Sunteți pe pagina 1din 8

ANEXA 3.

Baza de date pentru modelele morfometrice ale bazinului hidrografic Rut:

a)

de la nceputul secolului (anul 1913 )

Ord Num. de Num. de Suma


Suma Lungim. Lungim. Suma
Suma
Supraf.
Supraf.
ruri
ruri
lungim. lungim. medie
medie
supraf. supraf.
medie
medie
msurat calculat msurat calculat msurat calculat msurat calculat msurat calculat
(N)
(N)
L (km) L (km)
l (km)
l (km) F (km2) F (km2) f (km2)
f (km2)
1
2
3
4
5
6
7

1446
329
76
15
3
1
Rc1=4.36
Rc2=5.03

b)

6299
1445
331
76
15
3
0.6

2313.79
1119.66
490.46
377.42
194.06
83.62
RL1=2.17
RL2=1.59

5011.68
2309.53
1064.30
490.46
308.46
194.00
122.01

1.60
3.40
6.45
25.16
64.69
83.62
rl1=2.01
rl2=3.17

0.79
1.60
3.21
6.45
20.45
64.81
205.46

4220.05
3932.98
4743.06
6258.63
7831.00
RF1=1.07
RF2=0.79

4818.07
4502.87
4208.29
12.83
3932.98
51.75
4978.45 316.20
6301.84 2086.21
7977.02 7831.00
rf1=4.03
rf2=6.35

0.79
3.19
12.84
51.75
328,61
2086.69
13250,47

de la sfritul secolului (anul 1986)

Ord Nr.segm. Nr.seg S.lungim.


msurat mcalc msurate
(N)
ulat
L (km)
(N)
1
7650
2
1981
1977 2683.20
3
507
511 1212.10
4
132
132
752.20
5
25
28
426.40
6
6
6
217.20
7
1
1.3
203,00
Rc1=3.87
RL1=1.89
Rc2=4.69
RL2=1.86

S.lung. lung.med lg.med Suma S. SumaS. S.med. S.med. Suma.dif. Suma.dif. Dif.med. Dif.med. Panta H. Panta H. Panta h. Panta h.
calcul. .msur. .calcul msur.
calcul. msur. calcul. niv.msur. niv.calc.
msur.
calc.
med.m. med.c. med.m. med.c.
L (km)
l (km) l (km) F (km2) F (km2) f (km2) f(km2)
H (m)
H (m)
h (m)
h (m)
I (m/km) I (m/km) i (m/km) i (m/km)
5078.30
0.66
2686.90
1.35
1.36
1421.70
2.39
2.78 3887.30
752.20
5.70
5.70 4299.50
404.40
17.06 14.36 4256.60
217.40
36.20 36.20 4440.60
116.90 203,00 91.22 7781.80
rl1=2.05
RF1=0.92
rl2=2.52
RF2=0.98

3134.30
3482.60
3869.50 7.70
4299.50 32.60
4387.20 170.30
4476.80 740.10
4568.10 7781.80
rf1=4.23
rf2=4.76

0.43
1.82
7.70
32.60
155.20
738.60
3515.9

77184
14481
3979
878
172
87
RH1=4.40
RH2=4.80

339610
77184
17542
3987
829
173
36

38.96
28.56
30.14
35.12
28.66
87,00
Rh1=0.88
Rh2=0.98

44.27
38.96
34.28
30.17
29.53
28.95
28.37

28.76
11.95
5.29
2.06
0.79
0.43
Ri1=2.33
Ri1=2,58

A N E X A 4 . B a z a d e d a t e p e n t r u c u r s u l s u p e r i o r a l R u t u l u i p n l a c o n f l u e n c u r. C u b o l t a :

67.01
28.76
12.34
5.29
2.05
0.79
0.31

28,86
11,95
5,29
2,06
0,79
0,43
ri1=2,33
ri2=2,57

67,24
28,86
12,38
5,31
2,06
0,80
0,31

a) de la nceputul secolului (anul 1913)


Ord. Num.seg. Num.seg. S.lung.
msur.
calcul.
msur.
(N)
(N)
L (km)
1
1125
2
298
298
440.65
3
71
79
209.14
4
21
21
94.64
5
5
5.5
75.09
6
1
1.4
60.84
Rc=3.77
RL1=2.16
RL2=1,25

S.lung. lg.med. lg.med. Suma S.


calcul. msur. calcul.
msur.
L (km) l (km)
l (km)
F (km2)
953.75
0.86
441.55 1.48
1.49
204.42 2.95
2.59
759.57
94.64
4.51
4.51
716.20
75.71 15.02
13.62
970.93
60.57 60.84
41.13
1479.45
rl1=1.74
RF1=1.06
rl2=3,02
RF2=0,70

Suma S. S.medie S.medie


calcul.
msur.
calcul.
F (km2)
f (km2)
f (km2)
853.01
0.76
804.72
2.71
759.17
10.70
9.60
716.20
34.10
34.10
1023.14 194.17
183.46
1461.63 1479.45 987.00
rf1=3.55
rf2=5,38

b) de la sfritul secolului (anul 1986)


Ord Nr.segm. Nr.seg. S.lung.
msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km)
1
1308
2
383
384
509.10
3
106
112
244.90
4
33
33
133.00
5
7
8
90.40
6
2
2
61.50
7
1
0.5
24.30
Rc1=3.41
RL1=1.96
Rc2=4.06
RL2=1.47

S.lung. lg.med. lg.med


calcul. msur. calcul.
L (km) l (km) l (km)
1001.4
0.76
510.90 1.33
1.33
260.70 2.31
2.32
133.00 4.03
4.03
90.50 12.91 11.12
61.50 30.75 30.70
41.90 24.30 84.73
rl1=1.74
rl2=2.76

Suma S. Suma S.
msur.
calcul.
F (km2) F (km2)
737.33
744.80
755.00
752.30
759.90
759.90
859.90
883.60
1035.60 1027.45
1485.80 1194.71
RF1=0.99
RF2=0.86

S.med. S.med. Suma dif. Suma Dif.med. Dif.med. Panta H. Panta H.


msur. calcul.
niv.m. dif. niv.c. msur.
calcul. med.m. med.c.
f (km2) f (km2)
H (m)
H (m)
h (m)
h (m)
I (m/km) I (m/km)
0.55
38902
29.78
38,98
1.95
9924
9924
25.91
25.91
19.49
19.49
7.12
6.69
2239
2532
21.12
22.54
9.14
9,74
23.03
23.03
647
646
19.61
19.61
4.86
4,87
122.84 108.70
154
163
22.00
20.00
1.70
1.80
517.80 513.07
41
41
20.50
20.40
0.67
0.67
1485.80 2421.70
15
10
15.00
20.81
0.62
0.25
rf1=3.44
RH1=3.92
Rh1=0.87
Ri1=1.96
rf2=4.72
RH2=3.97
Rh2=1.02
Ri2=2.70

ANEXA 5. Baza de date pentru modelele morfometrice ale bazinului hidrografic Cubolta:

Panta h. Panta h.
med.m. med.c.
i (m/km) i (m/km)
38,96
19,48
19,48
9,14
9,74
4,87
4,87
1,70
1,80.0
0,67
0,67
0,62
0,25
ri1=2,0
ri2=2,7

a) de la nceputul secolului (anul 1913)


Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung.
msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km)
1
815
2
194
194
280.80
3
49
46
198.12
4
11
11
68.43
5
1
2.6
78.94
Rc=4.20
RL=2.02

S.lung.
calcul.
L (km)
564.03
279.22
138.23
68.43
33.88

lg.med. lg.med Suma S.


msur. calcul. msur.
l (km) l (km) F (km2)
0.70
1.45
1.45
4.04
3.00 589.05
6.22
6.22 492.97
78.94 12.87 957.70
rl=2.07
RF=1.19

Suma S.
calcul.
F (km2)
834.15
700.97
589.05
495.00
415.97

S.med. S.med.
msur. calcul.
f (km2) f(km2)
0.86
3.22
12.02 12.01
44.81 44.81
957.70 167.14
rf=3.73

c) de la sfritul secolului (anul 1986)


Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung. S.lung. lg.med. lg.med Suma S.
msur. calcul. msur. calcul. msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km) L (km) l (km) l (km) F (km2)
1
1055
689,29
0,66
2
218
262
269.20 337,89 1.23
1,30
3
65
65
165.80 165,63 2.55
2,56 577.30
4
17
16
84.40 81,19
4.96
5,05 561.70
5
4
4
39.80 39,80
9.95
9,95 540.70
6
1
0.99
60.00 19,51 60.00 19,60 951.10
Rc=4.03
RL=2,04
rl=1,97
RF=1.03

Suma S.
calcul.
F (km2)
612.50
594.60
577.30
560.50
544.20
528.30

S.med. S.med. Suma dif. Suma dif. Dif.med. Dif.med.


msur. calcul.
niv.m.
niv.c.
msur. calcul.
f(km2) f(km2)
H (m)
H (m)
h (m)
h (m)
0.58
23118
29.68
2.28
5694
5694
26.12
26.12
8.88
8.88
1481
1402
22.78
22.98
33.04 34.66
346
345
20.35
20.23
135.17 135.17
78
85
19.50
17.80
951.10 527.16
47
21
47.00
15.66
rf=3.90
RH=4.06
Rh=0.88

Panta H. Panta H.
med.m. med.c.
I(m/km) I(m/km)
48.00
21.15
21,15
8.93
9,32
4.10
4,10
1.96
1,81
0.78
0,80
Ri=2,27

ANEXA 6. Baza de date pentru modelele morfometrice ale bazinului hidrografic Cinar:

Panta h. Panta h.
med.m. med.c.
i(m/km) i(m/km)
48,19
21,23
21,23
8,93
9,35
4,10
4,10
1,96
1,81
0,78
0,80
ri=2,27

a) de la nceputul secolului (anul 1913)


Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung.
msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km)
1
701
2
151
151
236.29
3
31
32
96.82
4
7
7
58.97
5
1
1.5
70.82
Rc=4.64
RL=2.00

S.lung. lg.med. lg.med Suma S.


calcul. msur. calcul. msur.
L (km) l (km) l (km) F (km2)
471.76
0.67
235.88 1.56
1.56
117.94 3.12
3.63 360.51
58.97
8.42
8.42 420.10
29.48 70.82 19.53 834.75
rl=2.32
RF=0.86

Suma S.
calcul.
F (km2)
267.21
310.70
361.29
420.10
488.49

S.med.
msur.
f (km2)

11.66
60.01
834.75
rf=5.15

S.med.
calcul.
f (km2)
0.44
2.26
11.65
60.01
309.05

b) de la sfritul secolului (anul 1986)


Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung. S.lung. lg.med. lg.med Suma S.
msur. calcul. msur. calcul. msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km) L (km) l (km) L (km) F (km2)
1
802
486.30
0.61
2
203
203
264.30 264.30 1.30
1.30
3
56
51
136.70 143.60 2.40
2.80 426.70
4
13
13
78.40 78.10
6.03
6.03 447.50
5
2
3
71.30 42.40 35.60 13.00 668.90
6
1
0.83
24.60 23.10 24.60 27.90 827.10
Rc=3.95
RL=1.84
rl=2.15
RF=0.80

Suma S.
calcul.
F (km2)
274.00
342.50
428.10
535.10
668.90
836.10

S.med. S.med. Suma dif. Suma dif.


msur. calcul. niv. m.
niv. c.
f (km2) f(km2)
H (m)
H (m)
0.38
25392
1.7
5919
5919
7.60
7.6
1634
1380
34.40
34.4
321
322
334.40 154.8
101
75
827.10 696.6
21
17
rf=4.50
RH=4.29

Dif.med. Dif.med. Panta H. Panta H.


msur.
calcul.
med.m. med.c.
h (m)
h (m)
I (m/km) I (m/km)
31.69
52.17
29.16
29.16
22.39
22.39
29.18
26.83
11.95
9,61
24.69
24.68
4.09
4,12
50.50
22.71
1.42
1,77
21.00
20.89
0.85
0,76
Rh=0.92
Ri=2,33

ANEXA 7. Baza de date pentru modelele morfometrice ale bazinului hidrografic Ciuluc:

Panta h. Panta h,
med.m. med.c.
i (m/km) i (m/km)
52,48
22,43
22,43
12,16
9,58
4,09
4,10
1,42
1,75
0,85
0,75
ri=2,34

a) d e l a n c e p u t u l s e c o l u l u i ( a n u l 1 9 1 3 )
Ord
1
2
3
4
5
6

Nr.seg.
msur.
(N)
246
57
11
3
1
Rc=4.73

Nr.seg.
calcul.
(N)
1164
246
52
11
2,3
0.49

S.lung.
msur.
L (km)

S.lung. lg.med. lg.med. Suma S.


calcul. msur. calcul. msur.
L (km)
l (km) l (km) F (km2)
931.67
0.80
391.46 391.46
1.59
1.59
195.00 164.48
3.42
3.17
585.11
69.26
69.11
6.30
6.30
506.31
71.76
29.04
23.92 12.54 893.23
21.53
12.20
21.53 24.95 1069.00
RL=2.38
rl=1.99
RF=0.81

Suma S.
calcul.
F (km2)
383.89
473.94
585.11
722.36
891.80
1100.99

S.med.
msur.
f (km2)

S.med.
calcul.
f (km2)
0.35
1.90
10.26
10.25
46.03
55.24
297.74 297.74
1069.00 1604.82
rf=5.39

b) d e l a s f r i t u l s e c o l u l u i ( a n u l 1 9 8 6 )
Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung. S.lung. lg.med. lg.med. Suma S.
msur. calcul. msur. calcul. msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km) L (km) l (km)
l (km) F (km2)
1
1588
900,30
0.56
2
393
393
467.40 468,90 1.18
1.18
3
105
97
210.70 244,20 2.01
2.50
571.60
4
24
24
127.20 127,20 5.30
5.30
588.40
5
4
6
77.20 66,20 19.30
11.20
742.10
6
1
1.5
45.30 34,50 45.30
23.80 1081.80
Rc=4.05
RL=1,92
rl=2.12
RF=0.88

Suma S.
calcul.
F (km2)
442.60
503.00
571.60
649.50
738.10
838.80

S.med. S.med. Suma dif. Suma dif. Dif.med. Dif.med. Panta H. Panta H.
msur. calcul.
niv.m.
niv.c.
msur. calcul.
med.m. med.c.
f (km2) f(km2)
H (m)
H (m)
h (m)
h (m)
I (m/km) I (m/km)
0.26
69219
43.40
76,96
1.19
14331
14331
36.46
36.46
30.66
30,66
5.40
5.40
2697
2967
25.68
30.63
12.80
12,21
24.50 24.50
613
614
25.54
25.73
4.82
4,87
185.50 111.20
111
127
27.75
21.61
1.44
1,94
1081.80 505.00
39
26
39.00
18.15
0.86
0,77
rf=4.54
RH=4.83
Rh=0.84
Ri=2,51

ANEXA 8. Baza de date pentru modelele morfometrice ale bazinului hidrografic Cula:
a) de la nceputul secolului (anul 1913)

Panta h. Panta h.
med.m. med.c.
i (m/km) i (m/km)
77,87
30,89
30,90
12,78
12,26
4,82
4,86
1,44
1,93
0,86
0,77
ri=2.52

Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung. S.lung. lg.med. lg.med. Suma S.


msur. calcul. msur. calcul. msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km)
L (km) l (km) l (km) F (km2)
1
695
580.53
0.83
2
150
150
234.00 234.08
1.56
1.56
3
38
32
86.74
94.39
2.28
2.91
308.80
4
7
7
38.06
38.06
5.44
5.44
246.33
5
2
1.5
34.42
15.35
17.21 10.17 342.82
6
1
0.33
26.52
6.19
26.52 19.02 560.28
Rc=4.63
RL=2.48
rl=1.87
RF=0.95

Suma S.
calcul.
F (km2)
278.69
293.36
308.80
325.05
342.16
360.17

S.med.
msur.
f (km2)

8.13
35.19
171.41
560.28
rf=4.59

S.med.
calcul.
f (km2)
0.39
1.77
8.13
37.32
171.28
786.19

b) de la sfritul secolului (anul 1986)


Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung. S.lung. lg.med. lg.med. Suma S.
msur. calcul. msur. calcul. msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km) L (km) l (km)
l (km) F (km2)
1
957
568.20
0.60
2
202
202
245.70 246.00 1.22
1.22
3
49
43
118.20 106.50 2.41
2.50
341.20
4
9
9
46.10 46.10
5.12
5.12
265.60
5
2
2
29.80 20.00 14.90
10.50 326.40
6
1
0.4
25.80
8.60
25.80
21.50 545.00
Rc=4.74
RL=2.31
rl=2.05
RF=1.02

Suma S.
calcul.
F (km2)
355.00
348.00
341.20
334.50
327.90
321.50

S.med. S.med. Suma dif. Suma dif. Dif.med. Dif.med.


msur. calcul.
niv.m.
niv.c.
msur. calcul.
f(km2) f(km2)
H (m)
H (m)
h (m)
h (m)
0.30
77894
81.61
1.40
10879
10879
53.86
53.86
7.00
7.00
1885
1519
38.47
35.55
29.50 33.80
212
212
23.55
23.46
163.20 163.30
52
30
26.00
15.48
545.00 788.70
24
4
24.00
10.22
rf=4.83
RH=7.16
Rh=0.66

Panta H. Panta H.
med.m. med.c.
I (m/km) I (m/km)
137.27
44.28
44.28
15.95
14.28
4.60
4.61
1.74
1.49
0.93
0.48
Ri=3.10

ANEXA 9. Baza de date pentru modelele morfometrice ale bazinului hidrografic Solone:
a) de la nceputul secolului (anul1913)

Panta h. Panta h.
med.m. med.c.
i (m/km) i (m/km)
136,86
44,15
44,15
15,96
14,24
4,60
4,60
1,74
1,48
0,93
0,48
ri=3,10

Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung.


msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km)
1
296
2
64
64
94.85
3
14
14
38.79
4
3
3
24.75
5
1
0.65
12.48
Rc=4,62
RL=1,96

S.lung.
calcul.
L (km)
186.36
95.08
48.51
24.75
12.63

lg.med. lg.med. Suma S. Suma S.


msur. calcul.
msur.
calcul.
l (km)
l (km)
F (km2) F (km2)
0.63
70.90
1.48
1.48
101.28
2.77
3.49
144.69
144.69
8.25
8.25
207.69
206.70
12.48
19.47
261.03
295.28
rl=2,36
RF=0,70

S.med.
msur.
f (km2)

10.33
69.23
261.03
rf=6,72

S.med.
calcul.
f (km2)
0.23
1.54
10.33
69.42
466.48

b) de la sfritul secolului (anul 1986)


Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung. S.lung. lg.med. lg.med. Suma S.
msur. calcul. msur. calcul. msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km) L (km) l (km)
l (km) F (km2)
1
268
181.20
0.68
2
60
60
94.70 94.40
1.58
1.58
3
13
13
34.50 49.10
2.65
3.66
135.80
4
3
3
25.60 25.60
8.53
8.50
187.50
5
1
0.67
14.70 13.30 14.70
19.73 248.20
Rc=4,47
RL=1,92
rl=2,32
RF=0,72

Suma S.
calcul.
F (km2)
70.40
97.80
135.80
188.60
262.00

S.med. S.med. Suma dif. Suma dif. Dif.med. Dif.med.


msur. calcul.
niv.m.
niv.c.
msur. calcul.
f(km2) f(km2)
H (m)
H (m)
h (m)
h (m)
0.28
10392
38,95
1.70
2010
2010
33,50
33,50
10.40 10.40
329
389
25,31
28,81
62.50 62.40
75
75
25.00
24,78
248.20 374.40
44
14
44.00
21,31
rf=6.00
RH=5.17
Rh=0,86

Panta H. Panta H.
med.m. med.c.
I (m/km) I (m/km)
57,08
21,22
21,22
9,54
7,89
2,93
2,93
2,99
1,09
Ri=2,69

ANEXA 10. Baza de date pentru modelele morfometrice ale bazinului hidrografic Coglnic:
a) de la nceputul secolului (anul 1913)

Panta h. Panta h.
med.m. med.c.
i (m/km) i (m/km)
57,24
21,20
21,20
9,55
7,85
2,93
2,91
2,99
1,08
ri=2,70

Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung. S.lung. lg.med. lg.med Suma S.


msur. calcul. msur. calcul. msur. .calcul. msur.
(N)
(N)
L (km)
L (km) l (km) l (km) F (km2)
1
153
198.60
1.29
2
49
49
84.76
84.87
1.73
1.73
3
15
16
36.40
36.27
2.43
2.31 174.40
4
5
5
15.50
15.50
3.10
3.10 190.26
5
1
1.6
25.58
6.62
25.58
4.15 313.53
Rc=3.13
RL=2.34
rl=1.34
RF=0.92

Suma S. S.med.
calcul. msur.
F (km2) f (km2)
147.61
160.45
174.40
11.63
189.56
38.05
206.05 313.53
rf=3.27

S.med.
calcul.
f (km2)
1.09
3.56
11.63
38.03
124.36

b) de la sfritul secolului (anul 1986)


Ord Nr.seg. Nr.seg. S.lung. S.lung. lg.med. lg.med. Suma S.
msur. calcul. msur. calcul. msur. calcul. msur.
(N)
(N)
L (km) L (km) l (km)
l (km) F (km2)
1
238
213.90
0.90
2
77
77
110.00 110.30 1.43
1.43
3
23
25
45.90 56.80
2.00
2.29
146.60
4
8
8
29.30 29.30
3.66
3.66
169.80
5
1
2.6
36.00 15.10 36.00
5.86
303.50
Rc=3.1
RL=1.94
rl=1.60
RF=0.86

Suma S.
calcul.
F (km2)
108.40
126.10
146.60
170.50
198.20

S.med. S.med. Suma dif. Suma dif. Dif.med. Dif.med.


msur. calcul.
niv.m.
niv.c.
msur. calcul.
f (km2) f(km2)
H (m)
H (m)
h (m)
h (m)
0.57
20645
86.80
1.91
4746
4746
61.64
61.64
6.37
6.37
796
1091
34.61
43.76
21.22 21.21
251
251
31.37
31.07
303.50 70.64
90
58
90.00
22.06
rf=3.33
RH=4.35
Rh=0.71

Panta H. Panta H.
med.m. med.c.
I (m/km) I (m/km)
97.06
43.14
43.14
17.34
19.17
8.57
8.52
2.50
3.79
Ri=2,24

Panta h. Panta h.
med.m. med.c.
i (m/km) i (m/km)
96,97
43,10
43,10
17,30
19,15
8,57
8,51
2,50
3,78
ri=2,25