Sunteți pe pagina 1din 2

Logica interventiei

Obiective
general

Indicatori de
realizare verificabil
in mod obiectiv

Surse si mijloace de
verificare

Ipoteze

Promovarea i dezvoltarea - numrul de turii


- statistici naionale
valorilor locale
- creterea veniturilor / locuitor

Semnarea contractului de
finantare. Achizitia de mijloace
pentru implementarea
proiectului

Obiectiv
specific

Scderea nivelului de
srcie a populaiei,

- creterea gradului
de cultura

- statistici naionale

Capacitatea de instiintare si
constientizare a populatiei
privind nevoia de scolarizare si
calificare n munc

Rezultate
asteptate

- creterea numrului de
turiti din zon

.contracte de turism

Facturi si alte documente


aferente .

- punct principal de
pelerinaj
Activitati

Activitati premergatoare
implementarii proiectului,
desfasurarii proiectului,
pregatirii echipei de
specialisti;
Campania de informare a
populatiei.
Etapa de punere in
practica a proiectului, a
aranjarii licitatie pentru
angajarea firmei
constructoare.
Etapa de instruire a
personalului pentru buna
functionare a acestui
serviciu.

- promovare prin
pliante, spoturi
publicitare

Imaginea judetulu pertotal din statisticile


nationale.

Formarea echipei de Fisele de post pentru


proiect si a rolurilor
echipa de proiect;
care vor fi indeplinite
Contractile de achizitie;
de fiecare in parte;
Publicarea anuntului
de licitatie si
derularea procesului
de constructive a
pensiunii

Semnarea contractului de
finantare

Consturile proiectului;

Principal preconditie este


semnarea contractului de
finantare

Capitolul
12.
Matricea
cadrul
logic

Capitolul 13. Graficul Gantt


Activitate
Studiu fezabilitate
Obinerea CU
Obinerea PUZ
Proiectare+autorizaie
de construcie

Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1
2
3
4
5
6
7
8-20
21
22
23
24
25
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Angajare diriginte i
contractare lucrare
Executare lucrri
Formarea personalului
angajat
Promovare pensiune
Recepia lucrrii la
pensiune
ntocmirea crii
construciei
Amenajri exterioare
Obinerea autorizaiilor
de funcionare
Evaaluarea finala a
proiectului
Monitorizarea
X
proiectului

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X