Sunteți pe pagina 1din 14

Articles from

Jaluzele orizontale ISOLINE


2014- 02- 14 20:02:17 jaluz ele

In cazul jaluz elelor oriz ontale, act ionarea cu lant isor a simplif icat modul de
ut ilizare. Cu acelasi lant isor se realizeaza at at schimbarea sensului cat si
coborarea sau ridicarea lamelelor. Sigurant a lant isorului ii asigura o pozit ie
corect a evit andu-se incurcarea accident ala a acest uia. Familiile cu copii mici
vor aprecia modul de ut ilizare a jaluz elelor oriz ontale cu lant isor.
Componentele jaluz elelor oriz ontale:
Lamela din aluminiu
Prof ilul superior si prof ilul inf erior din aluminiu sau din t abla ot eloasa lacuit a
din ambele part i
Mecanismul de act ionare
Component ele din plast ic
Scarit a din t esat ura sint et ica
JALUZ ELE ORIZ ONT ALE DE ALUMINIU UMBRIRE T OT ALA
Jaluz ele oriz ontale clasice au decupat e in lamele orif icii lat erale, prin care
est e int rodusa banda de t ragere si f ixat ia lat erala, iar acest e orif icii permit
pat runderea part iala a luminii. Pent ru a elimina acest inconvenient si pent ru a
obt ine o umbrire t ot ala, am apelat la un alt t ip de execut ie a jaluzelelor cu
lamela de 25 de milimet ri. Dat orit a t aierii excent rice in lamele se reduce la
minimum pat runderea luminii nedorit e.
FORMULAR COMANDA ONLINE

CATALOG JALUZELE ISOLINE

FORMULAR COMANDA ONLINE