Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

PLICULET

S.R.L.

Firma inregistrata la Oficiul Registrului Comertului


Satu Mare Nr. J87/0303/2015.
Cod fiscal R 897651
Adresa:B-dul Lucian Blaga nr. 30
Localitatea Satu Mare..
Telefon: +40261801915
Tel. Serv Aprovizionare: +40261302652
Cont Bancar: BTRL 3492 3972 0231 23xx

COMANDA NR. 4
din 03.03.2015

Catre,
Furnizorul SC MAGIA SRL.Localitatea NEGRESTI OAS
Str. BUJORULUI nr. 9 Judetul SATU MARE
Rugam sa livrati produsele de mai jos, pe adresa : Satu Mare B-dul Lucian Blaga nr. 30
Produsele se vor factura catre SC PLICULET SRL ,localitatea Satu Mare
Str. Lucian Blaga nr. 30 judetul Satu Mare cont virament: RO90BTRLRONNCRT0155946402 deschis la Banca
Transilvania
Solicitam certificate de calitate si mentionarea pe factura a temeiului legat de pret, fara de care produsele nu
se receptioneaza si se refuza plata.
Rugam confirmati comanda prin contract sau confirmare scrisa.
Livrarea inainte sau dupa termenul indicat in contract se accepta numai cu acordul beneficiarului.
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

Cod
produs

Denumirea produsului

02A4
03A3
04ADZ
05SIL

Hartie A4
Hartie A3
Adeziv
Silicon

MANAGER
Mitrea Corina

U/M

Coala
Coala
kg
kg

Cantit
ate

Pret unitate
fara TVA
(RON)

Valoare
totala
(RON)

Termen
livrare

4000
1500
111.2
88.7

0,01
0,02
1,5
2

40
30
166,8
177,4

27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015

DIRECTOR ECONOMIC
Tripon Sebastina

SEF. SERVICIU
Pop Ghita

OBS.