Sunteți pe pagina 1din 1
indicele .v* la vaporii de apa. Marimile fara indice se refera la aerul umed (la amestocul format din aor uscat s1 va- ori de apa). LLegea lui Dalton exprima relatia dine prestunile patiale ale consttuen tir st presiunea totalé a amestecuiui: p=pa+py [Pal (324) La saturatie, presiunea partialé a va- por, py, devine egala cu presiunea de saturate, pe. in domenia de temperaturi (-40 150 °C) presiunea de saturatie se poate determina cu 0 eroare mai mic& Ge 0,5 % cu una din relatile: = pentru ts 0°C. 61633-1020 (3.2.5) = pentru t > 0°C = 10974-1065 (3.26) 3.3. Parametrii aerului umed 3.3.1. Relatii de calcul Pentru definirea stiri aerului umed si pentru a uma evolutia tui in diferite ‘ranstormari termodinamice, se_utii- 2zeazi parameti de stare 5 alte mari Ccaractrisice ale amesteculu. Aceste marimi sunt cuprinse in tabelul 3.3.1 Relatile de calcul au rezultat din def- nit si din aplicarea leg gazelor per- fecte prezentate anterior. in tabelul 3.3.1 s-au folosit, in plus, notatile: ‘ms ~ masa vaporior satura [ka X= continutul de vapor la saturate, [kg vapori apavkg aer uscatl Ps - presiunea partiala @ vaporior la saturate (Pal; 1 clldura latenta de vaporizare/ concaee se 2501 kg) fos eta apt KA) Folosing relatile date in tabelul 3.1.1, Ccunoscénd presiunea amestecului si cricare alte doua marimi caracteristice se pot determina toate celealt. Pentru ilustare se prezints, in continuare,