Sunteți pe pagina 1din 6

COD 301.1.404.1.01.

6/09/00

METODOLOGIA PENTRU DETERMINAREA ORELOR DE GOL SI DE


VIRF ALE SEN

1.

SCOP.

Art. 1. Stabilirea orelor de virf si de gol ale SEN este necesara pentru facturarea energiei
electrice care se plateste de catre consumatorii care au optat pentru tarife de tip
monom diferentiat sau binom diferentiat. Prezenta metodologie prezinta
principiile generale care trebuiesc avute in vedere atunci cind se stabilesc orele
de gol si de virf ale SEN.
2.

DOMENIU DE APLICARE

Art. 2. Prezenta metodologie se aplica la stabilirea orelor de gol si de virf ale SEN.
3.

GLOSAR DE TERMENI.

Art. 3. n cuprinsul acestei Metodologii termenii folositi au urmatorul inteles:


Aprobari

Aprobari, licente, consimtaminte si autorizatii


acordate deja sau care vor fi acordate de Autoritatea
Competenta
Autoritate Competenta
Autoritatea Nationala de Reglementare n domeniul
Energiei- ANRE; elaboreaza metodologia de calcul al
preturilor si tarifelor aplicabile activitatilor de
monopol natural si aproba sistemele de preturi si
tarife pentru aceste activitati.
Consumator sau
Persoana fizica sau juridica romana sau straina care
consumator final de energie cumpara si consuma energie electrica pentru uzul
electrica
propriu si, eventual, pentru un alt consumator
(denumit subconsumator ).
Curba de consum
Diagrama puterilor orare realizate de catre un
consumator in perioada unei zile calendaristice
Curba de sarcina SEN
Diagrama rezultata prin insumarea curbelor de

consum ale tuturor consumatorilor din SEN, inclusiv


a consumurilor tehnologice din centralele si retelele
electrice si a diagramei orare a soldului import/export
al SEN
Operatorul comercial
S.C. OPCOM S.A., filiala a Companiei Nationale
TRANSELECTRICA S.A. care asigura (mijloceste),
pe piata energiei, incheierea aranjamentelor cu
energie
electrica,
referitoare
la
cantitatile
tranzactionate si la pret.
Operatorul de transport
Entitate operationala a Companiei Nationale
TRANSELECTRICA S.A. care detine, exploateaza,
intretine, modernizeaza si dezvolta reteaua de
transport a energiei electrice.
Ore de gol ale SEN
Ore ale zilei in care se realizeaza, pe ansamblul SEN,
cele mai mici valori ale consumului de energie
electrica
Ore de virf ale SEN
Ore ale zilei in care se realizeaza, pe ansamblul SEN,
cele mai mari valori ale consumului de energie
electrica
Ore de virf dimineata
Orele de virf de sarcina ale SEN situate in cursul
diminetii
Ore de virf seara
Orele de virf de sarcina ale SEN situate in cursul serii
Restrictii de retea
Situatii care pot apare in exploatare, cind circulatia
(congestii)
de putere intre doua noduri sau zone ale retelei este
limitata din punct de vedere al normelor privind
siguranta SEN, iar acest lucru are consecinte asupra
modului in care urmeaza a fi dispecerizate unitatile de
producere din cele doua zone
Retea electrica
Ansamblu de linii si statii electrice conectate intre ele,
eventual interconectate cu alte retele
Retea electrica de transport Retea electrica de inalta tensiune de 220 kV si mai
mult, prin care se transporta la distanta puteri electrice
importante
Sistem electroenergetic
Ansamblul
instalatiilor
electroenergetice
national SEN
interconectate, situate pe teritoriul tarii prin care se
realizeaza producerea, transportul, distributia si
utilizarea energiei electrice
Tarif binom diferentiat
Tarif pentru energia electrica avind doua componente
(taxa de putere si taxa de energie), diferentiat pe zone
orare.
Tarif monom diferentiat
Tarif pentru energia electrica avind o singura
componenta (taxa de energie), diferentiat pe zone

Zi caracteristica

4.

orare.
Zile ale saptaminii in care curba de sarcina a SEN este
asemanatoare atit ca alura cit si ca valori maxime si
minime ale consumului (zi lucratoare = luni - vineri si
zi nelucratoare = simbata, duminica, sarbatori legale)

DOCUMENTE DE REFERINTA

Art. 4. Aplicarea prezentei metodologii se coroboreaza cu prevederile urmatoarelor


acte normative:
1)

2)

3)

4)

5.

OUG nr. 29/1998 , privind infiintarea, organizarea si functionarea ANRE


-publicata in Monitorul Oficial 407/27.10.98, aprobata cu modificari si
completari prin Legea 99/2000 - publicata in Monitorul Oficial 256/8.06.2000.
OUG nr. 63/ 1998 privind energia electrica si termica - publicata in Monitorul
Oficial 519/30.12.98
Ordin al ANRE nr. 1 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica
consumatorilor captivi, altii decit cei eligibili, si a tarifelor medii pentru
serviciile de transport si distributie, practicate de agentii economici din cadrul
sectorului energetic - publicat in Monitorul Oficial nr.369/9.08.2000.
Contracte cadru de furnizare energie electrica (revizia 1) - publicate in
Monitorul Oficial 623/21.12.99

CONSIDERATII GENERALE

Art. 5. Curba de sarcina a SEN prezinta o variatie zilnica cu minime de consum


(goluri) si maxime de consum (virfuri). Alura si amplitudinea curbei de sarcina a
SEN prezinta de asemenea diferente semnificative intre zilele lucratoare si zilele
nelucratoare, precum si in functie de anotimp. Functionarea unui sistem
electroenergetic este cu atit mai economica cu cit curba de sarcina este mai
plata. Aplatisarea curbei de sarcina a SEN conduce la:
- reducerea puterii instalate in SEN
- asigurarea alimentarii consumatorilor cu energie electrica cu costuri mai
mici
- reducerea pierderilor de energie electrica in retelele electrice de
transport si distributie si implicit reducerea costului transportului si
distributiei energiei electrice

evitarea unor restrictii de retea in orele de virf de sarcina


evitarea functionarii in regim descarcat a retelelor electrice de transport
in orele de gol de sarcina si a cresterii peste limitele admisibile a
tensiunii in retelele electrice si implicit la consumatori.
Aplatisarea curbei de sarcina se obtine prin stimularea consumului in orele de gol
de sarcina si descurajarea acestuia in orele de virf. Acest lucru este posibil prin
practicarea unor sisteme de tarife la consumatorii finali care stabilesc preturi
ridicate ale energiei electrice la orele de virf ale SEN si preturi reduse la orele de
gol. Pentru obtinerea efectelor scontate este deosebit de important ca aceste ore de
virf si de gol sa fie corect stabilite si cunoscute din timp de catre consumatori.

6.

Principii metodologice privind stabilirea orelor de gol si de virf ale SEN.

Art. 6. Orele de gol si de virf ale SEN se stabilesc pentru fiecare luna calendaristica in
parte, pe zile caracteristice.
Art. 7. Zilele caracteristice sunt de doua tipuri:
- zile lucratoare (luni - vineri)
- zile nelucratoare (simbata, duminica, sarbatori legale)
Art. 8. Pentru fiecare zi caracteristica a lunii se stabilesc "ore de virf seara", "ore de virf
dimineata", "ore de gol".
Art. 9. Elementele care se iau in considerare la stabilirea orelor de gol si de virf ale SEN
sunt curbele de sarcina zilnice (consumul brut de energie electrica in SEN puteri medii orare) pentru ultimele 12 luni si curbele medii de sarcina zilnice
pentru fiecare luna, separat pentru zile lucratoare si nelucratoare.
Art. 10. Criteriul principal pentru stabilirea orelor de virf si de gol ale SEN este abaterea
puterii medii orare obtinute in raport cu media zilelor lucratoare, respectiv
nelucratoare pentru fiecare luna. Pentru stabilirea orelor de virf si de gol ale SEN,
pentru fiecare luna a anului se parcurg urmatorii pasi:
-

Culegerea informatiilor, respectiv puterile medii orare in precedentele


12 luni
Pentru fiecare luna a anului, pe baza datelor statistice (puteri medii
orare) se determina curbe de sarcina medii lunare. Aceste curbe se
determina separat pentru zilele lucratoare si cele nelucratoare. Pentru o
anumita ora (h), puterea medie lunara la acea ora ( Pmh ) se determina
prin insumarea valorilor medii orare din zilele de acelasi tip ale lunii

respective ( Pi h ) si impartirea sumei la numarul total de zile de acel tip


din luna respectiva ( N zc ):
N zc

Pmh

i 1

N zc

(separat pentru zilele lucratoare si cele nelucratoare)


-

Pentru curba medie obtinuta se determina puterea medie lunara ( Pmed )


prin insumarea puterilor medii orare si impartirea la 24:
24

Pmed

P
h 1

h
m

24

Se traseaza grafic, pentru fiecare luna, curba medie de sarcina si


dreapta orizontala reprezentind puterea medie lunara pentru zilele
caracteristice.

Se determina o marja de putere deasupra puterii medii lunare (DP v) si


una sub puterea medie lunara (DPg). Se va considera :
DPv = DPg = 5 % Pmed

Orele de virf se determina ca fiind intervalele orare in care curba medie


de sarcina se situeaza deasupra dreptei orizontale P = P med + DPv
(respectiv cind puterile medii orare sunt mai mari decit P = P med +
DPv).

Orele de gol se determina ca fiind intervalele orare in care curba medie


de sarcina se situeaza sub dreapta orizontala P = P med - DPg (respectiv
cind puterile medii orare sunt mai mici decit P = Pmed - DPg).

Art. 11. Orele de gol si de virf ale SEN luate in considerare la stabilirea tarifului si
facturarea energiei electrice se pot ajusta avind in vedere o serie de criterii
aditionale:
-

luarea in considerare a pretului marginal orar al energiei electrice

stabilirea orelor de virf de sarcina de dimineata doar in acele luni ale


anului in care se constata ca in aceste ore se inregistreaza sarcina
maxima a zilei
renuntarea la stabilirea de ore de virf in acele luni in care se constata
valori reduse ale virfului de sarcina si de durata scurta (vara)
uniformizarea (pe cit posibil) acestor ore de-alungul unui sezon
evitarea unor schimbari dese ale acestor ore in decursul anilor
alinierea la practicile UCTE

Art. 12. Coeficientii tarifari se vor stabili in functie de numarul total anual de ore de gol
si de virf.
7.

DISPOZITII FINALE

Art. 13. Operatorul comercial stabileste in fiecare an orele de gol si de virf ale SEN
pentru anul calendaristic urmator si le supune spre aprobare Autoritatii
competente.
Art. 14. Propunerea se inainteaza Autoritatii competente de catre operatorul comercial,
insotita de un memoriu justificativ, cel mai tirziu pina la data de 15 octombrie,.
Art. 15. Propunerea se aproba prin ordin al Autoritatii competente in termen de 15 zile.
Art. 16. Orele de gol si de virf ale SEN se dau publicitatii in Monitorul Oficial.

S-ar putea să vă placă și