Sunteți pe pagina 1din 13

Comuna Slcua

-o

Clima. Temperat-continental ce
cmpie cu temperatura medie anual ce
11C.
A l fost nfiinat prin legea adTemperatura medie a lunii celei m i
f t t l ministrativ din 31 martie reci (ianuarie) este de -2C. Temperatul
1864, desfiinat n 1943, re medie a lunii celei mai calde (iulie) este
nfiinat n anul 1950, desfiinat n mai mare de 22-23C.
anul 1960, renfiinat n anul 1968.
Precipitaiile medii anuale sunt de
A fcut parte din Plasa Dumbrava 500-550 mm. Vnturile dominante: de
(1864-1908), Plasa Giubega (1908-1912, sud-est i vest.
1926-1932), Plasa Vela (1912-1926,
Hidrografia. Rul Desnui, pru.
193 2-1939), Plasa Plenia (1939-1941), Satului (prin centrul comunei), Vale;
Plasa Segarcea (1941-1943), Raionul Putineiului (prin sud), lacuri. Apele frea
Plenia (1950-1956), Raionul Bileti tice sunt situate la o adncime mai mare
(1956-1960).
de 10 m.
A fost constituit din: satul Slcua
\ cgetaia. Pduri de cer i gmi (ir.
(1864-1873), Slcua, Mrza, Drgoea, sud i nord), pajiti stepizate cu ierbur.
Ploporu, Tencnu (1873-1875), Sl mrunte.
Fauna. Rpitoare mari (lupul, vul
cua, Pioporul (1875-1908,1932-1943),
Slcua, Mrza, Ploporu (1908-1926), pea). roztoare (oarecele de cmp.
Slcua, Ploporu, Drgoia, (1930-1932), iepurele de cmp), psri, insecte, rep
Slcua, Ploporu, Tencnu (1950- tile i cteva elemente din fauna medi1960), Slcua, Ploporu, Tencnu, teraneean (oprl marocan, crcMrza (1968 - pn n prezent).
iacul).
Comuna este situat la limita sudic
Solurile. Soluri brun-rocate (inclu
a Cmpiei nalte a Blciei, subdivi siv de tranziie); soluri negre i brune
ziune a Piemontului Getic, parte din argiloase compacte.
teritoriul ei ncadrndu-se n Cmpia
Resurse naturale. Terenuri agricole
Biletilor.
valorificate prin culturi diverse.
Este situat pe cursul mijlociu al
Economie. Ocupaia de baz a locui
rului Desnui, la 35 km vest de Mu torilor este agricultura cu ramurile ei
nicipiul Craiova.
conexe.
Vecini. Nord - comuna Terpezia; est
n anul 1892 comuna avea o supra
-com unele Vrvoru de Jos i Radovan; fa de 1369 pogoane, din care 111 po
sud - comunele Giubega i Perior; vest goane teren arabil, 150 pogoane fnea,
- comun le Vrtop i Vela.
400 de pogoane pdure. Moia Slcua
Relieful. Cmpie piemontan cu cte- J avea o suprafa de 1200 de pogoane,
va mici dealuri: D. Rpa Roie (50 m alti- \ iar moia Pioporul de 1000 de pogoane
tudine) i D. Comiorul (20 m altitudine). I i aparineau proprietarilor N. Popp, D.
Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Slcua

M. Boicescu, D. Maglea, D. C. Ionescu, D. I. Vleanu, D. N. Ioan, dr. Atanasescu. 140 de pogoane erau cultivate
cu vi-de-vie. Locuitorii aveau 414 vite
mari, comute, 87 cai, 320 oi. n comun
se gseau 2 mori cu abur, 5 mori cu ap,
8 crciumi; n anul 1912-0 banc popu
lar (Rpa - roie"), 2 mori cu abur, o
societate de cumptare, 3 crciumi, 2
conace de moie.
Evoluia demografic. n anul 1892,
comuna avea o populaie de 1978 de lo
cuitori; n anul 1912- 1885 locuitori
(958 M, 927 F), 405 locuine locuite,
20 locuine nelocuite, 413 gospodrii;
n anul 1930- 4209 locuitori; n anul
1956 - 4772 locuitori; n anul 1966 4347 locuitori; n anul 1977 - 3515
locuitori; n anul 1992 2735 locuitori.
Instituii. n anul 1892, n comun
se gseau 1 primrie, 1 post telegrafic
i de pot, 1 post de jandarmi, 2 coali
(una mixt, n satul Slcua, frecventat
de 16 biei i 7 fete; un ctun n satul
Pioporul), 2 biserici (una cu hramul Sf.
Nicolae, n satul Slcua, fondat la 2
septembrie 1850, de marele logoft de
credin Nicolae Briloiu i soia sa
Zoe; alta cu hramul Sfinii Voievozi,
reconstruit n anul 1848 pe locul unei
biserici din lemn, din secolul al XVIIIlea, cu hramul Sfinii Constantin i Ele
na, fondat de Constantin Ploporeanu);
n anul 1912- 1 primrie, 1 birou per
cepie fiscal, 1 post de jandarmi, 1 post
telefonic, 2 coli, 2 biserici; n anul 1941
- 1 coal, 1 bibliotec (nfiinat 1927,
cu 357 volume), 1 cmin cultural Renaterea [nfiinat n 1939), 1 cantin

colar, 1 biseric (cu hramul sfiinilor


Voievozi, reparat n 1912; avea 17 po
goane pmnt arabil, primit prin re
forma agrar din 1864).
C onform recensmntului din 2002,
suprafaa total a comunei este de 7556
ha, din care: 6484 ha suprafa agricol
(5665 ha arabil, 12 ha livezi i pepiniere
pomicole, 244 ha vii i pepiniere viti
cole, 536 ha puni, 27 ha fnee).
Efectivul de animale este de 307
bovine, 243 porcine, 475 ovine, 11612
psri.
n acelai an, comuna are o populaie
de 2549 locuitori, cu o densitate de 33,7
locuitori / km2, 1126 locuine (32998 m2
suprafa locuibil). Numrul mediu de
salariai este de 77 persoane (11 n agri
cultur, 1 n construcii, 35 n nv
mnt, 5 n sntate).
La aceiai dat, n comun sunt 1 dis
pensar (2 medici, 2 personal sanitar me
diu), 1 farmacie privat, 3 biblioteci (1
public), 3 uniti PTTR (21 abonai la
serviciul telefonic, 48 abonai radio, 180
abonai TV), 4 coli (283 elevi, 24 cadre
didactice, 16 sli de clas, 2
laboratoare), biseric.

M rza
Comun nfiinat n anul 1926, des
fiinat n anul 1930, renfiinat n 1943
i desfiinat n anul 1950 prin nglo
barea subunitilor sale administrative
n comuna Mrcinele.
nregistrat n plasa Segarcea (19261930, 1943-1950). A fost format din
satui M rza pe to t parcursul existenei
sale.

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Slcua

M rza
Sat adunat (grmad'). nregistrat
n plasa Jiului de Sus (1831).
A fcut parte din comuna Slcua
(1873-1875, 1887-1881, 1896-1908,
1930-1932, 1965 pn n prezent),
Tencnu (1908-1926, 1932-1943),
Mrza (1926-1930, 1943-1950), Mr
cinele (1950,1952,1956).
Satul este menionat mtr-mocwmet
incert din anul 1614. Mai este menionat
n Szathmary (1864).
Evoluia demografic. n 1892 avea
489 locuitori (74 case, 4 bordeie); n
anul 1912 - 584 locuitori, 108 cldiri
locuite, 7 nelocuite, 108 menaje; n anul
1930-706 locuitori; n anul 1941-734
locuitori, 173 cldiri; n anul 1956-754
locuitori.
Plopor
Co/nu/infiinatn anul 1943, des
fiinat n anul 1950 prin nglobarea
satului cu acelai nume n comuna
Slcua. A fcut parte din plasa Plenia
(1943-1950). A fost format din satul
Ploporu.
Plopor
nregistrat n plasa Dumbrava (1945,
1961) A fcut parte din comunele Vela
(1864-1875), Slcua (1875-1943,
1950-pnn prezent), Ploporu (19431950).
La nord, nord-vest de sat, C.S. Nicolescu-Plopor a descoperit obiecte de
silex i ceramic hallstattian. ntr-un
tumul situat n apropierea satului a fost

descoperit ceramic neagr, cane 1^1


aparinnd culturii Vrtop.
Satul este m enionat pentru prim i
dat ntr-un hrisov din 8 martie 151:
(7033) prin care Radu de la Afumai:
voievod druiete lui Dragu sptar . _
fiii si mai multe siliti n Jiul de J : ;
pentru credincioas slujb cu vrsare ce
snge, ci -au vrsat de ctr procle:: ;e
Turci, pentru neamul critinescu". P rr tre silitile" druite se aflau i Suh^r,
i Nicuia i Ploporuluii Drncea der
G u r a
Evoluia proprietii. Sat m ixt. t
1525 aparine sptarului Dragu i fiilor
si. n 1845 satul era pe proprietate _
pitarului Dinc Ploporeanu i fra::i
dumnealui i ali lcuitori". Prin reforrr. _
agrar din 1864 au fost mproprietr. >.
36 de locuitori, prin cea din 1921,28 de
iocuitori, iar prin cea din 1945,17 locu.tori.
Localitate complet colectivizat n
anul 1962.
Economie. n anul 1892 n sat se
gseau 3 crciumi; n anul 1912 - 1 so
cietate de cumptare, 1 moar cu abur.
1 crcium, 1 conac de moie; n anul
1992-1 moar cu abur, 2 crciumi, 1
magazin general.
Evoluia demografic. n anul 1845
satul avea 61 de familii; n anul 1861
119 familii, 114 case; n anul 1892-587
de locuitori, 99 case, 17 bordeie; n anul
1 9 1 2 -6 2 0 locuitori (317 M, 303 F),
149 cldiri locuite, 8 cldiri nelocuite,
317 gospodrii; n anul 1930-856 locu
itori; n anul 1941 - 960 locuitori, 212
cldiri; n anul n 1956-1225 locuitori;

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Slcua

aic neagr, canelat


i Vrtop.
abonat pentru prima
' din 8 martie 1525
Ruiu de la Afumai
iui Dragu sptar cu
-siliti n Jiul de Jos,
- slujb cu vrsare de
de ctr proclei de
iul critinescu". Prinie se aflau i Suharul
irului i Drncea den

ietii. Sat m ixt. n


araiui Dragu i fiilor
era pe proprietatea
:.'^oreanu i fraii
~uitori. Prin reforma
rost mproprietrii
1 cea din 1921,28 de
a din 1945,171ocui:.et colectivizat n
irui 1892 n sat se
n anul 1912-1 sox. 1 moar cu abur,
c de moie; n anul
ibur. 2 crciumi, 1

TsSic. n anul 1845


ailii; n anul 1861 :in anul 1892-587
. i 7 bordeie; n anul
n 317 M, 303 F),
8 cldiri nelocuite,
iul i930 856 locu% 0 locuitori, 212
561225 locuitori;

n anul 1966 - 1241 locuitori; n anul


1977 - 1279 locuitori; n anul 1992 1314 locuitori
Instituii. n anul 1892 n sat se afla
o biseric (cu hramul Sf. Constantin i
Elena" fondat de Constantin Ploporeanu); n anul 1 9 1 2 -1 coal, 1 bise
ric; n anul 1977 - 1 coal general,
o biseric; n anul 1992 - 1 coal
general, 1 grdini, 1 biseric.

PIopu
Ctun disprut, situat la vest de Sl
cua. A fost nglobat n satul Slcua.
M enionat n nom enclatorul
administrativ din anul 1861.
Slcua
Sat adunat. nregistrat n plile Jiul
de Sus (1828,1831), Dumbrava (1861).
A fcut parte din comunele Slcua
f

(1864-1943,1950-1960,1968-p n n
prezent), Panaghia (1943-1950, 19601968).
Aezare locuit nc din preistorie,
n punctul Piscul Comiorului n stnga
oselei care vine dinspre Craiova,
nainte de intrarea n sat, se afl una
dintre cele mai ntinse i importante
aezri neolitice din ar care a dat
numele unei culturi materiale ce poart
numele satului. Pe raza satului au fost
descoperite de m praii bizantini
Justinian (527-565) i Theophilos (829842).
Satul este atestatmtv-un hrisov din
17 aprilie 1540 (7048) prin care Radu
Paisie voievod ntrete lui Radul Zm
i frailor si i lui Bojin cu fiii si i lui
Ivan cu fiii si, anume Prvul i cu fiii
lor, ns sunt fiice, anume: Dobra i
Milia i Chera i Ctlin, ca s le fie

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Slcua

ocin n Slcua, din jos, pn n gura


Vldelului i din sus pn n Silitea
Seac; pentru c le este veche i dreapt
ocin, dedin"1.
Mai apare menionat i ncatagrafiile
din anii 1828, 1831, n nomenclatorul
administrativ din anul 1861, n Papasoglu (1865).
Evoluia proprietii. Sat m ixt. n
hrisovul din 17 aprilie 1540 se menio
neaz c satul aparinuse monenilor,
dar el fusese dat banului erban pentru
c Bojin i Ivan au greit ... i-au
pierdut averile". Apoi satul a fost dat
de Radu Paisie voievod lui Bolea Mol
doveanul de unde Bojin i Ivan au
cumprat ocinile lor ..., pentru 4000
aspri i pentru un cal preuind 500 aspri
i vaci
La 17 iulie 1581 Mihnea Turcitul
voievod ntrete lui Hamza banul i
jupaniei sale Marga din Creeti i cu
fiii lor, ci le-a dat dumnezeu ..." satul
Slcua de peste toate hotarele i cu toi
vecinii i cu toate veniturile de pretu
tindeni ... i toate sculele i bucatele i
igani anume", n urma unei judeci.
Documentul menioneaz c satul fu
sese dat de jupnia Velica surori sale
Marga nc din zilele domnitorului
Alexandru".
Potrivit hrisovului din 24 februarie
1598 dat de Mihai Viteazul mai muli
steni din satul S(l)cuii i-au vndut
pentru 12000 bani partea lor de ocin
printeasc" boierilor Buzeti. Din po
runca domnitorului Simion Movil din
25 iunie 1602 ctre Voda logoft i Si-

dori banii Craiovei zt


din satul Slcua a fosr <
Iot ban cu sila i lari :
Domnitorul d drepuie _ !
cumnatul lui Calot bar -o
acea jumtate din saL Pe-a
Preda mare ban ntrea i
tru care era mare ban" ocna j
jumtate de funie, ct a <
Calot de la nepoii bnuiui'
Pentru acest scurt timp, a c e t i :
moie din satul Slcua a fos;
de Drgan, ginerele lui D u.~ ~.
ntruct o cumprase nainte de 1
la Hamza i de la soia a c e tia
ncepnd cu anul 1722 crc
al lui Gheorghi Socoteanul i
cua cunoate mai muli propr
anul 1828 moia Slcua era
de clucerul Ioan Vldoianu i de s n
Satul Slcua era format din 14 luoe 1i
bimici (24 frunte, 17 mijloc, 80 ec-asi.
24 feciori i 22 de oameni alte orr.i_ei
cu 5 feciori (1 preot, 2 c u m p n ii i
bresla, 8 slujitori, 8 scutelnici, 2 posaif
nici.
n anul 1831 moia Slcua era st
pnit de biv vtori vistier Rducanu Fr>
totieanu.
n anul 1892 moia Slcua (12
pogoane) aparinea lui N. Popp, D. M
Boicescu, D. Maglea i D. C. Ionesc _
La nceputul secolului XX proprietar.,
moiei erau Costache Marinovici (325
ha), C. N. Popp i Costic I. Prejbeanu
(1270 ha).
Statistica rzeilor din 1912 a con
semnat pe lng 164 mproprietrii prin

11 DIR. B. XVI, voi. II. d. 267. p. 269.


Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Slcua

ei~ reiese c jumtate


; fost cumprat de Ca
ri fr voia stenilor.
?r:ate lui Hamza ban,
t-i han. s stpneasc
n sat. Peste trei ani,
trea boierului Dumihan ocin la Slcua
- it a cumprat banul
i hanului Dumitru....
imp, aceast parte de
icua a fost stpnit
:k lui Dumitru ban,
se nainte de 1605 de
ia acestuia,
il 1722 cnd satul era
>^oteanul moia Slmuli proprietari. n
isJcua era stpnit
doianu i de steni,
nnat din 14 lude 121
' mijloc, 80 coad),
meni alte ornduieli
ot, 2 cumpniti, 1
scutelnici, 2 posluj>ia Slcua era ststier Rducanu Fr
i a Slcua (1200
Iui N. Popp, D. M.
i D. C. Ionescu.
Iui XX proprietarii
ie Marinovici (325
ostic I. Prejbeanu
w din 1912 a conimproprietrii prin

reforma agrar din 1864, 53 rani fr


pmnt i 44 rzei.
Prin reforma agrar din 1921 au fost
mproprietrii 42 de locuitori iar prin
reforma agrar din 1945 51 locuitori. Satul
a fost complet colectivizat n anul 1962.
Economia. n anul 1892 n sat se
gseau o moar cu abur, trei mori cu ap,
3 crciumi; n anul 1912 - o banc popu
lar (,,Rpa-roie), o moar cu abur,
dou crciumi, un conac de moie.
Evoiuia demografic. n anul 1828
satul avea 143 de locuitori, 29 feciori
de munc; n anul 1831 - 115 familii,
25 feciori de munc; n anul 1872 960
locuitori (cu satul Mrza); n anul 1892
-9 0 2 locuitori, 220 case, 10 bordeie; n
anul 1912-1265 locuitori (641 M, 624
F), 236 cldiri locuite, 12 nelocuite, 264
gospodrii; n anul 1930 - 1492
locuitori; n anul 1941 -1 5 3 6 locuitori,
368 cldiri; n anul 1956 - 1576
locuitori; n anul 1977 -1711 locuitori;
n anul 1992 - 1764 locuitori.
Participarea la evenimente. Locui
torii satului Slcua au participat la
revoluia din anul 1848 (cpitanul Dumitrache Vruia a nscris din Plopor i
Slcua 5 voluntari pentru tabra lui Magheru; la 28 octombrie 1848 arendaul
moiei Slcua, Hagi Mehmet, numit
magazioner pentru aprovizionarea ar
matelor strine cerea sprijinul crmuitorul judeului Dolj pentru a-i obliga pe
stenii din Slcua s efectueze trans
portarea proviziilor pentru armatele
strine ntruct ranii nu vroiau s fac
astfel de corvezi).
Stenii au luat parte la rzboiul din

anii 1877-1878 (un soldat mort; n 1910


a fost ridicat un monument n amintirea
viteazului Cluoiu Dumitru, soldat n
regimentul I Dorobani din comuna
Slcua, judeul Dolj, mort pentru ar
n rzboiul de neatrnare din 18771878), la rzboiul din anii 1916-1918
(26 mori), la cel din anii 1941 -1945 (81
mori).
Instituii. n anul 1892 n sat se afla
o primrie, un post de jandarmi, o coal
mixt (ce funciona din anul 1842; frec
ventat n anul 1882/1893 de 17 elevi
i 7 eleve), 1 biseric (cu hramul Sf.
Nicolae", construit de marele logoft
Nicolae Briloiu i soia sa Zoe n
1850); n anul 1912-primrie, un birou
percepie fiscal, un post jandarmi, un
post telefonic, o coal, o biseric.

Suhariu
Sat disprut, aflat pe raza satului Sl
cua. Menionat n secolul al XVIII-lea.
Tencnu
Comun nfiinat prin legea admi
nistrativ din 31 martie 1864, desfiinat
n 1875, renfiinat n 1887, desfiinat
n 1939, renfiinat n 1960, desfiinat
n 1965, prin includerea subunitilor
sale administrative n comuna Panaghia,
iar apoi, n anul 1968, n comuna Sl
cua.
A fcut parte din plile: Dumbrava
(1864-1865, 1887-1908), Vela (19081939), Plenia (1939-1943), Raionul
Plenia (1960-1965.
A fost format din satele: TencnuMrcinele (1865-1875, 1887-1908),

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Slcua

ocin n Slcua, din jos, pn n gura


Vldelului i din sus pn n Silitea
Seac; pentru c le este veche i dreapt
ocin, dedin"1.
Mai apare menionat i ncatagrafiile
din anii 1828, 1831, n nomenclatorul
administrativ din anul 1861, n Papasoglu (1865).
Evoluia proprietii. Sat m ixt. n
hrisovul din 17 aprilie 1540 se menio
neaz c satul aparinuse monenilor,
dar el fusese dat banului erban pentru
c Bojin i Ivan au greit ... i-au
pierdut averile". Apoi satul a fost dat
de Radu Paisie voievod lui Bolea Mol
doveanul de unde Bojin i Ivan au
cumprat ocinile lor ..., pentru 4000
aspri i pentru un cal preuind 500 aspri
i v a c i....
La 17 iulie 1581 Mihnea Turcitul
voievod ntrete lui Hamza banul i
jupaniei sale Marga din Creeti i cu
fiii lor, ci le-a dat dumnezeu ..." satul
Slcua de peste toate hotarele i cu toi
vecinii i cu toate veniturile de pretu
tindeni ... i toate sculele i bucatele i
igani anume", n urma unei judeci.
Documentul menioneaz c satul fu
sese dat de jupnia Velica surori sale
Marga nc din zilele domnitorului
Alexandru".
Potrivit hrisovului din 24 februarie
1598 dat de Mihai Viteazul mai muli
steni din satul S(l)cuii i-au vndut
pentru 12000 bani partea lor de ocin
printeasc" boierilor Buzeti. Din po
runca domnitorului Simion Movil din
25 iunie 1602 ctre Voda logoft i Si-

dori banii Craiovei" reiese c jumtate


din satul Slcua a fost cumprat de Ca
lot ban cu sila i fr voia" stenilor.
Domnitorul d dreptate lui Hamza ban,
cumnatul lui Calot ban, s stpneasc
acea jumtate din sat. Peste trei ani,
Preda mare ban ntrea boierului Dumi
tru care era mare ban" ocin la Slcua
jumtate de funie, ct a cumprat banul
Calot de la nepoii banului Dumitru....
Pentru acest scurt timp, aceast parte de
moie din satul Slcua a fost stpnit
de Drgan, ginerele lui Dumitru ban,
ntruct o cumprase nainte de 1605 de
la Hamza i de la soia acestuia.
ncepnd cu anul 1722 cnd satul era
al lui Gheorghi Socoteanul moia Sl
cua cunoate mai muli proprietari. n
anul 1828 moia Slcua era stpnit
de clucerul Ioan Vldoianu i de steni.
Satul Slcua era format din 14 lude 121
bimici (24 frunte, 17 mijloc, 80 coad),
24 feciori i 22 de oameni alte ornduieli
cu 5 feciori (1 preot, 2 cumpniti, 1
bresla, 8 slujitori, 8 scutelnici, 2 poslujnici.
n anul 1831 moia Slcua era st
pnit de biv vtori vistier Rducanu Fratotieanu.
n anul 1892 moia Slcua (1200
pogoane) aparinea lui N. Popp, D. M.
Boicescu, D. Maglea i D. C. Ionescu.
La nceputul secolului XX proprietarii
moiei erau Costache Marinovici (325
ha), C. N. Popp i Costic I. Prejbeanu
(1270 ha).
Statistica rzeilor din 1912 a con
semnat pe lng 164 mproprietrii prin

11 DIR. B. XVI. voi. II. d. 267. p. 269.


Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

reforma
pm nt:
Prin
mpropr
reforma:
a fost ca
Ecoa
gseau o
3ciciun
Iar (_R
dou ci
Ev oh
satul ave
de munc
25 fecior
locuitori
-9 0 2 loc
anul 19L
F), 236d
gospod
locuitori;
368 cli
locuitori;
n anul 1!
Prtie
torii sai
revoluia
mitrache
Slcua 5
gheru: la
moiei &
mas azi or,
matelor s
torul jude
stenii di
portarea
strine ini
astfel de <
Steni

Comuna Slcua

Tencnu, Drgoaia, M rza (19081939,1960-1965).


Economie. n anul 1892, comuna
avea o suprafa de 4503 ha (186 ha vie
aparineau locuitorilor, iar o vie de 36
ha aparinea statului).
n comun se gseau 40 de cai, 214
vite comute, 5 crciumi, 3 mori; n anul
1912-1 banc popular (Unirea Muncitorilor), 1 societate de cumptare, 2
mori cu abur, 1 obte de arendare, 1 cr
cium.
Evoluia demografic. n anul 1892
n comun erau 1520 locuitori; n anul
1912-2436 locuitori (1225 M, 1211 F
), 533 cldiri locuite, 38 nelocuite, 563
gospodrii.
Instituii. n anul 1892 n comun
erau primrie, 1 coal mixt, 2 biserici
din zid (una n Tincnu, fondat n
1852 de Mitric Constantin i jupn
Dumitru Ciorecan, cu hramul Sfinii
Voievozi" i cealalt n satul Mr
cinele, fondat n 1869 de Lepdatu
Petcu, Chirea Buu, Sanda Berceanu i
Ioan Ciliciu, cu hramul Sf. Nicolae");
n anul 1912 - 1 prim rie, 1 post
jandarmi, 1 post telefonic, 3 coli, 2 bi
serici.

Tencnu
(Dicionarul geografic al Judeului
Dolj, ca i Marele dicionar geografic
de la sfritul secolului al Xll-lea men
ioneaz: satul Tencnu i trage
numele de la o fntn din sud-estul lui
numit Tncnu". Acelai izvor d ca
variant faptul c aezarea poate s-i fi
luat numirea de la nite ciobani venii

din muni").
Sat adunat. nregistrat n plile Jiul
de Sus (1828, 1831, 1844), Dumbrava
(1861).
A fcut parte din comuna Slcua
(1864-1865, 1875-1887, 1939-1943,
1950-1960, 1968 - pn n prezent),
Tencnu (1887-1943, 1960-1968),
Panaghia (1943-1950,1965-1968).
Pe malurile prului din apropierea
satului s-au gsit fragmente ceramice
aparinnd culturilor Coofeni i Glina,
precum i ceramic din epoca Latene.
Tot aici au fost descoperite monede dace
i romane, precum i un fragment de ste
l funerar rom an care se afl la
Muzeul Olteniei.
Satul este m enionat pentru prima
dat n 1748, cnd marele paharnic
Constantin Obedeanu i soia sa, Stanca,
a nzestrat Biserica Obedeanu din Craiova, cu numeroase moii, printre care
i Tencnu.
Evoluia proprietii. Sat aservit.
Satul a fost, n prima jumtate a seco
lului al XVIII-lea, proprietatea marelui
paharnic Constantin Obedeanu i a
soiei sale Stanca, fiica lui Dositei Briloiu.
n 1748, acetia trec moia Tencnu
n proprietatea Bisercii Obedeanu din
Craiova, ctitoria lor. Catagrafiile din anii
1831 i 1845 confirm proprietatea
Mnstirii Obedeanu peste moia Ten
cnu".
Prin reforma agrar din 1864, n sat
au fost mpropietrii 102 locuitori, iar
prin legea din 1879, 14 nsurei.
n anul 1905, cei mai mari proprietari

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Slcua

t n plile Jiul

4), Dumbrava
inuna Slcua
1939-1943,
1 in prezent),
1960-1968),
>65-1968).
din apropierea
enre ceramice
;ofeni i Glina,
epoca Latene.
e monede dace
nagment de steire se afl la
r pentru prima
irele paharnic
oiasa, Stanca,
le jiu din Cra
ii. printre care

ii. Sat aservit.


mtate a secoietatea marelui
)'t>edeanu i a
ii Dositei Brincsia Tencnu
Obedeanu din
grafiile din anii
l proprietatea
sie moia Ten-

din sat erau: D. H. Boicescu (1316 ha)


i Nae N. Terpu (340 ha). n acelai an
400 de locuitori aveau 1859 ha.
Prin reforma agrar din 1921 au fost
mpropietrii 89 de locuitori, iar prin
reforma agrar din 1945,57 de locuitori.
Satul a fost complet colectivizat n 1962.
Evoluia economic. n anul 1892,
n sat se gseau 2 crciumi; n anul
1912-1 banc popular(Unirea Muncitorilor), 1 societate de cumptare.
Evoluia demografic. n 1831, satul
avea 79 de familii, 17 feciori de munc;
n anul 1845 - 85 familii; n anul 1861
-114 familii, 113 case; n anul 1872 1085 locuitori (cu ctunele Drgoaia i
Mrcine); n anul 1892 - 816 locuitori,
143 case, 30 de bordeie; n anul 1912
1039 locuitori, 245 cldiri locuite, 18
nelocuite, 265 gospodrii; n anul 1930
- 1155 locuitori; n anul 1941 - 1207
locuitori, 336 cldiri; n anul 1965 1217 locuitori; n anul 1977 - 1383
locuitori.
Participarea la evenimente. La 3 de
cembrie 1848, Mihalache Theodoru,
fost arenda al moiei Tencnu, cerea
sprijin Ocrmuirii judeului Dolj pentru
mplinirea a 1825 taleri de la clcaii
moiei, datorie din vremea cnd jeluito

rul era arenda.


La 29 decembrie 1848, subocrmuirea plii Dumbrava raporta Cr
muirii de Dolj c ranii clcai din
Tencnu nclcau monopolurile pro
prietii, ca i n timpul revoluiei, tind
copaci din pdurea moiei.
Locuitorii satului au participat la rz
boiul de independen, efectund pentru
armat zile de transport (502 zile numai
n februarie 1878), luptnd pe front (3
mori), la rzboiul de ntregire (43 de
mori), la rzboiul din anii 1941-1945
(48 mori).
Instituii. n anul 1892, n sat se
gseau: 1 coal mixt (ce funciona din
1882), 1 biseric (cu hramul Sfiinii
Voievozi fondat n 1852, de Mitric
Constantin i jupn Dumitru Ciorecan); n anul 1912 -prim rie, 1 post
de jandarmi, 1 post telefonic, 1 coal,
1 biseric; n anul 1941 - o bibliotec
parohial (nfiinat n 1927, cu 360
volume), 1 cmin cultural (nfiinat n
1923), 1 biseric parohial (cu hramul
Sf. Dumitru, construit din zid de Dinu
Mateiai, cu toat cheltuiala boierilor
Ciorecani din Vela, n anul 1848; avnd
n propietate 8 ha de pmnt, prin
reforma agrar din 1864).

iin 1864, n sat


)2 locuitori, iar
nsurei,
mari proprietari
Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Slcua

BIBLIOGRAFIE:
Iorga, Nicolae, Studii i doc., XIV, p. 5960 [doc. 1740];
Oltul", 1857, p. 212 (Arendarea moiei);
Oltenia", XI, 1944, p. 25; M.O., 1965,
numerele 5-6, p. 447; Dicionarul
Romniei, V, p. 333;
Anuar 1909, p. 167; AMO, 1941, p. 291;
Oltenia", II, 1941, p. 126; Ion Ionacu,
Contribuii la istoricul Mnstirii
Hurez., p. 59 (doc. 1695, Slcua Mehedini);
Documente, indice, sec. XVI i XVH (satul
amintit de la 1540); Indice crono
logic fir. 23 (documente despre sat)
Ion Donat ..., Obteasca catagrafie ...,
Craiova, 1999.

Breviarul statistic al ju d eu lui D olj,


Craiova, 2003.
Dicionarulgeografic aljudeului Dolj,
Anuarul agriculturiipe anul 1906,
Cezar Avram, Politici agrare n Oltenia
anilor 1949-1962, Editura de Sud,
Craiova, 1999;
Cezar Avram, Dinic Ciobotea, Vladimir
Osiac, Craiova. Pagini de istorie i
civilizaie II. 150 de ani de la
revoluia romn din 1848, Editura
Helios, Craiova, 1998.
N. Stoicescu, Bibliografia localitilor i
monumentelor feudale din R o
mnia, I, voi. II, Mitropolia Olte
niei, Craiova, 1970.

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

Comuna Vrtop

. [ttlo m u n nfiinat prin legea


administrativ din 31 martie
^ ^ 1 1864, desfiinat n anul 1875,
renfiinat n 1892.
A fcut parte din plile: Cmpu (18641875), Dumbrava de Jos (1892-1908),
Giubega (1908-1939), Plenia (1939-1952)
i din raioanele Plenia (1952-1965),
Bileti (1965 1968).
A fost format din satul Vrtop pe toat
perioada existenei sale. Conform ultimei
mpriri administrativ-teritoriale, comuna
este format din satul cu acelai nume.
Localitate \n vestul judeului, n zona
de contact a Piemontului Blciei cu
Cmpia Desnuiului, pe rul Baboia (Eruga), la sud-vest de Municipiul Craiova
Se nvecineaz cu localitile: la nord
- comuna Vela, la nord-est - comuna Sl
cua, la sud-est - comuna Giubega, la sudvest - Galicea Mare, la vest - comunele
Izvoare i Caraula, la nord-vest-comuna
Orodel.
R eliefde cmpie piemontan format
din cmpuri largi separate de vi puin
adnci. Comuna este situat ntre dou
dealuri: unul la nord - Dealul Bobului i
altul numit Dealul Jugastrului.
Climat temperat-continental de cm
pie cu temperatura medie anual de 1011C.
Temperatura medie a lunii celei mai
reci (ianuarie) este de -2C, iar media lunii
celei mai calde (iulie) de 22-23C.
Precipitaiile medii anuale nregis
treaz valori de 500-550 mm.

Vnturile dominante sunt vestice, sudvestice i sud-estice.


Hidrografia. Rul Baboia (Eruga),
prul Teiului i Lacul Vrtop. Apele
freatice sunt situate la o adncime mai
mare de 10 m.
Vegetaia este alctuit din pajiti
stepizate n locul pdurilor de cer i gmi
i plcuri de stejar pufos (Quercus
pubescens).
Fauna. Rpitoare mari (lupul, vulpea)
roztoare (oarecele de cmp, iepurele de
cmp), psri, insecte.
Solurile dominante sunt cernoziomul
levigat i solurile brun-rocate (inclusiv
de tranziie).
Resurse naturale: terenuri agricole
valorificate prin culture diverse.
Economie. n anul 1892, comuna avea
0 suprafa de 1779 pogoane din care
1228 pogoane arabile, 234 pogoane fnee, 317 pogoane vii. n comun se mai
gseau 1 moar i 1 stn; n anul 1912
1 banc popular, 1 societate de cump
tare, 1 moar pe benzin, carier de pie
tri, blciuri anuale (22-25martie, 12-15
august), conac de moie, 2 crciumi.
Evoluia demografic. n anul 1892,
comuna avea 1361 locuitori; n anul 1912
-2054 locuitori (1058 M, 996 F), 415 cl
diri locuite, 29 cldiri nelocuite, 458 gos
podrii; n anul 1930 - 2323 locuitori; n
anul 1956-2768 locuitori; n anul 1966
- 2631 locuitori; n anul 1977 - 2363
locuitori; n anul 1992-2041 locuitori.
Instituii. In anul 1892, n comun se
gseau o coal mixt, 1 biseric (fondat
de clucerul Constantin Briloiu); n anul
1912 - primrie, post de jandarmi, post

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

telefonic, o infirmerie (moae comunal,


agent sanitar), coal, biseric.
Conform rencensmntului din anul
2002 suprafaa comunei este de 3279 ha,
din care 2879 ha suprafa agricol (2652
ha suprafa arabil, 34 ha livezi i pepi
niere pomicole, 150 ha vii i pepiniere
viticole, 28 ha puni, 15 ha fnee).
Efectivul de animale este de 205 bo
vine, 850 porcine, 2150 ovine, 11000 p
sri. n acelai an comuna are o populaie
de 1767 locuitori (893 F, 874 M), cu o
densitate de 53, 9 locuitori/km2, 789
cldiri locuite pe o suprafa de 30144 m2.
Numrul mediu de salariai pe principa
lele activiti n anul 2002 este 61 persoane
(12 n agricultur, 1 n industrie, 20 n
nvmnt, 2 n sntate).
n anul 2002 n comun se gsesc o
primrie, un dispensar (1 medic, 1 perso
nal sanitar mediu), 1 coal (182 elevi,
18 cadre didactice, 10 sli de clas, 2 la
boratoare colare, 1 atelier colar), 2 bi
blioteci (una public), 2 uniti PTTR (164
abonai la serviciul telefonic cu plat, 47
abonai radio, 210 abonai TV).

Vrtop
< vrtop
Satadunat A fcut parte din comunele
Vrtop (1864-1875, 1892-p n n pre
zent), Comu (1875-1892).
Satul este locuit din cele mai vechi
timpuri. La sud de pdurea Vrtopului
au fost gsii mai mui tumuli cu cera
mic hallstattian. La sud-est de sat, pe
dealul Tplu, lng cimeaua cu
acelai nume, se afl o aezare i o ne
cropol din epoca dacic. n punctul La

Jugastru, se afl o aezare rural daco


romn, unde s-a descoperit i un tezaur
de monede romane imperiale.
Prima meniune documentara satului
o gsim ntr-un hrisov domnesc emis de
Gavril Movil n ianuarie 1619, din care
rezult c Vrtopul era stpnit de jupneasa Stanca i feciorul ei Amza.
Evoluia proprietii. Sat aservit n
anul 1843 era proprietar Radu Dimitrie
Rosetti. De la acesta moia rmne mote
nire Anici Rosetti, de la care trece n st
pnirea lui Costache Cioac. Acesta a
deinut-o pn n anul 1864 cnd a trecut
n proprietatea maiorului Miu Anastasievici.
ntre anii 1886-1893 moia i aparinea
lui I. Marghiloman de la care a trecut n
proprietate Elenei Farachide, nscut
Marghiloman. Moia avea o ntindere de
3718 pogoane teren arabil, 15000 pogoa
ne pdure, 317 pogoane vii (aparineau
locuitorilor).
n anul 1906 locuitorii stpneau 526
ha, pe cnd Scarlat Pherechide deinea 315
ha.
Prin reforma agrar din anul 1921 au
fost mproprietrii 25 locuitori, prin cea
din anul 1945,19 locuitori.
Economie. n anul 1892 satul avea o
suprafa de 1779 pogoane din care: 1228
pogoane arabile, 234 pogoane fnee, 317
pogoane vii. n sat se mai gseau 1 moa
r, 1 stn; n anul 1912-1 banc popu
lar, 1 societate de cumptare, 1 moar
pe benzin, carier de pietri, blciuri
anuale (22-25martie, 12-15 august), conac
de moie, 2 crciumi.
Evoluia demografic. In anul 1892

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj

fr

Comuna Vrtop

satul avea 1361 locuitori; n anul 1912


2054 locuitori (1058 M, 996 F), 415 cl
diri locuite, 29 cldiri nelocuite, 458 gos
podrii; n anul 1930 - 2323 locuitori; n
anul 1956 2768 locuitori; n anul 1966
2631 locuitori; n anul 1977 - 2363
locuitori; n anul 1992 - 2041 locuitori.
Participare la evenimente. Locuitorii
au participat la revoluia de la 1848 (4 vo
luntari n tabra lui Magheru), la rzboiul
de independen 1877-1878 (locuitori au
efectuat pentru armat 403 zile transport),
la rscoala din anul 1907 (la 12 martie
1907, locuitorii din Vrtop au incendiat
conacul proprietarului), la rzboiul din
1916-1918 (11 mori).

Instituii. n anul 1892 n sat se gseau


o coal mixt (nfiinat n anul 1838), 1
biseric (cu hramurile Sf. Nicolae" i Sf.
mprai", fondat de Crstea Amutu n
anul 1805 i zugrvit n anul 1828 de
clucerul Constantin Briloiu. Biserica a
mai fost renovat n anii 1894, 19321943); n anul 1912 - primrie, post de
jandarmi, post telefonic, o infirmerie
(moae comunal, agent sanitar), coal,
biseric.
Monumente istorice. n memoria celor
czui n primul rzboi mondial s-a ridicat
un monument pe care se poate citi in
scripia Onoare vou eroi ai comunei
Vrtop-Dolj, 1916-1918".

BIBLIOGRAFIE:
Arii. Na. Dolj, Pref. Dolj, dos. 30/1893,
42/1918; Tabel de mproprietrire
1864-plasa Cmpul; Cri de
hotrnicie, nr. 280.
DIR., B, veac XVII, voi. UI.
Dicionarulgeografic aljudeului Dolj.
Doc. 1907, voi. IV.
Problema rneasc n Oltenia.
Vladimir Osiac, Statistic colar.
Georgeta Penelea, Les foires de la Valachie pendantla periodel774-1848.
Ion Donat ..., Obteasca catagrafie ...,
Craiova, 1999.
Breviarul statistic al judeului Dolj,
Craiova, 2003.
Documente privind revoluia de la 1848
din Oltenia;
Documente privindrscoala ranilor din

1907.; voi. IV;


Dicionarulgeografic aljudeului Dolj,
Anuarul agriculturiipe anul 1906,
Cezar Avram, Politici agrare n Oltenia
anilor1949-1962, Editura de Sud,
Craiova, 1999;
C. Corbu, rnimea din Romnia n
perioada 1864-1888,
Marea rscoal a ranilor din 1907.
Cezar Avram, Dinic Ciobotea, Vladimir
Osiac, Craiova. Paginide istorie i
civilizaie II. 150 de ani de la revo
luia romn din 1848, Editura
Helios, Craiova, 1998.
N. Stoicescu, Bibliografia localitilor i
monumentelorfeudale din Rom
nia, I, voi. II, Mitropolia Olteniei,
Craiova, 1970.

Dicionarul istoric al localitilor din judeul Dolj