Sunteți pe pagina 1din 28

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE COMERT

TRANZACTII PE PIATA ENERGIEI IN


ROMANIA
PRIVATIZAREA S.C. ELECTRICA S.A.
(Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice
Electrica Muntenia S.A.)

Studenti: Matei George Aurel


Nicolaie Daniela
Niculae Daniel Marius
Papacu Gina
Grupa 349,Seria B, An III
BUCURESTI
2013

CUPRINS

CAPITOLUL I - Caracterizarea generala a tranzactiilor pe piata energiei


CAPITOLUL II - Cadrul legal al tranzactiilor pe piata energiei
CAPITOLUL III - Cadrul institutional al tranzactiilor pe piata energiei
CAPITOLUL IV - Piata energiei
4.1 Scurt istoric
4.2 Volumul,dinamica si structura tranzactiilor pe piata energiei
4.3 Caracterizarea ofertei
4.4 Caracterizarea cererii
4.5 Evenimente si cazuri deosebite
CAPITOLUL V - Descrierea generala a cazului ce face obiectul studiului
CAPITOLUL VI - Analiza aprofundata a tranzactiei
6.1 Analiza oportunitatii alegerii modului de tranzactie
6.2 Analiza eficientei tranzactiei potrivit criteriilor de performanta
6.3 Analiza tranzactiei din perspectiva functionalitatii pietei
6.4 Analiza tranzactiei din perspectiva celei mai avansate in domeniu
CAPITOLUL VII Concluzii si solutii de urmat
7.1 Invataminte pentru fiecare parte si actor implicat direct la privatizarea
Electrica S.A
7.2 Invataminte pentru politicile economico sociale
7.3 Paralela intre teorie si practica in privinta tranzactiilor pe piata energiei
electrice

CAPITOLUL VIII Autoevaluare


CAPITOLUL IX Bibliografie

CAPITOLUL I - Caracterizarea generala a tranzactiilor pe piata energiei

Societatile de Servicii Energetice ale Grupului ELECTRICA SA Filiala de Intretinere si


Servicii Energetice Electrica Serv si Societatile de Servicii Energetice Moldova, Banat,
Dobrogea, Oltenia, Banat si Muntenia Sud reprezinta, la ora actuala, cel mai mare prestator de
servicii pe piata energetica romaneasca.
Atat construirea unei imagini bine definite si a unui profil international cat si succesul
unei companii de talia Electrica S.A. sunt direct dependente de abilitatea de a atrage parteneri
strategici si de a mentine relatii de cooperare stranse cu toti actorii importanti din domeniul
energetic pe plan international. Astfel, pot fi obtinute surprinzator de multe avantaje datorita
unei politicii de cooperare internationala adecvate de la idei de afaceri inovatoare pana la o
intelegere mai aprofundata a mediului de afaceri de la noi in comparatie cu mediul din alte tari..
Astfel, din punct de vedere al relatiilor de cooperare internationala, se are in vedere atat
intensificarea relatiilor cu parteneri strategici din sectorul distributiei energiei electrice (holdingului italian ENEL, CEZ Cehia, EON Germania) cat si extinderea numarului partenerilor
externi cu care pot fi initiate si dezvoltate colaborari in domeniile de interes ale Electrica SA.
Cand vorbim despre domeniile de interes ale societatii, acestea includ o paleta larga de activitati,
dat fiind procesul continuu de schimbare si adaptarea din mers a serviciilor operationale.
Dat fiind statutul de tara membra a Uniunii Europene, diversificarea activitatilor
companiei trebuie sa fie in pas cu cerintele Uniunii Europene, a strategiei si politicii energetice a
Romaniei si a prevederilor Uniunii referitoare la promovarea energiilor regenerabile si se va
urmari identificarea si dezvoltarea de noi afaceri si proiecte in domeniul producerii de energie
din resurse regenerabile, extinderea serviciilor companiei, prospectarea posibilitatilor de
dezvoltare a unor relatii de colaborare sau de parteneriat in domeniile de interes ale companiei,
etc.
Trasaturile distinctive in raport cu alte tipuri de tranzactii existente vizeaza protectia
mediului,reglementarile aflate in vigoare, respectarea cerintelor statului, fiind un domeniu cu o
mare importanta atat pendtru producatori cat si pentru consumatori.
Studiile arata ca piata de energie electrica nu este suficient de atractiva pentru a asigura valoarea
optima in privinta capacitatii de producere.

Foaia de parcurs prevede introducerea mecanismului de capacitati care recompenseaza


producatorii pentru punerea la dispozitie in piata a capacitatii de producere necesara.Un element
esential al Foii de parcurs este reprezentat de noua platforma de tranzactionare care are ca
scop introducerea unei piete de energie electrica complet liberalizata si competitiva.
Piata energiei electrice este un concept economic, cu un continut complex care exprima
totalitatea tranzactiilor de vanzare cumparare perfectate intr -un spatiu geografic determinat.
Principala sa functie este corelarea, (prin intermediul cererii si al ofertei) cu concretizarea
contractelor de vanzare cumparare, a productiei cu consumul.
Pentru ca participantii sa poata beneficia de avantajele mediului concurential,Romania a
decis liberalizarea pietei energiei electrice preconizand ca siguranta in alimentarea
consumatorului si a sistemului energetic ca creste o data cu dezvoltarea unei piete de energie
electrica.
Piata

concurentiala

este

functionala

daca

sunt

asigurate

principiile,regulile,mecanismele,drepturile si responsabilitatile pentru segmentele de monopol


natural, astfel incat daca competitia este imposibila in anumite segmente ale pietei, sa nu afecteze
raporturile concurentiale ale celorlalte segmente.
Principalele aspecte care sunt specificate in Codul Comercial cu privire la piata energiei
sunt:
Principii : natura pietei,domeniul competitiei,accesul comun la retelele de
transport si distributie,alegerea furnizorului, egalitatea de tratament ;
Obiective: preturile concurentiale sa fie cat mai mici;
-dezvoltarea unor relatii corecte si transparente intre participantii la
piata;
-stimularea comportamentului de piata al participantilor;
Participantii la piata: operatorul comerial, furnizorii de servicii de sistem,
cumparatorii, operatorul de ransport, operatorul de sistem.
Codul comercial stabileste mecanismul pietei, incluzand atat piata reglementata cat si cea
concurentiala.El a fost conceput in vederea cresterii presiunii concurentiale asupra
participantilor.
Principalele coordonate pe baza caruia se deruleaza transformarea profunda prin care
piata trece sunt:

Crearea

unei

piete

energiei

electrice

bazata

pe

principiile

transparentei,nediscriminarii si obiectivitatii
Crearea si aducerea la functionare deplina a Autoritatii Nationale de
Reglementare in domeniul Energiei
Introducerea competitiei in producerea energiei electrice si furnizarea sa
Introducerea unui sistem de autorizare si licentiere al noilor participant la piata
de energie electrica
Garantarea accesului liber, reglementat al tertilor la retelele electrice;

CAPITOLUL II - Cadrul legal al tranzactiilor pe piata energiei

Legislatia interna pentru sectorul energiei electrice din Romania este constituita dintr-un numar
de instrumente de diferite tipuri, dupa cum urmeaza:
Legi, Hotarari de Guvern (HG-uri) si Ordonante de Urgenta ale Guvernului (OUG-uri), care
constituie legislatia primara;
Codurile de Transport, de Distributie, de Masura si cel Comercial elaborate in baza HG
urilor si OUG -urilor, impreuna cu celelalte reglementari ale ANRE si cu licentele acordate de
catre ANRE, care formeaza legislatia secundara.
Legislatie nationala in domeniul energetic aplicabila activitatii S.C.Electrica S.A.
Hotararea nr. 627 din 13 iulie 2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate
S.A.
Hotararea nr. 1.342 din 27 decembrie 2001 privind reorganizarea Societatii Comerciale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A.
Legea nr. 137 din 28 martie 2002 (*actualizata*) privind unele masuri pentru accelerarea
privatizarii
Hotararea nr. 577 din 13 iunie 2002 (*actualizata*) privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor
comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele
masuri pentru accelerarea privatizarii.

Hotararea nr. 1.563/2003 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energie electrice,
publicata in Monitorul Oficial nr. 22 din 12 ianuarie 2004.
Hotararea nr. 1.007 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energie electrice la
consumatori, publicata in Monitorul Oficial nr. 673 din 27 iulie 2004.
Hotararea nr. 834/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru
accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002 M.of. 28/12.01.2006;
Hotararea nr. 866/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 546/2005
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A., a unor masuri pentru punerea in
aplicare a strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizarii
acestei societati M.of. 37/16.01.2006;
Ordinul nr. 61/2005 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei privind cadrul de functionare a pietei angro de energie electrica M.of. 43/18.01.2006;
Hotararea nr. 74 din 27 ianuarie 2005 privind infiintarea Societatii Comerciale Filiala de
Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A. prin reorganizarea activitatii din cadrul
Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A.
HG nr. 1720/30.12.2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei
Legea nr. 13 din 9 ianuarie 2007 a energiei electrice
HG nr. 638 /2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale,
publicata in M. O. nr. 427/ 27.06.2007.
Hotarare nr. 675 din 28 iunie 2007 privind reorganizarea prin divizare partiala a societatilor
comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale Societatii Comerciale
Electrica S.A.
O.U.G. nr.33/4.05.2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 si
Legii gazelor nr.351/2004. HG nr. 553/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului
pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin HG
540/2004 publicata in M.O. nr. 404/15.06.2007.
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei energiei din surse
regenerabile de energie.

Legea nr. 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a productiei energiei din surse regenerabile de energie.
Legislatie incidenta
Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicata**)(*actualizata*) privind societatile
comerciale
Ordonanta de urgenta nr. 88 din 23 decembrie 1997 (*actualizata*) privind privatizarea
societatilor comerciale
Legislatie europeana
Directiva nr. 2003/54/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind regulile comune
aplicabile pietei interne de energie.
Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de
energie pe piata interna de energie electrica
Legislatia Uniunii Europene
Legislatia Uniunii Europene este, de asemenea, o parte relevanta a cadrului legislativ din
Romania. Desi in prezent aceste legi nu se aplica in Romania, obiectivul strategic guvernamental
de aderare la UE in 2007 determina necesitatea ca legislatia interna si modelul pietei din sectorul
energiei electrice sa fie in acord cu legislatia UE. Directivele UE relevante in acest sens sunt:
Directiva 90/377 (imbunatatirea transparentei tarifelor la consumatorii finali industriali);
Directiva 90/547 (transportul de energie electrica);
Directiva 96/92 (separarea entitatilor integrate vertical si piata interna de electricitate).
Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003
privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice
Unele din cele mai importante elemente de legislatie primara sunt urmatoarele:
Legea nr.13/2007 a energiei electrice. Scopul Legii energiei electrice este crearea unui
cadru juridic de reglementare adecvat activitatilor de producere, transport, distributie si furnizare
a energiei electrice si a energiei termice produse in cogenerare, avandu-se in vedere satisfacerea
intereselor publice si private, potrivit principiilor economiei de piata. In lege sunt prevazute
urmatoarele drepturi si obligatii ale producatorilor, furnizorilor, dar si ale consumatorilor.

CAPITOLUL III - Cadrul institutional al tranzactiilor pe piata energiei

Contractul de privatizare pentru S.C. ELECTRICA S.A. incheiat intre AVAS si ENEL
S.p.A pe data de 11 iunie 2007 .
S.C . ELECTRICA S.A , o societate comericiala de distributie si furnizare a energiei
electrice, cu capital integral de stat, organizata potrivit legii romane, cu sediul in
Romania, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, Bucuresti, Romania , reprezentanta
legal de Corneliu Stan in calitate de director general( Vanzatorul);
ENEL S.p.A o societate organizata si functionand in conformitate cu legea italiana cu
sediul in Roma, reprezentat legal de Pier Matteo Codazzi in calitate de mandatar special
(Cumparatorul)
Din punct de vedere institutional, politica Guvernului in sectorul energetic este realizata
de Ministerul Economiei si Comertului. La nivel national, au fost infiintate si isi desfasoara
activitatea urmatoarele autoritati de reglementare: Autoritatea Nationala de Reglementare in
Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor
Naturale (ANRGN), si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile publice de
Gospodarie Comunala (ANRSC).
Un rol important in aplicarea strategiei si politicii Guvernului il au, de asemenea:
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale,
Agentia Romina pentru Conservarea Energiei, Comisia Nationala pentru Controlul activitatilor
nucleare, Agentia Nucleara, precum si Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive.
Ministerul Economiei si Comertului este organul de specialitate al administratiei publice
centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care realizeaza politica Guvernului
in domeniile privind cresterea economica, industrie, energie, resurse minerale, comert, integrare
europeana si relatii externe
Reglementarea, autorizarea si controlul in domeniul energiei electrice si termice se
realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE),
institutie publica autonoma de interes national cu personalitate juridica in coordonarea directa a
primului ministru. ANRE are misiunea de a crea si aplica sistemul de reglementari necesar
functionarii sectorului energiei si pietelor de energie electrica, termica si gaze naturale in conditii
de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.
Principalele atributii ale ANRE sunt:
emiterea de reglementari in vederea functionarii eficiente si transparente a sistemului
electroenergetic national;
acordarea autorizatiilor si licentelor pentru operatoriii economici din sectorul energiei
electrice si termice;
stabilirea metodologiei de calcul al preturilor si tarifelor aplicabile activitatilor de
monopol natural din domeniul sau de activitate;
aprobarea contractelor-cadru dintre agentii economici din sector privind vanzarea,
achizitia, transportul, dispecerizarea si distributia energiei electrice si termice, precum si
a celor de furnizare a energiei electrice si termice la consumatorii finali;
stabilirea preturilor si tarifelor aplicate consumatorilor captivi;
avizarea contractelor pentru tranzitul de energie electrica prin sistemul electroenergetic
national al Romaniei, la propunerea Companiei Nationale de Electricitate.

CAPITOLUL IV - Piata energiei


1. Scurt istoric
Momente ale dezvoltarii pietei de energie electrica in Romania
HG 365/1998 ruperea monopolului integrat vertical RENEL prin constituirea unei societati
distincte de distributie si furnizare a energiei electrice (SC Electrica SA) si a unora de
producere a energiei electrice (SC Termoelectrica SA si SC Hidroelectrica SA), in cadrul nou
infiintatei companii nationale CONEL SA; constituirea SN Nuclearelectrica SA si RAAN producatori de energie electrica;

organizarea distincta, in cadrul CONEL, a activitatilor de transport, sistem si administrare

piata de energie electrica si contractualizarea relatiilor dintre operatorii din sector;

HG 122/2000 deschiderea pietei la 10%;

HG 627/2000 se desfiinteaza CONEL, filialele sale devenind proprietatea directa a


statului,

reprezentat de Ministerul Industriei si Comertului; se infiinteaza CN Transelectrica SA


operator de transport si sistem, iar prin filiala sa OPCOM SA operator de administrare a
pietei de energie electrica;

septembrie 2000 lansarea pietei spot obligatorii de energie electrica din Romnia,

administrata de OPCOM, filiala a CN Transelectrica SA, organizata pe principiul pool-ului;

HG 1342/2001 - SC Electrica SA se imparte in 8 filiale de distributie si furnizare;

HG 1524/2002 SC Termoelectrica SA se reorganizeaza in entitati legale separate de

producere a energiei electrice;

iulie 2005 lansarea noului model de piata, bazat pe existenta:

- pietei spot voluntare, cu ofertare de ambele parti si decontare bilaterala;


- pietei de echilibrare obligatorii, avnd operatorul de sistem ca singura contraparte;
- repartizarea responsabilitatilor financiare ale echilibrarii catre PRE,

HG 644/2005 deschiderea pietei la 83,5%;

noiembrie 2005 introducerea pietei de certificate verzi;

decembrie 2005 introducerea pietei centralizate a contractelor bilaterale;

martie 2007 introducerea pietei centralizate a contractelor bilaterale partial


standardizate

cu negociere continua;

HG 638/2007 deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale;

iulie 2007 stabilirea regulilor pietei de capacitati;

iulie 2008 introducerea mecanismului de debit direct si de garantare a tranzactiilor cu

energie electrica de pe piata pentru ziua urmatoare (mecanismul de contraparte centrala);

august 2008 finalizarea procesului de separare a activitatilor de distributie de cele de

furnizare a energiei electrice;

iulie 2011 - introducerea pietei intrazilnice de energie electrica


http://www.anre.ro

2. Volumul, dinamica si structura tranzactiilor

Fig 1. Structura tranzactiilor angro energie electrica

Tipuri de contracte incheiate pe piata angro de energie electrica

contracte reglementate si negociate bilateral intre producatori si furnizori

contracte reglementate pentru asigurarea consumului propriu tehnologic in retele

contracte negociate bilateral producatori-producatori

contracte negociate bilateral furnizori-furnizori (incheiate direct sau prin intermediul


platformelor de brokeraj)

contracte reglementate intre producatori

Volumul
Dimensiunea pietei angro este determinata de totalitatea tranzactiilor desfasurate pe
aceasta de catre participanti, depasind cantitatea transmisa fizic de la producere catre
consum; totalitatea tranzactiilor include revanzarile realizate in scopul ajustarii
pozitiei contractuale si obtinerii de beneficii financiare.
In tabelul urmator sunt prezentate volumele de energie electrica tranzactionate si

preturile medii realizate pe principalele componente ale pietei angro si tipuri de


contracte in luna ianuarie 2012, comparativ cu luna anterioara si cu luna ianuarie
2011:

Evolutia relatiei intre volumele tranzactionate pe fiecare din aceste piete si consumul
intern estimat, pentru perioada februarie 2011 ianuarie 2012, este prezentata in
graficul urmator:

3. Caracterizarea ofertei :
Participantii la piata de energie electricta si structurile operationale asociate sunt:
producatorul, operatorul de transport si de sistem, operatorul pietei de energie electrica,
operatorul de distributie, furnizorul si clientul.
Principalii producatori de energie electrica sunt: Hidroelectrica, Termoelectrica, Nuclearelectrica.
Operatorul de transport este reprezentat de: Compania Nationala de Transport al
Energiei Electrice Transelectrica S.A.
Operatorul pietei de energie electrica: OPCOM. S A

Furnizori de energie electrica: Enel, CEZ, E.ON, Filiala de Distributie si


Furnizare Electrica Transilvania, Gevco, Enset, TEN Transilvania Energy, Enex, Regia
Autonoma de Termoficare, Tetarom.
In tabelul urmator sunt prezentati indicatorii de concentrare la nivelul de producere a
energiei electrice pentru luna septembrie 2011, calculati pe baza energiei electrice livrate in
retele de catre producatorii cu unitati dispecerizabile:

Aspecte privind calitatea:


Indicatorii de calitate se refera la activitatile specifice de distributie la toate nivelurile de
tensiune,de la 400/ 230 V, respectiv joasa tensiune (JT), medie tensiune (MT), pana la 110 kV
inclusiv (inalta tensiune -IT), avand in vedere ca retelele de distributie functioneaza in aceasta
gama de tensiuni, respectiv pentru toate categoriile de consumatori/utilizatori, din mediul rural
sau urban.
4. Caracterizarea cererii
Principalii purtatori ai cererii sunt reprezentati de persoane fizice si persoane juridice.
Exista 2 tipuri de consumatori:

consumatori elegibili care au dreptul sa-si aleaga furnizorul iar tarifele sunt
negociate intre parti

consumatori captivi consumatori care din motive de configuratie a retelei sau

prin reglementare nu pot/nu au dreptul sa-si aleaga furnizorul, iar tarifele sunt stabilite de
reglementator;
Pentru a-i proteja pe consumatorii de energie, Comisia Europeana a propus proiectul Carta
drepturilor de energie. Aceasta ii va ajuta sa constientizeze drepturile in relatiile cu
furnizorii de gaze si electricitate.
5. Evenimente si cazuri deosebite (cele mai mari tranzactii, tranzactii controversate,
scandaluri, falimente) si efectele acestora asupra pietei :

Firma Euro Insol, aministratorul judiciar al Hidroelectrica, a denuntat actele aditionale la


un contract de 71,5 milioane de euro incheiat intre compania de stat cu Andritz Hydro din
Austria pentru retehnologizarea hidrocentralei Gogosu de pe Dunare.
"Prin denuntarea actelor aditionale pentru retehnologizarea centralei Gogosu,
administratorul judiciar urmareste realizarea lucrarilor, la preturi competitive, obtinute prin
licitatie publica deschisa cu participare internationala, dupa ce valoarea actualizata a
contractului, impreuna cu lucrarile suplimentare preconizate pentru garantarea parametrilor
energetici si de functionare, a crescut de la 54,5 milioane de euro la 71,5 milioane euro, in baza
unui artificiu de calcul contractual care nu tine cont de evolutia preturilor la nivel mondial pentru
astfel de servicii, care in ultimii 10 ani au scazut, nu au crescut", se spune intr-un comunicat
transmis de Hidroelectrica. Borza a adaugat ca de acum inainte toate lucrarile de retehnologizare
ale Hidroelectrica vor fi atribuite prin licitatii internationale prin proceduri transparente si
competitive.

CAPITOLUL V - Descrierea generala a cazului ce face obiectul studiului


1. Scurta descriere a partilor si altor actori implicati direct in tranzactia supusa
studiului
Privatizarea trebuie sa asigure resursele financiare necesare societatilor, si participarea
investitorilor strategici cu experienta manageriala si de operare specifica, necesare sustinerii
dezvoltarii sectorului energetic, in contextul liberalizarii pietei energiei care va consolida un
cadru concurential real, conform modelelor europene.
Strategia de privatizare a urmarit de asemenea maximizarea valorii obtinute din
privatizare, printr-un proces de licitatie transparent si competitiv.
In acest tipar se regaseste privatizarea dintre S.C. ELECTRICA S.A. (Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia S.A.) in calitate de vanzator si
ENEL S.p.A. in calitate de cumparator.
S.C. ELECTRICA S.A. reprezentata in acest contract de Filiala de Distributie a
Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A. o societate pe actiuni infiintata conform legii
romane, inregistrata sub numarul de J40/1859/2002 la Registratul Comertului avand cod unic de
inregistrare 1450/322, cudeiul in Bdul Ion Mihalache nr 41- 43, Bucuresti, 011172
Romania,reprezentata legal de Corneliu Stan in calitate de dorector general (Vanzatorul) si

ENEL S.p.A. (numar de inregistrare CF 00811720580) o societate organizata si functionand in


conformitate cu legea italiana cu sediul social in 00198 Roma, Valea Regina Margherita 137,
Italia, reprezentant legal de Pier Matteo Codazzi in calitate de mandatar special
(Cumparatorul).
Alte parti implicate sunt PricewaterhouseCoopers LLp, PricewaterhouseCoopers,
Management Consultants SRL, PricewaterhouseCoopers Audit SRL, PricewaterhouseCoopers
Auditors & Accountants SRL, Institutul de Studii si Proiectare in Energie- ISPE si consultantul
juridic Norton Rose, precum si subcontractorii fiecaruia dintre acestia.
Principalele obiective ale procesului de privatizare:

atragerea de investitii in scopul modernizarii Societatii


atragerea investitorilor strategici in vederea:
1) asigurarii aportului de tehnologie, management si operare, in contextul concurential
national si regional specific in domeniul energiei;
2) sustinerii dezvoltarii sectorului energetic din Romania cu un aport de capital cash direct in
societate, care sa raspunda nevoilor de investitii si modernizare a infrastructurii si cresterii
eficientei ;
3) sustinerii dezvoltarii si aplicarii reglementarilor si practicilor europene din sectorul
energetic, si asigurarea unor servicii mai bune si mai performante pentru clienti;
4) cresterea calificarii si pregatirii profesionale a salariatilor in contextul nou in care trebuie
sa opereze.

2. Derularea efectica a tranzactiei


1. Pe baza analizelor de piata si a cadrului de reglementari in care opereaza, Echipa de
Consultanti a intocmit un raport de analiza si a facut recomandari pornind de la nevoia
realizarii obiectivelor enuntate mai sus a strategiei de privatizare pentru Filiala de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia S.A.
2.Privatizarea Filialei de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia
S.A. printr-o vanzare catre un investitor strategic cu o experienta semnificativa in sectorul

utilitatilor, care sa fie in masura sa asigure activitatea Filialei de Distributie si Furnizare a


Energiei Electrice Electrica Muntenia S.A.pe termen lung;
3.Vanzatorul este detinatorul a 16.835.232 actiuni ale Societatii, reprezentand 88% din
capitalul social al Societatii. In conformitate cu Legislatia Privatizarii si cu Strategia de
Privatizare 67,5% din capitalul social al Societatii urmeaza a fi vandut de catre Vanzatori
catre un cumparator cu experienta financiara, manageriala si tehnica adecvate pentru
operarea in cadrul reglementat al industriei de utilitati pe cel putin o piata geografica
reglementata.
4.Reguli si Proceduri de ofertare si Selectie inseamna regulile si procedurile care
guverneaza procesul de selectie in vederea privatizarii Societatii, transmise
Cumparatorului la data de 17 octombrie 2005 ca parte a Dosarului de Prezentare, asa cum
ar putea fi acestea modificate la un moment dat inainte de semnare.
5. Depunerea ofertei de catre societatea ENEL S.p.A. si platirea garantiei de participare
care este emisa de Citibank Romania S.A. cu nr. 500601062 la data de 25 ianuarie 2006
si a carei valabilitate a fost prelungita la data de 25 mai 2006, in favoare Vanzatorului, cu
privire la obligatiile Cumparatorului.
6. ENEL S.p.A. a indeplinit conditiile de precalificare pentru a participa la procesul
concurential de privatizare a Societatii si a depus o oferta angajanta pentru 67,5 % din
capitalul social al Societatii. Oferta angajanta a Cumparatorului a fost evaluata de catre
Vanzator in conformitate cu criteriile sale de selectie, impreuna cu ofertele angajante
primite de la alti participanti, obtinand punctajul cel mai mare.
7. Negocierea privatizarii de catre Comisia de Negociere - inseamna comisia de
negociere infiintata potrivit Hotararii de Guvern nr. 546 din 9 iunie 2005 privind
aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Comerciale Filiala de Distributie si
Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A., a unor masuri pentru
punerea in aplicarea strategiei, precum si privind constituirea Comisiei pentru
coordonarea privatizarii acestei societati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr
587 din 7 iulie 2005, cu modificarile ulterioare.
8. Cumparatorul va subscrie si va achizitiona un numar de 10.301.278 actiuni
nominative ordinare dematerializate ale Societatii cu o valoare de 10 RON fiecare si o
valoare nominala de 103.012.780 RON astfel incat atunci cand este adaugat la Actiunile
de Vanzare sa constituie echivalentul a 67,5% din capitalul social al Societatii .

9.

Pretul de Achizitie va fi suma de 394.862.725,44 Euro. Pretul de achizitie va face

obiectul unei ajustari dupa finalizare, iar suma finala aferenta cumpararii Actiunilor de
Vanzare va reprezenta Pretul de Achizite Ajustat platibil pentru Actiunile de Vanzare.
Finalizarea inseamna indeplinirea cumulativa a operatiunii de cumparare si vanzare
privind Actiunile de Vanzare si emiterea Actiunilor Noi, precum si indeplinirea
operatiunilor.

CAPITOLUL VI - Analiza aprofundata a tranzactiei


1. Analiza oportunitatii alegerii modelului de tranzactie in cauza de catre fiecare
dintre parti in raport cu alte solutii posibile de realizare a obiectivelor proprii
Privatizarea sectorului de distributie si furnizare a energiei electrice constituie un factor
strategic pentru economia nationala. Astfel, se intentioneaza ca privatizarea sa se realizeze cu
investitori strategici, cu experienta in domeniu - operatori de distributie si furnizare-, care au
potential si capabilitati tehnice, manageriale si financiare si vor actiona in sensul pastrarii
profilului si dezvoltarii filialelor in conditii de eficienta economica, utilizarea tehnologiei de varf
si transfer de know-how.
Trecerea in proprietatea privata prin atragerea unui investitor strategic asigura finantarea
necesara dezvoltarii societatii, capabilitatile manageriale, know-how si creeaza cadrul necesar
pentru planificarea detaliata si implemetarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung.
Avantajul acestei forme a privatizarii consta in oferirea posibilitatii alinierii societatii
preluate unui sistem coerent guvernant corporatist si etic in afaceri, menit sa stabileasca criterii
de conduita in relatiile cu actionarii, dar si cu clientii, cu tertii si comunitatea din care face parte.

Oportunitatile Filialei de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica


Muntenia S.A.
Confirm viziunii ENEL cu privire la necesitatea modernizarii EMS si in baza cadrului
actual de reglementare, preconizeaza ca este necesara o investitie totala de 220 milionane Euro in
3 ani pentru imbunatatirea fiabilitatii si calitatii serviciilor si pentru atingerea nivelului de
pierderi impus de ANRE.

Conform planului ENEL preconizat pentru EMS, ENEL nu considera necesare


disponibilizari in Societate. Costul total al personalului EMS este preconizat
sa creasca in mod corespunzator cu celelalte societati romanesti ce opereaza in acelasi sector.
-Reabilitarea progresiva a retelei de distributie prin concentrarea pe imbunatatirea diferitelor
tipuri de tensinu in scopul imbunatatirii conditiilor de operare, reduceri pierderilor si sprijinirii
dezvoltarii economice.
- Alinierea platformelot IT la standardele internationale
- Dezvoltarea unei organziari pe modelul conducerii centrate si a centrlor de competenta pentru
dobandirea sinergiei pe diferite domenii/activitati
-Asigurarea echilibrului intre investitiile si cheltuieli
-Asigurarea colectarii veniturilor si optimizarea structurii costurilor
-Obtinerea unui flux de de numerar sustenabil
-Obtinera de venituri corespunzatoare pentru actionari
-Imbunatatirea nevelului serviciilor si reducerea pierderilor comerciale prin investitii concentrate
in retele si control
Oportunitati ENEL S.p.A:
-oportunitatea desfasurarii activitatii intr-o tara care are o traditie indelungata in industria
energetica, beneficiind de experienta atat in industria de petrol si gaze, cat si -in cea de producere
a energiei electrice si termice si care dispune de resurse energetice importante;
-oportunitati crescute de investitii in domeniul eficientei energetice si al resurselor -energetice
regenerabile neutilizate;
-oportunitatea ca prin investitia facuta Guvernul sa aiba in vedere acordarea unor stimulente de
natura fiscala si nefiscala;
2. Analiza eficientei tranzactiei potrivit criteriilor de performanta ale fiecarei parti (si
actor implicat direct)
Compania ENEL Distributie Muntenia a reusit sa o transforme in scurt timp , de cand sunt
actionari, intr-o societate profitabila.
Trecerea de la pierdere la profit s-a realizat datorita reducerii de cheltuieli, datorita reducerii
pierderilor (tehnice si comerciale), a cresterii fiabilitatii retelei, economii in achizitionarea de
materiale si in servicii externaliste de la terti.

Cresterea cifrei de afaceri a fost generata de cresterea pretului energiei electrice, mentinerea
buna a vanzarilor asupra ansamblului segmentelor, intensificarea lucrarilor de extindere a
retelelor.
In cursul anului 2007, concernul a obtinut o cifra de afaceri de 1.720.122.633 RON. Practic
cifra de afaceri a grupului reprezinta o buna parte din PIB-ul Romaniei. Profitul concernului a
scazut in urmatorii anii insa tot au o cifra de afaceri considerabila ,iar profitul este de asemenea
semnificativ, astfel ca in anul 2011 a inregistrat o cifra de afaceri de 705.878.691 RON.

Indicatori

2007

2008

2009

2010

2011

Cifra de afaceri
(RON)

1.720.122.633

1.440.479.50
7

732.665.27
8

733.830.50
6

705.878.69
1

Profitul brut (RON)

58.515.048

282.232.497

340.656.70
0

149.313.75
6

77.124.546

Profitul net (RON)

58.515.048

282.232.497

340.656.70
0

149.313.75
6

77.124.546

Marja de profit brut


%

3,4018

19,5930

46,4955

20,3472

10,9260

Marja de profit net %

2,5337

15,3171

38,2238

14,3199

7,1500

Tabel nr 1 Evolutia cifrei de afaceri si a profitului inregistrat intre 2007-2011

3. Analiza tranzactiei din perspectiva functionalitatii pietei:

Pentru a face piata concurentiala functionala trebuie asigurate principiile, regulile,


aranjamentele comerciale, mecanismele, metodologiile de tarifare, drepurile si responsabilitatiile
pentru segmentele de monopol natural, astfel incat imposibilitatea exercitarii competitiei in
anumite segmente ale pietei sa nu afecteze raporturile concurentiale ale celorlalte segmente.

Introducerea competitiei in activitatile care nu comporta specificul de monopol natural


(producerea si furnizarea energiei electrice) este benefica, fiind necesar a se asigura reguli clare
privind aranjamentele comerciale, drepturile si indatoririle competitorilor, mecanismele de
tranzactionare si de stabilire a drepturilor de incasare si a obligatiilor de plata.
Piata de electricitate din Romania este marcata de disfunctionalitati care, in final,
afecteaza consumatorii astfel:

existenta unor reglementari neclare, cum este cea privind importurile de energie electrica
din tarile vecine care nu fac parte din sistemul de transport al Uniunii Europene (de
exemplu Republica Moldova, unde energia este mai ieftina ), generand o competitie
incorecta;

Caracterul de monopol al productiei de energie electrica conduce la protejarea


producatorilor, prin cresteri artificiale ale preturilor de vanzare pe piata concurentiala, in
dauna furnizorilor si, implicit, a consumatorilor finali, aceste cresteri avand influente
directe in intreaga economie nationala. In plus, cantitatile si preturile nu sunt
transparente;

criza contractarii sau escaladarea preturilor : datorita unui ordin ministerial care practic a
obligat principalii producatori sa-si prelungeasca contractele cu Electrica din cauza
deficientelor de contractare pe care aceasta le-a acuzat;

eficienata energetica redusa pe lantul productie-transport-distributie-consumator final;

o serie de instalatii de producere, transport si distributie a energiei partial invechite si


depasite tehnologic, cu consumuri si costuri de exploatare mari;

incalcarea principiului privind accesul nediscriminatoriu la sursele de energie. Ei au dat


ca exemplu situatia in care "un producator care raspunde la o oferta publica de cumparare
ofera un pret semnificativ mai mic decat cele practicate pe piata concurentiala de catre
acelasi producator, in calitate de vanzator de energie".

4. Analiza tranzactiei din perspectiva celei mai avansate in domeniu:


Aproape 70% din activitatea de distributie a energiei la nivel national este controlata de
companii straine. Cinci din cele opt companii de distributie a energiei au fost privatizate in
perioada 2005-2008, fiind cumparate de CEZ (Cehia), E.ON (Germania) si Enel (Italia).
Dintre toate acestea cea mai avansata tehnologie o detine grupul E.ON , care potrivit
declaratiilor anterioare ale oficialilor E.ON Romania, compania a investit peste 600 de milioane

de lei (140 milioane de euro) in perioada 2005-2010 in reteaua de distributie, in special pentru
modernizarea statiilor de transformare care alimenteaza cu energie electrica zone mari de
consum.

CAPITOLUL VII Concluzii si solutii de urmat:


1 . Invataminte pentru fiecare parte si actor implicat direct la privatizarea Electrica S.A
In data de 11 iunie 2007 a fost semnat Contractul de Privatizare intre

SC ELECTRICA SA

in calitate de Vanzatorsi ENEL SpA in calitate de Cumparator. Contractul de Privatizare


prevede un Angajament de Investitii pe o perioada de 3 ani , incepand cu 1 ianuarie a anului
ulterior datei de finalizare a tranzactiei strategice. Reprezentantii Enel SpA au dat de inteles, ca
urmare a aplicarii programelor de investitii, faptul ca va creste calitatea serviciilor si, in
consecinta, preturile vor putea suferi majorari.
ENEL s-a angajat sa respecte si sa aplice toate prevederile contractului colectiv de munca
existent iar timp de 3 ani de la incheierea tranzactiei sa pastreze un numar de cel putin 2.000 de
salariati.
Privatizarea Electrica SA a reprezentat o afacere buna pentru statul roman din cel putin doua
perspective: pe de o parte AVAS a obtinut un pret foarte bun pentru tranzactie: 820 mil. EURO,
iar pe de alta parte AVAS a gasit un investitor strategic, in persoana ENEL, care si-a dovedit
capacitatea si seriozitatea. Marele castig este, insa, pe termen lung si de acesta vor beneficia in
special consumatorii finali. S-a asigurat astfel viitorul energetic al capitalei, in domeniul
distributiei si furnizarii energiei electrice, prin gasirea unui investitor capabil de un management
performant dar si de realizarea investitiilor necesare, ceea ce va conduce la un raport competitiv
intre pret si calitatea serviciilor oferite.
De asemenea , ENEL are in desfasurare o investitie pana in 2015 de circa 500 de milioane de
euro pentru instalarea unor capacitati eoliene de 400 MW in Romania.

2.

Invataminte pentru politicile economico sociale:

Cadrul legislativ aferent sectorului energetic a fost imbunatatit in conformitate cu


legislatia comunitara in domeniu, din perspectiva aderarii Romniei la Uniunea Europeana dar si
a trecerii tarii noastre la o economie de piata functionala. In prezent sunt in vigoare legile
energiei electrice, gazelor naturale, minelor, petrolului, activitatilor nucleare, serviciilor publice
de gospodarire comunala si utilizarii eficiente a energiei, armonizate cu legislatia europeana.
Au fost elaborate si promovate o serie de acte normative cu incidenta asupra organizarii
si functionarii pietei de energie si a celei de gaze naturale si se vor dezvolta in continuare
mecanisme concurentiale la nivelul pietei interne, scop in care va continua procesul de elaborare
a legislatiei secundare.
Romania trebuie sa asigure un nou cadru legislativ pentru promovarea si utilizarea
resurselor de energie alternative si care sa ofere comunitatii de afaceri stabilitatea pe termen lung
necesara luarii unor decizii de investitii rationale in sectorul energiei regenerabile din Romania,
in vederea asigurarii unui viitor mai curat, mai sigur si mai competitiv pentru Uniunea
Europeana. Alaturi de un astfel de cadru legislativ, este necesara si consolidarea si extinderea
actualului cadru de reglementare pentru domeniul energiei.
Din punct de vedere institutional, politica Guvernului in sectorul energetic este realizata
de Ministerul Economiei si Comertului. La nivel national au fost infiintate si isi desfasoara
activitatea urmatoarele autoritati de reglementare: Autoritatea Nationala de Reglementare in
Domeniul Energiei, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale si
Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala.
3.

Paralela intre teorie si practica in privinta tranzactiilor pe piata energiei


electrice:

Sectorul energetic trebuie sa fie un sector dinamic, care sa sustina activ dezvoltarea economica a
tarii si reducerea decalajelor fata de Uniunea Europeana.
In acest sens, obiectivul general al dezvoltarii sectorului energetic il constituie acoperirea
integrala a consumului intern de energie in conditii de crestere a securitatii energetice a tarii, de
dezvoltare durabila si cu asigurarea unui nivel corespunzator de competitivitate.
Actiunile vizand promovarea eficientei energetice si a surselor regenerabile de energie
vor contribui atat la reducerea impactului negativ al factorilor poluanti asupra mediului, cat si la

cresterea securitatii in alimentare, diminuand gradul de dependenta al Romaniei de importurile


de energie.
Securitate energetica
o cresterea securitatii energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice si
limitarea dependentei de resursele energetice de import;
o diversificarea surselor de resurse energetice din import si a rutelor de transport a acestora;
o cresterea nivelului de adecvanta a retelelor nationale de transport a energiei electrice si
gazelor naturale;
o protectia infrastructurii critice;
Durabilitate
o imbunatatirea eficientei energetice;
o promovarea producerii energiei pe baza de resurse regenerabile;
o sustinerea activitatilor de cercetare-dezvoltare si diseminare a rezultatelor cercetarilor
aplicabile;
o reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului inconjurator.
Competitivitate
o dezvoltarea pietelor concurentiale de energie electrica, gaze naturale si servicii
energetice;
o liberalizarea tranzitului de energie si asigurarea accesului permanent si nediscriminatoriu
al participantilor la piata la retelele de transport si interconexiunile internationale,
o continuarea procesului de restructurare si privatizare in sectoarele energiei electrice,
termice si a gazelor naturale;
o continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, in vederea cresterii
profitabilitatii si accesului pe piata de capital.

VIII . AUTOEVALUARE:
1. Etapele parcurse in vederea realizarii proiectului :
a) Stabilirea de comun acord a subiectului abordat in vederea realizarii proiectului

b) Repartizarea capitolelor pe membrii echipei dupa cum urmeaza:


Nicolaie Daniela - Capitolele I , II si III
Papacu Gina Capitolul IV (cu toate subpunctele acestuia)
Niculae Daniel Marius Capitolul V si Capitolul VI (punctele 1 si 2)
Matei George- Aurel Capitolul VI (punctele 3 si 4 ) , Capitolul VII
c) Identificarea Contractului de Privatizare dintre SC ELECTRICA SA si ENEL SpA
(http://www.avas.gov.ro/upload/1-40.pdf) si parcurgerea acestuia in vederea obtinerii
informatiilor necesare realizarii studiului de caz
d) Parcurgerea Raportului Anchetei Comisiei pentru Privatizarea si Administrarea Activelor
Statului in vederea obtinerii informatiilor legate de legalitatea acestei privatizari
(http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2010-07-5-7533070-0-raportulcomisiei-senatoriale.pdf)
e) Media orelor de munca per membru echipa se ridica la aproximativ 10 ore / membru
f) Evaluare generala : Nota 8

IX . BIBLIOGRAFIE
1. Contractul de privatizare a SC ELECTRICA SA - Ministerul Economiei si Comertului
(http://www.avas.gov.ro/upload/1-40.pdf)
2. Raportul Comisiei pentru Privatizarea si Administrarea Activelor Statului

(http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2010-07-5-7533070-0-raportulcomisiei-senatoriale.pdf)
3. Report privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica in luna august 2007
(http://www.anre.ro )

4. http://www.enel.ro/ro/companie/profil/istoric.htm (ultima accesare 28.03.2013)


5. http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-7533090-efectele-generozitatii-statului-fata-eneldupa-privatizarea-electrica-muntenia-sud-consumatorii-platit-investitiile-nerealizate-iarelectrica-pierdut-peste-200-milioane-lei.htm (ultima accesare 01.04.2013)