Sunteți pe pagina 1din 2

Laborator calitatea apei

1 of 2

http://danex.ro/laborator.html

Home
Despre noi
Dezvoltare durabila
Angajamente
Responsabilitate pentru mediu
Solutii Danex
Alimentari cu apa
Statii tratare apa
Sisteme de canalizare
Statii de epurare
Alte solutii Danex
Alte aplicatii/servicii
Echipamente in stoc
Laborator
Parteneri
Furnizori
Organizatii
Cariere
Scoala Danex
Formare profesionala
Angajari
Responsabilitate sociala
Agenda
Evenimente
Comunicate
Contact
Laborator calitatea apei
Laboratorul Calitatea Apei din cadrul Danex Consult este acreditat RENAR conform SR EN ISO/CEI17025:2005 valabil pna la data de 07.05.2018 si efectueaza analize de ape uzate la cele mai nalte standarde, folosind
echipamente de ultima generatie si specialisti de prima clasa.
Servicii oferite
Nr.crt.

Denumire incercare

Referential
INCERCARI ACREDITATE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Determinarea consumului chimic de oxigen (CCO-Cr)

SR ISO 6060:1996

Determinarea consumului biochimic de oxigen (CBO5)

Metoda cu senzor de oxigen


(PTL 03)

Determinarea continutului de materii in suspensie, pierderea la calcinare si reziduu (MTS)


Determinarea substantelor extractibile cu solventi organici
Determinarea agentilor de suprafata anionici. Metoda cu lbastru de metilen
Determinarea continutului de fosfor total (PT). Metoda cu molibdat de amoniu
Determinarea continutului de azot Kjeldhal (N). Metoda dupa mineralizare cu seleniu
Determinarea continutului de amoniu (NH4+), Partea 1: Metoda spectrometrica manuala
Determinarea continutului de azotati (NO3-), Partea 1: Metoda cu 2,6 dimetilfenol
Determinarea conductivitatii electrice
Determinarea pH-ului

STAS 6953:1981
SR 7587-:1996
SR EN 903:2003
SR EN ISO 6878:2005
SR EN 25663:2000
SR ISO7150-1:2001
SR ISO 7890-3:2000
SR EN 27888:1997
SR ISO 10523:2009

INCERCARI NEACREDITATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Determinarea reziduului fix


Determinare continutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizand cromatul ca indicator (Metoda Mohr)
Determinarea continutului de produse petroliere. Metoda gravimetrica
Determinarea continutului de sulfati
Determinarea continutului de azotiti. Metoda prin spectrometrie cu de absorbtie moleculara
Determinarea continutului de produse petroliere. Metoda gravimetrica.
Determinarea continutului de sulfuri. Metoda iodometrica.
Determinarea continutului de sulfati.
Determinarea continutului de calciu.
Determinarea duritatii.
Determinarea alcalinitatii / aciditatii.
Determinarea clorului rezidual.

STAS 9187:1984
SR ISO 9297:2001
SR 7877-1:1995
STAS 3069-87
ISO 6777:1984
SR 7877-1:1995

Impreuna cu subcontractanti nostri va oferim


urmatoarele servicii:
analize apa uzata:
HAP-hidrocarburi aromatice policiclice: benzo-a-piren,
benzo-b-fluoranten, benzo-k-fluoranten, antracen,
fenantracen;
BTEX-hidrocarburi aromatice volatile: benzen, toluen,
xileni;
determinarea continutului de metale grele (Cd, Cr, Ni, Mg,
Zn, Hg, Se, Tl, Zn) etc;
analize apa potabila
Consultanta SR EN ISO/CEI 17025:2005
Colectivul nostru din cadrul laboratorului va insoteste in elaborarea si
implementarea unui sistem de management al calitatii pentru laboratoare,
incluzand :
Instruirea personalului implicat in implementarea ISO 17025 :2005
Elaborarea documentatiei (manualul managementului calitatii, proceduri
generale, de sistem, tehnice, instructiuni de lucru, formulare) in
conformitate cu cerintele standardului ISO 17025 :2005;

Implementarea documentatiei sistemului de management


al calitatii laboratorului elaborate in cadrul organizatiei;
Efectuarea auditurilor interne;

SR 7510-1997

Asistenta pentru pregatirea auditului de acreditare;

STAS 8601/1970

Asistenta in relatia cu organismul de acreditare, in vederea efectuarii


auditului de acreditare ISO al laboratorului (pentru obtinerea certificatului
de acreditare RENAR).

SR ISO 6058:2008
SR ISO 6059:2008
SR EN ISO 9963-1:2002
STAS 6364-78

Standardul International este aplicabil tuturor laboratoarelor, indiferent de


numarul personalului sau de amploarea domeniului activitatilor de
ncercare si / sau etalonare.
Pentru mai multe informatii contactati:
Mobil: +40 725.161.193
E-mail: laborator@danex.ro

5/7/2015 2:50 PM

Laborator calitatea apei

2 of 2

http://danex.ro/laborator.html

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Despre noi | Dezvoltare durabila | Solutii Danex | Laborator calitatea apei | Parteneri | Cariere | Responsabilitate sociala | Agenda | Contact
Copyright 2012 Danex Consult. All Rights Reserved.

5/7/2015 2:50 PM