Sunteți pe pagina 1din 71

Beneficiar :IFIN-HH

Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP


ROMANIA
Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


Str. DINU VINTILA nr. 11
Etaj 8, camera 8, sector 2
BUCURESTI

Pr.nr.: 26/2011
Faza : P.T. + C.S. revizia 1
Data : mai 2012

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI

Intocmit,
ing. Mircea Stefan

Edi\ia 1
Revizia 1

Borderou piese scrise

Pr.nr.: 26/2011
Faza: P.T.+C.S revizia 1

Data: mai 2012

Pag 1 / 71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII CURENTI SLABI
1. DATE GENERALE
Prezentul volum trateaza la nivel P.T.+C.S. revizia 1 instalatiile de curenti slabi,
aferente investitiei EXTREM LIGHT INFRASTRUCTURE-NUCLEAR PHYSICS
avand ca beneficiar Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si
Inginerie Nucleara-Horia Hulubei (IFIN-HH).
Obiectivul pentru care se proiecteaza instalatiile electrice este amplasat in jud. Ilfov,
oras, Magurele, str. Reactorului, nr. 30, si reprezinta un complex de cladiri ce vor fi
construite pentru a deservi o infrastructura de cercetare a carui realizare tehnica se
bazeaza pe tehnologii de ultima generatie in domeniul laserilor de mare putere, al
acceleratoarelor de electroni si instrumentatiei din fizica nucleara. Complexul de
cladiri este impartit in doua tipuri: cladiri speciale si cladiri obisnuite.

Caldiri speciale
o
Cladire Laser
o
Cladire Sursa Gamma si Experimente
o
Laboratoare si ateliere

Cladire Birouri S+P+5 etaje

Cladire Casa Oaspeti S+P+2 etaje

Cladire Cantina-parter

Casa poarta-parter
Cladiri obisnuite
Categoria de importanta: C
Clasa de importanta: III
Grad de rezistenta la foc:II
Cladiri speciale
Categoria de importanta: B
Clasa de importanta: II
Grad de rezistenta la foc:II
Categoria pericol de incendiu: E
2. BAZA DE PROIECTARE
La baza intocmirii prezentei lucrari au stat:

Cererea de oferta;

Proiectele de arhitectura;

Tema beneficiarului si normativele in vigoare.


Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 2/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

3. STANDARDE SI RECOMANDARI RESPECTATE


Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006, actualizata la 25 septembrie
2010;
HG1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii
in munca;
PE 118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Ord. MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor;
Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor- care
reglementeaza cerintele integrate PSI, republicata M.Of. nr.419/04 iunie 2008;
Legea 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si
protectia persoanelor , completata cu OUG 16/2005 , Legea 151/2005 si Legea
9/2007;
HG 1010/25.06.2004 Norma tehnica privind proiectarea si realizarea
sistemelor tehnice de protective si de alarmare impotriva efractiei, completata cu HG
1698/2005;
NP I7 2011 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
pana la 1000Vca si 1500Vcc;
I18/1/2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie;
I18/2/2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
semnzalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei din cladiri;
Prevederile standardelor aplicabile , in vigoare;
Normele tehnice emise de IGP;
Normele tehnice emise de Comandamentul pentru situatii de urgent;
EN 50131 Standard european pentru Sisteme de alarma impotriva efractiei
utilizate in aplicatiile de securitate;
EN 50132 Standard european pentru Sisteme de supraveghere TVCI;
EN 50133 Standard european pentru Sisteme de control al accesului utilizate
in aplicatii de securitate;
En 610000-6-2 Standard de imunitate pentru medii industrial
EN 54 Standard european pentru Sisteme de detectie si alarmare la
incendiu;
4. SITUATIA EXISTENTA
ELI-NP se va construi in orasul Magurele, jud. Ilfov pe amplasamentul Institutului
National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei,
situat pe str. Reactorului, nr. 30. Amplasamentul este localizat in partea de sud-vest a
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 3/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

municipiului Bucuresti, la 3.5 km de limita acestuia si la 10 km de centru.


5. SITUATIA PROIECTATA
Instalatiile electrice de curenti slabi tratate in prezenta documentatie sunt:

Subsistem Dispecerat;
Subsistem detectie si avertizare la incendiu;
Subsistem de stingere incendii cu NOVEC;
Sistem voce date;
Subsistem de adresare publica;
Subsistem antiefractie
Subsistem de control acces;
Subsistem TVCI
Sistem BMS (Building Management System)
Sistem de televiziune comerciala

Se va realiza un Sistem de Control Inteligent al Cladirii (SCIC) care va integra toate


subsistemele cu rol in securitatea cladirii (subsistem antiefractie, subsistem control
acces, subsistem supraveghere video, subsistem de adresare publica, subsistem
antiincendiu, subsistem de stingere incendii), instalatii de automatizare si
monitorizari, cu rol in eficientizarea proceselor tehnologice.
6. DESCRIEREA SISTEMELOR
6.1. Subsistem Dispecerat
Datorita importantei obiectivului si a dimensiunilor acestuia,pentru realizarea unei
comenzi unice si a controlului complet, se impune concentrarea intr-un singur spatiu
si corelarea functionarii tuturor echipamentelor instalate, astfel incat se va realiza
integrarea subsistemelor de securitate si sistemului BMS la nivel hardware si
software.
SCIC furnizeaza o interfata unica pentru un control centralizat al cladirii
imbunatatind functionalitatea activelor cladirii, imbunatatirea securitatii si reducerea
costurilor operationale.
SCIC va fi administrat si monitorizat de la statia de management din dispecerat
Camera BMS si monitorizat din Sala Control Accelerator , Camera Control
LASER (1 server si 3 clienti).
Alarmele de sistem, jurnalele de evenimente sunt stocate pe un server pentru a
asigura o arhiva a evenimentelor de incredere si in care se poate cauta in functie de
drepturile de acces.
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 4/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

6.2. Arhitectura sistemului


SCIC va avea la baza o arhitectura de sistem deschis, utilizandu-se standarde
industriale pentru sisteme de operare, reele i protocoale de comunicaie, putanduse adauga componente fara schimbarea nucleului de baza .
Topologia sistemului se va realiza schemei de mai jos (Figura nr.1) .

SCIC va fi impartit in trei nivele: nivelul de management, nivelul de automatizare si


nivelul echipamentelor de camp.
Componentele principale ale SCIC:
Statia de management pentru nivelul ierarhic superior de operare si
monitorizare, display-uri grafice de proces, o distributie automata a alarmelor si o
gama larga de posibilitati de analiza a datelor;
Sistemul de automatizare pentru control, operare si monitorizare a aplicatiei
primare;
Module de intrari/iesiri care asigura interfatarea cu echipamente de camp;
Echipamente de camp : senzori , detectori.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 5/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

6.3 Interfata operator


Interfaa operator va fi conceput n scopul obinerii unei comunicri eficiente cu
sistemul, tranzacii de date i tratarea cazurilor de funcionare anormal, fiind
structurat sub forma unei structuri grafice piramidale de ferestre de operare.
Interfaa operator va fi interactiv i bazat n totalitate pe simboluri grafice i iconie.
Funcionarea interfeei operator se va baza pe ferestre de lucru i va respecta
standardele Windows pentru a reduce pe ct posibil instruirea operatorilor. n
particular, barele de comenzi, iconiele i meniurile de tip cascad vor fi accesibile de
pe fiecare afiaj pentru a permite un acces simplu la funciile de baz.
Sistemul de monitorizare afiseaza parti ale cladirii/ aplicatie si ale centralei intr-o
forma grafica. Utilizatorul lucreaza interactiv cu acest vizualizari pentru a monitoriza
si controla punctele de date din cladire. Valorile pot fi modificate si alarmele
confirmate prin simplu click pe obiectul in cauza. Valori masurate, valori de
referinta, moduri de operare si alarme sunt afisate pe ecran in timp real si
reactualizate continuu.
Schimbarile sunt indicate fie prin simbolul obiectului (de ex. prin animarea ori
schimbarea culorii sau formei), fie prin miscare, culoare, forma sau text a valorii
efectate.
Alarmele vor fi semnalizate printr-un indicator de stare, a carui culoare se poate
modifica functie de starea instalatiilor sau a alarmelor care apar.
Daca toate sistemele sunt in parametrii de functionare si nu exista nici o alarma
(aparitie defect), toate indicatoarele de stare vor fi de culoare albastra (sau verde se
va stabili de comun acord cu beneficiarul).
In momentul aparitiei unei alarme sau defect, functie de gradul de alarmare setat
acesteia (functie de gravitatea acesteia), indicatorul de stare al nivelului respectiv isi
va modifica culoarea in portocaliu (nivel scazut de importanta), galben (nivel mediu
de importanta) sau rosu (nivel ridicat = critic de importanta).
In acest moment, este necesara interventia operatorului de serviciu de la Dispecerul in
cauza pentru vizionarea si rezolvarea alarmei aparute.
In cazul unei alarme , luarea la cunostinta a acesteia se poate face:

Prin deschiderea ferestrei Lista de Alarme.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 6/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

La partea superioara a ferestrei, se gasesc afisate butoanele insiruite dupa gradul de


importanta al alarmelor si in interiorul fiecarui buton numarul de alarme de acest gen
existente in cladire la momentul respectiv.
In fereastra propriu-zisa sunt afisate detaliat, pe randuri, toate alarmele existente la un
anumit moment, structurate atat dupa gradul de importanta (cele critice la nivel
superior (culoare rosie), cele cu grad scazut la partea inferioara a paginii) cat si dupa
ora aparitiei acestora, chiar in cadrul aceluiasi grad de importanta.
Fiecare alarma dintr-o anumita categorie de importanta are o denumire, o ora / data
de aparitie si locatia in cladire.
Daca se selecteaza o alarma, rezolvarea acesteia se poate face, functie de gradul de
importanta al acesteia, fie la libera alegere a operatorului (cele de culoare galbena /
portocalie), fie prin respectarea anumitor proceduri prestabilite (cele de culoare
rosie).

Prin dublu click cu mouse-ul pe nivelul de cladire in cauza.


In acest moment se deschide o alta fereastra cu desenul 2D al nivelului respectiv si se
poate vizualiza pe acest desen cauza alarmei vizualizand starea echipamentelor /
senzorilor de pe acest nivel.
Daca se doresc detalii suplimentare, prin dublu click pe desenul unei camere video de
pe acest etaj, se poate accesa printr-o fereastra noua imagini live de pe nivelul / locul
respectiv daca exista camere video in zona respectiva.
6.4. Caracteristicile interfeei operator
Sistemul va oferi o interfa operator sub sistemul de operare Windows cu
caracteristicile minime descrise mai jos. Sistemul va permite prin propria structur
urmtoarele funcii:

Redimensionarea ferestrei, zoom in, zoom out

Butoane dedicate deschiderii de meniuri care conin:

Afiaj asociat

Cuprins alarme

Meniu de tratare alarme

Secven de afiare nainte/napoi

Reintrarea n afiajul precedent (minim 8)

Call-up grafic

Call-up de urmrire

Group Call-up

Comand intrare/ieire din serviciu

Detalii puncte
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 7/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona de alarme va arta alarma cu prioritatea cea mai mare, cea mai recent
(cea mai veche) alarm netratat

Zon de indicare a datei i orei interne a sistemului

Nivelul de acces curent

Numrul staiei

Raportare alarme

Raportare eroare de comunicaie

Dispozitive de marcare i introducere date


Interfaa operator va permite utilizarea simultan de mouse i tastatur. Interfaa
operator va utiliza bare de comenzi pentru operaii comune. De asemenea, se va
permite deschiderea/nchiderea de meniuri i ferestre n sistem cascad.
Ecranele grafice vor cuprinde simboluri animate pentru elementele n micare .
Este obligatorie implementarea apelrii automate a ecranelor n cazul apariiei unui
anumit tip de alarm. Aceast funcie este cerut pentru ecranele referitoare la
sistemul de incendiu.
6.5. Funciile interfeei operator
Interfaa operator va dezvolta urmtoarele funcii:

Afiarea i controlul echipamentului de cmp

Luarea la cunotin a alarmelor funcie de prioritatea acestora

Tiprirea rapoartelor

Arhivarea i tratarea evenimentelor

Schimbarea parolei

Generarea on-line a bazei de date i a afiajului grafic

Monitorizarea datelor transmise pe canalele de comunicaie

Configurarea parametrilor sistemului


6.6. Rapoarte i grafice
Rapoartele trebuie s poat fi definite de ctre utilizator. Sistemul trebuie s cuprind
cel puin urmtoarele grupe de rapoarte:

Rapoarte de alarme i de evenimente

Rapoarte referitoare la evoluia parametrilor (temperaturi, stri utilaje,


etc.), precum i reprezentri grafice ale acestora

Rapoarte privitoare la activitatea operatorilor


Toate rapoartele trebuie s poat fi organizate pe perioade (de exemplu toate alarmele
aprute ntr-o perioad anumit). Trebuie s existe posibilitatea tipririi periodice
automate a rapoartelor (de exemplu o dat pe zi).
Toate rapoartele trebuie s poat fi exportate automat n fiiere de tip Excel.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 8/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

6.7. Nivele de securitate


SCIC-ul va avea 6 nivele de securitate. Funciile permise de fiecare nivel vor fi dup
cum urmeaz:
Nivel 1: Modul Sign-Off - Vizualizarea ecranului de start-up
Nivel 2: Permite funciile nivelului anterior, n plus, operatorul poate recepiona
alarmele care apar. Nivelul este specific operatorilor fr experien.
Nivel 3: Permite funciile nivelelor anterioare, n plus, operatorul poate utiliza
funcii simple cum ar fi activare/dezactivare, etc.
Nivel 4: Permite funciile nivelelor 1-3, n plus, accesul la programele de timp,
alocarea sistemelor periferice, schimbarea parametrilor de msur unui punct,
rapoarte i folosirea relativ integral a configuraiei standard de afiaje. Este tipic
pentru inginerul operator.
Nivel 5: Permite funciile nivelelor 1-5, n plus, accesarea funciilor ca afiaje de
cldire, de legtur, alocare de funcii pentru butoane, etc. Este rezervat pentru
supervizorul operaional.
Nivel 6: Cel mai nalt nivel de acces. Permite accesul nelimitat n toate staiile de
operare ale sistemului. Rezervat pentru managerul operaional.
6.8.Specificaii hardware
Componentele hardware i software minimale ale serverului principal de date si a
statiilor de lucru pentru cele trei dispecere ale SCIC sunt prezentate n fia tehnica.
6.9. Specificaii software
Serverul SCIC va fi dezvoltat pe baza sistemului de operare Windows 2000 /
Windows XP / Windows VISTA.
Serviciile standard oferite de sistemul de operare vor include:

Suport multi-tasking i multi-user

Suport de reea TCP/IP

Posibilitatea schimbului de date cu bazele de date OPC

Integrare complet n Microsoft Windows Network

Conectare la distan via WAN, or PSTN (dial-up)


6.10. Controlul i achiziia de date
Sistemul SCIC va dispune de faciliti pentru control i achiziie de date utiliznd
drivere soft standard care nu necesit operaiuni separate de implementare. Toat
configuraia de sistem va fi accesibil n timpul achiziiilor de date sau utilizrii altor
canale de comunicaie. Nodurile SCIC nu vor necesita reporniri pentru a implementa
schimbri n bazele de date.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 9/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

6.11. Comunicaii
SCIC-ul va conine obligatoriu interfee cu urmtoarele protocoale de comunicaie:

BACNet / IP

Modbus pe RS485

TCP / IP Ethernet (OPC Server 2.0)

Interfa cu Microsoft Excel Data Exchange


6.12. Baza de date a sistemului
Sistemul va dezvolta o baz de date n timp real, incluznd date culese de la intrri
analogice, digitale sau logice. Aceast baz de date va putea fi configurabil de ctre
utilizator fr a fi necesare alte operaii de programare i fr a ntrerupe funcionarea
sistemului. Aceast baz de date va asigura un istoric de informaii referitoare la
evenimente sau intrri de tip analogic, digital sau logice. Aceste informaii vor fi
accesibile la fel ca alte funcii de baz ale sistemului cum ar fi afiaje, rapoarte,
urmriri, etc.
6.13. Configurarea bazei de date
Configurarea bazei de date va fi accesibil utilizatorului n baza sistemului de parole
descris anterior, chiar dac sistemul este on-line. Configurarea nu va necesita alte
operaii de programare, compilare sau linking i nu va necesita oprirea sau restartarea
sistemului. De asemenea, istoricul de evenimente i date nu va fi afectat de
modificarea configurrii bazei de date.
6.14. Programe de timp
Sistemul va permite stocarea a cel puin 1000 de programe de timp.
Programele de timp vor permite controlul asupra punctelor sistemului la ore
prestabilite. Fiecare program de timp va conine:
Data
Ora
Numele punctului
Parametrul punctului
Valoarea impus
Tipul programrii
Tipuri minime de programe de timp :
Zilnic se va executa n fiecare zi
Zi de lucru se va executa de luni pn vineri
Weekend se va executa smbt i duminic
Vacan se va executa n vacane
Zile speciale se va executa n zile speciale (de ex. luni)
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 10/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Sistemul va permite organizarea de programe de timp globale. Trebuie s se poat


stabili zone ale cldirii, i toate controlerele aflate n zona respectiv s funcioneze
dup acelai program de timp.
Modul de operare trebuie s permit setarea pragurilor orare de funcionare i a
referinelor pentru o zon ntreag, fr ca operatorul s fie obligat s seteze
programul de funcionare i referina individual, pentru fiecare zon.
Definirea zonelor este obligatoriu s poat fi fcut de la postul dispecer, fr a fi
nevoie de reprogramarea unui controler, cu alte cuvinte de intervenia personalului de
service.
7. DESCRIEREA SUBSISTEMELOR
7.1. Subsistem detectie si avertizare la incendiu
7.1.1 Descriere
Sistemul de avertizare la incendiu este comandat si controlat de mai multe centrale
antiincendiu legate intre ele intr-o retea de tip bucla. Prin intermediul unei interfete
dedicate TCP/IP, centrala din Cladire Birouri se va conecta la software de
management al SCIC.
Locul de amplasare al centralelor este urmatorul :
o
Cladire Birouri camera B-P-11 Spatiu echipamente BMS
o
Cladire Casa Oaspeti in camera Birou receptie
o
Cladiri speciale in camera Sala achizitii date , din zona laboratoarelor.
7.1.2 Componenta sistemului de avertizare la incendiu.
Principalele elemente ce compun sistemul de detectie si avertizare la incendiu sunt:
o
centrala avertizare la incendiu analog adresabila,
o
detector de fum adresabil
o
detector de temperatura adresabil
o
buton pentru declansarea manuala a alarmei, adresabil
o
detector de fum prin aspiratie
o
detector de fum liniari
o
detector liniar de temperatura
o
detector liniar de temperatura pe fibra optica
o
detector de fum pentru tubulatura de ventilatie
o
module adresabile pentru monitorizare contacte si detectoare conventionale
o
module adresabile 4IN/4OUT pentru comanda centralelor de stingere si a
sistemului de desfumare
o
module adresabile 1IN/1OUT pentru comanda lifturilor
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 11/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

o
o
o
o
o
o

indicator optic pentru detectoarele de fum montate deasupra tavanului


unitati de avertizare acustica pentru incendiu, de interior, adresabila;
unitate de avertizare opto-acustica pentru incendiu de exterior;
centrala desfumare
trape fum
buton actionare trape fum

Monitorizarea sistemului se va realiza din camera B-P-11 Spatiu echipamente


BMS de la statia de lucru cu ajutorul soft-ului specializat al Sistemului de Control
Inteligent al Cladirii (SCIC).
7.1.3 Functiile sistemului

Sistemul este modular putand fi configurat in functie de necesitatile


beneficiarului cu posibilitatea extinderii acestuia;

Unitatile de control si analiza a informatiilor pot supraveghea un numar de


adrese suficient de mare pentru a acoperi necesitatile obiectivului vizat de beneficiar;

Fiecare detector are o adresa proprie si poate fi controlat in sistem, inregistrat


si tiparit in orice moment al starii de veghe.

Comanda elementelor acustice si opto-acustice la detectarea unui inceput de


incendiu

Supervizarea centralelor de stingere

Comanda aducere lifturi la parter in cladire Birouri si cladire Casa Oaspeti

Comanda desfumarea din cladirile Birouri si Casa Oaspeti

Comanda sistemul de sonorizare si evacuare in vederea de transmitere


avertismente sonore

Comanda deblocarea usilor pe caile de evacuare


7.1.4 Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a subsistemului de detectie si avertizare la incendiu
se va realiza din tablou electric dedicat (TCS) alimentat din tabloul electric de
curenti vitali , inaintea intrerupatorului general . Trebuie asigurata o automonie la
alimentarea pe sursa de rezerva a sistemului de avertizare la incendiu de 48 de ore in
standby si 30 minute in alarma.
Tabloul de consumatori vitali se va alimenta cu energie electrica din doua surse
independente:
Prima sursa de alimentare o constitue racordarea la postul de transformare
al sistemului energetic national;
A doua sursa de alimentare de rezerva este grupul de interventie, cu intrare
in functiune in 15 secunde.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 12/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Carcasele metalice ale echipamentelor se vor lega la barele de egalizare a


potentialelor.
7.1.5 Cablarea sistemului de avertizare la incendiu
Cablarea sistemului va fi realizata astfel:

cablu de semnal JE-H(St)H E30, 2x2x1 mmp, protejat astfel incat circuitul sa
reziste 30 de minute la foc pentru bucla de comunicatie si conectarea elementelor de
detectie si semnalizare la modulele adresabile Cladire birouri, cladire Casa oaspeti,
Cantina si Cabina poarta;

cablu de semnal JE-H(St)H E90, 2x2x1 mmp, protejat astfel incat circuitul sa
reziste 30 de minute la foc pentru bucla de comunicatie si conectarea elementelor de
detectie si semnalizare la modulele adresabile Cladiri speciale

cablu de semnal JE-H(St)H E30, 2x2x1 mmp, protejat astfel incat circuitul sa
reziste 30 de minute la foc pentru retranslatoare si sirena de exterior;

cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x1,5mmp pentru pentru


alimentarea centralei, a retranslatoarelor, si a altor surse de alimentare Cladiri
speciale;

cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 2x1,5mmp pentru pentru comanda
clapetelor antifoc din Cladirea Gamma;
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate, conform cerintelor normativelor in
vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol la incendiu.
Cablurile vor fi protejate in tub PVC montat in plafonul fals si partial ingropat in
tencuiala.
In incaperea unde se va monta centrala de avertizare la incendiu vor fi asigurate
conditiile legale, conform I18/2-2002. Asigurarea acestor conditii intra in sarcina
executantului sistemului si a constructorului cladirii.
Toate echipamentele i materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate
vor fi avizate conform EN 54.
7.1.6. Scenariu de functionare
1.Modul de functionare cu supraveghere permanenta :
Alarmele de la detectoarele automate vor activa sirenele de sistem si vor
initia un cronometru (T1), programabil de la 10s la 5 minute.Daca in acest timp
o persoana calificata ia la cunostiinta de starea panoului ,prin resetarea
sistemului, niciun semnal nu va fi trimis catre echipamentul de comunicare cu
Serviciul de Pompieri sau nu se va declansa alarma generala. Se va porni un al
doilea cronometru (T2) programabil de la 10s la 10 minute, perioada in care
daca sistemul va fi resetat nu se va trimite niciun semnal catre echipamentul de
comunicare cu Serviciul de Pompieri.
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 13/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Operarea oricarui punct manual de apel va anula intarzierea cronometrelelor si un


semnal va fi trimis catre echipamentul de comunicare cu Serviciul de Pompieri sau se
va declansa alarma generala.
2. Modul de functionare fara supraveghere permanenta :
Alarmele provenite de la orice punct manual de apel sau de la orice
detector automat va trimite imediat un semnal catre echipamentul de
comunicare cu Serviciul de Pompieri sau va declansa alarma generala.

Figura nr. 2 Scenariu de functionare


Legenda :
1
Eveniment
2
Alarma acustica locala
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 14/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

3
mx
m
t1
t1X
q
qX
t2
t2X
r
rx
GA

Buton declansare manuala sau anualare interziere de la panoul centralei


Mod de functionare fara supraveghere
Mod de supraveghere permanenta
Temporizare /cronometru t1
Temporizare/cronometru final t1
Confirmare de luare la cunostinta despre alarma
Neconfirmare
Temporizare /cronometru t2
Temporizare/cronometru final t1
Resetare alarma
Nu se reseteaza alarma
Alarma generala

La alarma generala se vor activa sirenele de interior si de exterior din intrega cladire si
se transmit semnale aducerea lifturilor la parter si pentru comanda deconectarii
consumatorilor care nu au rol in securitatea la incendiu, prin activarea declansatoarelor
din tablou electric general si tablou electric de curenti vitali. De asemenea prin
intermediul modulelor adresesabile se va comanda difuzarea de mesaje preinregistrate
pentru evacuare.
Sistemul va fi monitorizat si cu ajutorul softului de management instalat pe server-ul
principal al SCIC (A se vedea Cap. Dispecerat)
La apariia unui eveniment, este afiat automat, pe unul dintre cele doua monitoarele
din dispecerat, schia zonei obiectivului n care a aprut respectiva alarm, simbolul
corespunzator detectorului in alarma, schimdu-si coloarea, iar pe celelalt monitor
imagini video din zona respectiva, daca exista camere video.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 15/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Fiecare mesaj este afiat n lista de mesaje cu o culoare corespunztoare gravitii


mesajului. La apariia evenimentului n sistem, pe ecran se afieaz informaii concrete
legate de modul de tratare al evenimentului, astfel nct operatorul s aib la dispoziie
aceste informaii chiar n momentul apariiei evenimentului respectiv.
7.1.7. Interconectari ale sistemului:
Prin aceste interconectari (transmitere sau primire de comenzi) se mareste atit gradul
de exploatare a subsistemelor cat si gradul de siguranta a cladirii.
Acest sistem va fi interconectat cu alte subsisteme, instalate in cladire, atat software
cat si hardware dupa cum urmeaza:
Interconectare :
cu subsistemul de control acces (deblocarea cailor de evacuare prevazute cu sisteme
de control acces):
Interconectare software prin software-ul de monitorizare al SCIC in caz de
incendiu, in functie de zonele de alarma, se comanda deschiderea usilor prin softwareul de monitorizare;
Interconectare hardware se comanda deschiderea usilor prin modulele
adresabile de pe buclele de detectie prevazute pentru fiecare centrala de control acces.
cu subsistemul de stingere incendii cu NOVEC (inchiderea clapetelor de pe
canalizatia de ventilatie din spatiile prevazute cu instalatii de stingere cu Novec)
In spatiile prevazute cu instalatii de stingere cu Novec, reteaua de detectie se
conecteaza la centrala de stingere, iar aceasta semnalizeaza alarma centralei de detectie
si alarmare la incendiu prin modulele adresabile care monitorizeaza centrala de
stingere.
In momentul in care este semnalizata o alarma intr-un spatiu prevazut cu
instalatie de stingere, centrala de alarmare la incendiu comanda inchiderea clapetelor
de pe tubulatura de ventilatie. Deversarea gazului de stingere are loc doar dupa
inchiderea clapetelor, usilor, din spatiul respectiv.
Pe buclele de detectie s-au prevazut module adresabile pentru monitorizarea
centralelor de stingere. In caz de alarma in spatiile prevazute cu instalatii de stingere
cu subsistemul de supraveghere video (afisarea imaginilor din zone de evacuare sau
zone in alarma);
Interconectare software prin software-ul de monitorizare al SCIC

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 16/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

7.1.8. Justificarea solutiei


Conform Normativ I-18-02 Cladirea va fi prevazuta cu un sistem de detectie si
avertizare la incendiu Tip I (acoperire totala prin detectoare de incendiu si
declansatoare manuale).
Centrala
Datorita suprafetei mari, peste 1000 de metri patrati centrala subsistemului va fi
adresabila si subsistemul va fi monitorizat cu ajutorul unui software de monitorizare.
Subsistemul de detectie si alarmare la incendiu va si controlat de trei centrale
adresabile, distribuite in obiectiv astfel:

Centrala adresabila cu 10 bucle de detectie - Cladire Birouri

Centrala adresabila 6 bucle de detectie Casa oaspeti

Centrala adresabila 10 bucle de detectie Cladiri speciale


Centralele sunt prevazute cu interfete redundante pentru o conexiune de tip bucla intre
ele. Acest BUS de comunicatie se realizea pe fibra optica, utilizand convertoare
specializate de la mediu de transmisie pe cupru la mediu de transmisie pe fibra optica.
Centrala din Cladire Birouri este capaqbila sa comunice cu sistemul de management al
SCIC. Aceasta comunicatie este realizata prin portul Ethernet din centrala, utilizand
protocolul Bacnet.
Modul de functionare in caz de defectiune a procesorului DEGRADE
Centrala asigura in continuare comunicatia permanenta in reteua de comunicatie BUS
cu celelalte centrale. Pentru ca procesorul este defect, centrala de alarmare nu poate
afisa nici un mesaj pe ecran. Cu toate acestea centrala activeaza iesirile si sirenele de
pe buclele de detectie a centrlei .
Alarma va fi retransmisa pe BUS-ul de comunicatie dintre centralele, catre alta
centrala de alarmare. Aceasta semnalizeaza pe ecran alarma cu mentiunea
DEGRADE Alarm . Aceasta alarma este acum retransmisa catre Pompieri.
Modul de functionare Degrade ne asigura functionalitatea permanenta a sistemului,
chiar daca procesorul unei centrale se defecteaza.
7.1.9. Retea de detectie
Detectoare optice de fum
La alegerea detectoarelor optice de fum s-a tinut cont de recomandarile din standardul
SR EN 54-7:2002/A2:2007 - Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 7:
Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaz dispersia luminii, transmisia
luminii sau ionizarea, conform cu tabelul din figura nr.3. Astfel, in functie de aria
protejata si inaltimea tavanului aflam care este aria de acoperire a unui detector. In
functie de aria de acoperire din graficul din figura nr. 4 se determina raza de acoperire
pe care trebuie sa o aiba un detector. De ex. pentru spatii de protejat cu arii mai mici
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 17/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

de 80mp si inaltimea incaperii mai mici de 12mp , aria de acoperire a unui detector de
fum este de 80mp. Din graficul din figura nr. 3 , observam ca unei suprafete de
80mmp, raza de acoperire a unui detector este de 6,6m.
Detectoare liniare de temperatura
S-au folosit detectoare liniare de temperatura la ghenele verticale de cabluri si la
casele lifturilor in cladirile obisnuite.
La cladirile speciale s-a folosit pentru traseele de cabluri, pentru curentii tari, pe
culoarele de la Cladire Ateliere si Laboratoare si Laser.
Alarmele sunt preluate pe bucla de detectie la incendiu prin module adresabile.
Sursele de alimentare ale detectorelor liniare de temperatura sunt conform standardului
EN 54-4, monitorizate de subsistemul de detectie si avertizare la incendiu prin module
adresabile de intrari.
In subsol la Cladirea Gamma si Cladirea Laser, datorita pulsului electromagnetic, care
poate sa ajunga la valoarea de 900V/m , detectia la incendiu se realizeaza cu detector
liniar de temperatura cu fibra optica.
Deoarece suprafata de protejat este mai mare de 6000m (subsol Cladire Gamma si
subsol Cladire Laser) se asigura redundanta printr-un controller, pentru detectia cu
fibra optica, suplimentar cu doua linii de detectie liniara de temperatura cu fibra optica.
Echipamentele aferente subsistemului de detectie si avertizare la incendiu din subsol
cladire Gamma, se vor monta in rack-uri cu protectie EMC.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 18/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Figura nr. 3 Limita inaltimii raportata la aria maxima de detectie

Detectoare liniare de fum


In cladirea Gamma deoarece inaltimea tavanului este mai mare de 12m si pana in 25m,
detectia se va realiza cu detectoare liniare de fum.
Se vor folosi detectoare liniare de fum si la cladirea Laser pentru detectia in podul
tehnic, la cladire Ateliere si Laboratoare pentru detectia in plafonul fals (h plafon=2.1)
si pe culoarul L-P-40.
Detectoare cu aspiratie
In camerele cu clasa de curatenie detectia se va realiza cu detectoare cu aspiratie. In
camera Laser se va realiza detectie cu aspiratie in pardoseala, in camera si in plenum
ventilatie.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 19/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

7.1.10. Retea de semnalizare acustica


Sirenele de avertizare sunt adresabile. La alegerea sirenelor si a numarului acestora
s-a avut in vedere atenuare nivelului sonor in functie de distanta si atenuarea sunetului
prin diverse materiale (usi simple).

Figura nr. 4 Distanta maxima dintre un punct si un detector


Atenuarea nivelului sonor cu distanta este data de relatia :
A=20log D [m]
unde

- A reprezinta atenuarea [dB]


- D reprezinta distanta pentru care calculam atenuarea [m]

7.1.11. Protectie EMP


In camera de experimente E7 s-a prevazut un buton manual de detectie in caz de
incendiu conventional si o sirena conventionala tip clopot. Acestea se vor conecta la
bucla de detectie printr-un modul adresabil 2In/2Out. Pentru protectia la EMP s-a
prevazut la trecerea cablurilor de la subsol catre parter un filtru EMP cu 2 linii.
Pentru detectia la incendiu in camera E7 s-a folosit un detector de fum pentru
tubulatura protejat intr-o cutie metalica cu protectie EMC.
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 20/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Echipamentele aferente subsistemului de detectie si avertizare la incendiu din subsol


cladire Gamma, se vor monta in rack-uri cu protectie EMC.
7.1.12. Surse de alimentare cu energie electrica
Toate sursele de alimentare, interne si externe, aferente subsistemului de detectie si
alarmare la incendiu, trebuie sa fie certificate EN54-4 si sa permita monitorizarea in
sistem a urmatoarelor stari:
lipsa alimentare
acumulator defect
Sursele de alimentare trebuie sa asigure incarcarea acumulatorilor la un nivel de 80%
din capacitate in 24 de ore.
7.1.13. Zonarea Sistemului de detectie si avertizare la incendiu

Zonare Sistem de Detectie si Semnalizare la Incendiu


Cladire Birouri - Subsol
Suprafata
Numar zona
[mp]

Descrierea zonei

Adrese pe zona

Zona 1

105.71

Incaperile B-S-03; B-S-16; B-S-17; B-S-18; BS-19

DF.1.001; DF.1.003; DF.1.005; DF.1.006;


BAI.1.008; DF.1.009; DF.1.014; DF.1.018;
BAI.1.023; DF.1.024; DF.1.049

Zona 2

119.01

Incaperile B-S-09; B-S-10; B-S-11; B-S-12; BS-14

DF.1.010; DF.1.011; DF.1.013; DF.1.016;


DF.1.017

Zona 3

156.75

Incaperile B-S-06; B-S-07; B-S-08

DF.1.020; BAI.B.021; DF.1.022; DF.1.025;


BAI.1.026; SAI.1.027; DF.1.028; DF.1.029;
BAI.1.030; DF.1.032

Zona 4

75.33

Incaperea B-S-04 si Adapostul de Protectie


Civila intre Axele B-C si 9-11

DF.1.033; DF.1.038; DF.1.039; BAI.1.040;


DF.1.042

Zona 5

95

Incaperea B-S-02 si Adapostul de Protectie


Civila intre axele A-B si 9-11

DF.1.043; DF.1.044; DF.1.045; DF.1.046;


BAI.1.047; DF.1.048

Cladire Birouri - Parter


Zona 6

192.84

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperea B-P-01

DP.2.002

Zona 7

216.02

Incaperile B-P-01; B-P-11; B-P-13

DF.2.001; BAI.2.003; DF.2.005; DF.006;


BAI.2.008; DF.2.009

Zona 8

111.87

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-P-04; B-P-08; B-P-10; B-P10A

DP.2.020; DP.2.025; DP.2.037; DP.2.046;


DP.2.048

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 21/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 9

111.87
Incaperile B-P-04; B-P-08; B-P-10; B-P-10A

DF.2.018; DF.2.021; BAI.2.023; DF.2.024;


BAI.2.036; DF.2.038; DF.2.047; DF.2.049;
DF.2.050; BAI.2.051

Zona 10

237.8

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-P-06; B-P-07; B-P-09

DP.2.026; DP.2.028; DP.2.029; DP.2.031;


DP.2.033; DP.2.040; DP.2.042; DP.2.044

Zona 11

237.8

Incaperile B-P-06; B-P-07; B-P-09

DF.2.027; DF.2.032; DF.2.034; DF.2.041;


DF.2.043; BAI.2.045

Cladire Birouri - Etaj 1


Zona 12

266.68

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-1-01; B-1-02; B-1-06

Zona 13

266.68

Incaperile B-1-01; B-1-02; B-1-06

Zona 14

170.93

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-1-07; B-1-08; B-1-09; B-110

Zona 15

170.93

Zona 16

131.72

Zona 17

131.72

Incaperile B-1-07; B-1-08; B-1-09; B-1-10


Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-1-11; B-1-12; B-1-13; B-114

DP.4.007; DP.4.008; DP.4.010; DP.4.012;


DP.4.014; DP.4.020; DP.4.028; DP.4.036;
DP.4.053
BAI.4.005; DF.4.006; DF.4.009; DF.4.011;
DF.4.013; DF.4.015; DF.4.021; DF.4.029;
DF.4.037; BAI.4.042; DF.4.054

DP.4.039; DP.4.045; DP.4.048; DP.4.050


DF.4.040; DF.4.046; DF.4.049; DF.4.051
DP.4.017; DP.4.023; DP.4.025; DP.4.30;
DP.4.033

Incaperile B-1-11; B-1-12; B-1-13; B-1-14

DF.4.018; DF.4.024; DF.4.026; DF.4.31;


DF.4.034

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-2-01; B-2-10; B-2-11

DP.5.001; DP.5.005; DP.5.014; DP.5.029;


DP.5.037; DP.5.042; DP.5.047; DP.5.052;
DP.5.056; DP.5.061; DP.5.077; DP.5.083;
DP.5.096; DP.5.101

Cladire Birouri - Etaj 2

Zona 18

109.01

Zona 19

109.01

Zona 20

97.71

Zona 21

97.71

Zona 22

111.14

Zona 23

111.14

Editia 1
Revizia 1

DF.5.002; DF.5.006; DF.5.016; BAI.5.036;


DF.5.041; DF.5.051; DF.5.060; BAI.5.073;
DF.5.078; DF.5.100; BAI.5.105

Incaperile B-2-01; B-2-10; B-2-11


Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-2-12; B-2-13; B-2-14; B-217; B-2-18
Incaperile B-2-12; B-2-13; B-2-14; B-2-17;
B-2-18
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-2-15; B-2-16
Incaperile B-2-15; B-2-16

DP.5.009; DP.5.011; DP.5.018; DP.5.034;


DP.5.038
DF.5.010; DF.5.012; DF.5.019; DF.5.035;
DF.5.039
DP.5.020; DP.5.022; DP.5.024; DP.5.026;
DP.5.031
DF.5.021; DF.5.023; DF.5.025; DF.5.027;
DF.5.032

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 22/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 24

83.86

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-2-19; B-2-20; B-2-21; B-222; B-2-23

DP.5.044; DP.5.049; DP.5.054; DP.5.057;


DP.5.063

Zona 25

83.86

Incaperile B-2-19; B-2-20; B-2-21; B-2-22;


B-2-23

DF.5.045; DF.5.050; DF.5.055; DT.5.058;


DF.5.064

Zona 26

84.92

Zona 27

84.92

Zona 28

97.9

Zona 29

97.9

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-2-24; B-2-25; B-2-26; B-227
Incaperile B-2-24; B-2-25; B-2-26; B-2-27
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-2-02; B-2-03; B-2-04; B-205; B-2-06
Incaperile B-2-02; B-2-03; B-2-04; B-2-05;
B-2-06

DP.5.067; DP.5.070; DP.5.074; DP.5.080;


DP.5.082
DF.5.068; DF.5.071; DF.5.075; DF.5.081
DP.5.085; DP.5.087; DP.5.089; DP.5.091;
DP.5.093; DP.5.097; DP.5.102
DT.5.086; DF.5.090; DF.5.094; DF.5.098;
DF.5.103

Cladire Birouri - Etaj 3

Zona 30

109.01

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-3-01; B-3-10; B-3-11

Zona 31

109.01

Incaperile B-3-01; B-3-10; B-3-11

Zona 32

97.71

Zona 33

97.71

Zona 34

111.14

Zona 35

111.14

Zona 36

83.86

Zona 37

83.86

Zona 38

84.92

Zona 39

84.92

Zona 40

97.9

Zona 41

97.9

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-3-12; B-3-13; B-3-14; B-317; B-3-18
Incaperile B-3-12; B-3-13; B-3-14; B-3-17;
B-3-18
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-3-15; B-3-16

DP.6.001; DP.6.006; DP.6.028; DP.6.033;


DP.6.037; DP.6.042; DP.6.063; DP.6.068;
DP.6.073; DP.6.082; DP.6.099; DP.6.101;
DP.6.107; DP.6.110
DF.6.002; DF.6.007; BAI.6.011; DF.6.032;
DF.6.041; DF.6.064; BAI.6.069; DF.6.083;
DF.6.100; BAI.6.102; DF.6.106
DP.6.008; DP.6.012; DP.6.016; DP.6.035;
DP.6.039
DF.6.009; DF.6.013; DF.6.017; DF.6.036;
DF.6.040
DP.6.019; DP.6.021; DP.6.023; DP.6.025;
DP.6.029
DF.6.020; DF.6.022; DF.6.024; DF.6.026;
DF.6.030

Incaperile B-3-15; B-3-16


Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-3-19; B-3-20; B-3-21; B-322; B-3-23
Incaperile B-3-19; B-3-20; B-3-21; B-3-22;
B-3-23
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-3-24; B-3-25; B-3-26; B-327
Incaperile B-3-24; B-3-25; B-3-26; B-3-27
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-3-02; B-3-03; B-3-04; B-305; B-3-06
Incaperile B-3-02; B-3-03; B-3-04; B-3-05;
B-3-06

DP.6.044; DP.6.048; DP.6.051; DP.6.054;


DP.6.058
DF.6.045; DF.6.049; DF.6.052; DT.6.055;
DF.6.059
DP.6.060; DP.6.066; DP.6.071; DP.6.075;
DP.6.077
DF.6.061; DF.6.047; DF.6.072; DF.6.076
DP.6.078; DP.6.080; DP.6.085; DP.6.087;
DP.6.090; DP.6.092; DP.6.097
DT.6.079; DF.6.086; DF.6.091; DF.6.093;
DF.6.098

Cladire Birouri - Etaj 4

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 23/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 42

109.01

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-4-01; B-4-10; B-4-11

Zona 43

109.01

Incaperile B-4-01; B-4-10; B-4-11

Zona 44

97.71

Zona 45

97.71

Zona 46

111.14

Zona 47

111.14

Zona 48

83.86

Zona 49

83.86

Zona 50

84.92

Zona 51

84.92

Zona 52

97.9

Zona 53

97.9

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-4-12; B-4-13; B-4-14; B-417; B-4-18
Incaperile B-4-12; B-4-13; B-4-14; B-4-17;
B-4-18
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-4-15; B-4-16

DP.7.001; DP.7.006; DP.7.028; DP.7.033;


DP.7.037; DP.7.042; DP.7.063; DP.7.068;
DP.7.073; DP.7.082; DP.7.099; DP.7.101;
DP.7.107; DP.7.110
DF.7.002; DF.7.007; BAI.7.011; DF.7.032;
DF.7.041; DF.7.064; BAI.7.069; DF.7.083;
DF.7.100; BAI.7.102; DF.7.106
DP.7.008; DP.7.012; DP.7.016; DP.7.035;
DP.7.039
DF.7.009; DF.7.013; DF.7.017; DF.7.036;
DF.7.040
DP.7.019; DP.7.021; DP.7.023; DP.7.025;
DP.7.029
DF.7.020; DF.7.022; DF.7.024; DF.7.026;
DF.7.030

Incaperile B-4-15; B-4-16


Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-4-19; B-4-20; B-4-21; B-422; B-4-23
Incaperile B-4-19; B-4-20; B-4-21; B-4-22;
B-4-23
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-4-24; B-4-25; B-4-26; B-427
Incaperile B-4-24; B-4-25; B-4-26; B-4-27
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-4-02; B-4-03; B-4-04; B-405; B-4-06
Incaperile B-4-02; B-4-03; B-4-04; B-4-05;
B-4-06

DP.7.044; DP.7.048; DP.7.051; DP.7.054;


DP.7.058
DF.7.045; DF.7.049; DF.7.052; DT.7.055;
DF.7.059
DP.7.060; DP.7.066; DP.7.071; DP.7.075;
DP.7.077
DF.7.061; DF.7.047; DF.7.072; DF.7.076
DP.7.078; DP.7.080; DP.7.085; DP.7.087;
DP.7.090; DP.7.092; DP.7.097
DT.7.079; DF.7.086; DF.7.091; DF.7.093;
DF.7.098

Cladire Birouri - Etaj 5

Zona 54

109.01

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-5-01; B-5-10; B-5-11

Zona 55

109.01

Incaperile B-5-01; B-5-10; B-5-11

Zona 56

97.71

Zona 57

97.71

Zona 58

111.14

Editia 1
Revizia 1

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile B-5-12; B-5-13; B-5-14; B-517; B-5-18
Incaperile B-5-12; B-5-13; B-5-14; B-5-17;
B-5-18
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-5-15; B-5-16

DP.8.003; DP.8.008; DP.8.030; DP.8.035;


DP.8.039; DP.8.044; DP.8.065; DP.8.070;
DP.8.075; DP.8.084; DP.8.101; DP.8.103;
DP.8.109; DP.8.112
DF.8.004; DF.8.009; BAI.8.013; DF.8.034;
DF.8.043; DF.8.066; BAI.8.071; DF.8.085;
DF.8.102; BAI.8.104; DF.8.108
DP.8.010; DP.8.014; DP.8.018; DP.8.037;
DP.8.041
DF.8.011; DF.8.015; DF.8.019; DF.8.038;
DF.8.042
DP.8.021; DP.8.023; DP.8.025; DP.8.027;
DP.8.031

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 24/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 59

111.14

Zona 60

83.86

Zona 61

83.86

Zona 62

84.92

Zona 63

84.92

Zona 64

97.9

Zona 65

97.9

Zona 66

29.89

DF.8.022; DF.8.024; DF.8.026; DF.8.028;


DF.8.032

Incaperile B-5-15; B-5-16


Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-5-19; B-5-20; B-5-21; B-522; B-5-23
Incaperile B-5-19; B-5-20; B-5-21; B-5-22;
B-5-23
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-5-24; B-5-25; B-5-26; B-527
Incaperile B-5-24; B-5-25; B-5-26; B-5-27
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile B-5-02; B-5-03; B-5-04; B-505; B-5-06
Incaperile B-5-02; B-5-03; B-5-04; B-5-05;
B-5-06

DP.8.046; DP.8.050; DP.8.053; DP.8.056;


DP.8.060
DF.8.047; DF.8.051; DF.8.054; DT.8.057;
DF.8.061
DP.8.062; DP.8.068; DP.8.073; DP.8.077;
DP.8.079
DF.8.063; DF.8.049; DF.8.074; DF.8.078
DP.8.080; DP.8.082; DP.8.087; DP.8.089;
DP.8.092; DP.8.094; DP.8.099
DT.8.081; DF.8.088; DF.8.093; DF.8.095;
DF.8.100

Etaj 6 : B-6-01; B-6-02

DF.4.056; BAI.4.057; BAI.4.059; DF.4.060

Zona 67

169.05

Casa scarii : incaperile B-S-05; B-P-02; B-103; B-2-07; B-3-07; B-4-07; B-5-07

BAI.1.034; DF.1.035; DF.2.011; BAI.2.012;


DF.2.015; DF.2.016; BAI.2.017; DF.4.003;
BAI.4.004; DF.5.106; BAI.5.107; BAI.6.103;
DF.6.104; BAI.7.103; DF.7.104; BAI.8.105;
DF.8.106

Zona 68

120

Detectorii din casa liftului

DF.4.063; DF.4.064; DLT.B.02; DLT.B.03

Zona 69

22.5

Detectorii din golul de instalatii curenti


slabi

DLT.B.01

Incaperile O-S-01; O-S-02; O-S-03

BAI.1.021; DF.1.022; BAI.1.023; DF.1.024;


DF.1.025; DF.1.026; DF.1.027; DF.1.028;
DF.1.029; DF.1.030; DF.1.031; DF.1.032;
DF.1.033; DF.1.034

Cladire Casa Oaspeti - Subsol

Zona 1

212.18

Cladire Casa Oaspeti - Parter


Zona 2

180.08

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-P-26; O-P-27

DP.2.002; DP.2.005; DP.2.006; DP.2.011;


DP.2.104; DP.2.106; DP.2.110; DP.2.112;
DP.2.114; DP.2.117

Zona 3

192.44

Incaperile O-P-26; O-P-26A; O-P-27

BAI.2.001; DF.2.003; BAI.2.004; DF.2.010;


BAI.2.103; DF.2.105; DF.2.107; DF.2.108;
BAI.2.109; DF.2.113; DF.2.118

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 25/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 4

91.89

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-P-14; O-P-17; O-P-18; O-P19

DP.2.013; DP.2.017; DP.2.020; DP.2.027;


DP.2.029; DP.2.031; DP.2.033

Zona 5

91.89

Incaperile O-P-14; O-P-17; O-P-18; O-P-19

DF.2.014; DF.2.018; DF.2.021; DT.2.028;


DT.2.030; DT.2.032; DT.2.034

Zona 6

54.96

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-P-02; O-P-04; O-P-09; O-P15; O-P-20

DP.2.016; DP.2.022; DP.2.024; DP.2.025;


DP.2.035; DP.2.038; DP.2.040; DP.2.046;
DP.2.052; DP.2.072

Zona 7

54.96

Incaperile O-P-02; O-P-04; O-P-09; O-P-15;


O-P-20

BAI.2.012; DF.2.015; DF.2.023; DF.2.026;


DF.2.037; BAI.2.039; DF.2.041; DF.2.045;
BAI.2.047; DF.2.053; BAI.2.063; DF.2.074

Zona 8

16.82

Zona 9

16.82

Zona 10

Zona 11

Zona 12

216.7

216.7

221.75

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-P-03; O-P-05; O-P-06; O-P07; O-P-08
Incaperile O-P-03; O-P-05; O-P-06; O-P-07;
O-P-08

DP.2.048; DP.2.054; DP.2.057; DP.2.059;


DP.2.061
DF.2.049; DF.2.055; DF.2.058; DF.2.060;
DF.2.062

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-P-11; O-P-12; O-P-16; O-P21

DP.2.065; DP.2.067; DP.2.069; DP.2.071;


DP.2.077; DP.2.079; DP.2.081; DP.2.082;
DP.2.084; DP.2.087; DP.2.089; DP.2.090;
DP.2.092; DP.2.093; DP.2.095; DP.2.096;
DP.2.098; DP.2.100

Incaperile O-P-11; O-P-12; O-P-16; O-P-21

DF.2.066; DF.2.070; DF.2.072; BAI.2.075;


DT.2.078; DT.2.080; DT.2.083; BAI.2.086;
DF.2.088; DF.2.091; DF.2.094; DF.2.097;
DF.2.099; BAI.2.101

Incaperile O-P-24; O-P-25; C-P-01; C-P-01A

DF.1.001; BAI.1.002; DF.1.003; BAI.1.005;


BAI.1.006; DF.1.007; DF.1.008; DF.1.010;
DF.1.011; DF.1.012; BAI.1.013; DF.1.014;
DF.1.015; DF.1.020

Cladire Casa Oaspeti - Etaj 1

Zona 13

103.63

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperea O-1-01

DP.3.004; DP.3.007; DP.3.014; DP.3.016;


DP.3.024; DP.3.026; DP.3.064; DP.3.076;
DP.3.078; DP.3.084; DP.3.085; DP.3.092;
DP.3.094; DP.3.101; DP.3.102; DP.3.107;
DP.3.108

Zona 14

103.63

Incaperea O-1-01

BAI.3.003; DF.3.005; DF.3.15; DF.3.025;


DF.3.057; BAI.3.067; DF.3.077; DF.3.091;
BAI.3.093; DF.3.100; DF.3.106

Zona 15

87.26

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-1-12; O-1-13; O-1-14; O-115

DP.3.008; DP.3.010; DP.3.012; DP.3.019;


DP.3.021; DP.3.022

Zona 16

87.26

Incaperile O-1-12; O-1-13; O-1-14; O-1-15

DT.3.009; DFS.3.011; DFS.3.020; DT.3.023

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 26/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 17

73.36

Zona 18

73.36

Zona 19

73.85

Zona 20

73.85

Zona 21

74.17

Zona 22

74.17

Zona 23

50.12

Zona 24

50.12

Zona 25

81.67

Zona 26

81.67

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-1-16; O-1-17; O-1-18; O-119;
Incaperile O-1-16; O-1-17; O-1-18; O-1-19;
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile O-1-20; O-1-21; O-1-22; O-123
Incaperile O-1-20; O-1-21; O-1-22; O-1-23;
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile O-1-26; O-1-25; O-1-26; O-127
Incaperile O-1-24; O-1-25; O-1-26; O-1-27
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile O-1-03; O-1-03B; O-1-03C; O1-04; O-1-05
Incaperile O-1-03; O-1-03B; O-1-03C; O-104; O-1-05
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile O-1-06; O-1-07; O-1-08; O-109 O-1-10
Incaperile O-1-06; O-1-07; O-1-08; O-1-09;
O-1-10

DP.3.029; DP.3.031; DP.3.035; DP.3.037


DFS.3.030; DT.3.032; DFS.3.036; DT.3.038
DP.3.041; DP.3.043; DP.3.047; DP.3.049
DFS.3.042; DT.3.044; DFS.3.048; DT.3.050
DP.3.053; DP.3.055; DP.3.060; DP.3.062
DFS.3.054; DT.3.056; DFS.3.061; DT.3.063
DP.3.068; DP.3.070; DP.3.074; DP.3.080;
DP.3.082
DF.3.069; DF.3.071; DF.3.075; DT.3.081;
DFS.3.083
DP.3.086; DP.3.088; DP.3.095; DP.3.097;
DP.3.103
DT.3.087; DF3.3.089; DT.3.096; DFS.3.098;
DF.3.104

Cladire Casa Oaspeti - Etaj 2

Zona 27

103.63

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperea O-2-01

DP.4.006; DP.4.008; DP.4.015; DP.4.017;


DP.4.025; DP.4.027; DP.4.065; DP.4.076;
DP.4.078; DP.4.084; DP.4.085; DP.4.092;
DP.4.094; DP.4.101; DP.4.102; DP.4.107;
DP.4.108

Zona 28

103.63

Incaperea O-2-01

BAI.4.005; DF.4.007; DF.4.16; DF.4.026;


DF.4.058; BAI.4.068; DF.4.077; DF.4.091;
BAI.4.093; DF.4.100; DF.4.106

Zona 29

87.26

Zona 30

87.26

Zona 31

73.36

Zona 32

73.36

Zona 33

73.85

Zona 34

73.85

Zona 35

74.17

Zona 36

74.17

Editia 1
Revizia 1

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-2-12; O-2-13; O-2-14; O-215
Incaperile O-2-12; O-2-13; O-2-14; O-2-15
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile O-2-16; O-2-17; O-2-18; O-219;
Incaperile O-2-16; O-2-17; O-2-18; O-2-19;
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile O-2-20; O-2-21; O-2-22; O-223
Incaperile O-2-20; O-2-21; O-2-22; O-2-23;
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile O-2-26; O-2-25; O-2-26; O-227
Incaperile O-2-24; O-2-25; O-2-26; O-2-27

DP.4.009; DP.4.011; DP.4.013; DP.4.020;


DP.4.022; DP.4.023
DT.4.010; DFS.4.012; DFS.4.021; DT.4.024
DP.4.030; DP.4.032; DP.4.036; DP.4.038
DFS.4.031; DT.4.033; DFS.4.037; DT.4.039
DP.4.042; DP.4.044; DP.4.048; DP.4.050
DFS.4.043; DT.4.045; DFS.4.049; DT.4.051
DP.4.054; DP.4.056; DP.4.061; DP.4.063
DFS.4.055; DT.4.057; DFS.4.062; DT.4.064

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 27/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 37

50.12

Zona 38

50.12

Zona 39

81.67

Zona 40

81.67

Zona 41

52.17

Zona 42

46.68

Zona 43

44.98

Zona 44

Zona 45

45

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile O-2-03; O-2-03B; O-2-03C; O2-04; O-2-05
Incaperile O-2-03; O-2-03B; O-2-03C; O-204; O-2-05
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile O-2-06; O-2-07; O-2-08; O-209 O-2-10
Incaperile O-2-06; O-2-07; O-2-08; O-2-09;
O-2-10
Casa scarii principale : incaperile O-1-11; O2-11
Casa scarii secundare: incaperile O-P-01; O1-02; O-2-02
Etaj 3 : incaperile O-3-01; O-3-02
Detectorii din golul de instalatii curenti
slabi
Detectorii din casa liftului

DP.4.069; DP.4.071; DP.4.074; DP.4.080;


DP.4.082
DF.4.070; DF.4.072; DF.4.075; DT.4.081;
DFS.4.083
DP.4.086; DP.4.088; DP.4.095; DP.4.097;
DP.4.103
DT.4.087; DF3.4.089; DT.4.096; DFS.4.098;
DF.4.104
BAI.2.009; BAI.3.001; DF.3.002; BAI.4.003;
DF.4.004
BAI.2.042; DF.2.043; DF.3.065; BAI.3.066;
DF.4.066; BAI.4.067
BAI.1.036; DF.1.042; DF.1.044; BAI.1.045
DLT.CO.01
DF.1.038; DF.1.040; DLT.CO.02

Cladire Casa Poarta


Zona 1

84.71

Zona 2

84.71

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile CP-P-01; CP-P-02; CP-P-03;
CP-P-04
Incaperile CP-P-01; CP-P-02; CP-P-03; CP-P04

DP.3.002; DP.3.005; DP.3.009


BAI.3.001; DF.3.003; DF.3.006; BAI.3.007;
DF.3.010

Cladire Laser, Laboratoare si Ateliere - Subsol


Zona 1

150.51

Coordonate: ax4-6// G laser - H laser

DLF-FO.LP.01

Zona 2

390.18

Coordonate: ax3-8// F laser - G laser

DLF-FO.LP.01; BCI.LS.05

Zona 3

378.43

Coordonate: ax3-8// E laser - F laser

DLF-FO.LP.01

Zona 4

398.44

Coordonate: ax3-8// D laser - E laser

DLF-FO.LP.01

Zona 5

227.98

Coordonate: ax3-10'// C laser - D laser

DLF-FO.LP.01; BCI.LS.04

Zona 6

248.8

Coordonate: ax9-11'// C laser - E laser

DLF-FO.LP.01; BCI.LS.03

Zona 7

173.96

Coordonate: ax3-10'// C laser - D laser

DLF-FO.LP.01; BCI.LS.02

Zona 8

396.22

Coordonate: ax3-8 // B laser - C laser

DLF-FO.LP.01

Zona 9

440.63

Coordonate: ax3-8 // A laser - B laser

DLF-FO.LP.01; BCI.LS.01

Coordonate: ax6-10// Aexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.01

Cladire Gamma - Subsol


307.73
Zona 1
Zona 2

364.48

Coordonate: ax2-6// Aexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; DTUB.01; DTUB.02

Zona 3

379.55

Coordonate: ax1-3// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.04; BCI.GS.05

Zona 4

368.95

Coordonate: ax3-5// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; DTUB.03

Zona 5

397.98

Coordonate: ax5-7// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.03

Zona 6

299.55

Coordonate: ax7-9// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.02

Zona 7

231.24

Coordonate: ax9-11// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01

Zona 8

178.64

Coordonate: ax10-12// Aexp - Cexp

DLF-FO.GP.01

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 28/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
Zona 9

359.88

Coordonate: ax10-12// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01

Zona 10

283.29

Coordonate: ax12-14// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.11

Zona 11

367.24

Coordonate: ax14-16// Aexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.10

Zona 12

358.8

Coordonate: ax14-16// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.09

Zona 13

122.09

Coordonate: ax15-16// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01

Zona 14

254.19

Coordonate: ax13-15// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.08

Zona 15

279.91

Coordonate: ax11-13// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.07

Zona 16

259.92

Coordonate: ax9-11// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01

Zona 17

285.57

Coordonate: ax7-9// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01

Zona 18

285.57

Coordonate: ax5-7// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01

Zona 19

280.78

Coordonate: ax3-5// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01

Zona 20

238.93

Coordonate: ax1-3// Bexp - Cexp

DLF-FO.GP.01; BCI.GS.06

Cladire Laser, Ateliere si Laboratoare - Parter


Detectorii de fum deasupra tavanului fals
din incaperile L-P-05; L-P-41; L-P-42; L-P-45;
Zona 1
965.93
L-P-46; L-P-47; L-P-48; L-P-49; L-P-50; L-P51; L-P-53; Hol Intrare

DLF.4.24

Zona 2

162.9

Incaperile L-P-05; L-P-41; L-P-42; L-P-45; LP-46

DF.4.15; DF.4.17; DF.4.18; DF.4.20; DF.4.23;


DF.4.25

Zona 3

400

Incaperile L-P-47; L-P-48; L-P-49

DF.4.04; DF.4.05; DF.4.07; DF.4.08; DF.4.13;


DF.4.14

Zona 4

271.4

Zona 5

176.73

Zona 6

176.73

Zona 7

309.5

Incaperile L-P-50; L-P-51


Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din zona ce cuprinde incaperea L-P-53, Hol
intrare, Spatiu Tampon si Coridor intre ax
11'-13' // Alaser - Blaser
Zona ce cuprinde incaperea L-P-53, Hol
intrare, Spatiu Tampon si Coridor intre ax
11'-13' // Alaser - Blaser
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperea L-P-40

Zona 8

309.5

Incaperea L-P-40

BAI.4.01; BAI.4.03; DLT.01; DF.4.11; DF.4.12;


DF.4.21; BAI.4.34; BAI.5.06; BAI.5.74

913.22

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile L-P-13; L-P-14; L-P-15; L-P-16;
L-P-17; L-P-18; L-P-19; L-P-20; L-P-21; L-P22; L-P-23; L-P-24; L-P-25; L-P-26; L-P-27; LP-28; L-P-29; L-P-30; L-P-31; L-P-32; L-P-33;
L-P-34; L-P-35; L-P-36; L-P-37; L-P-38; L-P39

DLF.4.32

Zona 9

Editia 1
Revizia 1

DF.4.49; DF.4.50
DP.4.38; DP.4.40

DF.4.39; DF.4.41; BAI.4.42; DF.4.43; DF.4.44;


DF.4.45; DF.4.47; DF.5.76; BAI.5.85
DLF.5.10; DLF.5.11

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 29/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 10

326.4

Incaperile L-P-13; L-P-14; L-P-15; L-P-16; LP-17

DF.5.01; DF.5.02; DF.5.03; DF.5.04; DF.5.07;


DF.5.08; DF.5.09; DA2R.5.15; DF.5.17

Zona 11

129.53

Incaperile L-P-18; L-P-19; L-P-20; L-P-21; LP-23

BAI.5.12; DF.5.18; DA2R.5.20; DF.5.21;


DA2R.5.23; DF.5.25; DF.5.26; DR2R.5.27;
BAI.5.29; BAI.5.31; DF.5.32; DA2R.5.33

Zona 12

199.82

Incaperile L-P-22; L-P-24; L-P-25; L-P-26; LP-27

DA2R.5.35; DF.5.37; DF.5.38; BAI.5.39;


DA2R.5.41; DF.5.43; DA2R.5.46; DA25.5.48;
DF.5.49; DF.5.53

Zona 13

218.2

Detectorii de fum din pardoseala flotanta


aferenta incaperilor L-P-20; L-P-22; L-P-25;
L-P-26

DA2R.5.52

Zona 14

137.5

Incaperile L-P-28; L-P-30; L-P-31; L-P-32; LP-33

BAI.5.54; DA25.5.56; DF.5.57; DF.5.58;


DA25.5.59; DF.5.61; DA2R.5.66; DF.5.68;
DF.5.69; BAI.5.71; DF.5.73

Zona 15

63.37

Incaperile L-P-35; L-P-36; L-P-38; L-P-39

DF.5.77; DF.5.78; DF.5.83; DF.5.84

Zona 16

167.1

Incaperile L-P-11; L-P-12; L-P-29; L-P-34; LP-37

DF.5.63; DA2R.5.64; DF.5.80; DF.5.81;


BAI.7.15; DF.7.17; DF.7.18; BAI.7.20;
BAI.7.22; DF.7.23

Zona 17

476.4

Incaperea L-P-03

DF.7.02; DF.7.03; DF.7.05; BAI.7.06; DF.7.08;


BAI.7.09; DF.7.10; DF.7.12; BAI.7.24

Zona 18

286

Incaperea L-P-04

DLT.02; DF.4.28; BAI.4.29; DF.4.30; DF.4.32;


BAI.7.25; DF.7.26; DF.7.41; DF.7.44; BAI.7.50;
DF.7.51; DF.7.59; BAI.7.60; BAI.7.75; DF.7.76

Zona 19

248.87

Zona 20

248.87

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperile L-P-06; L-P-07; L-P-08; L-P-09;
L-P-10
Incaperile L-P-06; L-P-07; L-P-08; L-P-09;

Zona 21

1274.65

Camera laser intre ax 3-5 // Alaser - Hlaser

DA2R.7.54; DA2R.7.65; BCI.LP.05; BCI.LP.06;


BCI.LP.07; BCI.LP.08; BCI.LP.09

Zona 22

1274.65

Detectorii de fum din pardoseala flotanta


din Camera Laser intre ax 3-5 // Alaser Hlaser

DA2R.7.56; DA2R.7.67

Zona 23

1274.65

Detectorii de fum din plafonul fals din


Camera Laser intre ax 3-5 // Alaser - Hlaser

DA2R.7.53; DA2R.7.68

Zona 24

1264.65

Camera laser intre ax 5-8 // Alaser - Hlaser

DA2R.7.31; DA2R.7.45; BCI.LP.01; BCI.LP.02;


BCI.LP.03; BCI.LP.04; BCI.LP.10; BCI.LP.11

Zona 25

1264.65

Detectorii de fum din pardoseala flotanta


din Camera Laser intre ax 5-8 // Alaser Hlaser

DA2R.7.32; DA2R.7.47

Editia 1
Revizia 1

DP.7.27; DP.7.34; DP.7.61; DP.7.70; DP.7.72;


DP.7.73
DF.7.62; DF.7.63; DF.7.71; DF.7.74

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 30/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Zona 26

1264.65

Detectorii de fum din plafonul fals din


Camera Laser intre ax 5-8 // Alaser - Hlaser

DA2R.7.28; DA2R.7.43

Zona 27

644.71

Incaperea L-P-02 si Fabrica de Azot

DF.7.79; BAI.7.80; DF.7.81; BAI.7.83; DF.7.84;


DF.7.86; BAI.7.87; DF.7.89; BAI.7.91; DF.7.94;
DF.7.96; BAI.7.98; DFX.LP.01; DTX.LP.01

Cladire Gamma - Parter


Zona 1

556.96

Zona de acces general intre ax 1-8 // Bexp Cexp si incaperea E7

BAI.3.05; BAI.3.07; BAI.3.12; BAI.3.15;


BCI.GP.01

Zona 2

813.57

Zona de acces general intre ax 8-16 // Bexp


- Cexp

BAI.3.01; BAI.3.03; BAI.3.65; BAI.3.68;


BAI.3.69; BAI.3.72; BAI.3.74; BAI.3.79

Zona 3

1572.5

Zona 4

1583.26

Zona 5

1577.88

Zona 6

277.9

Zona 7

277.9

Zona 8

229.17

Zona 9

229.17

Zona 10

283.36

Zona 11

283.36

Zona 12

284.59

Zona 13

284.59

Zona 14

734.68

Zona 15

Editia 1
Revizia 1

734.68

Zona intre ax 1-8 // Bexp - Cexp, deasupra


Zonei de Acces General G-P-01 si camerelor
de experimente E1 si E5
Zona intre ax 8-16 // Bexp - Cexp, deasupra
Zonei de Acces General G-P-01 si camerelor
de experimente E3 , E4 si ANEXA
Zona intre ax 1-16 // Bexp - Cexp, deasupra
camerelor de experimente E-P-10; E-P-09;
E-P-08; E7; E8
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperea G-P-03
Incaperea G-P-03
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile G-P-04 si G-P-05
Incaperile G-P-04 si G-P-05
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile G-P-06 si G-P-07
Incaperile G-P-06 si G-P-07
Detectorii de fum deasupra plafonului fals
din incaperile G-P-08 si G-P-09
Incaperile G-P-08 si G-P-09

DLF.3.09; DLF.3.11

DLF.3.75; DLF.3.77

DLF.3.13; DLF.3.73
DP.2.59; DP.2.60; DP.2.61; DP.2.62; DP.2.63;
DP.2.64
BAI.3.21; BAI.3.24
DP.2.47; DP.2.55; DP.2.57
DF.2.46; DF.2.48; DF.2.56; DF.2.58
DP.2.28; DP.2.30; DP.2.38; DP.2.39
DF.2.29; DF.2.31
DP.2.10; DP.2.18; DP.2.20
DF.2.09; DF.2.11; DF.2.19; DF.2.21

Detectorii de fum deasupra plafonului fals


din incaperea G-P-02

DP.2.01; DP.2.06; DP.2.08; DP.2.15; DP.2.17;


DP.2.23; DP.2.27; DP.2.33; DP.2.35; DP.2.45;
DP.2.50; DP.2.54; DP.2.73; DP.2.77

Incaperea G-P-02

DF.2.02; BAI.2.04; DF.2.07; DF.2.12; BAI.2.13;


DF.2.16; DF.2.22; DF.2.24; BAI.2.26; DF.2.32;
DF.2.34; BAI.2.43; DF.2.44; DF.2.49; BAI.2.52;
DF.2.53; DF.2.65; DF.2.68; BAI.2.69; DF.2.71;
DF.2.72; BAI.2.75; DF.2.76; DF.2.78

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 31/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

7.2. Sistem retea voce-date


7.2.1 Descrierea sistemului
Sistemul are la baza topologia stea prin care toate cablurile de la fiecare priza de
voce/date de pe un nivel sunt concentrate intr-un rack de distributie de nivel.
Asignarea tipului de comunicatie, voce sau date se va realiza cu patch-corduri. Pentru
atingerea acestui deziderat se va asigura din start trasee de conectare identice ca
performante pentru cele doua tipuri de terminale, deci se vor utiliza aceleasi tipuri de
priza, cablu, patch panel, respectiv patch-cord, toate certificate cat.6, UTP pentru
cladirile obisnute si SFTP pentru cladirile speciale, atat pentru o conexiune de
computer, cat si pentru o conexiune de telefon.
Lungimea unui traseu orizontal (de la rack pana la priza de perete) nu va depasi 90 de
metri, astfel incat lungimea totala a intregului tronson (inclusiv patch-cordul din rack
si patch-cordul de conectare de la priza la calculator) sa nu depaseasca 100 m.
7.2.2 Componenta sistemului de voce-date
Rack-ul principal al retelei cu rol de Campus Distributor se va amplasa la parterul
cladirii Birouri, in camera B-P-11 Spatiu echipamente BMS .
Rack-ul principal se va interconecta cu rack-urile ,,Building Distributor din cladirile
Casa Poarta, Casa Oaspeti, Cladiri Speciale cu cabluri de fibra optica single-mode intro arhitectura tip bucla pentru reteaua de date si cablu telefonic TCYY de la repartitorul
telefonic la fiecare rack ,,Building Distributor.
Pe verticala rack-urile de nivel ,,Floor Distributor se interconecteaza cu rack-ul
,,Building Distributor cu cate un cablu de fibra optica multimode si cu cate un cablu
de telecomunicatii TCYY.
Rack-urile ,,Building Distributor din cladirile obisnuite au in componenta:

Unitate de ventilatoare in partea superioara pentru circulatia aerului

Unitate cu prize si protectie la scurtcircuit pentru alimentarea echipamentelor

Patchpanel-uri date 24 porturi cat.6 UTP cladiri obisnuite / SFTP Cladiri


speciale

Patchpanel-uri telefonie cu reglete tip Krone

Patchpanel-uri telefonie 50 sau 25 porturi RJ45 cat.3

Patchpanel FO 19/1U MM 24xSC

Patchpanel FO 19/1U SM 12xLC

Organizatoare de cabluri

Patch corduri cat.6 UTP cladiri obisnuite sau SFTP cat.6 pentru cladirile
speciale

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 32/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Rack-urile de nivel ,,Floor Distributorau in componenta:

Unitate de ventilatoare in partea superioara pentru circulatia aerului

Unitate cu prize si protectie la scurtcircuit pentru alimentarea echipamentelor

Patchpanel-uri date 24 porturi cat.6 UTP cladiri obisnuite sau SFTP cladiri
speciale

Patchpanel-uri telefonie 50 sau 25 porturi RJ45 cat.3

Patchpanel FO 19/1U MM 24xSC

Organizatoare de cabluri

Patch corduri cat.6 UTP cladiri obisnuite sau SFTP cladiri speciale
In cadrul proiectului propus se vor include numai echipamente active care vor asigura
infrastructura de comunicatii in interiorul obiectivului si centrala telefonica.
La fiecare post de lucru s-a prevazut o priza dubla cu cate doi conectori RJ45 Cat.6
UTP pentru cladirile obisnuite sau Cat.6 SFTP pentru cladirile speciale. Prizele de
voce date se vor monta ingropat, sub tencuiala, pe rama separata de prizele de 230V,
dar la aceeasi inaltime cu acestea. In camerele Laser si Experimente Gamma se vor
instala in prize optice cu adaptori SC montate aparent.
La realizarea traseelor de cabluri pentru voce-date se va tine cont de reteaua de curenti
tari, pastrandu-se o distanta de cel putin 30 cm fata de acesta.
Pentru distributia orizontala a cablurilor s-au prevazut jgheaburi de sarma deschise
pentru traseul din tavanul fals si tub PVC pentru traseul din incaperi, de la jgheab la
priza.
Centrala telefonica se va amplasa in cladire Birouri in camera BMS si va avea
urmatoarea configuratie:
16 linii externe analogice;
1 flux ISDN tip PRI;
432 linii interne analogice
8 linii interne digitale.
7.2.3 Functiile sistemului de voce-date
o
Realizarea transmisiilor de voce si de date
o
Posibilitatea conectarii echipamentelor la retea (computer, telefon, fax,
imprimanta, echipamente de fotocopiat)
o
Flexibilitate ridicata, orice post de lucru putand sa fie mutat rapid (plug&play)
7.2.4 Cablarea sistemului de voce-date
Cablarea retelei de voce-date, se va realiza cu cablu UTP, 4 perechi, cat.6 in cladirile
obisnuite, iar in cladirile speciale cu cablu SFTP Cat.6. In camerele Laser si
Experimente Gamma se va utiliza ca mediu de transmisie fibra optica.
Legaturile intre rack-uri pe verticala se va realiza cu fibra optica, multimode, intr-o
arhitectura tip Bucla, astfel rack-ul de pe nivel se conecteaza la rack-ul de la etajul
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 33/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

superior cu un cablu de fibra optica, si la rack-ul de la etajul inferior tot cu un cablu de


fibra optica. Pentru reduntanta, rack-urile ,,Building Distributor se vor lega intre ele
intr-o arhitectura de tip bucla cu cablu de fibra optica single-mode.
Pentru reteaua de voce se va folosii cablu telefonic TCYY de la repartitorul telefonic
la rack-urile ,,Building Distributor si de la acestea la cele de nivel.
Carcasele metalice ale dulapurilor de comunicatie se vor lega prin sufe flexibile la
instalatia de legare la pamant.
Canalul metalic de cablu se va lega la priza de pamant cu sufe flexibile cu sectiunea de
16 mm.
Rezistenta prizei de pamant trebuie sa fie sub 1 ohm.

7.3. Sistem stingere cu NOVEC


7.3.1 Descrierea sistemului
Instalatia automata de stins incendiu cu NOVEC 1230 este compusa dintr-un sistem
mecanic, care asigura depozitarea agentului de stingere, transportul si refularea lui in
zona protejata si un sistem electronic care asigura declansarea sistemului mecanic.
Spatiile prevazute cu instalatii de stingere sunt:
B-P-11
L-P-50
L-P-10
G-P-06
E5
E1-E6
E3
E4
E8
E-P-08
E-P-09
E-P-10

Camera Supraveghere BMS


Spatiu Echipamente BMS
Sala Achizitii Date
Camera Control Laser
Sala Control
Camera experimente
Camera experimente
Anexa
Camera experimente
Camera experimente
Camera experimente
Sursa Gamma
Traseu 2 Accelerator Electroni
Traseu 1 Accelerator Electroni

7.3.2. Functiile instalatiei automate pentru detectia si comanda stingerii


incendiului :
- Detectia automata a incendiului in spatiile supravegheata si protejate la incendiu ;
- Comanda manual / automata de declansare a agentului de stingere ;
- Semnalizarea acustica si optica in caz de alarma de incendiu ;
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 34/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

- Comanda electrica a capului de declansare a eliberarii agentului de stingere din


cilindru ;
- Confirmarea eliberarii agentului de stingere in incinta protejata ;
- Supervizarea permanenta a tuturor circuitelor electrice ale instalatiei de stingere;
- Supervizarea permanenta a presiunii din cilindrul cu agent de stingere;
7.3.3. Componenta sistemului
Sistemul este compus din urmatoarele echipamente:

unitate centrala de comanda

detectoare de fum prin aspiratie

detectoare optice de fum

buton pentru declansare manuala a stingerii

buton de intarziere a efectuarii stingerii

Clopot avertizare declansare stingere in interiorul incintei de protejat

Panou avertizare cu sirena si flash optic incorporate pentru exterior.


Unitatea centrala de comanda se va amplasa in interiorul spatiului de protejat. In
centrala se vor conecta liniile de detectie de la detectorii conventionali, butoanele de
declansare stingere si intarziere stingere, clopotele si panourile de avertizare.
In camerele de experimente, datorita pulsului electromagnetic, unitatile centrale de
comanda stingere se vor amplasa in subsol in rack-uri cu protectie EMC. In aceste
camere detectia se va realiza doar cu detectoare de fum prin aspiratie, amplasate in
subsol in rack-uri cu protectie EMC.

7.3.4. Realizarea instalatiei electrice de automatizare :


Pentru detectia automata a aparitiei unui inceput de incendiu s-au prevazut doua Zone
de detectie pentru fiecare zona protejata, pe care sunt preluate semnalele (alarma
incendiu, defect) de la detectoare.
Semnalul de declansare a efectuarii stingerii (in mod de lucru automat ), se face
numai la coincidenta (cand cel putin un detector de pe fiecare Zona este in starea
de alarma ;
Pentru declansarea manuala a efectuarii stingerii s-a prevazut un Buton Manual
Declansare stingere amplasat in exteriorul incintei protejate ;
Pentru oprirea efectuarii stingerii s-a prevazut un Buton intarziere stingere,
amplasat in spatiul protejat ;
Pentru alarmarea acustica si optica in cazul aparitiei unui inceput de incendiu, s-au
prevazut doua circuite pentru stagiul 1 de alarma (cind un detector de pe una
din cele doua zone este in alarma-prealarma) si stagiul 2 de alarma -coincidenta (

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 35/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

cind cel putin un detector de pe fiecare Zona este in starea de alarma-declansare


stingere iminenta - cu o temporizare de 30 sec.,;
Pentru supervizarea permanenta a Presiunii agentului de Stingere din Cilindri, s-a
prevazut un circuit de monitorizare presiune, prevazut cu un contact (NI /NC) sub
actiunea presiunii din cilindru, contact preluat de la manometrul cu contact montat pe
fiecare cilindru ;
Pentru supervizarea efectuarii eliberarii agentului de stingere in incinta protejata, s-a
prevazut un circuit de Confirmare Eliberare Agent Stingere, prevazut cu un contact
ND (NO) si care se inchide NI (NC) in momentul eliberarii agentului de stingere in
incinta protejata ;
Pentru comanda Capului Electric de Declansare a eliberarii agentului de stingere din
cilindru, s-a prevazut un circuit electric de declansare cap actionare ;
Pentru functionarea in regimul MANUAL MECANIC, s-a prevazut un declansator
manual .
Usile care prin deschidere pot duce la pierderea gazului in exteriorul incintei se
prevad cu contacti magnetici. Contactii magnetici au functia unui buton de intarziere
stingere.
Timpul de deversare al agentului de stingere Novec 1230 si de realizare a
concentratiei de stingere a unui eventual incendiu este cuprins in intervalul 6-10 sec.
Incinta de protejat trebuie sa fie etansa, cu pierderi sub 20%, in asa fel incat sa
mentina concentratia minima necesara de stingere timp de 10 min.

7.3.5. Lista cantitati sistem mecanic stingere


Nr.
Crt.

Denumire
camera

Capacitate
baterii/cilindrii

Spatiu
echipamente
BMS

Baterie cu 1 x 67 L

B-P-11

Nr.
baterii/
cilindrii

Nr.
total de
cilindrii

Cantitate
gaz/baterie
[kg]

Cantitate
gaz/camera
[kg]

Nr.
Duze

35

35

L-P-50

3/4"

40

40

1"

L-P-10

G-P-06

1
Baterie cu 4 x 140 L

Baterie cu 2 x 140 L

Baterie cu 3 x 140 L

Baterie cu 2 x 140 L

E5

448

448

1"1/2

476

714

2"

238
5

394.8

658

2"

263.2
4

244

488

1"1/2

Baterie cu 2 x 140 L

Editia 1
Revizia 1

Nr.
grile

200x200

200x200

700x400

300x200

700x400

800x400

700x400

800x400

700x400

400x300

3/8"

Baterie cu 4 x 140 L
4

Tip grila
suprapre
siune

3/8"

Baterie cu 1 x 67 L
3

Diametru
duza
[toli]

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 36/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
7

E1-E6

Depozitare

Baterie cu 4 x 140 L

Baterie cu 1 x 140 L

Baterie cu 2 x 140 L

E3

10

32
7

543.25
121.8

4346

64

1"1/4

853

24

1"

244
10

134.4

1344

40

1"

Baterie cu 1 x 140 L
10

E4

269

538

12

1"1/4

Baterie cu 2 x 140 L
11

E8

266

266

Baterie cu 2 x 140 L
12

E-P-08

227

454

1"

1"1/4

16

1"

Baterie cu 2 x 140 L
13

14

E-P-09

E-P-10

Baterie cu 1 x 140 L

10

Baterie cu 2 x 140 L

Baterie cu 1 x 140 L

Baterie cu 3 x 140 L

131.6
12

1621

305

48

1"

124.6
9

399.4

1147

36

1"

800x400

19

700x400

800x400

800x400

700x400

300x300

800x400

300x400

700x300

700x400

300x200

800x400

700x400

300x400

800x400

700x400

300x400

Nota:

Cantitatea de gaz de stingere si numarul duzelor si dimensiunile acestora au


rezultat din programul de calcul Sinorix. Conform art.19.18 (asimilat) din
Normativul NP 086-05 La alegerea tipului si numarului de butelii cu Inergen, a
echipamentelor si dispozitivelor de actionare precum si a numarului duzelor de
refulare, se tine seama de prevederile si instructiunile producatorului acestora.
Executantul lucrarii isi va adapat dimensionarea sistemului mecanic conform
cerintelor producatorului produselor pe care le instaleaza.

Orificiile duzelor nu vor depasi dimensiunea de 8mm.


7.3.6. Scenariu de functionare
1)-Sistemul de stingere functioneaza in regimul de lucru AUTOMAT (fara a necesita
interventia umana), situatie in care la detectia unui inceput de incendiu de catre cel
putin un detector de pe ambele ZONE de DETECTIE (coincidenta), se declansaza o
numaratoare de intarziere a deversarii agentului de stingere de 30 sec, (se recomanda
ca in acest interval de timp, personalul aflat in camera protejata sa evacueze
incaperea), dupa care, daca nu a intervenit o persoana pentru a INTIRZIA (vezi
butoane dedicate), se declansaza AUTOMAT efectuarea stingerii ;
2)-In situatia in care o persoana sesizeaza un inceput de incendiu (inainte ca
detectoarele de fum sa intre in starea de ALARMA), poate declansa MANUAL (prin
actionarea butonului de declansare stingere), si cu o intarziere de 30 sec. se
declanseaza efectuarea stingerii.
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 37/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

NOTA : In perioada de intarziere de 30 sec. (si numai), se poate interveni pentru :


-INTARZIEREA (peste timpul de intarziere de 30 sec) prin apasarea si
mentinerea apasata a butonului de intarziere stingere, se reseteaza si mentine in stare
de asteptare numaratoarea de intarziere pentru declansare stingere. Din momentul
in care butonul nu mai este apasat numaratoarea de intirziere a declansarii stingerii ,
incepe de la 0 si dureaza 30 sec.
Se recomanda ca Instalatiile de Stins Incendiu cu NOVEC, in situatiile in care in
spatiile protejate se executa lucrari de intretinere cu posibile degajari de fum sau
alte tipuri de lucrari care ar putea declansa efectuarea stingerii, sa fie selectate pe
regimul de lucru NUMAI MANUAL . Aceasta selectare, corespunde urmatorului
mod de lucru :
1)- Sistemul de stingere functioneaza in regimul de lucru NUMAI MANUAL
(necesita interventia umana pentru efectuarea stingerii), situatie in care la detectia
unui inceput de incendiu de catre cel putin un detector de pe ambele ZONE de
DETECTIE (coincidenta), NU declansaza o numaratoare de intarziere a deversarii
agentului de stingere de 30 sec si apoi la scurgerea timpului declansarea efectuarii
stingerii.
Pentru pornirea numaratorii de intarziere (30 sec) si apoi a efectuarii declansarii
stingerii, este necesara interventia umana, prin spargerea geamului de la butonul
Start stingere amplasat in exteriorul incintei protejate langa usa., si cu o intarziere de
30 sec. se declanseaza efectuarea stingerii.
2)-In situatia in care o persoana sesizeaza un inceput de incendiu (inainte ca
detectoarele de fum sa intre in starea de ALARMA), poate declansa MANUAL (prin
spargerea geamului de la butonul Start stingere amplasat in interiorul incintei
protejate langa usa), si cu o intarziere de 30 sec. se declanseaza efectuarea stingerii.
7.3.7. Exploatare
Instalatiile de semnalizare si stingere cu NOVEC se vor mentine in permanenta stare
de functionare. Executia, exploatarea, intretinerea si repararea acestora se va face
numai de catre personal specializat, respectandu-se prevederile de executie,
instructiunile furnizorului, normele de protectia muncii si de prevenire si stingere a
incendiilor.
Lucrarile de intretinere periodica (lunara, trimestriala, anuala) si revizie tehnica ale
echipamentelor se recomanda sa se execute de catre Personalul Autorizat de
Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila al
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta .
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 38/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Conditii normale de exploatare si intretinere, insemna ca in spatiile protejate cu


Sisteme de Stins Incendiu cu NOVEC, atmosfera trebuie sa fie relativ curata (fara
degajari de fun, praf in cantitate mare, particule fine in suspensie, umiditate normala ,
etc) iar lucrarile de intretinere si reviziile, sa se execute in conformitate cu
recomandarile proiectantului.
Conducerea unitatii detinatoare a instalatiei de stins incendiu va numi prin
ordin scris un responsabil al instalatiei, care va avea sarcina de a verifica periodic
respectarea instructiunilor de exploatare , starea tehnica a instalatiilor si de a
consemna in registrul de evidenta al instalatiei orice defectiune constatata,
urmarind remedierea ei in cel mai scurt timp.
Prin grija acestui responsabil vor fi afisate instructiuni de exploatare, schemele
de functionare, precum si instructiuni de protectia muncii.
Registrul de evidenta contine:

caracteristici principale ale instalatiei ;


data punerii in functiune;
data verificarii;
elemente verificate;
numele persoanei insarcinate cu verificarea instalatiei ;
data folosirii instalatiei pentru stingere ;
data incercarii si punerii instalatiei in stare de interventie ;
ultima defectiune aparuta.

Registrul va fi avizat periodic de personalul de control numit de beneficiar. Acesta se


va sigura ca la toate schimburile de lucru sa existe personal de supraveghere instruit
cu privire la functionarea si exploatrea instalatiei conform documentatiei.
Instructajul periodic efectuat personalului se consemneza in proces verbal PSI.
In cazul pierderilor accidentale de gaz de stingere sau a descarcarii buteliilor,
acestea se vor demonta si vor fi transportate la furnizor sau unitati specializate pentru
verificarea lor.
Transportul buteliilor se face respectand instructiunile tehnice C5-84, colectia ISCIR.
In caz de incendiu se executa urmatoarele operatii:
se opreste ventilatia in spatiile afectate ;
se inchide clapeta antifoc de pe tubulatura de ventilatie ;

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 39/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

se vor debloca usile controlate prin sistem de control acces de pe caile de


evacuare din incinta protejata;
se evacueaza personalul din spatiul afectat
se opreste activitatea instalatiilor electrice si a utilajelor protejate;
Dupa stingerea incendiului se trece la extragerea agentului de stingere si produsilor
de ardere din spatiul inundat prin punerea in functiune a ventilatiei mecanice aferenta
spatiului respectiv (daca zona protejata este prevazuta cu o astfel de instalatie), timp
de 20-30 min. dupa efectuarea stingerii.
Accesul personalului va fi admis numai dupa efectuarea ventilarii complete sau
numai echipati cu aparate autonome de respiratie.
In registrul instalatiei se va mentiona data si cauzele care au provocat incendiul,
precum si data la care s-a repus in stare de interventie instalatia de stins incendiu cu
Inergen.
Dupa stingerea focarelor de incendiu si dupa indepartarea urmarilor incendiului,
precum si dupa ventilarea zonelor care au fost inundate trebuie luate masuri tehnicoadministrative pentru restabilirea starii normale PSI.
Acestea constau in :
refacerea stocului din dotare cu echipamentele initiale (existente inaintea stingerii
incendiului);
refacerea in cel mai scurt timp a stocului de Novec din butelii;
inlocuirea obiectelor sparte sau a elementelor de inchidere distruse de incendiu;
inlocuirea si verificarea conductelor de distributie si a duzelor deteriorate de
incendiu.
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de stingere se va realiza astfel:
in cladirea Birouri din TCS-B
in cladirea Ateliere si Laboratoare din TCS-LAB
in camera de comanda Laser din TCS-L
in cladirea Gamma si Experimente din tabloul dedicat de stingere TCS-S
NOTA
Circuitele de alimentare ale dispozitivelor de stingere a incendiilor se prevad cu
intrerupatoare fara protectie la suprasarcina
7.3.8. Intretinere
Beneficiarul instalatiei de stins incendiu cu NOVEC va raspunde de mentinerea in
stare de functionare a acesteia cat si de verificarea si intretinerea acesteia de catre
personalul instruit in acest scop.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 40/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Saptamanal, se verifica daca exista pierderi de Inergen din butelii, observan- du-se
manometrul indicator. In cazul in care se constata ca exista butelii cu pierderi de
NOVEC, acestea se vor demonta de personal specializat, iar buteliile defecte vor fi
trimise la verificat si incarcat.
Se va controla starea de functionare a armaturilor de comanda si de siguranta (ventile,
robinete de linie) din punct de vedere al integritatii si functionalitatii, precum si
etanseitatea racordurilor.
Acolo unde se constata deficiente, elementul respectv se va inlocui sau remedia in cel
mai scurt timp de catre intreprinderea specializata.
Personalul de intretinere va verifica saptamanal starea fizica de corodare a instalatiei
de conducte, precum si siguranta punctelor de fixare. Daca se constata deficiente vor
fi remediate in cel mai scurt timp.
De asemenea, este necesara verificarea saptamanala a functionarii instalatiei de
ventilatie, atat in statia de butelii cu Inergen cat si in obiectivul protejat.
Anual, beneficiarul este obligat sa execute o proba simulata de functionare a
buteliilor cu NOVEC.
Pentru personalul din zonele protejate cu o instalatie de stins incendiu cu NOVEC se
vor face instructaje periodice asupra modului de comportare in caz de incendiu.
De asemenea, periodic, se vor face exercitii de alarmare corelate cu exercitii simulate
de declansare a agentului de stingere, exercitii prin care se va urmari in principal:
cunoasterea cailor de evacuare si efectuarea de antrenamente pentru parcurgerea
lor rapida, fara panica si cu evitarea obstacolelor (utilaje, conducte);
inchiderea usilor de catre ultimii oameni care se evacueaza si care au aceasta
sarcina;
adunarea la locul prescris si verificarea de seful de echipa a prezentei oamenilor
care lucreaza in zona inundata;
Este interzisa intrarea personalului in incaperile inundate cu NOVEC fara echipament
de protectie - aparate autonome cu aer comprimat sau oxigen.
Dupa terminarea actiunii de stingere este obligatoriu sa se ia masuri de eliminare prin
ventilare a gazelor de ardere, a produsilor de descompunere a agentului de stingere
folosit ca substanta de stingere si numai dupa aceea se va permite intrarea la locurile
de munca.
In perioada de timp cat in spatiile prevazute a fi inundate cu NOVEC (pentru
stingerea incendiului) exista personal, este recomandat ca comanda declansarii
instalatiei sa fie comutata pe pozitia NUMAI MANUAL.
Este interzis sa se umble la dispozitivul de declansare a robinetelor montate pe
buteliile bateriilor daca nu s-au luat masuri speciale de siguranata.
Pentru spatiile inchise, in cazul in care instalatia a lucrat, operatorul de serviciu va lua
masuri de avertizare la usile de acces in incaperea inundata cu NOVEC, pentru a nu
permite intrarea accidentala inainte ca aceasta sa fie ventilata.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 41/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

ATENTIE !
ACEST SPATIU ESTE PROTEJAT CU UN SISTEM FIX DE
STINGERE INCENDIU CARE UTILIZEAZA NOVEC
Caile de acces spre zonele sau utilajele supuse inundarii cu NOVEC vor fi marcate si
pastrate libere pentru a se putea face evacuarea cu usurinta a persoanelor.
In interiorul spatiilor protejate, spatii supuse inundarii cu NOVEC vor fi afisate
vizibil panouri inscriptionate cu urmatorul text:
ATENTIE !
ACEST SPATIU ESTE PROTEJAT CU UN SISTEM FIX DE
STINGERE INCENDIU CARE UTILIZEAZA NOVEC
Pe fetele exterioare ale usilor de la spatiile in care sunt amplasate bateriile de
butelii cu NOVEC se va inscriptiona :
ATENIE !
STRICT INTERZIS ACCESUL PERSOANELOR
NEAUTORIZATE. PERICOL DE MOARTE
In apropierea buteliilor cu agent de de stingere, la loc vizibil, se vor afisa panouri
continand:
- semnele de functionare ale instalatiei ;
- instructiuni de functioanare ale instalatiei ;
- instructiuni specifice de protectia muncii si masuri pentru prevenirea accidentelor
umane in timpul si dupa inundarea cu Inergen.
Coridoarele si caile de evacuare vor fi in mod obligatoriu prevazute cu iluminat de
siguranta si indicatoare directionale pentru asigurarea unei evacuari rapide si sigure a
personalului.
Pentru fiecare instalatie de stingere se vor prevedea mijloace si echipamente de
protectie conform normelor de dotare legal obligatorii. Se recomanda ca acestea sa se
pastreze intr-o incapere apropiata, protejata fata de spatiul ce se inunda cu NOVEC,
incapere la care accesul sa fie usor.
7.4. Sistem adresare publica
Sistemul de adresare publica va permite difuzarea de mesaje in toate zonele
obiectivului, precum si de mesaje specifice vocale pentru evacuarea spatiului alarmat
conform unui scenariu prestabilit. Sistemul este compus din trei regii generale de
sunet RGS amplasate astfel: RGS1- amplasata in Cladirea Birouri la camera BMS,
RGS2 amplasata in Cladire Laser si RGS3 amplasata in Cladire Gamma. Ele vor fi
comandate de catre sistemul de avertizare la incendiu prin intermediul unor module
adresabile. In interior vor fi prevazute difuzoare de interior cu o putere de 6W si de
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 42/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

12W iar pentru zona de parcare se vor monta difuzoare cu grad de protectie
corespunzator si o putere de 20W.
Cablurile folosite in cablarea liniilor de sonorizare vor fi rezistente la foc - 30 min.
pentru cladirile obisnuite si 90 min. pentru cladirile speciale.

7.4.1 Zonarea sistemului de adresare publica


Zona Denumire zona

Element sonorizare

Cantitate

Localizare

Cladire Laser
1

Laser

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

8 buc

Parter- Linia 2

Laser

Difuzor montat aparent de 12W

9 buc

Parter- Linia 2

Laser

Difuzor montat aparent de 6W

13 buc

Parter- Linia 1

Laser

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

8 buc

Parter- Linia 2

Laser

Difuzor montat aparent de 12W

9 buc

Parter- Linia 2

Laser

Difuzor montat in plafonul fals 6W

1 buc

Parter- Linia 3

Laser

Difuzor montat aparent de 12W

8 buc

Parter- Linia 3

Laser

Difuzor montat aparent 6W

1 buc

Parter- Linia 3

Ateliere si Laboratoare
2

Ateliere si
Laboratoare

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

18 buc

Parter- Linia 4

Ateliere si
Laboratoare

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

17 buc

Parter- Linia 5

Ateliere si
Laboratoare

Difuzor montat aparent de12W

2 buc

Parter- Linia 6

Ateliere si
Laboratoare

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

13 buc

Parter- Linia 6

Ateliere si
Laboratoare

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

7 buc

Parter- Linia 7

Cladire Gamma
3

Laboratoare

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

8 buc

Parter- Linia 1

Laboratoare

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

8 buc

Parter- Linia 2

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

2 buc

Parter- Linia 3

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

1 buc

Parter- Linia 4

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 43/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

1 buc

Parter- Linia 5

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

2 buc

Parter- Linia 6

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

6 buc

Parter- Linia 7

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

4 buc

Parter- Linia 8

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

2 buc

Parter- Linia 9

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

4 buc

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

2 buc

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

2 buc

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

9 buc

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

14 buc

Experimente

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

16 buc

Parter- Linia
10
Parter- Linia
11
Parter- Linia
12
Parter- Linia
13
Parter- Linia
14
Parter- Linia
15

Cladire Birouri
5

Birouri Subsol

Difuzor montat aparent de 6W

14 buc

Subsol - Linia 1

Birouri Subsol

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

23 buc

Subsol - Linia 1

Birouri Parter

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

23 buc

Parter - Linia 2

Birouri Etaj 1

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

39 buc

Etaj 1 - Linia 3

Birouri Etaj 2

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

39 buc

Etaj 2 - Linia 4

Birouri Etaj 3

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

39 buc

Etaj 3 - Linia 5

10

Birouri Etaj 4

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

39 buc

Etaj 4 - Linia 6

11

Birouri Etaj 5

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

39 buc

Etaj 5 - Linia 7

Difuzor montat aparent de 6W

10 buc

Subsol - Linia 8

Difuzor montat aparent de 6W

1 buc

Parter - Linia 9

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

33 buc

Parter - Linia 9

Difuzor montat aparent de 6W

2 buc

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

11 buc

Casa Oaspeti
12
13
13
14
14

Casa Oaspeti
Subsol
Casa Oaspeti
Parter
Casa Oaspeti
Parter
Casa Oaspeti
Etaj 1
Casa Oaspeti
Etaj 1
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Parter - Linia
11
Parter - Linia
11
Pag 44/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Casa Oaspeti
Etaj 2
Casa Oaspeti
Etaj 2

15
15

Parter - Linia
12
Parter - Linia
12

Difuzor montat aparent de 6W

2 buc

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

10 buc

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

11 buc

Parter - Linia
10

Difuzor montat in plafonul fals de 6W

9 buc

Parter - Linia
13

Cantina
Casa Oaspeti
Parter
(Cantina)

13

Cabina poarta
16

Cabina poarta

Parcare
17

Parcare

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

10 buc

17

Parcare

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

8 buc

17

Parcare

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

8 buc

17

Parcare

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

12 buc

17

Parcare

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

8 buc

17

Parcare

Difuzor proiector de sunet, unidirectional, 20 W

8 buc

Parter - Linia
14
Parter - Linia
15
Parter - Linia
16
Parter - Linia
17
Parter - Linia
18
Parter - Linia
19

7.4.2 Breviar de calcul


Zona

Puterea

Tensiunea

Distanta

Impedanta
de intrare

Rezistenta maxima
admisa prin cablu

Sectiune
cablu

total
cablu

Linia

[W]

[V]

[M]

[]

[]

[mm]

[m]

78

100

300

128

15.7

2X1.5

156

100

300

64

7.8

2X1.5

108

100

300

93

11.3

2X1.5

108

100

300

93

113.3

2X1.5

102

100

350

98

12

2X1.5

102

100

300

98

12

2X1.5

42

100

350

238

29.1

2X1.5

48

100

200

208

25.5

2X1.5

48

100

200

208

25.5

2X1.5

40

100

150

250

30.6

2X1.5

20

100

150

500

61.2

2X1.5

20

100

150

500

61.2

2X1.5

Cladire

Laser

Laboratoare

Laboratoare

Experimente

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 45/71

2200

2650

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV
6

40

100

150

250

30.6

2X1.5

120

100

150

83

10.2

2X1.5

80

100

150

125

15.3

2X1.5

40

100

150

250

30.6

2X1.5

10

80

100

150

125

15.3

2X1.5

11

40

100

150

250

30.6

2X1.5

12

40

100

150

250

30.6

2X1.5

13

180

100

250

56

6.8

2X1.5

14

280

100

250

36

4.4

2X2.5

15

320

100

250

31

3.8

2X2.5

84

100

200

119

14.6

2X1.5

138

100

300

72

8.9

2X1.5

138

100

310

72

8.9

2X1.5

234

100

410

43

5.2

2X1.5

234

100

415

43

5.2

2X1.5

10

234

100

420

43

5.2

2X1.5

11

234

100

425

43

5.2

2X1.5

12

60

100

250

167

20.4

2X1.5

198

100

300

51

6.2

2X1.5

10

66

100

200

152

18.5

2X1.5

11

78

100

410

128

15.7

2X1.5

7
8

Birouri

Hotel
13
13

Cantina

14
Hotel
15

12

72

100

415

139

17

2X1.5

16

Cabina
poarta

13

54

100

200

185

22.7

2X1.5

17

Parcare

14

200

100

425

50

6.1

2X2.5

18

Parcare

15

160

100

530

63

7.6

2X2.6

19

Parcare

16

160

100

530

63

7.6

2X2.7

20

Parcare

17

240

100

355

42

5.1

2X2.8

21

Parcare

18

160

100

530

63

7.6

2X2.9

22

Parcare

530

63

7.6

2X2.10

19

160

100

2480

1575

200

2900

Pentru dimensionarea sistemului de sonorizare s-a luat in calcul puterea, unghiul de


deschidere a difuzorului, caderea de tensiune precum si rezistenta cablului.
Pentru selectarea si amplasarea difuzoarelor s-a tinut cont de specificatiile tehnice ale
urmatoarelor difuzoare precum si de inaltimea camerelor rezultand valorile din tabelul
de mai jos:
Difuzor 6W
1.
Unghi de deschidere 128la 4kHZ
2.
Referinta de variatie acustica 9dB
3.
Inaltimea zonei de auditie 1,7m
4.
Zgomot de fond 62dB
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 46/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

NNr.
Crt.
1
2
3

Inaltime camera

Distanta mutuala

H=4,5m
H=5m
H=3m

12,5m
14,70m
5,8m

Difuzor 12W
1.
Unghi de deschidere 55la 4kHZ
2.
Referinta de variatie acustica 9dB
3.
Inaltimea zonei de auditie 1,7m
4.
Zgomot de fond 62dB
NNr. Inaltime camera
Crt.
1
H=6m

Distanta mutuala
7,5m

Proiector sunet 20W


1.
Unghi de deschidere in plan orizontal 45la 4kHZ
2.
Zgomot de fond 40dB
NNr. Inaltime de montaj
Crt.
1
H=2m

Distanta mutuala
8m

Alimentarea cu energie electrica a sistemului adresare publica se va realiza astfel:


in cladirea Birouri din TCS-B printr-un cablu CRF E90 5x2.5
in camera de comanda Laser din TCS-L cu cablu CRF E90 3x2.5
in cladirea Gamma si Experimente din TCS-G cu cablu CRF E90 5x2.5
In rack-urile de sonorizare se vor prevede UPS-uri ce au rol sa mentina sistemul
functional in cazul lipsei tensiunii de la retea timp de min. 10 min., pana la intrarea in
regim de functionare a grupurilor electrogene.
Liniile de difuzoare din camerele de experimente E4, E5, E1 E6 , pe perioada
experimentelor se vor deconecta de la rack-ul de sonorizare prin intermediul releelor
intermediare care vor fi comandate de sistemul BMS.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 47/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

7.5. Sistem antiefractie


7.5.1. Descrierea sistemului
Sistemul antiefractie va fi gestionat de 6 centrale.Centralele vor fi amplasate in
cladirile : Case Oaspeti, Birouri, Laser, Experimente Gamma, Laboratoare si Cabina
poarta. Prin intermediul unei interfete dedicate TCP/IP, fiecare centrala se va conecta
la software de management al SCIC.
Centralele vor dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa
existe un singur dispozitiv.
Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module
(extensii de zone) la linia de BUS.
Monitorizarea sistemului se va realiza din camera B-P-11 Spatiu echipamente
BMS de la statia de lucru cu ajutorul soft-ului specializat al Sistemului de Control
Inteligent al Cladirii (SCIC).
7.5.2.Componenta sistemului
Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din:

unitate centrala

modul de extensie zone

detector de miscare de interior dual

detector de miscare de exterior

contact magnetic

buton de panica

tastatura de comanda si control

sirena de avertizare de interior

sirena de avertizare de exterior


7.5.3.Realizarea instalatiei
Cladiri obisnuite
o
Cablu FTP Cat. 6 pentru conectarea modulelelor de extensie de zone la
cladirile obisnuite
o
Cablu CYYF 3x1.5 pentru alimentarea modulelor de extensie de zone
o
Cablu CS 4x0.22 pentru conectarea a contactelor magnetice
o
Cablu CS 6x0.22 pentru conectarea detectorilor de miscare

Cladiri speciale
Cablu J-Y(St)Y 2x2x0.8 pentru conectarea modulelor de extensie de zone , a
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 48/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

detectorilor de miscare, a contactelor magnetice


o
Cablu rezistent la foc 90 min. CRF-E90 3x1.5mm pentru alimentarea
modulelor de extensie de zone
Cablurile vor fi protejate in jgheaburi de sarma in plafonul fals si tuburi PVC de la
jgheabul de sarma la locul de montaj al echipamentului.
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe
trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.

7.5.4. Partitionarea sistemului antiefractie


Partitia

Denumire
Partitie

Zona

Denumire zona

Element
detectie

Localizare

Tip zona

Partitionare Cladire Casa Oaspeti, Cantina


1

Holuri

Hol Intrare
Principala Receptie

PIR.P.28

Windfang

Instant

Holuri

Hol Intrare
Principala Receptie

CM.P.10

Usa
Exterioara

Instant

Holuri

Hol Intrare
Principala Receptie

CM.P.11

Usa
Exterioara

Instant

Holuri

Hol Acces si
Receptie Hotel

PIR.P.25

Hol Lifturi

Instant

Holuri

Hol Acces si
Receptie Hotel

PIR.P.26

Hol

Instant

Holuri

PIR.P.27

Hol

Instant

1
1
1
1

Holuri
Holuri
Holuri
Holuri

7
8
9
10

CM.P.12
BP.P.01
PIR.P.24
PIR.P.17

Usa Rack TVCI


Birou
Incapere
Urcare Etaj

Instant
24H
Instant
Instant

Holuri

11

PIR.P.05

Coridor

Instant

Holuri

12

Scara Secundara

PIR.P.04

1
1
1
2
2

Holuri
Holuri
Holuri
Incaperi
Incaperi

13
14
15
16
17

Intrare Spate
Intrare Spate
Usa Scara Secund
Bagaje
Bagaje

PIR.P.02
CM.P.01
CM.P.02
CM.P.07
PIR.P.15

Editia 1
Revizia 1

Hol Acces si
Receptie Hotel
Birou Receptie
Birou Receptie
Birou Receptie
Scara Principala
Coridor Scara
Secundara

Coborare
subsol
Coridor
Coridor
Coridor
Usa
Incapere

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant

Data: mai2012

Pag 49/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Incaperi
Incaperi
Incaperi
Incaperi
Incaperi
Incaperi
Incaperi
Incaperi
Incaperi
Incaperi
Incaperi
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina
Cantina

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Birou1
Birou1
Birou2
Birou2
Centrala Termica
Centrala Termica
Centrala Termica
Centrala Termica
Ghena
Vestiar
Depozit Mancare
Bucatarie
Bucatarie
Bucatarie
Oficiu Servire
Sala Mese
Sala Mese
Sala Mese
Sala Mese
Sala Mese
Sala Mese
Sala Mese
Sala Mese

CM.P.06
PIR.P.14
CM.P.05
PIR.P.13
PIR.P.09
PIR.P.08
CM.P.04
CM.P.03
PIR.P.03
PIR.P.06
PIR.P.07
PIR.P.10
PIR.P.11
PIR.P.12
PIR.P.16
PIR.P.18
PIR.P.19
PIR.P.20
PIR.P.21
PIR.P.22
PIR.P.23
CM.P.08
CM.P.09

Usa
Incapere
Usa
Incapere
Incapere
Incapere
Usa
Usa
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Incapere
Windfang
Usa
Usa

Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant

Partitionare Cladire Birouri


1

Subsol

Iesire de urgenta
Tunel

CM.S.01

Subsol

Statie Incendiu

CM.S.02

Subsol

Hidrofor

CM.S.03

Subsol

Centrala Termica

CM.S.04

1
1

Subsol
Subsol

5
6

Statie Incendiu
Hidrofor

PIR.S.01
PIR.S.02

Usa
Exterioara
Usa
Exterioara
Usa
Exterioara
Usa
Exterioara
Incapere
Incapere

Subsol

Centrala Termica

PIR.S.03

Incapere

Instant

Holuri

Hol Intrare
Principala Receptie

CM.P.01

Usa
Exterioara

Instant

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant

Data: mai2012

Pag 50/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Holuri

Hol Intrare
Principala Receptie

CM.P.02

Usa
Exterioara

Instant

Holuri

10

Hol Intrare
Principala Receptie

PIR.P.04

Windfang

Instant

2
2

Holuri
Holuri

11
12

PIR.P.05
PIR.P.06

Birou
Incapere

Instant
Instant

Holuri

13

PIR.P.07

Hol

Instant

Holuri

14

PIR.P.08

Hol

Instant

Holuri

15

PIR.P.09

Hol

Instant

2
2

Holuri
Holuri

16
17

Hol Acces si
Receptie Birouri
Birou Receptie
Hol Lifturi

BP.P.01
PIR.P.10

24H
Instant

Holuri

18

Casa scarii

CM.P.03

Holuri

19

Casa scarii

PIR.P.11

2
2

Holuri
Holuri

20
21

Baie
Baie

CM.P.04
CM.P.05

Holuri

22

Casa scarii

PIR.P.12

Holuri

23

Hol Intrare Foaier

CM.P.06

Holuri

24

Hol Intrare Foaier

CM.P.07

Birou
Lifturi
Intrare
exterior
Intrare
exterior
Geam
Geam
Coborare
subsol
Usa
Exterioara
Foaier
Usa
Exterioara
Foaier

Holuri

25

PIR.P.21

Hol

Instant

Holuri

26

PIR.P.18

Windfang
Foaier

Instant

Sali
Conferinta

27

Toalete Barbati

CM.P.04

Geam

Instant

Sali
Conferinta

28

Toalete Femei

CM.P.05

Geam

Instant

Sali
Conferinta

29

Sala Conferinta

PIR.P.13

Sala 56
Persoane

Instant

Sali
Conferinta

30

Sala Conferinta

PIR.P.14

Sala 56
Persoane

Instant

Sali
Conferinta

31

Sala Conferinta

PIR.P.15

Sala 34
Persoane

Instant

Editia 1
Revizia 1

Birou Receptie
Birou Receptie
Hol Acces si
Receptie Birouri
Hol Acces si
Receptie Birouri

Foaier Pentru
Conferinte
Foaier Pentru
Conferinte

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Instant
Instant
Instant
Instant
Instant
Instant

Instant

Data: mai2012

Pag 51/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Sali
Conferinta

Sali
Conferinta
Dispecerat
Dispecerat
Dispecerat

3
4
4
4

32

Sala Conferinta

PIR.P.16

33

Sala Conferinta

PIR.P.17

34
35
36

Dispecerat
Spatiu BMS
Dispecerat

BP.P.02
PIR.P.19
PIR.P.20

Sala 96
Persoane
Sala 96
Persoane
Incapere
Incapere
Incapere

Instant
Instant
24H
Instant
Instant

Partitionare Cladire Laser


Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic

Editia 1
Revizia 1

Spatiu Tehnic Laser

CM.L.P.01

Usa
exterioara
Stanga

Spatiu Tehnic Laser

CM.L.P.02

Usa interioara
Stanga

Instant

Spatiu Tehnic Laser

PIR.L.P.01

Spatiu Tehnic
Laser Stanga

Instant

Spatiu Tehnic Laser

CM.L.P.12

Spatiu Tehnic
Laser Stanga

Instant

Spatiu Tehnic Laser

CM.L.P.13

Spatiu Tehnic
Laser Stanga

Instant

Coridor

CM.L.P.03

Usa
Exterioara
Stanga

Instant

Coridor

PIR.L.P.02

Coridor

Instant

Coridor

PIR.L.P.07

Usa interioara
Dreapta

Instant

Coridor

PIR.L.P.08

Coridor

Instant

10

Coridor

PIR.L.P.09

Coridor

Instant

11

Coridor

PIR.L.P.10

Coridor

Instant

12

Coridor

CM.L.P.06

Usa
Exterioara
Dreapta

Instant

13

Spatiu Tehnic Laser

PIR.L.P.03

Coridor

Instant

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Instant

Data: mai2012

Pag 52/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Hol Acces si
Spatiu
Tehnic
Acces Laser

Acces Laser

17

Vestiare

CM.L.P.05

2
2

Acces Laser
Acces Laser

18
19

Acces Laser

20

Camera Laser
Camera Laser
Camera Control
Laser

Acces Laser

21

Acces Laser

22

Acces Laser

23

14

Spatiu Tehnic Laser

PIR.L.P.04

Spatiu Tehnic
Laser Dreapta

Instant

15

Spatiu Tehnic Laser

PIR.L.P.05

Spatiu Tehnic
Laser Dreapta

Instant

16

Vestiare

CM.L.P.04

Camera Control
Laser
Camera Laser
Camera Control
Laser

Instant

CM.L.P.08
CM.L.P.09

Vestiar Femei
Vestiar
Barbati
Usa
Usa

CM.L.P.10

Usa

Instant

CM.L.P.11

Usa

Instant

PIR.L.P.06

Camera Laser

Instant

PIR.L.P.12

Incapere

Instant

Instant
Instant
Instant

Partitionare Cladire Ateliere si Laboratoare


1

Hol Acces
Ateliere

Hol Intrare HVAC

CM.A.P.01

Usa
exterioara

Instant

Hol Acces
Ateliere

Hol Intrare HVAC

CM.A.P.02

Usa
exteriaora

Instant

Hol Acces
Ateliere

Hol Intrare HVAC

PIR.A.P.01

Hol Intrare
HVAC

Instant

Hol Acces
Ateliere

Hol Intrare

PIR.A.P.19

Hol

Instant

Hol Acces
Ateliere

Hol Intrare

PIR.A.P.20

Hol

Instant

Hol Acces
Ateliere

Hol Intrare

PIR.A.P.21

Windfang

Instant

Laboratoare
si Ateliere

Lab Dozimetrie

PIR.A.P.03

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

Lab Dozimetrie

CM.A.P.05

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

Lab Electronica

PIR.A.P.06

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

10

Lab Electronica

CM.A.P.06

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

11

Depozitare

PIR.A.P.07

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

12

Depozitare

CM.A.P.09

Usa

Instant

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 53/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Laboratoare
si Ateliere

13

Depozitare

CM.A.P.14

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

14

Atelier Sudura

PIR.A.P.04

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

15

Atelier Sudura

PIR.A.P.05

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

16

Atelier Sudura

CM.A.P.07

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

17

Atelier Sudura

CM.A.P.08

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

18

Atelier Mecanic

PIR.A.P.08

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

19

Atelier Mecanic

PIR.A.P.09

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

20

Atelier Mecanic

CM.A.P.10

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

21

Atelier Mecanic

CM.A.P.11

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

22

Camera Utilizatori

PIR.A.P.10

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

23

Camera Utilizatori

PIR.A.P.11

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

24

Camera Utilizatori

CM.A.P.12

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

25

Camera Utilizatori

CM.A.P.13

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

26

Sala Achizitii Date

PIR.A.P.22

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

27

Sala Achizitii Date

PIR.A.P.23

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

28

Sala Achizitii Date

CM.A.P.35

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

29

Sala Achizitii Date

CM.A.P.36

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

30

Sala Achizitii Date

CM.A.P.39

Usa Rack TVCI

Instant

Laboratoare
si Ateliere

31

Lab Spectroscopie

PIR.A.P.24

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

32

Lab Spectroscopie

PIR.A.P.25

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

33

Lab Spectroscopie

CM.A.P.37

Usa

Instant

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 54/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Laboratoare
si Ateliere

34

Lab Spectroscopie

CM.A.P.38

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

35

Lab Asamblari
Microscopice

PIR.A.P.13

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

36

Lab Asamblari
Microscopice

CM.A.P.17

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

37

Lab Asamblari
Microscopice

CM.A.P.18

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

38

Lab Diagnoza

PIR.A.P.14

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

39

Lab Diagnoza

CM.A.P.19

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

40

Lab Diagnoza

CM.A.P.20

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

41

Lab Diagnoza

CM.A.P.21

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

42

Lab Tehnologia
Semiconductoarelor

PIR.A.P.15

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

43

Lab Tehnologia
Semiconductoarelor

CM.A.P.22

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

44

Lab Tehnologia
Semiconductoarelor

CM.A.P.23

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

45

Lab Tehnologia
Semiconductoarelor

CM.A.P.24

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

46

Lab Optica

PIR.A.P.16

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

47

Lab Optica

CM.A.P.27

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

48

Lab Optica

CM.A.P.28

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

49

Lab Optica Zona de


curatare

PIR.A.P.17

Incapere

Instant

Laboratoare
si Ateliere

50

Lab Optica Zona de


curatare

CM.A.P.29

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

51

Lab Optica Zona de


curatare

CM.A.P.30

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

52

Lab Optica Zona


Tratare

PIR.A.P.18

Incapere

Instant

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 55/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Laboratoare
si Ateliere

53

Lab Optica Zona


Tratare

CM.A.P.25

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

54

Lab Optica Zona


Tratare

CM.A.P.26

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

55

Hol Intrare

CM.A.P.33

Usa

Instant

Laboratoare
si Ateliere

56

Hol Intrare

CM.A.P.34

Usa

Instant

Partitionare Cladire Gamma si Experimente


1

Experimente
1
Gamma

Zona Experimentala
Gamma

Usa
PIRE.G.P.01 Exterioara
Dreapta

Instant

Experimente
2
Gamma

Zona Experimentala
Gamma

CM.G.P.01

Usa
Exterioara
Dreapta

Instant

Experimente
3
Gamma

Zona Experimentala
Gamma

CM.G.P.02

Usa interioara
Dreapta

Instant

Experimente
4
Gamma

Zona Experimentala
Gamma

CM.G.P.03

Usa interioara
Dreapta

Instant

Experimente
5
Gamma

Zona Experimentala
Gamma

Usa
PIRE.G.P.02 exterioara
Stanga

Instant

Experimente
6
Gamma

Zona Experimentala
Gamma

CM.G.P.11

Usa
exterioara
Stanga

Instant

Experimente
7
Gamma

Zona Experimentala
Gamma

CM.G.P.09

Usa interioara
Stanga

Instant

Experimente
8
Gamma

Zona Experimentala
Gamma

CM.G.P.10

Usa interioara
Stanga

Instant

Hol Acces

Coridor Principal

PIR.G.P.01

Hol Dreapta

Instant

Hol Acces

10

Coridor Principal

CM.G.P.04

Usa Intrare

Instant

Hol Acces

11

Coridor Principal

CM.G.P.05

Usa Intrare

Instant

Hol Acces

12

Coridor Principal

PIR.G.P.02

Coridor

Instant

Hol Acces

13

Coridor Principal

PIR.G.P.03

Coridor

Instant

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 56/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Hol Acces

14

Coridor Principal

PIR.G.P.04

Coridor

Instant

Hol Acces

15

Coridor Principal

PIR.G.P.05

Coridor

Instant

Hol Acces

16

Coridor Principal

PIR.G.P.06

Coridor

Instant

Hol Acces

17

Coridor Principal

PIR.G.P.07

Coridor

Instant

Hol Acces

18

Coridor Principal

PIR.G.P.08

Coridor

Instant

Hol Acces

19

Coridor Principal

PIR.G.P.09

Coridor

Instant

Hol Acces

20

Coridor Principal

PIR.G.P.10

Coridor

Instant

Hol Acces

21

Coridor Principal

PIR.G.P.11

Coridor

Instant

Hol Acces

22

Coridor Principal

PIR.G.P.12

Coridor

Instant

2
2

Hol Acces
Hol Acces

23
24

Sala Control
Sala Control

CM.G.P.06
CM.G.P.07

Usa
Usa

Instant
Instant

Hol Acces

25

Coridor Principal

PIR.G.P.13

Hol Stanga

Instant

Hol Acces

26

Coridor Principal

CM.G.P.08

Usa
exterioara
Stanga

Instant

Partitionare Cladire Cabina Poarta


Control
Acces
Control
Acces
Control
Acces
Control
Acces
Control
Acces
Control
Acces
Control
Acces
Control
Acces

1
1
1
2
2
2
2
2

Control Acces

BP.CP.01

Birou

24H

Control Acces

BP.CP.02

Birou

24H

Control Acces

CM.CP.05

Usa

Instant

Intrare fata

CM.CP.01

Usa

Instant

Intrare fata

CM.CP.02

Usa

Instant

Intrare fata

CM.CP.03

Usa

Instant

Intrare fata

CM.CP.04

Usa

Instant

Hol

PIR.CP.01

Hol

Instant

Alimentarea cu energie electrica a sistemului antiefractie se va realiza din tabloul


electric TCS-B, TCS-CO, TCS-CP, TCS-Lab, TCS-L si TCS-G. Alimentarea de
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 57/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

rezerva a sistemului se va realiza pentru a asigura functionarea sistemului 24 de ore in


stand-by plus 30 min. in stare de alarma.
7.5.5. Scenariu de functionare
Orice tentativa de patrundere prin efractie in oricare din zonele protejate este sesizata
instantaneu prin elementele prezentate anterior si transmisa la centrala de
supraveghere din Dispecerat.
Sistemul va fi monitorizat si cu ajutorul softului de management al SCIC. La apariia
evenimentului, este afiat automat, pe unul dintre cele doua monitoarele din
dispecerat, schia zonei obiectivului n care a aprut respectiva alarm iar pe celelalt
monitor imagini video din zona respectiva daca exista in zona respectiva camera
video.

La apariia evenimentului n sistem, pe ecran se afieaz informaii concrete legate de


modul de tratare al evenimentului, astfel nct operatorul s aib la dispoziie aceste
informaii chiar n momentul apariiei evenimentului respectiv.
7.5.6. Interconectari ale sistemului:
Prin aceste interconectari (transmitere sau primire de comenzi) se mareste atit gradul
de exploatare a subsistemelor cit si gradul de siguranta a cladirii.
Acest sistem va fi interconectat cu alte subsisteme, instalate in cladire, software dupa
cum urmeaza:
Interconectare :
cu subsistemul de control acces posibilitatea de a dezarma o partitii din subsistemul
de control acces;
cu subsistemul TVCI in cazul unei alarme afisarea pe monitorul spot a matricii
video sau pe monitorul statiei de monitorizare imaginile de la camerele video din
imediata apropiere a zonei in alarma.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 58/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

7.6. Sistem control acces


7.6.1. Descrierea sistemului
Sistemul de control acces este gestionat de o centrala dedicata.
Instalatia are ca scop identificarea si restrictionarea accesului in anumite spatii functie
de drepturile acordate fiecarui utilizator. La fiecare punct de intrare in zona protejata,
exista un dispozitiv care citeste un identificator aflat in posesia solicitantului,
analizeaza drepturile lui de acces si deschide usa sau semnalizeaza interdictia. Daca
persoana a trecut usa se inchide in mod automat cu ajutorul unui amortizor.
Sistemul va inregistra intr-o baza de date toate tranzactiile (intrare/iesire, fortari ale
usilor). De la dispecerat se poate accesa aceasta baza de date si se pot obtine
informatii despre fiecare element de restrictionare a accesului.
Restrictionarea se poate face in functie de zilele lucratoare, zile nelucratoare,
concedii, personal tehnic, vizitator.
Dispozitivul de control al accesului pentru o usa se compune din:
controller;
doua cititoare de identificare (pentru control acces bidirectional);
yale electromagnetica (cu alimentare permanenta)/turnichet/
butonul iesire de urgenta;
contact magnetic care sesizeaza pozitia usii;
Accesul in obiectiv va fi controlat, atat pentru pietoni cat si pentru autovehicule.
Pentru pietoni se vor realiza filtre de control acces cu turnicheti, iar pentru
autovehicule se va realiza o ecluza din doua porti culisante automatizate comandate
din cabina poarta.
Se vor realiza filtre de control acces la toate intrarile in cladiri, laboratoare.
Amplasarea echipamentelor se va realiza conform partii desenate a proiectului.
Pentru camerele de hotel din cladirea Casa Oaspeti se va instala un control acces
hotelier pentru fiecare usa.
Sistemul de control acces hotelier pentru acest proiect este un sistem de control acces
cu operare Off Line.
Structura sistemului este urmatoarea:
yala inteligenta cu memorie;
unitate exterioara de codare a cardurilor smart card-urilor;
economizor;
cartela inteligenta de citire a evenimentelor de la yala si descarcarea
lor pe PC
cartela smart card pentru utilizatori.
Accesul in camera se va face cu cartela atat pentru clienti cat si pentru personalul
hotelului (cameriste, personal tehnic). Iesirea se realizeaza prin simpla actionare a
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 59/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

clantei, fara sa fie nevoie de utilizarea cartelei.


Toate intrarile intr-o camera vor fi memorate in yala inteligenta cu memorie. Fiecare
eveniment va inregistra cartela folosita, cat si ora si data la care s-a intrat.
Accesul in camera se va face prin introducerea cartelei in cititorul de pe sild. Daca
yala inteligenta recunoaste cartela, semnalizeaza prin aprinderea unui LED de culoare
verde montat pe sildul exterior simultan cu deblocarea zavorului electric. In aceasta
situatie, clientul are la dispozitie un interval de 10 secunde sa deschida usa. Daca
dupa 15 secunde usa nu este inchisa, buzzerul incorporat in yala va atentiona
utilizatorul. Usa se poate debloca si prin cheie, unitatea inregistrand si aceste
evenimente.
Alimentarea acestor yale inteligente se va realiza din bateriile proprii nefiind necesara
cablare.
7.6.2.Componenta sistemului

Sistemul de control acces se compune din urmatoarele echipamente:


cititoare de proximitate
contacte magnetice
controllere
yale electromagnetice
butoane de eliberare a usii amplasate pe sensul de iesire
buton deschidere usa in caz de urgenta
Turnicheti la cabina poarta
Motoare actionare poarta
Yala inteligente pentru usile camerelor de oaspeti alimentate din baterii proprii

7.6.3.Realizarea instalatiei de control-acces


Cladiri obisnuite
o
Cablu FTP Cat. 6 pentru conectarea controllere-lor de usa la cladirile
obisnuite
o
Cablu tip CYYF 3x1.5mmp pentru alimentarea controllerelor
o
Cablu UTP Cat. 5E pentru conectarea card reader-elor la controller
o
Cablu MYYM 2x1.5 pentru conectarea yalei electromagnetice si a butonului de
urgenta
o
Cablu CS 4x0.22 pentru conectarea butonului cerere iesire si a contactului
magnetic
o
Cablu J-Y(St)Y 2x2x0.8 pentru conectarea turnichetilor
o
Cablu CYYF 3x1.5mm pentru alimentarea motoarelor de poarta

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 60/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Cladiri speciale
o
Cablu J-Y(St)Y 4x2x0.8 pentru conectarea controllere-lor de usa si a tuturor
elementelor ce se leaga la controller
o
Cablu SFTP cat.6 pentru magistrala de comunicatie
o
Cablu rezistent la foc rezistent 90 min. pentru alimentarea controllere-lor
Cablurile vor fi protejate in jgheaburi de sarma in plafonul fals si tuburi PVC de la
jgheabul de sarma la locul de montaj al echipamentului.
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe
trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.
Amplasarea echipamentelor este realizata conform partii desenate a proiectului.
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de control acces se va realiza prin
circuite separate, din tablourile electrice T-CS Birouri, T-CS C.O, T-CS CP, T-CS
LAB, TCS-L, TCS-G.
7.6.4. Interconectari ale sistemului:
Acest sistem va fi interconectat cu alte subsisteme, instalate in cladire, dupa cum
urmeaza:
Interconectare :
cu subsistemul de interblocare valideaza accesul in spatiile prevazute cu sistem
de interblocare ;
cu subsistemul TVCI la trecerea printr-un filtru de control acces sunt redate
imagini video pe monitorul statie de monitorizare din zona filtrului de control acces;
cu sistemul de detectie si avertizare la incendiu declocheaza usile prevazute cu
control acces.

7.7.Sistem de supraveghere video


7.7.1. Descrierea sistemului
Acest subsistem are rolul de a realiza monitorizarea si supravegherea video din
zonele de interes, prelucrarea si inregistrarea lor pe echipamente specializate,
vizualizarea imaginilor pe monitoare, permitnd personalului dedicat cu urmarirea
functionarii sistemului o actiune rapida in cazul aparitiei unor disfunctii sau
evenimente nedorite in punctele supravegheate.
La interior supravegherea se va realiza cu camere video Day&Night cu IR inclus
montate pe suporti iar perimetral se va realiza cu camere video Day&Night montate
in incinte termostatate pe stalpi sau pe cladiri precum si cu camere mobile SpeedDome. Pentru supravegherea pe timp de noapte a perimetrului se vor folosi
iluminatoare IR de 20 sau 125m.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 61/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

7.7.2. Componenta sistemului


Sistemul de televiziune cu circuit inchis este compus din:

rack-uri;

inregistratoare video digitale

receptoare fibra optica

transmitatoare fibra optica

surse de curent neintreruptibila

camere de interior

camere de exterior in incinte termostatate

camere Speed-Dome

matrice video
Camerele vor avea activate detectia de miscare pe imagine astfel incat sa se produca
inregistrarea in cazul activitatii in zona de vizibilitate. Semnalele primite de la
camerele video sunt transmise la camera B-P-11 Spatiu echipamente BMS .
Inregistrarea se face digital (DVR - Digital Video Record) cu posibilitate de
vizualizare in multiple moduri. DVR-ul permite inregistrarea tuturor camerelor,
indiferent de modul de vizualizare. Se poate inregistra in mod continuu, dupa un
program stabilit sau la detectie de miscare.
Inregistratoarele se vor monta in rack-ul amplasat in cladirea Birouri in camera B-P11 Spatiu echipamente BMS .
Prin intermediul unei interfetelor TCP/IP, fiecare inregistrator se va conecta la
software de management al SCIC.
Monitorizarea sistemului se va realiza din camera B-P-11 Spatiu echipamente
BMS de la statia de lucru cu ajutorul soft-ului specializat precum si local de la
statiile de lucru amplasate in Camera de comanda Laser si Sala control Gamma.
Carcasele metalice ale echipamentelor se vor lega la barele de egalizare a
potentialelor.
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de supraveghere video se va realiza
prin circuite separate, din tabloul electric T-TVCI.01 amplasat in cladirea Birouri si
T-TVCI.02 amplasat in Laboratoare, camera Achizitii date. Alimentarea de rezerva a
sistemului se va realiza pentru a asigura functionarea subsistemului 30 minute.
Sistemul trebuie sa permita deasemenea stocarea imaginilor pe o perioada de min. 30
min.
7.7.3. Realizarea instalatiei de supraveghere video
Reteaua de intercomunicare intre echipamentele subsistemului de supraveghere video
este realizata cu:
o
Cablu RG6 pentru conectarea camerelor din cladire Birouri
o
Cablu fibra optica pentru camerele aflate la distanta
o
Cablu CYYF pentru alimentarea camerelor video din cladirile obisnuite si
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 62/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

perimetru
o
Cablu rezistent la foc 90 min. pentru alimentarea camerelor video din cladirile
speciale. Cablurile vor fi protejate in jgheaburi de sarma deasupra tavanului fals si in
tuburi PVC de la jgheabul de sarma la pozitia de montaj a echipamentului.
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe
trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.
7.7.4. Interconectari ale sistemului:
Acest sistem va fi interconectat cu alte subsisteme, instalate in cladire, dupa cum
urmeaza:
cu subsistemul antiefractie afiseaza imagini din zonele aflate in alarma ;
cu subsistemul de control acces la trecerea printr-un filtru de control acces sunt
redate imagini video pe monitorul statie de monitorizare din zona filtrului de control
acces;
cu sistemul de detectie si avertizare la incendiu afiseaza imagini din zonele aflate in
alarma
7.8. Sistem BMS (Building Management System)
Aceasta va permite implementarea unor functii de monitorizare, gestionare si control
a echipamentelor cladirii utilizand ecrane grafice sugestive.
Sistemul BMS poate fi mprtit n trei nivele:
1.
nivelul de management:
statie de management amplasata in Cladirea Birouri, in Camera Supraveghere
BMS
statie de lucru
software BMS pentru 1 Server + 3 Clienti
2.
nivelul de automatizare:
tablouri de automatizare contin statii de automatizare, module In/Out,
module RS232/RS485, switch FO
3.
nivelul echipamentelor de cmp:
detectoare de inundatii
contacte mecanice
Datorit inteligentei distribuite, fiecare dintre aceste nivele opereaz att n mod
autonom ct i ntr-un sistem.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 63/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Sistemul BMS va realiza monitorizari si comenzi pentru urmatoarele instalatii:


Instalatie de monitorizare CO2 si O2
Instalatii electrice de curenti tari:
Grupuri electrogene
Tablouri generale
Tablouri locale
Instalatii de monitorizare clase de curatenie
Sistem interblocare
Instalatie HVAC

Sistemul BMS va fi administrat si monitorizat de la statia de management amplasata


in Camera BMS din - Cladire birouri. Deoarece comunicatia dintre statia de
management si serverul BMS este bazata pe IP, monitorizarea si managementul se
poate realiza si de la distanta.
Alarmele de sistem, jurnalele de evenimente sunt stocate pe un server pentru a
asigura o arhiva a evenimentelor de incredere si in care se poate cauta in functie de
drepturile de acces.
Monitorizarile si comenzile se vor realiza fie direct cu ajutorul unor interfete de
comunicare, fie indirect prin contacte DO libere de potential preluate printr-un
controller liber programabil ce va fi echipat cu o interfata TCP/IP Ethernat pentru
comunicatia cu server-ul central al Sistemului BMS.
Server-ul de baza va ndeplini urmtoarele funcii generale:

Management de reea

Interfaare operator

Sistem de afiare n mod grafic

Sistem de achiziie de date i istoric de evenimente

Management-ul alarmelor

Istoric alarme, trend-uri

Generare de rapoarte

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 64/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

7.8.1. Arhitectura sistemului


Tablourile de automatizare BMS vor fi conectate intre ele prin fibra optica multimode, OM2 intr-o retea redundanta de tip bucla.
In fiecare tablou exista cate 1 switch cu 8 porturi RJ45 si cu 2 module SFP. La
porturile RJ 45 se vor conecta statiile de automatizare BMS, centralele de efractie si
de control acces.
Sistemul permite distribuirea funciilor sale cum ar fi achiziia datelor, interfaare
grafic, control peste reea cu scopul obinerii performanelor i flexibilitii maxime.
Sistemul va permite supravegherea de la distan folosind comunicarea TCP/IP.
7.8.2. Comunicatii
Sistemul BMS conine interfee cu urmtoarele protocoale de comunicaie:
BACNet / IP
Modbus pe RS485
TCP / IP Ethernet (OPC Server 2.0)
Interfa cu Microsoft Excel Data Exchange

7.8.3. Functiile sistemului


Instalatii de monitorizare CO2 si O2
In urmatoarele spatii se vor monitoriza concentratiile de CO2 si O2:
Camera Laser
Laborator A
Laborator C
Laborator D
Laborator Laser interactiune fotofusiune
Laborator Laser interactiune RFN
Laborator Laser
7.8.4. Structura sistemului
Centrala monitorizare 8 linii analogice
Detectori de CO2
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 65/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Detectori de O2
Module 8 IN
Module 8OUT
Sirene cu flash
Surse de alimentare cu energie electrica

Centralele de monitorizare se vor amplasa in Camera Control Laser si in Sala Control


Gamma.
In cazul in care concentratia de CO2 si O2 se modifica fata de valoarea impusa, se va
alerta personalul local din spatiile monitorizate, in camerele de control din cladire
Laser si cladire Gamma, precum si in Camera de Supraveghere BMS din Cladire
Birouri.
Amplasarea detectorilor se va realiza conform partii desenate a proiectului.
Semnalele de monitorizare se vor prelua de sistemul BMS de la iesirile programabile
din centrala de monitorizare si din modulele 8OUT.
7.8.5. Instalatii electrice curenti tari
Monitorizarea tablourilor generale si locale se va realiza prin preluarea de semnale
digitale, de la contactele auxiliare ale intrerupatoarelor acestora.
Monitorizari prin interfete de comunicatii Modbus:
grupuri electrogene
analizoare de energie electrica (tablouri generale)
surse neintreruptibile de energie
7.8.6. Instalatii de monitorizare clase de curatenie
Pentru monitorizarea claselor de curatenie s-au prevazut numaratoare de particule
care vor fi supravegheate prin interfete de comunicatii Modbus.
7.8.7. Sistem interblocare
Sistemul de interblocare are rolul de a restrictiona accesul in camerele de experimente
in functie de activitatile in desfasurare
Aceste conditionari permit efectuarea de experimente fie cu Laser-ul sau cu
Acceleratorul de particule, precum si simultan, Laser si Accelerator, conform
tabelului de mai jos.
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 66/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 67/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Pentru fiecare usa din Cladire Gamma aferenta camerelor de experimente, s-a
prevazut cate un sistem de interblocare local compus din:
- Tablou de automatizare (statie de automatizare, module in/out, switch
FO, controller 1 usa)
- Panou cu 2 chei unice, cu contacte 2NO si 2NC, pentru fiecare
camera de experimente
- Contact mecanic monitorizare usa
- Buton in caz de urgenta
- Cititor cu tastatura
- Lampi de semnalizare radiatii
- Pentru usile care nu sunt actionate electric s-au prevazut yale
electromagnetice sau yala electromagnetica tip strike
In camerele de control Laser si Gamma s-au prevazut:
- un panou cu chei interblocare general;
- un panou cu o cheie Master si mai multe chei Slave ( cheia Master se poate
scoate din panou doar daca celelalte chei Slave sunt in acesta )
- panouri comanda echipament Laser/Accelerator cu o cheie Master.

7.8.8. Scenariu de functionare


Pentru realizarea experimentului cu echipamentul Laser din prima pozitie a tabelului
de mai sus Conditionari pentru restrictionarea accesului in camerele de experimente
se va proceda in urmatorul mod:
- se interzice accesul in spatiile E1/E6, E7, E-P-08
- pentru celelalte camere accesul este permis
- echipamentul Laser poate fi pornit doar prin utilizarea cheii Master aferenta
Panoului de interblocare 1 LASER. Aceasta se introduce in Panou comanda
LASER 1 si daca sunt indeplinite toate conditiile se va putea initia pornirea
echipamentului LASER.
- conditii care trebuiesc indeplinite pentru pornirea echipamentului LASER:
- usile aferente spatiilor E1/E6, E7, E-P-08 trebuie sa fie inchise ( monitorizare
contacte mecanice )
- cheia unica GAMMA aferente spatiilor E1/E6, E7, E-P-08 trebuie sa fie in
Panoul general interblocare GAMMA ( monitorizare cu contacte libere de
potential din Panoul general de interblocare )
In cazul in care LASER-ul este pornit si este accidental scoasa cheia Slave aferenta
uneia dintre camere in care se realizeaza experimentul, statia de automatizare BMS
din Camera de control GAMMA da o comanda catre statia de automatizare BMS din
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 68/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Camera de control LASER care va comanda oprirea echipamentului LASER. Tabloul


de automatizare al acestuia va fi prevazut cu o intrare digitala tip contact liber de
potential pentru oprire de urgenta.
Alte situatii in care este oprit echipamentul LASER de urgenta:
- alarma generala de incendiu in Cladirile Speciale
- alarma de la Sistem detectie, semnalizare si comanda stingere
incendiu
- daca o persoana este inchisa accidental intr-una din camerele
experimentale
Accesul in spatiile de experimente:
- Persoana cu drepturi de acces in camerele de experimente va lua din Panoul
general de interblocare LASER cheia aferenta camerei de experimente unde
trebuie sa isi desfasoare activitatea
- Acesta se va deplasa la usa aferenta camerei de experimente si va introduce
cheia Slave Laser (unica) in panoul cu chei al usii
- Cheia va da comanda de deschidere a usii daca sunt indeplinite urmatoarele
conditii:
- Persoanei respective i s-a acordat dreptul de acces in camera de experimente
prin subsistemul de control acces
- Daca nivelul de radiatii permite accesul in camera respectiva
- Daca una dintre conditiile de mai sus nu sunt indeplinite statia de automatizare
pentru camera de experimente va bloca accesul in acea zona.
7.8.9. Instalatie HVAC
Sistemul DDC va fi monitorizat de catre sistemul BMS prin interfete de comunicatie
Modbus.
Parametrii monitorizati sunt:
- temperatura
- umiditate

7.9. Subsistem de televiziune comerciala


Acesta este alcatuit din amplificatoare si splitere si are rolul de a furniza semnal TV
in camerele din cladirea Casa Oaspeti.
Cablarea va fi realizata cu cablu coaxial.
Modul de pozare a circuitelor de interconectare este urmatorul:
- montat pe jgheab de sarma pe traseele principale;
- protejat in tuburi PVC montate in plafonul fals si aparent;

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 69/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

- protejat in tuburi PVC montate ingropat de la plafonul fals la locul de


amplasare al echipamentelor.
Alimentarea amplificatoarelor se va face de la tabloul electric.
8. Masuri de protectie
Protectia impotriva atingerilor directe se va realiza prin folosirea de echipamente in
carcase inchise iar protectia impotriva atingerilor indirecte prin dispozitive de
protectie automata impotriva supracurentilor.
9. Masuri de aparare impotriva incendiilor
In proiectare s-au respectat prevederile din P118-99 Normativ de siguranta la foc a
constructiilorsi Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu
Ordinul MAI 163/2007.
In consecinta la executia instalatiei se vor utiliza, conform proiectului:
- Cabluri de alimentare cu intarziere la propagarea flacarii
- Protectii la suprasarcina si scurtcircuit dimensionate in concordanta cu
sectiunile traseului si lungimea acestuia
- Legaturi de echipotentializare pentru toate carcasele metalice ale
echipamentelor
- Materiale si echipamente electrice omologate
10. Masuri de securitate si sanatate in munca
10.1. Factori de risc
- lucru la inaltime
- lucrul cu unelte de mana
- contact cu corpuri ascutite
- caderi de obiecte
- electrocutare prin atingeri directe sau indirecte
10.2. Masuri de asigurare a securitatii si sanatatii in munca
Pentru evitarea accidentelor se vor lua (fara a se limita la acestea) urmatoarele
masuri:
- dotarea personalului cu echipament de protectie adecvat mediului de lucru si
activitatii desfasurate
- protectia impotriva electrocutarii
- protectia impotriva atingerilor directe
- protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata a
alimentarii
Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 70/71

Beneficiar :Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei


Denumire :Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

- instruirea personalului pentru lucrul la inaltime


- instruirea personalului pentru lucrul cu unelte de mana
- alte instructiuni stabilite de antrepenorul general
10.2.1.Beneficiarul (direct sau prin reprezentantii sai) isi va indeplinii toate obligatiile
rezultate din legislatia de securitate a muncii, pe toata durata derularii investitiei.
10.2.2.Executantul isi va indeplinii toate obligatiile rezultate din legislatia de
securitate a muncii, pe toata durata derularii investitiei.
11.

Consideratii finale

Pentru lucrarile de instalatii electrice executantul va efectua verificarile necesare,


conform I7-2002, cap. 6 Verificarea instalatiilor electrice. Vor fi respectate
metodele si valorile cuprinse in normativ. Toate aceste verificari se fac in mod
obligatoriu de catre persoane autorizate, intocmindu-se buletine de verificari sau
procese verbale.
Beneficiarul are obligaia s asigure verificarea proiectului conform L10/95 i ordinul
MLPTL 77/N/28.10.1996. Orice fel de modificri aduse proiectului de instalaii
electrice de cureni slabi se pot face numai cu acordul proiectantului de specialitate
S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L. Bucuresti.

NOTA PROIECTANTULUI:

Documentatia tehnica pentru Sistemul de detectie si avertizare la incendiu este valabila pentru
datele furnizate in acest proiect. Orice modificare va implica o noua solutie tehnica.

Executia lucrarii se va realiza doar de o firma autorizata de Centrul National pentru Situatii
de Urgenta

Toate echipamentele vor fi insotite de certificate de conformitate, certificate de garantie si


marcaje CE, conform HG 622/2004.

Editia 1
Revizia 1

Pr.ne.: 26/2011
Memoriu tehnic
Faza:P.T.+C.S.revizia 1

Data: mai2012

Pag 71/71