Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Bucures ti

Facultatea de tiint e Politice

Structura sociologic a societt ii israeliene

Anul universitar: 2012-2013


tatul Israel reprezint un stat care n decursul unei jumtt i de secol a reus it s se
dezvolte armonios s i care s i-a putut conserva n mod plcut mos tenirea ebraic. Aceast lucrare
s i propune s prezinte elementele sociologice principale ale societt i israeliene. O astfel de
analiz socilogic presupune abordarea unor aspecte precum: identitatea social (roluri s i
statusuri sociale), modul de funct ionare al societt ii ( comunitt i, organizat ii, institut ii,
relat iile dintre acestea), dinamica social, cultur.
n anul 1996 Israel avea o populat ie de 5 759 400 dintre care 4 637 400 evrei, 842 500
musulmani, 183 200 cres tini s i 96 300 cruzi.1 Minoritt ile reprezint pentru Israel, ca de altfel
pentru majoritatea statelor, o problem de interes actual dar a crei existent este una veche, mai
exact nc de la fondarea acestuia. Evreii se confrunt cu populat ia arab, care este n continu
cres tere, iar conflictele cu statele vecine nu face dect s amplifice aceste disensiuni.2
1 Chouraqui, ANDR, Statul Israel, Corint, Bucureti, 2001, pag. 73
2 Rekhess, ELIE, The arab minority in Israel, An analysis of the Future Visions
Documents, American Jewish Committee, 2008, pag. 1

Pentru a putea nt elege care sunt caracteristicile societt ii israeliene actuale este necesar
ca mai nti s realizm o scurt prezentare a evolut i ei acesteia de-a lungul timpului. n urma
rzboiului din 1948, care s-a finalizat cu constituirea statului Israel, mare parte a populat iei
arabe a ales s se retrag de pe acest teritoriu, ns au existat s i cazuri n care populat ia arab a
ales s nu s i prseasc casele s i s adopte cett enia israelian.
Aceast populat ie constituie fondul minoritt i arabe din prezent, a crui numr este n
continu cres tere. Aces tia s-au aflat n mod constant n legtur cu Lumea Arab din afara
Israelului. Prin aceast permanent relat ionare cu Lumea Arab exterioar statului au reus it s
s i pstreze de-a lungul timpului elementele definitorii din punct de vedere al nat ionalitt ii,
religiei sau culturii.3
Pentru Israel nat ionalitatea deriva din identitatea de iudaic iar aceast definire a nat ionalitt ii a
constituit de la fondarea statului s i, chiar s i n prezent, factorul care a alimentat n mod constant
divergent ele ntre populat ia majoritar iudaic s i cea arab aflat n minoritate.
Cei din conducerea statului erau cons tient i de faptul c populat ia arab nu s-a retras n
totalitate s i , pentru a evita conflictele cu aces tia, prezint la 14 mai Declarat ia de Indepent .
Aceasta asigura respectarea drepturilor arabilor dar n acelas i timp evident ia faptul c nu
beneficiau de recunoas tere nat ional. Prin aceast declarat ie li se asigura rezident ilor arabi
cett enie egal , o serie de drepturi civile dar pe tot cont inutul acesteia nu se face referire la
populat ia arab ca fiind o minoritate. Declarat ia a fost primul act care a trasat n mod vizibil
caracterul Israelului ca fiind un stat n esent iudaic.
Des i nu erau acceptat i ca fiind o minoritate nat ional arabilor li s-a oferit o serie de
drepturi colective. Printre acestea se numra :
-

recunoas terea limbii arabe ca fiind o limb oficial


constituirea unui sistem educat ional separat care s aib limba arab ca limb de

nvt mnt
scutire de la serviciul militar obligatoriu
recunoas terea sistemului religios musulman
dreptul la zile de odihn
implementarea part ial a principiului reprezentarea apropiat in serviciul civil
israelian;4

3 Ibidem, pag. 2
4 Rekhess, ELIE, The arab minority in Israel, An analysis of the Future Visions
Documents, American Jewish Committee, 2008, pag. 3
2

As adar, n spiritul democrat iei, Israel a asigurat populat iilor care nu sunt de origine
iudaic drepturi egale cu cele ale evreilor. Andr Chouraqui defines t e anul 1948 ca fiind anul
nas terii unui noi tip de om n Israel: arabul de cultur ebraic. Arabilor, druzilor, beduinilor li se
ofer programe de nvt mnt de acelas i nivel cu cel oferit evreilor, dar pentru ei accentul este
pus elementele definitorii propriilor comunitt i (limba, cultura, istorie, tradit ii, obiceiuri.)
Aceste drepturi acordate populat i ei arabe derivau din principiile liberale s i democratice
ale statului ns pn n anul 1966, arabii au fost supus i unor tratamente care intrau n
contradictoriu cu regimul democratic pe care cei din fruntea statului doreau s demonstreze
comunitt ii internat ionale c l det in. ntre 1948-1966 arabii au fost expropietrit i masiv iar
regiunile dens populate de ctre aces tia aveau un regim de guvernare militar.5 Acestea au fost
msurile de securitatea pe care Israelul le-a ntreprins cu scopul de a preveni orice revolt din
partea populat iei arabe.
Aceast stratificare social din Israel a dus, de-a lungul acestor 18 ani, la aparit ia mai
multor grupri politice care sust ineau c rolul lor este de a lupta pentru statul legal s i identitatea
nat ional a arabilor din Israel.
Cele care s-au bucurat de cea mai mare popularitate n rndul arabilor au fost :
-

Tabra Nat ional : condus de Partidul Comunist din Israel : cu orientarea

nat ionalist;
Tabra Moderat : aborda subiecte legate de probleme aspecte economice; au
acordat o atent ie sporit negocierii dintre autoritt ile militare s i populat ia local,
promovrii serviciilor de sntate s i educat ie, asigurarea unor utilitt i necesare

pentru folosint a domestic s i agricol6


Al-Ard: n fruntea acesteia s-a aflat Gamal Abdel Nassar

Pacea dintre Israel s i Egipt ncheiat n anul 1979 a avut infleunt e s i asupra atitudiunii
arabilor care s-au grupat n dou tabere. Existau arabi care au vzut n aceast pace s ansa
populat iei arabe din Tara fnt de a deveni punctul de legtur dintre evrei s i Lumea Arab,
iar arabii moderat i sust ineau c aceast pace va duce la eliminarea barierelor psihologice s i
5 Ibidem, pag. 3
6 Rekhess, ELIE, The arab minority in Israel, An analysis of the Future Visions Documents,
American Jewish Committee, 2008, pag. 3

a msurilor de securitate care au mpiedicat integrarea n totalitate a arabilor n Israel. 7 Aceste


sperant e ale arabilor referitoare la amelioarea statului pe care aces t ia l aveau n societatea
israelian nu s-au ndeplinit iar n jurul anului 1990 nemultumirile acestora s-au intensificat.
Factorul amplificator al acestei nemult umiri l-a constituit n primul rnd Acordurile de la
Oslo. Aceastea nu au fcut referire la prezent a arabilor din Israel s i acest lucru a dus la critica
din ce n ce mai frecvent asupra calitt i i democrat i ei statului israelian.
ncepnd cu anii 90 figurile academice s i politice arabe din Israel aduc n discursurile lor
problema diferent elor socio-economice dintre arabi s i evrei generate de politicile
guvernamentale ale statului. Discursurile politico-ideologice ale personalitt ilor arabe sunt din
ce n ce mai critice cu conducerea statului s i cu modul n care este definit statul Israel, un mod
care pune i pune pe evrei deaspura celorlalte grupuri etnice. Populat ia arab a nceput s simt
c este exclus din ce n ce mai mult din societatea israelian s i des i au fost elaborate mai multe
proiecte constitut ionale care sust ineau c ofer arabilor un tratament egal cu cel al evreilor,
frustarea arabilor israelieni a continuat s se intensifice. Astzi continu s existe diferent e
considerabile din punct de vedere economic, nat ional-politic ntre evrei s i arabi, care nu sunt
recunoscut i oficial ca fiind o minoritatea prezent n Israel. tatul i pune pe evrei pe o treapt
superioar iar din punct de vedere al nivelului de trai arabii israelieni sunt cu mult mai sraci
dect evreii.
Diferent ierea social genereaz interese diferite, n funct ie de statusurile sociale
ocupate.8 Prin afilierea la grupri politice arabii israelieni ncearc s s i manifeste
nemult umirea fat de modul n care aces tia sunt privit i n societate.
Pe lng problema arabilor care au ales s rmn n Israel un alt aspect important n
conturarea structurii societt ii israeliene actuale l-a constituit valul de imigrant i evrei.
Constituirea statului Israel a avut consecint e asupra populat iei evreies ti din ntreaga lume.
Foarte mult i evrei au ales s prseasc statele n care se regseau pentru a se stabilii n sfrs it
n Tara fnt. Aceste valuri de imigrant i au dus la o cres tere semnificativ a populat iei
evreies ti din Israel. n 1951 numrul evreilor din acest stat era dublu fat de cel din 1948 iar n
1996 din cei 5 759 400 de locuitori ai statului 4 637 000 erau evrei.9 Foarte mult i dintre aces tia

7 Ibidem, pag. 7
8 Ghebrea, GEORGETA, Metamorfozele sociale ale puterii,Renaissance, Bucureti,
2007, pag. 119
4

au imigrat datorit persecut iilor naziste, din zona Africii s i Asiei iar dup colapsul UR-ului
din Rusia s i Etiopia.
Des i cu tot ii aveau aceas i origine, cea evreiasc, existau o multitudine de diferent e la
nivel educat ional, comportamental, cultural economic iar conducerea statului a trebuit s pun
bazele unui proiect de integrare al acestora n Israel. Astzi evreii stabilit i n Tara fnt provin
din 102 t ri ale lumii.10 Aces t ia au vzut n statul Israel calea salvrii lor de la pogromuri,
marginalizare sau excluziune social.
tatul Israel era departe de a avea o structur omogen n primii ani de la formarea
acestuia. Ca urmare departamente ale guvernrii au nceput o colaborare cu Agent ia Evreiasc al
crui scop final era cel de a conferii statului un aspect unitar. Imigrant ii au fost sprijinit i din
punct de vedere financiar, le-a fost oferit cazare, au fost nvt at i limba ebraic, sprijinit i n
obt inerea unui loc de munc. Legislat ia este s i ea adaptat la noul context astfel nct s le
asigure evreilor imigrant i facilitt i n ceea ce prives te procesul de integrare.
Populat ia iudaic nu a fost singura care a crescut n numr. Dup reunificarea cu Ierusalimul
numrul arabilor din Israel a crescut s i el. Din punct de vedere religios arabii israelieni se mpart
n:
-

musulmani: 75%
cres tini: 17%
druzi s i alte secte : 8%

n ceea ce prives te ocupat ia acestora mare parte sunt agricultori. Nivelul de trai al
acestora este unul ridicat n comparat ie cu cel al arabilor din alte state ale Orientului Apropiat.
Guvernul, n prezent, ncurajeaz sedentarizarea populat iei nomade.11 Deasemenea conducerea
statului a ntreprins msuri care au mbuntt it statutul femeilor arabe israeliene precum
interzicerea poligamiei s i a cstoriilor minorilor.
Descrierea structurii sociologice a unui stat trebuie s aib n vedere s i atitudinea
conducerii statului fat de grupurile rasiale, etnice sau religioase ce se regsesc pe teritoriul
acestuia. Unul dintre aspectele aparte ale societt ii israeliene l reprezint Ierusalimul care este
9 Chouraqui, ANDR, Statul Israel, Corint, Bucureti, 2001, pag. 75
10 Ibidem, pag. 76
11 Chouraqui, ANDR, Statul Israel, Corint, Bucureti, 2001, pag. 83
5

capitala spiritual a trei religii monoteiste: iudaismul, cres tinismul s i islamul.12 tatul garanteaz
fiecruia dreptul de a-s i practica liber cultul s i inviolabilitatea lcas e lor de cult. Diversitatea
religioas este una dintre caracteristicile societt ii statului Israel.
Evreii sunt cei care reprezint majoritatea. La sate viat a de cult a acestora este organizat
de ctre anumite consilii s i comitete iar autoritatea religioas este reprezentat de as k enaz s i
sefard. Cel dinti este de rit occidental iar cel de-al doilea de rit oriental. Aceasta organizare
reflect spiritul de unitate ce caracterizeaz populat ia cres tin-iudaic care a reus it s realizeze o
conducere menit s nu pun i pun n defavoare nici pe evreii orientali nici pe cei occidentali.
Nordul t rii reprezint regiunea n care populat ia musulman este una dens, dominant i
fiind cei de rit sunnit. O atitudine aparte fat restul societt ii o au circazienii care doresc s s i
pstreze identitatea etnic s i cultural ntr-o form pur. Aceast comunitate este regsit n Kfar
Kana, Rihaniya s i Kabahir. Alte comunitt i regsite n anumite regiune ale Israelului sunt druzii
s i bahis tii.
Dintre aceste trei comunitt i ( druzii, bahis tii s i circazienii) druzii sunt cei mai
numeros i: aproximativ 96 300. n ceea ce i prives te pe cres tini majoritatea dintre aces tia sunt
de origine arab, iar principalele comunitt i sunt: greco-catolicii, greco-ortodocs ii, romanocatolicii, maronit ii.13 Politicile Israelului sunt unele de tolerant fat de cultule religioase ce se
regsesc pe teritoriul acestuia s i respect modul lor de viat specific.
Religia este unul dintre elementele care are infleunt asupra cont inutului viet eii sociale, asupra
comportamentului individului. Pentru Israel iudaismul reprezint temelia statului, factorul care
anim cea mai mare parte a populat iei.
n funct ie de religia de care apart in membrii unei societt i au interese, valori, aspirat ii
diferite iar aceast diversitate determin aparit ia mai multor partide politice care s i alctuiesc
programa n funct ie de aceste elemente cu scopul de a recruta mai mult i membrii s i de a
obt ine ct i mai mult simpatizant i. De la fondarea sa, statul Israel s i -a asumat principii
democratice inspirate din Charta Nat iunilor Unite s i Declarat ia Universal a Drepturilor
Omului dar care n acelas i timp caut s s i pstreze mos tenirea spiritual, moral, juridic a
lumii erbaice. istemul juridic al statului nu disociaz autoritatea spiritual de puterea lumeasc,
cum o face dreptul modern.14 Pe baza acestei dorint e de a ment ine prezent a tradit iilor ebraice
n structura s i organizarea statului au aprut mai multe partide, dintre care cele mai active sunt:
12 Ibidem, pag. 85
13 Chouraqui, ANDR, Statul Israel, Corint, Bucureti, 2001, pag. 87
6

as, Degel ha-Tora s i Mahdal. Potrivit lui Andr Chouraqui partidul ndeplines te, n Israel, o
funct ie necesar pentru stat aflat nc n proces de formare: cea de familie, de club, de tutore.15
Trebuie ment ionat c divergent e exist s i ntre membrii comunitt ii iudaice, nu doar ntre
aces tia s i populat ia arab. Evreii la rndul lor se diferent iaz ntre ei n funct ie de atitudinea
vprivind schimbrile prin care a trecut statul israelian de-a lungul timpului. unt evrei care
refuz s accepte practicile moderne s i care dau dovad de un spirit tradit i onalist dus la extrem.
Aces tia dintre ei sunt grupat i n Natorei Karta.
n ceea ce prives te statusurile sociale din Israel este imporant de ment ionat c 5% din
populat ie este reprezentat de funct ionarii publici iar n mare parte aces tia sunt femei. O alt
caracteristic a societt ii israeliene este decalajul foarte mare existent ntre populat ia urban s i
cea rural. Populat ia urban (91,1%) este mult mai numeroas n raport cu cea rural (8,9%).16
O alt caracteristic este reprezentat de vrsta medie a populat iei evreies ti din Israel
care este una foarte tnr, n jur de 27,5 ani. Acest caracter tnr al populat iei reprezint un
avantaj pentru societatea israelian care are suportul de populat ie activ necesar pentru a sust ine
sarcinile celor care au trecut de vrsta de 65 de ani. Un alt aspect sociologic al acestui stat este
echilbrul ntre populat ia de sex feminin s i cea de sex masculin care au valori foarte apropiate.
Localitt ile rurale din Israel sunt foarte variate s i constituie un aspect aparte pentru
structura societt ii. Kibut ul este una dintre comunittile israeline care au un statut aparte in
structura societt ii. Kibut urile sunt comunitt i cu caracter colectivist, din care fac parte acele
persoane pentru care munca pmntului reprezint activitatea principal ce nobileaz omul.
Legiunea Muncii a fost cea care a fondat primul kibut iar cu trecerea timpului acestea s-au
multiplicat, iar astzi acestea reprezint 2,1% din populat ia t rii. Nu este o valoare foarte
ridicat dar modul de viat s i de organizare al acestora este unul foarte special.
Membrii kibut urilor nu dau important banului. Oamenii din aceste comunitt i
muncesc fr a fii salariat i iar proprietatea privat este absent. Mijloacele de product ie
constituie un bun colectiv iar principiul de viat al celor care fac parte din kibut uri este c statul
de salariat pe care l-ar putea avea dac nu ar fii membrii ai acestor comunitti ar provoca
degradarea moral s i spiritual a acestora.
14 Ibidem, pag. 65
15 Ibidem, pag. 68
16 Ibidem, pag.88
7

Viat a n kibut uri este s i ea supus unor norme, n cadrul acestora exist un sistem bine
organizat care face posibil accesul membrilor la educat i e, sntate etc. Puterea legislativ din
cadrul acestora este reprezentat de Adunarea General iar cea executiv de ctre un ecretariat.
Adunarea general este cea care alege ecretariatul. Activitt ile celor care triesc n kibut uri
urmeaz n fiecare zi acelas i program. Munca ncepe odat cu zorii zilei s i se sfrs es te la ora
17. n tot acest interval au dreptul la pauza de mic dejun s i cea de prnz. Odat ncheiat ziua de
munc oamenii s i pot lua copii de la grdinit ile unde sunt t inut i n tot acest timp n care
print ii lor lucreaz.
Este important de ment ionat c viat a n cadrul kibut ului, des i urmeaz zilnic anumit i
pas i n ceea ce prives te activitatea de munc, este una interactiv odat programul de munc. n
cadrul acestuia se gsesc biblioteci, cinematografe, teatre s i alte localuri care fac posibil
socializarea. Kibut ul sprijin educat ia membrilor s i odat ce ndeplinesc vrsta de 18 ani celor
care s-au nscut n acest tip de comunitt i li se ofer sprijin pentru a merge s i a studia la o
universitate. Masa n cadrul acestui tip de as ezmnt se ia n comun. Astfel de comunitt i se
gsesc pe teritoriul israelian n numr de 268. Important este de ment ionat c aceste comunitt i
sunt deschise cu cei care doresc s i viziteze pentru a cunoas te modul lor de viat . Dac dup
aceste vizite oamenii sunt atras i de acest mod de viat pot solicita includerea ntr-un astfel de
kibut . Principalele caracteristici ale acestor as ezminte sunt caracterul democratic, spiritul de
voluntariat.
Alte tipuri de comunitt i rurale ales societt ii israeliene sunt satele coorporatiste s i
satele coorporatiste mixte ( Moshavim itufim). n cadrul satelor coorporatiste fiecare familie s i
are propria ferm prin intermediul creia s i obt in toate cele necesare traiului s i aleg singuri
modul n care gestioneaz toate veniturile obt inute. As adar caracterul colectiv care defines te
kibut urile lipses te n cazul satelor coorporatiste unde principiul esent ial al existent ei este cel al
exploatrii familiale.
Un element important n administrat ia acestor tipuri de sate este faptul c terenurile sunt
mprt ite n mod egal familiilor s i acestea nu au dreptul s apeleze la oameni care s le ajute s
cultive aceste terenuri n schimbul unei sume de bani. Este ntlnit s i aici o Adunare General a
satului care are rolul de a umrii s i organiza vnzarea recoltei, conform principiilor clasice ale
coorporatismului.17 Din totalul populat iei israeliene cei care sunt membrii ai acestor tipuri de
sate reprezint un procent de 2,9%.
17 Chouraqui, ANDR, Statul Israel, Corint, Bucureti, 2001, pag. 119
8

Un alt tip de sate este cel coorporatist mixt care constituie o mbinare ntre kibut s i satul
coorporatist. De la kibut a preluat principiul muncii colective iar de la satul coorporatist a
preluat caracterul individual al viet ii familiale.
Munca agricol este realizat conform normelor ntlnite n kibut uri ns veniturile
obt inute nu sunt renvestite anual n kibut uri, ele sunt mprt ite n mod egal ntre membrii
satului.18 Aici, femeia este cea care se ocup de gospodrie, integrarea acesteia n comunitatea
nefiind un aspect important al viet ii din acest tip se sat. O femeie realizeaz munc n
comunitate doar trei ore pe zi. Din punct de vedere al progreselor realizate de-a lungul anilor,
Andr Chouraqui afirma n lucrarea sa tatul Israel c satul de tip coorporatist mixt a fost cel
mai slab.
Pe lng formele de exploatare a pmntului de tip colectivist sau coorporatist n Israel
este ntlnit s i exploatat ia individual. Acest tip de exploatat ie este ntlnit n cele 267 de
localitt i rurale de tip clasic.
ocietatea israelian este una destul de complex s i poate cel mai indicat adjectiv pentru
a fii descris este diveristatea, indiferent c este vorba de criteriu social, profesional, etnic,
religios, cultural, politic sau economic. tatul a reus it s fac fat cu brio valului imens de evrei
venit i din toate colt urile lumi s i prin mai multe msuri au asigurat integrarea acestora n
societate. Acest lucru este un motiv de laud pentru statul israelian ns maniera n care trateaz
rezolvarea divergent elor cu populat ia arab prezent pe teritoriul israelian nu este tocmai una
care s i aduc laud. tatul a elaborat norme care s asigure drepturi civile pentru ntreaga
populat ie ( dreptul la educat ie, sntate etc.), respectarea cultelor religioase ntlnite pe
teritoriul acestuia s i organizarea comunitt ilor urbane s i rurale conform dorint elor populat iei
din diferite regiuni ns continu s refuze recunoasc minoritatea arab.
tructura sociologic a societt ii israeliene este una foarte complex. n Israel exist mai
multe comunitt i nu doar cea evreiasc care defines te caracterul nat ional al statului. Pe
teritoriul acestui stat se afl arabi musulmani , arabi beduini, arabii cres tini, druzii s i circazienii
iar raporturile pe care acestea le au cu comunitt ile evreies ti difer pentru fiecare n parte.
Arabii beduini sunt nomazi s i trec printr-o perioad de tranzit ie ce presupune integrarea
acestora n fort ele de munc ale statului. O situat ie aparte o au deasemenea druzii care nu ofer
acces strinilor la religia lor dar care tocmai datorit acestei religii nu pot contesta guvernul t rii
n care triesc. Circazienii sunt de aceas i cultur cu comunitatea musulman, au atitudine
18 Ibidem
9

pozitiv n ceea ce prives te contribut ia la viat a economic a statului ns nu vor s fie asimilat i
nici de ctre societatea iudaic nici de cea musulman.

Bibliografie
Chouraqui, ANDR, Statul Israel, Corint, Bucures ti, 2001
Ghebrea, GEORGETA, Metamorfozele sociale ale puterii,Renaissance, Bucures ti, 2007
Rekhess, ELIE, The arab minority in Israel, An analysis of the Future Visions
Documents, American Jewish Committee, 2008

10