Sunteți pe pagina 1din 13
S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

SUBIECTE – EXAMEN DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE STUDII CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

CONTABILITATE DE GESTIUNE – DISCIPLINĂ DE SPECIALITATE

1. Relatia de calcul:

– DISCIPLINĂ DE SPECIALITATE 1. Relatia de calcul: , în care Ch I N D reprezintă

, în care Ch IND reprezintă cheltuieli indirecte iar

Bj bazele de repartizare, ilustrează în Contabilitatea de gestiune procedeul:

a. reiterării

b. calculului algebric

c. suplimentării, în forma clasică (a coeficientului unic)

d. suplimentării, în forma cifrelor relative de structură (a ponderilor)

e. indicilor de echivalentă, în varianta cifrelor în mărimi absolute

2. Relatia

de

calcul:

,
,

în

care

Ch IND

reprezintă

cheltuieli

indirecte iar Bj bazele de repartizare ilustrează în Contabilitatea de gestiune procedeul:

a. reiterării

b. calculului algebric

c. suplimentării, în forma clasică (a coeficientului unic)

d. suplimentării, în forma cifrelor relative de structură (a ponderilor)

e. indicilor de echivalentă, în varianta cifrelor în valori absolute

3. Anumite înregistrări contabile din Contabilitatea financiară se regăsesc si în Contabilitatea de

gestiune, în conturi specifice. Astfel, înregistrării contabile: 641 = 421, (pentru personalul direct productiv) îi corespunde, corespunzător metodei globale, înregistrarea:

a. 921 = 901

b. 902 = 921

c. 923 = 901

d. 933 = 921

e. 924 = 901

4. Anumite înregistrări contabile din Contabilitatea financiară se regăsesc si în Contabilitatea de gestiune, în conturi specifice. Astfel înregistrarea contabilă: 331 = 711, corespunde, conform metodei globale, înregistrării:

a. 921 = 901

b. 902 = 921

c. 923 = 901

d. 933 = 921

e. 924 = 901

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

5.

Anumite înregistrări contabile din Contabilitatea financiară se regăsesc si în Contabilitatea de

gestiune, în conturi specifice. Astfel înregistrării contabile: 345 = 711, (la pret prestabilit) îi corespunde, corespunzător metodei globale, înregistrarea:

a. 921 = 901

b. 902 = 921

c. 923 = 901

d. 933 = 921

e. 931 = 902

6.

Anumite înregistrări contabile din Contabilitatea financiară se regăsesc si în Contabilitatea de

gestiune, în conturi specifice. Astfel, înregistrării contabile: 601 = 301, îi corespunde, conform metodei globale, înregistrarea:

a. 921 = 901

b. 902 = 921

c. 923 = 901

d. 933 = 921

e. 924 = 901

7.

Conform normelor contabile romanesti, contul 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" poate functiona astfel:

a. 921 = 902

b. 922 = 902

c. 902 = 921

d. 923 = 902

e. 902 = 931

8.

Aplicarea procedeului indicilor

de

echivalenta

presupune

parcurgerea

unor

etape

intr-o

anumita ordine de succesiune. Care dintre etapele enuntate nu este corecta?

 

a. alegerea parametrilor si fixarea parametrului de baza

 

b. calculul indicilor (rapoartelor) de echivalenta

 

c. echivalarea calculatorie a productiei fabricate

d. calculul costurilor pe unitatea conventionala

e. decontarea costului produselor obtinute

9.

Cheltuielile indirecte de productie sunt, de regula, cheltuielile care:

 

a. se colecteaza pe locuri si perioade de gestiune si se repartizeaza pe produse si servicii

 

b. se identifica pe obiecte de calculatie in momentul efectuarii lor

 

c. sunt efectuate de catre compartimentele de conducere si administratie a intreprinderii

 

10.

În raport de specificul procesului tehnologic, pentru calculul costului unitar se folosesc o serie de procedee specifice. Care dintre procedeele enuntate mai jos nu corespunde enuntului?

a. procedeul diviziunii simple

b. procedeul valorii ramase

c. procedeul cifrelor de echivalenta

d. procedeul indicilor de echivalenta

e. procedeul suplimentarii

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

11. Decontarea prestatiilor reciproce dintre sectiile auxiliare se bazeaza pe urmatorul procedeu:

a. procedeul cifrelor de echivalenta

b. procedee de delimitare a cheltuielilor de productie in variabile si fixe

c. procedeul calculului algebric

d. procedeul indicilor de echivalenta

e. procedeul celor mai mici patrate

12. Procedeul indicilor de echivalentă se aplică atunci cand:

a. nu toate produsele obtinute simultan sunt considerate produse principale

b. produsele se prelucrează din materiale diverse cu un consum diferit de fortă de muncă

c. acelasi material se prelucrează în diverse produse cu un consum diferit de fortă de muncă

d. toate produsele obtinute simultan sunt considerate produse secundare

e. produsele se prelucrează din materiale diverse cu acelasi consum de fortă de muncă

13. Obiectivul fundamental al contabilitatii de gestiune este:

a. obtinerea unor informatii exacte, clare, ce permit perfectionarea caracteristicilor functionale ale intreprinderii si elaborarea de previziuni

b. determinarea unor indicatori de analiza si obtinerea de informatii exacte

c. delimitarea cheltuielilor în variabile si fixe, elaborarea de previziuni

d. elaborarea de costuri previzionale

14. Dupa componenta sau omogenitatea continutului lor cheltuielile se clasifica in:

a. cheltuieli de baza si cheltuieli de deservire

b. cheltuieli directe si cheltuieli indirecte

c. cheltuieli simple (monoelementare) si cheltuieli complexe (polielementare)

d. cheltuieli variabile si cheltuieli fixe

15. Dupa modul de individualizare pe purtatorii de costuri cheltuielile se clasifica in:

a. cheltuieli directe si cheltuieli indirecte

b. cheltuieli fixe, variabile si invariabile

c. cheltuieli monoelementare si cheltuieli polielementare

d. cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare

16. Dupa modul de includere in componenta costului cheltuielile se impart in:

a. cheltuieli neincorporabile, incorporabile si supletive

b. cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare

c. cheltuieli variabile, fixe si de capacitate

d. cheltuieli de bază, de deservire si complexe

17. Dupa dependenta fata de volumul fizic al activitatilor pentru care se efectueaza, cheltuielile se clasifica in:

a. cheltuieli fixe si cheltuielil variabile

b. costuri variabile si costuri indirecte (de regie)

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

c. costuri directe si costuri fixe

d. costuri recunoscute si costuri nerecunoscute de societate

18. Care dintre formulele de mai jos este corecta?

a. cheltuieli din contabilitatea financiara = cheltuieli din contabilitatea de gestiune + cheltuieli neincorporabile – cheltuieli supletive

b. cheltuieli din contabilitatea financiara = cheltuieli din contabilitatea de gestiune – cheltuieli neincorporabile + cheltuieli supletive

c. cheltuieli din contabilitatea financiara = cheltuieli din contabilitatea de gestiune

19. Costul de productie, potrivit reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene, reprezinta:

a. expresia valorica a consumului de resurse

b. cheltuielile inregistrate in contabilitatea de gestiune si preluate in contabilitatea financiara

c. cheltuielile directe de productie si cota cheltuielilor indirecte de productie, alocate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia

20. Cheltuielile inregistrate in contabilitatea financiara si care prin intermediul contabilitatii de gestiune devin costuri se numesc:

a. cheltuieli indirecte

b. cheltuieli incorporabile

c. cheltuieli directe

21. Trăsăturile caracteristice ale contabilitatii de gestiune si sistemului informational al costurilor sunt:

a. confidentialitatea datelor; caracterul optional din punct de vedere legal; specificul organizarii contabilitatii de gestiune; numarul mare de parametrii de care depinde contabilitatea de gestiune

b. numai confidentialitatea datelor si numarul mare de parametrii de care depinde contabilitatea de gestiune

c. numai specificul organizarii contabilitatii de gestiune

22. Contabilitatea de gestiune este o tehnica de masurare:

a. care constata, inregistreaza si stocheaza o parte din activitatea unei entitati patrimoniale (partea legată de costuri)

b. care inregistreaza si sistematizeaza costurile in expresie monetara, intocmeste documentele de raportare si cele de fundamentare a acestora, interpreteaza rezultatele, evalueaza situatia patrimoniala a unei entitati din perspectiva costurilor

c. care inregistreaza, urmareste si centralizeaza in expresie valorica, cronologic si sistematic, cu procedee si tehnici specifice, fluxurile intrapatrimoniale ale entitatilor juridice

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

23. Contabilitatea de gestiune este o metoda:

a. care constata, inregistreaza si stocheaza o parte din activitatea unei entitati patrimoniale (partea legată de costuri)

b. care inregistreaza si sistematizeaza costurile in expresie monetara, intocmeste documentele de raportare si cele de fundamentare a acestora, interpreteaza rezultatele, evalueaza situatia patrimoniala a unei entitati din perspectiva costurilor

c. care inregistreaza, urmareste si centralizeaza in expresie valorica, cronologic si sistematic, cu procedee si tehnici specifice, fluxurile intrapatrimoniale ale entitatilor juridice

24. Contabilitatea este stiinta:

a. conceperii si interconectarii conturilor in scopul sistematizarii informatiei privind evolutia patrimoniala si perspectivele unei entitati patrimoniale

b. care inregistreaza si sistematizeaza costurile in expresie monetara, intocmeste documentele de raportare si cele de fundamentare a acestora, interpreteaza rezultatele, evalueaza situatia patrimoniala a unei entitati din perspectiva costurilor

c. care inregistreaza, urmareste si centralizeaza in expresie valorica, cronologic si sistematic, cu procedee si tehnici specifice, fluxurile intrapatrimoniale ale entitatilor juridice

25. Informatiile oferite de contabilitatea financiara sunt destinate, in special:

a. partenerilor externi intreprinderii, ajutandu-i in analiza modului de alocare a resurselor, a consumului acestora, fiind oferite prin intermediul documentelor de sinteza ale contabilitatii financiare, ceea ce oferă o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului

b. managerilor avand in fond doua scopuri: calcularea costurilor si influentarea comportamentului celor care pot actiona asupra costurilor

26. Informatiile oferite de contabilitatea de gestiune sunt destinate, in special:

a. partenerilor externi intreprinderii, ajutandu-i in analiza modului de alocare a resurselor, a consumului acestora, fiind oferite prin intermediul documentelor de sinteza ale contabilitatii financiare, ceea ce oferă o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului

b. managerilor avand in fond doua scopuri: calcularea costurilor si influentarea comportamentului celor care pot actiona asupra costurilor

27. Contabilitatea de gestiune mai are legaturi si cu o serie de alte discipline, determinate de obiectul de cercetare care este „costul”, precum si de particularitatile pe care le are ca disciplina:

a. cu matematica de la care imprumuta calculele elementare, algebrice, matriceale

b. cu managementul intreprinderii, ca disciplina, deoarece alegerea unei metode de calculatie a costurilor este strans legata de principiile organizarii activitatii dintr-o intreprindere.

c. cu controlul de gestiune si controlul financiar, determinata de însusi obiectul de studiu al acestor discipline

d. cu toate cele trei discipline enuntate anterior

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

28. Costul reprezinta:

a. cheltuiala sau o suma de cheltuieli asociata la o resursa consumata, un loc de activitate, un produs realizat sau o perioada de gestiune

b. o categorie economica care se determina ca raport intre cheltuielile efectuate intr-o anumita perioada de timp pentru obtinerea de produse, lucrari, servicii si cantitatea de bunuri, lucrari sau servicii obtinute si vândute

c. ambele afirmatii sunt corecte

o

29. Costul contabil:

a. este costul suportat efectiv de agentii economici, numit si cost explicit

b. reprezinta suma dintre costul explicit si costul implicit

c. este consumul de resurse care nu presupune plati efective sau consumuri efective in contabilitatea agentilor economici (chiria spatiului patronului, munca patronului, etc.) si poate fi evaluat la nivelul fiecarei componente a acestuia (munca patronului se evalueaza fie cu salariu obtinut functie de pregatirea sa, fie la nivelul salariului mediu pe economie,

fie cu echivalentul salariului minim pe economie)

d. este valoarea celei mai bune sanse sacrificate sau costul renuntarilor in procesul de alegere

a celei mai optime variante, si este egal cu valoarea celei mai bune alternative care nu este

aleasa

30. Costul economic:

a. este costul suportat efectiv de agentii economici, numit si cost explicit

b. reprezinta suma dintre costul explicit si costul implicit

c. este consumul de resurse care nu presupune plati efective sau consumuri efective in contabilitatea agentilor economici (chiria spatiului patronului, munca patronului, etc.) si poate fi evaluat la nivelul fiecarei componente a acestuia (munca patronului se evalueaza

fie cu salariu obtinut functie de pregatirea sa, fie la nivelul salariului mediu pe economie, fie cu echivalentul salariului minim pe economie)

d. este valoarea celei mai bune sanse sacrificate sau costul renuntarilor in procesul de alegere

a celei mai optime variante, si este egal cu valoarea celei mai bune alternative care nu este

aleasa

31. Costul implicit:

a. este costul suportat efectiv de agentii economici, numit si cost explicit

b. reprezinta suma dintre costul explicit si costul implicit

c. este consumul de resurse care nu presupune plati efective sau consumuri efective in contabilitatea agentilor economici (chiria spatiului patronului, munca patronului, etc.) si poate fi evaluat la nivelul fiecarei componente a acestuia (munca patronului se evalueaza fie cu salariu obtinut functie de pregatirea sa, fie la nivelul salariului mediu pe economie, fie cu echivalentul salariului minim pe economie)

d. este valoarea celei mai bune sanse sacrificate sau costul renuntarilor in procesul de alegere

a celei mai optime variante, si este egal cu valoarea celei mai bune alternative care nu este

aleasa

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

32. Costul de oportunitate:

a. este costul suportat efectiv de agentii economici, numit si cost explicit

b. reprezinta suma dintre costul explicit si costul implicit

c. este consumul de resurse care nu presupune plati efective sau consumuri efective in contabilitatea agentilor economici (chiria spatiului patronului, munca patronului, etc.) si poate fi evaluat la nivelul fiecarei componente a acestuia (munca patronului se evalueaza fie cu salariu obtinut functie de pregatirea sa, fie la nivelul salariului mediu pe economie, fie cu echivalentul salariului minim pe economie)

d. este valoarea celei mai bune sanse sacrificate sau costul renuntarilor in procesul de alegere a celei mai optime variante, si este egal cu valoarea celei mai bune alternative care nu este aleasa

33. Elementele comune dintre cheltuieli si costuri:

a. si cheltuielile si costurile reprezinta consumuri ale resurselor; si cheltuielile si costurile se exprima în unitate monetare

b. costul are o legatura in mod nemijlocit cu realizarile agentilor economici fiind purtatoare de cost, in timp ce cheltuielile nu sunt obligatoriu legate direct de rezultatele agentilor economici; cheltuielile implica de regulã plata, în timp ce costurile nu au în general legãtura directa cu platile.

c. cheltuielile sunt o marime absoluta, ele exprimand consumuri „in general”, costurile sunt in schimb o marime relativa care tinde sa exprime consumuri raportate la rezultat final

d. cheltuielile se identifica intr-o perioada de timp, iar costurile au ca elemente de identificare rezultatul final efectiv al obiectului de activitate al agentilor economici

34. Din punct de vedere al importantei si al legaturii cu procesul de productie cheltuielile sunt:

a. cheltuieli fixe si cheltuieli variabile

b. cheltuieli directe si cheltuieli indirecte

c. cheltuieli neincorporabile, cheltuieli incorporabile si cheltuieli supletive-fictive

d. cheltuieli de baza si cheltuieli de deservire

35. Costul mediu sau unitar (fix mediu, variabil mediu, total mediu) reprezinta:

a. costul pe unitatea de bun economic

b. echivalentul valoric al consumurilor de resurse generate de fabricarea ultimei unitati de produs fabricat in vederea realizarii nivelului de productie dat

c. costurile stabilite inaintea desfasurarii fenomenelor sau a proceselor economice, scopul fiind previzionarea unor indicatori avand la baza bugetele de cheltuieli

d. acele costuri care incorporeazã numai o parte a cheltuielilor

36. Costul marginal reprezinta:

a. costul pe unitatea de bun economic

b. echivalentul valoric al consumurilor de resurse generate de fabricarea ultimei unitati de produs fabricat in vederea realizarii nivelului de productie dat

c. costurile stabilite inaintea desfasurarii fenomenelor sau a proceselor economice, scopul fiind previzionarea unor indicatori avand la baza bugetele de cheltuieli

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

37. Costul previzionat (antecalculat) reprezinta:

a. costul pe unitatea de bun economic

b. echivalentul valoric al consumurilor de resurse generate de fabricarea ultimei unitati de produs fabricat in vederea realizarii nivelului de productie dat

c. costurile stabilite inaintea desfasurarii fenomenelor sau a proceselor economice, scopul fiind previzionarea unor indicatori avand la baza bugetele de cheltuieli

d. acele costuri care incorporeazã numai o parte a cheltuielilor

38. Costul de tip partial sau calculatiile partiale reprezinta:

a. costul pe unitatea de bun economic

b. echivalentul valoric al consumurilor de resurse generate de fabricarea ultimei unitati de produs fabricat in vederea realizarii nivelului de productie dat

c. costurile stabilite inaintea desfasurarii fenomenelor sau a proceselor economice, scopul fiind previzionarea unor indicatori avand la baza bugetele de cheltuieli

d. acele costuri care incorporeazã numai o parte a cheltuielilor

39. Principiul determinarii obiectului calculatiei presupune:

a. separarea cheltuielilor pe fiecare activitate desfasurata ca urmare a particularitatilor determinate de organizarea si desfasurarea proceselor economice

b. alegerea metodei de calculatie strans legata de particularitatile organizarii productiei si ale procesului tehnologic, de scopul urmarit prin procesul decizional al intreprinderii, influentand calculul costului produsului fabricat, realizarii de lucrari sau servicii

c. organizarea calculatiilor contabile strns legata de calculatiile economice (statistice, previzionale), deoarece se asigura corespondenta intre datele prognozate si cele furnizate de contabilitate si statistica, asigurandu-se indicatorilor un continut unitar

d. separarea cu exactitate a informatiilor oferite de contabilitate, pe tipuri de activitati din

cadrul unei unitati patrimoniale, in scopul determinarii cu exactitate a indicatorilor economico-financiari, a cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor, pe acele activitati, in vederea determinarii eficientei fiecarei activitati in parte

40. Principiul stabilirii metodei de calculatie presupune:

a. separarea cheltuielilor pe fiecare activitate desfasurata ca urmare a particularitatilor determinate de organizarea si desfasurarea proceselor economice

b. alegerea metodei de calculatie strans legata de particularitatile organizarii productiei si ale procesului tehnologic, de scopul urmarit prin procesul decizional al intreprinderii,

influentand calculul costului produsului fabricat, realizarii de lucrari sau servicii

c. organizarea calculatiilor contabile strns legata de calculatiile economice (statistice, previzionale), deoarece se asigura corespondenta intre datele prognozate si cele furnizate de contabilitate si statistica, asigurandu-se indicatorilor un continut unitar

d. separarea cu exactitate a informatiilor oferite de contabilitate, pe tipuri de activitati din cadrul unei unitati patrimoniale, in scopul determinarii cu exactitate a indicatorilor economico-financiari, a cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor, pe acele activitati, in vederea determinarii eficientei fiecarei activitati in parte

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

41. organizarii

Principiul

calculatiilor

contabile

in

corelatie

cu

celelalte

calculatii

economice

presupune:

a. separarea cheltuielilor pe fiecare activitate desfasurata ca urmare a particularitatilor determinate de organizarea si desfasurarea proceselor economice

b. alegerea metodei de calculatie strans legata de particularitatile organizarii productiei si ale procesului tehnologic, de scopul urmarit prin procesul decizional al intreprinderii, influentand calculul costului produsului fabricat, realizarii de lucrari sau servicii

c. organizarea calculatiilor contabile strns legata de calculatiile economice (statistice, previzionale), deoarece se asigura corespondenta intre datele prognozate si cele furnizate de contabilitate si statistica, asigurandu-se indicatorilor un continut unitar

d. separarea cu exactitate a informatiilor oferite de contabilitate, pe tipuri de activitati din cadrul unei unitati patrimoniale, in scopul determinarii cu exactitate a indicatorilor economico-financiari, a cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor, pe acele activitati, in vederea determinarii eficientei fiecarei activitati in parte

42. Principiul separarii indicatorilor economico-financiari ai calculatiei costurilor, pe tipuri de activitati:

a. separarea cheltuielilor pe fiecare activitate desfasurata ca urmare a particularitatilor determinate de organizarea si desfasurarea proceselor economice

b. alegerea metodei de calculatie strans legata de particularitatile organizarii productiei si ale

procesului tehnologic, de scopul urmarit prin procesul decizional al intreprinderii, influentand calculul costului produsului fabricat, realizarii de lucrari sau servicii

c. organizarea calculatiilor contabile strns legata de calculatiile economice (statistice, previzionale), deoarece se asigura corespondenta intre datele prognozate si cele furnizate de contabilitate si statistica, asigurandu-se indicatorilor un continut unitar

d. separarea cu exactitate a informatiilor oferite de contabilitate, pe tipuri de activitati din cadrul unei unitati patrimoniale, in scopul determinarii cu exactitate a indicatorilor economico-financiari, a cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor, pe acele activitati, in vederea determinarii eficientei fiecarei activitati in parte

43. Principiul delimitarii in timp a cheltuielilor presupune:

a. includerea in costuri a cheltuielilor de productie in momentul in care are loc fabricarea produselor respective (in perioada de gestiune)

b. defalcarea cheltuielilor aferente desfasurarii proceselor economice in: cheltuieli de aprovizionare, productie, desfacere si administratie

c. delimitarea cheltuielilor care nu aduc produsului o valoare suplimentara

d. separarea cheltuielilor pe productia neterminata ce se determina pe baza inventarierii periodice (lunare) din punct de vedere contabil, dupa care se stabileste valoric

44. Principiul delimitarii in spatiu a cheltuielilor presupune:

a. includerea in costuri a cheltuielilor de productie in momentul in care are loc fabricarea produselor respective (in perioada de gestiune)

b. defalcarea cheltuielilor aferente desfasurarii proceselor economice in: cheltuieli de aprovizionare, productie, desfacere si administratie

c. delimitarea cheltuielilor care nu aduc produsului o valoare suplimentara

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

45. Principiul delimitarii cheltuielilor productive de cele neproductive presupune:

a. includerea in costuri a cheltuielilor de productie in momentul in care are loc fabricarea produselor respective (in perioada de gestiune)

b. defalcarea cheltuielilor aferente desfasurarii proceselor economice in: cheltuieli de aprovizionare, productie, desfacere si administratie

c. delimitarea cheltuielilor care nu aduc produsului o valoare suplimentara

d. separarea cheltuielilor pe productia neterminata ce se determina pe baza inventarierii periodice (lunare) din punct de vedere contabil, dupa care se stabileste valoric

46. Principiul delimitarii cheltuielilor între productia finita si cea in curs de executie presupune:

a. includerea in costuri a cheltuielilor de productie in momentul in care are loc fabricarea produselor respective (in perioada de gestiune)

b. defalcarea cheltuielilor aferente desfasurarii proceselor economice in: cheltuieli de aprovizionare, productie, desfacere si administratie

c. delimitarea cheltuielilor care nu aduc produsului o valoare suplimentara

d. separarea cheltuielilor pe productia neterminata ce se determina pe baza inventarierii periodice (lunare) din punct de vedere contabil, dupa care se stabileste valoric

47. Calculatia pe tipuri de costuri presupune:

a. colectarea cheltuielilor, fie pe elemente primare de cheltuieli, fie pe articole de calculatie, scopul urmarit fiind repartizarea asupra purtatorilor de costuri atat a costurilor directe, cat si a celor indirecte

b. delimitarea locurilor de cheltuieli, adica subdiviziunile organizatorice tehnico-productive care genereaza inregistrarea cheltuielilor, acestea fiind de fapt locuri de productie, spatiile productive unde se desfasoara procesul tehnologic

c. sunt cei in functie de care se stabilesc antecalculatiile si postcalculatiile

48. Calculatia pe zone de cheltuieli presupune:

a. colectarea cheltuielilor, fie pe elemente primare de cheltuieli, fie pe articole de calculatie, scopul urmarit fiind repartizarea asupra purtatorilor de costuri atat a costurilor directe, cat si a celor indirecte

b. delimitarea locurilor de cheltuieli, adica subdiviziunile organizatorice tehnico-productive care genereaza inregistrarea cheltuielilor, acestea fiind de fapt locuri de productie, spatiile productive unde se desfasoara procesul tehnologic

c. sunt cei in functie de care se stabilesc antecalculatiile si postcalculatiile

49. Calculatia pe purtatorii de costuri:

a. presupune colectarea cheltuielilor, fie pe elemente primare de cheltuieli, fie pe articole de calculatie, scopul urmarit fiind repartizarea asupra purtatorilor de costuri atat a costurilor directe, cat si a celor indirecte

b. presupune delimitarea locurilor de cheltuieli, adica subdiviziunile organizatorice tehnico- productive care genereaza inregistrarea cheltuielilor, acestea fiind de fapt locuri de productie, spatiile productive unde se desfasoara procesul tehnologic

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

50. Să se procedeze la repartizarea cheltuielilor indirecte ale unei sectii de productie, pentru Produsul A, utilizând criteriul de repartizare salariile directe, cunoscându-se următoarele date:

- cheltuielile directe înregistrate sunt: Produsul A = 20.000 lei; Produsul B = 32.000 lei; Produsul

C = 15.000 lei;

- cheltuielile indirecte de repartizat înregistrate în contul 923 „Cheltuieli indirecte de productie”

sunt de 12.000 lei;

- salariile directe reprezintă: Produsul A = 20%; Produsul B = 25%; Produsul C = 30%.

a. 2.909

b. 5.818

c. 3.273

d. 9.209

51. Intr-o întreprindere, în sectia de productie se fabrică două produse A si B. Cheltuielile indirecte

ale sectiei înregistrate în contul 923 „Cheltuieli indirecte de productie” sunt de 100.000. Criteriul de repartizare îl reprezintă salariile directe (A = 8.000 lei, B = 12.000 lei). Sa se repartizeze cheltuielile indirecte ale sectiei utilizand procedeul suplimentarii in forma clasica.

a. 40.000; 60.000

b. 36.000; 48.000

c. 11.520; 22.080

d. 40.600; 60.400

52. Sa se procedeze la delimitarea cheltuielilor în variabile si fixe prin intermediul procedeului punctelor de maxim si de minim, cunoscându-se următoarele date:

Luna

Productia fizică (ore)

Cheltuieli înregistrate

mai

25.000

5600

iunie

5.000

1200

iulie

10.000

3200

Să se determine cheltuielile variabile pentru luna august cunoscându-se volumul productiei previzionate de 68.000 ore.

a. 1.000

b. 14.960

c. 15.960

d. 14.690

53. Să se procedeze la delimitarea cheltuielilor în variabile si fixe prin intermediul procedeului punctelor de maxim si de minim, cunoscându-se următoarele date:

 

Luna

 

Productia fizică (ore)

 

Cheltuieli înregistrate

 

mai

   

25.000

 

5600

iunie

   

5.000

 

1200

iulie

   

10.000

 

3200

se

determine

cheltuielile

fixe

pentru

luna

august

cunoscându-se

volumul

productiei

previzionate de 68.000 ore.

a. 1.000

b. 14.960

S Tel. /
S
Tel. /

d. 10.000

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

54. Să se procedeze la delimitarea cheltuielilor în variabile si fixe prin intermediul procedeului punctelor de maxim si de minim, cunoscându-se următoarele date:

Luna

Productia fizică (ore)

Cheltuieli înregistrate

mai

25.000

5600

iunie

5.000

1200

iulie

10.000

3200

Să se determine cheltuielile totale pentru luna august cunoscându-se volumul productiei previzionate de 68.000 ore.

a. 1.000

b. 14.960

c. 15.960

d. 15.690

55. Se dau următoarele date:

 

Luna

Productia fizică (ore)

Cheltuieli înregistrate

mai

16.000

4.800

iunie

32.000

3.600

iulie

42.000

6.000

Să se determine volumul mediu al productiei aferent perioadei de gestiune.

a. 30.000

b. 4.800

c. 8.400

d. 23.000

56. Se dau următoarele date:

 
 

Luna

Productia fizică (ore)

Cheltuieli înregistrate

mai

16.000

4.800

iunie

32.000

3.600

iulie

42.000

6.000

Să se determine cheltuielile medii aferente perioadei de gestiune.

a. 30.000

b. 4.800

c. 8.400

d. 23.000

57. Care sunt cheltuielile variabile unitare în conditiile unui volum al productiei realizat de 105.000 ore. Cheltuielile totale sunt de 220.000 lei, iar cheltuielile fixe înregistrate reprezintă 5% din nivelul cheltuielilor totale.

a. 1,99

b. 1,89

c. 8,19

d. 9,19

S Tel. /
S
Tel. /

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” – BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL – CONSTANŢA

Str. Unirii 32-34, Constanţa Fax: 0241 -545015 Website: http://www.spiruharet.ro

58. Ce semnifica inregistrarea contabila:

902 = %

9210

9211

9212

9219

a. decontarea costurilor efective la finele perioadei de gestiune

b. inregistrarea diferentelor de pret

c. inregistrarea productiei

59. Inregistrarea contabila de mai jos, semnifica: 921= 922

a. prestatii reciproce

b. colectarea cheltuielilor activitatii auxiliare

c. repartizarea cheltuielilor activitatii auxiliare

d. inregistrarea productiei

60. In debitul contului 921 “Cheltuielile activitatii de baza” se inregistreaza:

a. cheltuielile standard de productie

b. cheltuieli cu materii prime, materiale

c. diferente de pret