Sunteți pe pagina 1din 28

CEA MAI COMPLEXĂ Şl RECENTĂ ENCICLOPEDIE A AVIAŢIEI MILITARE ŞI CIVILE

PRIMA ENCICLOPEDIE COMPLETĂ NUMARUL

LUMEA 1
AVIATIEI Aşii luptelor din al
Doilea Război Mondial

Constantin
Cantacuzino
PRIMAENCICLOPEDIE COMPLETĂ PRIM A ENCICLOPEDIE COMPLETA
LUMEA AVIATIEI - Nr. 1
Apantie sâptămânalâ

LUMEA EDTTURA: De AGOSTINI HELLAS SRL


ADRESÂ: Vouliagmenis 44-46,166 73 Atena

AVIATIEI
EDITOR: Petros Kapnistos
MANAGER ECONOMIC: Fotis Fotiou
MANAGER DE REDACŢIE ŞI PRODUCTIE:
Virginia Koutroubas
MARKETING MANAGER: Mtchalis Koutsoukos
PRODUCT MANAGER: Meropi Papadaki
SENIOR EDITOR: Tania Skandalaki
EDITOR COORDONATOR JUNIOR BALCANI:
Dimitris Dimitriades
COORDONATOR DE PRODUCTIE: Eirini Tsintzira
NUMARUL1 MANAGER DISTRIBUTE: Evi Boza
CONTROLLER DISTRIBUTE: Yiannis Vougioukas
MANAGER LOGISTICĂ Şl OPERAŢ1I:
CUPRINS Dimitris Pasakalidis
COORDONATOR LOGISTICĂ Şl OPERAŢII:
Antonis Lioumis

AERONAVE MILITARE DIN LUME © 2010 Aerospace Publishing Ltd


2010, De Agostini Hellas Ltd. in limba românâ.
Boeing F/A-18 Super H o r n e t : Caracteristici Dosarul 081/Fişa 04
ISSN: 1792-023X
Boeing F/A-18 Super H o r n e t : Introducere Dosarul 081/Fişa 01
ADAPTARE PENTRU UMBA ROMÂNĂ;
M e s s e r s c h m i t t BF 1 0 9 : A ş i i d e ş e r t u l u i Dosarul 307/Fişa 17 BEST COMMUNICATION MEDIA
M i G - 2 1 „FishBed": Aerostar LanceR Dosarul 318/Fişa 06 CONSULTANT: ING. PILOT CRISTIAN MOATER
DTP: RAY
T1PĂRIRE Şl LEGARE: DeA PRINTING
ELICOPTERE DIRECTOR DE PRODUCTIE TIPOGRAFIE:
FRANCO PASQUINO

Mil Mi-24 „Hind" în misiune de luptă Dosarul 515/Fişa 03 IMPORTATOR: Media Service Zawada S.R.L
Country Manager: Mariana Mihălţan
Marketing Manager: Adina Bojică

BĂTĂLII I N V A Z D U H Redactor: Gabriela Muntean


Distribution Manager: Dan lordache
ADRESA: Str. Louis Pasteur, Nr. 38, E l 1,
Al Doilea Război Mondial: Balcanii - sect 5, Bucureşti, Romania
Conflictul din sud Dosarul 575/Fişa 01 DISTRIBUTOR: Hiparion S.A

GALERIA CELEBRITATILOR AVIATIEI Biblioraft


Nu ratati bibliorafturile
specialein care puteti
Aşii aviaţiei din al Doilea Război Mondial: colectiona seria
Constantin „Bâzu" Cantacuzino Dosarul 626/Fişa 01 LUMEA AVIATIEI.
Bibliorafturile
sunt disponibile la
AERONAVE CIVILE DIN LUME chioşcurile de ziare
la pretul de 9.99 Lei/
45 MDL. De Agostini
Boeing 777: B-777-200LR B-300ER Şl B-777F Dosarul 682/Fişa 03 va anunţa datele
Lockheed Constellation: Introducere Dosarul 767/Fişa 01 de publican) a
bibiiorafturilor in seria
de reviste.

CATASTROFE AVIATICE
Preţul volumek>r
Dezastrul aerian de la San Diego Dosarul 823/Fişa 01 Praţul primului volum: 3,50 Lei/14,90 MDL
Pretul incepând cu al doilea volum:
7,50 Lei/24,90 MDL
AVIATIA CU DESTINAŢIE SPECIALÂ Drepturile tuturor ilustraţiilor şi ale textelor
se află sub copyright.
Deservirea regiunii polare Dosarul 849/Fişa 01
Este interzisa reproducerea, stocarea, transmiterea

ISTORIA AVIATIEI sau utilizarea comercială a matenalelor, sub once


formă, fără acordul scris al editorului.

1955: Primul zbor al unui aparat MiG-21 Dosarul 952/Fişa 01 IVnliu | m.ii IXIIIJ <lt M M in- sulk il.ill
intolilt .iiin.i jMihlu .ili.i de l.i ,111'I.IM
puinl (It H t a n >i mini ni.it■
AERONAVE DE LA A LA Z ^.m/.ilnrtil asupra nittnin i dc
J t n p l n a jpantiih wrmătomn*
A A A Vision - A A I S h a d o w Dosarul 1007/Fişa 01
Pentru orice informaţie, lămurire
sau comenzi de numere apărute
anterior,sunaţi-ne la til.
/^Romania: (021) 40 10 888
(\> Moldova: (022) 93 07 42
CREDITE FOTO: IV langa prc|ul rrvislrlor cnmandatr va trrbui la
M hila|i ramburs >i contravaloam taxelor poatale.
Copertă: via Cristian Crâciunoiu, US Navy, Popsuevitch via Lockheed, BOAC - 849/01: Skyhawk International Archive,
Dr Heinz Berger. Boeing - 081/01: US Navy (cinci) - 081/04: Fortele Aeriene SUA, New Zealand Antarctic Programme (două), URAR DE SERVICIU Luni-Viiwri, 10:00-111:00
US Navy (cinci), Boeing (trei) - 318/06: AirTeamlmages (trei) Eurasian Polar Survey - 952/01: Lockheed, Bnstol, Saab -
516/03: Popsuevitch via Dr Heinz Berger, Ministerul Aparârii 1007/01: American Affordable Aircraft, Amphibious Airplanes of — ; nostru la adresa
[zitati site-ul
SUA (trei), Yefim Gordon - 626/01: via Cristian Craciunoiu (cincil Canada, American Advanced Industries. Toate celelalte fotografii www.daagostini.ro
682/03: Boeing via Steve Davies, Boeing (patrul - 767/01: aparţin Aerospace Publishing Ltd.
mfoadeagostini.ro

by S V E i K ©
ing F/A-18E/F
AERONAVE MIHTARE ntrodui

Un avion de vânătoare F/A-18F Super Hornet din


cadrul Escadrilei 41 de Atac la Sol (VFA-41) „Black
Aces" (Aşii Negri) in timpulunei misiuni deasupra
apelor Golfului Persic. Avionul biloc Super
Hornet define un rol crucial in luptă, aeronava
fiind inarmatâ cu rachete aer-aer AIM-9X A AM
Sidewinder şi rachete aer-sol AGM-65 Maverick de
mare precizie. Dispozitivul amplasat pe pilonul de
pe latura stângâ este un sistem de tint ire AAQ-14.

F/A-18 Super Hornet


Comandamentul Marinei Ame­ liş absorbant al undelor radar şi cu
Introducere ricane a rămas ferm pe poziţie,
iar rezultatul a fost peste aştep-
tări, calificativele lui F/A-18E/F
panouri şi fante atent proiectate ce
menţin la minim nivelul de detec-
tabilitate radar.
Controversat încă de la început, noul „copil teribil" fund excelente. Suprafaţa portantă, Totuşi, unele dintre cele mai
al Marinei Americane (US Navy) - avionul Boeing anvergura aripilor şi stabilizatoa- importante îmbunătăţiri aduse
F/A-18 Super Hornet - este, fărâ îndoială, eel mai sofisticat rele sunt cu 25% mai mari decât vechiului Hornet sunt ţinute in eel
şi capabil avion de vânătoare si atac la sol multirol aflat ale modelului Hornet anterior. In mai mare secret. Din prima jumă-
astăzi in serviciul Statelor Unite. plus, gurile de aspiraţie a aerului tate a anului 2008, acest avion se află
au căpătat dimensiuni sporite pen­ in dotarea a 20 de escadrile operaţio-
tru a alimenta noile turbojeturi, nale ale Forţelor Navale ale SUA; este

L
a inceputul anilor '90, Forţele mai multe neajunsuri caracteris-
Navale ale SUA (US Navy) tice modelului McDonnell Douglas model General Electric F414-GE- considerat un adevârat cal de bătaie
au trecut printr-o perioada F/A-18 Hornet. In 1992, US Navy a 400, motoare ce au fost concepute in Războiul impotriva Terorii. IN ACELASI DOSAR
de reconfigurare; nu numai pentru luat singura decizie posibilă: a trecut pentru a reduce secţiunea transver-
că s-a renunţat la programul dezas- la modemizarea avionului de vână- sală radar. In realitate, reducerea Avionica de bord Ol Introduces

truos Grumman A-12 Avenger toare Hornet. secţiunii transversale radar a repre- Un sistem radar de tipul APG-79
II, dar şi pentru că in timpul Raz- După primul zbor realizat in zentat o mare realizare in repro- AESA (cu scanare electronică activă), 02 Evdut» lui FM-11

boiului din Golf, din 1991, impo- 1995, aeronava Super Hornet nu a iectarea aeronavei, astfel că Super amplasat in partea din faţă a aero­
triva Irakului s-au făcut remarcate Hornet este prevazut cu un inve- 03 ■ Suptr Bug"
fost ocolită de critici acerbe. navei, urmăreşte in secret ţinte şi inactiunfl
ghidează rachetele impotriva unor
ameninţâri multiple aer-aer. Aero­ 04 Ciracteriitlcl

nava se mândreşte de asemenea cu 05 AmuHiwitul


un impresionant sistem electronic MM-IIEff
integrat defensiv de contramăsuri
electronice IDECM, un Sistem Mul­ 06 MMHWMM

tifunctional de Distribute a Infor- 07 EA(8G5ro*w


maţiei - MIDS, ce transmite şi pri- Inmttiune
meşte date din nenumărate surse, OB Intsrvlctul
o carlingă in care se procesează un USNIvy

volum sporit de date provenite de 09 Supif HofTMt in


la afişajele electronice şi sistemele de mwuMdtlupU
armament.
Din anul 2000, odată cu intrarea
in serviciul operational, Super Hor­
net a beneficiat constant de o serie
întreagă de modernizări ale avioni-
cii de bord ce i-au sporit performan-
ţele şi potenţialul operativ.

< Dimensiunile impresionante ale


avionului Super Hornet il fac si
pară mutt mai robust in comparaţie
cu varianta mai redusa Hornet.
Acest F/AE aparfine escadrilei
„Fighting Redcocks" (Cocoşii
Roşii de Luptâ), VFA-22.

by SVEiK©
BOEING F/A-18 SUPER HORNET INTRODUCERE

'■Aterizarea uriaşului„Rhino" la bordul unuiportavion


rămâne cea mai provocatoare parte a misiunii. Totuşi,
atunci când vremea şi condip'ile de pe mare o impun,
Super Hornet aterizeaza automat prin intermediul unui
sistem de transmitere a datelor controlat de la bordul
portavionului.

by SVEiK©
Boeing F/A-18 Super H o r n e t

EA-18G Growler: Noua era a bruiajului AEROIMAVE MILITARE DIN


BOEING F/A-18 SUPER HORNET
LUME Caracteristici

SPECIFICATII TEHNICE

F/A-18E Super Hornet Capacitate maxima dus-intors a


modelului F/A-18F: 4082 kg
O aeronavă F/A-18 F Super Hornet aparţinând •» In septembrie 2007, acest aparat F/A a zburat ca un avion-cisternă pentru o demonstrate de Dimensiuni
Escadrilei „Eagles" („ Vulturilor") VFA-115 se realimentare in aer cu un F/A-18C Hornet. Ambele aeronave se ridicaseră de la baza NAS din Lungime: 18.38 m Performante
pregăteşte pentru o „lansare de pisică" („cat shot") North Island şi au servit pentru a demonstra similarităţile dintre variantele Super Hornet. Anvergura aripii: 13,62 m Viteză maxima la 11000 m: 1,6 Mach
Aeronava este incărcată pe acroşajele din dreapta Anvergura aripii (pliatâ): 9.33 m Viteză de apropiere: 231 km/h
cu o rachetă AGM-65 Maverick, o bombă ghidată Suprafaţa portantă: 46,45 mp Raza operaţională pentru misiuni
prin laser de 227 kg GBU-12 şi o bombă GBU-38 75 rezervor combustibil integral 94 incintă receptor multi-bandă 109 rezervor combustibil tip sac 120 duzâ reglare presiune motor înălţime: 4,88 m de atac hi-lo-hi cu patru bombe de
JDAM de aceeaşi greutate. aripă dreapta de la vărful drept al aripii nr. 4 al fuzelajului 121 bolţun legăturâ pentru fixarea Ecartament: 5,42 m 454 kg, douâ rachete AIM-9 AAM,
76 punct ranlorsat al pilonului 95 panou anpă exterioară in 110 lonjeron principal fabricat din derivei Distanţa între axe: 3.11 m două rezervoare de 1.818 litri: 722 km
interior poziţe pliată titaniu al fuzelajului 122 rezervor integral aerisire Raza unui avion de vânătoare în timpul
77 acţionare hidraulică 96 eleron cu bracare 111 bolţuri legătură pentru combustibil al derivei Grup propulsor unei misiuni de escortă cu două rachete
ale dispozitivelor de înjos fixarea aripii 123 structură tip cheson mult Douâ motoare turbolan General Electric AIM-120 AMRAAM şi două rachete
F414-GE-400. fiecare dezvoltând 62,31 AIM-9 Sidewinder AAM: 759 km
hipersustentatie ale bordului 97 dispozitiv cu acţionare 112 panou acces compartment tonjeron de tare al derivei
kIM la rece şi 97,92 kN in postcombustie rezultat timp test anduranţă de
de atac (flaps) şi arborele ui hidraulicâ a eleronului rezervor nr.4 124 structura bordului deatac,
278 km cu şase AIM-120 AMRAAM
detorsiune 98 eric hidraulic pentru plierea 113 aer admis prin presiune înveliş CFC si miez cu şi trei rezervoare de 1.818 litri:
Avionul EA-18G Growler artrebui să inlocuiască, 78 dispozitiv acţonare rotativ aripilor dinamica directional spre construcţie tip fagure 2 ore şi 9 minute
Masăgol: 13835 kg
in jurul anului 2012, aparatul Prowler atlat deja 79 antenă VLF amplasată spre 99 mişcarea dferenţiată a ECS 125 panou inveliş CFC al Plafon practic: 15240 m
Masa maxima la decolare, misiune
in serviciu. Marina intenţionează să achiziţioneze interior eleronului si a flapsului având 114 puncte posterioare de fixare chesonului de tare Limita forţelor gravitational: +7,6 g
de atac: 9938 kg
85 de exemplare, după ce va dezvolta şi va 80 indntă extemă dreapta pentru rolul de frână aerodinamică a cablului pentru fuzelaj 126 carenaj CFC al extremrtăţii
Masă maxima pentru lansare
implementa special pentru acest model bruiaj VHF/UHF 100 flaps cuosingurâfanlă 115compartimentechipamente derivei Armament
catapultată: 15422 kg
o nouă generaţie de stap'e de bruiaj. AN/ALQ-99 al bordului de fugâ aripâ ale sistemului control mediu 127 lumină pozrije postenoară Masă maxima pentru aterizare: Un tun de bord rotativ M61A1 sau un
81 AGM-88C HARM dreapta ambiant(ECS) 128 carenaje antenă receptoare 19459 kg tun A2 de 20 mm, plus o gamă variată
82 ptoni atasare pentru arpa 101 inveliş mobil Haps 116 uşi auxiliare mobile admisie RWR (inertă in cazul de containere montate pe 11 puncte de
Cel mai recent membru al familiei Hornet este modelul
EA-18G Growler, o versiune dedicată războiului
dreaptâ, inclinaţi 4° spre
exterior
83 panou înveliş anpâ din
102 placă cu canelură
conică ataşată
invelişului aripii
ECS modelului G|
129 largare combustibil
130 componenta dreapta a
mmm mmzm acrosaj. indusiv rachete AIM-7, AIM-9 şi
AIM-120 AAM; rachete anti-navă AGM-84
Harpoon, rachete aer-sol SLAM şi rachete
Alimentare internă: 6559 kg
electronic a bilocului Block II F/A-18F Super Hornet. compozrle din fibră de carbon direcţiei, înveliş CFC şi miez Alimentare externă: aproximativ
de croazieră SLAM-ER şi AGM-65 Maverick
(CFC) cu construcţie in fagure AGM. rachete anti-radiaţie AGM-88 HARM,
Datorită creşterii capacităţii sale operaţionale initiate, 7390 kg
rachete de croazieră AGM-154 JSOW,
84 conducte sistem combusfibil 131 servomotor hidraulic a încărcătură maxima: 8050 kg
in septembrie 2009 a început să inlocuiască venerabilul panou accesrezen/oraripă direcfei Capacitate maxima dus-intors:
bombe ghidate prin GPS de tip DAM
Paveway LGB.
aparat EA-6B Prowler.

F/A-18 Super Hornet


86 "dinte de cater al bordului 132 compartiment motor drept 4491 kg
deatac 133 cadru suport posterior al
87 antenă VLF extemâ motorului
88 panou poros carenat al

R
ăzboiul electronic este parte integrantă a războiului aerian 140 largare combustibil 161 echipament control accesoni 187 segment aJflapsuluide la
arfculafei pentru plierea aripii
141 componenta stângâ a motor şi combustibil extremitatea botului
modern. înglobând o multitudine de sisteme electronice
sofisticate, necesare pentru a împiedica, neutraliza sau induce
în eroare căutările inamicului şi radarele de intercepţie şi urmă-
Caracteristici servomotor acţionare rotativă
al llapsurilor de la extremitatea
bordului de atac al aripii
direcfei
142 bracarea dlferenţată a
direcţei cu rol de frână
162 rezervor ulei
163 admisie aer ventilare
compartiment motor
de atac al aripii
188 rachetă ant-radiate
AGM-88C HARM
rire, aparatul EA-18G reprezintă cea mai performantă aeronavă de aerodinamKă 164 admisie compresor 189 pilon la extremitatea aripii
tip AEA - Airborne Electronic Attack - Atac Electronic Aeropurtat •» Aeronava EA- 18G, care utilizează eel mai modem sistem de avionică AEA, ■Z3EE2231 28 manşă 48 miner 143efuzoarecusuprafaţă 165 cube transmisie accesorii şi adaptor cuşinătraversă
ce a evoluat din sistemul„Capabilitate îmbunătăţită III", efectuează in 1 radom din material compozl 29 manete gaz pentru comanda 49 comenzite montate pe consda
(AEA) din istoria US Navy. Realizând aproape un randament total această imagine un test demonstrativ şi o evaluare pentru client. motoarelor din dreptul ofrjerului ale
variabilă ate postcombustiei echipamente montată la pentru lansare rachete
2 antenă radar cu reţea activă 144flapsunetanşare evacuare fuzelaj 190 antenă VLF amplasată
aer-aer, aparatul Growler are avantajul suplimentar de a fi capabil de scanare electronică AESA 30 consolă panou comandă contramasurilor eledronra 145 ventilaţie compartiment 166 carenaj incastrarefixal spre exterior
să se apere singur in timp ce operează in interiorul sau in jurul unui (active electronically-scanned stănga (ECMO) ce pot fi lansate de motor, deasupra si dedesubt flapsului bordului de fugă 191 racord pliere aripă
spaţiu de luptă şi este mai mult decât capabil să însoţească pache- pat de capacitatea sa de a executa atacuri electronice (EA) impotriva array) 31 cadru indinat pentru montajul pe ambele part ale fuzelajului 146 acţionăn dependente de 167 dispozitiv ecranare retur 192 pund ranforsat al pilonului
tul de lovire pe tot drumul spre ţintă şi înapoi încă o data. Un avion 3 cadru pentru fixarea scaunului pilotului 50 consolă afişare a
unui sortiment variat de sisteme de ameninţare. Intr-adevăr, întregul combustibil a suprafeţei unde radar montat pe stativul exterior
32 treaptă pentnj imbarcare contramăsuribr
demonstrativ EA-18G a zburat pentru prima data in 2001, iar, până spectru al receptorului de bandă largă de tip ALQ-218, combinat cu ansamblului radar variabile a efuzorului (trei) compresorului de admisie 193 structura tip cheson mufti
4 arrtenă frecvente joase 33 compartimente echipamente electronice
in 2004, Boeing a finalizat faza Sistemului de Dezvoltare şi Demon- Sistemul de Bruiaj Tactic ALQ-99 poate fi eficient impotriva oricărei amplasate in fata fuzelajului. 51 curbura centralâ
168 acţionare hidraulică a lonjeron de tare al aripii
5 banda electro-lumlnescenta flapsului slang 194 rezervor combustibil integral
straţie, facilitând calea spre primul zbor din 2006 al unui model de ameninţări antiaeriene in uz şi, de asemenea, impotriva multor sis­ pentru zbor in formate trei pe fiecare parte a acestuia acupoW aripă stânga
EA-18G de producţie standard. teme militare de urgenţă. O altă funcţiune de bazâ este reprezentată de 6 modulul ectiipamentului radar 34 montajul pivotului rotji de bot 52 lumină poziţe
195 pund ranforsat al pilonului
tehnologia „selectiv-reactivă" ce ii permite aparatului EA-18G să sesizeze AESA 35 lumină aterizare dreapta
intermediar
7 orificiu carenat pentru gura 36 lumini semnalizare apropiere
Misiunile şi capacitatea de luptă ale unui EA-18G şi să localizeze rapid ameninţările cu un grad sporit de precizie, mai pentru puntea de aterizare 53 scaun catapultabil ECMO
196 strudura CFC a flapsului
ţevii de foe (arma de foe nu interior al bordului de atac
Aparatul EA-18G poate asigura o gamă întreagă de funcţii AEA, mult decât orice alt aparat anterior. Aceasta permite o mai mare con- 37 dispozrtiv control direcţe Naces
este folosită in cazul modelului al aripii
inclusiv suprimarea apărării aeriene a inamicului (SEAD), utili- centrare de energie de bruiaj impotriva ameninţărilor şi este cunos- modelului G) roatăbot 54 montant operare cupola 197 incintă extemă stânga
zând tehnici atât reactive, cât şi preemptive de bruiaj; bruiaj la dis- cută drept Precizie Aeropurtată - Precision Airborne (EA). în sfâr- 8 uşă acces gurâ alimentare 38 prelungrtor cuplaj pentru 55 dispozitiv acţkxiare rotativ 169 şamieră ventrală flaps pentru bruiaj AN/ALQ-99
tanţă; tehnici AEA aer-sol integrate, folosind pregătirea situaţională şit, sistemul ALQ-99 - acelaşi sistem angajat de EA-6B Prowler care 9 dispozitiv retradabil pentru sistemul de lansare prin 56 perete indinat etanşare spate 170 pund sprijirVridicare aripă 198 turbinâ generator incintă
va fi, probabil, inlocuit in jurul anului 2018 - poate permite implica- alimentarea in timpul zborului catapultă a cabinei depibtaj
şi comunicaţiile neîntrerupte pentru a obţine un grad înalt de intero- 171 panou mobil înveliş flaps extemă bruiaj
10 ajulaj acţionare aţevii de 39 roată bot dublă. retradabilâ 57 rezervor combustibil tip sac 147 conducts postcombustie stânga
perabilitate cu operaţiunile de la sol; o autoprotecţie şi o capacitate rea unor contramăsuri de comunicaţii avansate impotriva unei game sprefaţă nr. 1 al fuzelajului. avand
199 rezervor combustibil
alimentare 148 ampenaj onzontal stanga 172 structura şi nervura CFC a extern de 1250 litri sau
de reacţie in timp critic, de care profită, datorită echipării cu un radar variate de sisteme. Dispozitivul este modular, însemnând că este Hantenăcombinatăa 40 mecanism 6jă pentru alâ intemă cu mobihtate integrate flapsului altemativa de 1817 litri
de tip APG-79 AESA, a unui sistem digital de transmitere a datelor simplu de modernizat şi este pregătit pentru readaptarea la o multi­ interogatorului menţnerea roţii de bot aliniată de 7.798 IW (monobloc) 173 dispozitiv hidraulic pliere aripă 200 pilon aripâ intermediar
şi a unor rachete aer-aer, care-i conferă capacitate de autoprotecţie tudine de ameninţări in continuă schimbare. 12 receptorul LR-700 pentru cu direcţa de rulare printr-o 58 pund prindere artculată cupola 149 panou CFC al invelişului 174 acţonare rotativă 201 roatâ prindpală stanga
şi îi permite să ţintească şi să identifice ameninţările terestre pe care compartimentul eledronic forţă pozitivă de centrare 59 pund anterior de fixare ampenajului onzontal ataşat
Pe deasupra tuturor acestor funcţiuni se află un sistem excelent 41 verin hidraulic escamontare
175 acţonare hklraulică eleron 202 actonarea rotativă a
13 transmiţâtor unghi de inddenţă a cablului pentu fuzelaj unei structuri fagure din
urmează să le atace. - Sistemul de Neutralizare a Interferenţelor (INCANS) - care le per­ roatăbot
stanga segmentuluide flaps
14antenâVHF/UHF/bandâL 60 sistem răcire lichid aluminiu 176 panou mobil inveliş eleron interior al bordului de
Dincolo de aceste misiuni, aparatul Growler se poate baza pe o mite pilotului şi ofiţerului cu armamentul (WSO) să continue comu- 15 tub Pitot 42 antenă VHFAJHF/bandă L (LCS)-schimbător de căkJură 150 structura suport pivotare 177 înveliş CFC al eleronului atac al aripii
gamă largă de funcţii esenţiale, care ii permit să-şi atingă obiecti- nicaţiile externe chiar in timpul unui bruiaj. 16 trapâ acces compartiment 43 scară Imbarcare pliabilă ampenaj onzontal ataşat unei structuri cu miez 203 pund ranforsat al pilonului
vele şi să asiste facilităţile ali- eledronic faţâ 44 indntă extemă AN/ALQ-199 151 ansamblu pivot tip fagure interior
ate pe care este însărcinat să le 17 perete etanşare faţă al cabinei ataşată axei fuzelajului ce 152 braţ articulat incastrare 178 samieră ventrală eleron 204 acţionare hkjraufcă a
depilotaj conjne sisteme bruiaj şi
protejeze. Printre aceste func- averfzare rachete Pulse
ampenaj onzontal 179 indntâ recepţe mura'bandă flapsului de bord deatac
18 trapă compartiment roată bot 153 acţionare hidraulică a (joasă. medie şi înaltă) 205 montajul pivotului trenului
ţii, un loc important este ocu- Doppler
19 priză alimentare eledricâ sol ampenajului onzontal instalatâlavârful aripii stângi de aterizare
20 ventilator râdre awonică la sol 45 antenă pentru unde cu 154 imbinâri incastrare derivă 180 carenaj secţune spate 206 corp al amorfeorului
si condudele aferente frecvenţe foarte joase (VLF), dreapta antenă
y Majoritatea avionicii unice 207 corp suspensie tren aterizare
21 pedale patonier ataşatâ ambelor părţi ale 134 ampenai onzontal dreapta 155 bandă luminoasă fuzelaj 181 carenaj lateral antenă
de tip AEA cu care echipat 208 pilon rezerve suplimentare
22 panou instrumente bond cu fuzelajului cu mobilrtate integrală spate pentru zbor in formaţe 183 antene aliniate pentru
aparatul Growler este instalată intenor stânga
atsaje avansate muflralore 46 compartiment stocare (rnonobloc) 156 motor turbovenflator cu recepţie unde uttrascurte 209 antenă VLF amplasata
pe o plattormă din magazia scară imbarcare
LCD 90 flaps bisegment al bordului 103 dispozitiv hidraulic pentru 117 rezervoare aerisire 135 inregistrator date zbor postcombustie şi flux 184 lumină zbor in formaţie de la spre interior
de armament şi in cele două
23 carcasă instrumente bond deatac actonarea flapsului combustibil ale fuzelajului. 136 bandâ luminoasă a derivei secundar redus General vârful aripii 210 AIM 120C AMRAAM
dispozitive de pe vârfurile aripilor. 71 panouri acces rezervor a şi d
24 panou parbriz monobloc 91 compartiment uscat 104 ferurifixarea aripii drepte pentru zbor in formate Electric F414-GE-400 185 structura prelucrată unitar 211 armament JSOW
Cele nouă puncte de acroşaj 72antenăVHF/UHF/bandăL 118schimbătordecăldurâ
25 head-up display (HUD) al exlremităţi aripii 105antenâVHFJUHFtandâL 137 orifciu ventilare combustiDil 157 suport principal motor din lonjeroane si nervuri a (Joint Stand-Off Weapon),
ale armamentului asigură o 69 rezervor combustibil tip
26 cupolă carlingă rabatabilă 73 antenă GPS 92 lumină pozitje de la vârful 106 panoun acces carenaj dorsal pnmar (stânga) şi secundar 138 lumini ant-coliziune, stânga si 158 unitatea FADEC a motorului panoului extrados al aripii submunfţi sau focos unitar
flexibilitate unicâ in transportul 47 compartiment echipamente 61 pompă rezervor LCS sac nr. 2 al fuzelajului 74 conduce evacuare pentru
insus aripii 107antenaSATCOM (dreapta) dreapta 159 cârlig de apuntare 186 servomotor acfionare rotativâ de227kg
armelor, dispozitivelor de bruiaj şi al extensiet bordului de atac si ventilator râdre
27 scaun catapultabrl 70 rezervor combustibil tip contidulstratiJiiMtăal 93 carenaj al luminii de zbor 108 : : - : = - rrtarjiparnente 119 condude evacuare 139 carenaje ale antenei i stanga cu o singurâ a flapsului de 212 suprafeţele pliabile
altor containere. a! aripii 62 lumină poziţie stânga sac nr. 3 al fuzelajului schimbătordecăldură
Martin-Baker Naces zero/zero ajutajului admisie in formate dorsal transmiţâtoare EW stanga fantă la botul de atac a! aripii ale aripii

by S V E i K ©
BOEING F/A-18 SUPER HORNET CARACTERISTICI

Sistemele de bord din carlingă


Dispunerea în tandem a locurilor şi sistemul digital avansat al comenzilor din carlingă permit
pilotului şi ofiţerului responsabil cu sistemul de armament (WSO) să maximizeze potenţialul
armamentului şi sistemelor aeronavei. Fiecare carlingă este echipată cu două afişaje digitale
monocrome multifuncţionale (DDI), un afişaj multifunctional color (MPCD) şi un afişaj de control
frontal (UFCD). Afişajul MPCD destinat WSO este mult mai mare decât eel din faţă şi este folosit,
de obicei, pentru a accesa o hartă mobilă cu imaginea tactică generalâ suprapusă; afişajele DDI,
sunt de obicei, rezervate pentru a imaginile aer-sol şi aer-aer captate de radar, iar afişajul UFCD
este adeseori utilizat ca afişaj de redare, astfel ca ofiţerul WSO să poată vedea ceea ce observă
şi pilotul peste partea frontală a avionului.

Radarul
Sistemul radar de tip APG-79 AESA,
cu care este dotat Super Hornet,
reprezintă ultima tehnologie de radar
cu scanare electronică activă. Cu o arie
de detecţie foarte largă, capacitatea
de a urmări mai multe ţinte deodată
şi imunitate faţă de tehnicile conventional
electronice de bruiaj, reprezintă unul
dintre echipamentele avansate ale
acestui avion. Radarul, armamentul
şi senzorii luate împreună sunt activate
de un computer digital foarte rapid
ce utilizează fibra optică pentru a primi
un volum uriaş de date provenite de
la fiecare sistem şi care procesează
cantităţi vaste de date brute înainte
de a le prezenta ca informaţii verificate
pilotului şi ofiţerului cu armamentul.

F/A-18F Super Hornet Prizele de aer şi motoarele Sistemul de ţintire şi sistemul J D A M


Acest aparat „Rhino" apartine Escadrilei VFA-213 „Black Lions" („Leii Negri"). Odată, escadrila era un operator Prizele de aer de la motoarele unui Super Hornet au fost reproiectate: Aeronava Super Hornet poate acroşa o gamă variată de muniţie
de aeronave F-14 Tomcat, dislocat pe coasta de vest, dar unitatea a fost mutată, in anul 1997, într-o bază de pe coasta pornind de la unităţile mărunte, în formă de bob de fasole, caracteristice teleghidată cu precizie şi sisteme de ghidaj de rachete fire-and-forge, inclusiv ► Un avion F/A-18E Super Hornet este lansat
de est - Staţia Navală Aeriană Oceana, din Virginia - unde, in aprilie 2006, piloţii au trecut pe aeronave Super Hornet. vechiului Hornet, s-au dezvoltat cutii le unghiulare, ce permit intrarea pentru rachete AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM-84E SLAM şi de una dintre cele douâ catapufte de punte de
unui volum mai mare de flux de aer care ajunge In acest fel la motoare, SLAM-ER, AGM-65 Maverick, AGM-154 JsoW, serii GBU de armament aer-sol la bordul portavionului USS John C. Stennis
VFA-213 a devenit astfel prima escadrila de aeronave Super Hornet echipate cu radare APG- 79 AESA şi prima unitate reducându-se secţiunea totală radar. Poate că cele mai multe dintre criticile denumit Joint Direct Attack Munitions (JDAM) şi bombe ghidate prin laser (CVN 74). Aeronava aparţinea Escadrilei
ce a primit versiunea carlingii duble dotată cu căşti cu vizor integrat Joint Helmet Mounted Cueing System. Această pe care le-a suportat vechiul Hornet erau legate de faptul că nu era destul (LGB). Pentru căutarea, identificarea şi desemnarea prin laser a ţintei pe razâ de Vânătoare ,,Eagles"(Vulturii) Unu Unu
aeronavă, cu numărul 200, este o „pasăre CAG" şi se poate observa că este pictată într-o schema tradiţională evidentă. de puternic; acest lucru a fost partial rezolvat de instalarea unor noi motoare scurtă şi medie de acţiune, pe pilonul de sub aripă este montat un sistem Cinci (VFA-11S), in timp ce Stennis era nava
postcombustie F414-GE-400, care dezvoltă fiecare o forţă In jur de 97,92 kN. sofisticat AN/ASQ-228 Advanced Targeting Forward Looking Infrared - Sistem conducătoare a Escadrei a- 14-a Carrier Air Wing
Poate acroşa armament multiplu şi diversificat reprezentativ pentru operaţiunile de pe cerul Irakului şi Afganistanului, Fiecare motor F414 este încredinţat cu o autonomie totală, sistem de control de Ţintire cu Rază Mare de Acţiune prin Termoviziune (ATFLIR), care permite (CVW-74). Super Hornet se mândreşte cu un
constand din patru bombe de 227 kg de tip GBU-38 JDAM, două bombe de 908 kg de tip GBU-31 JDAM, două rachete electronic digital (FADEC) ce controlează atent funcţionarea internă, permiţând pilotului sau ofiţerului cu armamentul (WSO) să vizualizeze o ţintă fie pe timp echipament complet automat de lansare prin
AIM-120 AMRAAM, două rachete AIM-9X Sidewinder şi un rezervor de combustibil central. pilotului să se bucure de manipularea fără grijă a comenzilor de-a lungul de zi, fie pe timp de noapte. Sistemul ATFLIR execută o recunoaştere automata catapultă ce necesită folosirea de către pilot a
intregului zbor. !n momentul de faţă există planuri pentru o dezvoltare viitoare a ţintei şi se mândreşte atât cu senzori infraroşii, cât şi cu cei electro-optici, mâinii drepte pentru a menţine term manşa de
a motorului F414 pentru a îmbunătăţi suplimentar randamentul cu 25%. compatibili cu o gamă largă de condiţii de pe teatrele de operaţiuni. control pânâ ce se efectuează decolarea.

by S V E i K ©
AERONAVE MILITARE DIN LUME
M E S S E R S C H M I T T BF 1 0 9
DOSARUI L

307
FIŞA 17
Messerschmitt BF 1
Culori dezbor ■
Culori de zbor
Partea a 2-a: Aşii Deşertului (1941-1943)
După succesul înregistrat pe cerul Europei, multe dintre primele aeronave BF 109E au fost trimise in
Africa, unde li s-au alăturat curând ultimele modele de avioane de luptă. Aici, ca şi in toate teatrele de
operaţiuni pe care a fost prezent, Messerschmitt BF 109 a fost pilotat de numeroşi aşi ai aviaţiei vremii.

BF 109E-7, 7./JG 26,


februarie 1941
Acest avion îşi avea baza la Gela în
Sicilia, dar curând a fost mutat către
o nouă bază la Ain El Gazala, în Libia.
A fost pilotat de către locotenent
major Joachim Munchenberg, unul
dintre aşii de frunte ai Luftwaffe. Şi-a
trecut In cont 25 dintre cele 52 de
victorii aeriene ale escadrilei sale în
Marea Mediterană în timpul acestei
BF 109E-7/Trop, l./JG 27,
prime desfăşurări de forte. Acest
aprilie 1941
BF 109 poartă semnul distinctly de
Operand de la baza din
Staffelkapitân din metal alb pe stâlpul
Castel-Benito din Libia, avionul
antenei. Inima roşie reprezenta
BF 109 ce a fost pilotat de
însemnul escadrilei (Staffel), în timp
locotenentul Ludwig Franzisket
ce litera „S" de culoare neagră pe un
este marcat cu 14 victorii aeriene
scut alb era ecusonul Geschwader
şi păstrează culorile europene
(escadră).
în două nuanţe de verde (RLM
70/71) suprapuse peste o nuanţă
de albastru deschis (RLM 65).
Aparatul poartă o bandă albă pe
coada fuzelajului, iar suprafeţele
galbene de recunoaştere au
fost acoperite cu verde. Micul
„A" incadrat cu un galon negru,
indică gradul lui Franzisket de
Gruppenadjutant.

BF 109E-7/Trop, l./JG 27,


octombrie 1941
Finisate în totalitate în nuanţa RLM
79, culoarea nisipului (auriu), acest
BF 109E-7/Trop a operat de la baza
din Ain El Gazala din Libia şi poartă
galonul negru ce marchează gradul
Gruppenadjutant. Majuscula „A",
observabilă şi pe aparatul descris
anterior al lui Franzisket, a fost
eliminată până în luna octombrie.
Nuanţa RLM 79 era rar aplicată unu BF 109F-2/Trop, l./JG 27,
aparat BF 109E şi este reprezentată decembrie 1941
aici ca fiind aplicatâ proaspăt. Aeronava căpitanului Eduard
Franzisket a supravieţuit celui de-al Neumann a acţionat din baza
Doilea Război Mondial cu 43 de aeriană de la Martuba din
victorii la activ. Păstrarea culorii Libia şi poartă galonul negru
galbene a capotei metalice, chiar de Gruppenkommandeur şi
şi după revopsire este, în mod însemnul cu triunghi. Culoarea
deosebit, demnă de atenţie. galbenă acoperă capota metalică
a motorului, caserola de elice
şi cârma. Faimosul ecuson al
aeronavei l./JG 27, reprezentat pe
capota metalică a fost introdus
in timpul campaniei aeriene din
Franţa, dar a devenit sinonim cu
operaţiunile BF 109 din deşertul
african. La sfârşitul războiului,
„Edu" Neumann inregistrase
13 victorii aeriene.
BF 109F-4/Z Trop, 6./JG 3,
februarie 1942
Subofiţerul Franz Schwaiger a zburat
la comanda acestui aparat din baza de
la Castel Benito din Libia. Aeronava era
neobişnuită pentru acea perioadă, pentru
că avea inscripţionat pe fuzelaj numele
iubitei pilotului. Schwaiger a renunţat
la semnul distinctiv de Gruppe, insigna
alb-negru având contur roşu, atunci când
a fost înaintat la gradul de Staffelkapitân.
A ridicat la 67 numărul victoriilor sale
aeriene, înainte de a cădea el însuşi
victimă, în data de 24 aprilie 1944, într-o
bătălie aeriană cu un P-51 Mustang ce i-a
nimicit aeronava după ce a fost forţat să
aterizeze la nord de Augsburg, din cauza
lipsei de combustibil.

by S V E i K ©
MESSERSCHMITT BF 109 CULORI DE ZBOR PARTEA A 2-A: ASM DEŞERTULUI ( 1 9 4 1 - 1 9 4 3 )

BF 109F-4/Z Trop, 7./JG 53,


iunie 1942
Dintre cele 17 însemne de victorii
aeriene de pe cârma aparatului
locotenentului Jurgen Harder, 10 au
fost Inregistrate deasupra Frontului de
Est. Numele de sub carlingă păstrează
amintirea fratelui lui Harder, ce a fost
doborât deasupra insulei Wight in
timp ce era comandor al lll./JG 53 In
timpul Bătăliei Angliei. Insemne albe
marchează fuzelajul, vârfurile aripilor
şi capota metalică. Se observă lipsa
însemnelor galbene de identificare.
Aeronava „Alb 5" acţiona
BF 109F-4/Trop, 3./JG 27, din baza de la Martuba din Libia.
septembrie 1942
Hans-Joachim Marseille a zburat pe
mai multe aparate BF 109 până să
dobândească faima de expert al deşertului
şi eel mai reprezentativ as al războiului din
desert. Circa 151 dintre cele 158 de victorii
aeriene au fost inregistrate deasupra
Africii, aeronava sa având marcat numarul
14 cu vopsea galbenă. Suprafaţa cârmei
aparatului BF 109F nu a fost în măsură să
facă faţă scorului impresionant de victorii
aeriene înregistrate de Marseille, initial fiind BF 109F-2/Trop, l./JG 77,
reprezentate primele sale 70 de victorii, iar noiembrie 1942
mai târziu primele 100 de reuşite, astfel că JG 77 a intrat pe scena războiului
deasupra simbolurilor convenţionale din desert destul de târziu, ajungând
a fost pictată o cunună de lauri, după ce pe teatrul de operaţiuni african la
şi-a adăugat încă 50 de victorii între iunie scurt timp după ce Aliaţii au început
şi septembrie. Acest aparat BF 109F-4/Trop contraofensiva inexorabilă împotriva
(nr. fabricaţie 14 256) opera din baza germanilor la El Alamein, in octombrie
de la Quotaifia din Egipt. 1942. Descoperit abandonat după bătălia
de la Bir El Adb din Egipt, acest aparat
prezintă camuflajul tipic al unităţii din
care făcea parte - o nuanţă de verde
închis suprapusă culorii de bază RLM 79.
Subofiţerul Horst Schlick care a înregistrat
un număr total de 36 de victorii, două
dintre ele pe Frontul de Est (inscripţionate
cu roşu) înainte de ajunge în conflictul din
desert s-a folosit de un camion pentru a
scăpa de Aliaţi la El Alamein.

BF 109G-2/R1 Trop, 3./JG 53,


ianuarie 1943
Locotenentul Wilhelm Crinius a primit
Crucea de Cavaler şi însemnele cu Frunze
de Stejar pentru cele 100 de victorii
aeriene Inregistrate pe Frontul de Est.
Acest aparat (nr. fabricate 10 804) a fost
inscripţionat cu 14 victorii suplimentare
inregistrate deasupra Mediteranei şi a
fost pregătit pentru întoarcerea lui Crinius
la unitatea sa după o detaşare la statul
major al grupei (Gruppe HQ flight). Nu
a apucat să zboare pe proaspătul pictat
avion 109, deoarece a fost doborât pe
BF 109G-4/Trop, l./JG 77,
coasta tunisiană de un Spitfire american
ianuarie 1943
şi capturat în ziua de 13 iunie 1943. Acest
IMuanţa neestompată de
aparat a fost pilotat in schimb de către
RLM 79 conferă aparatului BF 109
locotenentul Gerhard Opel.
al locotenentului Heinz-Edgar Berres
ce a operat din baza de la Matmata,
din sudul Tunisiei, o infăţişare mult
mai întunecată decât cea normală
asociată cu serviciul in desert.
l./JG 77 a fost denumit l.(J)/LG 2
inainte de ianuarie 1942 şi păstrează
ultimul ecuson ce înfâţişează un „ L "
de culoare albă, incadrat de o hartă
roşie a Marii Britanii. A inregistrat
53 de victorii inainte de a fi doborât
in timp ce escorta un Ju 52/3ms
deasupra strâmtorii Messina la
BF 109G-4/Z Trop, 8./JG 53, 25 iulie 1943.
februarie 1943
Petele de culoarea nisipului aplicate
grosolan ascund poate insemnele
de Geschwaderadjutant castigate de
locotenent major Franz Schiess cu aparatul
său BF 109G inarmat cu tunuri de bord
(„Kanonenboot"), inainte de a fi promovat
Staffelkapităn. Având la activ 36 de victorii
până in acel moment, Schiess a doborât
încă 29 de avioane inamice până să fie
doborât la rândul său de un P-38 Lightning
in ziua de 2 septembrie 1943. Sufixul „ 2 "
indică că acest BF 109G-4, ce a operat de
la baza aflată in Tunis El Aouina din Tunisia
a fost echipat cu sistem de injecţie cu
protoxid de azot (GM 1).

by SVEiK©
DOSARUL oian-Gurevici MiG-21 „Fishl
A E R O N A V E MILITARE D I N LUME
MIKOIAN-GUREVICI MIG-21 „FISHBED
318 terostar LanceR

Aerostar LanceR -» La exterior, toate modelele


LanceR pot fi identificate după
noile carenaje avertizare radar
(RWR) de pe derivă şi de pe bot.
Aeronava 6807 poartă sisteme
MiG-21 modernizat in Romania de rachete aer-aer şi rezervoare
largabile de 490 litri.

!n cazul lui LanceR, Romania a reuşit, cu asistenţă israeliană, tru avionică şi alta pentru gestio- sind comenzile digitale, pilo-
să dezvolte o soluţie efidenta din punct de vedere al costurilor narea sistemelor de arme. Magis- tul unui LanceR poate controla
pentru a-şi moderniza forţele aeriene invechite. Modemizarea trala pentru avionică face legătura meniul afişajelor, poate actualiza
a crescut semnificativ eficacitatea forţelor sale compuse din intre radarul multimod Elta (carac- ruta de navigaţie, poate desemna
teristic variantei Lancer C), com- ţintele de pe sol cu ajutorul ima-
aeronave „Fishbed". puterul pentru date de zbor GEC- ginilor furnizate de radar şi poate -
Marconi, receptorul Litton Italia/ selecta sau deselecta punctele-ţintă.
Trimble prin sistem GPS cu siste-

I n ziua de 22 august 1995, pro- prima escadrilă a fost declarată ope-


totipul LanceR A, cu numărul raţională in ziua de 8 mai 1997.
9809, a efectuat primul zbor din Romania detine trei variante de
baza de la Bacău. Următorul avion MiG-21 modernizate, ce sunt gru-
ce urma să intre in dotarea FAR pate in trei tipuri după misiunea
mul inerţial INS, sistemul de trans­
fer de date şi inregistratorul video al
carlingii. Sistemul MMRC comu-
nică printr-o legătură directă cu afi-
De asemenea, in interiorul carlin­
gii se găseşte un sistem de trans­
fer de date ce este utilizat pentru a
incarca date despre misiune, pre-
cum rutele, detaliile despre ţintă,
(Forţele Aeriene Române) a fost un pe care o pot acoperi. Acestea sunt şajele de bord (din carlingă) şi sis­ frecvenţele de comunicatii şi deta-
aparat cu dublă comandă, denumit LanceR A, destinat pentru atac la sol temul HUD, casca de vizor inte- lii despre arme.
LanceR B, cu numărul 327, ce s-a (sau sprijin aerian apropiat), bilocul grat DASH, sistemul video, comen-
ridicat de la sol pentru prima data in LanceR B şi monolocul LanceR C zile necesare in luptă (HOTAS), sis­ Radarele de pe LanceR
ziua de 6 mai 1996. Până la data de aer-aer destinat misiunilor de supe- temul radio, IFF, receptoarele radar Radarul de baza din dotarea unui
2 iulie 1996 au fost înregistrate un rioritate aeriană. de avertizare (RWR), sistemele LanceR este de tipul Elta EL/M-
număr de 52 de teste de zbor. defensive şi de navigaţie. 2032 multimod radiolocator direc­
Prima aeronavă modernizată Noi sisteme de avionică Carlinga a fost reproiectată un tor de foe Doppler, dar nu este
MiG-21 LanceR A destinată „spri- Cele mai evidente îmbunătăţiri jurul sistemului HOTAS. Folo- disponibil pentru toate aeronavele
jinului aerian apropiat" şi care a aduse lui MiG-21 se află in interior,
intrat in serviriul Forţelor Aeriene dar in special in interiorul carlingii.
ale României (FAR) a fost 714, pri­ LanceR este reconfigurat in jurul
mul model produs de LanceR A unui computer de misiune ce coor-
şi care era vopsit intr-o schema de donează două magistrale de date de
camuflaj nestandardizat, cu două tipul MIL-STD 1553B. Este dotat
nuanţe de verde/două de maro pe cu un nou radar complex, un afi-
extrados şi albastru deschis pe intra- şaj head-up (HUD), iar noua car-
dos. Primele două avioane LanceR lingă este dominată de două afişaje
produse la Bacău au fost predate multifuncţionale. Unui dintre afi-
FAR in octombrie 1996. şaje este un ecran CRT monocrom,
In data de 25 august 1995 baza iar celălalt este un monitor LCD
aeriană de la Bacău a fost reor- color. Toate sistemele originale de
ganizată sub denumirea de Baza misiune au fost inlocuite de echi-
Aeriană 95 de Aviaţie-Vânătoare şi pamente digitale moderne. Singu-
Vânătoare-Bombardament Grupul rele care au ramas la locul lor sunt
95 de Aviaţie de Vânătoare a fost instrumentele de zbor de baza.
prima imitate din componenţa FAR In inima sistemului de avionică
ce a primit primul avion LanceR, in se afla un computer modular Elbit
data de 25 martie 1997. Primii piloţi (MMRC) multifunctional. Acesta
ai forţelor aeriene au zburat pe aero­ coordonează cele două magistrale
nave modernizate pe 15 aprilie, iar de date MILSTD 1553B, una pen­

bySVEiK©
MIKOIAN-GUREVICI MIG-21 „FISHBED" • AEROSTAR LANCER

FAR; numai aparatele modernizate Rafael Python III şi R.550 Magic II NATO - o cerinţă crucială pentru „în varianta aer-sol, LanceR
LanceR C aer-aer au in dotare siste­ AAM, bombe Mk 82 şi Mk 83 ce Forţele Aeriene Române moderne. este comparabil cu Mirage 2000
mul EL/M-2032. Aeronavele Lan­ sunt echipate cu sistemul de ghi­ Căpitanul comandor Victor sau cu F-16 şi chiar cu F/A-18.
ceR A/B aer-sol sunt echipate cu un dare Elbit Opher IR şi sistemul Strâmbeanu a comandat Grupul Putem bombarda cu acuratete
radar Doppler EL/M-2001B dual- de ghidare Elbit Griffin, sistemul Aerian 86 de Vânătoare, cu baza chiar şi noaptea. Suntem dotaţi
mod mai puţin performant desemnare laser Rafael Litening la FeteştL Acesta este un pilot de cuLGB...
Unul dintre cele mai importante şi incinta FLIR, sistemul ECM şi MiG-21 experimental, cu ore de In trecut, pentru a executa un
salturi tehnologice in moderniza- incinta de recunoaştere foto. zbor chiar şi pe F-16. „Pentru noi, bombardament trebuia să facem
rea unui LanceR vine din intro- O importanţă specială o are sis­ LanceR reprezintă un salt de la a toate calculele în minte, să ţinem
ducerea unui sistem defensiv inte- temul Rafael pentru ghidarea cu doua generate, la a treia", spune seama de vânt... Acum, doar alegi
grat ce lipsea cu desăvârşire origi- precizie a muniţiilor (PGM), ce Strâmbeanu. ţinta şi o vei lovi."
nalului MiG-21. se imparte in două linii distincte.
Aeronava LanceR este capabilă să « Este dificil să-ţi dai seama care este diferenţa dintre un LanceR A şi un
Aeronavele LanceR sunt dotate LanceR C dacă nu ar fi vopsite. Dispunând de aceste aeronave in serviciu
cu patru antene de tipul Elisra lanseze o gamă de bombe ghi- activ, FAR uşurează această dHerenţiere, camuflăndu-şiapărătorii spapului
RWR, ce pot detecta şi evalua o date laser (LGB), indusiv mode- aerian intr-o schema neobişnuită cu treinuanţe de gri-albastru-alb. Avioanele
ameninţare, care apoi afişează un lul israelian Lizard LGB, care este de a salt sunt vopsite toate intr-o schema de treinuanţe de verde/maro.
relevment relativ către ţintă şi o dis­ o versiune îmbunătăţită a sistemu-
tant aproximativă faţă de aceasta lui american Paveway II.
pe un ecran din carlingă. Sistemul In timpul servidului, aeronava
de avertizare este in legătură cu un MiG-21 LanceR este apreciată de
distributor de contramăsuri IMI. piloţii care o conduc. Ca aparat de
Un sistem automat de control selec- luptă a benefidat de o acuratete
tează modul şi frecvenţa de distri- sporită in misiuni şi o rază de acţi-
buţie a contramăsurilor, în concor- une mult mai largă. Chiar şi modi-
danţă cu ameninţarea rvită. ficări mărunte precum adăugarea
unui sistem IFF şi a unor dispozi-
Alegerea armamentului tive de navigaţie dvile suplimen-
Sistemul de armament întrebuin- tare au sporit performanţele sale.
ţat de Aerostar include piloni uni- Pentru prima data, MiG-urile pot
versali proiectaţi în aşa fel încât să folosi rutele aeriene internaţionale,
fle compatibili atât cu armamentul ce le permit să partidpe la exerci-
NATO cât şi cu eel rusesc. în plus, ţii comune şi schimburi de experi-
faţă de sistemele şi acroşajele ori- enţă inter-arme. Astfel de sisteme şi
ginale ale MiG-21, aparatele Lan­ arme noi au facut ca aparatul Lan­
ceR pot acroşa sisteme de rachetă ceR să fie interoperabil cu aviaţia

Rafael P y t h o n III
Rachetele Python III sunt o reconfigurare
a rachetelor Shafrir l/ll ce au constituit un
model de referinţă în sistemele AAM din
dotarea aviaţieie israeliene incepând cu
prima jumătate a anilor '80 şi până la
începutul anilor '90. Acum înlocuite de
Python IV, a rămas totuşi o armă redutabilă.
Python III este echipată cu un focos de mare
putere de 11 kg ce poate fi declanşat prin
radar. Detectorul cu infraroşu IR poate
fi controlat de radar şi are o vizibilitate
indirectâ (offboresight) la lansare de 30°.

Fortele aeriene ale României, c o m p u s e d i n aeronave


LanceR A , s u n t c o n c e n t r a t e i n m o d c u r e n t i n d o u ă u n i t ă ţ i ,
G r u p u l 7 1 , c u baza la C â m p i a - T u r z i i , şi G r u p u l 86,
cu baza la Feteşti. A e r o n a v e l e nu p o a r t ă i n s e m n e d i s t i n c t i v e
i n d i v i d u a l e de g r u p sau de escadrilă, dar pe unele d i n t r e aparate
au f o s t aplicate sectiuni largi de culoare alba, i n special p e n t r u
Sistemul infraroşu de ghidaj pentru b o m b e Opher cele i m p l i c a t e i n exerciţii PfP (Parteneriat p e n t r u Pace).
Sistemul de ghidaj Opher, produs de Elbit este compatibil cu o bombă Toate aparatele M i G - 2 1 M / M F pe care le-a m o d e r n i z a t
Mk 82 de 227 kg. Este asemănător sistemului Paveway II LGB, dar foloseşte A e r o s t a r au f o s t c o n s t r u i t e i n a i n t e de 1975 şi astfel reprezintă
un detector IR, mai degrabă decât un ghidaj laser. Dezvoltat ca o armă cea m a i modernâ versiune reconstruită a M i G - 2 1 .
anti-blindaj, este capabil să lovească ţinte statice sau mobile. Detectorul
sensibil este capabil să facă diferenţa dintre ţintele atacate deja (incendiate)
şi cele care încă nu au fost urmărite. Raza de angajare obişnuita este de
7 km. Detectorul atinge ţinta de la aproximativ 1 km. Versiunea bombei
Mk 82 utilizata are un focos de mare putere de 97 kg.

by S V E i K ©
DOSARUL Mil Mi-24/25/35 „Hind"

5 1 5 „Hind" in misiune de lupta

„Hind"
in misiune
de luptă s* Elicopterele Mi-24 ucrainene au fost implicate in misiuni
de menpnere a păcii nu numai in Balcani, dar şi in timpul
evacuării refugiaţilor din calea conflictului deschis intre
Georgia şi Abhazia de la inceputul anilor '90. AJături de
„Hind-urile" ruseşti, Ucraina a dislocat unităţi de elicoptere din
2001, in Sierra Leone, in sprijinul misiunii ONU. Acest Mi-24
„Hind-A " a fost in serviciu in Razboiul din Afganistan.

in acele locuri nu s-a remarcat niciun alt elicopter ca


Mi-24. Combinând viteza de reacţie cu puterea de foe,
mujahedinii afgani 1-au poreclit „Carul de Luptă
al Diavolului", dar pentru echipajul său, a fost intotdeauna
„Crocodilul".

E licopterul „Hind" a intrat


pentru prima data in luptă
in Somalia in anul 1978.
Operate de piloţi cubanezi, „Hind-
urile" au constituit vârful de lance in
Supremaţia aeriană nu putea
conferi capacitatea de a ocupa şi
administra o regiune ca in cazul
trupelor terestre. Totuşi, putea eli-
mina cuiburile de rezistenţă, iar eli­
conflictul din ţara vecină, Etiopia. copterul „Hind" a reprezentat una
dintre cele mai eficiente arme din
Afganistan acel proces.
- Războiul din Afganistan a continuat şi după retragerea soviet icâ
In decembrie 1979, preşedin- Zi şi noapte, elicopterele Mi-24 din 1988. In anii '90, diferiţi senior/ai războiului şi-au disputat forţele
tele Afganistanului a fost asasinat, reuşeau fără întrerupere să desco- aeriene afgane, folosind unii impotriva altora aparatele din dotarea
iar guvernul marionetă instalat la pere chiar şi luptători individuali acestor a Acest Mi-24, văzut la nord de Kabul in 1997, se afla sub
putere „a invitat" URSS să zdro- afgani care apoi erau capturaţi de controlul miliţiilor talibane.
bească opoziţia din ţară. Invazia către infanteriştii aeropurtaţi sau de
sovietică s-a derulat cu mare efi- către trupele terestre anunţate prin iar „Hind-urile" au fost utilizate la Irak, de data aceasta fiind operate
cacitate, dar mai degrabă decât să radio. O tactică tipică în acel război escortarea transporturilor aeriene de forţele aeriene poloneze ce asigu-
nimicească tabăra opoziţiei, a con­ de uzură era să debarce opt soldaţi, între bazele afgane. rau suportul aerian pentru coaliţia
stituit începutul unui război ce avea să aştepte până când aceştia intâm- în 1988, in perioada in care internaţională condusă de SUA
să dureze un deceniu şi, cu toată pinau rezistenţă în înaintarea lor, ca guvernul sovietic a pus capăt războ-
forţa militară impresionantă pusă ulterior să lanseze un asalt devas­ iului, peste 300 de elicoptere „Hind" Conflicte din lume
in joe, Moscova a fost incapabUă să tator cu rachete sau proiectile anti- fuseseră pierdute în luptă sau in Modelul „Hind" a fost exportat la
obţină victoria. tanc - ultimele fiind foarte eficiente timpul diverselor operaţiuni. scară largă şi probabil că a efectuat
In timpul Războiului din Afga­ impotriva poziţiilor din peşteri şi mai multe misiuni de luptă decât
nistan, tactica supremaţiei aeri- grote săpate in stâncâ „Hind-urile" irakiene orice altă aeronavă militară aflată in
ene sovietice a jucat un rol major. Initial, mujahedinii au avut un Chiar dacă armata URSS-ului s-a serviciu din anii '70 incoace. Elicop­
Majoritatea regimentelor dislocate răspuns firav impotriva atacuri- impotmolit in munţii afgani, un alt terele libiene Mi-24 au fost extrem
in Afganistan erau formate din uni- lor elicopterelor „Hind", deşi mai razboi de durată avea să vada uti- de active in lungul şi sângerosul
tăţi mobile de elicoptere, însărcinate multe Mi-24 au fost doborâte încă lizarea masiva a „Hind-urilor" in război civil din Ciad, fiind folosite
cu bombardamentele de represalii din primele zile ale conflictului din lupta. In timpul Razboiului din­ pentru a susţine grupările rebelilor
impotriva oraşelor şi satelor afgane, pricina tirurilor bine ţintite cu arme tre Iran şi Irak, elicopterele Mi-24 anti-guvemamentali. „Hind-urile"
avand in dotare elicoptere Mi-24. de mare calibra Uriaşele elicop­ irakiene au fost folosite pentru o libiene au partidpat la capturarea
tere operau, de obicei, in forma- mare varietate de misiuni de suport capitalei N'Djamena, in octombrie
ţii, largi de patru sau opt aparate, aerian apropiat şi patrulare şi, ocazi- 1980. Ciadul a pretins că a distrus
atacând ţintele cu mitralierele de onal, in lupte directe cu elicopterele singur opt Mi-25 in 1987, iar in
bord, rachete, bombe şi proiectile iraniene AH-1J SeaCobra. următorii ani, forţele guvernamen-
incendiare. Au intreprins de aseme- După invazia iniţială asupra tale i-au obligat să se retragă treptat
nea misiuni de escortă pentru con- Kuwaitului, elicopterele irakiene pe rebelii susţinuţi de libieni, până la
voaiele militare rutiere şi au operat „Hind" au avut parte de puţină acţi- înfrângerea totală.
noaptea ca formaţiuni de vânătoare. une in timpul Razboiului din Golf La mijlocul anilor '80, elicopte­
Totuşi, intrarea in luptă a rachete- din 1991. Cu toate acestea, înainte rele angoleze Mi-24, unele pilotate
lor sol-aer SAM a provocat pier- de război au fost folosite in represi- de piloţi cubanezi sau est-germani
deri considerabile acestor aparate, unea-genocid a lui Saddam Hussein au fost folosite de miscarea mar-
impotriva rebelilor kurzi, iar după xistă MPLA impotriva gherilelor
război au avut parte de o intrebu- UNITA, iar in 1987 şi 1988 alte apa­
< Manevrele periculoase, inţare similară impotriva rebelilor rate au pricinuit pierderi trupelor
impuse de misiunile de luptă
in condiţii extreme, au dus adesea
şiiţi din sudul Irakului. După inva­ sud-africane ce operau impotriva
la dificultăţi de control ce au zia multinaţională din 2003, „Hind- gherilelor SWAPO ce-şi aveau fie-
condus in final la prăbuşiri. urile" au fost folosite încă o data in ful in sudul ţării.

by S V E i K ©
► „Hind-urile" şi-au aruncat
umbrele masive asupra a
nenumărate puncte fierbinfi
regionale din fosta Uniune
Sovietică. Acest Mi-24V a fost
observat apropiindu-se de un post
militar din apropierea graniţei
tadjico-afgane in timpul luptelor
duse impotriva insurgenţilor
islamisti din 1996.

Unul şi, mai târziu, două elicop-


tere Mi-24V, operand alături de eli-
coptere Mi-17 au avut un impact
considerabil in confuzia pricinuită
de războiul civil din Sierra Leone.
Initial acţionau pentru guvern şi
erau pilotate de mercenari ucrai-
neni, ce au fost înlocuiţi mai târ-
ziu de mercenari ai unei companii
sud-africane, care au forţat rebelii
din cadrul Frontului Unit Revoluţi- iar in anii ce au urmat, India a
onar să ceară un armistiţiu de scurtă încercat să pună capăt râzboiului
durată. In 2000, elicopterele indiene civil din Sri-Lanka. Guvernul sri-
Mi-35 erau utilizate pentru a ataca lankez a achiziţionat propriile apa­
gherilele FUR (RUF) iar alte aparate rate „Hind" in anul 1995, iar puter-
„Hind" erau prezente in misiunea nicele elicoptere au fost folosite cu
de menţinere a păcii in ţară. un impact considerabil impotriva
„Hind-urile" au fost implicate şi rebelilor, deşi trei dintre cele şase
in alte conflicte africane, indusiv in aparate livrate au fost doborâte sau * 0 imagine remarcabilă a unui Mi-24P ucrainean in culorile Napunilor
luptele din Coasta de Fildeş (2002) avariate de rachete Stinger sau tiru- Unite ce ilustrează cat de mult s-a schimbat lumea din vremea cind
şi in războaiele complexe ce au zgu- rile de la sol. Mihail L Mil a proiectat pentru prima data in anii '60, modelul său „IFV".
duit Congo (fostul Zair) încă de la O comandă suplimentară de şase
mijlocul anilor '90, care mai târziu Mi-25/35 sosit din Ucraina in 2001serie de conflicte etnice şi regionale „Hind" pilotate de fortele de opo-
au implicat foste aparate şi merce­ acestea fiind dotate cu sisteme dece au urmat după destrămarea Uni- ziţie promoscovite au fost utilizate
nari sârbi folosiţi de Zair. Acelaşi avionică occidentale. unii Sovietice. Chiar şi inainte de impotriva guvernului separatist. In
tip de aeronava a fost utilizat de ase- Atunci când războiul impotriva destrămarea uniunii, Mi-24 au fost decembrie 1994, Rusia a declan-
menea impotriva Congo de către folosite intr-o incercare de a pune
Tigrilor a ajuns la final, in 2009, sri- şat o ofensivă la scară largă pen­
Angola, Uganda, Rwanda şi Zim­ lankezii pierduseră deja un număr capăt luptelor in enclava Nagomo- tru a recăpăta controlul asupra sta-
babwe. total de şapte „Hind-uri". Karabah. tului caucazian, ce s-a transformat
O serie de Mi-25 a fost livrată inControlul asupra acestei regiuni a într-un război in toată regula care a
Asia şi America Latină Nicaragua intre 1983-1984. Aces­ fost indelung disputat intre Azerba- durat eel puţin 18 luni, inainte de a
Vietnamul a beneficiat de apor- tea au fost utilizate de guvernul san-
idjan şi Armenia şi, după prăbuşirea se relua in 1999.
tul elicopterelor „Hind" (initial dinist ca aeronave de atac ce s-au URSS, a izbucnit un război deschis Două escadroane de Mi-24 au
Mi-24A) încă de la inceputul ani­ angajat in lupte impotriva aerona-intre cele două ţări, iar forţele ruse fost dislocate initial in Cecenia unde
lor '80, pe care le-a folosit in ope- velor uşoare folosite de rebelii Con-
au fost atrase in acest conflict. au avut parte de încleştări crân-
raţiunile duse impotriva Khmeri- tras. Atunci când războiul civil a Lupte similare au izbucnit şi in cene in sud şi unde echipajele au
lor Roşii din Cambodgia. „Hind- luat sfârşit, in 1990, Nicaragua aGeorgia, unde teritoriul Osetiei de fost nevoite adesea să efectueze câte
urile" indiene au fost utilizate pen­ vândut aeronavele sale guvernu- Sud a inceput lupta pentru inde- cinci sau sase misiuni de luptă pe
tru prima data impotriva trupelor lui peruvian, care le-a utilizat in
pendenţă, ca apoi, această încleş- zi. In general, operaţiunile au fost
pakistaneze in 1987, in timpul unei conflictul dus impotriva gherilelor
tare să fie urmată de izbucnirea mult mai limitate decât cele care au
dispute de frontieră asupra gheţaru- maoiste „Calea Luminoasă" şi car- unei crize armate similare in Abha- avut loc in Afganistan - sprijinul
lui Siachen. Putin mai târziu in ace- telurilor de droguri. zia. Aparatele Mi-24 ruseşti au zbu- apropiat se efectua numai in con-
laşi an, trupele de menţinere a păcii rat in misiuni de escortare pentru diţii de vizibilitate bună, iar proble-
indiene din Sri-Lanka au folosit eli­ Războaiele fostei URSS elicoptere de transport, dar, ocazi- mele de logistics, precum cele pri-
copterele „Hind" pentru a urmări Utilizarea intensă a aparatelor de onal, au fost însărcinate să degajeze vitoare la aprovizionarea cu arma­
şi anihila gherilele Tigrilor Tamili, tip „Hind" s-a fâcut simţită intr-o convoaiele rutiere ruseşti. In 1992, ment şi combusnbil au fost destul
au izbucnit lupte in Osetia de Nord, de limitate.
• Elicopterele „Hind" au acţionat pe cimpurile de luptă din Irak in parte a Rusiei, iar trupele federale
nenumârate ocazii, cea mai recentă fiind o misiune contra insurgenfilor au fost chemate pentru a reinstaura Balcanii
din timpul Operaţiunii Libertate pentru Irakieni (Operation Iraqi Freedom). ordinea. In acelaşi an, Tadjikistanul „Hind-urile" croate au partici-
Aid, un controlor aerian polonez comunicâ cu un aparat polonez Mi-24, s-a adăugat la lista fostelor repu-
in timpul operapunilor din provincia Babil, din iunie 2005. pat in războiul civil iugoslav de
blici sovietice unde „Hind-urile" au la mijlocul anilor '90, in timp ce
intrat in acţiune, in principal impo­ „Hind-urile" sârbeşti au fost fil-
triva opoziţiei islamiste. mate de echipe de corespondenţi
„Hind-urile" ruseşti s-au reintors de război atacând poziţiile rebelilor
in Osetia de Sud in august 2008. albanezi din Kosovo in 1998. Din
Aeronavele au susţinut forţele 1997, aparatele Mi-24P şi Mi-24K
terestre ruseşti care inaintau in Ose­ provenind din Ucraina au ope-
tia de Sud pentru a respinge tru­ rat sub culorile Organizaţiei Naţi-
pele georgiene. Ulterior au pătruns unilor Unite in regiunile Osijek şi
alâturi de trupele ruseşti pe terito­ Vukovar din Croatia, patrulând in
riul georgian. Scurtul conflict s-a zonele demilitarizate dintre forţele
incheiat mai târziu in aceeaşi lună, croate şi sârbe.
dar nu inainte ca Georgia să piardă In 2001, elicopterele macedo-
eel puţin unul dintre aparatele sale nene Mi-24 achiziţionate din
„Hind". Cea mai extinsă folosire Ucraina au fost utilizate intens
a „Hind-urilor" din ultimii ani a impotriva rebelilor albanezi şi a
avut loc in Cecenia. In 1994, patru mercenarilor străini.

by SVEiK©
RM II: Balcanii
BÂTĂLII IN V Ă Z D U H Conflictul din Sud
AL DOILEA RAZBOI M O N D I A L : B A L C A N I FIŞA 0 1

din Sud
Cu ceva vreme înainte de căderea Franţei, la 10 iunie 1940,
■«■ La tnceputul campaniei, cele patru escadrile greceşti aveau în
components un număr total de 31 de avioane de vânătoare. Escadrilele a
21-a, a 22-a şi a 23-a Mira dispuneau de aeronave 25 P.24F (în imagine) şi
P.24G, în timp ce escadrila a 24-a Mira avea şase avioane Bloch MB. 151.

Mussolini a declarat război impotriva britanicilor şi francezilor. ■»■ Imaginea de la tnceputul paginiisurprinde unul dintre primele modele
0 1 Conflictul din Sud
Nerăbdător în faţa triumfului german, II Duce râvnea la o de avioane Macchi MC.200 Saetta, dotat cu un motor cuputere relativ
scăzută - Fiat A. 74 RC.38. Regia Aeronautica a folosit pentru prima data
victorie militară - astfel a ales prima dată să atace Grecia. in luptă avioane MC.200 impotriva Maltei, iar apoi a Greciei, dar acestea 0 2 Operaţiunea Mariţa
Zona mediteraneană a ajuns scena unui conflict major. nu au mai făcut fata ulterior ultimelor tipuri de avioane mi I ita re a Hate.
03 Batalia pentru Creta
Intre timp, Mussolini era extrem Elene erau dotate cu 160-180 de

I
nrăutăţirea relaţiilor dintre Ger- vânătoare italiene erau echipate ini­
mania şi Rusia l-a determinat de afectat de faptul că fusese lăsat avioane de luptă de producţie fran- tial cu şase escadrile de biplane Fiat 0 4 Războiul Popul
de Eliberare
pe Hitler să asigure in primă în afara înţelegerilor germane care ceză şi poloneză învechite, şi câteva CR.32 şi CR.42 Falco. *
instanţă câmpurile petrolifere de veneau in contact cu sfera de influ- bombardiere-torpiloare britanice
la Ploieşti din Romania, pentru a enţă italiană, astfel că a decis să Hawker Horsley. Aviaţia militară Declanşarea atacului
menţine aprovizionarea cu petrol. susţină mai vechea pretenţie a Ita- italiană (Regia Aeronautica) avea Atacul asupra Greciei s-a produs
Presiunile germane asupra guver- liei de a invada Grecia. In ziua de in components ca bombardiere de sub forma unei ofensive din trei
nului României au determinat adu- 28 octombrie 1940, armata italiană, baza, excelentele aeronave Savoia direcţii, cu incursiuni de-a lun-
cerea la putere a regjmului filo-ger- compusă din mai multe regimente Marchetti SM.79-II, in versiunea gul râului Vijose spre Vovoiisa, pe
man al generalului Ion Antonescu de vânători de munte de elită, sus- de bombardiere standard şi navale. coasta Konispol şi la nord de Koriţa.
şi la abdicarea regelui Carol al Il-lea. ţinute de 250-300 de bombardiere, Restul aeronavelor din componenţa Totuşi, italienii au subestimat forţa
Germania s-a grăbit să trimită trupe a trecut frontiera greco-albaneză. forţelor aeriene erau bombardiere de reacţie a grecilor şi au fost res-
pe teritoriul României, sub pretex- Era de aşteptat ca armata greacă bimotoare Fiat BR.20M şi Caproni pinşi la Koriţa şi de-a lungul coastei.
tul unei misiuni militare de instru- să fie surprinsă nepregătită şi slab Ca.135 şi bombardiere navale Cant Chiar mai dezastruos pentru itali-
ireaarmatei române. echipată. Forţele Aeriene Regale Z.506B. Unitătile de avioane de eni a fost capturarea, la 2 noiembrie,
» Acest avion Bristol Blenheim Mk I din
Escadrila nr. 113 a fost operational pe frontul
macedonean in prima pane a anului 1941.
Astfel de bombardiere ar fi avut poate un rol util
dacă ar fi fost păstrate pe frontul din Africa,
dar in campania din Balcani au fost surclasate
de aeronavele germane.

by S V E i K ©
AL DOILEA RĂZBOI M O N D I A L : BALCANII • CONFUCTUL D I N SUD

pBombardierele italiene
La începutul conflictului, Italia poseda o britanicii au intrat în război departea
fIota medie de bombardiere, dar care era Greciei, bombardierele italiene au inceput
superioara tehnologic tuturor aparatelor să cadă pradă aeronavelor RAF, in special
operate de greci. Totuşi, atunci când avioanelor Hawker-Hurricane.

SM 81 Pipistrello
Avionul de bombardament
şi de trasport Pipistrello, ce
făcea pane din Escadrila 202,
a operat pe frontul grecesc
in prima jumătate a anului
1941. in ciuda destinaţiei
sale ulterioare, peste 100
de aparate SM.81, ce au fost
precedate de varianta SM.79,
se mai aflau in serviciu in
iunie 1941. Fiat BR.20M
Ca parte a Escadrilei 277,
aparatul BR.20M a operat
pe frontul greco-albanez
din baza de la Grottaglie
între 1940-1941. Cicogna
(Barza) nu a înregistrat
performanţe extraordinare,
în ciuda încărcăturii
impresionante
de bombe pe care era
capabil s-o acroşeze.

a 5.000 de soldaţi italieni la Vovoiisa. Contraofensiva a eşuat, odată ce Perspectiva de a lupta impotriva vele Wellington au efectuat patru
Până la 22 noiembrie, ultimele trupe trupele greceşti mult mai mobile au aparatelor MC.200 Saetta, BF 190E misiuni, iar Blenheim au dus la
italiene au fost respinse de pe terito- preluat controlul asupra Clisurei in şi BF 110 cu vechile Gladiator i-a bun sfârşit 30 de lovituri anti-na-
riul grecesc. ziua de 10 ianuarie. Totuşi, Regia adus la disperare pe piloţii RAF, prin vale spre Valona şi alte atacuri
Ca râspuns pentru agresiunea din Aeronautica deţinea încă superi- urmare apariţia aeronavelor Hurri­ spre Lecce şi Brindisi. Avioanele
Balcani, Marea Britanie şi-a ţinut oritatea aeriană şi mai mult decât cane Mk IA in regiune s-a dove- de vânătoare ale RAF au luptat din
promisiunea de a apăra regiunea atât a fost întărită cu avioane SM.79 dit a fi un punct major de cotitură greu in regiune şi, in ciuda imbu-
şi a trimis o flotă care a navigat din şi 81, Fiat G.50, CR.32 şi 42. Astfel, in destinul Aliaţilor. Primul raid al nătăţirii tacticii italiene, au fost dis-
Alexandria şi şi-a instalat baza in grecii au fost nevoiţi să solicil e avioanelor Hurricane s-a soldat cu truse 119 aeronave inamice, brita­
golful Suda din insula Creta. Ulte­ urgenţă asistenţă din partea RAF. distrugerea a patru aparate italiene. nicii suferind doar opt pierderi.
rior, RAF (Forţele Aeriene Regale) Sir Charles Portal, şeful de Statului Apariţia aeronavei Hawker a deter- In acest timp, Hitler şi-a mani-
au început să incline balanţa între Major Aerian a ordonat unor esca- minat Regia Aeronautica să retragă festat furia faţă de înfrângerile lui
forţele greceşti şi italiene, odată cu drile suplimentare ale RAF sâ se aparatele Fiat CR.42, locul acestora Mussolini din Grecia. Acestea au
dislocarea in Creta a Escadrilei a indrepte spre regiune. fund luat de avioane MC.200 Saetta, creat puncte de sprijin pentru bri-
30-a, constand din avioane de bom­ Aceste escadrile suplimentare care au reuşit sa facă faţă cu brio tanici in regiune, ceea ce a permis
bardament Blenheim Mk I şi câteva erau disponibile datorită succesului aparatelor Hurricane. ca bombardierele RAF să lovească
avioane de vânătoare Mk IF. După inregistrat de contraofensiva brita- câmpurile petrolifere vitale din
Escadrila a 30-a, au urmat Escadri- nică in partea apuseană a deşertului I 11imill efort al Italiei Romania - punând in pericol inva-
lele a 84-a şi a 211-a formate din african. Totuşi, situ.iţia aprovizionă- Şapte divizii itahene au lansat un zia plănuită in Uniunea Sovietică.
avioane Blenheim Mk I şi Gladiator rii in Mediterană s-a înrăutăţit odată atac de-a lungul raului Vijose in Aşadar, în ziua de 13 decem­
Mk I. Totuşi, acestea nu au intampi- cu sosirea neaşteptată a Subunităţii a ziua de 9 martie 1941, susţinute brie 1940, Hitler a emis Directiva
nat o prea mare rezistenţă, iar aero- X-a de Aviaţie comandată de gene- de 26 de bombardiere SM.79, 105 Nr. 20 conturând Operaţiunea
navele Gloster Gladiator au fost, in ralul Geisler in Sicilia, care a inchis Fiat G.50 şi CR.42; in plus, for- Mariţa. Această operaţiune presu-
cele din urmă, cedate Fortelor Aeri­ stramtoarea Siciliei pentru convoa- ţele din Italia au asigurat alte 198 punea ca o armată formată din 24
ene Regale Greceşti. iele britanice. Concomitent exista o de aparate de luptă. Bătălia a durat de divizii concentrate in Romania
Bombardierele Blenheim au ameninţare de intervenţie germană până in 19 martie 1941 şi, intre 9 să pătrundă in Grecia odată ce vre-
intreprins atacuri sporadice asupra in regiunea balcanică dinspre nord. şi 14 martie, avioanele Blenheim mea arfifost favorabilâ.
italienilor, dar operaţiunile au fost O mişcare tactică inteligentă a ale RAF au efectuat 43 de misiuni Unităţile terestre trebuiau să fie
îngreunate de condiţiile meteorolo- fost realizată la Ioanina in Grecia, deasupra şoselei Buzi-Gllave, sus- susţinute de elemente ale Flotelor a
gice defavorabile. Pe parcursul luni- unde au fost transferate Escadri- ţinute de 15 aeronave Hurricane, Il-a şi a Ilia Aeriene, retrase de pe
lor noiembrie şi decembrie ale anu­ lele a 80-a (F) şi a 11-a (B) de apa­ iar aparatele Gladiator au efectuat Frontul Canalului Mânecii şi refă-
lui 1940, bombardierele britanice rate Blenheim. Avioanele Gladiator 122 de zboruri operative. Aerona- cute in Germania.
au intreprins 235 misiuni operative şi Wellington au fost mutate de ase-
şi 76 de zboruri eşuate din cauza menea in regiune pentru a asigura
condiţiilor meteo. In plus, aeronave o susţinere aeriană suplimentară.
Wellington din Egipt şi Malta au Mişcarea tactică pentru susţinerea
atacat porturile de pe coasta Adri- armatei greceşti în înaintarea către
atirii Măruntele unităţi de avioane Valona a constituit prioritatea zilei
de vânătoare ale RAF au adus biru- pentru RAF. In condiţii vitrege de
inţe răsunătoare cu aparatele Gladi­ vreme, aparatele Blenheim au intre­
ator, pretinzând mai multe victorii prins numeroase atacuri la joasă
asupra aeronavelor italiene CR42, înălţime pe şoseaua Kelcire-Berat şi
SM.79 şi Ro.37. asupra concentrărilor de trupe ita­
In ziua de 3 ianuarie 1941, ita- liene de la Dukaj, Berat şi Elbasan;
lienii au lans.it o contraofensivă la intre 11-18 februarie, îmbunătăţirea
nord şi vest de Koriţa; două divi- vremii a permis ca aparatele Blen­
zii italiene proaspete s-au angajat in heim să efectueze 108 de misiuni
■» Superioritatea bombardierelor italiene de la inceput til campaniei a
luptă pentru a recăpăta iniţiativa in operative in sprijinul ofensivei gre- fost menţinută de aparatul SM.79-II. Aflat in dotarea a patru escadrile,
sectorul Clisura pe şoseaua Valona. cesti de la Tepelene. s-a dovedit extrem de eficient impotriva forţelor greceşti.

by S V E i K ©
ii aviaţiei din RM II (Alte naţiuni)
GALERIA CELEBRITĂŢILOR AVIAŢIEI Prinţul Constantin „Bâzu" Cantacuzino
* »
AŞII AVIATIEI DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (ALTE NAŢIUNI)
FIŞA 01

Printul Constantin
„Bâzu Cantacuzino
Considerat afiun „Prinţ al Aşilor", Cantacuzino a fost o personal it ate complexă. Era un
sportiv român de elită in discipline precum ciclismul, echitaţia, hocheiul pe gheaţă şi tenisul
şi, de asemenea, excela la motocidism, automobilism şi sporturi aviatice. Cariera sa de aviator
a cuprins zboruri acrobat ice, recorduri aviatice de rasunet, zboruri de linie şi misiuni de
luptă. A încheiat războiul cu gradul de căpitan comandor in Forţele Aeriene Regale Române
şi pilot de vânătoare de elită.

C onstantin „Bâzu" Cantacu­ recordul pentru un zbor in jurul cutat un program acrobatic
zino s-a născut la 1 noiem- pământului, dar ftră succes. La 22 ce a durat 20 de minute, apoi
brie 1905 in Bucureşti, ca iunie 1941, atunci când Romania a aterizat şi s-a declarat sur-
fiu al prinţului Mihai Cantacuzino a intrat in a Doilea Război Mon­ prins de performanţele avi-
şi al Mariei Rosetti. Provenea din- dial, s-a inrolat voluntar in for- onului de vânătoare.
tr-o familie bogată şi nobilă, ale ţele aeriene şi a zburat pe aparate Comandantul său, ltav.
cărei rădăcini genealogice se adân- Hurricane in cadrul Escadrilei a Ion Dobran, care, mai târ-
ceau mult în trecut, până în seco- 53-a, cu baza la Constanta. A lup- ziu, a devenit general, nota:
lul al VIII-lea în Imperiul Bizan- tat in prima campanie pentru eli- „Zborul său poate fi comparat cu * Performanţele prinţului-playbov
tin. Prinţ prin naştere, spiritul său berarea Basarabiei şi in asaltul asu­ eel al unui fluture, in aşa fel încât „Bâzu" Cantacuzino au făcut
competitiv şi multiplele talente 1-au pra Odessei. In această perioadă, a nu poţi ghici niciodată schimbarea ca abilităţile sale acrobatice
atras către practicarea mai multor efectuat 65 de misiuni pe linia fron- de direcţie sau altitudinea la care va antebelice să-l conduce spre
tărâmul luptelor aeriene cu un
discipline sportive, preocupări care tului cu un total de 91 de ore de zbura. A fost foarte dificil pentru elect devastator asupra inamicilor.
nu 1-au împiedicat să vorbească la zbor, având la activ patru victorii mine să-1 urmăresc. In vara anului
perfecţie cinci limbi străine. confirmate şi alte două pe care le-a 1943, escortam opt Henschel 129 mimi-um-H:!
In 1932 a intrat la şcoala de avi- revendicat. din Grupul 8 de Asalt, atunci când Intirnpce zbura pe un BF 109G-2, 0 1 Constantin

aţie, fiind autorizat ca „pilot de nouă avioane de vânătoare sovietice escortând bombardiere Ju 88, „Bâzu" Cantacuzino

croazieră" in numai două săptă- Prim u I zbor cu un BF 109 Airacobra au încercat să se apropie a fost întâmpinat de 12 aparate sovie­ 0 2 Alexandra
mâni. Cinci ani mai târziu, a deve- La 1 octombrie a fost demobilizat de bombardierele grele. „Bâzu" le-a tice Spitfire. A reuşit să doboare două
nit pilot de linie comercială pen­ şi s-a rezumat la zborurile pentru atarat p e loc, rupându-le formaţia dintre ele şi să avarieze alte trei. 0 3 tonuiiu
tru compania românească LARES, compania LARES. Nu a luat parte şi manevrând într-un mod incredi- Ziua următoare a primit con-
încurajat de alţi piloţi, s-a inserts in labătălia pentru Stalingrad. In apri- bil. A reuşit să lovească două dintre firmarea germană a victoriilor sale 0 4 Stoian Stoianov
cadrul unui circuit aviatic, care ofe- lie 1943 s-a intors pe front, ca apoi ele, ca apoi celelalte să tragă asupra pe prima pagină a tuturor ziarelor
rea reprezentaţii aeriene. Mai târziu să zboare pentru prima data pe un noastră, dar numai accidental şi din româneşti, iar articolele erau inso- 0 5 PctarBotc»
a facut eforturi pentru a îmbunătăţi aparat BF 109 F. A decolat şi a exe- unghiuri de 90 de grade." ţite chiar de fotografia sa.
0 6 Starwlaw Skalski

► Messerschmitt BF 109G-4 0 7 Jan Zumbach

„Alb 24"a fost pilotat de


Cantacuzino in vara anului 0 8 Witold Uroanowia
1944 in cadrul Grupului 7 de
Vânătoare. La fel ca şi insemnele
tact ice standard de pe bot,
fuzelajul din spate şi vârfurile
aripilor, peste finisajul standard
de zi al unui avion de vânătoare,
„Alb 24" prezintă pe stabilizator
un formidabil jurn a I cu insemnele
victoriilor aeriene obţinute.

Istoric de luptă
1939 - „Bâzu" câştigă Campionatul aparatul sau „Alb 4" in ziua de 4 rate BF 109G-6 din război,
National de Acrobaţie Aeriană. iulie, impotriva unui Spitfire sovietic. cu cocarde americane pe
1941 - Se înrolează în Escadrila 53 de Pânâ la sfârşitul lui august când a aripa dreaptă şi un uriaş
Vânătoare, cu baza in apropiere de fost rechemat in Romania, doborâse steag american pictat pe
Constanta. La 11 iulie, zburând pe un deja 21 de aeronave. intr-o noapte a ambele laturi ale fuzelaju-
Hurricane Mk I „Roşu 4", este cred'rtat reuşit să intercepteze circa 28 de apa­ lui. La 27 august 1944 a
cu prima sa victorie aeriană, doborâ- rate sovietice intruse. Nu avea nicio efectuat un zbor împreună
rea unui bombardier sovietic SB. pregâtire pentru bătăliile nocturne şi cu It. col. James Gunn al
13 iulie1941- Doboară un alt bombar­ zbura pe un aparat BF 109G standard. Ill-lea, prizonier de război
dier sovietic. Reuşitele sale sunt aproape unice. în Romania, către Foggia,
15 iulie1941 - Sunt confirmate alte 1944 - Raiduri USAF (Forţele Aeriene în Italia. S-a intors a doua
două bombardiere sovietice doborâte. ale SUA) asupra teritoriului românesc. zi intr-un aparat Mustang.
Septembrie 1941 - Se intoarce in „Bâzu" a fost însărcinat să facă parte A revendicat doborârea a patru bom­ • Cantacuzino, in dreapta,
cadrul companiei de transport LARES din Escadrila a 57-a din Grupul 7 de bardiere germane He 111 care atacau a inregistrat 40 de victorii
ca pilot-şef. Vânătoare. La fel ca şi In cazul avioa- Bucureştiul. până in vara anului 1944, aşa cum
1942 - Efectuează 45 de misiuni de nelor de luptă sovietice, a doborât 25 februarie 1945 - Ultima victorie dovedesc insemnele ce marchează
transport spre linia frontului. două bombardiere B-24 Liberator, aeriană a lui Cantacuzino obţinută in victoriile aeriene incripponate
două aparate P-38J Lightning şi un faţa unui Fw 190. pe aparatul Messerschmitt
1943 - Este încadrat in cadrul
P-51 Mustang. După lovitura de stat A efectuat 608 misiuni de luptă, ce BF 109. Atât avioanele sovietice,
Grupului 7 de Vânătoare şi zboară
din 23 august 1944, a zburat pe unui sau soldat cu 208 de lupteaeriene şi cat şi cele americane au contribuit
pe un BF 109G- 4 pentru prima data.
dintre cele mai neobişnuit vopsite apa­ cu 69 de victorii. la atingerea acestei citre
Inregistrează primul său succes cu
impresionante.

by S V E i K ©
AŞII AVIAŢIEI D I N RM II (ALTE NAŢIUNI) CONSTANTIN CANTACUZINO

» Având coada la aproape un metru de pământ, prinţul Cantacuzino


uimeşte public ul in apa ratul Bucket Jungmeister pe care-I manevreaza.
Acrobaţia constituia numai unul din sporturHe in care „Bazu" excela - in
calitate de campion national la acrobatii aeriene, deoarece, in acelaşi
timp, a lost şi capit ami I echipei naponale de hochei a României.

In vara anului 1943, „Bâzu" a In perioada premergătoare Actu-


început să experimenteze luptele lui de la 23 august 1944 a dobo-
aeriene nocturne. A identificat o rât patru B-24, un P-51 Mustang şi
bună zonă de unde să decoleze şi patru P-38 Lightning. Cu doar două
să aterizeze in timpul nopţii, intr-o zile înainte ca Forţele Aeriene Regale
vale protejată de artileria antiae- Române să treacă de partea Aliaţilor
riană germană. A decolat pentru a doborat trei avioane de vânătoare
prima data de pe un aerodrom sovietice. După lovitura de stat din
din apropiere de Mariupol in tim­ Romania, a înregistrat încă o victo­
pul nopţii de 21 iunie, la bordul rie aeriană, de această data impotriva
unui avion de vânătoare de zi stan­ unui aparat german Fw 190.
dard, înregistrând o victorie aeri-
ană chiar in acea noapte. A urmat Periplul cu un Mustang
o a doua la 9 iulie 1943, alte două la După evenimentele de la 23 august a
23 iulie, ca mai apoi încă două... A zburat alături de It. col. James Gunn
fost desemnat comandant al Esca- al Ill-lea (eel mai inalt in grad ofiţer
drilei a 58-a, efectuând 540 de misi- aliat dintre cei 1200 de ofiţeri prizo-
uni in teritoriu inamic, ce s-au sol- nieri de război din Romania), către
dat cu 78 de angajări in luptă şi 28 cea mai apropiată baza a USAF,
de victorii, toate soldate fară inci- aflată la Foggia, in Italia.
dente majore pentru siguranţa sa. Toţi piloţii americani doreau să
piloteze un BF 109, aşa că un ofi- » Cantacuzino a invăţat sa piloteze in 1933. Un pilot extrem de talentat,
Apărătorul Ploieştiului ţer 1-a avariat in timpul unei deco- in 1939 a devenit campion national la acrobatii aeriene şi până in 1941
Toate s-au schimbat atunci când, pe lări. „Bâzu" a imprumutat un apa­ a fost numit pilot-şet al companiei aeriene naponale LARES.
cerul românesc, a pătruns un nou rat P-51 Mustang pentru câlătoria
adversar Forţele Aeriene ale SUA. de întoarcere acasă, iar sosirea sa a
In perioada declanşării Operaţiu- fost marcată de încă o demonstra-
nii Tidal Wave (Valul Mareei), la 1 ţie acrobatică de 20 de minute cu
august 1943, „Bâzu" se afla încă in un avion de vânătoare pe care zbura
Uniunea Sovietică, înregistrând de pentru prima data.
data asta un record personal de opt Mustang-ul, poreclit Sweet Clara,
victorii in patru zile. La 18 octom- a fost recuperat o săptămână mai
brie 1943 a fost retras de pe Frontul târziu de către americani.
de Est, fund suferind de scarlatina. In 1945 „Bâzu" s-a intors la
Până atunci fusese recompensat cu LARES, devenind pilotul particu­
cea mai înaltă decoraţie militară de lar al Anei Pauker, unul dintre lide-
război românească, aceea de Cavaler rii comunişu' români de rang inalt.
al Ordinului Mihai Viteazul. Totuşi, Totuşi, a fugit in Spania in 1947
curând a fost rechemat in Grupul 9 după ce a fost judecat ca „inamic al
de Vânătoare pentru a apăra Bucu- Marii Uniuni Sovietice". A publicat
reştiul şi Ploieştiul, ambele oraşe o lucrare anticomunistă, dar a con-
aflându-se sub presiunea bombar­ tinuat să zboare in cadrul demon-
dierelor USAAF in timpul zilei şi a straţiilor acrobatice aeriene. Canta­ » Cei patru aşi de frunte ai României in fata aparatului de fotografiat:
bombardierelor britanice Lancaster Const an tin Cantacuzino, in stănga, iar Alexandru Şerbănescu este al
cuzino - „Prinţul Aşilor" - a murit doilea din dreapta. Ceilalti doi aşi, in uniforma inchisă la culoare sunt
in timpul nopţii. in spital la 26 mai 1958. Ion DiCesare şi Tudor Greceanu.

► In august 1944, Cantacuzino


a preluat comanda Grupului
9 de Vânătoare ce avea in
dotare aparate Messerschmitt
BF 109G-6. Avionul „Alb 3"al
lui Cantacuzino poarti sterna
lui Alexandru Serbănescu,
care, până la moartea sa in
18 august 1944 a fost atât
comandant al acestei unitati.
cât şi eel mai galonat as al
aviaţiei militare româneşti.

by SVEiK©
DOSARUL Boeing 777
A E R O N A V E CIVILE D I N LUME 777-200LR/300ER şi 777F
BOEING 7 7 7 FIŞA 03 A

Un avion de cursă lungă

, ""tit

55s-

e Boeing Longer
Range 777, aici reprezentate
de varianta 777-200LR sunt
echipate cu software pentru
sisteme antiavariere a coiii
(anti-tailscrape).

Incapabil să răspundă acestei


777-200LR/300ER şi 777F provocări serioase, venite din par-
tea rivalului european, fabricantul
american Boeing şi-a alocat timp
Atunci cănd Airbus a lansat pe piaţă modelul cu rază lungă de acţiune şi capacitate de transport pentru a studia cu atenţie mode­
ridicată A340-500 A340-600, Boeing nu deţinea un produs comparabil. Curând şi-au facut lul 777. Până in februarie 2000 era
apariţia modernele variante 777, astfel încât Airbus a trebuit să reproiecteze aeronavele gata să lanseze doua noi derivate
500/600 doar pentru a se ridica la standardele acestora. ale lui 777, modelul 777-200LR
(Longer Range), botezat Worldli-
ner, şi uriasul 777-300ER (Exten­

I
n decembrie 1997, atunci când lumea aeronavelor de linie intr-o existente nu o puteau concura sub
a lansat modelul cu raza foarte noua era a operaţiunilor de lung- nicio forma, in timp ce varianta ded Range). Fabricantul a făcut
lungă de acţiune şi capacitate curier. In replica, Boeing nu a avut A340-600 putea transporta o sar- predicţii indrazneţe asupra noilor
ridicata A34O-5O0 şi modelul cu nimic de oferit pieţei din domeniu. cină uiil.i similară cu cele ale aero­ derivate şi a ramas optimist in pri-
rază mare de acţiune A340-600, Varianta A34O-5O0 opera pe dis­ navelor B-747, dar cu costuri de vinţa capacităţii lor de a surclasa
Airbus a asigurat că va introduce tant atât de mari incat Boeing-urile operare mult mai reduse. modelele A340, atunci cand pri-

f- 777 Longer Range


Boeing îşi catalogheaza aeronavele de linie programul-test pentru varianta 777-200 LR, dupa
777-200LR şi 777-300ER drept derivati cu „Rază ce au fost reechipate AP-BGZ, prezentat aid, este
Marrtă de Actiune" Programul test LR a fost cea de-a doua aeronava dintre cele doua Aeronava
finalizat la sfârsitul anului 2005, prima aeronavă 777-300ER 9V-SWA apartinand Liniilor Aeriene
operationala fiind livrată Liniilor Aeriene din Singapore este una dintre cele 19 din această
Internationale din Pakistan (PIA) in februarie 2006 variantâ pe care operatorul le-a achizitionat intre
PIA a achizitionat ambele aeronave utilizate in 21 noiembrie 2006 si 30 ianuarie 2009.

by SVEiK©
BOEING 7 7 7 • 7 7 7 - 2 0 0 L R / 3 0 0 E R Şl 7 7 7 F

mul dintre noile B-777, B-300ER, a


rulat pe pistă in ziua de 14 noiem- Boeing 777F
brie 2002. Cu un fuzelaj extins Odată cu boom-ul inregistrat In afacerile
la modelul 777-300, ce era echi- de transport aerian, In mai 2005, Boeing
pat cu motoare turbofan Gene­ a lansat modelul 777 Freighter (Cargo).
ral Electric GE90-115B ce dezvol- Bazat pe varianta 777-200LR, B-777F
dezvolta o greutate maxima de 347.450 kg
tau fiecare o forţă de tracţiune de şi putea transports o sarcină utilă de maxim
511,42 kN, aeronava ER a impresi- 103.000 kg. Cu o încărcătură limitaţă în
onat imediat volum putea zbura circa 9000 km. in mod
VEZI ALTE FISE: Totuşi, ce nu a fost limpede încă obişnuit, aeronava cargo poate transporta
de la început a fost faptul că pentru pe puntea superioară 27 de paleţi standard
2 9 1 Macchi MC200 şi pe puntea inferioară 10 paleţi sau 17 m3
Saelta producerea variantelor B-300ER şi de marfă din încărcătură. Clientul Air France
B-200LR se operaseră doar circa a primit primul 777F în ziua de 19 februarie
35% modificări asupra vechiului 2009, iar compania Emirates SkyCargo a
proiect al B-777. intrat în posesia altui exemplar In martie.

Uriaşul Worldliner îşi ia zborul


Bazat pe fuzelajul scurt al apara- cu zborul Hong Kong-Londra din ene directe din lume intre Singa­ gat defecţiunile care au implicat
tului 777-200, modelul 777-200LR noiembrie. pore şi Los Angeles/New York, cu motoarele GE90, ale operatorilor
include acelaşi design revizuit al ari- Comenzile pentru Worldliner au avioane 777-200LR, dar speranţele Air France şi Singapore Airlines, in
pilor - cu vârfurile aripilor incli- intarziat initial să apară, dar la mijlo- pentru o astfel de comandă au fost decembrie 2007, şi respectiv ianua-
nate, ceea ce îmbunătăţeşte econo cul anului 2009, Boeing avea deja 51 spulberate. rie şi februarie 2008.
mia de combustibil şi performan- de angajamente pentru acest avion Modelul B-200LR are o rază de
ţele de aterizare şi ascensiune - şi de linie, de la Air Canada, Air India, Beneficiarii 777-300ER acţiune mult mai mare decât a con-
beneficiază de aceleaji motoare, ale Delta Air Lines, Emirates, PIA, Qatar Pe o scară de timp similară, varianta curentului A340-500 şi Boeing este
modelului B-300ER. In aplicaţia LR, Airways, Turkmenistan Airlines şi 777-300ER a acumulat circa 403 nerăbdător să evidenţieze faptul
motoarele GE90 sunt reduse la alţi trei clienţi nedezvăluiţL comenzi. Prima a fost livrată către că poate zbura pe ruta Los Ange­
489,18 kN. A doua linie aeriană care a pri­ ILFC pentru clientul său Air France les-Singapore aparţinând Singa­
Varianta 777-200LR a zburat mit modelul, după PIA, a fost Air la data de 29 aprilie 2004. pore Airlines transportând cu 21 de
pentru prima data in data de 8 mar- Canada. Boeing spera că Singa­ Aflat in serviciu, B-300ER este pasageri şi 10 tone încărcătură mai
tie 2005, după care a urmat un pro­ pore Airlines îşi va inlocui aero- capabil să transporte 365 de pasa- mult decât Airbus, in timp ce con-
gram-test intensiv, ce a culminat navele A340-500, folosite pentru a geri, pe o distanţă de peste 14.500 sumă cu aproximativ 22.712 litri
cu doborârea unui record mondial zbura pe cele mai lungi rute aeri- km, Boeing având de investi- mai puţin combustibil.

< La modelele 777-200LR,


777-300ERşi 777-200ER, Boeing La 10 noiembrie 2005, unui dintre testele cu aeronave
oferă spaţii de odihnă pentru 777-200LR a stabilit un nou record de distanţă fără escală
echipaj, plasate in „creştetul" pentru un avion comercial, străbătând 21.601 km intre
avionului pentru a salva spap'ul Hong Kong şi Londra.
preţios pentru cabină şi cargo.
Echipajul unui 777-200LR se poate
aştepta să petreacă in aer circa
18-20 de ore pe o rută obişnuită
ca New York-Singapore, dar
fabricantul Boeing a adăugat
trei rezervoare de combustibil
suplimentare faţă de cele alte
rezervoare auxiliare deja existente
la acelaşi model ce stiabate ruta
Sydney-Londra.

/lotorul GE90-115B, produs de General Electric, este unui dintre cele


mai puternice motoare comerciale aflate in serviciu. Gondolele şi tS^eHln
pilonii variantei Longer Range 777 au fost modificate pentru a face
faţă forţei sale de tracţiune.

by S V E i K ©
DOSARUL Lockheed Constellation
AERONAVE CIVILE DIIM LUME Introducere
FIŞA 01

* Faptul că eel puţin cinci„Connies" sunt


me minute in stare de zbor reprezintă un tribut
adus acestui minimal avion de linie. Fotografia ne
prezinta imaculatul L-749A (N494TWI al lui Vern
Rayburn, vopsit in culorile Serviciului de Transport
Aerian Militar al USAF.

Introducere
Atingând noi culmi in ceea ce pri vest e contortul
pasagerilor şi performanţa, graţioasa aeronavă
Constellation a celor de la Lockheed a reprezentat epoca
de aur a călătoriilor cu liniile aeriene de lux care foloseau
avioane cu motoare cu piston. „Regina văzduhurilor" a
fost îmbunătăţită continuu, atât pentru aplicaţii civile, cat
şi inilitare; a fost prima aeronavă folosită in operaţiunile
AEW (Sistemului aerian de avertizare anticipată),
îndeplinind şi alte roluri de război specifice.

L
a timpul său, Lockheed Con- fost folosite chiar şi pentru transport * Povestea aeronavei Constellation este strâns legată de cea a TWA.
Dezvoltarea avionului de linie a fost lansată de carismaticul set al TWA,
singuraticul miliardar Howard Hughes. TWA a fost prima companie care
a so lie it at versiuni şi mai eficiente ale lui „Connie", asa cum indică şi
stellation a fost cea mai mare, militar VIP pentru Generalul Mac acest Model 1049G Super Constellation, fotografiat in timp
cea mai puternică şi cea mai Arthur şi Preşedintele Eisenhower, ce survolează New York-ul in 1954.
scumpă aeronavă dintre toate aero- Succesul aeronavei Constellation
navele de linie. Cu spatele său arcuit, nu avea cum săfieprevazut in 1938. producţie a Lockheed a fost întinsă Jack Frye, pe care îl numise preşe- IN ACELAŞI DOSAR
cu cele trei cozi, cu fuzelajul său La23iunie,ActulMcCarranatrans- la limită cu bimotoare mici şi aero­ dinte. TWA avea probleme serioase,
neted, aerodinamic şi aripile elip- format aviaţia comercială a SUA, iar nave militare Hudson şi P-38 Light­ atâtfinanciarecât şi comerciale pri- 0 1 Introducere

rice, Constellation a fost, in cuvin- industria constructoare a fost redusă ning; proiectul aeronavei de linie cu vind rutele, iar Hughes a insistat pe
tele constructorului său, „regina la trei mari concerne: Boeing, Dou- patru motoare Excalibur şi care se conceperea unei aeronave noi, din 02 C-69/L-049
văzduhurilor" într-o eră în care cei glas şi Lockheed. Primele două con- anunţa promiţător a rămas o succe- clasa de super-lux, care să zboare
câţiva norocoşi care zburau in mod struiseră deja modelul presurizat 03 L-649/L-749
siune de machete. fără întrerupere între cele două
regulat beneficiau de un tratament 307 Stratoliner şi, respectiv, marele Impulsul pentru dezvoltarea aero­ coaste, deasupra SUA. Specificaţiile
special. Aeronavele Constellation au DC-4 cu patru motoare. Linia de navei de linie a Lockheed a venit pe erau destul de exigente: masa avio­ 0 4 Intormaţli L-1

9 iunie 1939, atunci când compania nului gol 24132 kg, patru motoare 0 5 L-IM9 Super
a fost vizitată de celebrul Howard de 2200 CP care să ofere o viteză de „Connie"

Hughes, care cumpărase in secret croazieră de peste 483 km/h şi capa- 0 6 L-1S49A Stralini
majoritarea acţiunilor Transconti­ citatea de a zbura fără escală de la
nental & Western Air (TWA) şi de New York la Londra. Aceste exi­ 0 7 Informaţii diverse
gente erau considerate prea mari
de rivalii Lockheed care au respins
< Interiorul aeronavelor„Connie"
era somptuos iar stewardesele,
proiectul acestuia. Insă, şeful Lock­
in ţinută elegantă, aveau instrucţiuni heed, Bob Gross şi-a chemat cei mai
să răsfeţe pasagerii. Interiorul buni proiectanti, Hal L. Hibbard şi
acestui Model 1049C a fost conceput Clarence L. „Kelly" Johnson şi le-a
de Henry Drey fuss şi includea picturi spus: „Treceţi la lucru şi veniţi cu o
murale ale hărţilor de călătorie, idee". înainte de sfârşitul anului, a
pereţi despărţHori din lemn şi
o „sofa de contemplare"aşezată
avut loc o întâlnire oficială in care
in faţa ferestrei. Hughes a intrebat care arfipreţul şi

by S V E i K ©
LOCKHEED C O N S T E L A T I O N • INTRODUCERE

* Liniile aeriene s-au grăbit să cumpere Constellation pe toată durata


existenţei sale, plătind in jur de 700.000 USD pentru un Model 049 şi
•»■ După intrarea sa in serviciul liniilor aeriene, in 1946, Constellation peste 2 milioane de USD pentru un Model 1049G. In fotografie, in timpul
a depăşit toate celelalte aeronave de linie la aproape toate categoriile manevrelor de dirijare pentru debarcarea pasagerilor pe aeroportul
de performanţă. Această aeronavă a introdus caracteristici avansate ca Heathrow, apare Speedbird Constellation „Balmoral" (G-AHEM) al
de exemplu presurizarea cabinet', comenzi cu mecanism de amplificareBO AC, un model 049 care, ca multe altele de felul său, a fost initial un
hidraulic, elice reversibile cu pas şi flapsuri Fowler. C-69-5 al USAAF.

i s-a răspuns că se ridică la 425.000 aeronava Constellation 1-a jucat ale- cumpere surplusul de echipamente rile continue din partea liniilor aeri­
USD. Acesta a răspuns, „Dumne- gerea îndrăzneaţă a grupului moto- ale statului, parti, materiale şi aero­ ene pentru viteze mai man şi capaci­
zeule, TWA nu poate plăti, afurisita propulsor, masivul Wright R-3350 nave C-69 neterminate. In conse- tate de transport mai mare, împreună
asta de linie aeriană este falită. Daţi-i Cyclone 18, care oferea aproxima- cinţă, modelul comercial 049 a avut cu o creştere a performanţei in seg-
drumul şi construiţi 40. Va trebui să tiv 2.200 CP. un avans de 18 luni faţă de modelul mentul autonomie/greutate maxima,
le plătesc eu, personal." Lockheed 1-a angajat pe pilo- Douglas DC-6 şi Boeing Stratocru- au fost satisfăcute prin creşteri suc-
tul Eddie Allen să piloteze primul iser, iar in nouă zile, 103 aeronave cesive ale masei, puterii, cantitătii de
Serviciul militar avion Constellation (înregistrat în Constellation evaluate la 75,5 mili­ combustibil şi greutăţii maxime a
Cel de-al Doilea Razboi Mondial a aviaţia civilă cu numărul NX67900, oane USD fuseseră xomandate de aeronavei. Modelul 749A a reprezen-
început înainte ca Modelul 49 Con­ sau nava Lockheed nr. 1961) în opt linii aeriene. tat ultima versiune a proiectului ini­
stellation să fie folosit ca aeronavă data de 9 ianuarie 1943, de la Bur- TWA a primit primul din cele 27 tial, însă, in 1949, Lockheed lucra la
civilă. bank, California. în timpul războ- de Modele 049 în noiembrie 1945 şi Super Constellation, o aeronava mai
Astfel, întreaga producţie a fost iului, USAAF a primit 22 aeronave a primit certificarea CAA (Autori- mare, cu o capacitate de încărcare
direcţionată către Forţele Aeriene Constellation, din care nouă foste tatea Aeronautică Civilă) in data de superioară. A urmat cea de-a doua
ale Armatei SUA (USAAF) care au TWA şi 13 dintr-un contract sem- 11 decembrie. A inceput furnizarea generatie, Modelul 1049G, sau Super
folosit acest tip de aeronavă pentru nat in 1942 j>entru un total de 180 de servicii comerciale la începutul G Constellation, primul zburând pe
transportul de mare viteză. Chiar de aparate. In ziua victoriei asupra lunii februarie 1946, TWA operand 12 decembrie 1954.
şi vopsit maroniu-gălbui, avionul Japoniei, contractul militar a fost pe ruta New York-Paris iar Pan Am
C-69, aşa cum a fost numit în ser­ anulat. Cele 15 aeronave C-69 au pe ruta New York-Bermuda. Acti- „Tripla coroană"
viciul militar, era uşor de remar- fost returnate cumpărătorilor liniei vitatea s-a intensificat rapid şi ast­ pentru premiere
cat. Fuzelajul curbat se termina cu aeriene sub forma Modelului civil fel, in iulie 1946, deja înregistraseră „Connie" a obţinuto „triplăcoroană"
o coadă triplă. Aripa era o versi- 049. întrevăzând o era de prospe- peste 200 de milioane de pasageri- unică în rândul avioanelor de linie
une mărită a celei de pe avioanele de ritate postbelică, Lockheed aproape kilometru. postbelice cu piston, pentru că a ofe-
vânătoare P-38 Lightning, cu flap­ că s-a decis să o ia de la inceput încă de la inceput, a fost evident rit pentru prima data servicii de zbor
suri Fowler uriaşe. Un rol impor­ cu un model Constellation şi mai că aeronava Constellation avea un neîntrerupt pe rutele Nord-Atlan-
tant in succesul de care s-a bucurat nou, însă, in final, a hotărât să răs- potential de dezvoltare imens. Cere- tice şi transcontinentale in SUA, pre-
cum şi primul serviciu aerian in jurul
▼ L-1649A Starliner a fost ultimul model Constellation şi a inceput să fie folosit de TWA in iunie 1957, lumii. Peste 850 de aeronave „Con­
pe ruta nord Atlantică. Pe atunci, era avioanelor cu reacţie era la doar câteva săptămâni distanţi, nie" au fost constitute într-o gamă
iar vechiul„Connie" a inceput să işi piardă farmecul atăt de puternic odinioară. variată de modele, iar atunci când
au inceput să fie scoase de pe liniile
aeriene principale, in anii 1960, au
continuat să îşi demonstreze calită-
tile in cadrul mai multor linii aeriene
mai mici şi companii de tip charter,
adesea in zone îndepărtate şi, uneori,
in operatiuni a căror legalitate este
îndoielnică. Un adevărat Clasic, avi­
onul Lockheed Constellation nu mai
onorează vazduhurile cu prezenţa
sa in curse regulate. A fost probabil
esenţial in transportul aerian actio-
nat cu elice şi motor cu piston şi a
impins la maximum limitele tehno-
logiei acelor timpuri.

i Aeronavele Constellation au
continuat să fie folosite in culorile
armatei mult timp după retragerea
lor de pe liniile aeriene importante.
Marina şi Aviapa Statelor Unite
le-au folosit in diverse activităţi
specifice.

by SVEiK©
1 Erori umane

Dezastrul aerian de la San Diego

Dezastrul aerian
de la San Diego

La ora 9:00 in dimineaţa zilei de luni, 25 septembrie 1978, cerul din sudul
Californiei era senin, vizibilitatea fiind estimată, conform uzanţelor, la zece mile
(16 km). Aproximativ două minute mai tar/iu, 144 de oameni işi vor pierde viaţa
intr-o coliziune in aer intre un avion uşor Cessna 172 şi o aeronavă Boeing 727.

< Atunci când au sosit la locul


de impact cu solul al aeronavei
ascensiunea. Presupunând că 1-au
Boeing, serviciile de urgenţă din depasit pe acesta, echipajul a conti-
San Diego s-au confruntat cu nuat manevrele de coborâre şi apro-
o scenâ devastatoare cumplită. priere planificate. între timp, sis­
Top cei 135 de oameni aflaţi la temul de avertizare de coliziune a
bordul avionului de linie au murh, început să clipească pe ecranele ope- ITTJ
impreună cu şapte locuitori
din North Park, o suburbie
salami
ratorilor din turnul de control al 0 1 Dezaatrul aerian
rezidenfială a oraşului aeroportului. Totusi, astfel de alerte de la San Diego

San Diego. erau un fenomen obişnuit in zona 0 2 Orattnil aerian


aglomerată de control Lindbergh. de la San Diego

Odată ce echipajul Boeing-ului indi- 0 3 Zborul esuat


sâ informeze controlorii de trafic case deja că avuseseră contact vizual al Trident-ului

aerian a schimbat cursul, aducând cu avionul Cessna, controlorii nu au


avionul Cessna pe aceeaşi rută cu întreprins nici o altă acţiune, decât 04 Deaaupra Zagreb-ului
jet-ul care se apropria. să notifice o data in plus echipaju-
0 5 PisladinTenedfe
Zborul 182 al PSA a avut clar la lui Cessna despre prezenţa aerona­
vedere avionul Cessna la ora 09:00. vei de linie in spatele lor. Fără nici o 0 6 Deianml Er«u»
confirmare a ultimei informări, cu

C
ondiţiile de vreme erau gomery nu era dotat cu Sistemul In decursul următorului minut,
aproape perfecte pentru Instrumental de Aterizare (ILS), ast-experimentatul echipaj de zbor al doar trei sferturi de minut mai tar-
zborul programat de rutină fel că Boswell a zburat cele sapte aeronavei 727 a pierdut contactul ziu, cele doua aeronave s-au cioc-
al Boeing-ului 727 al companiei mile (11 km) spre Lindbergh şi a vizual cu Cessna care îşi continua nit in aer.
PSA (Pacific Southwest Airlines) început să exerseze apropierile şi să
din dimineaţa de 25 septembrie simuleze aterizările de la vest la est. » Cei doi ocupanp ai avionului Cessna 172 nu au avut nick) şansă de
1978. Zborul 182 opera cursa zil- Aeroportul din San Diego era inzes- supravieţuire la impactul cu aeronava 727. Avionul uşor s-a prăbuşit pe o
nică de dimineaţă, servind cea mai trat cu eel mai nou ecnipament de şosea din North Park, la o jumatate de mila nord-vest de locul de prăbuşire
lungă linie aeriană din California, control al traficului aerian (ATC), al Boeing-ului.
intre Sacramento şi San Diego, via precum şi cu un sistem de aler-
Los Angeles. în timp ce se afla la tare-avertizare de posibile situaţii
sol in Los Angeles, îmbarcând şi de coliziuni (de „conflicte") aeriene
debarcând pasageri, un avion usor controlat prin computer. Boswell a
cu un singur motor de tip Ces­ finalizat două apropieri de antrena-
sna 172 a decolat la ora 08:15 de ment ILS şi era pe cale să părăsească
pe Aerodromul Montgomery, un limitele Aerodromului Lindbergh
aeroport municipal aflat la şapte atunci când aeronava B-727 a com­
mile nord-est de aeroportul din paniei PSA a sosit in zonă.
San Diego, cunoscut in plan local Turnul Lindbergh i-acomunicat
drept Aerodromul Lindbergh. lui Boswell să zboare către nord-
La comenzile avionului Cessna est şi să rămână la un plafon de
se afla David Lee Boswell, care lua zbor mai jos de 3.500 de picioare
lecţii de zbor de la instructorul său, (1.067 m). Initial s-a conformat,
Martin Kazy. Aerodromul Mont­ ca apoi, după câte se cunoaşte, fără

SVEiK©
ERORI U M A N E • DEZASTRUL AERIAN DE LA S A N DIEGO

< Investigator» accidentului au stabilit că B-727 a izbit solul cu


viteză sporită intr-o pozitie verticals extrema (cu botul in jos),
inclinat circa 50 de grade spre dreapta, De la momentul impactului
cu avionul Cessna, au trecut 17 secunde până ca Zborul 182
sa se transforme dintr-un modern şi functional aparat de linie
intr-o masă arzândă de sfărâmături răspândhe pe o arie de patru
cvartale. Prăbuşirea a distrus 22 de case şi numeroase maşini din
North Park şi a ucis sapte locuitoh.

Concluziile investigaţiei
Responsabilitatea pentru investigarea circumstanţelor care au stat la baza
accidentului aviatic din Statele Unite - şi pentru stabilirea vinovăţiei In acest
caz - a căzut in sarcina Consiliului National pentru Siguranţa Transporturilor
(National Transportation Safety Board). Coliziunea aeriană de deasupra oraşului
San Diego nu a fost o excepţie. La câteva minute de la producerea dezastrului,
la Washington, DC s-a format o echipă de investigate. La 27 noiemebrie
1978, aceasta era pregătită sâ susţină o audiere publică. Concluziiie echipei de
investigate au fost publicate pe 20 aprilie 1979, dar, mai târziu au fost amendate
pentru a include opiniile unui membru al consiliului care nu era de acord cu
acestea. Raportul final amendat a tras următoarele concluzii:
1. Cauza principals a dezastrului a fost aceea că echipajul Zborului 182 al PSA
a pierdut contactul vizual cu avionul Cessna şi nu a specificat clar acest lucru
» Cumplita coliziune din aer a coincis cu momentul servirii micului Turnului de Control al Traficului Aerian din San Diego aşa cum era obligat
dejun intr-o suburbie rezidenţială liniştită. Sala de gimnastică a unui să o facă.
liceu local a lost transtormată într-o morgă ad-hoc, un loc de odihna
temporar pentru cele 144 de victime nefericite ce şi-au pierdut viaţa in 2. Controlorii de zbor nu au reuşit să aprecieze că Zborul 182 al PSA a pierdut
contactul vizual cu aeronava Cessna sau chiar că exista o oarecare confuzie
acea dimineaţă insoritâ de luni.
asupra poziţiei acestuia. Acest lucru a reieşit clar din înregistrările transmisiilor
radio ale aeronavei.
3. Posibila prezenţă a unui al treilea avion neidentificat şi neautorizat ar fi putut
crea confuzie în rândul echipajului Zborului 182 al PSA, referitor la poziţia
avionului Cessna.
Procedurile de control al traficului aerian erau confuze şi slab coordonate
ceea ce a permis controlorilor să autorizeze o separare vizuală atunci când era
disponibil un serviciu radar. Acest lucru ar fi fost mai sigur, oferind o separare
laterală şi verticals între cele două aeronave.
Controlorul nu a reuşit să informeze Zborul 182 asupra direcţiei de deplasare
a avionului Cessna.
Pilotul aparatului Cessna nu a menţinut capul de zbor autorizat de 070° şi nu a
informat controlorul câ va devia de la acest curs de zbor. Dacă şi-ar fi menţinut
acest curs, coliziunea nu ar fi avut loc.
Controlul Trafic de Apropiere al aeroportului din San Diego nu a fost capabil să
reacţioneze la apariţia alertei de coliziune (atât vizuală, cât şi auditivă). Nu a fost
transmis niciun avertisment niciunuia dintre piloţi.
8. Controlul Trafic de Apropiere al aeroportului din San Diego nu a impus zborului
182 să menţină o înălţime minima de zbor de 1.219 m In timp ce se afla în aria
controlată a Aerodromului Montgomery. Dacă ar fi făcut acest lucru, coliziunea
nu s-ar fi produs.

Bilantul catastrofei
Primul contact vizual: Turnul avertizează
2 aparatul 727 de prezenţa avionului Cessna la
ora 08:59:39 - „PSA 182, trafic la ora 12, la doar
trei mile nord de aeroport, cu direcţia nord-est, un Alertă ratată: 0 070°: ursul initial al aparatului Cessna

fcr.
Cessna 172 urcă VFR trecând prin 1400(picioare)."
Căpitanul comunică Turnului că „traficul este la
3 alertâ de conflict
* * vedere" la ora 09:00:21.
727 se apropie: Zborul 182 intră in zonâ~~^^_^^
este declanşată
sonor in turn. Zborul 4 lndoială: Primul
ofiţer intreabă:
g - Ciocnire iminentă: Uitând de aparatul Cessna,
ţ j echipajul Zborului 182 îşi extinde latura mare
1 de trafic a Aeroportului International din
San Diego (Aerodromul Lindbergh) la ora
~^-^_ — ^
— ^ B ^ ^
182 al PSA şi Cessna
nu sunt avertizate. „Am trecut de acel
Cessna?" la 09:01:11.
a turului de pistă, virând cu întârziere pe latura de
bazâ a turului de pistă secunde mai târziu.
08:57. Pilotul raportează că are aerodromul
la vedere. Controlorul autorizează aeronava
727 pentru o apropriere vizuală la pista 27
cu manevre pe partea dreaptă. _ prjmu| a v e r t i s m e n t : Turnu|
6 Coliziunea:
Cele două
aeronave se
O de la Lindbergh avertizează ciocnesc la 2.600
Virajul spre dreapta: Cessna
aparatul Cessna de prezenţa
Zborului 182 - „Trafic la ora şase,
5 execută un viraj neautorizat pe cap
090° la 1.800 picioare (549 m).
picioare (792 m)
deasupra nivelului
douâ mile, direcţie est - un jet al mediu al mării la
Mission Bay PSA zboară prin 3.200 (picioare), 09:01:47.
vă are la vedere."
4 Cursul sigur: Dacă aparatul
Cessna ar fi menţinut cursul
de 070° ar fi trecut fără probleme 7 lmpactul: Zborul 182
loveşte solul in North
pe dedesubtul Zborului 182. Park, la 17 secunde dupâ
coliziune. Aparatul Cessna
se prăbuşeşte pe o şosea.

I Apropierea aparatului Cessna:


La 08:57:50, Cessna îşi încheie
al doilea exerciţiu de apropiere ILS 2 Ascensiunea Cessnei:
Aparatul Cessna este
la pista 09 a aerodromului Lindbergh instruit să menţină un cap
şi urea spre nord-est. compas de 070°.

H^ Pista 09
Pista 27

San Diego Bay Aerodromul Lindbergh

by S V E i K ©
DOSARUL Deservirea regiunii polare
A V I A T 1 A J3U D E S H j \ U V r J ^ jpB CJALA i J - J r J Aprovizionarea polară
DESERVIREA REGIUNII POLARE FIŞA 01

Folosit inainte de Divizia de Aviaţie Polară a Aeroflot,


AN-12 râmâne in uz, fiind folosit la misiunile suport din
regiunea polară. Această aeronavă cu marcaj special s-a
aflat la Ostafyevo, baza de operaţiuni a Gazpromavia,
care deserveşte industria de petrol şi gaze naturale.

provizionarea
polară
Fie că au fost implicate in cercetări ştiinţifice, asigurând suport in exploatarea
resurselor naturale, fie in misiuni militare, aeronavele au fost utilizate mult
timp pentru deplasări in regiunile polare neprietenoase. In general, aceste
aeronave sunt special adaptate pentru a fi folosite pe gheaţă şi in condiţii
dimatice extreme.
» Un Globemaster III C-17A al Forţelor Aeriene
Americane (USAF) se pregăteste de decolare in timpul
misiunii Operation Deep Freeze, pe pista Pegassus
White Ice. Deep Freeze a inceput in 1955, ca misiune
a SUA in regiunea Antarctica.

i Misiunile de aprovizionare ale USAF au fost de


| asemenea transportate la Polul Nord pe calea aerului.
I Acest Cargomaster C-133, rar întâlnit, a zburat fără
• marcajele distinctive luminiscente.

Acest C-47 al USAF a avut un accident


la decolare, in Antarctica, in data de 25
noiembrie 1962 Din fericire, pagubele
au fost relativ minore.

'■Acest L-410 este folosit de Institutul de Cercetare Arctică


şi Antarctica Hoshydromet, acţionând in numele Eurasian Arctic
Sub-Office pentru susţinerea operaţiunilor ştiinţifice.

by S V E i K ©
DESERVIREA REGIUMII POLARE

LC-130F Hercules
Marina Statelor Unite a transport ale Marinei SUA, d e la P o l u l S u d . M i s i u n i l e
achiziţionat primul său Hercules Hercules. Acestea erau o de cercetare Deep Freeze a u
Arctic atunci când patru U V - 1 L versiune îmbunătăţită a inclus m o n i t o r i z a r e a c o n d i ţ i i l o r
(ulterior LC-130F) echipate cu aeronavei Douglas R4D (C-47 climatice şi, m a i recent,
schiuri a u fost livrate Diviziei î m b u n ă t ă ţ i t ca D C - 3 S s t a n d a r d ) . controlul poluării. Zborurile
a şasea d e cercetare antarctica Aeronavele LC-130 a u fost a n t a r c t i c e a u loc, i n g e n e r a l ,
(VXE-6), in septembrie 1960. f o l o s i t e ca s u p o r t in O p e r a t i u n e a in lunile d e v a r ă , intre o c t o m b r i e
L C - 1 3 0 F a a v u t la b a z ă Deep Freeze, programul şi m a r t i e , c â n d t e m p e r a t u r i l e
aeronavele standard d e a m e r i c a n d e cercetare ştiinţifică abia ating -20 C

Grupul motopropulsor
LC-130F era echipat cu patru
turbopropulsoare Allison T56-
A-7 îmbunătăţite, ce dezvoltă
fiecare 4.050 CP acţionând elicele
Hamilton Standard cu patru palete
Gondolele motorului au fost
mutate mai în faţă în comparaţie
Modificări pentru regiunea arctică
cu cele ale lui C-130B.
Având în vedere rolul său specific,
LC-130F a fost echipat cu schiuri
Culoarea detaşabile. Unităţile din spate se
LC-130F era gri inchis, aripile retrăgeau perfect pentru a se plasa la
şi coada fiind de culoare roşie, acelaşi nivel cu carenajul trenului de
luminiscentâ. Mascota VXE-6, un aterizare, în timp de unitatea roţii din
pinguin, putea fi văzută lângă uşa faţă atârna mai puţin elegant în aer.
de acces de la tribord.
SPECIFICATII

LC-130F Hercules
Tip: transport polivalent
Grup motopropulsor: patru turbopropulsoare Allison T56-A-7,
fiecare de 4.050 CP
Performanţă: viteza maxima de croazieră la 9145m - 595 km/h;
viteza maxima ascensională la nivelul mării - 610 m pe minut;
plafon practic 10365 m; distanţa de decolare la 15m -1311 m
la masa maxima la decolare; autonomie 7802 km cu
rezervoarele pline cu combustibil sau 3539 km cu greutatea
maxima admisâ
Dimensiuni: anvergura aripilor 40,41 m ; lungimea 29,79 m;
înălţimea 11,66 m; suprafaţa aripii 161,12 mp
Greutate: gol echipat 35604 kg; maxim la decolare 79380 kg
Combustibil şi incărcare: combustibil intern 20520 kg;
combustibil extern până la 8020 kg in două rezervoare
de 5148 de litri aflate sub aripi.

Accidente antarctice
Până la desfiinţarea programului, în martie 1999 aeronavele,
VXE-6 a zburat într-unul dintre cele mai periculoase şi
mai imprevizibile medii imaginabile. Nu a fost de mirare
când un LC-130F a fost radiat la începutul anilor 1970.
Mai avuseseră loc şi alte accidente grave; în acest caz,
aeronava a fost serios avariată la decolare, în 1975. După
dispariţia VXE-6, suportul logistic pentru programul
Antarctic este o f e r i t î n prezent de Escadrila Aeriană 109
a Gărzii Nattonale Aeriene din New York.

Con de ajutaj extins


in partea din spate a fuzelajului, într-un
con de ajutaj extins, se afla un Indicator
de Poziţie în caz de Prăbuşire AN/URT-26.
Un radiofar pentru localizare în caz de Combustibilul
urgenţă a fost introdus în echiparea standard LC-130F a adus o creştere semnificativă a
a aeronavelor ulterioare şi au fost re-echipate cantităţii de combustibil stocată faţă de C-130A
modelele anterioare. prin adăugarea unor rezervoare suplimentare
în secţiunea centrală a aripii, între cele două
motoare de pe fiecare aripă. Aeronavele VXE-6
aveau în permanenţă rezervoare de 5148 de litri
sub aripi, pentru misiuni pe distanţe mai mari.

Modificarea structurii avionului Realizările escadrilei


După introducerea lor, aeronavele LC-130F au La mijlocul lui 1991, un LC-130 al VXE-6 a aterizat la
beneficiat de multe dintre îmbunătăţirile aduse M c M u r d o Sound pentru a finaliza prima evacuare
şi aeronavelor C-130B. Uşa de încărcare frontală medicală antarctica realizată în mijlocul iernii de la
a fost sigilată permanent, iar secţiunea centrală 1986. O altă realizare notabilă a VXE-6 a avut loc
a aripilor a fost ranforsată pentru o mai bună in data de 25 octombrie 1991, când primul echipaj
rezistentă la oboseală a aeronavei. exclusiv feminin a zburat la Polul Sud.

by SVEiK©
L Istoria avia
I3TORIA, A.X/IAT1EI H a y 1955
FIŞA 01

M i G - 2 1 : Apariţia unei legende


1955
14 februarie: Războiul Coreean a marcat
apariţia avioanelor de luptă cu reacţie (jet-urilor)
şi, în timpul conflictului, piloţii ambelor părţi au
solicitat dotarea cu aeronave mai rapide şi cu
manevrabilitate sporită. Biroul de proiectare al
Uniunii Sovietice pentru aparatui MiG a răspuns
acestor cerinţe cu un număr de prototipuri,
începând cu avionul cu aripă în săgeată Ye-2,
14 ianuarie ce a condus, fără discuţie, la apariţia celei mai
USAF (Fortele Aeriene de succes aeronave miiitare din lume - MiG-21.
Primul zbor al unui aparat Ye-2 a avut loc la
Americane) şi compania
14 februarie şi, trei ani mai târziu, a intrat în
Convair au încheiat un producţie sub denumirea de MiG-21 F. Mai mult
contract pentru dezvoltarea de 12.000 de aparate MiG-21 au fost construite
şi testarea rachetei Atlas. de atunci, echipând 56 de forte aeriene.
în imagine apare unul dintre seriile de prototipuri,
2 6 februarie aparatui Ye-6.
George F. Smith, pilot
de incercare pentru North
American Aviation, a 1 aprilie
devenit primul om ce a Ratificarea Tratatului de
supravieţuit unei catapultări la Paris, realizat pentru a
la viteză supersonică, în înlesni intrarea Germaniei
momentul în care a trebuit Federale în NATO, cu
să părăsească aeronava scopul contracarării
F-100 Super Sabre ce zbura ameninţării sovietice, a
la viteza de 1,05 Mach. ridicat sancţiunile postbelice
asupra construcţiei de
2 martie aeronave propulsate şi a
Primul zbor al prototipului dus la înfiinţarea forţelor
Dassault Super Mystere aeriene defensive ale
B-1. La scurttimp, a depăşit Germaniei. în acelaşi
bariera sunetului şi astfel timp, compania Deutsche
a devenit prima aeronavă Lufthansa a început primul
capabilă Mach-1 de zbor regulat de pasageri de ■»■ 7 aprilie: Primul exemplar de serie al avionului C-130A Hercules, având numarul de
producţie europeană aflată la sfârşitul războiului. Initial, identificare 5333129. Initial fiind livrat USAF, aparatui C-130 a ajuns să opereze pentru
în serviciu regulat. serviciile aeriene operau zeci de forte aeriene din lume, Romania beneficiind de serviciile acestui model încă
numai pe rule interne, dar, din anul 1996, in urma unei donaţii a Gardei de Coastă a SUA.
8 martie circa două luni mai târziu, au
Escadrila 91 de început să fie operate rute Early Warning) poziţionat Unite deasupra regiunii Washington, DC pe
Recunoaştere Strategică şi în restul Europei şi spre într-un număr de locaţii pe polare de nord. ruta Chicago. Aparatui iWMilill
de la Malmstrom AFB Statele Unite. întinderea Americii de Nord. Viscount a fost prima
a fost creată pentru a 6 iunie aeronavă comercială
opera avioane de 5 mai 10 mai Pilotul francez Jean Moire, de fabricate britanică
vânătoare Republic Statele Unite şi Canada au Douglas livrează a aterizat cu un elicopter ce a intrat în serviciu
RF-84 Thunderflash, semnat un acord pentru ultimele aparate 448 C-124 Bell 47G-2 la summit-ul de la regulat intern în cadrul unei
transportate în aer de a începe construcţia Globemaster II comandate Mount Blanc la altitudinea companii aeriane americane.
către bombardierele sistemului radar DEW de USAF. in timpul de 4.807 m.
Convair B-36 cunoscute (Sistemul de Detectare serviciului, aeronava 1 august
drept GRB-36J. la Distantă - Distant a fost poreclită afectiv 28 iunie In SUA au fost demarate
„Old Shaky" („Bătrânul Un avion Canberra B. Mk 2, cercetări ample la bordul
Tremurici"). zburând cu o viteză medie aeronavei Lockheed T-33
de 800km/h, a stabilit un într-o încercare de a studia
4 iunie nou record de zbor direct efectele imponderabilităţii.
0 aeronavă aparţinând între Ottawa şi Londra După negocieri intense,
Canadian Pacific Airlines în 6 ore şi 42 minute. guvernul comunist chinez
de tipul Douglas DC-6B, a fost de acord să
aflată sub comanda 2 9 iunie elibereze 11 aviatori
căpitanului R. B. Leslie, Prima aeronava Boeing americani doborâţi
s-a intors spre Vancouver B-52, cu numarul 52-7811, în timpul Războiului
dinspre Amsterdam via a intrat în serviciu la Coreean dintre
*■ 9 ianuarie: Escadronul RAF (Forţele Aeriene Regale) 138 a insuia Groenlanda. Escadrila 93 de Bombardiere 1950-1953.
devenit prima unitate dotată cu bombardiere V, atunci cind Acest zbor a precedat de la Baza Fortelor Aeriene
a fost echipat cu modelul Vickers Valiant B.Mk 1. Unitatea inaugurarea celei de-a de la Castle din California. 4 august
a operat pentru baza aeriană a RAFde la Gaydon, devenind doua rute de pasageri La Groom Lake,
prima bază aeriană nucleară a Ma hi Brrtanii. dintre Europa şi Statele 13 iulie în Nevada, Tony LeVier,
USAF a autorizat Boeing eel mai experimental
să înceapă dezvoltarea şi pilot de incercare pe
PIA: Nasterea unei linii aeriene producţia aeronavei civile
de transport Boeing 707.
aeronave Lockheed a
efectuat primul zbor pe
un avion de recunoaştere
2 6 iulie aeriană Lockheed Skunk
In SUA, compania Capital Works „Article 001"
Airlines a început să opereze (U-2), zbor ce a durat
noile Vickers Viscount spre 36 de minute.

10 martie: Creată initial ca un departament guvernamental în 1954, Pakistan


International Airlines a fost comasată cu Orient Airways sub titulatura din prezent,
la data de 10 martie. PIA a început să opereze spre vest cu servicii de pasageri şi
cargo spre destinaţii ca Europa, America de Nord, Africa de Est şi Golful Persic.
A operat, de asemenea, spre est, către Japonia şi China. Aeronava de mai sus
este unul din modelele de Lockheed L-1049C Super Constellation utilizate initial *■ 29 august: Un avion Canberra B. Mk2, pilotat de
de PIAînainte de a achiziţiona în anii '70 aeronave mult mai moderne. locotenent-colonelul de aviaţie W.F. Gibb a stabilit
un nou record de altitudine de 20.079 m.
ISTORIA AVIATIEI • 1955

20 septembrie
Tragedie deasupra lugoslaviei în Franţa, Andre Turcat a 1955 Primele zboruri
pilotat pentru prima data
0 aeronava de cercetare w ._
cu aripi delta de tipul
Nord 1500 Griffon I (initial
denuimt Guepard). jMp
10 octombrie
In oraşul Tampico din
Mexic, furtunile tropicale
au provocat inundaţii
catastrofale, iar 5.439 de 12 martie: Sud Est a zburat cu variants S.E. 3130, un
oameni au rămas izolaţi model reproiectat al elicopterului S.E. 3120.
pe acoperişurile caselor lor.
27 iulie: Aeronava Constellation 4 X-AKC a companiei El Al pe Aceştia au fost salvaţi de
ruta spre Tel Aviv dinspre Viena a fost doborâtă deasupra lugoslaviei elicoptere trimise de
de avioane de vânătoare bulgare. Zborul regulat LY 402 şi-a început pe portavionul american
călătoria din Londra şi a făcut o escală la Paris înainte de a continua USS Saipan.
spre Viena. Dimineaţa devreme. In timp ce zbura la o înâlţime de
5.400 m, aeronava a fost interceptată de către o formaţie de MiG-15 16 octombrie
bulgare, ce au somat avionul Constellation să coboare trenul de Pentru a-şi promova
aterizare şi să se îndrepte spre o bază militară aflată la vest de potenţialul de aeronava
Sofia. Avionul de linie a coborât la altitudinea de 600 m şi, tn timp
de linie civilă, modelul
ce se pregătea de aterizare, pe neaşteptate, a fost supus tirului de
de prototip Cu reacţie de 27 mai: Primul avion de linie turbopropulsat cu raza
pe MiG-uri. Ciuruită de tunurile şi mitralierele de bord, aeronava
Constellation s-a prăbuşit in flăcări. Niciunul dintre cei 58 de pasageri transport Boeing 367-80 scurtălmedie de acţiune, denumit Caravelle a efectuat
de la bord nu a supravieţuit. După multe tratative politice încinse, a zburat din Seattle spre primul zbor in 1955. Propulsatde doua turbopropulsoare
Israelul a reuşit să obţină repatrierea corpurilor neînsufleţite ale Washington, DC în 3 ore Rolls-Royce R. A 26, avionul S.E.210 putea transporta 64
pasagerilor. Echipajul a fost înmormântat într-un sit memorial din şi 58 de minute, la o viteză de pasageri.
Cimitirul Kiryat Shaul din Tel Aviv. medie de 592 592 mph
(953 km/h). Zborul de
întoarcere a fost puţin mai
lung şi a durat 4 ore şi 8
minute, la o viteză medie
de 567 mph (912 km/h).

2 2 octombrie
Prototipul avionului de
17 iunie: A fost creată o versiune civilă a
vânătoare-bombardament
bombardierului Tu-16, prin introducerea unei noi
Republic YF-105A
cabine presurizate. Aeroflot a introdus in serviciu
Thunderchief a depăşit
modelul Tu-104 pe ruta Moscova-lrkuţk in anul 1956.
viteza Mach 1 in timpul
primului zbor. A fost
ultimul i " > serie de
» 75 decembrie: După o carieră glorioasă, aeronava avioane ptă destinate
De Havilland Mosquito a efectuat ultima misiune USAF.
operational pentru RAF.
1 noiembrie
US Navy (Marina SUA)
a inaugurat nava de război
2 0 august efectuat prima catapultare USS Boston, primul
Un avion nord-american reuşită vreodată de la bordul crucişător echipat cu rachete
F-100C Super Sabre, unei aeronave. dirijate. 0 bombă a provocat
aparţinând USAF, pilotat prăbuşirea unei aeronave 25 iunie: Micul avion de vânătoare cu aripă delta
de colonelul H.A. Haines 9 septembrie DC-6B a companiei United Dassault M.D 550 Mirage, echipat cu motoare
deasupra Bazei Fortelor Administratia Aeronautică Airlines, provocand moartea Armstrong Siddeley a evoluat in modelul Mirage III.
Aeriene Edwards a stabilit Civilă a SUÂ (CAB) a 58 de oameni ce se aflau
primul record mondial a acceptat o solicitare la bord. 25 octombrie:
de viteză supersonică venită din partea a trei Aeronava Draken,
înregistrat oficial, atunci mari linii aeriene interne 11 noiembrie cu ale sale aripi
7 2 3 Douglas DC-7 când a atins 1.323,09 km/h. de a impune ca un bilet Muncitorii de la compania delta duble a
de avion la „clasa Vickers din Weybridge, fost proiectat de
economic" să coste 160 Surrey au rămas stupefiaţi fabricantul Saab
7 2 4 Douglas DC-8 3 septembrie
de dolari pentru o călătorie să afle de anularea pentru a veni in
în timp ce rula de-a lungul
dus-întors de pe o coastă construcţiei modelului întâmpinarea
7 3 3 Fokker F27 unei piste într-un avion
Friendship pe aha. American Airlines, V1000, avionul cu reacţie cerinţelor forţelor
Gloster Meteor T.Mk 7
TWA şi United Airlines britanic de pasageri echipat aeriene suedeze
cu viteza de aproximativ
193 km/h, chiarînainte de a profrtat de acest acord cu 100 de locuri. Aeronava care solicitaseră un avion de vânătoare performant cu
desprindere, comandantul pentru a-şi extinde serviciile ar fi trebuit să fie construită simplă comandă de tip STOL
de escadrilă J.S. Fifield a de clasă economicâ. pentru RAF, dar pentru
că avea un potential viitor
ca avion comercial de
transport, ar fi ameninţat
monopolul deţinut de
avioanele cu reacţie ale
companiilor americane.

4 decembrie
Glenn A. Martin, un pionier
al aviaţiei american a murit
la vârsta de 69 de ani in
Baltimore, statul Maryland.

15 decembrie
Consiliul NATO a aprobat
construirea unui sistem 24 noiembrie: In ami '50, Fokker a inceput cercetările
aerian defensiv coordonat pentru o aeronava de transport cu 32 de locuri,
şi a unui sistem radar propulsată de două motoare Rolls-Royce Dart
* 13 octombrie: Pan Am a plasat o comandă pentru 20 pentru Europa Occidental. Turboprop. Avionul Fokker F27 a constitu'rt rezultatul
de aeronave Boeing 707 (in imagine) şi 25 Douglas DC-8. Aeronava DC-7C produsă acestor cercetări. A zburat pentru prima data in 1955
Comenzile au facut din compania Pan Am primul client de compania Douglas şi a intrat in serviciu in 1958.
cu lansarea pe piaţă a ambelor tipuri de avioane de linie. a efectuat primul zbor.

by S V E i K ©
i>U£3^\iiUL Aeronave de la A la Z
A ^ D A U W S DZ LA A LA 2! 'J U J J i y AAA Vision
FIŞA 01

AAA Vision
Aeronava AAA (American Affor­ tilitatea şi atractivitatea aero-
dable Aircraft) Vision a fost pro- navei pentru potenţialii con­
iectată in SUA, de către Steve structori. Aripa poate fi de
Rahm, pentru o posibilă asam- tipul standard SP sau de tipul
blare la domiciliul clienţilor extins EX care adaugă anver-
de către constructori amatori. gurii circa 1,22 m.
Vision a fost lansat pe piaţă de Bordul de fugă al aripii este
către American Affordable Air­ echipat cu eleroane exterioare
craft Inc. ca o aeronavă cu dublă şi flapsuri interioare, iar unitatea
comandă şi de relativ înaltă per- cozii montate in consolă prezintă
formanţă pentru activităţi spor­ o suprafaţă orizontală dreaptă
tive, ce putea fi asamblată (stabilizator şi două profundoare)
urmând specificaţiile detaliate şi o suprafaţă verticală inclinată
oferite de un manual tehnic sau modest înclinată (derivă şi direc-
prin achiziţionarea componente- ţie). Trenul de aterizare este fix,
lor şi/sau subansamblelor gata având o configuraţie standard
imbinate. Unul din punctele- de tipul roată de bechie cu uni-
cheie ale creşterii popularităţii tăţi principale separate, verticale
acestui tip de avion este faptul sau înclinate spre spate, extinse
că, in timp ce lăţimea standard a spre exterior şi in jos de la par-
carlingii este de 1,02 m, există o tea inferioară a fuzelajului paralel
opţiune pentru o lăţime extinsă cu peretele ignifug al motorului.
de 10 cm - ceea ce conferă mai Un tren de aterizare triciclu a fost
mult spaţiu pentru ocupanţi cu testat pe primul prototip Vision şi
dimensiuni considerabile. este acum de asemenea dispo-
Aeronava Vision este un nibil, cu suportii principali locali-
monoplan integral compozit zaţi mai departe spre coadă şi cu
cu aripă joasă montată in con- toate cele trei unităţi ale trenului
sola pentru toate variantele de de aterizare inclinate semnifica-
realizare, fiind singurul avion tiv spre faţă.
non-canard din lume proiec- Prototipul a zburat prima data
tat cu acest tip de construcţie. cu un motor Subaru de 98 kg, ce
Fuzelajul include o carlingă cu dezvolta 100 CP şi antrenând o
aşezare cot-la-cot, accesibilă elice cu două palete, dar, potri-
printr-o cupolă rabatabilă spre vit companiei, pe AAA puteau
faţă sau in lateral; sunt luate in fi utilizate şi motoare cu o greu-
considerare şi alte opţiuni de tate de până la 136 kg şi o putere
cupola pentru a creşte versa- maxima de 160 CP.

► N96HR a fost prototipul aeronavei AAA Vision. Dupa


validarea structurii sale, a fost folosit de atunci ca
prototip pentru dezvoltarea trenului de aterizare triciclu
care este acum o opt nine pentru constructor» acestui tip
de avion. Compania AAA pretinde un cost de construcpe
al aparatului de nu mai mutt de 6.000 de dolari americani.
SPECIFICATII TEHNICE
AAA Vision puţin 4000 m.
Tip: avion asamblabil Greutate: gol 386 kg; maxima
cu două locuri la decolare 612 kg (cu motor de
Grup propulsor: un motor cu 100 CP)
piston cu cilindri opuşi orizontal Dimensiuni: anvergura aripii
Subaru seria EA ce dezvoltă 6,40 m, 7,82 m la tipul de aripă
100 CP EX; lungime 5,82 m; inăfţime 2,23
Performanţă: vrteza maxima m; suprafaţa aripii 7,90 mp, 8,92
269 km/b; plafon practic de eel mp cu aripă EX

AAC SeaStar
Amphibian Airplanes of Canada materiale compozite şi, prin- < Hidroavionul SeaStar
(AAC) a fost înfiinţată de Hans tre detaliile sale de construc- este unic in design-ul său
Schaer in anul 1998 in Squa- ţie prezintă o unitate a cozii de biplan printre avioanele
mish, Columbia Britanică cu deflectată in sus, fixată de amfibii asamblabile la
scopul de a dezvolta un hidro- un braţ tubular ce se intinde domiciliu. Aripa inferioară
avion amfibiu uşor, care să fie din partea de sus a secţiunii pluteşte pentru a ajuta
promovat in rândul constructo- din spate a nacelei centrale, la menţinerea stabilităţii,
rilor amatori. Derivat fundamen­ o construcţie biplan a aripii atunci când aeronava
tal din SMAN (mai târziu Biliie cu montanţi antretoază aşe- aterizează pe apă.
Aero Marine) Petrel din Franţa, zaţi in zig-zag, ce poate fi uşor
ce a avut primul său zbor in îndepărtată pentru transpor-
ziua de 1 noiembrie 1986, cu turile terestre şi un sistem de de decolare de pe suprafaţa
o escală braziliană, aeronava recuperare balistică sub forma apei, in timp ce rezervoareie
rezultată, AAC SeaStar, este un unei paraşute ce poate fi lan- de combustibil se află in par-
biplan fabricat curent sub forma sată din nacela motorului. Nici tea superioară a aripilor pentru
de kit asamblabil. Prelucrarea aripa de sus, mai lată, (echi- a îmbunătăţi siguranţa de zbor.
pentru o variantă gata de zbor pată cu lonjeroane de anver­ superioară a nacelei centrale. panouri de geam de mari Aproape 100 de unităţi ale
cunoscută sub denumirea de gura lungă), nici aripa de jos, Trenul de aterizare este de tip dimensiuni ataşate pe fiecare seriei SeaStar se află in uz de
Sealoon a fost pregătită pentru mai scurtă, nu au diedru şi, in triciclu şi toate cele trei uni- parte, a fost proiectată special la mijlocul anului 2008. SeaStar
inceputul anului 2009, fiind des- timp ce aripile de sus se extind tăţi se escamonteazâ in nacela după cerinţele şi statura unui este disponibil sub forma unui
tinată primilor potenţiali benefi- din părţile laterale ale nacelei centrală. pilot nord-american „tipic". kit de asamblare rapidâ, din
ciari din decursul anului. ce înglobează motorul propul­ Carlinga aeronavei SeaStar, Cele mai moderne deta- care 49% consistă din compo­
Aeronava SeaStar este con- sor, montată pe pilon, aripile acoperită de o cupola cu vizi- lii de proiectare ale fuzelaju­ nents achiziţionate de-a gata şi
struită dintr-o gamă largă de inferioare se extind din partea bilitate crescută ce prezintă lui conferă o capacitate sporitâ 51% din componente procurate

by S V E i K ©
A E R O N A V E DE LA A LA Z • A A I S H A D O W

individual. Ca alternativă există nente precum trenul de ate-


o variantă oferită clienţilor, „un rizare, deja instalat pentru a
kit de asamblare super rapid", uşura asamblarea în condiţii
constând în tot ecnipamentul mult mai rapide şi mai sigure.
structural al aeronavei (în princi­ La cerere, clienţii pot soli-
pal din componente de fibră de cita includerea unor compo­
sticlă) şi orice alt element supli- nente precum tabloul de bord
mentar solicitat la cerere. prefabricat şi asamblat, care
Echipamentul structural ajută de asemenea la asambla­
al aeronavei conţine compo­ rea rapidă a aeronavei.

SPECIFICATII TEHNICE
AAC Seastar 165 km/h; plafon practic de 3.800 m
Tip: kit aeronavâ uşoară amfibie Greutate: gol 300 kg; încărcat
asamblabilă cu douâ locuri 600 kg
Grup propulsor: un motor cu Dimensiuni: anvergura aripii
piston cu cilindri opuşi orizontal 8,25 m; lungime 21 picioare
Rotax912cedezvoltă80CP şi 3 6,47 m; înălţime 2,26 m;
Performanţă: viteză maxima supralaţa aripii 16,50 mp

VEZI ALTE FISE:

aa- AAI Shadow


Furtuna
in Desert
Aeronava AAI (American Advan­ pată cu un echipament de sen-
ced Industries) Shadow este zor optronic cu imagine prin
similară in concept cu pre- infraroşu, să aibă o rază de acţi-
cedentul model Pioneer, un une de mai mult de 50 de km
monoplan redus ca dimensi­ cu o autonomie de patru ore
uni ce ateriza pe sol cu un tren şi să fie capabil să aterizeze pe
de aterizare triciclu fix şi se o suprafaţă nu mai mare decât
deplasa in aer cu ajutorul unei cea a unui teren de fotbal. Pro-
elice propulsoare acţionate de pulsat de motoare cu cilindru
un mic motor poziţionat în par- rotativ UAV de tipul UEL AR741
tea din spate a nacelei centrale, ce dezvoltă 38 CP, Shadow
dar care prezenta o coadă de 200 oferă dublul razei de acţi-
fluture inversată, diferită faţă une cerută.
de unitatea convenţională a Fiecare sistem Shadow
cozii şi care făcea legătura între include patru aeronave UAV, AAI Shadow 200
capetele din spate ale braţe- două staţii terestre, o remorcă Acesta a folosit anterior sistemul israelian Taman 200.
lor tubulare. de lansare şi vehicule de suport
Lansat de pe o şină, este pentru echipament şi personal.
recuperat cu ajutorul unui Se aştepta ca pe parcursul anu­
mecanism de oprire. Sarcina lui 2008 să fie disponibilă o sar­
utilă principals este o camera cina Sigint ca o alternativă la şi Shadow 200, dar are o dis- pentru trupele poloneze ce ser-
cardanică optronică digitală sistemul optronic/infraroşu. Un punere a cozii revizuită folo- veau in Irak.
în infraroşu, cu senzorul râcit echipaj instruit poate descărca, sind suprafeţe ale cozii orizon- in vara anului 2004, produc-
cu azot lichid şi care trans- alimenta şi lansa un RQ-7 in tale şi plate şi ampenaje ver- ţia s-a îndreptat către mode­
mite imagini video In timp real mai puţin de 35 de minute. ticale. Shadow 400 operează lul îmbunătăţit RQ-7B Shadow.
prin intermediul unui sistem de Aeronavele RQ-7 nu au la un plafon de zbor mai jos Acest aparat prezintă aripi mai
transmitere a datelor către o intrat in serviciu militar in tim- decât eel al modelului Shadow eficiente, având o anvergura
staţie de control aflatâ la sol. pul invaziei din Afganistan 200 -3.353 m- şi este destinat mărită cu aproape 1 mp, cu
Aeronava RQ-7 Shadow, in din 2001/2002, dar au efec- in principal misiunilor de susţi- rezervoare de combustibil inte­
variants de bază Shadow 200 tuat misiuni de zbor in tim- nere navală. grate, ce măreşte astfel auto-
se aflâ in serviciul SUA şi este pul invaziei din Irak din 2003 Romania a achiziţionat 65 de nomia de zbor sau raza de acţi-
rezultatul unor cercetări ample şi continuă să zboare in ope- exemplare de Shadow 600, ce une cu 16 ore. Sarcina utilă a
intreprinse de armata ameri- raţiunile din prezent. Condiţiile este o variantă de dimensiuni fost mărită de la 27 la 45 kg. ce mărea autonomia de zbor a
cană pentru realizarea unui vehi- din Irak s-au dovedit a fi prea mai mari decât Shadow 400, Până la sfârşitul anului 2007, aeronavei la peste 9 ore.
cul aerian eficient pe câmpul aspre pentru aeronavele UAV, având suprafeţele exterioare ale aeronavele RQ-7 au efectuat in februarie 2009, Armata
de luptă dar fără echipaj uman căldura şi nisipul au determi- aripilor in săgeată şi un motor nu mai puţin de 37.000 de misi­ SUA a anunţat că modelul
(UAV), după anularea progra- nat defectarea motoarelor, prin cu cilindru rotativ cu injec- uni in sprijinul forţelor armate RQ-7 va fi modernizat cu sen-
mului Alliant RQ-6 Outrider. AAI urmare, s-au intreprins eforturi ţie de combustibil model UEL americane din Irak şi Afganis­ zori Taman 300 pentru a asi-
a continuat modelul RQ-2 Pio­ pentru a identifica şi a reme- ÂR801/2, tip Wankel ce dezvoltâ tan. in octombrie 2008, AAI gura o imagistică cu rezoiutie
neer cu o variantă similară, dar dia defecţiunile prin interme­ o putere de 52 CP. Aceste apa- a dezvăluit o modificare radi­ crescută a zonelor populate din
perfecţionată, denumită Sha­ diul schimbărilor survenite in rate româneşti au oferit suport c a l aripilor modelului RQ-7B, Irak şi Afganistan.
dow 200, pe care, la sfârşrtul sistemele tehnologice şi proce­
anului 1999, US Army (Armata d u r e de operare. In ciuda unor
SUA) l-a selecţionat pentru a probleme, aeronavele RQ-7 au * Modelul Shadow 600 prezintă o dispunere diferitâ a aripilor şi cozii in comparape
veni in întâmpinarea cerinţelor fost bine primite de comandan- cu modelul de bază Shadow 200. Dispune de asemenea de un motor mult mai puternic
sale tactice de tip UAV. ţii americani de pe câmpurile ce dezvoltă 52 CP.
Serviciul in armata SUA a de luptă de la acea vreme.
necesitat ca aeronava de tip Un alt model al seriei este
UAV să fie acţionată de un Shadow 400. Acest model pre-
motor cu kerosen, sâ fie echi- zintă acelaşi grup propulsor ca

AAI Shadow 200 5 şi 7 ore la 200 km/h


Tip: vehicul aerian de Greutate: greutate brutâ maxima
recunoaştere fără echipaj uman 170 kg
Grup propulsor: un motor cu Dimensiuni: anvergura aripii
piston rotativ UEL AR741 ce 4,30 m; lungime 3,41 m
dezvoltă 38 CP Sarcină utilă: sarcina utila
Performanţă: vitezâ maxima maxima intre intre 20,50 kg
de 219 km/h; plafon practic şi 27 kg, depinzând de profilul
5.971 m; autonomie de zbor intre misiunn

by S V E i K ©