Sunteți pe pagina 1din 17

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III SEMESTRUL I 21 SAPTAMANI

NR.
CRT.

UNITATEA DE COMPETENTA

NR.
CREDITE

NR. TOTAL ORE


TEORIE /
PRACTICA

1.

Deontologie si etica profesionala

1C

24+36

2.

Psihologie medicala

1C

24+36

3.

Pedagogie

1C

24+36

4.

Cercetare in nursing

1C

24+36

5.

Ginecologie si nursing in ginecologie

1C

24+36

6.

Obstetrica si nursing in obstetrica

2C

48+72

7.

Psihiatrie si nursing in psihiatrie

2C

36+84

8.

Neurologie si nursing in neurologie

2C

36+84

9.

Anestezie- terapie intensiva si nursing


specific

1C

24+36

12 C

264+456

TOTAL

TEORIE
12 SAPTAMANI
NR. ORE TEORIE +PRACTICA
x 12 SAPTAMANI

PRACTICA
9 SAPTAMANI
TOTAL ORE / SAPTAMANA

OBSERVATII
NR. ORE
INSTRUIRE PRACTICA

TOTAL ORE /
SAPTAMANA

2h teorie
3h lab. tehnologic
2h teorie+
3h lab. tehnologic
2h teorie+
3h lab. tehnologic
2h teorie
3h instr. practica
1h teorie m.nstr.
1h teorie medic
2h teorie m.instr.
2h teorie medic

36

72

2h teorie m.instr.
1h teorie medic
2h teorie m.instr.
1h teorie medic
1h teorie m.instr.
1h teorie medic

84

84

36

22 h teorie
9h lab.tehnologic
3h instr. practica

34

312

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III SEMESTRUL II 21 SAPTAMANI


NR.
CRT.

UNITATEA DE COMPETENTA

NR.
CREDITE

NR. TOTAL ORE


TEORIE /
PRACTICA

1.

Managementul proiectelor

2C

48+72

2.

Managementul calitatii

1C

24+36

3.

Puericultura si pediatrie si nursing


specific
Gerontologie si geriatrie si nursing
specific
Oncologie si nursing in oncologie

2C

48+72

2C

36+84

2C

36+84

Conduita in urgente medicochirurgicale


Nursing comunitar

2C

48+72

2C

36+84

Ingrijiri paleative si elemente de


nursing

1C

24+36

14 C

300+540

4.
5.

6.
7.
8.

TOTAL

TEORIE
12 SAPTAMANI
NR. ORE
TOTAL ORE /
TEORIE
SAPTAMANA
+PRACTICA
x 12
SAPTAMANI
4h teorie
10
6h lab. tehnologic
2h teorie+
5
3h lab. tehnologic
2h teorie m. Instr.
4
2h teorie medic
2h teorie m.nstr.
3
1h teorie medic
2h teorie m.instr.
3
1h teorie medic

PRACTICA
9 SAPTAMANI
NR. ORE
TOTAL ORE /
INSTRUIRE PRACTICA
SAPTAMANA

OBSERVATII

72

84

84

2h teorie m.instr.
2h teorie medic
2h teorie m.instr.
1h teorie medic
1h teorie m.instr.
1h teorie medic

72

84

36

25 h teorie
9h lab.tehnologic

34

432

Se vor efectua
8 garzi de 9h

DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA


( 60 ore , din care 36 ore aplicatii)

MODULUL 41 :

DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA

I. Nota introductiva
Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in
specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala
Modulul se efectueaza in semestrul I si II al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 24 ore teorie si 36 ore laborator
(aplicatii).
Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 x 2 saptamani, cate 1 ora/sapt. teorie ,
a 9 x 2 saptamani , cate 2 ore/sapt. aplicatii.
Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala.
II . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului:
1.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala , cu valori si principii de viata
2.Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal
3.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant

Nr.
crt
41.

Unitate de
competenta
Deontologie
si etica
profesionala

Competenta

Continuturi tematice

C1. Descrie fiinta


umana ca entitate Totalitate si individualitate
- identificare personala (CI/BI, stare
biopsihosociala , cu 1
civila,
valori si principii de
foaie de observatie,dosar
viata

Sptmna

medical)
-ingrijire holistica:fiinta unica,cu nevoi specifice;

-implicarea pacientului in propria ingrijire;


-rolul de avocat al pacientului;
-aspecte etice ale ingrijirii (compasiune,
competenta, constiinta, angajare);
2
Valori si principii etice in nursing:
- valori: viata;independenta;libertate;egalitate;
nondiscriminare;
-principii etice:
binefacere vs.maleficienta;
dreptate ( mod de impartire a adevarului);
autonomie vs. paternalism;
veracitate vs. sinceritate;
fidelitate/confidentialitate;
1.3 Sisteme personale de valori:
- devotament fata de profesie;
- grija si afectiune;
- incredere,putere/loialitate si libertate
profesionala;
- empatie,reputatie,imagine pozitiva de sine;

1.4 Drepturi si libertati:


- Drepturile omului;
- Drepturile pacientului;
- Drepturile copilului;
- Drepturile femeii in maternitate;
etc.
TEST
C2. Raspunde din
punct de vedere
profesional, moral
si legal

Raspundere si responsabilitate:

2.1 raspundere - legala;morala ;


responsabilitate-profesionala;civila;
-neglijenta,culpa,fuga de raspundere;
-eroare si greseala in nursing;
deontologia actului medical;
Norme de exercitare(conform legilor in vigoare)
2 drept medical- forme de scolarizare;
- acces in profesiune;
- statut socioprofesional;
- pierderea dreptului de practica;
-principiul OSCAR: reglementarea climatului de
lucru al conducerii unitatilor sanitare
(obiectivitate, specializare in munca de
echipa,coordonare,autonomie si responsabilitate)

3 autorizare si acreditare:
- obtinere atestat libera practica;
- inregistrare in registrul unic al asistentilor
medicali;
-standarde de ingrijire bazate pe probitate,
abnegatie,daruire,solicitudine,compasiune;

-fisa postului;
- autonomie si delegare in nursing;
Invatare continua si perfectionare profesionala

4
C3. Acorda
ingrijiri intr-un
mediu terapeutic
securizant

competente profesionale pe baza SPP;


oportunitati de invatare( studiu individual,
media, internet,continuare studii);
participare la seminarii, conferinte,prezentari
comunicari;
implicare in cercetarea in nursing;
TEST

Calitate in nursing

3.1 protocoale de ingrijire


relatii profesionale (cooperare, colaborare)
comunicare eficienta, activa;
Abordare in situatii de risc:
3.2 persoana informata:
-ghiduri de informare a pacientului, familiei,
comunitatii (pliante,brosuri);
-consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin
informata;
-atitudine etica in situatii terminale;
3.3 abuzuri: verbale,fizice, sexuale, psihice;
3.5 iatrogenie:de explorare; psihogena;
medicamentoasa;de institutionalizare;
3.6 eugenie;
3.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului
este mai mica decat efectul obtinut;incredere
exagerata in propriile forte;depasirea

10

competentelor ) ; risc evaluat (atitudine fata de


un pacient agresiv);
Bioetica

11

3.8 eutanasie;
inginerie genetica( genom uman si clonare);
fecundare in vitro/in vivo;
3.9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa, avort,
SIDA)
EVALUARE FINAL

12

Modulul 47:

PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING


SPECIFIC

Nota introductiva
Modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III, pentru
calificarea asistent medical generalist.
In modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta
specializata PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore
de pregatire practica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire
profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii.

1
2
3
4
5
6

Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului:


Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului.
Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului.
Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi.
Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing).
Aplica interventiile proprii si delegate.
Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.

MODULUL 48 : NEUROLOGIE I NURSING N NEUROLOGIE

Not introductiv
Modulul NEUROLOGIE I NURSING N NEUROLOGIE face parte din pregtirea specific din anul III, pentru calificarea: asistent
medical generalist.
n modulul NEUROLOGIE I NURSING N NEUROLOGIE se re gsesc abilitile din unitatea de competen tehnic specializat.
Modulul

NEUROLOGIE I NURSING N NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 36 de ore teorie i 84 stagiu clinic. Prin

parcurgerea programei colare se asigur dobndirea competenelor descrise n standardele da pregtire profesional. Programa colar se va
utiliza mpreun cu standardul de pregtire profesional specific calificrii.
Lista competenelor specifice unitii de competeni corespunztoare modulului:
1

Analizez semnele i simptomele specifice afeciunilor neurologice

Identific probleme de dependen i stabilete diagnosticele de ngrijire (nursing) la pacient cu afeciuni neurologice.

Elaboreaz planul de ngrijire (nursing)

Aplic interveniile proprii i delegate

Evalueaz rezultatele ngrijirilor aplicate

Modulul 50: ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC

Not introductiv
Modulul ANESTEZIE - TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC
face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist.
In modulul ANESTEZIE - TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC
se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE - TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Modulul are
alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea
competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala
specific calificarii.
Lista competentelor specifice unitii de competen corespunzatoare modulului:
1. Analizeaza principalele tipuri de anestezie
2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave
3. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de
ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave.
4. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing)
5. Aplica interventiile proprii si delegate
6. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate

MODULUL 51: CONDUITA N URGENE MEDICO CHIRURGICALE

Not introductiv
Modulul CONDUITA N URGENE MEDICO CHIRURGICALE face parte din pregtirea specific din anul III, pentru calificarea:
asistent medical generalist.
n modulul CONDUITA N URGENE MEDICO CHIRURGICALE se regsesc abilitile din unitatea de competen tehnic
specializat Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore teorie i 72 ore instruire practic. Prin parcurgerea programei colare se asigur
dobndirea competenelor descrise n standardele de pregtire profesional.
Programa colar se va utiliza mpreun cu standardul de pregtire profesional specifice calificrii.
Lista competenelor specifice unitii de competen corespunztoare modulului:
1. Identific modificrile de comportament i aspect general ale pacientului
2. Analizeaz semnele i simptomele specifice urgenelor
3. Evalueaz elementele de gravitate
4. Aplic msurile de urgen.
5. Monitorizeaz evoluia pacientului

Modulul 53. ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE


Nota introductive
Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III, pentru
calificarea: asistent medical generalist.
In modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata
ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE.
Modulul are alocate 120 din care 36 ore de teorie si 84 ore stagiu clinc. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor
descrise in standardele de pregatire profesionala.
Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.
Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului:
1

Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice.

Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice .

Elaboreaza planul de ingrijire(nursing).

Aplica interventiile proprii si delegate .

MODULUL 54: NGRIJIRI PALIATIVE

Not introductiv

Modulul NGRIJIRI PALIATIVE face parte din pregtirea specific din anul III, pentru calificarea: asistent medical generalist.
n modulul NGRIJIRI PALIATIVE se regsesc abilitile din unitatea de competen tehnic specializat NGRIJIRI PALIATIVE.
Modulul are alocate 24 de ore teorie i 36 de ore de stagiu clinic. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobndirea competenelor
descrise n standardele de pregtire profesional. Programa colar se va utiliza mpreun cu standardul de pregtire profesional specific
calificrii.

Lista competenelor specifice unitii de competen corespunztoare modului:


1. Analizeaz semnele i simptomele specifice strilor avansate i terminale de boal.
2. Identific problemele de dependen i stabilete diagnosticele de ngrijire (nursing) la pacienii cu stri avansate i terminale de
boal.
3. Elaboreaz planul de ngrijire (planul nursing).
4. Aplic interveniile proprii i delegate planificate.
5. Evalueaz rezultatele ngrijirilor aplicate.

Modulul 44:

CERCETARE IN NURSING

Nota introductiva
Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III, pentru calificarea asistent medical generalist.
In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN
NURSING. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica.
Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.
Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii.
Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului:
1. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing.
2. Explica metodele, tehnicile si instrumentele de investigare in nursing.
3. Concepe un proiect de cercetare in nursing.

Modulul: 45. GINECOLOGIE I NURSINGUL N GINECOLOGIE


Not introductiv
Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL N GINECOLOGIE face parte din pregtirea specific din anul III, semestrul I, pentru
calificarea: asistent medical generalist.
n modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL N GINECOLOGIE se regsesc abilitile din unitatea de competen tehnic specializat
GINECOLOGIE I NURSINGUL N GINECOLOGIE.
Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic, 12 ore predate de instructorul de nursing) i 36 ore pregtire
practic (stagiu clinic) n secia de specialitate.
Prin parcurgerea programei colare se asigur dobndirea competenelor descrise n standardele de pregtire profesional.
Programa se va utiliza mpreun cu standardul de pregtire profesional specific calificrii.
Lista competenelor specifice unitii de competen corespunztoare modulului:
1. Analizeaz semnele i simptomele specifice afeciunilor ginecologice.
2. Identific problemele de dependen i stabilete diagnosticele de ngrijire (nursing) la pacientele cu afeciuni ginecologice.
3. Elaboreaz planul de ngrijire (planul nursing).
4. Aplic intervenii proprii i delegate.
5. Evalueaz rezultatele ngrijirilor aplicate.

Modulul 46: OBSTETRICA I NURSINGUL N OBSTETRIC


Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL N OBSTETRIC face parte din pregtirea specific din anul III semestrul I pentru calificare :
asistent medical generalist.
n modulul OBSTETRICA I NURSINGUL N OBSTETRIC se regsesc abilitile din unitatea de competen tehnic specializat
OBSTETRICA I NURSINGUL N OBSTETRIC.
Modulul are alocate 120 de ore din care 48 ore teorie (24 ore predate de medic, 24 ore predate de instructorul de nursing) i 72 de ore
pregtire practic (stagiu clinic) n secia de specialitate.
Pregtirea moaelor prin programe speciale reduce parial competenele asistentului medical generalist n domeniul ngrijirii gravidei,
luzei i nou-nscutului, mai ales n maternitate.
Modulul cuprins n curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar avnd n vedere domeniul vast n care acesta poate
s lucreze fiind pus n situaia de a ndeplini unele din atribuiile moaei n situaii limit (izolare geografic, inundaii, nzpezire, travaliu
precipitat i natere la domiciliu sau n ambulan, sngerare, eclampsie).
Prin parcurgerea programei colare se asigur dobndirea competenelor descrise n standardele de pregtire profesional.
Programa se va utiliza mpreun cu standardul de pregtire profesional specific calificrii.
Lista competenelor specifice unitii de competen corespunztoare modulului:
1. Descrie aparatul genital feminin i bazinul obstetrical.
2. Analizeaz modificrile organismului n timpul sarcinii,semne i simptome de sarcin.
3. Supravegheaz travaliul normal, naterea normal i nou-nscutul n cazuri de urgen
4. Supravegheaz perioada de luzire si revenirea femeii n familie.
5. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical