Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR A S.C..

2.1 Scurt istoric


2.2 Analiza domeniului tehnic i tehnologic
2.2.1 Amplasamentul S.C. ..
2.2.2 Procesul de producie
2.2.2.1 Organizarea produciei
2.2.2.2 Echipamentele i procesele tehnologice i gradul de uzur
2.2.2.3 Capacitatea de producie
2.2.2.4 Calitatea produselor
2.3 Analiza resurselor umane
2.3.1 Structura i dinamica personalului
Structura personalului:
Centralizator personal

2009

2010

2011

Tabel 2.7
-nr. pers.2012

Total numr mediu salariai


Studii superioare
Alte categorii de personal
Surs: Prelucrri proprii pe baza datelor din situaiile financiare anuale ale S.C Avicola Buzu S.A

2.3.2 Productivitatea muncii


Structura productivitii muncii
Tabel 2.8
Nr.
Crt

Denumire indicator

Unitatea de msur

Anul
2009

1.
Producia de carne
Tone
2.
Numr de salariai
Persoane
3.
Productivitatea muncii(anual) Tone/ Persoan
Surs: Calcule proprii pe baza indicatorilor societii SC Avicola Buzu SA
2.4. Analiza pieei

2.5 Analiza domeniului financiar


2.5.1 Analiza activitii economico-financiare

2010

2011

2012

Situaia bilanului firmei S.C . pentru perioada .


Tabel 2.1 -mii leiDenumirea indicatorului

Sold la
31.12.2009

Sold la
31.12.2010

Sold la
31.12.2011

Sold
la 31.12.2012

Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL
Stocuri
Creane
Investiii financiare pe termen scurt
Casa i conturi la bnci
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL
Cheltuieli n avans
Datorii ce trebuie pltite ntr-o
perioad de un an
Active circulante nete (datorii curente
nete)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE
Datorii ce trebuie pltite ntr-o
perioad mai mare de un an
Provizioane
Venituri n avans
Capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Profitul sau pierderea reportat()
Profitul exerciiului financiar
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII-TOTAL
Surs: Prelucrri proprii pe baza datelor din situaiile financiare anuale ale S.C Avicola Buzu S.A

2.5.2 Situaia veniturilor i cheltuielilor a S.C. pentru perioada


2009-2012
Situaia veniturilor i cheltuielilor
Tabel 2.2 -mii leiDenumire indicator

Anul

2009

2010

2011

2012

Cifra de afaceri net


Venituri din exploatare-total
Cheltuieli de exploatare-total
Profitul din exploatare
Venituri financiare-total
Cheltuieli financiare-total
Rezultatul financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profitul/pierderea brut
Impozitul pe profit
Profitul/pierderea net
financiar

exerciiului

Surs: Prelucrri proprii pe baza datelor din situaiile financiare anuale ale S.C Avicola Buzu S.A

2.5.3 Analiza fondului de rulment


Tabel 2.3 -leiNr.
Crt

Denumire indicator

Anul
2009

1.

Fondul de rulment

2.

Nevoia de fond de rulment

3.

Trezoreria net

2010

2011

2012

Surs: Calcule proprii pe baza indicatorilor din bilanul societii

2.5.4 Analiza vitezei de rotaie a activelor circulante


Evoluia vitezei de rotaie a activelor circulante
Tabel 2.4 -zileDenumire

Anul
2009

Stocuri de materii prime, materiale consumabile


Semifabricate, mrfuri, produse finite, produse reziduale
STOCURI
Creane comerciale
Alte creane
CREANE
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
Surs: Calcule proprii pe baza indicatorilor din bilanul societii
2.5.5 Analiza rentabilitii

2010

2011

2012

Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune


Tabel 2.5 -leiDenumire

Anul
2009

2010

2011

Marja comercial
Producia exercitului
Valoarea adugat
Excedentul brut din exploatare
Rezultatul exploatrii
Rezultatul curent
Rezultatu excepional
Rezultatul exercitiului nainte de impozitare
Rezultatul exerciiului dup impozitare
Surs: Calcule proprii pe baza indicatorilor din contul de profit i pierdere al societii
Marja comercial ..................
Producia exerciiului ................
Valoarea adugat ..
Excedentul brut de exploatare .
Rezultatul din exploatare ..
Rezultat curent .
Rezultatul brut
Rezultatul net al exerciiului ..

2012