Sunteți pe pagina 1din 4

1

FISA DE POST MANAGER PROIECT


I.

Identificarea postului

Denumirea postului: Manager Proiect


Pozitia in cor: 242101
Departamentul: Departament Proiecte
Relatiile:
Se subordoneaza: AGA a societatii
Functionala: Coordonare cu persoanele responsabile
din departamentele de interes
Reprezentare: Cu clientii
Specificatiile postului:
Nivelul de studii: Studii superioare
Cursuri de pregatire: Management, Project
Management
Experienta: minimum 3 ani
Cunostinte necesare:
Cunostinte de Management
Project Management
Legislatia privind derularea proiectelor din domeniu
Microsoft Office
Sistemul de control financiar, inclusiv procedurile de
raportare a variatiilor
Sanatate si securitate in munca, protectia mediului
Aptitudini si deprinderi necesare:
Coordonare a activitatilor complexe
Capacitatea de analiza si sinteza
Capacitatea de preluare, prelucrare si transmitere a
informatiilor complexe
Capacitatea de organizare
Abilitati de comunicare
Capacitatea de previziune si anticipare a
evenimentelor
Abilitati de negociere
Capacitatea de a redacta rapoarte clare si corecte
Cerinte pentru exercitare:
Disponibilitate pentru deplasare
Cunostinte de folosire a tehnicii de calcul
Caracteristici de personalitate:

Capacitatea de comunicare interpersonala,


capacitatea de a lucra in echipa, tact, bun
organizator, constanta in atitudini, creativitate
Programul de lucru: flexibil
Deplasari: Efectueaza deplasari la clienti
Spatiu: Isi desfasoara activitatea in birou
Conditii suplimentare: Telefon mobil, masina de serviciu

II.

Descrierea postului

III.

Obiectivele postului

IV.

Descrierea atributiilor

Coordonarea eficienta a tuturor activitatilor proiectelor in


vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai inalte
standarde de calitate pentru atingerea indicatorilor propusi.
Asigurarea comunicarii cu responsabilii de departamente ai
societatii
Pregatirea si organizarea planurilor de activitate ale
proiectelor
Valorificarea si dezvoltarea oportunitatilor pe durata
implementarii proiectelor
Obtinerea unui feedback din partea clientilor companiei

Coordoneaza activitatie din cadrul proiectului


Stabileste relatii de colaborare cu clientii companiei si cu
organismele financiare
Pregateste documentatia proiectului pentru contractele
finale in conformitate cu propunerea inaintata si cu
activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului,
asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia
Monitorizeaza progresul atins fata de obiectivele propuse si
redacteaza rapoartele stabilite cu superiorul ierarhic
Asigura functionarea circulatiei informatiei pentru
departamentele de interes direct ale companiei, participand
la intalnirile saptamanale si lunare ale societatii
Asigura o comunicare adecvata, discutii si feedback catre
responsabilii departamentelor
Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea
proiectului si informeaza la timp departamentele de interes
despre acestea
Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de
proiect
Pregateste noi proiecte si face propuneri de buget, daca
este necesar, inaintate spre aprobare catre Directorul
General si Directorul Comercial

3
Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in
realizarea strategiilor

V.

Asigura distribuirea informatiei la reprezentantii


departamentelor de interes prin minuta sau PV in urma
intalnirii cu clientii sau potentialii clienti ai companiei

Descrierea responsabilitatilor

Raspunde de rezolvarea prompta a problemelor de


comunicare ce apar in cadrul proiectului
Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care
furnizeaza informatiile
Asigura un climat de colaborare cu responsabilii de
departamente
Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor
intocmite pentru terti
Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care
are acces
Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generale
specifice (program de lucru, punctualitate pentru
intocmirea si predarea rapoartelor)

Data,
...../....../20....
Nume si Prenume titular post
ierarhic
................................................
................................

Numele si Prenumele superior


...................

4
Semnatura
Semnatura
.................................................
..................................

....................