Sunteți pe pagina 1din 16

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

TEMA DE PROIECTARE

Obiectivul de investiie: CENTRU CULTURAL


Amplasamentul: Calea Motilor, nr 64 - 66 68 Cluj - Napoca
Beneficiarul: Universitatea Tehnica Cluj - Napoca
Proiectantul general / Milievici Mihai Raoul
Nr. pr.: 2 / 2015.
Faza de proiectare: FAZA Nr 2 - Detaliere imobil Sudic - Calea Motilor

arhitectura
structura de rezisten
instalaii termice / climatizare
instalaii electrice
instalaii sanitare si gaze

DA
DA
DA - nivel informativ si documentare
DA - nivel informativ

1. CONDITII DE TEM IMPUSE DE BENEFICIAR


1.1. Tipul lucrrii:
1.1.1. construcie nou propus
Suprafaa desfurat estimat: 1950 mp; - Regim de nlime estimat: 23.44 m.
1.1.2. interveniile la o construcie existent
obinuit
dup caz, pentru:
conservare
consolidare
refuncionalizare
extindere
mansardare
supraetajare

DA
NU
NU
NU
Constructie noua
-

Caracteristicile construciei existente (funciuni, sistem constructiv, nivelul echiprii cu


instalaii):
S. constr.: 1450 mp
Regim de nlime existent: D+P+4E
In prezent este Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii
Constructie din caramida plina cu plansee de beton armat si lemn la ultimul etaj
Sunt prezente instalatii si echipamente pentru incalzire care sunt functionale, cat si alte
categorii de instalatii

Page 1

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5
1.2. Funciunea principal solicitat: CENTRU CULTURAL
specificaii tehnologice: Constructie metalica (mixta), cu fatade din caramida decorativa
si vitraje.
numr estimat de utilizatori:
permaneni: 15
ocazionali: 300 variabil
1.3. Funciunea auxiliate solicitate: nu este cazul
specificaii tehnologice (dac este cazul): ----- numr estimat de utilizatori: ----- permaneni: ---- ocazionali: ----1.4. Sistemul constructiv agreat de beneficiar: constructie noua
1.5. Nivelul solicitat de confort echiparea cu instalaii aferente construciei:
_______________________________________________________________
inclzire central
DA
climatizare
DA
DA
condiionare splituri
ventilaii
DA
instalaii electrice iluminat si prize DA
instalaii de for 380 Vca DA - ascensoare
instalaii de cureni slabi
DA
DA
telefonie fix
radio TV cablu
DA
reea calculatoare
DA + server
sisteme de alarmare PSI
DA si stingerea incendiilor
interfon
DA - paza
instalaii sanitare
DA
instalaii de gaze
DA - la centrala termica + bucatarie restaurant
alte tipuri de instalaii
- instalatii si automatizari pentru ascensoare
1.6. Nivelul de reprezentare, opiuni estetice i de finisaj:
foarte ridicat
DA
mediu
strict funcional
-

Page 2

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

2.CONDIII DE TEM GENERATE DE AMPLASAMENT


2.1. Suprafaa terenului: - 13.400 mp;
dimensiuni principale: 74.16, x 212.42 m.
2.2. Date generale
teren liber de construcii
NU
exist construcii pe teren
DA - se demoleaza cele parazitare
regim de nlime: P
Corp a Corp B - Anexe
Sd 1236 mp
se demoleaza
care se pstreaz
se pstreaz parial
DA- 2 imobile
se demoleaz n totalitate
DA - cele parazitare
pe baza unui proiect in faza PAD elaborat prin grja proiectantului / beneficiarului.
Calea de acces din Calea Motilor , dispus pe latura de sud a terenului si Strada
Cardinalul Iuliu Hossu, dispusa pe latura de nord a terenului.
Particulariti topografice si de relief ale terenului prezinta si denivelari si portiuni de
panta ale terenului.
Natura terenului de fundare conform studiului geotehnic prezentat de beneficiar sau care
va fi asigurat la faza PT/PAC prin grija proiectantului / beneficiarului..
Zona seizmica Ag 0.08 g, Tc 0.7 s conform P100-1/2006.
2.3. Posibiliti de asigurare a utilitilor:
2.3.1. din reelele edilitare publice existente n zona:
alimentare cu apa
DA - de la reteaua publica
canalizare
DA - de la reteaua publica
energia electric
DA - de la reteaua publica
gaze naturale
DA - de la reteaua publica
telefoane
DA - de la furnizorul local
termoficare
centrala proprie
2.3.2. n solutii locale:
parcaje subterane
DA 3700 mp 25 masini
parcaje terane
DA 380 mp 5 masini
adapost de aparare civila
DA 380 mp 212 persoane la 1,50 mp / pers
2.4. Reele edilitare care greveaza amplasamentul i pot impune restricii de construire:
apa; canalizare
DA distribuire spre cladirile anexa
apa Dn ------mm;
DA distribuire spre cladirile anexa
canal Dn ---- cm.
DA distribuire spre cladirile anexa
Energie electric
DA distribuire spre cladirile anexa
LEA --------- Kv;
NU
cablu subteran ------ Kv.
Gaze naturale
DA distribuire spre cladirile anexa
2.5. Reglementrile urbanistice corespunztioare amplasamentului:
conform certificatului de urbanism emis pe baza planurilor de urbanism aprobate (PUG,
completat i detaliat dac este cazul prin PUZ sau PUD), prezentat de ctre beneficiar sau care
va fi obinut prin grija:
beneficiarului
proiectantului DA

Page 3

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

3.CERINTE ESENIALE DE CALITATE SE VOR ASIGURA PENTRU


CATEGORIA B DE IMPORTAN A CONSTRUCIEI,
stabilite conform Legii 10/1995, HGR 766/1997 i normativele tehnice n vigoare n domeniul
proiectrii i executrii lucrrilor de construcii, corelate i completate cu prevederile din legislaia altor
domenii complementare care determin anumite cerine specifice de natur funcional, tehnic sau de
dotare, cum ar fi cele privind protecia civil, securitatea la incendiu, sntatea populaiei, protecia
mediului, a monumentelor istorice i altele, corespunztor particularitilor funcionale i de
amplasament.

B. Date si indici urbanistici:


1. INTRODUCERE
1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI Denumirea
lucrarii
Se va avea in vedere amplasarea unor dotari publice sau de interes public specific de
CENTRU CULTURAL.
Schimbri functionale prin reciclarea terenurilor pot reprezenta un impuls deosebit pentru
dezvoltarea urban a unui oras , ceea ce poate antrena si zone nvecinate. Tema propusa
urmareste analizarea n mod integrat n acest sens a contextului suprafetelor actuale, a
proiectelor anterioare sau n curs si a zonelor care pot suferi completari ale fondului construit.
Funciunile alese spre detaliere vor rezulta numai din concluziile analizei urbane multicriteriale
i vor urma direciile unei strategii de dezvoltare a zonei pe termen scurt, mediu i lung. Pe
lng pstrarea mixajului funcional, este necesar o propunere de etapizare a msurilor
cu identificarea prioritilor, de asemenea a unor prevederi tipice pentru un viitor
regulament local de urbanism.
Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
Numr proiect: 002/2015

Beneficiar: Universitatea Tehnica Cluj - Napoca


Proiectant general: Stud, arh. Milievici Mihai Raoul
Mai 2015
1.2. OBIECTUL P.U.Z.
Solicitari ale temei program
Att in perspectiva extinderii functiunilor cu caracter central pe directia nord - sud, Situl
propus este aflat intre: Calea Motilor si Str Cardinalul Iuliu Hossu, al crei areal de studiu
orientativ este marcat pe planurile anexate.
Se propune restructurare urbanistica, cat si functionala pentru a satisface anumite cerinte in
zona, cat si la nivel orasenesc.

Page 4

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Pentru stabilirea condiiilor de restructurare urbana s-au avut in vedere prevederile si


condiiile generale cuprinse pentru acest teren n "Planul urbanistic general al orasului Arad
faptic terenul fiind amplasat n vecinatate cu Calea Motilor si Strada Cardinalul Iuliu Hossu,
care n conformitate cu regulamentul aferent PUG este n intravilanul orasului Cluj, zona cu
cladiri destinate locuirii si functiuni publice, cladiri de servicii si prestari servicii, si cladiri
istorice.
n urma analizarii documentatiei mai sus mentionate, se pot trage urmatoarele concluzii
generale:
- zona propusa spre studiu va avea din punct de vedere al zonificarii functionale destinatia de
CENTRU CULTURAL, n concordanta cu constructiile existente in zona adiacenta;
- solutiile propuse pentru rezolvarea circulatiei n zona tin cont atat de concluziile
documentatiilor ntocmite si de avizele obtinute, dar si de trama majora existenta (rezolvarea
accesului pietonal cat si auto ).
- pentru echiparea edilitara se propune racordarea obiectivelor propuse la retelele existente
in zona, respectiv retele pentru alimentare cu: energie electrica, apa, canalizare, gaze
naturale, telefonie.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII


2.1.EVOLUTIA ZONEI
Zona luata n studiu este situata in intravilanul orasului Cluj, respectiv Calea Motilor,
conform PUG aprobat, zona cu functiune prestari servicii si locuire.
In imediata vecinatate a amplasamentului regimul de inaltime preponderent este de P si
P+4E , iar zona este intr-o continua dezvoltare si transformare.
2.2. NCADRAREA N LOCALITATE
Terenul studiat se afla in intravilanului orasului Cluj, respectiv in partea de nord a orasului,
fiind accesibil astfel:
- Strada Cardinalul Iuliu Hossu la N
- Strada George Cosbuc la V
- Strada Mihai Eminescu la E
- Calea Motilor la S
Terenul fiind amplasat in zona apropiata de CENTRU

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Geomorfologic, terenul este plan pe portiuni prezinta denivelari si pante pe portiuni, avand
stabilitatea generala a terenului asigurata.
Hidrologic, amplasamentul se situeaza in Judetul Cluj, iar alternanta de straturi
permeabile (prafuri nisipoase si nisipuri cu pietris si bolovanis) permite ascensiunea apei
subterane functie de: variatiile regimului precipitatiilor din zona, si totodata a cantitatilor de
ape pierdute din retelele subterane ce transporta aceste ape. Se prevede un regim maxim
ascensional al acesteia pana la adancimea de aproximativa de 1,40 m.
Adncimea de nghet-dezghet este de 1.00 m.
Conform macrozonarii seismice dupa Codul de Proiectare Seismic, privind zonarea valorii
de varf a accelerarii terenului pentru cutremure avand Mr, perioada revenire de 100 ani, dupa
P100-1/2006, localitatii Arad.
Terenul pe partea de Nord - Vest este alipit de Canalul Morii, care merita pus in valoare
din punct de vedere urbanistic cat si functional.

Page 5

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

2.4. CIRCULATIA

Amplasamentul studiat este delimitat astfel :


- Strada Cardinalul Iuliu Hossu la N
- Strada George Cosbuc la V
- Strada Mihai Eminescu la E
- Calea Motilor la S

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Adiacent zonei studiate in prezent avem cladiri cu functiuni diverse locuire si prestari
servicii cat si cladiri anexe.
Nu exista riscuri naturale n zona, zone protejate sau cu regim special, unitati militare, etc.
Analiza situatiei existente a relevat disfunctionaliti grupate pe categorii:
- traseele drumurilor din zona permit rezolvari la cerintele propuse fiind necesare
amenajarea celor existente.
a) functionale: existenta n vecinatate a terenului studiat constructii cu functiuni diverse, nu
impune interdictii si rezervari de suprafete de teren.
In zona aferenta terenului studiat exista constructii pe parcele private in intravilan .

2.6. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

Pentru toate utilitatile solutia finala se va stabili la AC conform avize. Ca si concept


general toate utilitatile se vor racorda la retelele magistrale din vecinatate.

A. ALIMENTARE CU APA
Situaia existent

Zona dispune de retele de alimentare cu apa.

Situatia propusa
Alimentarea cu ap potabila se va realiza prin racordarea obiectivelor propuse la reteaua
de apa potabila existenta in zona.
Conductele de apa se vor monta ngropat n pmnt pe un pat de sprijin din nisip.
Bransamentul la reteaua de alimentare cu apa se va realiza cu prize de bransament PEID si
robineti de conexiune. Pe bransament se va monta un apometru de contorizare a consumului de
apa, ce se va monta in camine de vizitare in interiorul proprietatii la cel mult 1,00 m fata de limita.

B. CANALIZARE MENAJERA

Situaia existent
n zona exista retea de canalizare. Retelele de canal menajer cu camine de vizitare din
tuburi de beton si capace din fonta sau PVC rezistent .

Situaia propusa
Obiectivele propuse se va racorda la reteaua de canalizare menajera existenta in zona.
Reeaua de canalizare menajer a amplasamentului studiat va fi realizat din eava de
PVC SN 4 Dn 200 400 mm prevzut cu un cmin de inspecie cu capac si rama din font
sau PVC, la care se vor racorda reteaua de canalizare interioara. Conductele de canal
menajer se vor monta ngropat pe un pat de sprijin din nisip si vor avea o pant de scurgere
gravitaional conform aviz furnizor.

C. CANALIZARE PLUVIALA
Situaia propusa
Apele pluviale de pe amplasament vor fi dirijate printr-o retea de canalizare de incinta la
canalele pluviale magistrale din Calea Motilor.
Page 6

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

D. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Situaia existent
n zon exist reea de alimentare cu gaze naturale.
Situaia propus
Obiectivele propuse vor fi racordate la reteaua de gaze naturale ce se va utiliza pentru
incalzit si ACM. Cota de gaz si solutiile tehnice se vor stabili prin avizul furnizorului.

E. INSTALATII ELECTRICE SI TELECOMUNICATII


1. Instalatii electrice

Situaia existenta
In zona studiata exist reele de distribuie a energiei electrice constnd n linii electrice
aeriene de joasa tensiune R,S,T,N.
Situatia propusa
Pentru alimentarea cu energie electric a noilor obiective se propune racordarea la liniile
electrice aeriane existente in zona printr-un racord electric subteran. Cladirile vor fi iluminate
arhitectural.
Pentru realizarea efectiv a acestor lucrri, att n ceea ce priveste soluia de alimentare
cu energie electric, ct si gestionarea instalaiilor electrice propuse, investitorul se va adresa
direct, sau prin intermediul proiectantului de specialitate, ctre operatorul de distribuie a
energiei electrice SC Enel SA Cluj , pentru a obine aprobrile si avizele necesare.
Proiectarea si executarea lucrrilor de mai sus se va face n conformitate cu prevederile
Codului Tehnic al Reelelor Electrice de Distribuie aprobat cu decizie ANRE
nr. 10106.06.2000, de ctre societi care dein competene n acest sens, fiind autorizate de
ctre Autoritatea Naional de Reglementare a Energiei Electrice Bucure ti.
2. Telecomunicaii
Situaia existenta
In zona studiat exist reele de telecomunicaii
Situaia propusa
Pentru asigurarea posibilitilor de racordare la telefonie, este necesar racordarea la
reelele de telecomunicaii existente n zona. Racordul la reelele de telecomunicaii se va
poza subteran.
Proiectarea i executarea lucrrilor de telefonie se va face n conformitate cu prevederile
Normelor Tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de telefonizare 2004.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Interventiile propuse n cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona, si se tine
cont de valorificarea Canalului Morii.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerintele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesati cu privire
la organizarea zonei luate n studiu au fost urmatoarele:
- se va moderniza aleile carosabile existente in spatele si fata amplasamentului studiat
- asigurarea de locuri de parcare in incinta proprietatii parcaj subteran si teran ;
- asigurarea necesarului de spatii verzi si promenade pe langa constructie;
- asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivelor propuse.

Page 7

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA.


3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

n scopul identificarii amplasamentul studiat a fost realizata ridicarea topografica. Aceasta


a ajutat la determinarea corecta a amplasamentul lungimea laturilor parcelei studiate la Calea
Motilor = 74.16 m si Str Cardinalul Iuliu Hossu = 60.38 m, si Str Mihai Eminescu = 212.42 m ,
respectiv Str George Cosbuc = 219.82 m, pozitionarea fata de parcelele vecine si indicarea
drumurilor existente in zona.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform "Planul urbanistic general al orasului Cluj - Napoca ", faptic terenul fiind
amplasat langa Calea Motilor, care n conformitate cu regulamentul aferent PUG este n
intravilanul orasului Cluj, zona rezidentiala cu cladiri de locuit cu mai mult de1 si 3 niveluri,
cladiri de comert, servicii si prestari servicii si medical.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se prevad spatii verzi si parcari in constructie destinata parcarii auto in interiorul


amplasamentului studiat, cat si parcari terane, cat si punerea in valoare a Canalului Morii.

3.4. ZONIFICARE FUNCTIONALA REGLEMENTARI, INDICI URBANISTICI


Interventiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor
semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:
- asigurarea accesului pe parcela de pe cele 2 strazi existente;
- Strada Cardinalul Iuliu Hossu la N
- Calea Motilor la S
- rezervarea de locuri de parcare aferente cladirilor in interiorul parcelei
- rezervarea suprafetelor de teren necesare spatiilor verzi si de recreere;
- asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului propus
Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementeaza
posibilitatile de edificare.
Incinta cu propuneri este delimitata astfel:
- Strada Cardinalul Iuliu Hossu la N permite accesul in incinta
- Strada George Cosbuc la V
- Strada Mihai Eminescu la E
- Calea Motilor la S permite accesul in incinta
Distanta fata de geamurile cladirilor invecinate este peste 5 m
Pe terenul studiat in suprafata de 13.400 mp se propune realizarea de cladire pentru
Centru Cultural S + P + 3 Et , POT = 14.5 % - CUT = 0.53 .
Suprafata zonei de interventie = 13.400 mp

GOSPODARIE COMUNALA

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe fiecare cladire, controlat, n


containere speciale, urmnd a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma
specializata, n baza unui contract si transportate la deponeul ecologic al municipiului SC
Rosal SA Cluj .
Page 8

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

3.5. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub


toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de
globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural mediu antropic trebuie privit sub
aspectul modului n care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui
din urma. Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina
mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si
creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.
Se prevede plantari de zone verzi in incinta constand din gazon, pomi si plante decorative.
Depozitarea controlata a deseurilor: colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va
face n containere speciale, urmnd a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma
specializata, n baza unui contract si transportate la deponeul municipiului Arad.
Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate:
Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana:
Valorificarea Canalului Morii
Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatii si al retelelor edilitare
majore prin realizarea de accese pietonate si carosabile, spre interiorul parcelei studiate, in
legatura cu cele trei strazi adiacente parcelei.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR


SEMNIFICATIVE
POTENTIALE
ASUPRA
MEDIULUI
(conform
HOTARRII 1076 din 08/07/2004)
1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire n special la :
1.a. Solutiile de urbanism propuse creeaza suportul pentru activitati viitoare.
1.b. Se ncadreaza n documentatiile de urbanism cu caracter director.
1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinta teren cu constructii .
1.d. Propunerile documentatiei de urbanism de creare a unor spatii de locuire care nu
afecteaza mediul si nici sanatatea noilor utilizatori, respectiv a locuitorilor din zona adiacenta.
1.e. Prin canalizare si alimentare cu apa n sistem centralizat este in conformitate cu normelor
europene actuale, toate consumurile sunt contorizate.
2.a. Propunerile promovate prin documentatia de fata nu produc efecte ireversibile. Terenul
nu isi schimba destinatia. Se creeaza noi locuri de munca prin serviciile create.
2.b. Nu e cazul.
2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.
2.d. Nu e cazul.
2.e. Nu exista riscuri pentru sanatatea umana.
2.f. Nu e cazul.
2.f.i. nu sunt zone naturale speciale si nici patrimoniu natural care sa fie afectat.
2.f.ii nu e cazul. Nu se depasesc standardele si valorile limita de calitate a mediului,
functiunea de baza, invatamant, nu este poluanta.
2.f.iii - nu e cazul.

4. CONCLUZII MASURI N CONTINUARE


Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de realizarea de zone construite si
zone verzi , precum si asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor propuse .
Tinndu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei cu caracter comercial si servicii,
locuire, aferente se propune realizarea obiectivelor propuse.Consideram ca prezenta
documentatie sintetizeaza corect interesele locale si generale ale investitorului si a
administratiei, ca atare propunem aprobarea acestui PUZ.
Page 9

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

C. Date referitoare la cerintele functionale a investitiei:


1. Obiectivele Proiectului:
''Centrul cultural'' are drept scop stimularea interesului i curiozitii fa de cultur i art,
mai nti prin cunoaterea tradiiilor locale, prin dezvoltarea deprinderilor de munc practic i
intelectual, prin cultivarea capacitii creatoare a imaginaiei, a spiritului de cercetare, a
dorinei de a contribui dup puterea fiecruia la perpetuarea i promovarea valorilor culturale,
spirituale, naionale i internaionale, prin educarea copiilor i a tinerilor ceteni n domeniul
artei: dans, etnografie, pictur, muzic, teatru, art fotografic, designer vestimentar sau de
ambient, art manual: creatori de goblen i a altor mesteuguri tradiionale romneti (arta
esutului, cusutului, mpletitului, croetatului, olritului, sculptatului,etc.) precum i crearea
unui cadru propice schimbului de cunotine, informaii cultural-educative ntre cetenii
romni i cetenii altor ri, realizarea de parteneriate n vederea susinerii de proiecte
cultural-educaionale.
Beneficii:

Promovarea culturii si a traditiilor locale

Accesul tuturor la informati

2. Amplasamentul:
Amplasamentul propus pentru investitie se afl in judetul Cluj - Napoca situat linga centrul
istoric al Clujului, i cuprinde o parcela cu prestari medicale, avnd fronturi
- Strada Cardinalul Iuliu Hossu la N permite accesul in incinta
- Calea Motilor la S permite accesul in incinta
Zona mai ampl a terenului este in partea de sud cu accesul principal la Calea Motilor.
Din urma analizelor au rezultat unele obiective propuse prin proiect, o abordare calitativ a
zonei delimitate,o abordare corecta a elementelor valoroase ale patrimoniului arhitecturalurban existent.
Soluia aleas evidenteaza modul de propunere rezultat din analize i prezinta un exemplu
de arhitectur contemporan. Suprafaa parcelelor pe care se va amplasa obiectivul propus
Centru Cultural care are o suprafata ~ 1950 mp.
Proiectul isi propune de asemenea sa rezolve si din punct de vedere urbanistic si n
proximitatea sitului, care s asigure o bun integrare i funcionare a noului ansamblu de
constructii.
Se asigura accese auto cat si pietonala la sit, precum i crearea unor spaii publice noi cum
ar fi - spatii verzi
- spatii minerale
- spatii de odihna
- spatii destinate activitatiilor in aer liber si alte activitati
Construciile parazitare existente pe amplasament se vor demola conform proiectului de
desfintare aprobat pentru a permite desfasurarea investitiei propuse.
Se urmareste n detaliu caracterul fronturilor stradale la Calea Motilor, cat si tipologiile
volumetrice, modul de amplasare pe parcele i modul de nvecinare al cldirilor, precum i
regimurile de nalime i funciunile prezente in zon.
Se ine cont de caracterul verde al sitului i vecintilor n zona.
Page 10

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5
3. Cerintele din tema: la partea de arhitectura
Se consider un numr maxim de 800 de persoane pentru care se vor propune
urmtoarele funciuni:
Zona de acces spre principalele spaii ale Centrului Cultural se poate prevedea, n funcie
de soluie, ca un numr de holuri la diferitele seciuni ale ansamblului, cu asigurarea n
permanen a accesului persoanelor cu dizabiliti.
Descriere functiuni cerute in tema pentru Faza nr 2 - Detaliere cladire sudica
3.1 Suprafete SUBSOL:
Subsol 1
- 1 Parcare subterana 33562 mp 65 autotuisme
- 1 Depozitare -- 14 mp
- 4 Casa scarii -- 94.24 mp
- 2 Spatii tehnice -- 114 mp
- 1 Bazin pentru acumulare apa pentru incendii -- 14 mp - 16 mc apa
- 1 Statie de pompare si recirculare apa -- 22.70 mp
- Suprafata totala subsol -- 4290 mp

Spatii destinate cafetariei


- 1 Vestiar -- 20 mp
- 1 Depozitare -- 14 mp
- 1 Sas -- 25 mp
- 1 Grup sanitar -- 60 mp
- Suprafata totala subsol -- 131 mp
Spatii destinate bucatariei
- 1 Receptie marfa -- 17.92 mp
- 1 Spatiu pentru depozitat paleti si lazi -- 10.55 mp
- 1 Culoar -- 22 mp
- 1 Vestiar personal manipulare marfa -- 20.80 mp
- 1 Culoar -- 47.50 mp
- 1 Depozitare frigo peste -- 9 mp
- 1 Depozitare frigo oua -- 9 mp
- 1 Depozitare frigo carne -- 10.18 mp
- 1 Depozitare legume -- 10.20 mp
- 1 Sas si spatiu pentru descongelat carcase -- 15 mp
- 1 Vestiar bucatarie-- 17.75 mp
- 1 Birou bucatar -- 15.60 mp
- 1 Depozitare condimente -- 3.88 mp
- 1 Depozitare fainoase -- 26.68 mp
- 1 Depozitare frigo lactate -- 14.84 mp
- 1 Depozitare deseuri -- 20.50 mp
- 1 Depozitare produse pentru curatenie -- 10.60 mp
- 1 Spatiu pentru preparat oua -- 1.92 mp
- 1 Spatiu pentru preparat legume -- 1.92 mp
- 1 Spatiu pentru preparat peste -- 2.68 mp
- 1 Spatiu pentru preparat carne -- 2.80 mp
- 1 Bucatarie calda -- 46.90 mp
Page 11

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5
- 1 Bucatarie rece 5.50 -- 17.75 mp
- 1 Spatiu pentru spalat vesela -- 8.95 mp
- 1 Depozitare bauturi -- 8.25 mp
- 1 Depozitare carucioare -- 4.20 mp
- 1 Oficiu -- 56.70 mp
- 1 Culoar -- 12.28 mp
- Suprafata totala subsol -- 510 mp
Subsol 2
- 1 Sas 30,80 mp
- 1 Adpost aprare civil -- 326 mp 212 persoane la 1,50 mp / pers
- Suprafata totala subsol -- 356.80 mp
3.2 Suprafete PARTER:
- 1 Birou pentru inchiriat biciclete -- 21 mp
- 1 Spatiu pentru biciclete -- 60.38 mp - 27 biciclete
- Gang -- 139 mp
- Braserie -- 107 mp - 32 persoane
- Paza + punct info -- 37.90 mp
- Casa scarii -- 31.80 mp
- Paza acces la parcare subterana -- 9 mp
- Spatiu pentru parcare temporara -- 240 mp - 4 autoturisme
- Spatiu pentru deseuri -- 7.98 mp
- Spatiu acoperit -- 114 mp
- Culoar -- 146.28 mp
- Spatiu pentru inchiriat 1 -- 71.58 mp
- Spatiu pentru inchiriat 2 -- 56.38 mp
- Spatiu pentru inchiriat 3 -- 50 mp
- 1 Vestiar personal spatii inchiriate
- Grup sanitar -- 40 mp
- Casa scarii -- 66 mp
- Hol de primire -- 112 mp
- 1 Spatiu pentru receptie -- 10 mp
- 1 Oficiu -- 54 mp
- Sala restaurant -- 393.64 mp - 92 persoane
- Suprafata totala -- 2040 mp

Page 12

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5
3.3 Suprafete ETAJ 1:
- Casa scarii -- 31.80 mp
- 1 Sala de asteptare -- 37.90 mp
- Administratie muzeul tehnic pentru copii -- 104.35 mp
- 1 Server -- 6.40 mp
- Culoar -- 74.78 mp
- Depozitare produse pentru curatenie -- 14.10 mp
- Grup sanitar -- 17.62 mp
- Administratie sali de conferinte -- 83.10 mp
- Administratie restaurant -- 67.63 mp
- 1 Terasa -- 114 mp
- Culoar -- 146.28 mp
- Birou 1 -- 71.58 mp
- Birou 2 -- 56.38 mp
- Birou 3 -- 50 mp
- 1 Vestiar personal birouri -- 36.60 mp
- Grup sanitar -- 40 mp
- Casa scarii -- 66 mp
- Hol -- 112 mp
- 1Sala de seminarii 1 -- 150.30 mp - 18 persoane
- 1Sala de seminarii 2 -- 156.40 mp - 18 persoane
- Suprafata totala -- 1713.98 mp

3.4 Suprafete ETAJ 2:


- Casa scarii -- 31.80 mp
- 1 Server -- 6.40 mp
- Foaier -- 95 mp
- 1 Sala de conferinte + bufet -- 253 mp - 37 persoane
- Depozitare -- 26.25 mp
- Culoar -- 74.78 mp
- Grup sanitar -- 17.62 mp
- Garderoba -- 66.90 mp - 50 cuiere
- Birou -- 83.10 mp
- 1 Terasa -- 114 mp
- Culoar -- 146.28 mp
- Birou indrumatori ateliere -- 71.58 mp
- Atelier foto -- 36.44 mp
- 1 Camera intunecata -- 17.80 mp
- Atelier desighn -- 50 mp
- Casa scarii -- 34.50 mp
- Hol -- 262.70 mp
- Grup sanitar -- 40 mp
- Atelier de grafica digitala -- 150.30 mp - 18 persoane
- Atelier de grafica -- 156.40 mp - 18 persoane
- Suprafata totala -- 1713.98 mp

Page 13

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5
.3.5 Suprafete ETAJ 3:
- Casa scarii -- 31.80 mp
- 1 Server -- 6.40 mp
- Foaier -- 95 mp
- 1 Sala de conferinte + bufet -- 253 mp - 37 persoane
- Depozitare -- 26.25 mp
- Culoar -- 74.78 mp
- Grup sanitar -- 17.62 mp
- Garderoba -- 66.90 mp - 50 cuiere
- Birou -- 83.10 mp
- 1 Terasa -- 595.90 mp
- Hol -- 265.90 mp
- Casa scarii -- 34.50 mp
- Grup sanitar -- 40 mp
- Birou profesor de limbi straine -- 78.80 mp
- Atelier de limbi straine pentru copii -- 228.40 mp
- Suprafata totala -- 1460 mp
.3.6 Suprafete TERASA:
- Terasa -- 1460 mp
- Corp Sudic -- 718.75 mp
- Casa scarii corp Sudic -- 34.50 mp
- Corp Nordic -- 624.50 mp
4. Cerintele din tema: la partea de structura constructia noua
- Structura mixta este alcatuita din structura metalica si cadre BA, sinstemul constructiv al
infrastructurii este din fundatii continue cat si izolate sub stalpi, constructia se prevede cu
rosturi de tasare unde sunt diferente de inaltime si de gabarit.
- Executia lucrariilor de terasament se face mecanizat, de tip sapatura generala prevazuta cu
taluzuri 2:1, unde este necesar din motive de limite de proprietate se executa sapatura
verticala sprijinita cu palplanse conform normelor de protectia muncii.
- Constructia este alcatuita din 2 subsoluri cu peretii exteriori din beton armat cu dimensiuni
cuprinse intre 30 si 40 cm grosime, planseele sunt de tip dala cu grosime de 13 la 25 cm,
pentru a permite inglobarea grinziilor in placa unde este permis din motive estetice si
functionale, stalpii sunt din beton armat ce au forma rectangulara cat si circulara cu
dimensiuni de 80 cm sar si metalici din profil metalic Hea 30 cm.
- Constructia este prevazuta cu puturi din beton armat la ascensoare cat si la casa scarii,
sistemul de inchidere exterior este alcatuit din pereti de inchidere de tip POROTEHRM - GV,
dar si cu fatade de tip cortina pe structura metalica, si la Calea Motilor este fatada din
caramida decorativa iar la nivel de invelitoare se adopta acoperisul terasa si inierbat pe
anumite portiuni pentru a evita fenomenul de incingere a planseului de acoperis.
- Sistemul constructiv permite extinderi cat si refunctionalizare si recompartimentare, fiind o
structura in cadre cu o flexibilitate mare.

Page 14

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5
5. Cerintele din tema: la partea de sistem ecologic
- Constructia se izoleaza la exterior cu termoizolatie de tip polistiren expandat
AUSTROTEHRM cu grosime de minim 10 cm la peretii exteriori, iar pe planseul terasa se
izoleaza cu polistiren extrudat AUSTROTEHRM cu o grosime minima de 20 cm.
- Se utilizeaza sisteme moderne de ventilatie naturala de tip AER SOL, pentru a imbunatati
climatul interior.

C. Bibliografie:

- NEUFERT, ,,Manualul arhitectului, Ed. Alutus, Miercurea Ciuc, 2004.


- Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme
- Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu dizabilitati
- Cod de proiectare seismica Normativ P 100 - 1 - 2006
- P 102-2001 - Normativ Privind Proiectarea Si Executarea Adaposturilor de Protectie Civila
- Normativ privind proiectarea slilor de sport din punct de vedere al cerinelor L 10/1995-ind.
Np 065/2002
- I9-2009 Normativ instalatii sanitare
- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
I7 - 2011
- Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I13/1-02

Page 15

SINTEZE DE PROIECTARE AN 5

D. Prezentare teren pentru obiectivul de investitie:

CLUJ 2015
Beneficiar :

Intocmit : Stud , arh , Milievici Mihai - Raoul


Universitatea tehnica Cluj - Napoca

Page 16