Sunteți pe pagina 1din 6

CONDITII GENERALE PENTRU CONSTITUIRE/LICHIDARE DEPOZITE LA

TERMEN Standard/Bonus
I. Termenii urmtori din prezentele Conditii generale pentru constituire/lichidare depozite la termen vor avea
urmtoarele nelesuri:
Banca: ING Bank N.V., persoan juridic de drept olandez, constituit i funcionnd n baza legilor olandeze,
avnd sediul social n Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, Olanda, nmatriculat sub nr. 33031431 n
Registrul Comerului de pe lng Camera de Comer i Industrie Amsterdam, prin sucursala sa ING Bank N.V.
Amsterdam, Sucursala Bucureti (denumita in continuare ING Bank sau Banca), cu sediul social in mun.
Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1 011745, nregistrata la Oficiul Registrului Comerului de pe
langa Tribunalul Bucureti sub nr. J40/16100/1994 si in Registrul Instituiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40024/18.02.1999, cod de nregistrare fiscal RO 6151100, Operator de Date cu Caracter Personal nr. 273, telefon
+40212221600, fax + 4021 222 14 01, e-mail contact@ing.ro, www.ing.ro; Client: persoan fizic/juridic/alt
entitate titular a contului din care se constituie Depozitul, precum i a contului de depozit; Persoana
Imputernicita: persoana fizica imputernicita pe contul de depozit si, in cazul in care Persoana Imputernicita
constituie depozitul, pe contul curent, respectiv pe contul de economii din care se constituie Depozitul, respectiv
Depozitul Bonus. In cazul persoanelor juridice sau altor entitati, Persoana Imputernicita poate fi: (i) Persoana
Autorizata Unica, in cazul Clientilor a caror reprezentare in relatia cu Banca se realizeaza printr-o singura persoana
fizica cu drepturi (puteri) depline sau (ii) oricare dintre Persoanele Autorizate Independente/Persoanele Autorizate
Cosemnatare in cazul Clientilor a caror reprezentare in relatia cu Banca se realizeaza prin 2 (doua) persoane fizice
cu drepturi (puteri) depline care actioneaza independent, respectiv prin 2 (doua) persoane fizice care actioneaza
impreuna. Contract de depozit (denumit in continuare Contractul): Contractul privind constituirea/lichidarea
unui Depozit, format din (i) Cererea de constituire a Depozitului la termen si (ii) prezentele Condiii generale
pentru constituire/lichidare depozite la termen. Contractul de depozit poate fi incheiat fie pe suport hartie (caz n
care Clientul/Persoana Imputernicita consimte prin semnarea Contractului), fie electronic - prin Multimat (caz n
care Clientul/Persoana Imputernicita consimte prin introducerea codului PIN) sau prin serviciul Home'Bank
(caz n care Clientul/Persoana Imputernicita consimte prin autorizarea operatiunii), fie telefonic, in cazul
anumitor tipuri de depozite (caz n care Clientul/Persoana Imputernicita i exprim verbal consimmntul
pentru ncheierea Contractului). Data Incheierii Contractului: Data Constituirii Depozitului; Data Constituirii
Depozitului: (a) pentru Contractele pe suport hartie: data la care Banca si Clientul/Persoana Imputernicita au
semnat Contractul de depozit sau urmatoarea zi lucratoare bancara daca Contractul este primit de Banca dupa
ora 15.30 sau intr-o zi de sambata; (b) pentru Contractele incheiate prin Multimat sau Home Bank: data la care
Clientul/Persoana Imputernicita accepta Conditiile generale pentru constituire/lichidare depozite la termen si
confirma detaliile depozitului prin introducerea codului PIN si apasarea tastei OK, respectiv autorizarea
operatiunii. (c) pentru Contractele incheiate prin telefon: data mentionata in mesajul de confirmare a
constituirii Depozitului primit de Client de la Banca. Depozit: suma de bani (n lei sau valut) ce s-a depus la
Banc pentru termenul specificat n Cererea de constituire a Depozitului la termen, indicat de Client/Persoana
Imputernicita; Termenul Depozitului: perioada de timp pentru care este constituit Depozitul, aleas de
Client/Persoan mputernicit i menionat pe Cererea de constituire a Depozitului la termen. Prin termenul de 7
zile se inteleg 7 zile calendaristice, prin termenul de 1 lun se neleg 30 de zile calendaristice, prin termenul de 3
luni se neleg 90 de zile calendaristice, prin termenul de 4 luni se neleg 120 de zile calendaristice, iar prin
termenul de 1 an se neleg 365 de zile calendaristice; Data Scadenei: data la care Depozitul expir. Optiunile
scadentei, in functie de tipul depozitului la termen constituit, pot fi: (a) scadena unic (la scaden, Depozitul se
lichideaz prin creditarea contului din care s-a constituit Depozitul cu principalul i dobnda aferent); (b)
rennoire automat fr capitalizarea dobnzii (la scaden, Depozitul se prelungete automat pentru aceeai
suma i pe aceeai perioad la Rata Dobnzii practicat de Banc la data prelungirii, iar dobanda aferent se
vars n contul curent din care s-a constituit Depozitul); (c) rennoire automat cu capitalizarea dobnzii (la
scaden, Depozitul se prelungete automat la o valoare egal cu suma iniial plus dobanda aferent, pe aceeai
perioad, la Rata Dobnzii practicat de Banc la data prelungirii). Depozitul expir dup trecerea termenului
pentru care a fost constituit (astfel cum acesta este consemnat n Cererea de constituire a Depozitului la termen).
Dac Depozitul expir ntr-o zi nelucrtoare, atunci Data Scadenei va fi considerat urmtoarea zi lucrtoare
bancar; Prin exceptie, in cazul in care Depozitul garanteaza obligatii rezultate dintr-un contract de credit
ipotecar Prima Casa acordat de ING Bank (depozit colateral), acesta va fi constituit pe o perioada de 1 an cu
reinnoire automata si fara capitalizarea dobanzii; Data ncetrii Anticipate: data la care Clientul/Persoana
imputernicita solicit desfiinarea Depozitului anterior termenului pentru care acesta a fost constituit (anterior
Datei Scadenei); Depozitul Bonus: contul de depozit/depozitul la termen ale carui caracteristici difera, in
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureti figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568,
nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor bancii.
D-02/V2/2015.04.18

parte, de cele ale depozitului la termen obisnuit (standard), caracteristicile sale specifice sunt mentionate in Cap.
II, art. 13 al prezentului document.
Art. 1 (1) La cererea Clientului/Persoanei Imputernicite, Banca poate constitui Depozite pentru suma i pentru
termenul specificate n Cererea de constituire a Depozitului la termen, cu condiia ca n contul indicat n Cererea
de constituire a Depozitului la termen s fie disponibil toat suma pentru care Clientul/Persoana Imputernicita a
solicitat constituirea Depozitului. Depozitul va fi guvernat de prezentul Contract de depozit. Suma minima pentru
constituirea unui depozit standard este de 1000 unitati indiferent de moneda contului de depozit, cu exceptia
depozitelor colaterale constituite in garantie pentru creditele de tipul Prima Casa, unde suma minima pentru
constituire poate fi mai mica de 1000 de unitati.
(2) Persoana Imputernicita este mandatata automat pe contul de depozit pe care l-a constituit, pana la revocarea
expresa a mandatului de catre Client, prin completarea formularelor Bancii. In cazul Clientilor persoane juridice
si alte entitati care sunt reprezentate in relatia cu Banca (i) de 2 (doua) persoane cu puteri nelimitate care
actioneza independent sau (ii) de 2 (doua) persoane care actioneza impreuna, ambele Persoane Autorizate
Independente/Persoane Autorizate Cosemnatare vor fi mandatate automat pe contul de Depozit indiferent care
dintre ele a constituit Depozitul, mandatarea fiind valabila pana la revocarea expresa a mandatului de catre Client
prin completarea formularelor Bancii.
(3) In cazul in care Persoana Imputernicita reprezentanta a unui Client persoana juridica sau alta entitate are
stabilite limite de tranzactionare pe contul/conturile din care urmeaza sa se constituie Depozitul, aceste limite nu
sunt aplicabile constituirii Depozitului, astfel ca aceasta va putea sa constituie Depozite indiferent de valoarea
acestora si independent de limitele de tranzactionare stabilite de catre Client.
Art. 2 La data scadenei, Banca va plti dobnda de Depozit, conform Ratei Dobnzii stipulate n Cererea de
constituire a Depozitului la termen, ncepnd cu Data Constituirii Depozitului. Dobnda va fi calculat n baza
unui an calendaristic de 360 zile i a numrului efectiv de zile care au trecut. Att dobnda Depozitului, ct i
dobnda de cont curent se vor calcula dup urmtoarea formul: D=C*%*n/N, unde D=dobnda, C=soldul
contului, %=procentul de dobnd aferent tipului de depozit/cont, n=numrul efectiv de zile pentru care se
calculeaz D, N=360. Clientul se poate informa n orice moment cu privire la valoarea Ratei Dobnzii n vigoare,
prin consultarea Listei de Dobnzi n oricare din locaiile Bncii, prin intermediul serviciului electronic
Home'Bank sau pe pagina de internet a Bncii, www.ing.ro. Rata Dobnzii este fix pe ntreaga perioad de
constituire a Depozitului (termenul Depozitului). La fiecare rennoire automat a Depozitului, va fi aplicat Rata
Dobnzii n vigoare la data respectiv, in conformitate cu prevederile Listei de Dobanzi in vigoare, aceasta urmnd
s ramn neschimbat pentru urmtoarea perioad de prelungire. In cazul in care soldul cumulat al tuturor
depozitelor Clientului persoana fizica in valuta corespunzatoare monedei Depozitului este mai mare de 1.000.000
de unitati, atunci pentru sumele care depasesc aceasta valoare, Banca bonifica dobanda aferenta contului curent in
Eur sau Lei, in functie de moneda Depozitului, si nu Rata Dobanzii stipulata in Cererea de constituire a
Depozitului. Soldul cumulat al tuturor depozitelor Clientului persoana fizica in valuta corespunzatoare monedei
Depozitului: (i) reprezinta valoarea totala a tuturor sumelor plasate de Client in depozite intr-o anumita moneda
(Eur sau Lei), cu exceptia depozitelor Bonus, pentru care ING Bank bonifica dobanda superioara dobanzii de cont
curent in Eur/Lei, inclusiv valoarea depozitului a carui constituire/prelungire (dupa caz) se realizeaza si (ii) se
calculeaza de catre Banca la data constituirii/prelungirii (dupa caz) fiecarui depozit, in vederea stabilirii ratei/ratelor
(dupa caz) de dobanda aplicabile acestuia.
Art. 3 Extrasul de cont este generat de Banca automat la sfritul fiecrei luni n care cel puin o tranzacie a fost
nregistrat n contul respectiv. Extrasele de cont ii sunt puse la dispozitie Clientului gratuit, o data pe luna,
dupa ultima zi a fiecarei luni pentru luna precedenta la Multimatele Bancii, unde clientul poate vizualiza si tipari
extrasul de cont sau prin intermediul serviciului de internet banking Home`Bank, unde Clientii care beneficiaza
de acest serviciu pot vizualiza, salva si tipari extrasele lor de cont si prin intermediul acestui serviciu. n cazul
n care Clientul dorete un duplicat al extrasului de cont, l poate solicita prin intermediul ING Officeului/Agentiei Bancii unde este alocat sau prin apelarea Serviciului MyLine, cu plata unei taxe (aplicabil de
fiecare dat cnd se solicit duplicatul pentru fiecare lun), mentionata in Lista de Taxe si Comisioane.
Art. 4 Clientul/Persoana imputernicita va putea lichida Depozitul oricand nainte de termen, iar Banca va
credita contul curent al Clientului deschis la ING Bank mentionat n Cererea de lichidare a Depozitului la termen,
cu suma din Depozit (principalul) plus dobnda de cont curent aplicat la Depozit. Lichidarea Depozitului inainte
de termen, atrage dup sine aplicarea Ratei de Dobnd de cont curent n lei sau n valuta corespunztoare
monedei Depozitului, practicat de Banc la data lichidarii acestuia. Prin exceptie, nu este permisa lichidarea
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureti figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568,
nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor bancii.
D-02/V2/2015.04.18

Depozitului care garanteaza obligatii rezultate dintr-un contract de credit, mai inainte de achitarea integrala a
tuturor sumelor datorate Bancii in baza respectivului contract de credit. Lichidarea partiala a Depozitului nu este
permisa. In cazul Clientilor persoane juridice sau alte entitati care sunt reprezentati in relatia cu banca (i) de 2
(doua) persoane fizice cu drepturi (puteri) depline care actioneaza independent sau (ii) de 2 (doua) persoane
fizice care actioneaza impreuna, lichidarea Depozitelor se poate realiza de catre oricare dintre Persoanele
Autorizate Independente/Persoanele Autorizate Cosemnatare, indiferent daca acestea au constituit sau nu
Depozitele si independent de limitele de tranzactionare stabilite acestora de catre Client.
Art. 5 Persoana mputernicit pe contul deschis de o persoana fizica la Banc nu este autorizat s lichideze
Depozitele constituite de titularul contului, cu exceptia cazului n care aceasta a fost mputernicit i pe
contul de depozit a crui lichidare o solicita prin completarea de catre titularul de cont a formularelor puse la
dispozitie de catre Banca.
Art. 6 Banca nu aplic niciun comision la deschiderea sau la lichidarea depozitelor la termen. De asemenea,
Banca nu aplica nici un comision pentru administrarea contului de depozit.
Art. 7 (1) Sumele depuse de ctre Client persoana fizica/Persoana Imputernicita n conturile de depozit deschise
la Banc sunt garantate prin Schema de Garantare a Depozitelor din Olanda, conform legislaiei olandeze n
vigoare, respectiv conform Deciziei din 12 octombrie 2006 cuprinznd reguli cu privire la diferite msuri de
precauie speciale, la schema de compensare a investiiilor i la schema de garantare a depozitelor n baza Legii
controlului financiar. Banca pune la dispoziia Clientului, prin afiare in locaiile Bncii, informaii referitoare la
plafonul maxim garantat al depozitelor constituite la Banc.
(2) Sumele depuse de catre Clientul persoana juridica sau alta entiate prin Persoana Imputernita in conturile de
depozit deschise la Banca sunt garantate prin Schema de Garantare a Depozitelor din Olanda, daca, Clientul
indeplineste conditiile stabilite in legislatia olandeza in vigoare, respectiv conditiile prevazute de catre Decizia
din 12 octombrie 2006 cuprinznd reguli cu privire la diferite msuri de precauie speciale, la schema de
compensare a investiiilor i la schema de garantare a depozitelor n baza Legii controlului financiar. Sumele
depuse de catre Client in conturile de depozit sunt garantate daca Clientul indeplineste cel putin doua din
urmatoarele trei criterii pe o perioada de cel putin 2 ani consecutivi: (i) totalul activelor nu depaseste suma de
4.400.000 EUR; (ii) cifra de afaceri nu depaseste suma de 8.800.000 EUR; (iii) media numarului de salariati intrun an financiar nu este mai mare de 50.
Art. 8 Banca are dreptul de a nceta prezentul Contract de depozit, chiar i anterior scadenei, pe baza unei
notificri scrise prealabile transmise Clientului cu minim 15 zile anterior lichidrii Depozitului, n situaiile n
care (dar nelimitndu-se la acestea) legislaia i/sau organismele abilitate naionale/internaionale impun aceast
decizie.
Art. 9 Clientul persoana fizica declar c a luat la cunotin de dreptul acestuia conferit de lege de a fi notificat
n scris de ctre Banc cu 30 de zile nainte de data pentru care a fost ncheiat Contractul (Data Scadenei), n
vederea exprimrii opiunii prelungirii Contractului n mod automat, i renuna expres la acest drept.
Art. 10 Prezentul Contract va fi guvernat de/i interpretat n conformitate cu legile din Romnia, cu
excepia dispoziiilor art. 7 referitoare la condiiile de garantare a Depozitelor i de compensare a acestora, care
vor fi guvernate de legislaia din Olanda.
Art. 11 Orice divergen aprut ntre pri decurgnd din sau n legatur cu prezentul Contract de depozit,
inclusiv referitor la ncheierea, executarea sau ncetarea lui, se va soluiona pe cale amiabil. Dac soluionarea
pe cale amiabil nu este posibil, prile se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor/instanelor de judecat competente din Bucureti, cu exceptia situatiilor in care legea prevede in
mod expres si imperativ competenta altei instante de judecata (dupa caz).
Art. 12 Prezentul Contract se completeaz cu prevederile Condiiilor Generale de Afaceri ale Bncii pentru
persoane fizice sau, dupa caz, Condiiilor Generale de Afaceri ING Profesional/ING Fix (Clientul/Persoana
mputernicit confirmnd ca a primit un exemplar al acestora), cu precizarea c, n cazul n care exist
neconcordane ntre acestea, prevederile prezentului Contract de Depozit vor prevala.
II. CARACTERISTICI SPECIFICE CONTULUI DE DEPOZIT/DEPOZITULUI
BONUS
Art. 13 Prin derogare de la caracteristicile depozitului la termen standard, astfel cum acestea sunt
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureti figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568,
nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor bancii.
D-02/V2/2015.04.18

mentionate in Cap. I al prezentului document, Depozitul Bonus are urmtoarele caracteristici specifice:
a) se adreseaz exclusiv Clientilor persoane fizice; b) poate fi constituit doar in lei; c) poate fi constituit
exclusiv dintr-un cont de economii al Clientului, prin intermediul HomeBank (doar de catre Client) sau
telefonic (de catre Client sau de Persoana Imputernicita); d) un Depozit Bonus poate fi constituit doar daca, la
data constituirii, Suma economiilor in lei ale Clientului este mai mare decat Media economiilor Clientului
in lei din ultimele 3 (trei) luni, iar valoarea Depozitului Bonus o poate reprezenta cel mult diferenta dintre
aceste doua valori. Suma economiilor in lei ale Clientului reprezinta totalul sumelor detinute de Client - la
data la care se doreste constituirea Depozitul Bonus - in conturile sale tip ING Economii, ING Economii pentru
Copii si conturi de depozite la termen in lei, cu exceptia Depozitelor Bonus deschise in luna curenta. Media
economiilor in lei din ultimele 3 luni reprezinta media soldurilor zilnice din conturile ING Economii, ING
Economii pentru Copii si depozite la termen in lei din ultimele 3 luni. e) poate fi constituit doar cu scadena
unic de 4 (patru) luni; f) poate fi lichidat exclusiv in contul de economii din care a fost constituit/alt cont de
economii al Clientului, prin intermediul HomeBank, Multimat-ului (AST) sau, in zilele lucratoare, telefonic; g)
in cazul lichidarii anticipate de catre Client/Persoana Imputernicita, Banca va credita contul de economii al
Clientului cu suma din Depozit (principalul) plus dobnda aplicat Depozitului Bonus mentionata in Cererea
de constituire depozit; h) un Client poate detine concomitent maxim 10 Depozite Bonus; i) un Client poate
detine la un moment dat in Depozite Bonus cel mult 500.000 lei.
III. INFORMAII GENERALE PRIVIND PRINCIPALELE COSTURI CONEXE DEPOZITULUI
PERSOANE FIZICE
Art. 14 Prezentul Contract cuprinde principalele taxe i comisioane percepute persoanelor fizice de ctre Banc
pentru serviciile de deschidere/administrare conturi curente, emitere/administrare carduri, precum i aferente
tranzaciilor de retragere i depunere numerar.
Art. 15 Clientul a fost informat i este de acord ca taxele i comisioanele prevzute n prezentul document sunt
cele n vigoare la data ncheierii Contractului de depozit i c pot fi modificate de Banc, n conformitate cu
prevederile legale si Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii pentru Persoane Fizice. Banca va notifica n
prealabil Clientul i i va comunica acestuia noile valori ale comisioanelor/taxelor, n conformitate cu
prevederile Condiiilor Generale de Afaceri ale ING Bank, cu care prezentul Contract se completeaz. Astfel,
majorarea taxelor si comisioanelor va fi notificata de ING Bank pe hartie sau alt suport durabil (inclusiv email,
SMS, casuta de mesaje din pagina personala de internet banking HomeBank a Clientulului, AST sau pagina de
internet Bancii, dupa caz), cu 2 (doua) luni inainte de data propusa pentru intrarea in vigoare.
Diminuarea/eliminarea taxelor si/sau comisioanelor poate fi aplicata fara notificarea prealabila a Clientului,
Banca notificandu-l pe acesta ulterior, cu prima ocazie, prin orice modalitate disponibila.
Cont'Rol
Valoare taxa
Deschidere cont
20 lei
Administrare cont
2 lei / lun*/ 20 lei / an **
nchidere cont
0
ContRol Student
Deschidere cont
0
Administrare cont
0
nchidere cont
0
Cont Card Complet
Deschidere cont
0
Administrare cont***
0/ 3 lei/5 lei/lun
nchidere cont
0
Cont WebCard
Deschidere cont
0
Administrare cont
1 leu/ lun
nchidere cont
0
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureti figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568,
nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor bancii.
D-02/V2/2015.04.18

Conturi curente in lei/valut


Deschidere cont
Administrare cont
nchidere cont
Cont de economii
Deschidere cont
Administrare cont
nchidere cont
Operatiuni cu numerar - Depuneri la ghieele ING Bank
Lei - sume pn la 300 lei
Lei - sume intre 300- 5,000 lei
Lei - sume peste 5,000 lei
Valuta
Operaiuni cu numerar - Retrageri la ghieele ING Bank
Lei
Valut
Cardul de debit - Visa Electron ContRol
Taxa de emitere
Taxa anuala de administrare
Depunere numerar la ING Bancomat +
Retragere numerar la ING Bancomat +
Cardul de debit - Mastercard Web Card
Taxa de emitere
Taxa anuala de administrare
Depunere numerar la ING Bancomat +
Retragere numerar la ING Bancomat +

20 lei / 6 EUR
2 lei / 0.5 EUR / lun
0
0
0
0

0.5%
0.5%, min 15 lei
0.15%
0
0.8%, min 15 lei
0.5%, min 5 EUR
28 lei
28 lei
0
0.20%
0
0
0
0.50%

Cardul de debit - Visa Electron International/Domestic ING Card Complet/Start/Student


Taxa de emitere
Taxa anuala de administrare
Depunere numerar la ING Bancomat +
Retragere numerar la ING Bancomat +

0
0
0
0****/1.5 lei/operatiune

*se aplica pentru clientii care au deschis relaia contractual cu Banca incepnd cu data de 12 octombrie 2009.
**se aplica pentru clienii care au deschis relaia contractual cu Banca pn la data de 12 octombrie 2009.
*** taxa de 3 lei/luna se aplica conturilor deschise inainte de data de 23.03.2015 si in care nu se (mai) incaseaza
salariul/pensia (minim 375 lei/lun), iar taxa de 5 lei/luna se aplica conturilor deschise incepand cu data de 23.03.2015 si in
care nu se (mai) incaseaza venit recurent (minim 700 lei/luna) sau, desi sumele incasate lunar in cont sunt in valoare de
minim 700 lei, totusi acestea nu reprezinta venit recurent. Taxa este 0 in urmatoarele cazuri: (i) C lientul este titularul unui
credit contractat la ING Bank n calitate de aplicant principal, cu excepia Credit Card; (ii) ) contul a fost deschis inainte
de data de 23.03.2015 si clientul incaseaza lunar in cont, in mod recurent, salariul/pensia (minim 375 lei/lun); taxa este 0
dup primele 3 luni de ncasare; (iii) contul este deschis incepand cu data de 23.03.2015 si in cont sunt incasate lunar, in mod
recurent (cel putin 3 luni consecutiv) venituri (ex. salariu, pensie, chirie, etc.).
**** taxa este 0 doar in cazul operatiunilor efectuate cu carduri atasate conturilor ING Card Complet deschise inainte de
data de 23 martie 2015.

Nota: incepand cu data de 19 martie 2012 nu se mai pot deschide conturi de tip cont curent in LEI, ContROL,
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureti figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568,
nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor bancii.
D-02/V2/2015.04.18

ContRol Student si WebCard.


Lista de Taxe i Comisioane pentru persoane fizice i Lista de taxe si comisioane ING Profesional/ING
Fix precum si Lista de dobanzi pentru persoane fizice si Lista de dobanzi ING Profesional/ING Fix n
vigoare, cuprinznd toate categoriile de taxe, comisioane s i d o b a n zi percepute/bonificate de Banc
pentru toate operaiunile i serviciile sale sunt afiate permanent n locaiile Bncii, pe site-ul
www.ing.ro i pot fi furnizate oricnd Clientului, n mod gratuit, la simpla sa cerere.
Clientul accepta Contractul in mod expres, in deplina cunostinta de cauza, inclusiv prevederile art. 1-2;
art. 4; art. 7 12 si art. 13 din prezentul Contract.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureti figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568,
nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor bancii.
D-02/V2/2015.04.18

S-ar putea să vă placă și