Sunteți pe pagina 1din 1

EXECUIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

Realizari 1.01.-31.01. 2014

mil.lei

PIB

% din
PIB

% din
total

Realizari 1.01.-31.01.2015

mil.lei

% din PIB

% din
total

Diferene
fa de

2015
2014

mil.lei

(%)

705.000,0

670.500,0

VENITURI TOTALE

17.610,5

2,6

100,0

18.336,3

2,6

100,0

725,8

4,1%

Venituri curente

16.739,5

2,5

95,1

18.148,5

2,6

99,0

1.409,0

8,4%

Venituri fiscale

10.496,2

1,6

59,6

11.689,8

1,7

63,8

1.193,6

11,4%

2.437,0

0,4

13,8

2.852,2

0,4

15,6

415,1

17,0%

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri


din capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite si taxe pe bunuri si servicii
TVA
Accize
Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
Impozitul pe comertul exterior si tranzactiile
internationale (taxe vamale)
Alte impozite si taxe fiscale
Contributii de asigurari
Venituri nefiscale
Venituri din capital
Donatii
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate
si prefinantare
Sume incasate in contul unic (bugetul de stat)

247,2

0,0

1,4

305,9

0,0

1,7

58,7

23,8%

1.982,7

0,3

11,3

2.318,5

0,3

12,6

335,8

16,9%

207,2

0,0

1,2

227,8

0,0

1,2

20,6

10,0%

284,6

0,0

1,6

317,2

0,0

1,7

32,7

11,5%

7.680,0

1,1

43,6

8.409,1

1,2

45,9

729,1

9,5%

5.027,6

0,7

28,5

5.959,6

0,8

32,5

932,0

18,5%

2.371,8

0,4

13,5

2.095,8

0,3

11,4

-276,0

-11,6%

86,7

0,0

0,5

127,9

0,0

0,7

41,3

47,6%

193,9

0,0

1,1

225,7

0,0

1,2

31,8

16,4%

47,6

0,0

0,3

56,6

0,0

0,3

8,9

18,7%

46,9
4.748,6
1.494,7

0,0
0,7
0,2

0,3
27,0
8,5

54,7
4.584,9
1.873,9

0,0
0,7
0,3

0,3
25,0
10,2

7,8
-163,7
379,2

16,5%
-3,4%
25,4%

18,4

0,0

0,1

44,4

0,0

0,2

26,0

141,8%

56,8

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

-56,9

-100,0%

676,4

0,1

3,8

230,3

0,0

1,3

-446,1

-66,0%

119,4

0,0

0,7

-86,9

0,0

-0,5

-206,3

-172,8%

CHELTUIELI TOTALE

16.112,2

2,4

100,0

14.385,5

2,0

100,0

-1.726,7

-10,7%

Cheltuieli curente

15.855,2

2,4

98,4

14.467,8

2,1

100,6

-1.387,4

-8,8%

3.806,5
2.859,5

0,6
0,4

23,6
17,7

3.786,7
2.140,7

0,5
0,3

26,3
14,9

-19,8
-718,9

-0,5%
-25,1%

Dobanzi

811,1

0,1

5,0

831,8

0,1

5,8

20,7

2,6%

Subventii

782,7

0,1

4,9

307,3

0,0

2,1

-475,4

-60,7%

7.594,1

1,1

47,1

7.398,6

1,0

51,4

-195,4

-2,6%

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii

Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale administratiei
publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
Asistenta sociala
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

38,0

0,0

0,2

64,1

0,0

0,4

26,1

68,6%

1.263,3

0,2

7,8

675,4

0,1

4,7

-587,8

-46,5%

400,7

0,1

2,5

413,1

0,1

2,9

12,4

5.764,8

0,9

35,8

6.042,5

0,9

42,0

277,7

3,1%
4,8%

127,3

0,0

0,8

52,8
150,8

0,0
0,0

0,4
1,0

52,8
23,5

18,4%

1,3
312,6

0,0

0,0

2,7

0,0

0,0

1,4

110,4%

0,0

1,9

265,7

0,0

1,8

-46,8

-15,0%

-55,5

0,0

-0,3

-348,0

0,0

-2,4

-292,5

526,6%

1.498,2

0,22

3.950,7

0,56