Sunteți pe pagina 1din 10

CURENTELE

CURENTELELITERARE
LITERARE

**sunt
suntmicri
micriliterare
literaredintr-o
dintr-oanumit
anumitperioad
perioadsocialsocial-

istoric,
istoric,reunind
reunindscriitori
scriitoricare
caremprtesc
mprtescprincipii
principii
estetice
similare

programul
estetic
(manifestul
estetice similare programul estetic (manifestulliterar)
literar)
fiind
liantul
pentru
scriitori
cu
nclinaii
i
opiuni
fiind liantul pentru scriitori cu nclinaii i opiuni
similare,
similare,program
programformulat
formulatpe
pebaza
bazaunor
unorprincipii
principii
ideologice,
filosofice,
stilistice,
tematice.
ideologice, filosofice, stilistice, tematice.
*acoper
*acoperperioade
perioadeample
ampleiicontexte
contextegeografice
geograficeii
culturale
culturalelargi,
largi,internaionale,
internaionale,deosebindu-se
deosebindu-seastfel
astfelde
de
grupri,
cenacluri
sau
societi
literare
grupri, cenacluri sau societi literare
*nu
*nuexist
existn
nstare
starepur,
pur,ntre
ntreele
eleaprnd
aprndinterferene,
interferene,iar
iar
opera
unui
mare
autor
nu
poate
fi
subsumat
unui
singur
opera unui mare autor nu poate fi subsumat unui singur
curent
curent

MODERNISMUL
MODERNISMUL

CLASICISMU
CLASICISMU
LL
ROMANTISMUL
ROMANTISMUL

REALISMUL
REALISMUL
SIMBOLISMU
SIMBOLISMU
LL

EXP
EXPRES
RESION
IONISM
ISMUL
UL

NEOMODERNISMU
NEOMODERNISMU
LL

POSTMODERNISMU
POSTMODERNISMU
LL
TRADIIONALISMU
TRADIIONALISMU
L

CLASICISMUL
CLASICISMUL

--sec.
sec.XII-XVIII
XII-XVIII- -

*trsturi:
*trsturi:admiraia
admiraiapentru
pentru
antici,
rigoarea
antici, rigoarea
compoziional,
compoziional,gustul
gustuldreptei
dreptei
msuri,
puritatea
i
claritatea
msuri, puritatea i claritatea
stilului,
stilului,tinderea
tindereactre
ctre
perfeciune,
lipsa
perfeciune, lipsade
defantezie,
fantezie,
puritatea
genurilor,caracterele
puritatea genurilor,caracterele
(avarul,
(avarul,ipocritul,
ipocritul,orgoliosul
orgoliosul
etc)
etc)
*specii
*speciicultivate:
cultivate:tragedia,
tragedia,
comedia;
oda,
poezii
comedia; oda, poeziicu
cu
form
fix,
fabula,
satira,
form fix, fabula, satira,
epopeea
epopeea
*reprezentani:
*reprezentani:
-lit.
-lit.univ.
univ.Boileau,
Boileau,Racine,
Racine,La
La
Fontaine,
La
Bruyere
Fontaine, La Bruyere
-lit.
-lit.rom.
rom.C.
C.Negruzzi,
Negruzzi,Gr.
Gr.
Alexandrescu
Alexandrescu

ROMANTISMUL- prima jumtate a


sec. al XIX-lea
*trsturi: primatul fanteziei,
subiectivitatea, respingerea regulilor,
fascinaia misterului, excepionalului,
antiteza (trecut-prezent, nger-demon,
fizic-metafizic, infinit-finit, eros-Thanatos,
n construcia personajelor etc.), culoarea
local, interesul pentru folclor, mituri,
istorie, natur, spaii exotice, evadarea
din realitatea mizer n vis, trecut,
fantezie, personaje din toate categoriile
sociale, limbaj popular, arhaic,
introducerea unor categorii estetice:
urtul, grotescul, macabrul etc., victoria
pasiunii n detrimentul raiunii;
*teme i motive: iubirea, natura, obsesia
idealului, nelinitea infinitului, sondarea
sufletului i a psihicului, meditaia
filosofic, ruinele, mormintele
*specii cultivate: drama, meditaia,
elegia, romana, legenda, balada,
poemul, nuvela istoric, fantastic
*reprezentani:
-lit. univ. Hugo, Musset, Novalis, Byron,
Shelley, Keats, Pukin
-Lit.rom. Negruzzi, Alexandrescu,
Eminescu, Alecsandri, Cobuc,

REALISMUL mijlocul sec. al XIX-lea


*trsturi: rsfrngerea obiectiv, veridic a realitii, repudierea idealizrii,
atitudinea critic fa de societate, preocuparea pentru social, interesul pentru
amnuntul plasticizant (tehnica detaliului, descrieri minuioase), tipicitatea
aciunilor i a personajelor, prezentarea banalitii cotidiene, sobrietate,
stil impersonal, aspecte ale societii contemporane, analiza psihologic,
*teme i motive: lupta ntre grupuri, clase sociale, banul, motenirea, zestrea,
parvenirea
*specii cultivate: romanul, comedia, drama, nuvela etc.
*reprezentani:
-lit. univ. : Balzac, Stendhal, Flaubert, Dickens, Tolstoi
-lit.rom. : Slavici, Caragiale, N. Filimon, Rebreanu, Clinescu, M. Preda

SIMBOLISMUL sfritul sec. al XIX-lea


*trsturi: propune o nou viziune poetic ce decurge
din intuirea complexitii lumii i a universalei analogii,
raportul dintre simbol i eul poetic nu este exprimat, ci
sugerat, deci, sugestia este o modalitate obligatorie,
exprim stri sufleteti specifice acestui curent: spleenul, angoasa, disperarea, oboseala psihic, apsarea
sufleteasc, nevroza, cultivarea corespondenelor,
sinesteziilor, muzicalitatea
versurilor, laitmotive, repetiii, aliteraii, cromatica,
olfactivul, versul liber
*teme i motive: condiia nefericit a poetului ntr-o
societate superficial, meschin, incapabil s
aprecieze arta adevrat, oraul de provincie sufocant,
tema anotimpurilor dezintegratoare de materie, iubirea,
moartea, motivul instrumentelor muzicale, solitudinea,
evadarea, ploaia, nevroza, spleen-ul
*reprezentani:
-n lit. univ.: Baudelaire, Verlaine, Mallarme, T.S. Eliot
-n lit. rom.: Macedonski, tefan Petic, Dimitrie
Anghel, Bacovia, Ion Minulescu

EXPRESIONISMUL
EXPRESIONISMULnainte
nainteii

n
ntimpul
timpulprimului
primuluirzboi
rzboimondial
mondial
*trsturi:
*trsturi:negarea
negareaartei
artei
tradiionale,
desctuarea
tradiionale, desctuareaafectiv,
afectiv,
patosul
patosultririi,
tririi,mpins
mpinslalaipt,
ipt,tehnica
tehnica
halucinrii,
interesul
pentru
halucinrii, interesul pentru
patologic,
patologic,stihialitatea
stihialitateaviziunii,
viziunii,
tragismul
condiiei
existeniale,
tragismul condiiei existeniale,
aspiraia
aspiraiaspre
spreoosintez
sintezaaculturii,
culturii,
imagini
imaginipoetice
poeticevii,
vii,stranii,
stranii,
contrastante,
limbaj
contrastante, limbajviolent,
violent,ocant
ocant
*teme
i
motive:
tristeea
i
*teme i motive: tristeea i
nelinitea
neliniteametafizic,
metafizic,disperarea,
disperarea,
absena,
absena,neantul,
neantul,moartea,
moartea,
dezagregarea
dezagregareaeului,
eului,natura
natura
halucinant
halucinant
*reprezentani:
*reprezentani:
-n
-nlit.
lit.univ.
univ.Gottfried
GottfriedBenn,
Benn,
Georg
GeorgTrakl,
Trakl,Kafka
Kafka
-n
lit.
rom.
Blaga,
Arghezi,
-n lit. rom. Blaga, Arghezi,
V.
V.Voiculescu
Voiculescu

TRADIIONALISMUL perioada interbelic


*trsturi: aprarea romnismului, a specificului naional, a ortodoxismului (cerul spiritualitii
romneti), a vieii autohtone; istoria, folclorul i natura patriei sunt domenii relevante ale
specificului unui popor, mpotriva nihilismului europenizant, conservarea tradiiei
*reprezentani: Nichifor Crainic, V. Voiculescu, Ion Pillat, Arghezi, Blaga

MODERNISMUL I AVANGARDISMUL nceputul secolului XX


*trsturi: fundamentat teoretic de gndirea lui Nietzsche, Bergson, teoria relativitii a lui
Einstein, are ca principiu de baz schimbarea, negarea, distrugerea; intelectualizarea,
metaforismul, subiectivismul ca viziune asupra lumii, cultivarea versului liber
*reprezentani: Proust, Kafka, Joyce, Virginia Woolf,
Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia

NEOMODERNISMUL
NEOMODERNISMULperioada
perioadade
dedup
dupcel
celde-al
de-aldoilea
doilearzboi
rzboimondial
mondial
*trsturi:
*trsturi:poezia
poeziacontrariaz
contrariazpermanent
permanentateptrile
ateptrilecititorului,
cititorului,lupta
luptasinelui
sineluicu
cu
sinele,
sinele,cunoaterea
cunoatereadeplin
deplinnumai
numaiprin
prinpoezie,
poezie,intelectualismul,
intelectualismul,reinterpretarea
reinterpretarea
miturilor,
ironia,
spiritul
ludic,
reprezentarea
abstraciilor
n
form
miturilor, ironia, spiritul ludic, reprezentarea abstraciilor n formconcret
concretare
areca
ca
efect
plsmuirea
unui
univers
poetic
original,
cu
un
imaginar
poetic
inedit,
efect plsmuirea unui univers poetic original, cu un imaginar poetic inedit,
ambiguitatea
ambiguitatealimbajului,
limbajului,ermetismul
ermetismulexpresiei,
expresiei,subtilitatea
subtilitateametaforei,
metaforei,lupta
luptacu
cu
verbul
verbul(redefinirea
(redefinireapoeticului)
poeticului)
*reprezentani:
*reprezentani:Nichita
NichitaStnescu,
Stnescu,tefan
tefanAugustin
AugustinDoina,
Doina,Marin
MarinSorescu,
Sorescu,
Leonid
Dimov
Leonid Dimov

POSTMODERNISMUL- sf. sec. XX


*trsturi:
intertextualitatea,metatextualitatea,
desolemnizarea discursului, valorificarea
prozaismului, refuzul stilului nalt, ironia i
parodia stilurilor poetice consacrate,
poetica concretului, banalului
*reprezentani: Mircea Crtrescu,
Mircea Nedelciu, Radu Petrescu