Sunteți pe pagina 1din 12

SOLUTII ANALITICE

SOLUTII DE SIMULARE
Ciobanu Veronica si Caradjov Dumitru

DEFINITII
METODA ANALITICAmetoda de rezolvare a problemelor, bazata
pe utilizarea unor formule ce permit
calculul direct al rezultatului final, fara a
cerceta stari si rezultate intermediare
SOLUTII ANALITICEsolutiile obtinute cu ajutorul metodei
analitice .

100 m3
15 m3/h

EXUMPLU:

Un bazin cu volumul 100


m3, care initial contine
5 m3/h
20 m3 de apa, se umple cu acelasi
lichid folosind pompa ce are
capacitatea de pompare de 15
m3/ora. Totodata, din bazin in
dispozitivul de filtrare se scurg 5
m3/ora. Se cere sa se determine
peste cite ore va fi umplut bazinul.
20 m3

proces iterativ de modelare a


etapelor de umplere a
bazinului

t= (Vb-Vi)/(CpCs)/h
Vb- volumul total al bazinului
Vi- can. initiala de apa in bazin
Cp- capacit. de pompare a pompei
Cs- capacit. gaurii de scurgere
Modelul de simulare

t= (100-20)/
(15-5)=8 ore

SIMULARE
A
o tehnica de rezolvare a
problemelor, bazata pe
utilizarea unor modele
matematice si logice ce
descriu comportarea
unui sistem real in
spatiu si/sau in timp.

Definitii
MODEL DE SIMULARE modelul de rezolvare a
problemei in baza tehnicii de
simulare. (ecuatiile,instructiunile privind
calcularea valorilor)

SOLUTII DE SIMULAREsolutiile obtinute prin

PROBLEMA PRODUCTIEI
VACCINEI
Pentru producerea vaccinei la fabrica se planifica
de cultivat o anumita specie de bacterii. Este
cunoscut faptul ca daca masa bacteriilor constituie
x grame, atunci peste o zi masa lor se va mari cu
(a-bx)x grame, unde coeficientii a si b depind de
specia bacteriilor. Pentru necesitatile de productie
uzina va intrebuinta zilnic m grame de bacterii.
Pentru a determina planul de productie este
important de a se raspunde la urmatoarele
intrebari: cum se va schimba masa bacteriilor
peste 1,2,3,4,,365 zile (pina la sfirstitul anului)?

X=(A-BX)X+M

xt=(a-bxt)xt+m
xt+1=xt+(a-bxt)xt-m
x1=x0+(a-bx0)x0-m

x6=x5(a-bx5)x5-m

METODA RECURENTA

Modul de a defini sirul in asa


fel incit ofera posibilitatea de a
calcula orice termne al sirului
cunoscindu-l pe cel precedent.

a=1
b= 0,0001