Sunteți pe pagina 1din 7
ET TT TO FERNANDO SAVATER 2 Politica pentru fiul meu Politica pentru fiul view Hi Politica pentru fiul meu [2-14 ‘Am terminat capitolul precedent ewtind-tt yenerabita epinic a lui Aristozel: , Ormul este un animal civic, un ani- ral politic” (ceea ce nu trebuie 54 se confunde cu idea 8 politicienii ar fi niste animale, cum cred unit) Sintem, adicd, vietBti sociabile, dar nu instinctiv si automat seciale, precum gazelele sau furicile. Spre deosebire de aceste specii, noi, camemii, invemidm diferite forme de societae, transformém societatéa in care neé-am niscul §1 in care au. Lift print nostri, facem experiment organizatorice ne- incereatefrainte, intr-un cuvint; nu numai ch reperdm ges- turile celortait si aseulcam de normete grupului nostry (93a ‘urn face arice alt animal care se respeetl), ci si. daci este ‘exzul, rune supunem, ie revoltim, violim rutinele si nor- mele stabilite, facem scandal c& de ce, Ceea ce voia si spund Arisiotel, aga de cuminte cum Tl credeam noi, este chomule singuntl animal capsbilde a se revolta... Emullt pus. .capabil™: nol, camenii, ne revoltim la fiece pas, Supunem meteu serignind din dinti. Nu facern ce vor al fied crichire, ca albinele, ci e nevaie si fim convinsi si de multe ort obfigati i jucdim rolul pe care nil atrbuie socie- tatea. Un alt filozof foarte celebru, Invnaniiel Kant, aspus ‘