Sunteți pe pagina 1din 2

Judecatoria sect. Botanica, mun.

Chisinau

Referinta
la cererea de chemare n judecat a Iui A ,
privind demolarea anexei neautorizate la
bunul imobil, catre SRL X
20.04.2014
mun. Chisinau , judecatoria Botanica

Onorat instan, consider cererea de chemare n


judecat nainat de ctre A., cu privire la achitarea demolarii
anexei
bunului
imobil
nentemiat
din
urmtoarele
considerente:

In fapt, astfel , in baza contractului de locatiune incheiat cu


reclamantul la data de 12.03.2010, conform punctului 20 al
contractului, mi-am rezervat dreptul cu acordul locatorului de-a
efectua reparatie capitala a bunului imobil. Totodata , in
prevederile actului incheiat cu B, care a efectuat lucrarile de
reparatie si de constructie a anexei, a luat cunostinta reclamantul
A, prin semnarea acestui act , care includea si cheltuielile
efectuate pentru constructia anexei, astfel , prezumindu-se ca
reclamantul a acceptat constructia anexei la bunul imobil.
In concluzie, reclamantul nu are temei de a cere achitarea
demolarii anexei bunului imobil.

In drept , prevederile art. 909 alin 1, art 512, 668 Cod Civil al
RM.

Data 20.04.2014
Semnatura

S-ar putea să vă placă și