Sunteți pe pagina 1din 2

BULETIN DE ANALIZA

Nr.1 din 3.XI.2009


1.DENUMIRE SOCIETATE: U.P.G.-Ploiesti
2.LABORATORUL: TEHNOLOGII DE TRATAREA APELOR UZATE ;
3.DENUMIRE PROBA: apa uzata de la intrare ECBTAR II ;
4.DOCUMENT NORMATIV:
5.DATE IDENTIFICARE PROBA:
a) LOC DE PRELEVARE: intrare ECBTAR II;
b) PROBA A FOST RECOLTATA DE:-;
c) DATA PRELEVARE: 3.XII.2009;
d) DATA FINALIZARII ANALIZELOR: 17.11.2009;

6.METODA DE PRELEVARE:
a) ECHIPAMENT DE PRELEVARE: recipient plastic inchis ermetic;
b) METODA UTILIZATA:pelevare punctuala;
8.ANALIZE CHIMICE:
Nr.

Parametrul

Unitatea de

Rezultate

Valoarea maxim

masura

obtinute

admisa

C
unitati pH
mg/dm3
S
mg/dm3

gri-galbuie tulbure
22,5
886
0,032
1798
8,68

40
6,5-8,5
500
2000

mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3
mg/dm3

0,079
0,26
18,564
66

25
0,5
25
1

Crt.
1
2
3
4
5
6

Culoare
Temperatura
pH
Cloruri
Conductivitate
Solide

7
8
9
10

totale(reziduu fix)
Oxigen dizolvat
Clor total
Nitrati
Nitriti

Comentarii asupra prelevarii: proba a fost prelevata si adusa de o colega


laborant de la locul de munca.
Rezultatele se refera numai la proba analizata.

Concluzii : DA/NU se incdreaza in limitele de concentratii maxim admise


conform legislatiei in vigoare prevazute pentru apele uzate industriale.
Intocmit de: