Sunteți pe pagina 1din 7

Grupa II Categoria II

1. Definiti auditul in general si identificati elementele fundamentale ale


acestuia.
Audit vine de la latinescul audire, a asculta; cuvant de origine latina,
transformat in timp de practica anglo-saxona, semnifica astazi, in sens strict, revizia
costurilor realizata de experti independent in vederea exprimarii unei opinii asupra
regularitatii si sinceritatii acestora.
Prin audit, in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii
efectuata de un specialist competent si independent in vederea exprimarii unei
opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu de
calitate(standar/norma sau o reglementare).
Auditul este definit de 5 elemente fundamentale:
1. Examinarea trebuie sa fie strict profesionala
2. Obiectul examinarii profesionale il poate constituii orice
informative( tehnica, tehnologica, legata de mediue etc.)
3. Persoana care realizeaza examinarea profesionala trebuie sa fie specialist
care indeplineste conditiile de competenta si de independent
4. Scopul examinarii profesionale il constituie emiterea unei opinii motivate;
motivarea presupune argumentare si raspundere
5. Criteriul de calitate in functie de care se emite opinia motivate trebuie sa
fie un standar sau o norma profesionala (in audit privat) sau o
reglementare (in audit public)
2. Ce este auditul financiar?
Auditul financiar poate fi calificat drept orice analiza, orice control, orice
verificare si orice studio asupra unei sectiuni sau a unei parti din contabilitate sau
din situatiile financiare ale unei entitati.
Auditul financiar poate fi considerat ca fiind un audit in general (cuprinde
elemente fundamentale prezentate anterior), cu deosebirea ca specialistul
competent si independent trebuie sa fie profesionist contabil, iar obiectul examinarii
il constituie orice informative financiar-contabila.
3. Definiti auditul statuar si identificati elementele fundamentale ale acestuia.
Prin audit statuar se intelege examinarea efectuata de un profesionist
contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati
in ansamblul lor, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii
fidele, clare si complete a pozitiei si stuatiei financiare, precum si a rezultatelor

(performantelor) obtinute de aceasta, prin raportarea la standardele nationale


sau international de audit.
Altfel spus, auditul statuar este auditul financiar efectuat de auditori statuary
care examineaza in totatlitatea lor situatiile financiare, protricit normelor de audit,
inclusive activitati si operatii specific intreprinderii auditate, in virtutea unor
dispozitii legale (legea bancare, legea societatilor comerciale, legea pietelor de
capital etc.).
Elementele fundamentale ale auditului statuar:
1. Profesionistul competent si independent trebuie sa fie profesionist
contabil, care poate fi o persoana fizica sau persoana juridical
2. Examinarea este exclusive profesionala
3. Obiectul examinarii effectuate de profesionistul contabil il constituie
situatiile financiare in totalitatea lor: bliant, cont de profit si pierdere si
celelalte component ale situatiilor financiare, in functie de referentialul
contabil aplicabil
4. Scopul examinarii: exprimarea unei opinii motivate, responsabile si
independentel de aceasta data opinia are un obiect prcis: imaginea fidela
, clara si complete a pozitiei financiare(patrimoniului) , a situatiei
financiare si a rezultatelor obtinute de entitatea auditata.
5. Criteriul de calitate in functie de care se face examinarea si se exprima
opinia il constituie standardele (normele) nationale sau international de
audit.

4. Care sunt asteptarile utilizatorilor de la un auditor statuar?


Asteptarile utilizatorilor de la un auditor statuar sunt:
-acuratetea declaratiilor financiare
-continuitatea exploatarii si solvabilitatea firmei
-existenta unor fraude
-respectarea de catre firma a obligatiilor sale legale
-comportamentul responsabil al firmei fata de problemele legate de mediu si
problemele sociale
5. Care sunt principalele obiective ale controlului intern?
Principalele obiective ale controlului intern sunt:
-exhaustivitatea: toate operatiile au facut obiectul unei inregistrari
-controlul realitatii: orice inregistrare este justificata printr-o operatie
-controlul exactitatii: nu exista erori in contabilizarea sumelor
6. Care sunt criteriile de apreciere ale imaginii fidele?
Criteriile de apreciere ale imaginii fidele sunt:

a) Exhaustivitatea(integralitatea): toate operatiile care privesc intreprinderea


sunt inregistrare in contabilitate. Termenul de operatii cuprinde toate
drepturile si activele intreprinderii, precum si toate obligatiile si pasivele
sale si, de o maniera generala, orice eveniment sau decizie care
antreneaza o modificare a patrimoniului, situatiei financiare sau
rezultatulio financiar al intreprinderii respective
b) Realitatea: criteriul realitatii operatiilor presupune ca toate elementele
material din scripte corespund cu cele identificabile fizic sic a toate
elementele de active , de pasiv, de venituri sau cheltuieli reflecta valori
reale, si nu fictive sau care nu privesc intreprinderea in cauza; altfel spus,
toate informatiile prezentate prin situatiile financiare trebuie sa poata fi
justificate si verificate
c) Corecta inregistrare in contabilitate si prezentare in situatiile financiare a
operatiilor presupune ca aceste operatii trebuie:
- Sa fie contabilizate in perioada corespunzatoare, urmarindu-se deci
respectarea independentei exercitiilor, criteriul perioadei corecte
- Sa fie correct evaluate, adica sumele sa fie determinate, arithmetic
exacte, urmarindu-se respectarea tuturor regulilor si principiilor
contabile, precum si a metodelor de evaluare: criteriul corectei evaluari
- Sa fie contabilizate in conturile corespunzatoare-criteriul corectei
imputari
- Sa fie correct totalizate, centralizate , astfel incat sa li se asigure o
prezentare in conturile anuale conforma cu regulile in vigoare: criteriul
corectei prezentari in conturile anuale
7. Care sunt categoriile de riscuri cu care se poate confrunta auditorul intr-o
intreprindere?
Categoriile de riscuri cu care se poate confrunta auditorul intr-o intreprindere
sunt:
a) Riscuri generale , specific intreprinderii- riscuri de natura sa
influenteze ansamblul operatiilor intreprinderii
Aceste riscuri pot fi riscuri legate de
- situatia economica a intreprinderii (ex: elemente ce pot pune in
discutie continuitatea activitatii
-organizarea generala( ex: absenta unor procedure sau excesul
de procedure
-atitudinea conducerii ( ex: expertul va acorda o anumita atentie
atunci cand conducerea manifesta preocupari cu predilectie pentru
productie si comercializare si alta atentie atunci cand conducerea
este preocupata de problemele de control intern si de calitatea
informatiei financiare)
b) Riscuri legate de natura operatiilor tratate Conturile anuale
reflecta operatiile tratate de catre intreprindere iar datele prezentate in

contabilitate pot fi purtatoare de riscuri particulare :


rezulta din activitatea obisnuita a intreprinderii

1 Date repetitive-

2 Date punctuale- sunt date puse in evidenta la interval de timp mai


mult sau mai putin regulate(ex:invetare) si pot aparea riscuri atunci cand nu
sunt descoperite la timp.
3 Date exceptionale- rezulta din operatii sau decizii care deriva din
activitati curente( fuziuni, reevaluari, restructurari ) si pot aparea riscuri
atunci cand compania nu dispune de elemente comparative, de personal
experimentat ptr astfel de operatii.
c)Riscuri legate de conceptia si functionarea sistemelor conceperea
sistemelor de descoperire si de tratare a operatiilor trebuie sa permita prevenirea
erorilor sau sa le detecteze pe cele care s-au produs, pentru a le corija
d)Riscul de nedescoperire cu ocazia auditului alegerea de catre auditor a
procedurilor , intinderii si datei interventiilor antreneaza un anumit nivel de risc, pe
care auditorul trebuie sa-l diminueze tot mai mult
8. Ce semnificatie are importanta relative ca factor in analiza riscurilor
dintr-o intreprindere?
Importanta relative este un factor care permite auditorilor sa precizeze
amploarea riscurilor si se defineste in raport cu valoarea sau cu natura unei
iregularitati sau inexactitati figurand in informatia financiara(inclusive o omisiune),
care singura, sau adaugata altora, tinand seama de circumstantele spetei , ar avea
probabil drept consecinta influenta rationamentului sau deciziei unei personae
rezonabile care se sprijina pe aceasta informatie.
Importanta relative , neconstituind un risc in sine,se refera in principal la
valoarea operatiilor prelucrate sau prelucrabile, dar care ia in calcul si anumite
elemente calitative)rezultat:profit sau pierdere; capital social redus sub limita legal
admisa etc.)
9.Care sunt tipurile de audit pe care le cunoasteti?
Clasificarea auditurilor se face in functie de obiectivele urmarite si in functie de
soecialistii care le realizeaza astfel:
a) Tipuri de audit financiar in functie de obiective:
Audit statuar(legal) sau misiune de audit de baza Audit financiar Audit intern
Audit operational
Audit de gestiune
b) Tipuri de audit in functie de specialistii care il efectueaza

Audit statuar(legal) sau misiune de audit de baza


Audit fiscal
Audit social
Audit juridic
Audit al calitatii
Audit financiar(altele decat auditul statuar
Audit intern
c) Tipuri de audit in functie de pozitia auditorului fata de interprindere
Audit statuar -extern legal
audit financiar- extern;contractual
audit operational- extern;contractual
audit de gestiune - extern;contractual
audit intern- intern sau externalizat pe baza de contract
d) Tipuri de audit in functie de domeniu
Audit financiar
Audit de gestiune
Audit operational
Alte tipuri- social, tehnic, juridic, fiscal etc

10. Care sunt categoriile de auditori care pot efectua misiunea de audit?
Tipurile de de auditori care pot efectua misiunea de audit sunt:
a) Auditorul intern un salariat al entitatii auditate
b) Auditul extern este realizat de catre un furnizor de servicii in baza
unui contract cu intreprinderea :
- Auditorul legal sau controlorul
legal sau auditorul statuar este auditorul a carei misiune este
descrisa de lege
-Un functionar al statului poate realiza unele misuni
de audit
-Auditorul contractual efectueaza o misiune in
cadrul unui contract cu o entitate auditata
(intreprindere, primarie, insitutie publica, minister
etc)
11. Ce reprezinta sistemele, domeniile si conturile semnificative?
Domeniile semnificative reprezinta zone in care se pot produce erori sau
inexactitati ce pot avea o influenta semnificativa asupra situatiilor financiare.
Acestea pot fi clasate in sisteme semnificative si conturi semnificative.
Prin conturi semnificative se intelege orice system existent in entitate care
asigura inregistrarea si transcrierea operatiilor repetitive, camd valoarea cumulate a
acestora este ea insasi semnificativa in raport cu situatiile financiare.

Sistemele semnificative commune intreprinderilor sunt cele privind:


cumparatori-furnizori, vanzari-clienti, plati personal, trezorerie, productiestocuri(cand se utilizeaza metoda inventarului permanent)
Conturile semnificative sunt acele conturi a caror valoare reprezinta o parte
importanta din situatiile financiare sau cele care prin natural or ar putea reprezenta
o parte importanta din acestea si care pot ascunde erori sau inexactitati
semnificative a caror importanta relative este direct legata de regularitatea
contabilitatii, influentand semnificativ aceste situatii financiare.

12. Care sunt componentele riscului de audit?


Componentele riscului de audit sunt :
1) Riscul inerent- consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de
operatiuni sa comporte erori semnificative , isolate sau impreuna cu erorile
din alte conturi sau categorii de operatiuni din cauza unui control intern
insufficient.
2) Riscul legat de control- consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont
sau intr-o categorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de
contrui sau categorii de operatiuni nu este nici prevenita , nici descoperita si
corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate
3) Riscul de nedescoperire- consta in faptul ca controalele declansate de
auditori nu reusesc sa descopere eroarea semnificativa in soldul unui cont
sau intr-oo categorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de
contrui sau categorii de operatiuni.
13. Pragul de semnificatie in audit: definitie rol( testul de semnificatie, o metoda
analizatica de calcul si estimare a pragului de semnificatie)
Prin prag de semnificatie se intelege nivelul, marimea unei sume peste
care auditorul considera ca o eroare , o inexactitate sao o omisiune poate afecta
regularitatea si sinceritatea operatiunilor financiare si a patrimoniului intreprinderii.
La inceputul misiunii stabilirea unui prag global de semnificatie este necesara
pentru a determina domeniile si sistemele semnificative.
In cursul misiunii , pragurile de semnificatie determinate pentru controlul
fiecarei sectiuni din situatiile financiare permit orientarea programelor de munca
spre riscurile existente, prin stabilirea mai corecta a esantioanelor de contro;
aceasta evita angajarea in lucrari care nu vor servi la fundamentarea opiniei asupra

situatiilor financiare. Aceste praguri sunt, in general, inferioare pragului global


pentru a tine cont de cumulul posibil al erorilor constatate.
La sfarsitul misiunii, pragul global permite auditorului sa aprecieze daca
erorile constate trebuie corijate sau sa faca obiectul unei menriuni in raport, daca
intreprinderea refuza sa le corijeze.
Ca urmare, stabilirea unor praguri de semnificatie permite:
-orientarea mai buna si planificarea misiunii
-evitarea lucrarilor inutile
-justificarea deciziilor referitoare la opinia emisa
Testul de semnificatie reprezinta o metod de apreciere a caracterului
semnificativ al constatrilor facute.