Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

14

DECLARAIE
-

formular-cadru

Subsemnatul/Subsemnata,
...........................................,
fiul/fiica
lui
..............................
i
al
...........................,
nscut()
n
localitatea ..................................., judeul .........................., la data
de
...................................,
(ne)cstorit()
.........................................,
identificat() cu act de identitate tip ................ seria ............. nr. ....................,
eliberat de ......................................... la data de ................................., cod
numeric personal ........................................, declar pe propria rspundere,
cunoscnd prevederile legii penale privind sancionarea declaraiilor false, c
la data solicitrii creditului:
nu dein n proprietate exclusiv sau mpreun cu soul ori soia nicio locuin,
indiferent de modul i de momentul n care a fost dobndit, 1
dein n proprietate exclusiv sau mpreun cu soul ori soia cel mult o
locuin, dobndit prin orice alt mod dect prin Programul Prima Casa, n
suprafa util mai mic de 50 m2. 2

Semntura
___________

Aceasta varianta se alege in cazul in care nu detine in proprietare exclusiva o locuinta


Aceasta varianta se alege in cazul in care detine in proprietare exclusiva o locuinta cu o suprafata utila
mai mica de 50 m2
2