PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI nr.

303 / 2009 Denumire Produs / Lucrare: Alimentarea cu apa potabila a comunei Motaieni, sat Cucuteni, jud. Dambovita Zona de lucru: comuna Motaieni, sat Cucuteni, jud. Dambovita Contract nr.: Documentatia tehnica de executie folosita la stabilirea acestui plan: Proiect nr. 29/2008 Manager Proiect: Data incepere executie: Reprezentant client: Data de finalizare:
Confirmare rezultate Participanti* Inregistrari (E, CQ, Document RTE/A, B,P,I, altii**- dupa caz, Prenume, Nume/ Functie/ Data/Semnatur a) 7 8
E P Topograf Altii** B Pv predare-primire amplasament (F-CM-008)

Client: Consiliul local al comunei Motaieni Termen de executie: Conform grafic lucrari

Nr. crt.

Activitati specifice si relevante la executie

Element/ Caracteristica verificata

Documentatia in Dispozitive baza careia se de masurare realizeaza utilizate verificarea/ (tip, domeniu incercarea de masura)

Criterii de acceptare

Conditia de inspectie (PV/PA/ PS)*

Nr./ Obs.

0 1 0. ORGANIZAREA DE SANTIER
Predare-primire amplasament/ front de lucru -organizarea lucrarilor (durata si metode de lucru); -gestionarea traficului; -facilitati de comunicatie si echipamente de analiza pentru inginer (impuse prin contract) Trasarea in teren a lucrarilor: - identificare si trasare culoar montaj conducte, pozitie obiecte, axe obiecte etc. - marcare - monitorizare trafic - ingradirea temporara si asigurarea pazei pe intreg santierul;

2
Verificare existenta autorizatii/avize inclusiv pentru lucrari temporare; Conformarea cu cerintele avizatorilor Axe coordonate Pozitie lucrare; Marcarea si materializarea la teren a lucrarilor

3
Proiect Caiete sarcini Vizual

4

5
Existenta autoriz./avize; Indeplinire cerinte speciale avizatori PS

6

9

10

0.1

0.2

Plan de situatie/trasare, Proiect PSSM – 16 PTL-CM-003

Teodolit, ruletă, tarusi, borne numerotate Echipament special de analiza si masura

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţie Asigurarea continuitatii circulatiei si evitarea accidentelor de circulatie si de munca pe timpul executiei lucrarilor

PS

E P Altii

B

Pv trasare lucrare (F-CM-009)

pag. 1/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

0

0.3

1 Identificarea retelelor existente (de gaze, de apa, cabluri electrice si telefonice), a obiectivelor speciale (vestigii arheologice, obiecte cu potentiala incarcatura exploziva) pt. identificarea si protejarea lor GESTIONAREA (aprovizionare, transport, depozitare, manipulare, utilizare, post-utilizare) tuturor materiilor prime si materialelor

2 Prezenta retele de gaze, cabluri electrice si telefonice, alimentări cu apa, obiective speciale etc.

3 Caiete sarcini; planuri, Proceduri interne: - PSSM – 12 - PSSM – 13 Acte de însotire a mărfii; Certificate de calitate si garantie; Declaratii de conformitate ; Buletin de analiza/verificare Standarde Normative tehnice Fise tehnice de securitate Fise de produs Fise de siguranta Agrement tehnic ; Aprobare de model; Etichete/elemente de identificare; Proiect de executie PSSM - 18 Legi; HG 300/2006; Proiect tehnic, caiete sarcini, Proceduri operation. proprii Prevederi legale aplicabile privind mediul, SSM si SU PPM – 02 PSSM - 09

4 Vizual Echipament special de analiza si masura -

5 Existenţa marcaje traseu, identificare şi protejare reţele

6 PS

Tip, dimensiuni, cantitate, mijloc de transport, modalitati de depozitare;

Conformitatea materialelor cu prevederile documentaţiei analizate

PA

7 E B Proprietari de teren/retele Autoritatea Arheologica Protectia civila Altii E B CQ Altii

8 PVLA (F-CM-012)

9

10

Pv de recepţie; (F-CM-029) Nota de receptie si constatari.

0.4

0.5

Asigurarea si marcarea zonelor de lucru (inclusiv semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor)

Asig. continuit circulatiei si evitarea accident. de circulatie si de munca pe timpul exec. lucrarilor Cunoasterea de catre intreg personalul a prevederilor legale aplicabile privind mediul, SSM si SU, precum si a factorilor de risc identificati Aspect suprafata Adancime necesara

Vizual Scriptic

Existenta semnalizare locuri periculoase din santier;

PA

E Altii

Pv

Instructaj general si individual de mediu, SSM si SU 0.6

Vizual Scriptic

Efectuare instruiri;

-

E

Pv de instruire privind mediul, SSM si SU; Fise individuale de instructaj

1.

TERASAMENTE Indepartare obstacole vegetale, curatare noroi; Demolari/desfaceri instalatii /lucrari de betoane, zidarii, drumuri, podete ce se dezafecteaza (dupa caz); 1.1 Decopertare strat vegetal cu depozitarea sa separata Scarificare platforme Evacuare materiale neutilizabile la loc special amenajat (depozitare selectiva)

Proiect de demolare/ executie Prescriptii tehnice in vigoare, HG 300/2006

Vizual Ruleta Rigle de nivel

Teren degajat Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

PVLA (F-CM-012)

pag. 2/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

0 1.2

1 Sapatura de pamant (cu sprijiniri unde este cazul) pentru sant conducte, fundatii diverse Evacuare surplus pamant.

2 Pozitia in plan Profil sapatura Cote sapatura

3 Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ norm. tehnice, in vigoare; HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ specif tehn in vigoare; HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii din standarde, instructiuni furnizor, normative tehnice in vigoare HG 300/2006;

4 Ruleta Rigle de nivel

5 Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din docum. de executie

6 PA E

7 B

8 PVLA (F-CM-012)

9

10

2. RETEA ADUCTIUNE / DISTRIBUTIE Finisare pat pt. pozare conducta Planeitate 2.1 Realizare strat de nisip in transee. Compactare 2.2 Pozitionare si montare ingropata a tronsoanelor de conducta PEHD, inclusiv fitinguri , piese de legatura, piese de trecere, piese de bransament; cuplare. 2.3 Temperatura, durata, ora exec.; Dimensiuni , pante Tehnologie de montaj Parametrii proces. de sudare Calitate cordoane de sudura Corectitudinea executiei Grosime strat, sort nisip corectitudinea executiei

Vizual; Ruleta Poloboc Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de exec Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de exec Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P

B

PVRC (F-CM-014)

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Aparat de sudura electric pentru polietilena

PA

E A

B

Verificare cota de pozare conducta 2.4 Montare banda avertizoare si fir trasator 2.5

Cota pozare conducta fata de reperul specificat prin proiect Cote de montaj Corectitudinea executiei

Proiect executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect executie Prescriptii tehnice in vigoare Studiu geo HG 300/2006;

Vizual; Ruleta

Concordanta elemente din col. 2 cu prevederile document. din col. 3 Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de exec

PS

E

B

CC Protocol sudura Schema izometrica traseu conducta Tabel privind executia sudurilor ( F-CM-020) Buletin de examinare vizuala a sudurilor ( F-CM-021) Buletin de examinare control nedistructiv; PVLA (F-CM-012) PVRC (F-CM-014)

Vizual; Ruleta

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

3. CAMINE DIVERSE SI BAZIN VIDANJABIL Verificarea cotei de fundare pentru Cota de fundare; camine si bazin vidanjabil 3.1

Vizual Topometric

Concordanta elemente din col. 2 cu prevederile document. din col. 3

PS

E P (geo)

B

PVLA (F-CM-012) PV verific.cota fundare (F-CM-010)

pag. 3/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

0

1 Cofrare pentru camine si bazin vidanjabil

3.2

2 Cote de pozare Geometrie cofraje Tratarea suprafete cofraj. Stabilitate cofraje. Corectitudinea executiei

Armare si verificarea armarii pentru camine Pozitionare piese inglobate in beton

3.3

3.4

Turnare beton: -de egalizare - pentru camine, bazin vidanjabil, masive de ancoraj

Numar, diametru, pozitionare armaturi Distanta dintre etrieri, diametrul lor si modul de fixare Numar si calitate legaturi dintre bare Pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate Calitate materiale puse in opera Corectitud. executiei Calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei

3 Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; Specif. tehnice, stand. in vigoare aplicabile HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie NE 012 Prescriptii/ specificatii tehnice; in vigoare; HG 300/2006;

4 Vizual; Ruleta

5 Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

6 PA E

7 B

8 PVLA (F-CM-012)

9

10

Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P I

B

CC PVLA (F-CM-012) PVFD

Decofrare 3.5 Pozitionare, montare si monolitizare elemente prefabricate din beton pentru camine 3.6

3.7

Pozitionare si montare piese de trecere etansa prin peretii caminelor Pozitionare si montare elemente prefabricate metalice (rama, capac, trepte acces, suporti conducte etc.)

Rezistenta, aspect beton, pozitii, distante intre elemente, dimensiuni sect. transversale Corectitudinea executiei Pozitionare elemente prefabricate din beton (tuburi). Diametru si dimensiuni camin ; aliniamente camine Calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei Pozitionare piese de trecere, rama, capac, trepte acces etc. Calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei

Proiect de executie Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare NE 012/99 HG 300/2006; Proiect de executie Prescriptii tehnice in vigoare NE 012/99 HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie, C56/85, NE012-99 HG 300/2006;

Vizual; Laborator

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

Condica de betoane (FCM-013) Buletin de laborator PVRC (F-CM-014)

Vizual

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E P

B

Vizual ; Ruleta Vizor mobil Rigla trasare Cruci de vizare

PA

E

B

Pv de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de instalatie (F-CM-043) CC PVLA (F-CM-012)

Proiect cu detalii de executie, C56/85, NE012-99. HG 300/2006;

Vizual ; Ruleta Vizor mobil Rigla trasare Cruci de vizare

Conformitatea lucrarii exec. Cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pag. 4/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

3.8

Executie impermeabilizare interioara Tip, calitate materiale puse camine si bazin vidanjabil in opera; Etansare rosturi Tehnologia de executie Corectitudinea executiei operatiilor

3.9

Pozare si montare elemente de instalatie aferenta conductei (armaturi, DMM, hidranti, cismele etc.)

Tip, dimensiuni; Pozitionare; Tehnologia de montaj Calitate imbinari Corectitudinea executiei operatiilor Pregatire supraf., calitate materiale, culoare, tehnologia de aplicare, grosime strat, uscare strat; aspect, aderenta, nr. straturi Corectitudinea executiei

3.10

Protectie anticorosiva prin vopsire a suprafetelor metalice/ Vopsire confectii metalice diverse : - pregatire suprafata ; - executie REZERVOR APA si camera de vane Verificarea cotei de fundare si a naturii terenului de fundare

Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; Specif. tehnice, standarde in vigoare aplicabile HG 300/2006; Proiect de exec. Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare; Plan de montaj HG 300/2006; Proiect de executie Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect executie Prescriptii tehnice in vigoare Studiu geo HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ norm. tehnice, in vigoare; HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; Specif. tehnice, stand. in vigoare aplicabile HG 300/2006; NE 012-99 Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; Specif. tehnice, stand. in vigoare aplicabile HG 300/2006;

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012) PVRC (F-CM-014)

Vizual Scriptic

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012) PVRC (F-CM-014)

4.

Cota de fundare; Natura terenului de fundare

Vizual Topometric

Concordanta elemente din col. 2 cu prevederile document. din col. 3

PS

E P (geo) I

B

4.1

Nivelare si compactare fund sapatura Planeitate Grad compactare 4.2 Turnare beton de egalizare Calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei

Vizual; Ruleta Poloboc Vizual; Laborator

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de exec Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E B Laborator autorizat

PVLA (F-CM-012) PV verific.cota fundare (F-CM-010) Pv de verif. a naturii teren. de fundare (F-CM011); PVFD PVRC (F-CM-014) Buletin de incercari si rezultate ale compactarii Condica de betoane (FCM-013) Buletin de laborator PVRC (F-CM-014)

PA

E

B

4.3

4.4

Armare, cofrare pentru infrastructura rezervor si camera de vane - radier ; - placa de fund. Pozitionare piese inglobate in beton

Cote de pozare Geometrie cofraje si pozitionare armaturi. Tratarea suprafete cofraj. Stabilitate cofraje. Dimensiuni distantieri. Corectit. executiei

Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P I

B

PVLA (F-CM-012) PVFD

pag. 5/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

0 4.5

1 Turnare beton pentru infrastructura rezervor si camera de vane

2 Calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei Rezistenta, aspect beton, pozitii, distante intre elemente, dimensiuni sect. transversale Corectitudinea executiei Numar, diametru, pozitionare armaturi Distanta dintre etrieri, diametrul lor si modul de fixare; Numar si calitate legaturi dintre bare Pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate Corectitudinea executiei Calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei

Decofrare 4.6 Armare si verificarea armarii pentru elemente rezervor si camera de vane Pozitionare piese inglobate in beton 4.7

3 Proiect de executie Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare Proiect de executie Prescriptii tehnice in vigoare NE 012 HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ specificatii tehnice; in vigoare; NE 012 HG 300/2006;

4 Vizual; Laborator

5 Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

6 PA E

7 B

8 Condica de betoane (FCM-013) Buletin de laborator PVRC (F-CM-014) Pv de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de instalatie (F-CM-043) CC PVLA (F-CM-012) PVFD

9

10

Vizual

PA

E P

B

Vizual; Ruleta

PS

E P I

B

Turnare beton pentru: - elemente rezervor si camera de vane 4.8

Decofrare 4.9 Pozitionare si montare elemente prefabricate din beton (dupa caz) 4.10

Montarea si verificarea montarii in pozitie a sarpantei pentru rezervor 4.11

Pozitionare si montare invelitoare. Receptia lucrarilor la invelitoare 4.12

Proiect de executie Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare NE 012 HG 300/2006; Rezistenta, aspect beton, Proiect de executie pozitii, distante intre Prescriptii tehnice in elemente, dimensiuni sect. vigoare transversale NE 012 Corectitudinea executiei HG 300/2006; Tip, dimensiuni, pozitionare, Proiect cu detalii de Tehnologia de montaj executie Corectitudinea executiei Prescriptii/ normative tehnice, norme fabricatie in vigoare HG 300/2006; Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de pozare executie calitate materiale puse in Prescriptii/ specificatii opera; tehnice; in vigoare; Tehnologia de imbinare HG 300/2006; Corectitudinea executiei Tip, dimensiuni, planeitate, Proiect cu detalii de calitate materiale puse in executie opera; Tehnologia de montaj Prescriptii tehnice in Corectitudinea executiei vigoare HG 300/2006; 2 Tip, dimensiuni 3 Proiect cu detalii de

Vizual; Laborator

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

Condica de betoane (FCM-013) Buletin de laborator PVRC (F-CM-014)

Vizual

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E P

B

Vizual Ruleta Poloboc

PA

E

B

Pv de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de instalatie (F-CM-043) CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P A

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta Poloboc

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P

B

CC PVRC (F-CM-014)

0 4.13

1 Pozitionare si montare confectii

4 Vizual

5 Conformitatea lucrarii

6 PA E

7 B CC

8

9

10

pag. 6/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Executie tencuieli Proiect cu detalii de interioare/exterioare executie Tip, dimensiuni, Calitate obisnuite/speciale Prescriptii tehnice in materiale puse in opera; 4.14 vigoare; Corectitudinea executiei Specificatii tehnice, operatiilor standarde in vigoare si HG 300/2006; Realizare hidroizolatie inclusiv Proiect cu detalii de zidarie de protectie la exterior (dupa executie Tip, dimensiuni, Calitate caz) Prescriptii tehnice in materiale puse in opera; 4.15 vigoare; Corectitudinea executiei Specificatii tehnice, operatiilor standarde in vigoare si HG 300/2006; Realizare termoizolatie Proiect cu detalii de executie Tip, dimensiuni, Calitate Prescriptii tehnice in materiale puse in opera; 4.16 vigoare; Tehnologie; Corectitudinea Specificatii tehnice, executiei standarde in vigoare si HG 300/2006; Receptia preliminara rezervor si Corectitudinea executiei Proiect cu detalii de camera de vane executie Prescriptii/ specificatii 4.17 tehnice; in vigoare; NE 012 HG 300/2006; 5. STRUCTURA DE REZISTENTA pt. CONSTRUCTII GOSPODARIA DE APA Verificarea cotei de fundare si a Cota de fundare; Proiect executie naturii terenului de fundare Natura terenului de fundare Prescriptii tehnice in vigoare 5.1 Studiu geo HG 300/2006; Cote de montaj Tehnologia de montaj Corectitudinea executiei Nivelare si compactare fund sapatura Planeitate Grad compactare 5.2 Cofrare infrastructura 5.3 Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ norm. tehnice, in vigoare; HG 300/2006; Pozitionare, Geometrie, Detalii de executie dimensiuni, pozitie goluri NE 012/99 stabilitate cofraje, etanseitate Prescriptii si Tratare suprafete cofraj. specificatii tehnice Calitate materiale puse in in vigoare aplicabile opera HG 300/2006 Corectitudinea executiei 2 Numar, diametru, 3 Proiect cu detalii de

metalice aparente

Ruleta Metru Vizual Ruleta

executate cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie PA E B

PVRC (F-CM-014)

CC PVRC (F-CM-014) PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual; Scriptic

Conformitatea lucrarii PS executate cu documentatia de executie si reglementarile specifice, cu respectarea cerintelor esentiale, conform legii Concordanta elemente din col. 2 cu prevederile document. din col. 3 PS

E P RTE

B

CC PVRC (F-CM-014)

Vizual Topometric

E P (geo) I

B

Vizual; Ruleta Poloboc Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de exec Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E B Laborator autorizat

PVLA (F-CM-012) PV verific.cota fundare (F-CM-010) Pv de verif. a naturii teren. de fundare (F-CM011); PVFD PVRC (F-CM-014) Buletin de incercari si rezultate ale compactarii CC PVLA (F-CM-012)

PA

E

B

0 5.4

1 Armarea si verificarea armarii

4 Vizual;

5 Conformitatea lucrarii

6 PS E

7 B CC

8

9

10

pag. 7/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

centurilor si elevatiilor Pozitionare piese inglobate in beton

Turnare beton de egalizare; Turnare beton pt. centuri Turnare beton pentru elevatii 5.5

pozitionare armaturi Distanta dintre etrieri, diametrul lor si modul de fixare Numar si calitate legaturi dintre bare Pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate Corectitud. executiei Calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei

executie Ruleta NE 012/99 Prescriptii/ specificatii tehnice; in vigoare; HG 300/2006;

executate cu cerintele din documentaţia de executie

P I

PVLA (F-CM-012) PVFD

Decofrare 5.6 Receptia infrastructurii de rezistenta 5.7

Cofrare suprastructura de rezistenta 5.8

Armare si verificarea armarii pentru suprastructura Pozitionare si montare piese inglobate in beton 5.9

Proiect de executie Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare NE 012/99 HG 300/2006; Rezistenta, aspect beton, Proiect de executie pozitii, distante intre Prescriptii tehnice in elemente, dimensiuni sect. vigoare transversale NE 012/99 Corectitudinea executiei HG 300/2006; Calitate materiale puse in Proiect cu detalii de opera; executie Corectitudinea executiei Prescriptii/ specificatii tehnice; in vigoare; NE 012/99 HG 300/2006; Pozitionare, Geometrie, Detalii de executie dimensiuni, pozitie goluri NE 012/99 stabilitate cofraje, etanseitate Prescriptii si Tratare suprafete cofraj. specificatii tehnice Calitate materiale puse in in vigoare aplicabile opera HG 300/2006 Corectitudinea executiei Numar, diametru, Proiect cu detalii de pozitionare armaturi executie Distanta dintre etrieri, Prescriptii/ specificatii diametrul lor si modul de tehnice; in vigoare; fixare; Numar si calitate NE 012/99 legaturi dintre bare HG 300/2006; Pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate Corectitudinea executiei

Vizual; Laborator

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

Condica de betoane (FCM-013) Buletin de laborator PVRC (F-CM-014)

Vizual

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E P

B

Vizual; Ruleta

Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii PS executate cu documentatia de executie si reglementarile specifice, cu respectarea cerintelor esentiale, conform legii Conformitatea lucrarii PA exec. cu cerintele din documentaţia de executie

E P I

B

Pv de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de instalatie (F-CM-043) PVRC (F-CM-014) PVFD

E

B

PVLA (F-CM-012)

Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P I

B

CC PVLA (F-CM-012) PVFD

0 5.10

1 Turnare beton pentru:

2 Calitate materiale puse in

3 Proiect de executie

4 Vizual;

5 Conformitatea lucrarii

6 PA E

7 B

9 Condica de betoane (F-

pag. 8/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare NE 012/99 HG 300/2006; Decofrare Rezistenta, aspect beton, Proiect de executie pozitii, distante intre Prescriptii tehnice in 5.11 elemente, dimensiuni sect. vigoare transversale NE 012/99 Corectitudinea executiei HG 300/2006; Pozitionare si montare elemente Tip, dimensiuni, pozitionare, Proiect cu detalii de prefabricate din beton Tehnologia de montaj executie Corectitudinea executiei Prescriptii/ normative 5.12 tehnice, norme fabricatie in vigoare HG 300/2006; Montarea si verificarea montarii in Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de pozitie a sarpantei pozare executie calitate materiale puse in Prescriptii/ specificatii 5.13 opera; tehnice; in vigoare; Tehnologia de imbinare HG 300/2006; Corectitudinea executiei Receptia structurii de rezistenta Corectitudinea executiei Proiect cu detalii de suprastructurii de rezistenta executie Prescriptii/ specificatii 5.14 tehnice; in vigoare; NE 012/99 HG 300/2006; 6. ZIDARII pt. CONSTRUCTII GOSPODARIA DE APA Realizarea si verificarea zidariilor Tip, dimensiuni, pozitionare; Proiect cu detalii de pentru inchideri exterioare si Dimensiuni zidarii, executie compartimentari interioare pozitionare goluri, Prescriptii/ specificatii planeitate, verticalitate tehnice, standarde in 6.1 zidarii si compartimentari vigoare; Calitate materiale puse in HG 300/2006; opera; Tehnologie de executie; Corectitudinea executiei Pozitionare si montare tuburi de Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de protectie la trecerea prin pereti pozare executie 6.2 calitate materiale puse in Prescriptii/ specificatii opera; tehnice; in vigoare; Corectitudinea executiei HG 300/2006; 7. FINISAJE pt. CONSTRUCTII GOSPODARIA DE APA Pozitionare si montare invelitoare. Tip, dimensiuni, calitate Proiect cu detalii de Receptia lucrarilor la invelitoare materiale puse in opera; executie 7.1 Corectitudinea executiei Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; 0 7.2 1 Vopsire interior suprafete de lemn 2 3 Pregatire supraf., tip, calitate Proiect de executie

- suprastructura

opera; Corectitudinea executiei

Laborator

exec. cu cerintele din documentaţia de executie

CM-013) Buletin de laborator PVRC (F-CM-014)

Vizual

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E P

B

Vizual Ruleta Poloboc

PA

E

B

Pv de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de instalatie (F-CM-043) CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P A

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii PS executate cu documentatia de executie si reglementarile specifice, cu respectarea cerintelor esentiale, conform legii Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie PS

E P I

B

PVRC (F-CM-014) PVFD

Vizual Ruleta Poloboc

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta Poloboc

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P

B

CC PVRC (F-CM-014)

4 Vizual

5 Conformitatea lucrarii

6 PA E

7 B CC

9

pag. 9/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

ignifug, antiseptic, hidrofug (dupa caz)

materiale puse in opera, tehnologie, grosime strat, uscare strat; aspect, aderenta, nr. straturi Corectitudinea executiei Calitate materiale puse in opera; Tehnologie de executie Corectitudinea executiei Tip, dimensiuni, cote de pozare Tehnologia de montaj calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei Tip, dimensiuni, pozitionare, Tehnologia de montaj Corectitudinea executiei

7.3

7.4

Executie tencuieli interioare/exterioare, obisnuite/speciale ; Executie sape (dupa caz) Verificarea tencuielilor si a sapelor inaintea executarii finisajelor Montarea si verificarea montarii tamplariei interioara/ exterioara diversa, inclusiv geamuri

Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ normative tehnice, norme fabricatie in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare Specificatii tehnice, standarde in vigoare si HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare Specificatii tehnice, standarde in vigoare si HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006;

executate cu cerintele din documentaţia de executie

PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta Poloboc

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta Poloboc

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Montare confectii metalice diverse Montare elemente de tinichigerie 7.5

Vizual Ruleta Poloboc

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012) PVRC (F-CM-014)

Executie si finisare pardoseli 7.6 Realizare termoizolatii diverse 7.7

Tip, dimensiuni, calitate materiale puse in opera; Tehnologia de executie Corectitudinea executiei Tip, dimensiuni, Calitate materiale puse in opera; Tehnologie de realizare; Corectitudinea executiei

Vizual Ruleta Poloboc Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Realizare hidroizolatii diverse 7.8

Tip, dimensiuni, Calitate materiale puse in opera; Tehnologie de realizare; Corectitudinea executiei

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Executia si verificarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii 7.9

Calitate materiale puse in opera; Continuitate si aspect pelicule; Nr. straturi; Corectitudinea executiei 2 Corectitudinea executiei

Vizual Ruleta Poloboc

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

0 7.10

1 Receptia preliminara

3 Proiect cu detalii de executie

4 Vizual; Scriptic

5 Conformitatea lucrarii executate cu documentatia

6 PS E P

7 B

9 PVRC (F-CM-014)

pag. 10/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

Prescriptii/ specificatii tehnice; in vigoare; NE 012/99 HG 300/2006; 8. Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ specificatii tehnice in vigoare; standarde in vigoare aplicabile HG 300/2006; Probe tehnologice Functionalitate utilaje si Documentatie de echipamente gospodaria de executie 8.2 apa Reglementari specifice aplicabile , in vigoare HG 300/2006; 9. RETELE TEHNOLOGICE si INSTALATII HIDRAULICE pt. GOSPODARIA DE APA Pozitionare si montare a tronsoanelor Temperatura, durata, ora Proiect de executie de conducta PEHD, inclusiv fitinguri exec.; Prescriptii din si piese de legatura Dimensiuni , cote de pozare, standarde, instructiuni pante furnizor, normative Tehnologie de montaj tehnice in vigoare Parametrii proces. de sudare HG 300/2006; 9.1 Corectitudinea executiei UTILAJE SI ECHIPAMENTE pt. GOSPODARIA DE APA Pozare si montare utilaje si Tip, dimensiuni; cote de echipamente pozare; Calitate materiale puse in 8.1 opera; Tehnologia de montaj Corectitudinea executiei Vizual Ruleta

de executie si reglementarile specifice, cu respectarea cerintelor esentiale, conform legii Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie PA

RTE

E CQ

B

Carte tehnica Pvde montare utilaje tehnologice (F-CM-042)

Vizual Scriptic

Realizarea scopului propus (instalatie functionala)

PS

E P A

B

Pv pentru proba (F-CM023) PVFD

Aparat de sudura electric pentru polietilena

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E A

B

Montare conducta otel prin sudare, inclusiv fitinguri: - pregatire suprafata, curatire interior/exterior zona rosturi; - sudare;

Calitate cordoane de sudura; Calitate materiale puse in opera; Conditii de mediu ambiant; Procedeu de sudare; Corectitudinea executiei

Proiect de executie; Prescriptii tehnice, normative tehnice in vigoare; HG 300/2006;

Vizual Subler pt. suduri Aparatura de laborator

Conformitatea cu proiectul de executie

PS

E A Laborator autorizat

B

9.2

CC Protocol sudura Schema izometrica traseu conducta Buletin de examinare vizuala a sudurilor ( F-CM-021) Buletin de examinare control nedistructiv; PVLA (F-CM-012) Tabel cu sudorii autorizati (F-CM-018) Tabel cu procedurile de sudare omologate(FCM-016) Buletin de examinare vizuala a sudurilor ( F-CM-021) Buletin de examinare control nedistructiv; PVLA (F-CM-012 ) Schema izometrica a executiei Tabel cu sudorii autorizati (F-CM-018) Tabel privind executia sudurilor ( F-CM-020) 9 CC PVLA (F-CM-012)

0 9.3

1 Pozitionarea si montarea tuburilor PVC-KG pentru canalizare (Pregatirea pentru mufare a

2 Pozitionare (nivel de asezare, pante, aliniament canal) ; Dimensiuni tuburi ;

3 Proiect de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii

4 Vizual; Ruleta

5 Conformitatea lucrarii executiei cu cerintele din documentaţia de executie

6 PA E

7 B

pag. 11/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

suprafetelor, pozare si imbinare tuburi, fitinguri, racorduri si accesorii Realizare legaturi. Verificare cota de pozare conducta 9.4 Pozitionare si montare elemente de instalatie hidraulica - piese de legatura, armaturi, DMM etc. 9.5

Stare suprafete (garnitura de etansare, pereti interiori mufa) ; Tehnologia de montaj Corectit.executiei Cota pozare conducta fata de reperul specificat prin proiect Tip, dimensiuni; Cote de pozare; Coaxialitate elemente de imbinat Tehnologia de montaj Etanseitate imbinari Calitate imbinari Corectitudinea executiei Tip, calitate materiale puse in opera; Pregatire suprafata Tehnologia de executie; Continuitate si aspect izolatie; Grosime totala; Aderenta izolatie; Corectitudinea executiei Tip, dimensiuni, Tehnologia de montaj calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei Tip, dimensiuni; cote de pozare; Calitate imbinari Corectitudinea executiei

tehnice; C56-2002 HG 300/2006; Proiect executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ normative tehnice, in vigoare Plan de montaj HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice, standarde in vigoare aplicabile Instructiuni de aplicare indicate de furnizorul de material; HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Vizual; Ruleta Echipament topografic Vizual Ruleta Nivela cu bula Sablon Concordanta elemente din col. 2 cu prevederile document. din col. 3 Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie PS E B PVRC (F-CM-014)

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

9.6

Realizare izolatie anticorosiva inclusiv protectia aferenta, citomare interioara la conducte otel - verificare materiale de izolare - pregatire suprafata metalica; - aplicare izolatie

Vizual Aparatura de laborator

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E B CQ Laborator autorizat

CC PVLA(F-CM-012 ) Buletin de verificare pregatire supraf. metalica, rugozitate (Laborator autorizat) Buletin pentru verificarea calitatii izolatiei (F-CM-022 ) B CC PVLA (F-CM-012)

Realizare izolatie termica pentru conducte otel 9.7

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

10.

INSTALATII SANITARE INTERIOARE Pozitionare si montare : - dispozitive de sustinere pt. conducte ; - tubulatura de protectie la trecerea prin pereti ; Vizual Ruleta Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie PA E B CC PVLA (F-CM-012)

10.1

0 10.2

1 Pozarea si montarea aparent/ mascate in ghene a tuburilor pentru canalizare, fitinguri, piese de legatura, piese de curatare, colectoare de scurgere sub pardoseala etc.

2 Dimensiuni , cote de pozare, pante Tehnologie de imbinare Corectitudinea executiei

3 Proiect de executie Prescriptii din standarde, instructiuni furnizor, normative tehnice in vigoare

4 Vizual Ruleta

5 Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

6 PA E

7 B

9 CC PVLA (F-CM-012)

pag. 12/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

Proiect cu detalii de Vizual executie Ruleta 10.3 Plan de montaj C56-2002 HG 300/2006; Tip, dimensiuni; Proiect de exec. Vizual cote de pozare; Prescriptii din Tehnologia de montaj standarde, norme de 10.4 Calitate imbinari fabricatie, normative Corectitudinea executiei tehnice in vigoare; operatiilor Plan de montaj HG 300/2006; 11. PROBE + SPALARE SI DEZINFECTARE INSTALATII/ RETELE APA si CANALIZARE Proba de presiune pt. instalatii/ retele Etanseitate (apa si Plan de control al Vizual apa si canalizare canalizare) calitatii lucrarii Manometru 11.1 Rezistenta (apa) C56-2002 verificat Functionare (apa si HG 300/2006; metrologic canalizare) Scriptic Proba de etanseitate a rezervorului Presiune, timp Plan de control al Vizual calitatii lucrarii Scriptic 11.2 C56-2002 HG 300/2006; Spalare si dezinfectare Continut in Clor/culoare Proiect de executie Vizual retele/instalatii Calitate apa Legea calitatii apei Aparatura de 11.3 Analiza apei Respectarea prevederilor 458/2002 cu modific. laborator documentatiei si completarile Scriptic ulterioare Desinfectare rezervor Respectarea prevederilor Proiect de executie Vizual 11.4 documentatiei Scriptic 12. DRUM ACCES SI PLATFORME Verificarea cotei de fundare si a Cota de fundare; Proiect executie Vizual naturii terenului de fundare pentru Natura terenului de fundare Prescriptii tehnice in Topometric drum acces si platforme vigoare 12.1 Studiu geo HG 300/2006; Reprofilare, completare platforma drum (asternere umplutura in straturi, nivelare ,compactare, finisare) Profil Planeitate, Cote Calitate materiale puse in opera Corectitudinea executiei Proiect de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice; HG 300/2006; Vizual Ruleta Sablon

Realizarea legaturilor de scurgere ale obiectelor sanitare Pozitionare, montare si fixare obiecte sanitare/ armaturi si alte elemente pentru instalatii sanitare interioare. Executie racorduri la instalatia sanitara Pozitionare si montare armaturi, DMM

HG 300/2006; Tip, dimensiuni; cote de pozare; Tehnologie de montaj Corectitudinea executiei Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie PA E A B CC PVRC (F-CM-014)

PA

E

B

CC PVRC (F-CM-014)

Fara scurgeri vizibile pe tot traseul si la imbinari Obtinerea scopului propus Volum constant Fara exfiltratii Continut in clor conform prevederilor legale Culoare violacee Rezervor dezinfectat

PS

E P I E RTE I E P Laborator E

B

Pv de proba (F-CM-023) PVFD

PS

B

Pv de proba (F-CM-023) PVFD Pv Buletin de analiza apa PVFD Pv

PS

B

PA

B

Conformitatea caracteristicilor masurate cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P (geo)

B

PA

E

B

12.2

PVLA (F-CM-012) PV verific.cota fundare (F-CM-010) Pv de verif. a naturii teren. de fundare (F-CM011) CC PVLA (F-CM-012)

0 12.3

1 Verificare grad compactare pat drum

2 Grad compactare teren

3 Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006;

4 Metode de laborator

5 Conformitatea caracteristicilor masurate cu cerintele din documentaţia de executie

6 PA

7 E Laborator autorizat

B

8 PVLA (F-CM-012) Buletin de incercari si rezultate ale compactarii

9

10

pag. 13/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

Receptia patului drumului 12.4

Tip finisare platforma si margini, cote, profil, pante in profile transv., denivelari, grad compactare Corectitudinea executiei Numar straturi, asternere la nivel si profil proiectat Tehnologia de executie Conditii si grad de compactare Calitate materiale puse in opera, Tip finisare, cote in ax, grosime strat, profil, pante in profile transversal/ longitudinal, uniformitate in profil longitudinal, in axa drumului, corectit. executiei Grosime strat, sort umplutura Corectitudinea executiei

Realizare strat de balast cilindrat 12.5

Receptie strat de balast 12.6

Proiect de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice; C56-85 HG 300/2006 Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice; HG 300/2006 C56-85 Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice; HG 300/2006 Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice; HG 300/2006 Proiect cu detalii de executie NE 012-99 Prescriptii/ normative tehnice, norme fabricatie in vigoare HG 300/2006 Proiect de executie. Prescriptii tehnice in vigoare C56-85 HG 300/2006

Vizual; Ruleta

Concordanta elemente din col. 2 cu prevederile documentatiei din col. 3;

PS

E

B

PVRC(F-CM-014)

Vizual; Ruleta Sablon Lata de 3 m Metode de laborator Vizual; Ruleta lata de 3 m

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E B Laborator autorizat

Buletin de incercari si rezultate ale compactarii PVLA (F-CM-012) CC

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

PVRC(F-CM-014)

Asternere strat de agregate naturale 12.7

Vizual; Ruleta Sablon

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E P

B

CC PVLA (F-CM-012)

Turnare beton simplu pentru : - fundatie borduri 12.8

Marca beton Calitate materiale puse in opera; Corectitudinea executiei

Vizual; Laborator

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

Condica de betoane (FCM-013) Buletin de laborator PVRC(F-CM-014)

Montare elemente prefabricate -borduri 12.9

Tip, dimensiuni, Cote de pozare Calitate materiale puse in opera Tehnologia de montaj Corectitudinea executiei

Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B

CC PVRC(F-CM-014)

0 1 13. IMPREJMUIRE 13.1 - Armare, cofrare, turnare beton pt. fundatii stalpi;

2 Profil, adancime sapatura; Geometrie cofraje si pozitionare armaturi.

3 Proiect cu detalii de Vizual executie Ruleta Prescriptii/ specificatii/

4

5 Conformitatea lucrarii exec. Cu cerintele din documentaţia de executie PA

6 E

7 B

8 Condica de betoane PVRC(F-CM-014) Buletin de laborator

9

10

pag. 14/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

13.2 14.

Pozitionare si montare stalpi; Montare si fixare imprejmuire, porti etc. SUBTRAVERSARI (Sant deschis) Finisare pat de fundare pt. pozarea tubului de protectie

Stabilitate cofraje. Dimensiuni distantieri. Tip, calitate materiale puse in opera; Pozitionare; Corectit. executiei Tip, dimensiuni; cote de pozare; Tehnologia de montaj Corectitudinea executiei

normative tehnice in vigoare HG 300/2006;

Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ normative tehnice, in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice, standarde in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ specificatii tehnice standarde in vigoare aplicabile HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice, standarde in vigoare aplicabile HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice, standarde in vigoare aplicabile HG 300/2006;

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVRC(F-CM-014)

14.1

Grosime strat, sort umplutura ; Planeitate Tehnologie de compactare Grad compactare

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E Laborator

B

PVLA (F-CM-012) Buletin de incercari si rezultate ale compactarii

14.2

Realizare strat de agregate pe fundul transeei

Grosime strat, sort agregate corectitudinea executiei

Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual; Ruleta

14.3

Lansarea si pozitionarea tubului de protectie

Lungime, adancime, dimensiune tub, cote de pozare, corectitudinea executiei Tip, dimensiuni, pozitionare tevi Centrare conducta Calitate materiale puse in opera corectitudinea executiei

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual; Ruleta

14.4

Lansarea si pozarea conductei la subtraversare inclusiv montare protectii si elemente de etansare

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

0 1 15. REALIZARE ESTACADA

2

3

4

5

6

7

9

pag. 15/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

Receptia terenului de fundare

Cota de fundare; Natura terenului de fundare

15.1

Cofrare fundatii, montare piese inglobate in beton 15.2

Geometrie si stabilitate cofraje Tratare suprafete cofraj. Pozitionare piese inglobate Corectitudinea executiei

Proiect cu detalii de executie Referat geotehnic Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice, standarde in vigoare aplicabile HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie NE 012 Prescriptii si specificatii tehnice in vigoare aplicabile HG 300/2006 Proiect cu detalii de executie NE 012 Prescriptii/ normative tehnice, norme fabricatie in vigoare HG 300/2006 Proiect cu detalii de executie NE 012 Prescriptii/ normative tehnice, norme fabricatie in vigoare HG 300/2006 Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ normative tehnice, norme fabricatie in vigoare C56-2002 HG 300/2006;

Vizual Topometric

Concordanta elemente din col. 2 cu prevederile document. din col. 3

PS

E P (geo) I

B

PVLA (F-CM-012) PV verific.cota fundare (F-CM-010) Pv de verif. a naturii teren. de fundare (F-POCM-011); PVFD PVLA (F-CM-012) PVFD

Vizual; Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P I

B

Turnare si compactare beton in fundatii 15.3

Calitate materiale puse in opera; Conditii de mediu; Corectitudinea executiei

Vizual; Metode de laborator

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E B Laborator autorizat

Condica de betoane (FCM-013) PVRC (F-CM-014) Buletin de laborator

Decofrare 15.4 Rezistenta, aspect beton, pozitii, distante intre elemente, dimensiuni sectiuni transversale Pozitionare si montare confectii metalice diverse pt. infrastructura estacada Tip, dimensiuni, cote de pozare Tehnologia de montaj Calitate materiale puse in opera Corectitudinea executiei Tip, dimensiuni, pozitionare elemente ; Calitate materiale puse in opera Procedeude sudare, tehnologia de montaj Conditii de mediu ambiant ; Corectitudinea executiei

Vizual

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

Pv de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si pozitionare goluri tehnologice si de instalatie (F-CM-043)

15.5

Vizual Ruleta Metru

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E

B CC PVRC (F-CM-014)

Confectionare si montare suprastructura metalica

Vizual Ruleta Subler pt. suduri Aparatura de laborator

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E A Laborator autorizat

B

15.6

CC Tabel procedurI sudare omologate (F-CM-016) Buletin de examinare vizuala suduri ( F-CM-021) Buletin examinare control nedistructiv; Tabel cu sudorii autorizati (F-CM-018) Tabel privind executia sudurilor( F-CM-020) PVRC (F-CM-014) 9

0

1

2

3

4

5

6

7

pag. 16/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

15.7

Verificarea cotei elevatiei suprastructurii

Cota elevatie suprastructura fata de NAE

Proiect cu detalii de executie HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ normative tehnice, norme fabricatie in vigoare C56-2002 HG 300/2006;

Ruleta Telemetru Vizual Ruleta

Conformitatea cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P I E A

B

PVRC (F-CM-014) PVFD CC PVRC (F-CM-014)

15.8

Pozitionare si montare aparate de reazem Verificarea cotei finale a aparatelor de reazem

Tip, dimensiuni, cote de pozare ; Calitate materiale puse in opera Tehnologia de montaj Corectitudinea executiei

PA

B

16.

MONTARE CONDUCTA OTEL INGROPATA/ SUPRATERANA Pregatire pat de pozare Planeitate, Proiect cu detalii de Asternere strat de nisip/ pamant in Grosime strat, executie transee. tip, sort umplutura ; Prescriptii tehnice in 16.1 Compactare Corectitudinea executiei vigoare; specificatii tehnice; HG 300/2006; Pozare si montare prin sudura Tip, dimensiuni, cote de Proiect cu detalii de conducta/ tub protectie otel, pozare tevi executie inclusiv fitinguri si piese de Calitate cordoane de Prescriptii tehnice in legatura, pe tronsoane/ asamblare sudura; vigoare; specificatii in fir continuu/ cuplare/ prizare: Calitate materiale puse in tehnice; - pregatire suprafata, curatire opera; Conditii de mediu HG 300/2006; interior/exterior zona rosturi; ambiant; Procedeu de - sudare; sudare; Lansare, pozare in sant (pt. Corectitudinea executiei 16.2 conducta ingropata)

Vizual; Ruleta Nivela Teodolit Vizual Subler pt. suduri Aparatura de laborator

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA (F-CM-012)

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E A Laborator autorizat Altii

B

Verificare cota de pozare conducta/ tub protectie 16.3

Cota pozare conducta/ tub protectie fata de reperul specificat prin proiect

Pozitionare si montare armaturi si accesorii 16.4

Tip, dimensiuni, cote de pozare Tehnologia de montaj Calitate imbinari Corectitudinea executiei

Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice; HG 300/2006; Proiect de exec. Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare; Plan de montaj HG 300/2006;

Vizual; Ruleta Nivela Teodolit Vizual

Concordanta elemente din col. 2 cu prevederile document. din col. 3

PS

E

B

CC Tabel cu procedurile de sudare omologate(FCM-016) Buletin de examinare vizuala a sudurilor ( F-CM-021) Buletin de examin. control nedistructiv; PVLA (F-CM-012) Schema izometrica a executiei Tabel cu sudorii autorizati (F-CM-018) Tabel privind executia sudurilor ( F-CM-020) PVRC (F-CM-014) PVFD

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

CC PVLA(F-CM-012)

0 17. 17.1

1 2 3 INSTALATIE AFERENTA CONDUCTEI LA SUPRA/ SUBTRAVERSARI Cuplare, montare conducta de Tip imbinare/ asamblare Proiect de executie;

4 Vizual

5 Conformitatea cu proiectul PS

6 E

7 B CC

9

pag. 17/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

A Laborator autorizat Calitate cordoane de sudura; Calitate materiale puse in opera; Conditii de mediu ambiant; Procedeu de sudare; Corectitudinea executiei operatiilor

legatura (inclusiv elemente de instalatie aferenta conductei la supra/ subtraversari etc.) - curatire interior/exterior zona rosturi; - sudare

Prescriptii tehnice, normative tehnice in vigoare; HG 300/2006;

Subler pt. suduri Aparatura de laborator

de executie

Tabel cu procedurile de sudare omologate(F-CM016) Buletin de examinare vizuala a sudurilor ( F-CM-021) Buletin de examinare control nedistructiv; PVLA (F-CM-012) Schema izometrica a executiei Tabel cu sudorii autorizati (F-CM-018) Tabel privind executia sudurilor ( F-CM-020)

18.

IZOLARE ANTICOROSIVA SUPRAFETE METALICE Izolarea conductei metalice, a tuburilor protectoare la subtraversari si a constructiilor metalice aferente conductei - verificare calitate izolatie la cupoanele de conducta preizolata; - curatire capete cupoane; - verificare materiale de izolare - pregatire suprafata metalica; - aplicare izolatie Verificarea calitatii izolatiei inaintea astuparii conductei Tip, calitate izolatie/materiale puse in opera; Pregatire suprafata Tehnologie; Continuitate si aspect izolatie; Grosime totala; Aderenta izolatie; Corectitudinea executiei Lipsa defecte Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice, standarde in vigoare aplicabile Instructiuni de aplicare indicate de furnizorul de material; HG 300/2006; Proiect de executie HG 300/2006 Vizual Aparatura de laborator Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie PA E B CQ Laborator autorizat CC PVLA(F-CM-012 ) Buletin de verificare pregatire supraf. metalica, rugozitate (Laborator autorizat) Buletin pentru verificarea calitatii izolatiei (F-CM-022 )

18.1

Aparatura de laborator

Conformitatea cu proiectul de executie

PS

18.2 19.

E B P A Laborator autorizat E B

Buletin de verificare (F-CM-022 )

PROTECTIE ANTICOROSIVA SUPRAFETE METALICE Protectie anticorosiva a suprafetelor Pregatire supraf., calitate metalice/ Vopsire confectii metalice materiale, culoare, diverse : tehnologie de aplicare, 19.1 - pregatire suprafata ; grosime strat, uscare strat; - executie aspect, aderenta, nr. straturi Corectitudinea executiei

Proiect de executie Prescriptii din standarde, norme de fabricatie, normative tehnice in vigoare HG 300/2006;

Vizual

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

CC PVLA (F-CM-012)

0 1 2 20. IZOLARE TERMICA CONDUCTE 20.1 Realizare izolare termica la conducte Tip, calitate materiale puse

3 Proiect cu detalii de Vizual

4

5 Conformitatea lucrarii PA

6 E

7 B CC

8

9

10

pag. 18/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

in opera; Pregatire suprafata Tehnologie; Continuitate si aspect izolatie Grosime totala; Corectitudinea executiei 21. RETELE ELECTRICE 0,4KV (FORTA SI ILUMINAT) Pozitionare si montare cabluri Tip, dimensiuni, energie aparent/ subteran/ in pozitionare elemente. canale, cu protectiile aferente, Corectitudinea executiei 21.1

diverse - verificare materiale de izolare - pregatirea suprafetei; - realizare izolatie

executie Prescriptii/ specificatii tehnice in vigoare; standarde in vigoare aplicabile HG 300/2006;

Subler

executate cu cerintele din documentaţia de executie

RTE

PVLA (F-CM-012)

21.2

Pozitionare si montare aparate, echipamente, aparatura electrica, pupitre comanda, tablouri electrice, etc. Realizare legaturi Pozare si montare intreruptoare, comutatoare, prize, doze corpuri de iluminat etc.

Tip dimensiuni, pozitionare elemente Corectitudinea executiei

21.3

Tip, dimensiuni, pozitionare elemente. Corectitudinea executiei

21.4

Verificari PRAM (cabluri electrice, aparataj, echipamente etc.)

Rezistenta de izolatie; Continuitatea electrica a instalatiei

Functionalitatea instalatiei 21.5 Probe tehnologice

Proiect cu detalii de executie; Tehnologia de montaj ; STAS 12604/5-90 HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie ; Tehnologia de montaj ; STAS 12604/5-90 HG 300/2006 Proiect cu detalii de executie; Tehnologia de montaj ; STAS 12604/5-90 HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie; Tehnologia de montaj ; PE 116/94 STAS 12604/5-90 I7-2002 C56/2002 HG 300/2006; Documentatie de executie Reglementari specifice aplicabile , in vigoare HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie; Tehnologia de montaj ; PE 116/94 STAS 12604/5-90 HG 300/2006;

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E A

B

CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. Cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E P A

B

Carte tehnica Pv de montare utilaje tehnologice(F-CM042) CC PVLA (F-CM-012)

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E A

B

Aparatura de laborator certificata metrologic

Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P Laborator autorizat

B

Buletin incercari cablu (F-CM- 028) Buletin de incercare si verificare (F-CM025) PVFD Pv pentru proba (FCM-023) PVFD

Realizarea scopului propus (instalatie functionala) -

PS

E P A

B

22. INSTALATIE DE LEGARE LA PRIZA DE PAMANT Calitate materiale puse in opera (Tip, dimensiuni) pozitionare elemente (banda OL-Zn, electrozi, etc.), realizare legaturi. Corectitudinea executiei Vizual Ruleta Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din documentaţia de executie PS E A P B CC PVRC(F-CM-014) PVFD

22.1

Executie sistem de impamantare, efectuare de legaturi echipotentiale

0 22.2

1 Verificari PRAM (centura si racorduri de impamantare etc.)

2 Rezistenta de dispersie a prizei de pamant;

3 Proiect cu detalii de executie;

4 Aparatura de laborator

5 Conformitatea lucrarii exec. cu cerintele din

6 PA E P

7 B

8 Buletin de incercare si verificare (F- CM-

9

10

pag. 19/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

Continuit electr a instalatiei de punere la pamant 23 INSTALATIE DE AUTOMATIZARE Montare utilaje, echipamente, Tip, dimensiuni, pozitionare aparatura de automatizare Corectitudinea executiei 23.1 Pozare si montare cabluri de Tip, dimensiuni, pozitionare comanda, control si semnalizare, cu Corectitudinea executiei protectiile aferente. Incercari cabluri. Realizare legaturi Verificari (conductoare, utilaje, echipamente, aparatura de automatizare) Verificari specifice

Tehnologia de montaj, I20-2000; PE 116/94 STAS 12604/5-90 I7-2002, C56/2002 HG 300/2006; Documentatie de executie Reglem specifice aplicabile,in vigoare Documentatie de executie Reglementari specifice aplicabile , in vigoare Documentatie de executie Reglem specifice aplicabile,in vigoare Proiect cu detalii de executie Prescriptii/ specificatii tehnice, standarde in vigoare si HG 300/2006; Proiect cu detalii de executie Prescriptii tehnice in vigoare; specificatii tehnice; HG 300/2006 Proiect de executie Proiect de executie Plan de control al calitatii lucrarii Standarde, norme, normative, reglementari legale in vigoare aplicabile

certificata metrologic

documentaţia de executie

A Laborator autorizat

025)

Vizual Masuratori Vizual Masuratori Vizual Masuratori

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de exec Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E

B

Buletin/fisa de verificare si inspectie Carte tehnica CC PVLA (F-CM-012) Buletin/fisa de verificare si inspectie Buletin/fisa de verificare si inspectie; Fisa de masuratori CC PVLA (F-CM-012) Buletin de incercari si rezultate ale compactarii PVRC(F-CM-014)

PV

23.2

E A E A

B

B

23.3

PA

24. UMPLUTURI INTERMEDIARE/ DEFINITIVE Umpluturi nisip/ pamant in straturi Amplasament compactate Grosime strat, sort umplutura ; 24.1 Tehnologie de compactare Grad compactare HG 300/2006; Verificare cote sistematizare Cote sistematizare verticala verticala pante, fata de reperul precizat in proiect 24.2

Vizual Ruleta

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA

E Laborator

B

Vizual; Ruleta

Conformitatea cu cerintele din documentaţia de executie

PS

E P

B

25. 25.1 25.2

ACTIVITATI DE INCHEIERE Aducere zone adiacente lucrarilor la starea initiala Nivelare zona afectata de lucrari. Refacere strat vegetal Verificare documente la finalizarea lucrarilor

Aspect teren Aspect teren Verificare documente de receptie; Resp. cerintelor proiectului, procedurilor, prevederi de mediu, SSM – SU

Vizual Vizual Vizual Analiza documente

25.3

Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din docum. de exec. Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din docum. de executie Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din documentaţia de executie

PA PA PA

E E E

B B B

PVLA (F-CM-012) PVLA (F-CM-012) Cartea tehnica a constructiei (F-CM001...043)

0 25.4

1 Receptia lucrarilor si punere in functiune.

2 Respectarea prevederilor din autorizatia de

3 Proiect cu detalii de executie

4 Vizual Analiza

5 Conformitatea lucrarii executate cu cerintele din

6 PS E P

7 B

8 PV de receptie la terminarea lucrarilor

9

10

pag. 20/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0

construire, avizele si Plan de control al documente documentaţia de executie I (F-CM-037) conditiile de executie calitatii lucrarii Altii PV de receptie la impuse de autoritatile Autorizatia de punerea in functiune competente; construire (F-CM-038) Executia lucrarilor cf. Contract si Proces verbal de prevederi contract, doc. de documentatia anexa receptie finala (F-CMexec., a reglem. specifice, Reglementari specifice, 040) cu respectarea exigentelor cerintele esentiale, Cartea tehnica a esentiale, cf. legii; referatul conform legii; constructiei (F-CMde prezentare intocmit de Regulament de receptie 001...043) proiectant privind modul in aprobat prin HG nr. PVFD care a fost executata 273/1994 cu lucrarea; modificarile si Terminarea tuturor lucrarilor completarile ulterioare prevazute in contractul dintre investitor si antreprenor si in documentatia anexa la contract Finalizarea lucrarilor cerute la receptia de la terminarea lucrarilor Referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor * : PV = Punct de Verificare (personal de inspectie); PA = Punct de Asistare (inspectii/ incercari in prezenta clientului); PS = Punct de Stationare (inspectii/ incercari pentru predare intermediara ** : E- Executant, CQ- Control Calitate, RTE- Responsabil tehnic cu Executia Atestat, numit prin decizie (pentru partea de constructii), A- Personal Autorizat (pentru instalatii aferente constructiilor), B- Beneficiar, P- Proiectant, I-Inspectia de Stat in Constructii Pv – proces verbal; PVLA – proces verbal de lucrari ascunse ; PVRC – proces verbal de receptie calitativa ; CC – certificat de calitate ; PVFD – proces verbal de faza determinanta ; IL- instructiuni de lucru ***: Pentru toate documentele de referinta mentionate mai sus, se vor aplica editiile/ reviziile in vigoare la data utilizarii prezentului plan

Receptia finala.

Ofertant,

PSV COMPANY S.A.
Data : 14.01.2009 (semnătură autorizată)

pag. 21/21(P303/2009)

Formular cod F-084, rev. 0