Sunteți pe pagina 1din 14

BI0008

Pag. 1/8

MEMORIU TEHNIC - GENERAL

Rev. 0

RECONFIGURARE SITE DE TELEFONIE MOBILA

Cod Site:

BI0008

Nume Site: Victoriei - Iancu de Hunedoara - EH

Adresa:

Cladire Europa House, Bd. Lascar Catargiu nr.51-53, sect.1,


Bucuresti

Beneficiar:

S.C. Orange Romania S.A.


B-dul Lascar Catargiu, nr. 51-53
Sector 1, Bucuresti

Proiectant:

S.C. Radcom S.R.L.

BI0008

Pag. 2/8

MEMORIU TEHNIC - GENERAL

Rev. 0

MEMORIU TEHNIC
RECONFIGURARE SITE DE TELEFONIE MOBILA

Rev. Descriere

REVIZII
Data

Intocmit

Verificat

BI0008

Pag. 3/8

MEMORIU TEHNIC - GENERAL

Rev. 0

CUPRINS

1. Scopul lucrarii
2. Descrierea investitiei
3. Conditii tehnice de executie si montaj
3.1. Materiale
3.2. Lucrari civile
3.3. Lucrari electrice
4. Date amplasament
5. Categoria si clasa de importanta
6. Cerinte de verificare proiect
7. Controlul calitatii
8. Receptia lucrarilor
9. Securitatea si sanatatea in munca
10. Evaluarea impactului asupra mediului
11. Organizare de santier

BI0008

Pag. 4/8

MEMORIU TEHNIC - GENERAL

Rev. 0

1. SCOPUL LUCRARII
Prezenta lucrare stabileste conditiile tehnice de executie si montaj n vederea
reconfigurarii site-ului destinat telefoniei mobile BI0008 situat in Cladire Europa
House, Bd. Lascar Catargiu nr.51-53, sect.1, Bucuresti.
2. DESCRIEREA INVESTITIEI
Configuratie finala: G544_D211_U333_LB111_LC111
Sectorul S1 :
- se vor dezinstala antenele existente,
- se va instala o antena AQU4518R9 pe suportul existent;
- se adauga RRU G, RRU D noi conform planuri, pe suport existent;
- se adauga doua FO noi de la RRU-uri, la BBU 3900.
Sectorul S2 :
- se vor dezinstala antenele existente,
- se va instala o antena AQU4518R9 pe suportul existent;
- se va inlocui teava suportului de RRU-uri cu o teava 89, L=1.5m
- se adauga RRU G, RRU D noi conform planuri,
- se adauga doua FO noi de la RRU-uri, la BBU 3900.

Sectorul S3 :
- se vor dezinstala antenele existente,
- se va instala o antena AQU4518R9 pe suportul existent;
- se va inlocui teava suportului de RRU-uri cu o teava 89, L=1.5m
- se adauga RRU G, RRU D noi conform planuri,
- se adauga doua FO noi de la RRU-uri, la BBU 3900.
Echipamente:
Se va instala un Cabinet Delta DD pe suport existent, cu un cadru adaptor;
- BBU-ul se va muta in noul cabinet;
- RRU-urile noi si existente se vor alimenta din sigurante neprioritarede 16A din noul
cabinet;
- se vor recupera BTS-urile ALU;
Echipamentele si confectia metalica noua se va lega la sistemul existent de impamantare.

BI0008

Pag. 5/8

MEMORIU TEHNIC - GENERAL

Rev. 0

3. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ


3.1 Materiale
Marcile si standardele privind toate materialele ce se vor utiliza la realizarea celor
prevazute n prezenta documentatie sunt precizate n documentatia de executie. Aceste
materialele vor fi nsotite de certificate de calitate emise de producator sau (n lipsa acestora) de
certificate de conformitate emise de executant sau constructor pe baza ncercarilor si verificarilor
efectuate conform reglementarilor tehnice n vigoare.
3.2. Lucrari civile
Lucrarile civile ce constituie obiectul prezentului proiect consta n:
- se vor monta mat-uri noi 89, L=1.5m, pentru RRU-uri;
3.3. Lucrari electrice/echipamente
Lucrarile electrice/echipamente descrise n acest proiect consta n:

Instalare 6 x RRU.
Realizare trasee cabluri noi.
Demontare cabinete nefolosite.
4. DATE DE AMPLASAMENT
Zona de amplasament are urmatoarele caracteristici:
Conform CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului qb=0.5kPa, avand
IMR=50 de ani.
Conform CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, incarcarea din zapada pe sol sk=2.0KN/m2, pentru o perioada de revenire
de 10 ani.
Conform P100-5/2011 Cod de proiectare seismic. Prevederi pentru proiectarea
fundatiilor, peretilor de sprijin si pentru proprietatile geotehnice ale terenurilor,
amplasamentul, este in zona seismica cu valoarea acceleratie terenului ag=0.30g si
perioada de control Tc=1.6s.

5. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA


Constructiile ce fac obiectul investitiei descrise mai sus se ncadreaza n categoria C
normala, clasa de importanta a constructiei fiind III. Durata estimata de exploatare a lucrarii
este de 10 ani.
6. CERINTE DE VERIFICARE PROIECT
Proiectul n faza DDE (daca este necesara) va fi supus verificarii pentru exigentele A1
si A2. Cerintele de verificare se refera numai la elementele si prinderile ce fac obiectul
proiectului, nu si la structurile pe care se realizeaza montajul.

BI0008

Pag. 6/8

MEMORIU TEHNIC - GENERAL

Rev. 0

7. CONTROLUL CALITATII
Controlul calit_tii lucr_rilor prezentate n prezenta documentatie se va face de catre
personalul calificat (CTC) al executantului respectiv constructorului. Se mentioneaza ca
beneficiarul sau reprezentantul acestuia are drept de control privind aspectul calitatii executie n
toate fazele derularii investitiei. Controlul efectuat de executant / constructor care este
raspunzator n privinta calitatii, indiferent daca beneficiarul si-a exercitat sau nu dreptul la
inspectarea lucrarii, va cuprinde n special urmatoarele :
verificarea existentei certificatelor de calitate ale materialelor
respectarea dimensiunilor, abaterilor limita, cerintelor de montaj si criteriilor de acceptare
stabilite n proiect.
8. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face de catre beneficiar, executant si pe baza Listei de verificari
ntocmite si difuzate partilor n prealabil de catre beneficiar. n cazul constatarii unor deficiente
de executie se propun masuri de remediere si se convoaca o noua receptie.

9. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA


Pe tot timpul lucrarilor de constructii trebuie respectate prevederile normativelor indicate
mai jos:
Codul Muncii, actualizat 2011;
Legea privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006
Hotararea de Guvern 1425/2006 - Norme Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitii i sntii n munc 319/2006 actualizata prin Hotararea de Guvern 955/2010.
Legea privind apararea impotriva incendiilor nr. 307/2006
Norme generale de protectia muncii-editia 2002;
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii-editia 1995;
Norme de protectia muncii indicate in cartile tehnice ale echipamentelor, accesoriilor si
materialelor utilizate ;
Norme specifice de securitatea muncii (NSSM) :
- cod 12/2003-lucru la inaltime;
- cod 23/2002-transport rutier;
- cod 57/2003-manipulare nemecanizate;
- cod 70/2003-alpimnism utilitar ;
Unitatile de constructii montaj, exploatare, revizie, reparatii precum si beneficiarul vor
elabora instructiuni proprii specifice punctului de lucru. Pe tot parcursul executiei constructorul
va lua toate masurile de protectia muncii necesare evitarii oricarui accident de munca, in functie
de situatia pe teren, astfel incat lista anterioara nu este limitativa.

BI0008

Pag. 7/8

MEMORIU TEHNIC - GENERAL

Rev. 0

10.MASURI SSM
Se vor verifica urmatoarele:
- sistem Cabloc cf specificatii Protecta/Capital Safety - fisa cabloc;
- poarta antiurcare;
- sistem antiurcare (montant, diagonale si scara);
- etanseizare orificii cabluri;
Se vor verifica si completa semnele de avertizare:
- Pe poarta (placa PVC):
- Echipamente de telecomunicatii in functiune
- Acces interzis, supraveghere video
- Casca obligatorie
- Echip. protectie impotriva caderii
- Pericol electrocutare

11. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


Reziduurile si deseurile rezultate in timpul executiei site-ului se vor colecta in locuri
special amenajate si vor fi evacuate ritmic de intreprinderile executante (civil, electric, etc)
pentru evitarea poluarii zonei. In conformitate cu O.M. nr. 860/2005, anexa 1, lucrarea ce se
executa face parte dintre lucrarile cu impact nesemnificativ asupra mediului, pentru care nu mai
este necesara eliberarea acordului de mediu.

12. ORGANIZARE DE SANTIER


Dat fiind volumul redus al lucrarilor cuprinse n documentatie, nu este necesara
elaborarea unei documentatii speciale de organizare de santier.

ntocmit
Ing.M.Cimpoieru

BI0008

Pag. 8/8

MEMORIU TEHNIC - GENERAL

Rev. 0

LISTA DE MATERIALE LUCRARI CIVILE


Nr.
Denumire si caracteristici
crt.
1.
Teava 89, L=1.5m
2.
Cadru adaptor
LISTA DE MATERIALE INSTALATIE ALIMENTARE
Nr.
Denumire si caracteristici
crt.
1.
LISTA DE MATERIALE INSTALATIE MPAMNTARE
Nr.
Denumire si caracteristici
crt.
1.
VLPY16mmp
2.
Platbanda 40
3.
Racord impamantare 40
LISTA DE MATERIALE ECHIPAMENTE
Nr.
Denumire si caracteristici
crt.
1.
RRU900
2.
RRU1800
3.
FO
4.
DC 2x4
5.
Jumper 5m
6.
Coliere PVC

AISG materials
SmBT
Hua/std 5m cable
Std/std 15m cable
Std/std 2m cable

Qty
NO
3 buc
3buc
no

U.M. Cantitate
Buc
Ans

Observatii

2
1

U.M. Cantitate

Observatii

U.M. Cantitate

Observatii

m
m
buc

12
15
3

U.M. Cantitate
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc.

3
3
6
6
12
100

Observatii

30m
30m

S-ar putea să vă placă și