Sunteți pe pagina 1din 4

Flostar M

Noul Flostar M DN 150


Flostar M este acum disponibil p=n\ la
DN 150, fiind definit constructiv de o
turbin\ semi parabolic\ patentat\.
Cu performan]e optimizate pentru debit
minim [i cu o capacitate eficient\ pentru
debite de v=rf, Flostar M DN 150 va
asigura facturarea consumatorilor
industriali cu o eficien]\ de neegalat.

Proiectat s\ `ndeplineasc\ cerin]ele avansate ale


companiilor de ap\ `n aplica]iile vaste de contorizare
Gam\ larg\ de m\surare
Flostar M este un contor monojet disponibil
`n dimensiuni de la DN 40 la 150.
Performan]ele sale metrologice dep\[esc cu
mult standardele clasei C conform ISO/EEC.
Gama de m\surare precis\ pentru debite mici
combinat\ cu o capacitate eficient\ pentru
debite de v=rf asigur\ o m\surare complet\
[i eficient\ indiferent de valorile de debit.

Fiabilitate

Turbina semiparabolic\ patentat\


pentru noul contor Flostar M DN 150
are o raport dinamic de m\surare
de 630 (Q3/Q1).

Flostar M asigur\ o transmisie magnetic\


direct\ `ntre turbin\ [i totalizator f\r\ a
dispune de alte mecanisme de transmisie
intermediare `n apa contorizat\.
Acest fapt conduce la un design foarte robust
[i fiabil capabil s\ corespund\ majorit\]ii
mediilor de ap\ potabil\.
Citirea facil\ `n cele mai dure medii umede
(ex: c\minele inundate) e asigurat\ de un

totalizator etan[at ermetic (totalizator


sticl\-metal).

Stabilitate metrologic\
Cu peste dou\zeci de ani de experien]\ `n
proiectarea [i fabricarea contoarelor monojet,
performan]ele metrologice sunt asigurate prin
proiectare [i prin utilizarea componentelor de
`nalt\ calitate, nefiind necesar\ calibrarea extern\.
Astfel se asigur\ o stabilitate metrologic\ ridicat\
at=t dup\ fabricare, c=t [i de-a lungul timpului.

Longevitate [i Rezisten]\ la debite de v=rf


Performan]a `n timp este cerin]\ cheie pentru o
facturare eficient\. Flostar M dispune de un pivot
cu bil\ patentat care asigur\ o rezisten]\ sporit\
de rate mici ale debitelor.
Echilibru hidrodinamic [i designul turbinei confer\
rezisten]\ de debite ridicate [i de v=rf.

< Monojet clasa C


< Totalizator etan[at ermetic
(totalizator sticl\-metal)
.
< Patent pivot cu bil\
< Patent levitare turbin\

Principiul de func]ionare
Flostar M este un contor monojet. ~nainte
de a lovi turbina, jetul de ap\ este direc]ionat
de un injector. Injectorul conic monojet
corecteaz\ profilul debitului. Orificiul s\u
previne supraturarea datorat\ colmat\rii.
~nalta precizie de lini[tire a jetulului de ap\
la intrare, permite contorului s\ `ndeplineasc\
cerin]ele clasei C f\r\ a necesita bypass sau
sistem cu van\ de reglare pt. calibrare.
Mi[carea turbinei este transmis\ direct
totalizatorului uscat printr-un cuplaj
magnetic f\r\ a fi necesare angrenaje
intermediare in apa contorizat\.
.

Toate acestea au ca rezultat un contor cu o precizie


foarte stabil\ `n timp pe `ntregul domeniu de debit,
`n majoritatea cazurilor de instalare [i tipurilor de ap\.
Materialul de `nalt\ calitate pentru lag\rele
turbinei [i design-ul pivotului cu bil\ patentat
asigur\ contorizarea stabil\ a debitelor foarte
mici, indiferent de profilul de curgere.
Cutia de bronz `nchis\ ermetic [i fereastra din
sticl\ mineral\ al totalizatorului protejeaz\
citirea [i integritatea indicatorului `n cazul
mai dure medii de lucru (subsoluri inundate
interven]ii mecanice sau magnetice
neautorizate, etc).

< Flostar M DN 150


1
3

Sec]iune 3D Flostar M DN40

Comunica]ii de date
< Totalizator Flostar M

< Cyble RF fixat pe Flostar M

Avantajele cheie ale tehnologiei Cyble


Nu sunt necesare investi]ii suplimentare
pentru a implementa citirea de la distan]\
Interfa]a contorului este standardizat\, prezent\
la majoritatea contoarelor de ap\ fabricate de
Actaris, indiferent de tehnologia de m\surare.
~nalt\ siguran]\ dat\ de comutarea electronic\
(nu apare uzur\, nu este afectat\ de vibra]ii)
Aceste module Cyble permit conectarea la
Managementul debitelor inverse
contorului Flostar M la diferite sisteme AMR
Principiu de functionare viabil, demonstrat in
atunci c=nd se dore[te. Pot fi adaptate la
practic\ timp de peste 5 ani
aplica]ii comerciale [i industriale, unde este
Tehnologia de transmitere a impulsurilor asigur\
necesar\ monitorizarea frecvent\ a contorului,
imunitate la c=mpuri magnetice voite
`n special `n cadrul loca]iilor cu dificult\]i
la citire.

Flostar M este furnizat pre-echipat cu


Cyble Target
Permite comunicarea [i citirea de la distan]\
prin:
Ie[ire de impuls (Cyble Sensor)
Protocol M-Bus (Cyble M-Bus)
Transmitere date pe cale radio (Cyble RF)

Caracteristici Metrologice
w
Ne

Valori de performan]\
Diametru Nominal (DN)

mm
40 50 sau 65
65 sau 80 80 sau 100 100 sau 150
inch 1" 1/2 2" or 2" 1/2 2" 1/2 sau 3" 3" sau 4"
4" sau 6"
Debit de pornire*
L/h
22
32
35
50
70
Precizia 2% de la*
L/h
65
80
120
180
280
Precizia 5% de la*
L/h
45
60
100
120
170
Debit max. v=rf (2 h max.)** m3/h
40
50
60
90
120
Temperatura maxim\ accidental\ C
60
Presiunea admisibil\ maxim\ bar
16
20
Valoare de impuls Cyble L
10

150
6"
90
300
200
260

Noile flan[e mobile


Noul Flostar M DN150 este echipat
cu flan[e mobile ce permit o instalare
facil\ `n pozi]ie orizontal\.

100

* Valori medii - ** F\r\ impact asupra performan]elor de precizie.

w
Ne

Valori de performan]\ EEC/ISO

Diametru Nominal (DN) mm


40 50 sau 65
65 sau 80
80 sau 100 100 sau 150 150
inch 1" 1/2 2" sau 2" 1/2 2" 1/2 sau 3" 3" sau 4" 4" sau 6"
6"
Clasa de precizie EEC/ISO
Clasa C `n pozi]ie orizontal\*
Debit nominal
Qn m3/h
10
15
20
30
50
100
Debit maxim
Qmax m3/h
20
30
40
60
100
200
Precizia 2% clasa C Qt L/h
150
225
300
450
750
1500
Precizia 5% clasa C Qmin L/h
100
90
120
180
300
600
Presiunea de testare bar
25
32
Temperatura maxim\ C
30
C\derea de presiune bar
1
0.6
1
Diviziunea min. de citire L
0.5
5
Valoarea maxim\ afi[at\ DN 40 la 100
999 999.99 m3
DN 150
9999 999.9 m3
Aprobare de model CEE
DN 40 la 100
F-06-G-1546
DN 150
F-06-G-219

Dimensionare facil\
< Qn 15, 20, 30 [i 50 m3/h pot fi furnizate

cu o treapt\ superioar\ pentru DN [i


flan[e pentru o dimensionare facil\
la montaj (adaptarea dimensiunii de
contor la debitele reale de pe teren).

* DN 65, 80 [i 100 este aprobat `n clasa B de precizie pentru alte pozi]ii de montaj.

Op]iuni

Curba de Precizie Tipic\, Flostar M Qn 30 m3/h

< Capac metalic sigilat echipat cu un

cap cu `nchiz\tor este disponibil ca


op]iune pentru mediile dure (doar de
la Qn 20 la 100).

Eroare (%)
6

Dispersia la produc]ie pentru Flostar M este foarte redus\


datorit\ absen]ei sistemului de reglare

4
2
0
-2
-4
-6

Rata debit (m3/h)

-8
0.1

10

100

< Versiunea pentru ap\ fierbinte (90C)

pentru DN 40 [i 50 (totalizator plastic).

Dimensiuni

D
B

C
A

Diametru nominal (DN)


Conexiune contor
A (lungime)
ISO
DIN
B
C
D
E
F
G
Greutate

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

40
50
G2" B G 2" 1/2 B
300
300
270
175
175
125
125
45
48
133
130
40
40
104
104
5,7
6

* Additional sleeve DN 150 length 50 mm available.

Cerin]e referitoare la instalare

50
300
270
175
125
83
130
83
104
10

65
80
100
Flan[e ISO PN 10/16
300
350
350
300
300
360
180
200
184
120
150
166
92
100
110
129
135
148
92
100
110
118
171
198
17
21
31.5

150
450*
240
210
144
173
144
236
62.1

Pentru performan]e optime, Flostar M trebuie s\ fie instalat `n pozi]ie orizontal\, cu

totalizatorul orientat `n sus.

< DN 50 ... 150 (flan[at)

~n amonte de contor se recomand\ instalarea unui filtru pentru protejarea sistemului


E

hidraulic de mizeriile care ar putea rezulta din corodarea conductelor, accidente `n re]ea
(vezi pliantul Actaris pentru filtru - Flostar M DN 40 este furnizat standard cu o sit\ [i
poate fi livrat la cerere echipat cu un clapet anti-retur).
Flostar M este insensibil la perturba]iile cauzate de debit .

D
B

C\derea de presiune

C
A

bar
1

65
mm

0.6
0.5

m
150

50
mm

40 m
m

0.8
G

0.4

80

0
10

mm

0.3
F

0.2
0.15
0.1
0.05
0.025

m3/h

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110

120 130 140 150 160 170 180 190 200

Partenerul Dvs. `n contorizarea utilit\]ilor:

Elsaco Electronic s.r.l.


Str. Pacea Ocolitor FN
RO-710137 Boto[ani, ROM+NIA
E-mail: elsaco@elsaco.com
Pentru informa]ii suplimentare, vizita]i www.elsaco.com [i www.actaris.com

t el ^ 4 0 231 514 278


f a x ^ 4 0 231 532 905

WA-0037.0-RO-03.07 - Copyright 2007, Actaris Toate drepturile rezervate. - Actaris isi rezerva dreptul de a modifica aceste specificatii fara nici o instiintare prealabila - Fotografii: Mohamed Khalfi

< DN 40 [i 50 (filetat)