Sunteți pe pagina 1din 1

In cazul asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care

nu detin Certificat de Membru, actele necesare pentru obtinerea acestuia


sunt:
Diploma de bacalaureat sau Certificat absolvire Liceu (original + copie)
Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
Liceu sanitar + Certificat/Atestat de calificare + Certificat echivalare (original
+ copie)
Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar (original + copie)
Certificat de competenta profesionala + foaie matricola (original + copie)
Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata +
foaie matricola (original + copie)
Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata + foaie
matricola (original + copie)
Adeverinta de grad principal (daca este cazul) (original + copie)
Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) (original )
Certificat de sanatate fizica si psihica tip A5 (valabil 2 luni) - (cu parafa
medicului psihiatru + parafa medicului de familie sau boli interne sau
medicina muncii) (original)
Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza si a eventualelor
intreruperi in activitate) (valabila 30 de zile) (original)
Cartea de munca sau contract individual de munca insotit de dovada
intregistrarii acestuia in Registrul de Evidenta al Salariatilor (REVISAL) (copie
conforma cu originalul)
Autorizatia de libera practica (daca este cazul) (original )
Document de casatorie/divort (daca este cazul) (copie)
Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea
profesionala (valabil pentru anul in curs) (original + copie)
BI/CI (original)
Declaratie pe proprie raspundere (descarca: doc, pdf)
Cerere tip (descarca: doc, pdf)