Sunteți pe pagina 1din 3

Persoana juridica

I. Definitie si trasaturi:
1. patrimoniu propriu
2. organizarea de sine statatoare ( capacitatea de exercitiu a persoanei juridice --> cine poate sa reprezinte
persoana juridica in raport cu tertii)
3. scop licit si moral
Aceste trasaturi conduc la mai multe conceptii:
1. subiect de drept
2. legiuitorul poate sa nu constate in terminis calitatea de persoana juridica
Definitia persoanei juridice ( art. 25 alin.(3) - persoana juridica este orice forma de organizare care,
intrunind conditiile cerute de lege, este titulara de drepturi si obligatii civile. especta un criteriu functional (nevoia
sociala prin care sunt recunoscute persoanele juridice, ce a plecat de la ideea separatiei persoanei juridice de persoana
fizica)
Sediul materiei : Titlul IV (art. 187 - ...)
In mod natural, nu are calitate de subiect de drept, legiuitorul a dorit asta, este o fictiune.
Art. 188 - conditiile altor organizatii de a avea calitatea de persoana juridica : in condtitiile legii si in conditiile art.
187
II. Clasificarea persoanelor juridice
a) persoane juridice de drept public( art. 190) - se costituie in mod liber in formele prevazute de lege
b) persoane juridice de drept privat(art. 191) - regim juridic derogatoriu de drept public stabilit prin legea de
infiintare
Art. 192 --> Dreptul civil este drept comun in privinta persoanelor juridice, daca prin lege nu se prevede astfel.
Din aceasta reglementare, trebuie sa distingem :
- norma speciala se va aplica cu prioritate fata de Codul civil

a) persoane juridice cu scop lucrativ ( obtinerea unui profit)


b) persoane juridice fara scop lucrativ ( scopul este de a realiza un produs fara a aduce profit celor care o
infiinteaza, insa nu este interzis ca aceste asociatii sa desfasoare activitati cu caracter comercial)
Deosebirea este data de regimul juridic diferit in ceea ce priveste capacitatea de folosinta. Cele cu scop
lucrativ pot avea orice drept sau obligatie, in timp ce persoane juridica fara scop lucrativ are numai acele drepturi si
obligatii specifice domeniului de activitate.

Nationalitatea persoanei juridice:


a) nationalitate romana
b) nationalitate straina
Aceasta clasificare ne arata regimul juridic aplicabil in cazul unor incapacitati.

III. Infiintarea persoanei juridice


Codul civil consacra art. 194, din cuprinsul textului se pot decanta 3 modalitati:

1. prin actul de infiintare al organului competent ( o derogare de la art. 188) - persoane juridice de drept public ( de
stat)

actul de infiintarea are in vedere atat statul, inclusiv autoritatile administrativ- teritoriale

legiuitorul trebuie sa prevada in mod expres ca acea organizatie este o persoana juridica

2. prin actul de infiintare, in conditiile legii si , daca este cazul, acel act trebuie autorizat ( statul exercita in
control prin intermediul unei autoritzari). In unele cazuri,pe la langa autorizare, trebuie si o inregistrare, ce are 2
functii: o functie constitutiva si o functie de publicitate
3. in orice alt mod prevazut de lege ( statul roman este infiintat direct prin act normativ)

IV. Nulitatea persoanei juridice ( art. 196) - aceste dispozitii sunt reglementate din necesitati practice: desi sunt
facute prin acte de infiintare( contractul de societate), efectul lor fiind de crearea unei persoane juridice ca actor de
drept privat, isi lasa amprenta si asupra nulitatii
1. Cauzele de nulitate ( Art. 196)- corelatia cu dreptul comun al contractelor ( desi lista pare restrictiva, punctul i)
deschide posibilitatea identificarii altor cazuri de nulitate)
Alin.(2) ne spune sanctiunea prin indicarea celor care se sanctioneaza cu nulitatea absoluta( lit. a), c)-g) - cauza ilicita
sau imorala)

Art. 196 alin.(1) lit. b) : trei minori de 16 ani vor sa infiinteze o societate, iar aceasta nu este legal constituita, pentru
ca acestia nu au capacitate de exercitiu deplina. Exista 2 ipoteze:
a) cand exista incuviintarea ocrotitorului sau instantei de tutela
b) cand nu exista
In text, incapabil= incapacitatile speciale de folosinta
2. Regimul juridic al nulitatii ( art. 197)
- poate fi invocata in termen de 1 an de la data inregistrarii sau infiintarii
- poate fi acoperita indiferet de nulitatea relativa sau absoluta -->exista posibilitatea remedierii pana la inchiderea
dezbaterilor in fata primei instante de judecata

3.Efectele nulitatii
- efecte pe viitor atunci cand hotararea devine definitiva ( fara efect retroactiv)
- hotararea judecatoreasca definitiva se comunica din oficiu
*** regimul general al nulitatii : raspundere civila delictuala
4. Regimul nulitatii fata de terti (art. 199)
- protectie a tertilor
a) actele incheiate anterior sunt incheiate de catre o persoana care exista
b) daca tertii nu au cunoscut cauza de nulitate, fata de ei nulitatea nu exista, dar intre asociatii nulitatea poate produce
efecte si retroactiv

V. Capacitatea persoanei juridice


A. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
1. Inceput (art. 205)- de la data inregistrarii, iar altele care nu sunt supuse inregistrarii de la data actului de
infiintare, autorizare sau de la data implinirii altor conditii prevazute de lege
Alin. 3 : capacitate de folosinta limitata ( inainte de infiintare, ea este recunoscuta numai daca este infiintata in mod
valabil ( dovada unui sediu, dovada unui raport de o anumita suma de bani - un transfer de bani)
Alin. 4 : daca nu se infiinteaza valabil, raspund asociatii, iar daca se infiinteaza valabil raspunde persoana juridica
( relatia cu tertii)

2. Continut - art. 206

Persoanele juridice cu scop lucrativ - orice drepturi si obligatii, afara de cele care apartin numai persoanei fizice

Persoanele juridice fara scop lucrativ- numai acele obligatii si drepturi care sunt necesare realizarii scopului
propus.

In caz de nerespectare, sanctiunea este nulitatea absoluta.

Art. 207 - Desfasurarea activitatilor autorizate:


a) exista activitati care sunt autorizate (autorizari de natura administrativa, o forma de limitare de a capacitatii de
folosinta)
b) daca nu exista autorizatie, este un fapt ilicit - raspundere + nulitate absoluta
Art. 208 - Capacitatea de a primi liberalitati
In 205 am vorbit de capacitatea de folosinta anticipata, iar 208 este o norma speciala derogata si exista 2
reguli:
- poti primi donatii sau liberalitati
- capacitatea de a primi donatii se recunoaste de la actul de infiintare, chiar daca aceste donatii nu ar fi necesare pentru
infiintarea persoanei juridice

3. Incetare (art. 251)


- daca este inregistrata,la data radierii de registrare
- data actului prin care s-a dispus incetarea sau la indeplinirea oricarei cerinte prevaute de lege
Incetarea persoanei juridice ce presupune lichidarea, prin dizolvare, se face in 2 pasi:
- se pierde capacitatea de exercitiu, dar se mai pastreaza o capacitate de folosinta reziduala pentru valorificarea unui
activ sau pasiv
- prin radierea inregistrarii se pierde capacitatea de folosinta
4. Sanctiunea : nultitatea absoluta,