Sunteți pe pagina 1din 5

PRAGUL DE SEMNIFICAIE

Situaii financiare

Active totale (nainte de scderea datoriilor)


1.00%
2.00%
Cifra de afaceri
1.00%
2.00%
Profit nainte de impozitare
5.00%
10.00%

Final - Anul
curent

Planificat - Anul
curent

lei

lei
10,980,925

10,980,925

109,809
219,619

109,809
219,619

5,624,241
56,242
112,485

5,624,241
28,121
56,242

451,804
22,590
45,180

451,804
22,590
45,180

Prag de semnificaie

50,000 se completeaza manual in urma comp

JUSTIFICAREA NIVELULUI DE PRAG DE SEMNIFICATIE


Societatea a fost auditata in trecut de o firma de audit
multinationala
Riscurile identificate au valori estimate scazute
Societate inchisa, un actionar majoritar 90%, restul in
familie
Nu se pune mare accent pe profit
Nu au existat neintelegeri intre actionari
Nu se doresc credite bancare
Actionarii sunt parte din management

ntocmit de:

Data
.

Revizuit de:

Data

COMENTARII PRIVIND PRAGUL DE SEMNIFICATIE FINAL

ntocmit de:

Data
.

Revizuit de:

Data

Efectiv - anul
anterior

lei

Active
Profit brut

Variatie

16,941,579
64.82

CA
Active nete

169,416
338,832
25,489,400
127,447
254,894

22.07

2,798,466
139,923
279,847

16.14

mpleteaza manual in urma completarii notei explic.

Medie

196,487

Medie fara extreme

171,844

Mediana

133,685

2011

2010

10,980,925
451,804
5,624,241

16,941,579
2,798,466
25,489,400

5,947,996

7,926,692