Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Crt.
1

FISA DE MASURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCA Paznic


LOC DE MUNCA/ FACTOR DE RISC
NIVEL
MASURA PROPUSA ( NOMINALIZAREA MASURII)
DE
RISC
F.1 . E f e c t u a r e a d e o p e r a t i i n e p r e v a z u t e
prin sarcina delucru ( pornirea/oprirea
e c h i p a me n t e l o r t e h n i c e , alimentarea/
intreruperea alimentarii cu energie electrica

F.3. C a d e r e d e l a i n a l t i m e p r i n
d e z e c h i l i b r a r e s a u alunecare (suprafee
alunecoase, denivelate)

F.7 . E l e c t r o c u t a r e p r i n a t i n g e r e d i r e c t a
s a u i n d i r e c t a (conductori neizolai sau cu
izolaia mbtrnit i/sauumed, legturi la
instalaia de mpmntare cu gradr i d i c a t d e
coroziune, fr papuci de priz;
i z o l a i i strpunse

Stabilirea clara a limitelor de competenta pentru fiecare salariat si


instruirea periodica salariatilor;

Marcarea si iluminarea zonelor periculoase;


Mentinerea suprafetelor si cailor de deplasare in perfecta stare de
curatenie si marcarea denivelarilor;
Asigurarea folosirii echipamentului corespunzator pentru fiecare tip de
activitate;
Instruirea periodica a lucratorilor;

3
F.11. calamitati naturale: (trasnet, inundatie,
seisme);

Semnalizarea corespunzatoare a cailor de transport si pastrarea ordinii;

Respectarea planurilor de interventie pentru situatii de urgenta si


capacitate de raspuns;
Efectuarea de simulari de actiune in caz de urgenta;
Instruirea periodica a lucratorilor;