Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE NTREINERE

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D-ul ............................................., domiciliat n ..........................................., str.
............................... nr. ..........., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ..........................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................. n
(localitatea) .................................. sector/jude .............................., posesorul buletinului
(crii) de identitate seria ......... nr. ........................... eliberat de ................, cod numeric
personal ........................................, n calitate de ntreinut, pe de o parte, i
1.2. D-ul ................................., domiciliat in ..................................., str. .............................
nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/jude
............................, nscut la data de (ziua, luna, anul) ............................. n (localitatea)
................................. sector/jude .................................., posesorul buletinului (crii) de
identitate seria ......... nr. ........................ eliberat de ............................., cod numeric
personal ............................................, n calitate de ntreintor, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de ntreinere cu respectarea urmtoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. ntreinutul transmite ntreintorului dreptul de proprietate asupra urmtoarelor
valori
i/sau
bunuri
....................................................................................................................
n
scopul
urmtoarelor prestaii n favoarea ntreinutului/beneficiarul ntreinerii (numele i
prenumele, precum i domiciliul acestuia):
........................................................................................................................................
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1 Obligaiile ntreinutului sunt urmtoarele:
s transmit ntreintorului bunurile care constituie obiectul prezentului contract;
s garanteze c bunurile transmise nu au fost scoase din circuitul civil, rmnnd
continuu n proprietatea sa i c bunurile nu sunt grevate de sarcini sau servitui
garantndu-l pe ntreintor i mpotriva oricrei eviciuni, totale sau pariale, conform
art. 1337 din Cod civil.
3.2. Obligaiile ntreintorului sunt urmtoarele:
s accepte acordarea de ntreinere ntreinutului/beneficiarului ntreinerii pe toat
durata prezentului contract;
s primeasc n proprietate bunurile care fac obiectul acestui contract;
s acorde ntreinutului o suma de bani echivalent cu ......................................., n
fiecare lun, n cazul n care executarea n natur a obligaiei nu va mai fi posibil.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de ntreinere pe termen de
................ ani /pe durat nelimitat.

VI. CLAUZE FINALE


6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat intre prile
contractante.
6.2. Prezentul contract, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal
dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
6.3. In cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de ctre partea care
sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent
bnesc a obligaiei respective nu nseamn ca ea a renunat la acest drept al su.
6.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............. exemplare din care
..................... astzi ..................., data semnrii lui.
INTREINUT

INTREINTOR

*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra in posesia formei juridice
finale a acestuia, ne puteti contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro