Sunteți pe pagina 1din 3
Sit, fon Meioreou Ni, 200760 Craiove, Telefon 0251/4 (03511407395 (407397) Fan 0251421824, 03811407396 Fema ils djiusn Web: wwii educa sunisrenut EpucagiE $1 mceqnanuaaori NB | OOF AUS NOTA Citre, ‘Toate unitifilescolare din Municipiul Craiova si judetul Dol), {in atentia profesorilor de limba si literatura romana sia celor de educatie fizicd si sport CONCURS NATIONAL DE LITERATURA $I JURNALISM SPORTIV “UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY” Va informam, prin prezenta, asupra conditilor de participare 1a Concursul National de literaturé si jumalism sportiv “Un condei numit fair-play” ~ 2015, organizat de eatre Comitetul International Olimpic, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman prin Academia Olimpicd Romana si Minister Educatiei si Cercetarit $tingtice. Lueriile vor fi depuse Ia seeretariatul S.J. Dolj pnd la data de 25 mai si vor fi insotite obligatoria 4e talonul de participare si tabelul nominal eu elevii participani, semnat de profesorul indrumator si