Sunteți pe pagina 1din 56

ASE Bucureti

Facultatea : CIG
DEPARTAMENTUL: CONTABILITATE i AUDIT

PROIECT DE SEMINAR
CONTABILITATE FINANCIAR

pentru studenii anului 2 ID Buzu


Titular de Curs : Conf. Univ. Dr. SGRDEA FLORINEL MARIAN

2013-2014

Student: Purcrea Mihai Cristian


An II

CUPRINSUL

LUCRRII

1. Indicaii teoretice si metodologice

2. Balana de verificare la 31.12.2013.

3. Operaii economico- financiare privind capitalurile, imobilizrile, stocurile,


decontrile cu tertii, trezoreria, cheltuielile, veniturile i rezultatele n
exerciiul financiar 01.01.2013- 31.12.2013 ...

4. Registrul jurnal..

32

5. Model Fia de cont. 33


6. Balana de verificare.

34

7. Planul de conturi..

35

8. Bibliografie.......

45

1. Indicaii teoretice i metodologice


Obiectul de baza al micromonografiei contabile din acest proiect l constituie
familiarizareastudenilorcucategoriileeconomice,metodele,nstrumenteleitehnicilespecifice
activitiicontabilecaurmareacerinelorimpusedelegeacontabilitatii(Legea82/1991iOrdinul
MFP3055/2009).
ProblemelepracticesuntaxatepeactivitateasocietiicomercialeDELTAS.A.cusediul
nBLDIuliuManiu 110,Sector6Bucureti. Operaiileeconomicofinanciare sederuleazape
parcursul exerciiului financiar 2013 pentru a putea ntocmi situiile financiare la 31.12.2013.
Datele deidentificare alefirmei suntCUI:RO16517764,J40/6657/2000, COD IBAN:RO44
BRDE450SV03338895000,BancaBRDSMCC.
Societatea comerciala DELTA S.A. a luat fiin n 15 mai 2000 prin subscrierea la
capitalulsociala10acionari.Capitalulsocialvrsatseridiclasumade1.000.000rondivizatn
10.000aciuni deinute n mod egal de cei 10 acionari. ntreprinderea este specializat n
producereadeprodusedeceramic(izolatorindustrialiCodCAEN2343fabricaiadeizolatori
sipieseizolante dinceramic) dar ialteprodusepentrundustriaelectrotehnicsaupentru
construciicivile.
Pentrufabricaiaacestorproduse,ntreprindereautilizeazmaterieprimdinaridin
import.ProduselesuntvnduteclienilornterniipepiaaU.E.Deasemenea,ntreprindereaaren
vedereamenajareaunuispaiucomercialnncintamagazinuluiUnirea CenterdinBucureti.
Pentruacestemrfuri,adaosulcomercialestede30%.Evaluareamrfurilorlamagazinsefacela
predevnzarecuamnuntul.PreurileutilizatenlucrarenuconinTVA.

Menionmcntreprinderea,practicncazulstocurilor,metodanventaruluipermanentla
COSTDEACHIZIIE.Cumprriledemateriiprime,materiale,obiectedenventar,ambalajese
nregistreazncontabilitatelapreuldinfacturpluscheltuieliledetransportaprovizionareialte
cheltuieli accesorii pentru aducerea bunurilor n stare de utilitate. Produsele obinute n
ntreprindere, se nregistreaz la costuri prestabilite (costuristandard) iar n contabilitatea de
gestiune se va determina costul efectiv de producie. Prin compararea costului efectiv cu cel
standardrezultdiferenedeprecesevornregistrananaliticelecontului348Diferenedepre
laproduse.Producianeterminatesteevaluatlacostefectiv.
Problematicalucrrilorpracticevafirealizat,dinpunctdevederemetodologiccontabil
utilizndformadenregistrarecontabilMAESTRUAH,formacaresepracticnmajoritatea
ntreprinderilor din ara noastr, ns adaptat la sitemele nformatice existente n fiecare
ntreprindere.
Astfel,porninddelabalanadeverificarentocmitalasfrsitulluniidecembrieaanului
2012,saudeschisconturilesinteticeianaliticencontabilitateacurentlanceputulluniiianuarie
2013.Lasfritulanului2013senchidconturile, seefectueznventarierea patrimoniului, se
verificnregistrrilecuajutorulbalaneideverificareisentocmetebilantulicontuldeprofit
saupierderela31.12.2013.
Realizareaanalizeieconomicofinanciareasociettii,pebazandicatorilordinbilani
msurarea performanei financiare princontuldeprofit ipierderesevafacedectre fiecare
studentndividual,subformaunuireferatprezentatncadrulseminarului.
Menionmcladatade31decembrie2012cursuldolaruluiamericanestede1USD=3
lei.Situaiaconturilorlasfritulluniidecembrie2012seprezintnbalanaalturat.Creanelen
valut(contul4112)suntnsumade8.000$iardatoriilefadefurnizoriexterni(contul4012)
suntde7500$.Contul5124Disponibillabancndevizeprezintunsolddebitorde20.000$.

Extras BALANTA DE VERIFICARE LA 01.01.2013


Nr.

SIMBOL

DENUMIREA CONTURILOR

crt.

CONT

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

1041

PRIME DE EMISIUNE

1061

REZERVE LEGALE

1063

REZERVE STATUTARE

1068

ALTE REZERVE- Fond de dezvoltare

117

REZULTATUL REPORTAT

121

PROFIT SAU PIERDERE

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

1512

PROVIZIOANE PT GARANTII ACORDATE CLIENTILOR

10

162

CREDITE BANC. PE TERMEN L/M

11

1682

DOB. CREDITE PE TERMEN L/M

12

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

13

208

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

14

212

CONSTRUCTII

15

2131

MASINI,UTILAJE SI nSTALATII

16

2132

APARATE SI nST. DE MASURA

17

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

18

214

MOBILIER

19

261

TITLURI DE PARTICIPARE

20

2801

AMORTIZAREA CHELT. DE CONSTIT.

21

2808

AMORTIZARE ALTE IMOB. NECORP.

22

2812

AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR

23

28131

AMORTIZAREA MASINILOR UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR

24

28132

AMORTIZAREA nSTALATIILOR MASURA CONTROL

25

28133

AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

26

2814

AMORTIZAREA ALTOR IMOB CORPORALE

27

301

MATERII PRIME

28

3021

MATERIALE CONSUMABILE

29

303

MATERIALE DE NATURA OB. DE nVENTAR

30

308

DIFERENTE DE PRET LA MATERII SI MATERIALE

31

345

PRODUSE FINITE

32

346

PRODUSE REZIDUALE

33

401.1

FURNIZORI nTERNI

34

401.2

FURNIZORI EXTERNI (7500 USD)

35

411.1

CLIENTI nTERNI

36

411.2

CLIENTI EXTERNI ( 8000 USD)

37

421

PERSONAL REMUNERATII DATORATE

38

427

RETINERI din SALARII DATORATE TERTILOR

39

4311.1

CONTRIB. UNIT. LA ASIG.SOC.

40

4311.2

CONTRIB. UNIT. lA Fondul de risc si accidente

41

4311.3

CONTRIB. UNIT. lA FOND CONCEDII MEDICALE

42

4312

CONTRIB. SAL. lA ASIG. SOCIALE

43

4313

CONTRIB. UNIT. lA ASIG. SANATATE

44

4314

CONTRIB. SAL. LA ASIG. SANATATE

45

4371

CONTRIB. UNIT. FOND AJUT. SOMAJ

46

4372

CONTRIB. SALARIATILOR. FOND AJ. SOMAJ

SOLDURI FINALE
DEBITOARE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220000.00
0.00
0.00
0.00
5500.00
33000.00
1182500.00
1718750.00
412500.00
522500.00
137500.00
38500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
343750.00
233750.00
3300.00
9350.00
24200.00
1100.00
0.00
0.00
385000.00
66000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CREDITOARE

2750000.00
165000.00
226325.00
179300.00
41250.00
206250.00
220000.00
33000.00
275000.00
55000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2750.00
22000.00
412500.00
618750.00
187000.00
302500.00
55000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50875.00
61875.00
0.00
0.00
43450.00
7700.00
21450.00
440.00
935.00
10450.00
6600.00
7150.00
2200.00
1100.00

47

441

IMPOZITUL PE PROFIT

48

4423

TVA DE PLATA

49

444

IMPOZITUL PE SALARII

50

446.1

ALTE IMPOZITE SI TAXE-Impozit Auto

51

446.2

ALTE IMPOZITE SI TAXE-Impozit pe cladiri 0.75%

52

461

DEBITORI DIVERSI

53

508

ALTE nVESTITII PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILATE ACTIUNI

54

5121

CONTURI LA BNCI n LEI

55

5124

CONTURI LA BNCI n VALUT (20000 )

56

5191

CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT

57

5311

CASA n LEI

58

532

ALTE VALORI

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2750.00
137500.00
550000.00
165000.00
2750.00
13750.00

55000.00
11000.00
17600.00
825.00
1100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
157575.00
0.00
0.00

6208950.00

6208950.00

TOTAL

2. Operaii economice i financiare privind capitalurile, imobilizarile, stocurile,


decontrile cu terii, trezoreria, cheltuielile, veniturile i rezultatele
n exerciiul financiar 2012
1. In baza notei de contabilitate nr. 1/05.01.2013 se nregistreaz nchiderea contului
Repartizarea profitului pentru suma de 80.000 lei .

129-

Valoarea actualizata 80.000 x 2,75 = 220.000


Data operatiei (zi, luna, anul)
NOTA DE CONTABILITATE Nr.________

E X P L I C A T I I
Inchidere
cont

Intocmit:

Simbol
Debit

cont
Credit

121

129

Total

Verificat :__________

SU M A

2. Se nregistreaz repartizarea profitului net al exercitiului 2012 n suma de 206.250 lei pe


destinatiile legale, conform Hotararii AGA dupa cum urmeaz :
- dividende de plata actionarilor 103.125 lei
- restul la alte rezerve pentru finantari proprii .
Se inregistreaza repartizarea
profitului

129 = 117

206.250

117 = %
457
1068

206.250
103.125
103.125

3. Se calculeaza impozitul pe dividende n procent de 16 % si se nregistreaz n baza notei de


contabilitate nr. 2/10.01.2013.
16% x 103.125 = 16.500
Se inregistreaza impozit pe
dividende

456 = 446

16.500

4. In baza cecului de numerar nr. 345/10.01.2013, se ridica de la banca suma necesara achitarii
dividendelor nete.
Se inregistreaza suma ridicata de la 5311 = 581
86.625
banca
581 = 5121
86.625
5. In baza listei de plata nr. 1/10.01.2013 se nregistreaz plata dividendelor catre actionari.
Lista de plata a dividendelor
Nr
crt

Nume
prenume
actionar

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Actionar 1
Actionar 2
Actionar 3
Actionar 4
Actionar 5
Actionar 6
Actionar 7
Actionar 8
Actionar 9
Actionar 10
TOTAL

si CNP

Se inregistreaza plata dividende

Cot
Suma
parte n Bruta
capital
social
3
4
10%
10.312,5
10%
10.312,5
10%
10.312,5
10%
10.312,5
10%
10.312,5
10%
10.312,5
10%
10.312,5
10%
10.312,5
10%
10.312,5
10%
10.312,5
103.125
457 = 5311

Impozit
16%

Rest
plata

de

5=4*16%
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
16.500

6=4-5
8.662,5
8.662,5
8.662,5
8.662,5
8.662,5
8.662,5
8.662,5
8.662,5
8.662,5
8.662,5
86.625
86.625

6. Pe 14.01.2013, se nregistreaz impozitul pe cladiri aferent trimestrului 1, n sum de 3.300


lei.
Se inregistreaza impozit pe cladiri

635 = 446

3.300

7. Pe 15.01.2013 se pltete prin banc suma de 825 lei impozit pe mijloacele de transport .
Se inregistreaza imp. pe mijl. de
446.1 = 5121
825
transport

8. Se cumpara pentru necesitati administrative, 5 topuri de hartie i un cartus imprimant


conform facturii nr 75/15.01.2013 n valoare total fr tva 825 RON, tva 24%.
Se inregistreaza achizitie materiale
aux.

= 401

1.023

3021
825
4426
198
9. n baza facturii nr. 2222/15.01.2013 se nregistreaz cheltuieli de protocol (cafea, ap i
buturi rcoritoare) n sum de 1375 lei, fara TVA, TVA 24%.
Se inregistreaza ch. de protocol

% = 401
623
4426

1.675
1.375
330

10. In baza extrasului de cont nr. 5/25.01.2013 se nregistreaz plata impozitului pe


dividende.
Se inregistreaza plata impoz. pe
446 = 5121
16.500
dividende

11. Cu cecul de numerar nr.347/30.01.2013 se ridica de la banca suma de 43.450 RON.


si se nregistreaza plata datoriilor din anul anterior, fata de salariai.
Se inregistreaza retragerea de
5311 = 581
43.450
numerar din contul curent
581 = 5121
43.450
Se inregistreaza plata datoriilor fata 421 = 5311
43.450
de salariati
12. Pentru majorarea capitalului social se emit 50.000 actiuni cu valoarea nominala 27.5
RON. n baza notei de contabilitate nr.6/31.01.2013 se nregistreaz emisiunea de aciuni
noi, tiind ca preul de emisiune este de 31,625 RON/actiune.
Data operatiei (zi, luna, anul)
NOTA DE CONTABILITATE Nr.________

E X P L I C A T I I
Se
inregistreaza
majorarea
capitalului
social

Simbol
Debit

cont
Credit

456

1011

1041

SU M A

Intocmit:

Verificat :__________

Total

13. Cu ocazia majorarii capitalului se fac cheltuieli n suma de 2.750 RON. n baza registrului
de casa nr.12/1.02.2013 se nregistreaz cheltuielile efectuate platite n numerar (taxa
registrul comertului).
Se inregistreaza cheltuielile efectuate

635 = 401
401 = 5311

2.750
2.750

UNITATEA . SC DELTA S.A.

REGISTRU

OP.PAD.
1

NR
CRT
8

NR
CRT.
CAS
9

DE CAS
2

ZI
3
10

LUNA
4
01

NR.
ANEX

EXPLICAIA

NCASRI

PLI

10

11

12

13

SOLD ZIUA PRECEDENT


1

DATA
AN
5
2013

CONTUL
CAS

NR.POZ.

6
5311

SIMBOL CONT
CORESPONDENT
14

15

2 7 5 0

Ridicare numerar banca


cu cec de numerar nr
345/10.01
Lista plata dividende
datorate actionarilor

8 6 6 2 5

TOTAL RULAJE
SOLD FINAL 10.01.2013

8 6 6 2 5
2 7 5 0

581
8 6 6 2 5

457

3
4
5
6
8 6 6 2 5

REPORT PAGIN TOTAL


CASIER,
CONTABIL,

COMPARTIMENT FINANCIAR

10

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE


S.C DELTA SA
COD FISCAL RO16517764
LOCALITATEA Bucureti
GESTIUNEA..................................
TELEFON

Nr.
docume
nt

Data
Zi
15

Lun
01

An
2013

Subsemnaii..................membrii ai comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de .....................................


dincu vagonul/auto nr.......................documente nsoitoare factura nr. 75/15.01.2013 constatndu-se urmtoarele:
Nr.
crt.

Denumire materiale, ambalaje i


materiale refolosibile din dezmembrri

U/M
Cantitate
ntr
egi

1
2

Hartie
Cartus imprimanta

top
buc

Total

Adaos
comercial

Recepionate
Valoare fr
TVA

TVA

6=45

7=60,22

825

825

198

825

825

PU
vnzare
fr TVA

Valoare
total fr
TVA

9=5
1+8

10=49

TVA

Valoa
re total

11=100,22

12=10+11

Zeci
4

5
1

PU livrare
fr TVA

Vndut

11

14. Se nregistreaz factura nr 462650/28.02.2013 primita de la Electrica privind consumul de


energie electrica : (5.000 KW x 0,8 lei/kW) x 2.75 n valoare de 11000 lei, TVA 24%.
Furnizor S.C. Electrica
...
(denumire, forma juridica)

Cumparator

DELTA S.A.

(denumire, forma juridica)

FACTURA

Nr.ord.registru com/an.
Cod fiscal..
Sediul
Judetul..
Contul Iban
Banca

Cod fiscal
Sediul BLD Iuliu Maniu 110, Sector 6
Judetul Bucureti
Contul Iban RO44 BRDE 450S V033 3889 5000,
Banca BRD SMCC

Nr. Facturii: 462650


Data(ziua, luna, anul): 28.02.2013
Nr. Aviz nsotire a marfii....
(daca eate cazul)
Cota T.V.A 24%
Nr.
Crt.
1

Denumirea produselor
sau a serviciilor
Energie electrica

Stampila
si
semnatura
furnizorului

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fera T.V.A.)
-lei-

Valoare
-lei-

kw

5.000

2,2

11.000

2.640

Total
din care
accize
Semnatura de
primire

11.000

2.640

Date privind expeditia


Numele delegatului

Buletinul/Cartea de identitate
Seria.nr.eliberat(a).
Mijloc de transport.
Nr

Se inregistreaza factura energie


electrica

% = 401
605
4426

Valoare
T.V.A.
-lei-

Total de plata
(col.5+col.6)

13.640

13.640
11.000
2.640

15. Se nregistreaz factura nr.1/15.03.2013 ce reprezint prestari servicii realizate de SC


DELTA SA (transport de materiale) pentru S. C. AGROTEC S.A. n valoare de 2750
RON, TVA 24%.
Se inregistreaza factura prestari
servicii

411 = %
704
4427

3.410
2.750
660

16. n baza extrasului de cont nr.20/10.03.2013 se nregistreaz ncasarea aportului n


numerar, pentru aciunile subscrise.
Se inregistreaza incasare aport
5121 = 456
1.581.250
numerar

12

17. In baza notei de contabilitate nr.12/10.03.2013 se nregistreaz trecerea capitalului din


categoria subscris nevarsat n categoria capital subscris varsat.
Se inregistreaza trecerea capitalului 1011 = 1012
1.375.000
din subscris nevarsat in subscris
varsat
18. In vederea obtinerii unui imprumut pe baza de obligatiuni (durata 5 ani) se emit 10.000 de
obligatiuni cu valoarea nominala de 4,125 RON; pretul de rambursare 4,40 RON. Cu
aceasta ocazie s-au efectuat diferite cheltuieli n valoare de 2750 RON, platite din contul
de disponibil. n baza notei de contabilitate nr.13/12.03.2013, se nregistreaz subscriptia
publica de obligatiuni cu prime de rambursare ;
Se inregistreaza subscriptia publica % = 161
44.000
461
41.250
169
2.750
19. In baza extrasului de cont nr.20/12.03.2013 se nregistreaz cheltuielile efectuate cu
emisiunea de obligatiuni 2750 ron ;
Se inregistreaza cheltuielile cu
628 = 401
2.750
emisiunea de obligatiuni
20. Intreprinderea DELTA se aprovizioneaza cu piatra calcar de la SC EXCALC SA Fieni:
1000 tone n valoare de 275.000 lei, TVA 24%. La baza nregistrarii st factura nr
243/12.03.2013 ;
Se inregistreaza aprovizionarea
% = 401
341.000
301
275.000
4426
66.000
21. Se nregistreaz cheltuielile de transport cuvenite SN CFR Marf n suma de 13.750 lei,
TVA 24%. La baza nregistrarii sta ca document scrisoarea de trasura nr
4305/12.03.2013 ;
Se inregistreaza cheltuielile de
transport

% = 401

17.050

624
13.750
4426
3.300
22. Cu ordin de plata nr 214/15.03.2013 se plateste obligatia de plata fata de SNCFR Marfa ,
Se inregistreaza plata obligatiei
401 = 5121
17.050

ORDIN DE PLAT

2 1 4

PLTII

17.050

LEI, ADIC
13

NR

saptesprezecemiicincizecilei

PLTITOR SC DELTA SA
COD FISCAL RO 16517764
DIN CONT RO44 BRDE 450S
V033 3889 5000

LEI CTRE
.
PRIMIRE/ACCEPTARE

BENEFICIAR SN CFR Marfa


N CONT
.
BANCA

DE LA BANCA BRD SMCC


.
REPREZENTND prestari
servicii transport feroviar

.
SEMNTURA
SEMNTURA
PLTITORULUI

VEI PLTI NUMAI PRIN

DATA EMITERII

LA DATA DE

15.03.2013

23. n baza facturii nr 1321 /20.03.2013, primit de la SC MIVCOM SA Piteti se


nregistreaza receptionarea de repere (pri componente) pentru o moara cu bile n valoare
de 247.500 ron, tva 24% ;
Se inregistreaza receptionare de
% = 401
306.900
repere
231
247.500
4426
59.400
24. In baza procesului verbal de punere n functiune nr 13/11.04.2013 ntocmit cu ocazia
receptiei montajului efectuat de catre UTILMEC SA se nregistreaz obligatia de plata a
lucrarilor de montaj n suma de 27.500 lei, tva 24% ;
Se inregistreaza obligatia de plata a % = 401
34.100
lucrarilor
231
27.500
4426
6.600
25. In baza procesului verbal de receptie si punere n functiune nr 13 se nregistreaz
recepia morii cu bile ca mijloc fix ;
Se inregistreaza receptie mijolc fix 2131 = 231
275.000

PROCES-VERBAL DE RECEPIE (Cod 14-2-5)


Nr. 13 data 11.04.2013
I. DATE GENERALE
1. Comisia de recepie convocat la data de

11.04.2013 i-a desfurat activitatea n ntervalul: 20.03-11.04

II. CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-au constatat:
1. Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele excepii:
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic efectuarea recepiei.
2. Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de 11.04.2013, iar pn la recepia obiectivului de la data
punerii n funciune au trecut 0 luni.
3. Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este de 275.000 lei.
4. La data recepiei, nivelul atins de ndicatorii tehnico-economici aprobai se prezint
astfel:
..................................................
5. Urmtorii factori au nfluenat nefavorabil realizarea ndicatorilor care n-au atins nivelul
aprobat: ...................................................

14

6. La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor tehnologice i de spaii
construite care pot conduce la mbuntirea ndicatorilor tehnico-economici: ............................
7. S-a constatat c sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al ndicatorilor tehnico-economici n ceea
ce privete:
a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele ce nu sunt asigurate);
b. lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
c. fora de munc;
d. .................................................
III. CONCLUZII
1. Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie hotrte n unanimitate/cu
majoritatea de preri:
SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE nVESTIII I SE ACORD CALIFICATIVUL ..............
2. Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al ndicatorilor tehnico-economici aprobai
i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se recepioneaz, mai sunt necesare urmtoarele msuri: ...... .
3. Prezentul proces-verbal, care conine 2 file i 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, care fac parte ntegrant
din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi 01.02.2013 n trei exemplare originale.
Numele i prenumele
Funcia
Locul de
Semntura
munc
Preedinte
Marian Bunea
Contabil sef
Membri:
Florin Manea
Inginer sectie 1

26. n baza extrasului de cont nr 22/20.04.2013 se nregistreaz deschiderea unui acreditiv n


euro n contul firmei GMT CONSTRUCTION, Elvetia furnizor extern de materii prime
polimeri si materiale compozite, n sum total de 44.000 euro . Cursul BNR este de 4.1
lei/euro ;
Se inregistreaza deschiderea unui
5412 = 581
180.400
acreditiv
581 = 5121
180.400
27. Se primeste materia prima de la furnizorul din ELVETIA -firma GMT CONSTRUCTION
conform nVOICE 1235/30.04.2013 n valoare de 38.500 euro; Cursul oficial este 4.2
lei/euro; Transportul pe parcurs extern se ridica la 5.500 euro si a fost efectuat de o firma
din ROMANIA. Taxe vamale 10%, TVA 24% se aplic tarilor NON UE n vama.
Se inregistreaza primirea materiei
prime

301 = 401.2

161.700

(161.700 lei + 23.100 lei + 18.480


lei)x 24%

4426 = 4427

48.787

624 = 401
635 = 446

23.100
18.480

Se inregistreaza taxa vamala


(161.700 lei + 23.100 lei)x10%

28. Cu ordinul de plata nr 512/30.04.2013 se platesc taxele vamale.


Se inregistreaza plata taxe vamale 446 = 5121

18.480

29. n baza extrasului de cont nr 23/05.05.2013 se nregistreaz ncasarea contravalorii


obligatiunilor subscrise ;
15

Se inregistreaza incasarea
contravalorii obligatiunilor
subscrise

5121 = 461

41.250

30. Se nregistreaz dobanda ce se datoreaza pentru imprumutul din emisiune de obligatiuni


conform Borderoului cupoanelor de dobanzi din 12.05.2013. Dobanda prevazuta n
contractul cadru este de 20%.
Se inregistreaza dobanda
666 = 168.1
8.250
31. In baza ordinului de plata nr 216/14.05.2013 se nregistreaz plata dobanzii ;
Se inregistreaza plata dobanzii

168.1 = 5121

8.250

32. Conform extrasului de cont nr 24/15.05.2013 se nregistreaz plata furnizorului extern din
acreditiv. Cursul BNR pentru valuta euro este 4.1 lei/euro; n baza aceluiasi document se
nregistreaz nchiderea contului acreditive n devize !
Se inregistreaza plata furnizor extern 401.2 = 5412

157.850

Se nregistreaz nchiderea contului


acreditive n devize

161.700
157.850
3.850

% = 5121
5412
665

33. Se nregistreaz subscrierea n capitalul altei societati a unui numar de 200 actiuni la
valoarea nominala de 2750 lei/actiune care reprezinta aproximativ 5% din capitalul
acesteia. La baza nregistrarii st Actul constitutiv i Nota contabila nr 14/20.05.2013.
Se inregistreaza subscrierea in
261 = 5121
550.000
capitalul altei societati

34. In 31.05.2013 se nregistreaz consumul de timbre postale si fiscale n valoare de 3.025


ron . La baza nregistrarii n contabilitate sta referatul si decontul de cheltuieli ntocmit
cu ocazia francarii nstiintarilor de plata a dividendelor !
Se inregistreaza consum timbre
626 = 5321
3.025

35. Se ridica de la banca conform Cecului de numerar nr 1211002/15.06.2013 suma de


110.000 ron necesara platii avansului chenzinal ;
Se inregistreaza ridicarea de
5311 = 581
110.000
numerar din contul curent
581 = 5121
110.000
36. In 15-06-2012, n baza listei de plata a avansului chenzinal se nregistreaz plata prin
casierie a avansului chenzinal n suma de 110.000 ron ;
Se inregistreaza plata avans
425 = 5311
110.000
16

chenzinal
37. La 30.06.2013 n baza statului de salarii nr 6/2012 se nregistreaz salariile brute cuvenite
angajatilor pe luna iunie 2012 pentru suma de 550.000 ron.
Se inregistreaza salariile brute
641 = 421
550.000

38. Se nregistreaz n baza notei de contabilitate si a centralizatorului statelor de salarii CAS


n procent de 20,8% aferent salariilor brute ;
Se inregistreaza CAS
6451 = 4311
114.400

39. Se nregistreaz contributia ntreprinderii la CASA ASIGURARILOR SOCIALE DE


SANATATE 5,2 % aferent salariilor brute ;
Se inregistreaza CASS

6453 = 4313

28.600

40. In baza notei de contabilitate nr.18/30.06.2013 se nregistreaz contributia unitatii la


fondul de somaj 0,5%, contributia la fond de risc si accidente 0,75, contributia la fond de
garantare 0,25%, contributia la Fond de sanatate 0,85% (vezi recapitulatia statelor de
salarii de mai jos)

Recapitulatia statelor de salarii pentru luna


Nr
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Explicatii

Sume
lei

Total salarii brute :


CAS 20,8 %
CASS 5,2%
Contributia la somaj 0,5%
Contributia la fond de risc si accidente 0.75%
Fond de garantare a salariilor 0.25%
Fond de sanatate datorat de firma 0,85%
TOTAL TAXE DATORATE DE SOCIETATE

Se inregistreaza contributia la
fondul de somaj
Se inregistreaza contributia la

550.000
114.400
28.600
2.750
4.125
1.375
4.675
155.925

6452 = 4371

2.750

6458 = 4315

4.125
17

fondul de risc de accidente


Se inregistreaza contributia la fond
de garantare
Se inregistreaza contributia la
fondul de sanatate

6458 = 4316

1.375

6458 = 4373

4.675

41. In baza statului de salarii nr.6/30.06.2013 se nregistreaz retinerile din salariile brute
cuvenite angajatilor. (cas 10.5%, CASS 5.5%, somaj 0,5%). Avansurile acordate
personalului s-au calculat la operaia 36. Impozitul pe salarii se ridica la suma de 39.875
ron ;
Se inregistreaza retinerile din
421 = %
130.625
salariile brute
CAS
4312
57.750
CASS
4314
30.250
Somaj
4372
2.750
Impozit
444
39.875
42. In baza extrasului de cont nr.25/30.06.2013 se nregistreaz plata impozitului pe salarii
retinute de banca.
Se inregistreaza plata impozit

444 = 5121

39.875

43. Cu cec de numerar nr.349/30.06.2013 se ridica de la banca suma ce reprezinta restul de


plata.
Se inregistreaza suma ridicata din 5311 = 581
309.375
contul curent
581 = 5121
309.375
44. n baza statului de salarii nr.6/30.06.2013 se nregistreaz plata chenzinei a doua ctre
salariai (restul de plata).
Se inregistreaza plata cheniznei a
doua

421 = 5311

309.375

45. n baza extrasului de cont n RON nr.27/08.07.2013 se nregistreaz ncasarea creantelor de


la clienti, din anul anterior.
Se inregistreaza incasarea creantelor 5121 = 411
din anul anterior

385.000

46. n baza extrasului de cont nr.27/08.07.2013 se nregistreaz plata obligatiei privind titlurile
de participare cumparate .
Se inregistreaza plata obligatiei

261 = 5121

38.500
18

privind titlurile de participare

47. n baza extrasului de cont nr.28/10.07.2013 se nregistreaz achizitia de pe piata financiara a


200 actiuni BETA n scop de revanzare , la pretul de 550 RON/actiune.
Se inregistreaza achizitia actiuni
BETA

503 = 5121

110.000

48. n baza notei de contabilitate nr.19/12.07.2013 se nregistreaz revanzarea unui lot de actiuni
de 100 de actiuni BETA la pretul zilei de 605 RON/actiune.
Se inregistreaza revanzarea unui lot 5121 = %
de actiuni BETA
503
764

60.500
55.000
5.500

49.In baza extrasului de cont nr.29/15.07.2013 se nregistreaz ncasarea contravalorii actiunilor


vandute.
Se inregistreaza incasarea
5121 = 461
60.500
contravalorii actiunilor vandute

50. n baza extrasului de cont nr. 30/18.07.2013 se nregistreaz revanzarea restului de 100 de
actiuni BETA. Pretul zilei la bursa este de 522,5 lei/act.
Se inregistreaza revanzare actiuni

% = 503
5121
664

55.000
52.250
2.750

51. n baza notei de contabilitate nr.20/21.07.2013 se nregistreaz cumpararea de la bursa a


unui lot de 3000 de obligatiuni cu pretul de 55 lei/obligatiune.
Se inregistreaza cumpararea de
506 = 5121
165.000
obligatiuni

52. n baza extrasului de cont nr.31/25.07.2013 se nregistreaz revanzarea unui lotului de 3000
de obligatiuni la pretul zilei de 68,75 lei bucata.
Se inregistreaza revanzare
5121 = %
206.250
obligatiuni
506
165.000
764
41.250
53. n baza facturii nr.157/1.08.2013 se nregistreaz aprovizionarea cu materii prime 522.500
lei, cheltuieli de transport aprovizionare 27.500 lei, TVA 24%.
19

Se inregistreaza aprovizionarea cu
materii prime

% = 401
301
4426

682.000
550.000
132.000

54. n baza facturii nr.356/5.08.2013 se nregistreaz aprovizionarea cu materii diverse n


valoare totala de 247.500 lei de la ROMCIM SA. Cheltuielile de transport nregistrate n factura
sunt de 27.500 lei, TVA 24 %.
Se inregistreaza aprovizionarea cu
materii diverse

% = 401
3021
4426

341.000
275.000
66.000

55. n baza notei de contabilitate nr.21/10.08.2013 se nregistreaza amortizarea imobilizarilor


necorporale, calculate n baza procentului de 20%.
Se inregistreaza amortizarea imob. 681 = 2808
6.600
necorporale

56. Se calculeaza amortizarea constructiilor, utilizand metoda amortizarii liniare si se nregistreaz


n contabilitate pe baza notei de contabilitate nr.22/10.08.2013. Durata normala de funcionare
este de 40 de ani.
Se inregistreaza amortizarea
681 = 2812
29.563
constructiilor

57. Pentru calculul amortizrii echipamentului tehnologic (utilajelor, instalaiilor de lucru) se


utilizeaza metoda amortizarii degresive pe baza de coeficienti. Durata normala de functionare este
de 10 ani iar mijloacele fixe se afla n anul al 7-lea de functionare, data punerii in functiune fiind
01.01.2004. (Nota de contabilitate nr.23/10.08.2013). Se va verifica de ctre student si calculul
corect al amortizarii nregistrat pana la data 31.12.2013.
Art. 24. [...]Codul fiscal
(8) n cazul metodei de amortizare degresiv, amortizarea se calculeaz prin multiplicarea cotelor de
amortizare liniar cu unul dintre coeficienii urmtori:
a) 1,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre 2 i 5 ani;
b) 2,0, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre 5 i 10 ani;
c) 2,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
In cazul nostru
- valoarea de ntrare: 625.000.00 lei;
- durata normal de funcionare conform catalogului: 10 ani;
- cota anual de amortizare: 100/10 = 10%;
- cota anual de amortizare degresiv: 10% x 2,0 = 20%;
Amortizarea anual se va calcula astfel:

PLANUL AMORTIZARII DEGRESIVE PE BAZA DE COEFICIENTI


20

pentru amortizarea masinilor, utilajelor si nstalatiilor de lucru

21

Anii

Valoarea
Contabila
Ramasa de
amortizat
nceput an

Rata
Amortizarea
Amortiz
Degresiva
Degresive
20 %

0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
-

625.000
500.000
400.000
320.000
256.000
204.800
163.840
131.072
104.858
83.886
Total

Se inregistreaza amortizare
echipament tehnologic

3=1*2
125.000
100.000
80.000
64.000
42.667
42.667
42.667
42.667
42.666
42.666
625.000
6811 = 2813

Valoarea
Neta
Contabila
Fine an

Amortizarea Amortizarea
Pentru:10ani fiscala
liniara
(derogatorie)

4=1-3
500.000
400.000
320.000
256.000
213.333
170.666
127.999
85.332
42.666
0
-

5=VI/T
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
625.000

6=3-5
62.500
37.500
17.500
1.500
-19.833
-19.833
-19.833
-19.833
-19.834
-19.834
0
42.667

58. n baza notei de contabilitate nr.24/10.08.2013 se nregistreaz amortizarea aparatelor de


masura, control si reglare calculate dupa metoda amortizarii liniare VI= 412.500 lei;T= 10 ani
Se inregistreaza amortizarea aparate 6811 = 2813
41.250
de masura

59. Se achizitioneaza mobilier birou NEOSET n valoare de 27.500 ron , conform facturii nr
112245/10.08.2013, Tva 24% ; Se ntocmeste planul de amortizare liniar pentru mobilierul de
birou si se nregistreaz si amortizarea corespunzatoare exercitiului 2013. Durata normala de
functionare 10 ani.
Se inregistreaza achizitie mobilier
% = 401
34.100
214
27.500
4426
6.600
Se inregistreaza amortizarea
6811 = 2814
corespunzatoarea exercitiului 2013
(27.500 lei/10 ani/12 luni*4 luni)

917

60. n baza notei de contabilitate nr.25/10.08.2013, se nregistreaz amortizarea mijloacelor de


transport, calculata dupa metoda amortizarii variabile, n functie de parcursul n km. Valoarea de
ntrare este de 178.750 lei, durata normala de functionare 5 ani, parcursul mediu normat 250.000
km. n cursul exercitiului s-au parcurs efectiv 68.500 km.
Se inregistreaza amortizare mijloc

6811 = 2813

48.978
22

de transport
(178.750 lei/5 ani=35.750 lei/an)
(250.000 km/5 ani=50.000 km)
(35.750 lei*68.500 km/50.000 km)
61. Se achita furnizorul de mobilier birou cu Ordin de plata nr 1052 din data de 10.08.2013 ;
Se inregistreaza plata furnizor

401 = 5121

34.100

62. n baza procesului verbal de scoatere din functiune din functiune nr. 3/12.08.2013 se
nregistreaz scoaterea din folosinta a unei prese hidraulice cu valoarea de 78.375 lei si amortizarea
nregistrata 77.550 lei. n urma dezmembrrii au rezultat: piese de schimb -un motor evaluat la 825
lei i fier vechi 1.000 kg evaluat la 2.200 lei.
_______________________________________________________________________________

| UNITATEA
PROCES-VERBAL
|
|
|
|SC GENERAL TURBO SA
DE SCOATERE DIN FUNCIUNE
| APROBAT | DATA |
|
A MIJLOACELOR FIXE
|___________|________|
|
_____________________________
|___________|________|
|
DE DECLASARE A UNOR BUNURI
|___________|________|
|
MATERIALE
|___________|________|
|
__________________________________________
|
|
|
Numr
|
Data
|
Cod
|
|
|
| document |____________________| predtor |
|
|
|
| Ziua | Luna | Anul |
|
|
|
|__________ |______|______|______|__________|
|
|
|
3
| 12 | 8
| 2013 |
|
|
|
|
| I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE COMISIEI s-a efectuat dezmembrarea masinii
| .de alezat,rezultand piese de schimb si materiale
| ............................................................................ |
| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE
|
|______________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
| Amortizarea |
|Nr. |Denumirea | Cod | U/M |Cantitatea | Pre unitar | Valoarea |
pn la
|
|crt.|
|
|
|
|
|
| scoaterea |
|
|
|
|
|
|
|
|din funciune|
|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|
|_1__|Presa Hidraulica|buc|___ 1_______|____78.375_
|_78.375____
77.550
__|
|____|__________|_____|_____|___________|_____________|__________|_____________|
III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE REZULTATE
____________________________________________________
|
Numr |
Data
|
Cod
|
Cod
|
| document |____________________| predtor |primitor |
|
3
| Ziua | Luna | Anul |
|
|
|__________|_ 12__|___8__|_2013_|__________|_________|
|
|
|
|
|
|
|
|__________|______|______|______|__________|_________|
______________________________________________________________________________
| Nr. | Denumirea | Cod | U/M | Cantitatea |
Pre unitar
|
Valoarea
|
| crt. |
|
|
|
|
|
|
|______|___________|_____|_____|____________|___________________|______________|
|_1____|piese schimb ____|buc__|____1
_|___
825
_ |__ 825 _____ |
|_2____|mat feroase|_____| kg |___ _1000_____|______2,2 _____ ___|____2.200___|
|__
|
Delegai la
| Primit n |
|
COMISIA
|
dezmembrare
| gestiune |
|
|
sau la declasare |
|
|___________________________________________|_____________________|____________|
|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura|Nume i|Semntura|
|
|prenume|
|prenume|
|prenume|
|prenume|
|
|
|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|
|

23

|_______|_________|_______|_________|_______|_________|_______|_________|

Se nregistreaza scoaterea din


folosinta a unei prese hidraulice

% = 2131
2813
658
% = 7583
3024
346

78.375
77.550
825
3.025
825
2.200

63. n baza notei de contabilitate nr. 30/20.08.2013 se nregistreaz dividendele cuvenite pentru
titlurile de participare cumparate, 1 leu/actiune cumprat.
Se inregistreaza dividendele
461 = 761
200
cuvenite

64. n baza bonului de consum nr.57/15.08.2013 se nregistreaz darea n consum a materiilor


prime n valoare de 825.000 lei.
Se inregistreaza darea in consum a 601 = 301
825.000
materiilor prime

65. n baza bonului de consum nr. 58/16.08.2013 se dau n consum materiale diverse n valoare
totala de 495.000 lei.
Se inregistreaza darea in consum a 6021 = 3021
495.000
materialelor diverse

66. n baza bonul de predare nr. 18/20.08.2013 se nregistreaz obtinerea i predarea la magazia de
produse finite a urmatoarelor produse principale nregistrate la preturile standard, astfel:
IZOLATORI INDUSTRIALI 138.000 buc * 13,75 lei/buc = 1.897.500
CARAMIZI SAMOTA
560.000 buc * 2,75 leu/buc. = 1.540.000
PLACI AZBOCIMENT
47.000 buc * 8,25 lei/buc = 387.750
Se inregistreaza obtinerea si
predarea produse finite

345 = 711

3.825.250

24

Operaia 64
U

Nr.crt

UNITATEA
Numr
O.P.P.A.D
document

Z
4

L
5

Denumirea
materialelor (inclusiv
sort, marc, profil,
dimensiune)

14

Materii prime

Cod
predtor

Data
A
6

Produs, lucrare (comanda)


Cod
Nr. Comand
primito
Cod produs
r

Cantitatea
necesar

Cont
Debito
r
15

Creditor

601

301

10

1
1

Cod
17

18

1
2

U/M
19

Nr.
Poz.

13

Cantitate
eliberat
ntregi

16

BON DE CONSUM
(colectiv)

21

Pre unitar
Lei

Valoarea
Lei

22

825.00
0

2.
3.
Data i semntura,

ef compartiment,

Gestionar,

Primitor,

Operaia 65
U

Nr.crt

14

UNITATEA
Numr
O.P.P.A.D
document

Denumirea
materialelor (inclusiv
sort, marc, profil,
dimensiune)

Cod
predtor

Data
Z
4

L
5

A
6

Cantitatea
necesar

Cont
Debito
r
15

Produs, lucrare (comanda)


Cod
Nr. Comand
primito
Cod produs
r

Creditor
16

10

1
1

Cod
17

18

1
2

U/M
19

Nr.
Poz.

BON DE CONSUM
(colectiv)

13

Cantitate
eliberat
ntregi
21

Pre unitar
Lei

Valoarea
Lei

22

25

Materiale diverse

6021

3021

495.00
0

2.
3.
Data i semntura,

ef compartiment,

Gestionar,

Primitor,

Operaia 66
U

O.P.P.A.D

Nr.crt

UNITATEA
Numr
document
3

Data
Z
4

L
5

Denumirea materialelor
(inclusiv sort, marc,
profil, dimensiune)

1.

IZOLATORI INDUSTRIALI

2.

CARAMIZI SAMOTA

3.

PLACI AZBOCIMENT

A
6
Cont

Debitor
15

14

Cod predtor

Produs, lucrare (comanda)


Cod
Nr. Comand
primitor
Cod produs

Cantitatea
necesar

Creditor
16

10

11

Cod
17

18

138.000 buc
* 13,75
lei/buc
560.000 buc
* 2,75
leu/buc
47.000 buc *
8,25 lei/buc

12
U/M

19

Nr.
Poz.

BON DE PREDARE, TRANSFER,


RESTITUIRE

13
Cantitate
eliberat
|ntregi
21

Pre unitar
Z

Lei
22

Valoarea
Lei

13,75

1.897.500

2,75

1.540.000

8,25

387.750

4.

Data i semntura,

ef compartiment,

Gestionar,

Primitor,

26

27

67. La sfirsitul lunii august, n contabilitatea de gestiune s-au calculat costurile efective unitare de
producie:
IZOLATORI nDUSTRIALI - 13,88 lei/buc ;
CARAMIZI SAMOTA
- 2,64 lei/buc ;
PLACI AZBOCIMENT
- 7,83 lei/buc ;
In baza notei de contabilitate nr. 27/31.08.2013 se nregistreaz diferentele de pret la produsele
principale obtinute.
Nr.
crt

1.
2.
3.

SPECIFICARE

IZOLATORI nDUSTRIALI
CARAMIZI SAMOTA
PLACI AZBOCIMENT

TOTAL

PRET DE nREG.
STANDARD

COST EFECTIV DE
PRODUCTIE

DIFERENTE DE
PRET

13,75
2,75
8,25
24,75

13,88
2,64
7,83
24,35

-0,13
0,11
0,42
0,4

68. n baza facturii nr.187/6.09.2013 se nregistreaz vanzarea ctre Renel a ntregii productii de
izolatori electrici ndustriali, la pretul de 17,87 lei lei/buc., TVA 24%
Se inregistreaza vanzare izolatori
411 = %
3.057.914
electrici industriali
701
2.466.060
4427
591.854
69. n baza aceluiasi document si a dispozitiei de livrare nr 100 se nregistreaz scoaterea din evidenta a
produselor vandute.
Se inregistreaza scoaterea din
711 = 345
1.897.500
evidenta a produselor vandute

70. Se primete de la Renel un efect de comer seria A nr. 901/6.09.206 n valoare de 55.000 lei.
Se inregistreaza primire efect de
5113 = 411
55.000
comert

71. Se depune efectul comercial la banc si se ncaseaz contravaloare lui. Scontul acordat s-a calculat n
baza procentului de 12% pentru cele 30 de zile ncasate n avans ;
Se inregistreaza incasarea efectului 5121 = 767
6.600
comercial

72. Se nregistreaz vnzarea de caramizi catre SC SUPERCONSTRUCT SA conform facturii


188/10.09.2013 pretul de vanzare fara tva 3,57 lei /buc ; cantitatea vanduta 560.000 bucati.
Se inregistreaza vanzare caramizi
411 = %
2.482.480
701
2.002.000
4427
480.480

28

73. Conform dispoziiei de livrare nr 101 se nregistreaz descarcarea de gestiune de produse finite
pentru factura 188 de mai sus ;
Se inregistreaza descarc. de gestiune 345 = 711

1.540.000

74. Se nregistreaz vanzarea catre SC Argus Mures, Factura 189/01.10.2013 a ntregii productii de
placi de azbociment la pretul de 10.17 lei/buc ( 41.700 buc. X 10,17 lei buc = )
Se inregistrarea vanzare productie
411 = %
526.129
placi azbociment
701
424.298
4427
101.831

75. n baza dispozitiei de livrare nr 102 se nregistreaz descarcarea gestiunii de produse finite pentru
factura 189 ;
Se inregistreaza descarcarea de
711 = 345
387.750
gestiune produse finite

76. Se nregistreaz restituirea creditelor pe termen scurt conform extrasului de cont din data de
05.10.2013 ;
Se inregistreaza restituirea creditelor 5191 = 5121
157.575
pe termen scurt

77. Se nregistreaz creanta aferente


35/06.10.2013 ;
Se inregistreaza creante aferente
bunurilor facturate la RENEL

bunurilor

5121 = 411

facturate la RENEL conform Extras de cont


3.057.914

78. n baza extrasului de cont nr 35/06.10.2013 se nregistreaz plata obligatiilor din anul trecut catre:
furnizorii nterni; CAS ; CASS, contributia unitatii la fondul de somaj; impozitului pe salarii; alte taxe la
buget; impozitului pe profit; tva-ul de plata; dobanzi la credite pe termen lung; impozitul pe cladiri.
(sumele se vor obtine din fisele de cont)
Se inregistreaza plata obligatiilor

% = 5121
401.1
4311.1
4311.2
4311.3
4313
4312

2.439.525
50.875
21.450

440
935
6.600

10.450
29

4371
4372
4314
441
4423
444
446.1
446.2
1682

2.200
1.100
7.150

55.000
11.000
17.600
825
1.100
55.000

79. n baza extrasului de cont nr.39/02.12.2013 se nregistreaz ncasarea creantei de la clienti conform
facturii 188/10.09.2013.
Se inregistreaza incasarea creantei de 5121 = 411
2.482.480
la clienti

80. n baza extrasului de cont nr.41/10.12.2013 se nregistreaz plata obligatiei fata de furnizorul de
materii prime (fact.157/1.08.2013).
Se inregistreaza plata obligatiei fata 401 = 5121
682.000
de furnizori de materii prime

81. Conform extrasului de cont nr.41/10.12.2013 se nregistreaz plata obligatiei fata de furnizorii de
imobilizari;
Se inregistreaza plata obligatiei fata 401 = 5121
341.000
de furnizori de imobilizari

82. Pe baza extrasului de cont nr.42/15.12.2013 se nregistreaz plata obligatiei fata de furnizorul de
materii prime(fact. Nr.243/12.03.2001).
Se inregistreaza plata obligatiei

401 = 5121

341.000

83. In baza extrasului de cont nr.43/16.12.2013 se nregistreaz ncasarea unei creante de 11.000 dolari,
cursul BNR al dolarului fiind de 3,3 RON/USD.
Se inregistreaza incasarea unei
5124 = 411
36.300
creante
30

84. In baza extrasului de cont nr.43/16.12.2013 se nregistreaz plata unei datorii de 13.750 dolari,
cursul BNR pentru un dolar n data platii fiind de 2,8 RON.
Se inregistreaza plata unei datorii
401 = 5124
38.500

85. Cu ocazia nventarierii efectuat la 17.12.2013 s-a constatat un minus la depozitul de materiale n
valoare de 5.500 ron. Acest minus s-a imputat gestionarului la o valoare de 6.600, tva 24%. Gestionarul
a semnat Angajamentul de plata si a achitat suma imputata cu numerar.
Se inregistreaza minus la inventar
6021 = 3021
5.500
461 = %
7588
4427
5311 = 461

8.184
6.600
1.584
8.184

86. Se nregistreaz o amenda acordata de Agentia de Mediu Proces verbal de contraventii nr


25/17.12.2013 pentru nerespectarea unor conditii privind calitatea mediului nconjurator n valoare de
2.750 ron, achitata cu Ordin de plata nr 214/17.12.2013.
Se inregistreaza amenda
6581 = 5121
2.750

87. n baza chitantei nr. 34/17.12.2013 se nregistreaz plata impozitului pe cladiri n suma de 5.500
ron si a impozitului pe mijloacele de transport n suma de 8.250 ron.
Se inregistreaza plata impozit pe
cladiri

446.2 = 5311

5.500

446.1 = 5311

8.250

88. Se acord pe data de 17.12.2013 un avans de trezorerie D-lui Popescu Ion n suma de 2.750 lei
pentru deplasarea la Turda n vederea semnrii unui contract cu un furnizor de materii prime. D-l
Popescu Ion a justificat la sosirea n Bucuresti, urmtoarele sume: Diurna pe 2 zile x 137,5 lei/zi 275
lei ; Transport cu auto bon fiscal benzina Petrom 550 lei ; Cazare hotel Ardealul, 1 noapte 550 lei fara
TVA, TVA 9,5%. Restul nejustificat l-a depus n casierie.
542 = 5311

2.750

% = 542
6251
6252
6022
4426

1.427
275
550
550
52

6251 = 542
5311 = 542

275
1.323
31

SC DELTA SA

Depus decontul (numrul i data)


ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)
Nr. 78
Domnul (a) Popescu Ion
avnd funcia de...........................................................................................................
este delegat pentru semnarea unui contract cu un furnizor de materii prime
la...................................................................................................
Durata deplasrii de la Bucuresti la Turda
Se legitimeaz cu .......................................................
tampila unitii i semntura

Data 17.12.2013
Sosit
*) .............................................................
Plecat
*) ..........................................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura

Sosit
*) ..........................................................
..
Plecat
*) ..........................................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura

Sosit
*) .............................................................
Plecat
*) ..........................................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura

Sosit
*) ..........................................................
..
Plecat
*) ..........................................................
Cu (fr) cazare
tampila unitii
i semntura

*) Se va completa ziua, luna, anul i ora.

14-5-4 A5 t2

32

(verso)
Ziua i ora plecrii .
Ziua i ora sosirii
Data depunerii decontului
Penalizri calculate ...............

Avans spre decontare:


- Primit la plecare 2.750 lei
Primit
n
timpul
deplasrii ........................lei
TOTAL 2.750 lei
CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE
Felul actului i emitentul
Nr. i data actului
Suma
Diurna
2 zile x 137,5 lei
275
Factura cazare
602
Transport
autoturism
550
propriu, Bon fiscal, SC
PETROM SA

TOTAL CHELTUIELI
1.427
Diferena de restituit s-a depus cu Diferena de
primit/restituit 1.323 lei
chitana nr. ................. din ..........
| Semntura Aprobat,
Control
Verificat
ef
Titular
conductorul financiardecont
compartiment avans
unitii
preventiv
89. La sfaritul anului 2013 se face reevaluarea creantelor si datoriilor n devize la cursul BNR de 3,5 lei
pentru un dolar american, si de 4.5 lei pentru un EURO. Disponibilitatile n devize vor fi actualizate la
acelai curs.
(Si 20.000$ + 11.000$ - 13.750$) =
17.250$
165.000 lei + 36.300 lei 38.500 lei =
162.800 lei
17.250$ x 3,5 lei/$ x 2,75 = 166.031
166.031 lei 162.800 lei

401 = 765

3.231

90. Se ntocmete decontul de tva pentru operatiile financiare de mai sus i se nregistreaz decontul de
TVA n contabilitate.
Se inregistreaza decontul de TVA
4427 = %
1.225.196
33

4426
4423

391.907
833.289

91. n baza notei de contabilitate nr.31/31.12.2013 se nregistreaz nchiderea conturilor de cheltuieli.


Se inregistreaza inchiderea conturilor 121 = %
2.258.063
de cheltuieli
635
24.530
623
1.375
605
11.000
628
2.750
624
36.850
666
8.250
665
3.850
626
3.025
641
550.000
6451
114.400
6453
28.600
6452
2.750
6458
10.175
664
2.750
681
36.163
6811
91.145
658
825
601
825.000
6021
500.500
6581
2.750
6251
275
6252
550
6022
550

92. n baza notei de contabilitate nr.32/31.12.2013 se nregistreaz nchiderea conturilor de venituri.


Se inregistreaza inchiderea conturilor % = 121
8.038.489
34

de venituri
704
2.750
764
46.750
761
200
711
3.080.000
701
4.892.358
767
6.600
7588
6.600
765
3.231
93. n baza notei de contabilitate nr.33/31.12.2013 se nregistreaz impozitul pe profit conform
Declaraiei privind impozitul pe profit pentru 2013.
Se inregistreaza impozitul pe profit
691 = 441
(Profit brut= Tv Tc =
8.038.489 - 2.258.063 = 5.780.426)
(Profit impozabil = Pb Ded. Fiscale + Ch.
nedeductibile fiscal = 5.780.426 200 +
2.750 = 5.782.976 lei-289.149 lei(rezerve
legale)= 5.493.827 lei

879.012

Imp/pr = 5.493.827 x 16% )


Pr. net = 5.780.426 879.012= 4.901.414
94. n baza notei de contabilitate nr.34/31.12.2013 se nregistreaz nchiderea contului 691 Cheltuieli
privind impozitul pe profit.
Se inregistreaza inchiderea contului
691

121 = 691

879.012

95. n baza notei de contabilitate nr.35/31.12.2013 se nregistreaz repartizarea profitului pentru


constituirea rezervei legale 5%. Restul se va nregistra n contul Rezultat reportat !
Se inregistreaza repartizarea
129 = 1061
289.149
profitului pt constituirea rezervei
legale 5% (5.782.976x 5%)
129 = 117

4.612.265

35

S.C. DELTA SA

REGISTRUL JURNAL
Data
Nr.
C
rt
1

05.01.2013

2.

3.
4.

10.01.2013

5.

10.01.2013

6.

14.01.2013

7.

15.01.2013

15.01.2013

15.01.2013

10

25.01.2013

11

30.01.2013

Documen
tul
Felul Nr.

Explicatii

Nota
contabila
nr 1
AGA

Inchidere cont
129

Nota cont
nr 2
Cec nr
345
Lista de
plata nr 1

Factura
nr 75

Factura
nr 222

Extras de
cont nr 5
Cec nr
347

Repartizarea
profitului

Impozit pe
dividende
Se ridica de la
banca

Simbolurile
conturilor
Debitoar Creditoare
e
121
129

Nr.pagina...
Sume totale
Debitoare

Creditoare

220.000

220.000
206.250

129

117

206.250

117

206.250

457

103.125

1068

103.125

456

446

16.500

16.500

5311

581

86.625

86.625

581

5121

86.625

86.625

Plata dividende

457

5311

86.625

86.625

Impozit pe
cladiri
Impozit pe
mijloace de
transport
Se cumpara
materiale
consumabile

635

446

3.300

3.300

4461

5121

825

825

401

Cheltuieli de
protocol

Plata impozit
pe dividende
Retragere
numerar din
contul curent
Datoriile fata
de salariati

1.023

3021

825

4426

198

401

1.675

623

1.375

4426

330

446

5121

16.500

16.500

5311

581

43.450

43.450

581

5212

43.450

43.450

421

5311

43.450

43.450

36

12

13

31.01.2013

01.02.2013

38
39
40

41

30.06.2013

42

30.06.2013

43

30.06.2013

44

30.06.2013

45

08.07.2013

46

08.07.2013

47

10.07.2013

48

12.07.2013

49

15.07.2013

Nota
contabila
nr 6

Registru
de casa
nr 12

Majorare
capital social

Cheltuieli

Stat
de CAS
salarii
CASS
Nota de CFS
contabilita
te
Fond de risc
Fond de
garantare
Fond de
sanatate
Statul de
Retinerile din
salarii nr 6 salariile brute

Extras de
cont nr 29

1.581.250

1011

1.375.000

1041

206.250

635

401

2.750

2.750

401
6451

5311
4311

2.750
114.400

2.750
114.400

6453
6452

4313
4371

28.600
2.750

28.600
2.750

6458
6458

4315
4316

4.125
1.375

4.125
1.375

6458

4373

4.675

4.675

421

130.625

4312
4314
4372
444
444

5121

39.875

5311

581

309.375

309.375

581

5121

309.375

309.375

Plata chenzinei

421

5311

309.375

309.375

Incasare
creanta
Plata obligatiei

5121

411

385.000

385.000

261

5121

38.500

38.500

Achitie actiuni

503

5121

110.000

110.000

60.500

Extras de Plata impozit


cont nr 25
Cec nr
Se ridica de la
349
banca
Stat de
salarii nr 6
Extras de
cont nr 27
Extras de
cont nr 27
Extras de
cont nr 28
Nota
contabila
nr 19

456

Revanzare lot 5121


actiuni

Incasare
5121
contravaloare
actiuni vandute

57.750
30.250
2.750
39.875
39.875

503

55.000

764

5.500

461

60.500

60.500

37

50

18.07.2013

51

21.07.2013

52

25.07.2013

53

54

01.08.2013

05.08.2013

Extras
cont/30

Nota
contabila
nr 20
Extras
cont/31

Factura nr
157

Factura nr
356

Revanzare
actiuni

2.750

5121

206.250

Aprovizionare
materii prime

Aprovizionare
materii diverse

Nota
Amortizare
contabila nr constructii
22

57

10.08.2013

58

10.08.2013

59

10.08.2013

10.08.2013

664

Revanzare
obligatiuni

10.08.2013

61

52.250

165.000

56

Nota
contabila
25
Ordin de
plata nr
1052

5121

5121

Nota
contabilan
r 21

10.08.2013

55.000

506

10.08.2013

60

503

Cumparare
obligatiuni

55

Nota
contabila
nr 24
Factura
112245

Amortizare
imobilizari
necorporale

Amortizare
aparate de
masura
Achizitie
mobilier

506

165.000

764

41.250

401

682.000

301

550.000

4426

132.000

165.000

401

341.000

3021

275.000

4426

66.000

681

2808

6.600

6.600

681

2812

29.563

29.563

6811

2813

42.667

42.667

6811

2813

41.250

41.250

401

34.100

214

27.500

4426

6.600

Amortizare

6811

2814

917

917

Amortizare
mijloc
transport
Se achita
furnizor
mobila

6811

2813

48.978

48.978

401

5121

34.100

34.100

38

62

12.08.2013

Process
verbal de
scoatere
din
functiune
nr 3

20.08.2013

64

15.08.2013

65

16.08.2013

66

20.08.2013

68

06.09.2013

Nota
contabila

77.550

658

825

73

3024

825

346

2.200
761

601

301

825.000

825.000

6021

3021

495.000

495.000

345

711

3.825.250

3.825.250

Factura
187

411

3.057.914

06.09.2013

10.09.2013

3.025

461

71
72

7583

Dividende
cuvenite din
titluri de
participare
Bon
Dare in cosum
consum nr materii prime
57
Bon
Dare in
consum nr consum
58
materiale
diverse
Bon
Obtinerea si
predare nr pedarea
18
produselor
finite

69
70

78.375

2813

63

2131

188

Vanzarea
intregi
productii

Scoaterea din
711
evidenta
Se primeste
5113
efect de comert
Se incaseaza
5121
efect comercial
Factura Vanzare
411
caramizi

Descarcare de
gestiune produse
finite

345

200

200

701

2.466.060

4427

591.854

345

1.897.500

411

55.000

55.000

767

6.600

6.600

2.482.480

701
4427
711

1.540.000

1.897.500

2.002.000
480.480
1.540.000

39

74

01.10.2013

Factura 189 Vanzarea


productiei

Descarcare de
gestiune
de Restituire credit

75
76
77

06.10.2013

78

06.10.2013

79

02.12.2013

80

1012.2013

81

10.12.2013

82

15.12.2013

83

16.12.2013

84

16.12.2013

85

17.12.2013

86

17.12.2013

87

17.12.2013

Extras
cont
Extras de Creanta aferenta
cont nr 35
bunurilor
facturate Renel
Extras de
con nr 35

Extras cont Incasare creanta


nr 39
Extras de Plata obligatiei
cont nr 41
fata de fz de
materii prime
Extras de Plata obligatie
cont nr 41
furnizori
Extras de Plata obligatie
contnr 42
furnizori
Extras de Incasare creanta
contnr 43
Extras de Plata datorie
contnr 43
Angajamen Minus la depozit
t de plata

Process
Se inregistreaza
verbal nr
amenda
25
Chitanta nr Plata impozit pe
34
cladiri

411

345

701
4427
711

387.750

424.298
101.831
387.750

5191

5121

157.575

157.575

5121

411

3.057.914

3.057.914

5121

4311.1
401.1
4311.2
4311.3
4313
4312
4314
4371
4372
441
4423
444
446.1
446.2
1682
5121

526.129

2.439.525
21.450
50.875

440
935
6.600

10.450
7.150
2.200
1.100

411

55.000
11.000
17.600
825
1.100
55.000
2.482.480

2.482.480

401

5121

682.000

682.000

401

5121

341.000

341.000

401

5121

341.000

341.000

5124

411

36.300

36.300

401

5124

38.500

38.500

6021

3021

5.500

5.500

461

8.184

5311
6581

%
7588
4427
461
5121

8.184
2.750

6.600
1.584
8.184
2.750

446.2

5311

5.500

5.500

446.1

5311

8.250

8.250
40

88

89

17.12.2013

Reevaluare
creante si datorii
Decont de TVA

31.12.2013

90
91

92

31.12.2013

31.12.2013

Nota de
contabilitat
e nr 31

Nota de
contabilitat
e nr 32

Inchiderea
conturilor de
cheltuieli

Inchiderea
conturilor de
venituri

542
%
6251
6252
6022
4426
6251
5311
401

5311
401

4427
121

%
4426
4423
%

635
623
605
628
624
666
665
626
641
6451
6453
6452
6458
664
681
6811
658
601
6021
6581
6251
6252
6022
121

704
764
761
711
701
767
7588
765

542
542
765

2.750
275
550
550
52
275
1.323
3.231

2.750
1.427

275
1.323
3.231

1.225.196
391.907
833.289
2.258.063
24.530
1.375
11.000
2.750
36.850
8.250
3.850
3.025
550.000
114.400
28.600
2.750
10.175
2.750
36.163
91.145
825
825.000
500.500
2.750
275
550
550
8.038.489
2.750
46.750
200
3.080.000
4.892.358
6.600
6.600
3.231
41

93

31.12.2013

94

31.12.2013

95

31.12.2013

Nota de
contabilitat
e nr 33
Nota de
contabilitat
e nr 34
Nota de
contabilitat
e nr 35

Impozit pe profit

691

441

879.012

879.012

Inchiderea
contului 691

121

691

879.012

879.012

Repartizarea
profitului pt
constituirea
rezervei legale

129

1061

289.149

289.149

129

117

4.612.265

4.612.265

42

S.C. DELTA SA
FISA DE CONT

Data

Simb.Cont
Pagina

Document

EXPLICATI
I

Felul

Nr doc

Simbol
cont
coresp.

DEBIT

CREDI D
T
/
C

SOLD

43

S.C. DELTA SA
BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2013
CU PATRU SERII DE EGALITI
Simb.
cont

Denumire
cont

Solduri nitiale
Debit.

Credit

Rulaje
Debit.

Credit

Total sume
Debit.

Credit

Solduri finale
Debit

Credit

Total

44

Model de Bilant 31.12.2013


NR
CRT

ACTIV

1
1.1
1.2
1.3
2

Active imobilizate
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante:

2.1
2.2

Stocuri Materii prime, Materiale


Marfuri, Ambalaje
Produse finite, produse
reziduale
Creante (Clienti)
Investitii financiare pe termen
scurt
Disponibilitati si Casa, alte valori

2.2
2.3
2.4
2.5

Active de regularizare ct 471


Total activ

SUME
BRUTE

Amortism
si provizioane

SUME
NETE

NR
CRT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

PASIV
Capital propriu:
Capital social
Rezerve
Rezulatul net
Rezultatul reportat
Datorii
Imprumuturi la banci
Datorii fata de Furnizori

2.3
2.4

Impozit pe profit
Tva de plata

2.5
2.6

Impozit pe salarii
Datorii fata de Bugetul Asig Sociale
Alte datorii fata de buget impozite si taxe
locale
Dividende de plata
Credite bancare pe termen scurt
Pasive de regularizare ct 472
Total pasiv

2.7
2.8
2.9
3

SUME

45

Planul de conturi
Extras din OMF 3055/2009
PLANUL DE CONTURI GENERAL
(1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice n funcie de necesitile impuse de anumite
reglementri sau potrivit necesitilor proprii ale fiecrei entiti. (2)
Conturile pot avea funciune contabil de activ (A),
pasiv (P) sau sunt bifuncionale (A/P). n conturile cu trei cifre, cifra terminal 9 semnific operaiuni de sens contrar celor
acoperite n mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte. (3) Pentru organizarea contabilitii de
gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".
Planul de conturi general este urmtorul:
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL I
REZERVE
101. Capital3
1011. Capital subscris nevrsat (P)
1012. Capital subscris vrsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public4 (P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1064. Rezerve de valoare just5 (P)
1065.
Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
3
n funcie de forma juridic a entitii se nscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
4
Acest cont mai apare doar la entitile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al
bunurilor de natura patrimoniului public.
5
Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate.
1067. Rezerve din diferene de curs valutar n relaie cu nvestiia net ntr-o entitate strin 6 (A/P)
1068. Alte rezerve (P)
107.
Rezerve din conversie7 (A/P)
108.
Interese care nu controleaz8
1081. Interese care nu controleaz - rezultatul exerciiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaz - alte capitaluri proprii (A/P)
109. Aciuni proprii
1091. Aciuni proprii deinute pe termen scurt (A)
1092. Aciuni proprii deinute pe termen lung (A)
11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat
1171.
Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a IAS, mai puin IAS 299 (A/P)
6
Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate.
7
Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate.
8
Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate.
9
Acest cont apare doar la entitile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 i pn la
nchiderea soldului acestui cont.
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme
cu Directiva a patra a Comunitilor Economice Europene (A/P)
12. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)

46

14.
CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA,
RSCUMPRAREA, VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU
ANULAREA nSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
141. Ctiguri legate de vnzarea sau anularea nstrumentelor de capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
nstrumentelor de capitaluri proprii (A)
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garanii acordate clienilor (P)
1513. Proviz. pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518. Alte provizioane P)
16. MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
161. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
1614. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de stat (P)
1615. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de bnci (P)
1617. mprumuturi nterne din emisiuni de obligaiuni garantate de stat (P)
1618. Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de bnci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare nterne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizrile financiare
1661. Datorii fa de entitile afiliate (P)
1663. Datorii fa de entitile de care compania este legat prin nterese de participare (P)
167. Alte mprumuturi i datorii asimilate (P)
168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni (P)
1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile afiliate (P)
1686.
Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile de care
compania este legat prin nterese de participare (P)
1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligaiunilor (A)
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI
20. IMOBILIZRI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv (A)
2075. Fond comercial negativ (P)
208. Alte imobilizri necorporale (A)
21. IMOBILIZRI CORPORALE
211. Terenuri i amenajri de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajri de terenuri
212. Construcii (A)
213. nstalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii
2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i nstalaii de lucru) (A)
2132. Aparate i nstalaii de msurare, control i reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
2134. Animale i plantaii (A)

47

214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active
corporale (A)
22. IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE
223. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii n curs de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active
corporale n curs de aprovizionare
(A)
23. IMOBILIZRI N CURS I AVANSURI PENTRU IMOBILIZRI
231. Imobilizri corporale n curs de execuie (A)
232. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (A)
233. Imobilizri necorporale n curs de execuie (A)
231. Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (A) 26. IMOBILIZRI FINANCIARE
261. Aciuni deinute la entitile afiliate (A)
263. Interese de participare (A)
264. Titluri puse n echivalen (A)
265. Alte titluri imobilizate (A)
267. Creane imobilizate
2671. Sume datorate de entitile afiliate (A)
2672. Dobnda aferent sumelor datorate de entitile afiliate (A)
2673. Creane legate de nteresele de participare (A)
2674.
Dobnda aferent creanelor legate de nteresele de participare (A)
2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2678. Alte creane imobilizate (A)
2679. Dobnzi aferente altor creane imobilizate (A)
269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare
2691. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entitile afiliate (P)
2692. Vrsminte de efectuat privind nteresele de participare (P)
2693. Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare (P)
28. AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE
280. Amortizri privind imobilizrile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor
comerciale, drepturilor i activelor similare (P)
2807. Amortizarea fondului comercial13 (P)
2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale (P)
281. Amortizri privind imobilizrile corporale
2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea construciilor (P)
2813. Amortizarea nstalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor (P)
2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P)
29. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE
A IMOBILIZRILOR
290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale
2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905. Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale,
drepturilor i activelor similare (P)
2907. Ajustri pentru deprecierea fondului comercial (P)
2908. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale (P)
291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale
2911. Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri (P)
2912. Ajustri pentru deprecierea construciilor (P)
2913. Ajustri pentru deprecierea nstalaiilor, mijloacelor de
transport, animalelor i plantaiilor (P)
2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale (P)
293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execuie
2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie (P)
2933. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execuie (P)
296. Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate (P)

48

2962.
Ajustri pentru pierderea de valoare a ntereselor de participare (P)
2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitile afiliate (P)
2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor legate de nteresele de participare (P)
2966.
Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor
acordate pe termen lung (P)
2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor creane imobilizate (P)
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
30. STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE
301. Materii prime (A)
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Semine i materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de nventar (A)
308. Diferene de pre la materii prime i materiale (A/P)
32. STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE
321. Materii prime n curs de aprovizionare (A)
322. Materiale consumabile n curs de aprovizionare (A)
323. Materiale de natura obiectelor de nventar n curs de aprovizionare (A)
326. Animale n curs de aprovizionare (A)
327. Mrfuri n curs de aprovizionare (A)
328. Ambalaje n curs de aprovizionare (A)
33. PRODUSE, LUCRRI I SERVICII N CURS DE EXECUIE
331. Produse n curs de execuie (A)
332. Lucrri i servicii n curs de execuie (A)
34. PRODUSE
341. Semifabricate (A)
345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
348. Diferene de pre la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERI
351. Materii i materiale aflate la teri (A)
354. Produse aflate la teri A)
356. Animale aflate la teri (A)
357. Mrfuri aflate la teri (A)
358. Ambalaje aflate la teri (A)
36. ANIMALE
361. Animale i psri (A)
368. Diferene de pre la animale i psri (A/P)
37. MRFURI
371. Mrfuri (A)
378. Diferene de pre la mrfuri (A/P)
38. AMBALAJE
381. Ambalaje (A)
388. Diferene de pre la ambalaje (A/P)
39. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N
CURS DE EXECUIE
391. Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P)
392. Ajustri pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de nventar (P)
393. Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie (P)
394. Ajustri pentru deprecierea produselor
3941. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustri pentru deprecierea produselor finite (P)

49

3946. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale (P)


395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri
3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la teri (P)
3952. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri (P)
3953. Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri (P)
3954. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri (P)
3956. Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri (P)
3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri (P)
3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri (P)
396. Ajustri pentru deprecierea animalelor (P)
397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P)
398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
CLASA 4 - CONTURI DE TERI
40. FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
401. Furnizori (P)
403. Efecte de pltit (P)
404. Furnizori de imobilizri (P)
405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P)
409. Furnizori - debitori
4091. Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori - debitori pentru prestri de servicii i executri de lucrri (A)
41. CLIENI I CONTURI ASIMILATE
411. Clieni
4111. Clieni (A)
4118. Clieni nceri sau n litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clieni (A)
418. Clieni - facturi de ntocmit (A)
419. Clieni - creditori (P)
42. PERSONAL I CONTURI ASIMILATE
421. Personal - salarii datorate (P)
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
424. Prime reprezentnd participarea personalului la profit (P)
425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Reineri din salarii datorate terilor (P)
428. Alte datorii i creane n legtur cu personalul
4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P)
4282. Alte creane n legtur cu personalul (A)
43. ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE
431. Asigurri sociale
4311. Contribuia unitii la asigurrile sociale (P)
4312. Contribuia personalului la asigurrile sociale (P)
4313.
Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate (P)
4314. Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate (P)
437. Ajutor de omaj
4371. Contribuia unitii la fondul de omaj (P)
4372. Contribuia personalului la fondul de omaj (P)
438. Alte datorii i creane sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creane sociale (A)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit/venit
4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit16 (P)
442. Taxa pe valoarea adugat
4423. TVA de plat (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibil (A)
4427. TVA colectat (P)

50

4428. TVA neexigibil (A/P)


444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subvenii
4451. Subvenii guvernamentale (A)
4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subvenii (A)
446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (P)
16
Se utilizeaz pentru evidenierea impozitului pe venitul microntreprinderilor, definite conform legii.
448. Alte datorii i creane cu bugetul statului
4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P)
4482. Alte creane privind bugetul statului (A)
45. GRUP I ACIONARI/ASOCIAI
451. Decontri ntre entitile afiliate
4511. Decontri ntre entitile afiliate (A/P)
4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile afiliate (A/P)
453. Decontri privind nteresele de participare
4531. Decontri privind nteresele de participare (A/P)
4538. Dobnzi aferente decontrilor privind nteresele de
participare (A/P)
455. Sume datorate acionarilor/asociailor
4551. Acionari/asociai - conturi curente (P)
4558. Acionari/asociai - dobnzi la conturi curente (P)
456. Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de plat (P)
458. Decontri din operaii n participaie
4581. Decontri din operaii n participaie - pasiv (P)
4582. Decontri din operaii n participaie - activ (A)
46. DEBITORI I CREDITORI DIVERI
461. Debitori diveri (A)
462. Creditori diveri (P)
47. CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE I ASIMILATE
471. Cheltuieli nregistrate n avans (A)
472. Venituri nregistrate n avans (P)
473. Decontri din operaii n curs de clarificare (A/P)
475. SUBVENII PENTRU nVESTIII
4751. Subvenii guvernamentale pentru nvestiii (P)
4752. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii pentru nvestiii (P)
4753. Donaii pentru nvestiii (P)
4754. Plusuri de nventar de natura imobilizrilor (P)

4758. Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru nvestiii (P)


48. DECONTRI N CADRUL UNITII
481. Decontri ntre unitate i subuniti (A/P)
482. Decontri ntre subuniti (A/P)
49. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR
491. Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni (P)
495. Ajustri pentru deprecierea creanelor - decontri n cadrul
grupului i cu acionarii/asociaii (P)
496. Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori diveri (P)
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
50. INVESTIII PE TERMEN SCURT
501. Aciuni deinute la entitile afiliate (A)
505. Obligaiuni emise i rscumprate (A)
506. Obligaiuni (A)
508. Alte nvestiii pe termen scurt i creane asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament (A)
509. Vrsminte de efectuat pentru nvestiiile pe termen scurt

51

5091. Vrsminte de efectuat pentru aciunile deinute la entitile afiliate (P)


5092. Vrsminte de efectuat pentru alte nvestiii pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BNCI
511. Valori de ncasat
5112. Cecuri de ncasat (A)
5113. Efecte de ncasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la bnci
5121. Conturi la bnci n lei (A)
5124. Conturi la bnci n valut (A)
5125. Sume n curs de decontare (A)
518. Dobnzi
5186. Dobnzi de pltit (P)
5187. Dobnzi de ncasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de bnci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite nterne garantate de stat (P)
5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. CASA
531. Casa
5311. Casa n lei (A)
5314. Casa n valut A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale i potale (A)
5322. Bilete de tratament i odihn (A)
5323. Tichete i bilete de cltorie (A) 5328. Alte valori (A)
54. ACREDITIVE
541. Acreditive
5411. Acreditive n lei (A)
5412. Acreditive n valut (A)
542. Avansuri de trezorerie17 (A)
58. VIRAMENTE nTERNE
581. Viramente nterne (A/P)
17
n acest cont vor fi evideniate i sumele acordate prin sistemul de carduri.
59. AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE
TREZORERIE
591. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate (P)
595. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i rscumprate (P)
596. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor (P)
598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor nvestiii pe termen scurt i creane asimilate (P)
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile

6021.
6022.
6023.
6024.
6025.
6026.
6028.
603.
604.
605.
606.

Cheltuieli cu materialele auxiliare


Cheltuieli privind combustibilul
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
Cheltuieli privind piesele de schimb
Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
Cheltuieli privind furajele
Cheltuieli privind alte materiale consumabile

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de nventar


Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia i apa
Cheltuieli privind animalele i psrile

52

607. Cheltuieli privind mrfurile


608. Cheltuieli privind ambalajele
609. Reduceri comerciale primite
61. CHELTUIELI CU LUCRRILE I SERVICIILE EXECUTATE DE TERI
611. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
612. Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
626. Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite,
taxe i vrsminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salariailor
644. Cheltuieli cu remunerarea n nstrumente de capitaluri proprii
645. Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
6451. Contribuia unitii la asigurrile sociale
6452. Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj
6453. Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate
6456. Contribuia unitii la schemele de pensii facultative
6457. Contribuia unitii la primele de asigurare voluntar de sntate
6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654. Pierderi din creane i debitori diveri
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despgubiri, amenzi i penaliti
6582. Donaii i subvenii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creane legate de participaii
664. Cheltuieli privind nvestiiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate
6642. Pierderi din nvestiiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferene de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobnzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE
PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare

53

6863.
6864.

Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru valoare a imobilizrilor financiare


Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru valoare a activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea rambursare a obligaiunilor


69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus 18
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
70. CIFRA DE AFACERI NET
701. Venituri din vnzarea produselor finite
702. Venituri din vnzarea semifabricatelor
703. Venituri din vnzarea produselor reziduale
704. Venituri din lucrri executate i servicii prestate
705. Venituri din studii i cercetri
706. Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
707. Venituri din vnzarea mrfurilor
708. Venituri din activiti diverse
709. Reduceri comerciale acordate
71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCIEI, LUCRRILOR I
SERVICIILOR N CURS DE EXECUIE
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712. Venituri aferente costurilor lucrrilor i serviciilor n curs de execuie
72. VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI
721. Venituri din producia de imobilizri necorporale
722. Venituri din producia de imobilizri corporale
74. VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subvenii de exploatare
7411.
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri19
19
Se ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri.
7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i materiale consumabile
7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protecie social
7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754. Venituri din creane reactivate i debitori diveri
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti
7582. Venituri din donaii i subvenii primite
7583. Venituri din vnzarea activelor i alte operaii de capital
7584. Venituri din subvenii pentru nvestiii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
761. Venituri din imobilizri financiare
7611. Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate
7613. Venituri din nterese de participare
762. Venituri din nvestiii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creane imobilizate
764. Venituri din nvestiii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizri financiare cedate
7642. Ctiguri din nvestiii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferene de curs valutar
766. Venituri din dobnzi
767. Venituri din sconturi obinute
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE
771. Venituri din subvenii pentru evenimente extraordinare i altele similare

54

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE


SAU PIERDERE DE VALOARE
781. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812.
Venituri din provizioane
7813.
Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
7814.
Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante
7815.
Venituri din fondul comercial negativ20
20

21
22

Acest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate.


786. Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
80. CONTURI N AFARA BILANULUI
801. Angajamente acordate
8011. Giruri i garanii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri i garanii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi n afara bilanului
8031. Imobilizri corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite n pstrare sau custodie
8034. Debitori scoi din activ, urmrii n continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de nventar date n folosin
8036. Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scaden
8038. Alte valori n afara bilanului
804. Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
8045. Amortizarea aferent gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
805. Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte
asimilate, neajunse la scaden
8051.
Dobnzi de pltit
8052.
Dobnzi de ncasat21
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de ser
89. BILAN
891. Bilan de deschidere
892. Bilan de nchidere
CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE22
90. DECONTRI nTERNE
901. Decontri nterne privind cheltuielile
902. Decontri nterne privind producia obinut
903. Decontri nterne privind diferenele de pre
92. CONTURI DE CALCULAIE
921. Cheltuielile activitii de baz
922. Cheltuielile activitilor auxiliare
923. Cheltuieli ndirecte de producie
Acest cont se folosete de ctre entitile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing,
Pentru organizarea contabilitii de gestiune, folosirea conturilor din aceast clas este opional.
924. Cheltuieli generale de administraie
925. Cheltuieli de desfacere
93. COSTUL PRODUCIEI
931. Costul produciei obinute
933. Costul produciei n curs de execuie

55

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
1. Mihai Ristea, Contabilitatea societilor comerciale, Editura Universitar,
2005;
2. Feleaga Niculae& Feleaga Liliana, Contabilitate financiar o abordare
european i nternaional, Editura nfomega 2005;
3. Pantea Iacob Petru Contabilitate financiara romaneasca Editura ntelcredo,
Deva, 2006;
4. Legea contabilitii 82/1992 republicat,
5. Standardele nternaionale de raportare financiar, Editura Cecccar 2005
6. Ordinul ministrului finanelor publice 3055/2009;
7. CECCAR, nstitutul National de Dezvoltare Continua, Ghid Practic de
aplicare a reglementarilor contabile confrome cu Directivele Europene,
aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Nr 3055 din 2009
8. Directiva a 4 si a 7a a CEE;
9. Orice alt carte de contabilitate financiar ;
10.Codul fiscal valabil 2012-2013.

56