Sunteți pe pagina 1din 1

Fiecare civilizatie care a existat vreodata a avut aportul sau in evolutia civil

izatiei europene. Civilizatia reprezinta realizarea sub cele mai diverse forme a
valorilor culturale,integrarea lor in infaptuiri concrete,menite sa schimbe med
iul natural si social al omului,modul lui de viata,propriul univers sufletesc.Cu
ltura si civilizatia sint concepuse pe un fond comun,alcatuit din ansamblul cuno
stintelor si expresiei omenesti;din totalitatea achizitiilor spiritului uman;niv
elul inalt de dezvoltare a unei societati istoricesti determinata.
O data cu antropogeneza omului ce a inceput in paleolitic si se termina o data c
u aparitia statului si a scrisului,s-au pus bazele civilizatiei din antichitate.
Anume atunci s-au pus bazele atit in spatiul national ,cit si in cel european.P
rintre civilizatiile antice se numara si cea Greaca.Care a fost creata de un mi
c numar de state nemultumite, printre care Atena si Sparta. Faptele lor eroice,
experientele politice cat si realizarile culturale au asezat temelia traditiei o
ccidentale.Grecia a cunoscut o schimbare politica rapida.Monarhiile au fost inlo
cuite de aristocratii care erau bazate pe domnia unor proprietari nobili.Bazele
solide ale civiliza?iei europene se pun in Grecia. Oamenii Eladei au marea capac
itate de a deschide drumuri noi in economie, filosofie, ?tiin?a, arta etc. Colon
izand bazinele Mediteranei ?i Marii Negre, ei contribuie la raspandirea civiliza
?iei ?i la interferen?ele etno-culturale. Inventatori ai politicii , vechii greci c
reeaza sistemele de conducere
oligarhic ?i democratic , promoveaza individualismu
l ?i drepturile civice ?i incearca sa edifice statul, cetatea-polis
ca exponent
al intereselor ceta?enilor , pe baze ra?ionale.
Prin epoca elenistica, grecii au dat na?tere celei dintai civiliza?ii de sinteza
, de cuprindere universala din istorie.
Pe langa institu?ii, politica, democra?ie, educa?ie ?i spirit civic, Grecia anti
ca a lasat mo?tenire Romei ?i, mai apoi, Europei moderne o ?tiin?a cutezatoare ?
i o cultura stralucitoare. Ambele aveau ca element central al preocuparilor cuno
a?terea ?i slavirea omului, in conformitate cu idealurile umanismului elen; ambe
le se raportau direct la progresul gandirii abstracte ?i speculative (incurajata
de inventarea unui alfabet propriu in secolul VII i.Hr.).Caracterizata prin nat
uralism, utilizarea masurilor ?i a propor?iilor ?i o estetica inspirata din natu
ra, arta Greciei antice constituie punctul de plecare pentru intreaga arta europ
eana de mai tarziu. Debutul il constituie culturile minoica ?i miceniana.
Arta greaca antica evolueaza de-a lungul a trei perioade principale:
homerica: apar primele elemente ale templului grec;
arhaica: se trece la arhitectura in piatra ?i se afirma sculptura;
clasica: se dezvolta artele plastice, iar formele ?i propor?iile monumentelor at
ing perfec?iunea clasica.
elenistica.Stiinta avea si ea o deosebita importanta in civilizatia greaca antic
a si cea actuala.Astfel grecii au adoptat elemente de matematica atat de la babi
lonieni, ca si de la egipteni. In orice caz, elementul nou in matematica greaca
a
fost inventarea unei matematici abstracte, bazata pe o structuralogica de defini
tii, axiome si demonstratii. Personalitatile din Grecia antica, care prin aborda
ri pur teoretice ori de natura practica au adus unele contributii pentru dezvolt
area stiintei sunt :Aristotel, Arhimede, Teofrast ,Strabon etc.Astazi in Grecia
de asemenea persista toate aceste culturi care au contribuit la dezvoltare.Astf
el fiecare civilizatie a pus bazele civilizatiei contemporane,fiecare in masura
posibilului,chiar si cele mai mici inventii,evoluind a dat nastere lumi abia acu
m.Consider ca acea perioada din antichitate cere o importanta veritabila in con
stituirea istoriei si a vietii noastre pe pamint,datorita ei suntem ceea ce sunt
em acum.