de ..........................................., conform
procurii/mputernicirii nr. ...............,
n baza prevederilor art. 14 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, m-am prezentat pentru a lua la cunotin date despre imobilele pe
care le dein pe teritoriul administrativ ......................................., sectorul cadastral nr. ..............
Imobilele contestate au fost identificate prin numerele (ID) n Registrul cadastral al
imobilelor:
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
3..........................................................................................................................
n urma verificrii datelor afiate, formulez prezenta cerere de rectificare pentru urmtoarele
motive:
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
3..........................................................................................................................
...
Pentru a susine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale urmtoarelor acte juridice:
1..........................................................................................................................
2..........................................................................................................................
3..........................................................................................................................
Data

Semntura,

78

Anexa nr.13 - FORMULAR CONTESTAIE

CONTESTAIE CU PRIVIRE LA CALITATEA DE POSESOR


Subsemnatul/Subscrisa

.....................................................,

domiciliat

n/cu

sediul

localitatea.................................., str. .................................., nr. ....................., bl. ......., sc. .....,


et. ..........., ap. ....., sector nr./judeul ......., identificat cu BI/CI, seria .............,
nr..........................., eliberat de ................... /CUI .., reprezentat/ prin
..

domiciliat

.........................,

str.

..................................,

nr. ....................., bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. ....., sector nr./judeul ..............., identificat cu
BI/CI, seria ............., nr. ..................., eliberat de ..........................................., conform
procurii/mputernicirii nr. ..............,
n baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, formulez CONTESTAIE CU PRIVIREA LA CALITATEA DE
POSESOR A LUI ......................................., nscris n Registrul Cadastral al Imobilelor la
poziia nr.
n

sectorul cadastral nr. ..............

susinerea

Contestaiei,

depun

copie

aciunii

nr.nregistrat

la

Judectoria/certificat de gref nr. emis de Judectoria avnd ca


obiect

Data

Semntura

79

Anexa nr.14 - FORMULAR PROCES VERBAL SOLUIONARE CERERE DE


RECTIFICARE
Antet OCPI
Nr. ............ data.........

PROCES VERBAL
Comisia de soluionare a cererilor de rectificare, numit prin Ordinul nr.......... al directorului
general al ANCPI.............., constituit din urmtorii membri:
.................................................................................................................................
Analiznd cererea de rectificare nrdin data ..............., cu privire la imobilul identificat
prin identificatorul (ID) ........................ din UAT/sectorul cadastral ............................... decide:
n baza (acte, msurtori topografice, etc.)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ADMITE cererea de rectificare cu privire la modificarea documentelor tehnice astfel:

SAU
RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele:

n baza prezentului proces verbal i a documentelor tehnice ale cadastrului se emite ncheierea de
carte funciar care se comunic persoanei care a formulat cererea de rectificare i persoanelor
interesate potrivit meniunilor din cartea funciar.
Semnturile membrilor comisiei,
(nume i prenume)..................................
(nume i prenume)..................................
(nume i prenume)..................................

80

Anexa nr.15 - FORMULAR PROCES VERBAL SOLUIONARE CONTESTAIE


Antet OCPI
Nr. ............ data.........
PROCES VERBAL
Comisia de soluionare a cererilor de rectificare, numit prin Ordinul nr. ...........al directorului
general al ANCPI.............., constituit din urmtorii membri:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Analiznd contestaia nrdin data ..............., cu privire calitatea de posesor a
lui nscris n Registrul Cadastral al Imobilelor la poziia nr
..pentru imobilul cu identificatorul (ID) ........................, decide:
n baza aciunii nr. .depus la Judectoria /certificatul de gref nr.eliberat de
Judectoria..

avnd

ca

obiect

contestarea

calitii

de

posesor

lui
.................................................................................................................................
Admite

contestaia

nr.

privind

calitatea

de

posesor

lui

i dispune modificarea documentelor tehnice astfel:


Asupra imobilului identificat cu identificatorul (ID) din UAT/sector cadastral.
1. Se noteaz POSESIA FAPTIC N FAVOAREA lui
2. Se noteaz Contestaia nr.i a aciunii civile nr. nregistrat la
Judectoria.
SAU
Respinge contestaia nr.. pentru motivele:
Lipsa dovezii sesizrii instanei de judecat
n baza prezentului proces verbal i a documentelor tehnice ale cadastrului se emite ncheierea de
carte funciar care se comunic persoanei care a formulat contestaie i persoanelor interesate
potrivit meniunilor din cartea funciar.
Semnturile membrilor comisiei,
(nume i prenume)..................................
(nume i prenume)..................................
81

Anexa nr.16 - ANGAJAMENT DE CONFIDENIALITATE

ANGAJAMENT DE CONFIDENIALITATE

Subsemnatul/a . angajat la .... n calitate de


. m oblig ca pe perioada derulrii contractului nr.
.. avnd ca obiect realizarea lucrrilor sistematice de cadastru n UAT/sectorul
cadastral:...1), s asigur confidenialitatea datelor
i informaiilor gestionate de ctre ANCPI, cu care intru n contact pe toat perioada de derulare a
contractului, precum i pentru o perioad de 5(cinci) ani de la data finalizrii acestuia.

Data

Semntura

1)

se enumer sectoarele cadastrale/unitile administrativ-teritoriale din lotul respectiv

82