Sunteți pe pagina 1din 3
IY CRE 120m Detaliu camin apometru 9500 din PE 100m Capac acces izolat termic, clasa C250 ys metry PE iolat termic. LEGENDA: DETALIU MONTAJ VANA CONCES DN 20 mm Supratata ce 0 8 mont ingopat PTO Suporte baton Ca DETALIU EXECUTIE BRANSAMENT Contor apa rece model ON 20 mm, casa "C* {Gh =1 me/, amaxe3 meh, L=160%mm Robinet de trecere cu venti DN 20'mm PN 10 Robinet de retinere ON 20; ‘ronson de laminareamont 10 =100 mm (in SxON) ‘ronson de laminae aval L260 mm (in, 3xDN) Reductie dia fonta ON 20-15mm Teu fontaDN 20 mm obinet de golre 1/2" Pasa prefaricata de trecere prin perete Robinetizoare 1/2" Shatner sevens See te ape Seacenaetaamee a at Saetaear ema Savaneeweuse sre dec 0820 remo 1s m0 mm IN Lo Lon WOE ‘Vana conces cu saa eaucueatscapte PEHD PROIECTANT GENERAL: COUR OE ANSE 160 ‘S.C. BONELLO PROIECT S.R.L. DOLHASCA | [verificator]_ [18 [heferatde verificare, nr dinate 77 Sec ooo as om asa BIROU DE PROIECTARE fattona Demeoamene Bejinariu Corneliu P.F.A. PROMOVARE TURISTICA seme @QOO __Emaissejmarivcomet@gmeticom [tras Dahase et Sune Eee ee a | Perrnnscon x onsnn [PROIECTAT. ING. C. BENINARIU OLKASCA ou [OESENAT JING. C. BESINARIU- ]Ous: Et Renron —Ine scene oe Tee | ISA ss eami pao din PY, FE Dy 800 re an td ip ood ein vidi /aepis Vine Conde conaiae mana FYCIPE Da 125mm SN25 — 192 A= min 20m — — NOTA: ————— _ Toit de incepere nro se va foc o ecunoostere a roses se or dpi si mae pe tL ‘eran tote lure suberone extent (abi elecice, lefonice, conduct, conl, ec), coe of ee fect execu lucie prevorie in preretl poi, n sop evr oncoe degrodr a lcoror SREBONELG FROIECT SRL. DOLHASCA frecum sevorea ceil de munca. eis [Jintao ones 2. Exe herarlor so fece din oval pe oronte,vricond-s conn elnaes pois én ee oc OAT ppcee Pt prele ngtunl odancna separ spac cu sticteprevdera Nomaiw de BIROU DE PROIECTARE eaten oranen cent proleco mun erica secur munch. Bejinariu Corneliu PFA. van 4 Sub adonciee de 125m ook lucene se vor execu obligatory u spin de mou OOO Seat vetnarvcomeleynaicon Consul ese respurzlordeclogere pul de spine n fn de pul desl lt in —— eenetieon a te [SEF PRONECT ING .D.BOGZA % CONEEAR LOCAL ALOMAR |B 7 5. Lucore din prezerta documenta evr execu cu respectre hc itgrla@tutror Prorern — [nese jwevederlr de protects enic secur munch. tint — [ne sana ae rr lencaT [ing 1s boaza ‘oie [soreunreiwoocacamze] 1S 5 Ae 02512. Pu ~ Gale comin opomers = PICKG O110 ~. Teco ., “eave em NOTA Claris eros in ghane deci canon ‘eae carlo evo ace davon anor una dip ene ati lool de oars al 0c a de vr lean, could poops deere Moses ps pos deine oie de moo sor dela la bel maar cies nb dae ae cle ssfoc ne dpe procyora Nur ciel so 5 ttola amesectocr. Dru pels ele sea mera ope parol, pe nl meld iste conc Cordscs de pe ee ald vor marta 0 pol de. coe unt da ae inode. Le tacre condsclr pin samen onc gl vor strane moral i Irslileonto teres or el spears ehcagal de eaten confor ype Noma 19/2009. (ema rlarse or espaco rom deena set 5 peace mir cgraaein eel anne in gore, spchen pe Soar gored aren gat Toot conc omatl gul,cbicavanioeooae ota le sae or ne gre ic Froecul vf vrs devel, case MICT pe gecalise aoe ctl cline op 10/195, LEGENDA: Vos closet din portelan sanitar cu rezervorul montat pe vas Lavoar din portelon sonitar cv semipicior Coloana si conducta de canalizare menojera, din PP ignfugot —— Conducta ope rece, din PP-R = = — Conducta ope colda, din PP. R VC Ventloor centrifugal pentru grpurisanitare - evocuare oer - £80mc/h, cu clapeta de sens si pomiresimultona cu insaltia de iluminet,inclusiv emporiator de 4...10 minute. CA Canal lexi de oer evocuat din gruputil saitgre, 110 mm Sifon de pardoseole din inoxc inp VERTIS Pe 4g: evocvarelaeola ott, acm Instant electric apa calda mens Sur PAW ‘re i moccwnrosiemn. 5.C. BONELLO PROIECT S.R.L. DOLHASCA | (vertien] [[iteataevertienesoe dna] ae RTE Taos pa BIROU DE PROIECTARE Peter ejinariu Corneliu P.F.A. [PROMOVARE TURISTICA iaias aA erhpen ‘nana ss flan Sina eleeucorneleymel.con "oes hase ul Sunn [sce re Rens ese = [SEF PROIECT [ING DBOGZA 1: ‘GONSILIUL LOGAL Al ORASULU PROIECTAT ING. C. BEJINARIU pcos or losenar Inc wemnaaio—=y las —fiwer [venient Jing o80cza 7 ‘ane |[msmcam owerave-puwvpanren| 1S 1