Sunteți pe pagina 1din 7

t de

me n
u
c
Do itiere
in

Rap
or
eval t de
uare

PLANIFICARE
b uge

tul

FINALIZARE

ul s i
P la n

Sesiunea 6 - Analiza
problemelor i
nevoilor

INITIERE

te
ul t a
R ez

Managementul
Proiectelor

EXECUTIE

Teolin Codreanu
2007
1

Arborele problemelor
Este o procedur care
permite:

Ce este?

analiza unei situaii


existente
identificarea problemelor
cheie n context
vizualizarea problemelor n
forma unei diagrame/arbore
(relaie cauza-efect )

ANALIZA PROBLEMELOR
Problema neidentificata

1. identificati problemele
majore existente intr-o
situatie data (sesiune
brainstorming)
2. selectati o problema
principala

Problema identificata

1. pasul 3

3. Identificati cauzele directe i indirecte problemei


4. Identificati efectele primare i secundare ale acestei
probleme

Arborele problemelor
Efect indirect

Efect indirect

EFECTE

Efect indirect

Efect indirect
Efect direct

Efect indirect
Efect direct

Efect direct

Efect direct

Problema
CAUZE
Cauza
directa

Cauza
directa
Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Cauza
directa
Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

Cauza
indirecta

ANALIZA OBIECTIVELOR

1. Transformati problemele ierarhizate in


arborele problemelor in situatii pozitive,
dezirabile i realizabile
2. Verificati logica relatiei de cauzalitate
(mijloace=> efecte)
3. Reformulati, adaugati sau eliminati elemente
ale arborelui.

Arborele obiectivelor
REZULTATE
Impact

Impact

Impact

Impact
Rezultat

Rezultat

Rezultat

Impact
Rezultat

Solutie
OBIECTIVE
Obiectiv

Obiectiv
Activitate

Activitate

Oiectiv
Activitate

Activitate

Activitate
6

Oglinda arborilor

E
F
E
C
T
E

Efect
indirect

Efect
indirect
Efect
indirect

Efect
direct

Efect
indirect

Efect
direct

Efect
indirect
Efect
direct

Efect
direct

R
E
Z
U
L
T
A
T
E

Impact

Impact
Rezult
at

Cauza
directa

Cauza
directa

Cauza
indirecta
Cauza
indirecta

Impact
Rezult
at

Rezult
at

Solutie

Cauza
directa

Cauza
indirecta
Cauza
indirecta

Impact

Rezult
at

Problema

C
A
U
Z
E

Impact

Cauza
indirecta

O
B
I
E
C
T
I
V
E

Obiectiv

Obiectiv

Activitate
Activitate

Oiectiv

Activitate

Activitate

Activitate
7