Sunteți pe pagina 1din 10

Acreditivul documentar

Reprezinta angajamentul ferm asumat de


catre o banca, la ordinul si in contul clientului
sau (importatorul), de a plati contravaloarea
unei tranzactii contra documentelor ce atesta
livrarea marfii, pe care exportatorul se obliga
sa le emita si sa le prezinte in conditiile si
termenele
stabilite
de
ordonatorul
acreditivului.

Mecanismul derularii L/C

Legenda
rosu -fluxuri de informatie
albastru - fluxuri de marfa
verde - fluxuri de documente
alb - fluxuri de bani

1
6

Exportator

Importator

Banca
Exportator

3
9
10

11

Banca
Importator

Mecanismul derularii L/C


1. Contract comercial international care prevede plata prin acreditiv
documentar
2. Importatorul da ordin bancii sale in privinta deschiderii acreditivului, fie
pe baza disponibilului din cont, fie pe baza unui credit acordat de banca
3.Deschiderea acreditivului si instiintarea bancii exportatorului
4.Avizarea exportatorului in legatura cu deschiderea acreditivului
5. Confirmarea concordantei datelor din acreditiv cu cele din contract
6. Livrarea marfurilor
7. Remiterea de catre exportator catre banca sa a documentelor care atesta
livrarea; acestea au fost solicitate in mod expres in acreditiv;
8. Plata contravalorii tranzactiei
9. Remiterea setului de documente catre banca importatorului
10. Banca importatorului plateste contra documente
11. Banca importatorului transmite acestuia documentele, iar pe baza lor va
putea intra in posesia marfurilor
ATENTIE!!:Setul de documente este esential in derularea acreditivului,
acesta ajutandu-l pe exportator sa demonstreze ca livrarea a avut loc
conform clauzelor contractului, iar pe importator sa intre in posesia
marfurilor.

Documente solicitate in mod uzual in


cazul acreditivului documentar

Factura (externa, proforma, consulara)


Packing list
Documentul de transport (conosament, CMR, CIM, fracht
aerian)
Polita de asigurare
Certificat de calitate
Certificat de origine
Certificat de garantie
Certificat fito-sanitar
Alte documente specifice tranzactiilor cu anumite marfuri
(licenta de export, licenta de import, etc)

Caracteristicile acreditivului

Formalismul (caracterul documentar)


Independenta fata de relatia contractuala de baza
Fermitatea angajamentului bancar
Adaptabilitatea
Siguranta

Elemente specifice ale acreditivului

Domicilierea (locul unde urmeaza sa se realizeze plata)


Valoarea acreditivului
Valabilitatea (termenul limita pana la care exportatorul
trebuie sa prezinte documentele bancii sale)
Natura angajamentului bancar (revocabil sau nerevocabil)
Modul de stingere a obligatiei de plata (la vedere, prin
acceptare sau cu plata amanata)
Durata de operare
Complexitatea
Costul (este cea mai scumpa modalitate de plata)

Tipuri de acreditive documentare


1. Din punct de vedere al fermitatii angajamentului
bancar:
- revocabile - pot fi oricand modificate sau anulate de
catre banca emitenta, fara nici un aviz prealabil
- irevocabile - nu pot fi modificate sau anulate decat cu
acordul tuturor partilor
2. Din punct de vedere al confirmarii acreditivelor
irevocabile:
- irevocabil confirmat - la angajamentul irevocabil al
bancii emitente se adauga unul de egala valoare si
conditii al bancii confirmatoare
- irevocabil neconfirmat

3. Din punct de vedere al domicilierii:


- domiciliat in tara exportatorului
- domiciliat in tara importatorului
- domiciliat intr-o tara terta
4. Din punct de vedere al momentului efectuarii
platii:
- cu plata la vedere (banca exportatorului plateste
contra documente)
- cu plata prin acceptare (banca exportatorului
accepta tragerea unei cambii asupra sa, urmand sa
plateasca contravaloarea tranzactiei la o scadenta)
- cu plata diferata (amanata)

5. Din punct de vedere al clauzelor pe care le contine:


- transferabil (se foloseste in cazul comertului prin intermediari;
beneficiarul poate cere bancii platitoare sa permita utilizarea
acreditivului de catre un beneficiar secundar)
- transferabil si divizibil (beneficiarul permite utilizarea
acreditivului de catre mai multi beneficiari secundari)
- cu clauza rosie (prezinta o clauza speciala prin care banca

Din punct de vedere al exportatorului,


cel mai convenabil este acreditivul
documentar irevocabil, confirmat,
domiciliat in tara sa si cu plata la
vedere.